Szlachectwo w cenie – Poszukiwanie przeszłości

Artykuł "Szlachectwo w cenie" spowodował lawinę listów. Ich autorzy przedstawiają fascynujące opowieści o wynikach, które przynoszą im amatorskie poszukiwania genealogiczne. Oto jedna z nich. Kiedyś,...
polska

Polonia – Statki imigracyjne

Listy pasażerskie statków imigracyjnych sa doskonałym źródłem informacji dotyczącym osób przybywajacych do Ameryki. Dzięki nim mamy szansę dowiedzieć się kiedy i gdzie przybyli nasi...

Gosz, Gusz

Na Pomorzu nazwisko Gosz, zapisywane też jako Goss, było szczególnie często poświadczane. Oto np. "Szlachetny pan Jan Szwentzon Goss, kapitan JKM" był właścicielem kilku...

Akta ślubu

Akta ślubu Formularz aktu zaślubin od czasu Księstwa Warszawskiego byt bardzo obszerny. Oto przykład metryki z 1862 r. (z zachowaniem ówczesnej stylistyki i interpunkcji): Działo się...

Genealogia genetyczna – podstawy teoretyczne badań genetycznych w genealogii

Podstawy teoretyczne badań genetycznych w genealogii Każda komórka ciała, obok genów jędrowych (w chromosomach), ma jeszcze geny w mitochondriach, małych, ale licznych organellach służących do...
herbarz

Tadeusz Gajl – Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Z Ź Ż

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003 Herbarz przedstawia niemal wszystkie dostępne w źródłach publikowanych wizerunki herbów w ilości ponad 3.000 sztuk....

Blok

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 1562 nosicieli nazwiska Blok: w tym 51 w woj. bydgoskim, 20 w elbląskim, 768 w gdańskim; 687...

Łangowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 1756 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni). wzmianki Najstarsze wzmianki Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" odsyła nazwisko Langowski do...

Früböse

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 7 nosicieli nazwiska Fribes poza Pomorzem, z tego 3 w woj. warszawskim i tyle samo w woj....
myheritage jak znajdować

MyHeritage – Jak znajdować osoby we własnym drzewie? – Porada #8

Przy dużej ilości osób w drzewie często mamy problem ze znalezieniem naszych własnych danych. WYdaje się, że niektóre osoby... zginęły! W tym...