wiadomosci

Nowa lokalizacja Centrum Historii Rodziny w Warszawie

  z Dworca Centralnego: tramwaj 8 (przystanek w Al. Jerozolimskich), tramwaj 10 (przystanek w Al. Jana Pawła II) autobus 105 (przystanek na ul. Emilii Plater) z...
wiadomosci

Spotkanie genealogów „Jak co Roku na Wdzie”

Prowadzę przygotowania do zorganizowania spotkania genealogów "Jak co Roku na Wdzie" Możliwa rozpiętość wieku uczestników od lat 3 do ... Proponowany termin i miejsce 7-10 czerwiec...
genealogia

List otwarty do Przeora Przeoratu Polskiego Orderu św. Stanisława

Dostojny Przeorze Polski Orderu św. Stanisława !Spełniając pragnienia wielu potomków polskich rodów szlacheckich, żyjących pod różnymi szerokościami geograficznymi na świecie, których rody nie zostały uwiecznione...
rzeczpospolita

„Akcja Wisła” przyczyny, przebieg, konsekwencje

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ w dniach 23 i 24 lutego 2007 r.pt.,,AKCJA WISŁA” – PRZYCZYNY, PRZEBIEG, KONSEKWENCJE Miejsce konferencji: Dom Kultury Katolickiej,,Roma” w Przemyślu ul. Grodzka 11 Patronat honorowy...
genealogia

Rocznica śmierci Jana Pawła II

[ Zeszyty Tłumackie, (I - VI 2006r) ZESZYT Nr 1(37) Rocznica śmierci Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas Człowiek, który służył wszystkim ludziom,...
wiadomosci

„Twarze łódzkiej bezpieki” Wystawa IPN

"Twarze łódzkiej bezpieki" Wystawa IPN Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi przygotowało wystawę "Twarze łódzkiej bezpieki". Wystawa ma...
rzeczpospolita

Poszukujemy świadków zbrodni na Wołyniu w latach 1939-1941

Poszukujemy świadków zbrodni na Wołyniu w latach 1939-1941 Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu - Ośrodek Zamiejscowy w Opolu, prowadzi śledztwo S.37/04/Zk...

Księgi adresowe Polski

Księgi Adresowe Polski z lat 1925, 1928, 1937 - takie jak ta z 1929 można znaleźć w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej na stronie http://www.wbc.poznan.pl/dlibra Pozdrawiam, Maryla Wojciechowska

100-tna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Heraldyczego

100-tna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Heraldyczego Wszyscy PT Członkowie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego są zaproszeni na uroczyste zebranie w dniu 19 stycznia o godzinie 17.00 w...
rzeczpospolita

Muzeum Historii Żydów Polskich – akcja zbierania pamiątek rodzinnych

Muzeum Historii Żydów Polskich prowadzi akcję rejestracji pamiątek związanych z historią i losem Żydów polskich. Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc....