Nigdy nie jesteś sam

Pewien człowiek dożył swych dni, ze spokojem odszedł na spotkanie z Bogiem. Spotkał Boga na piaszczystym brzegu morza. Spacerując, przed oczami człowieka przewinęło mu...

Splątane korzenie

Wielu obdarzonych talentem literackim ludzi zaczyna się interesować dziejami własnych rodów. Wiek XXI wyraźnie rozpoczął się pod znakiem sag rodzinnych. W 2002 r. ukazała się...

Demokracji szlacheckiej nie było

Demokracji szlacheckiej nie było Rozmowa z Danielem Beauvois, 27-01-2006, www.gazeta.pl Poddaństwo ruskich chłopów bliskie było niewolnictwu. Stosunki dworu ze wsią były tak okrutne, jak na amerykańskich...

Orzeł – historia naszego godła narodowego

Historia polskiego godła narodowego W naszej tradycji narodowej przetrwał obraz jasnowłosego Lecha w białym stroju, na białym koniu, z białą opaską władcy na czole. Tu...

Adam Mickiewicz – O duchu narodowym

Ilekroć każdy z nas zastanowi się nad własną swoją osobistą historią, ile razy badać zacznie, co go zrobiło dobrym Polakiem, co weń natchnęło miłość...

Ignacy Krasicki – Nie mogą ci kochać Rzeczpospolitej, którzy w niej nic swojego nie...

Non possunt illi amare Rempublicam, in qua suum nihil habent. Jest to nie tylko trudną, ale prawie niepodobną do pojęcia rozumem rzeczą, że tak wspaniałomyślni...

Początki kopalnictwa ropy naftowej na ziemi bieckiej i lwowskiej

Czas już odkłamać historię odkryć kopalnictwa ropy naftowej na ziemiach bieckiej i lwowskiej i zwrócić palmę pierwszeństwa właściwym odkrywcom tego bogactwa narodowego, jakim był...

Przemysł naftowy – nowe spojrzenie

W drugiej połowie XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój wielu dziedzin przemysłu. Znaczącą gałęzią tego rozwoju było górnictwo naftowe, a światowa społeczność uznała dzień 28.VIII...

150-lecie Przemysłu Naftowego – nowe spojrzenie na dawne dokumenty

150-lecie Przemysłu Naftowego - nowe spojrzenie na dawne dokumenty Niemal wszystkie publikacje krajowe podają do publicznej wiadomości informacje o polskim farmaceucie Ignacym Łukasiewiczu który utworzył...

Polski kodeks honorowy – Władysław Boziewicz

TREŚĆ Przedmowa CZĘŚĆ PIERWSZA: Zasady pokojowe postępowania honorowego Rozdział I. Osoby zdolne do żądania i dawania satysfakcji honorowej Rozdział II. Obraza Rozdział III. Obraza drukiem Rozdziąl IV. Stopnie obrazy Rozdział V. Osoby...