polska

[ III ZJAZD POLONII I POLAK脫W Z ZAGRANICY ]

22-26 wrze艣nia 2007

I. Program

III Zjazd Polonii i Polak贸w z Zagranicy odb臋dzie si臋 w Warszawie, w dniach 22-26 wrze艣nia br. Zjazd rozpocznie si臋 msz膮 艣w. w ko艣ciele 艢w. Krzy偶a, celebrowan膮 przez opiekuna duchowego Polonii, Ksi臋dza Kardyna艂a J贸zefa Glempa, Prymasa Polski. Uroczyste otwarcie Zjazdu b臋dzie mia艂o miejsce w sali obrad plenarnych Sejmu RP. We藕mie w nim udzia艂 Prezydent RP. Obrady toczy膰 si臋 b臋d膮 w salach Parlamentu RP. Zako艅czenie Zjazdu z udzia艂em Premiera RP planowane jest na Zamku Kr贸lewskim. Uczestnicy Zjazdu obejrz膮 film Andrzeja Wajdy pt. „Katy艅”.

II. Uczestnicy

W Zje藕dzie uczestniczy膰 b臋dzie ponad 300 delegat贸w z zagranicy, reprezentuj膮cych polskie i polonijne organizacje spo艂eczne oraz duszpasterstwo pracuj膮ce poza granicami kraju.
Ponadto w charakterze go艣ci z zagranicy zaproszeni zostan膮 przedstawiciele instytucji naukowych i kulturalnych, dzia艂aj膮cych poza granicami kraju, medi贸w polonijnych oraz wybitne osobisto艣ci 偶ycia polskiego w 艣wiecie.
W Zje藕dzie udzia艂 we藕mie oko艂o 400 uczestnik贸w z zagranicy, z ponad 60 kraj贸w.

III. Moderatorzy i referenci

W programie Zjazdu, opr贸cz obrad plenarnych, zaplanowano obrady w ramach siedmiu Komisji Zjazdowych, kt贸rych prowadzenie powierzono moderatorom:

* Ita Szyma艅ska – sekretarz Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii. – Komisja ds. promocji kultury polskiej za granic膮 i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego na obczy藕nie,
* Ludwik Wn臋kowicz, wiceprezes Kongresu Polonii Ameryka艅skiej – Komisja ds. ochrony dobrego imienia Polski i Polak贸w oraz budowania wizerunku Polski w 艣wiecie,
* Prof. Piotr Ma艂oszewski, Wiceprzewodnicz膮cy Chrze艣cija艅skiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i J臋zyka Polskiego w Niemczech – Komisja ds. o艣wiaty polonijnej,
* Ks. Pra艂at Stanis艂aw Budy艅, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Komisja ds. duszpasterstwa w艣r贸d Polonii,
* Andrzej Poczobut, Redaktor Naczelny Magazynu Polskiego – Grodno, Tadeusz Andrzejewski, Cz艂onek Rady Zwi膮zku Polak贸w na Litwie – Komisja ds. ochrony polskich mniejszo艣ci narodowych,
* Dr Jan Mokrzycki, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – Komisja ds. pomocy nowej emigracji w pa艅stwach UE,
* Edward Trusewicz, Sekretarz Zarz膮du G艂贸wnego Zwi膮zku Polak贸w na Litwie – Komisja ds. m艂odzie偶y i sportu,
* Helena Miziniak, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych, Aleksander Zaj膮c, Wiceprezydent Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych- Komisja ds. wsp贸艂pracy z Poloni膮.

Podczas Zjazdu prezentowane b臋d膮 referaty w nast臋puj膮cych blokach tematycznych:

„Wk艂ad Polonii w odzyskanie niepodleg艂o艣ci przez RP”:

* Ryszard Kaczorowski – nt. dzia艂alno艣ci o艣rodka rz膮dowego w Londynie,
* W艂adys艂aw Zachariasiewicz – cz艂onek Krajowej Rady Dyrektor贸w Kongresu Polonii Ameryka艅skiej – nt. dzia艂alno艣ci niepodleg艂o艣ciowej polonijnych organizacji w USA,
* prof. Andrzej B艂aszczy艅ski (USA) – „Wk艂ad 艢wiatowego Zrzeszenia Organizacji Popieraj膮cych NSZZ „Solidarno艣膰” w odzyskanie niepodleg艂o艣ci przez Polsk臋”.

„Budowa wizerunku Polonii i Polski w krajach osiedlenia”:

* Helena Miziniak – Honorowy Prezes Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych,
* Tadeusz Pilat – Prezes Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych,
* W艂adys艂aw Lizo艅 – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej,
* Alexander Zaj膮c – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych.

„Przysz艂o艣膰 o艣wiaty polonijnej”:

* Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii,
* And偶elika Borys – Prezes Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi,
* Helena Zi贸艂kowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

„Nowa emigracja oraz m艂odzi Polacy za granic膮 – ich potrzeby i oczekiwania”:

* Marek Czenczek – Polskie Centrum Informacji i Kultury w Dublinie,
* Maciej Bator – Stowarzyszenie Polskie w Irlandii P贸艂nocnej,
* Jaros艂aw Cybulski, Dominika Wypych, Edward Trusewicz – Niezale偶na Organizacja M艂odzie偶y Polonijnej przy Europejskiej Unii Wsp贸lnot Polonijnych.

IV. Imprezy towarzysz膮ce:

wystawy:

* Dom Polonii w Warszawie: wystawa malarstwa – prezentacja artyst贸w polonijnych;
* hotel „Gromada”: wystawa plakat贸w promuj膮cych przedsi臋wzi臋cia SWP adresowane do 艣rodowisk polskich i polonijnych (zjazdy, igrzyska, festiwale, wystawy).

