pther

The 11th International Colloquium of Genealogy will take place in Warsaw (Poland)

International Colloquium of Genealogy Dear Sir or Madam, The 11th  International Colloquium of Genealogy will take...
powstańcy wielkopolscy

Wyszukiwarka grobów powstańców wielkopolskich

Urząd Miasta Poznania przygotował internetową wyszukiwarkę miejsc pochówku powstańców wielkopolskich. Spis zawiera 3,4 tys. nazwisk powstańców spoczywających na poznańskich cmentarzach. Wyszukiwarka grobów Każdy, kto chce dowiedzieć...
caw

Centralne Archiwum Wojskowe w Internecie

Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło w internecie wyszukiwarkę zasobu CAW. Są dostępne przeszukiwania skanów kartotek, baz personalnych i akt opracowanych. Szczególnie polecane jest przeszukanie baz...
pther

223. zebranie naukowe PTHer w Krakowie

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 223. zebranie naukowe, które odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17:15 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii...
polski genom

„Polski genom” – projekt przebadania DNA 5 tysięcy reprezentatywnych Polaków

Właśnie startuje największy projekt genetyczny w historii Polski. Zrealizuje go konsorcjum złożone z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Politechniki Poznańskiej i spółki Centrum Badań DNA....
archiwalia lubelskie na białorusi

Planowana digitalizacja archiwaliów lubelskich z archiwów białoruskich

Planowana jest digitalizacja staropolskich ksiąg sądów szlacheckich i miejskich z XVI i XVII w. z terenów dawnego województwa lubelskiego, bełskiego i ziemi chełmskiej, przechowywanych...
ipn

IPN zmierza do identyfikacji ofiar na terenie wileńskiego Tuskulanum

28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy...
pther

Typologia herbów książąt litewsko-ruskich XIV-XVI w.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza 30 listopada 2018 roku o godzinie 17.00 w Sali Balowej Archiwum Głównym Akt Dawnych (ul. Długa 7) na...
pther

222. zebranie naukowe PTHer w Krakowie

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 222. zebranie naukowe, które odbędzie się 19 listopada (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17:15 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii...
zrodzeni do szabli

Zrodzeni do szabli

Film „Zrodzeni do Szabli” powstaje z potrzeby serca oraz miłości do polskiej szabli. Całość projektu finansowana jest z pozyskiwanych na ten cel darowizn. Dzięki...