[ Prezydium Rady Polonii 艢wiata – 2006 ]

Protok贸艂 ze spotkania
Prezydium Rady Polonii 艢wiata w Warszawie dn. 13.11.2006

W dniu 13 listopada 2006 r. odby艂o si臋 w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥
spotkanie Prezydium Rady Polonii 艢wiata.
Tematem obrad by艂y przygotowania organizacyjne do III-go Zjazdu Polonii i Polak贸w z Zagranicy.

W spotkaniu wzi臋li udzia艂:

Les Kuczy艅ski – Przewodnicz膮cy Rady Polonii 艢wiata.

Zbigniew Kosteczki – Przewodnicz膮cy Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Aleksander Zaj膮c – Wiceprezydent EUWP.

Emilia Chmielowa 鈥 Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Ita Szyma艅ska 鈥 Sekretarz Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii.

Zbigniew Wysocki 鈥 przedstawiciel USOPA艁.

ks. pra艂at Zdzis艂aw Peszkowski 鈥 kapelan „Rodzin Katy艅skich” i pomordowanych na Wschodzie,
przedstawiciel Zwi膮zku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju .

oraz:

przedstawiciele Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥

Prof. Andrzej Stelmachowski 鈥 Prezes Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥.

Witold Rybczy艅ski 鈥 Wiceprzewodnicz膮cy Rady Krajowej Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥.

Maria Piotrowicz 鈥 Sekretarz Zarz膮du Krajowego Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥.

Andrzej Chodkiewicz 鈥 Dyrektor Biura Zarz膮du Krajowego Stowarzyszenia 鈥濿sp贸lnota Polska鈥.

Andrzej Grzeszczuk 鈥 kierownik Dzia艂u Informacji BZK SWP

Jadwiga Lenard 鈥 Markowicz 鈥 kierownik Dzia艂u Programowego BZK SWP

Adrianna Wasilewska 鈥 pracownik Dzia艂u Programowego

Podczas rozm贸w dokonano nast臋puj膮cych ustale艅:

Postanowiono zaproponowa膰 termin 22 鈥 27 wrze艣nia 2007 jako w艂a艣ciwy do
przeprowadzenia III Zjazdu Polonii i Polak贸w z Zagranicy oraz termin 28 wrze艣nia 2007
na przeprowadzenie Zjazdu Rady Polonii 艢wiata.
Uzgodniono, 偶e miejscem obrad obydwu zjazd贸w b臋dzie Dom Polonii w Pu艂tusku.

Ustalono, 偶e w III Zje藕dzie we藕mie udzia艂 262 delegat贸w reprezentuj膮cych 艣rodowiska
polonijne i polskie z ca艂ego 艣wiata. Podzia艂 mandat贸w na poszczeg贸lne kraje ustalono
zgodnie z za艂膮cznikiem nr 1 do niniejszego protoko艂u.

Uzgodniono, 偶e podczas oficjalnego otwarcia III Zjazdu zostanie wyg艂oszony referat:
鈥濿k艂ad Polonii w odzyskanie niepodleg艂o艣ci przez RP鈥.

Trzy kolejne dni Zjazdu otwiera膰 b臋d膮 obrady plenarne, podczas kt贸rych zostan膮 wyg艂oszone nast臋puj膮ce
referaty wprowadzaj膮ce:

1 dzie艅 obrad 鈥 Budowanie wizerunku Polonii i Polski w krajach osiedlenia.

2 dzie艅 obrad 鈥 Przysz艂o艣膰 o艣wiaty polonijnej.

3 dzie艅 obrad 鈥 Nowa emigracja oraz m艂odzi Polacy za granic膮 鈥 ich potrzeby i
oczekiwania.

V. Zaproponowano powo艂anie siedmiu komisji zjazdowych:

1. Komisja ds. o艣wiaty polonijnej. (moderator 鈥 przedstawiciel Konwentu
Organizacji Polskich w Niemczech)

2. Komisja ds. promocji kultury polskiej za granic膮 i ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego na obczy藕nie. (moderator 鈥 przedstawiciel Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii).

3. Komisja ds. pomocy nowej emigracji w pa艅stwach Unii Europejskiej. (moderator 鈥
przedstawiciel Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii)

4. Komisja ds. duszpasterstwa w艣r贸d Polonii. (moderator zostanie wskazany
przez delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji ks. bp Ryszarda Karpi艅skiego).

5. Komisja ds. ochrony dobrego imienia Polski i Polak贸w oraz budowania
wizerunku Polski w 艣wiecie. (moderator 鈥 przedstawiciel Kongresu Polonii Ameryka艅skiej).

6. Komisja ds. ochrony polskich mniejszo艣ci narodowych. (moderator 鈥 przedstawiciele Zwi膮zku
Polak贸w na Bia艂orusi i Zwi膮zku Polak贸w na Litwie).

7. Komisja ds. m艂odzie偶y i sportu. (moderator – przedstawiciel Europejskiej Unii
Wsp贸lnot Polonijnych).

VI. Uzgodniono, 偶e niniejszy protok贸艂 zostanie rozes艂any do wszystkich cz艂onk贸w
Prezydium rady Polonii 艢wiata, kt贸rzy do 23 listopada b.r. wypowiedz膮 si臋 w
sprawie przed艂o偶onych uzgodnie艅.

oprac. Andrzej Grzeszczuk

Razem udzia艂 wzi臋艂y 262 delegacje z ca艂ego 艣wiata.