wspomnienia

Janina Majewska

Janina Majewska Mama mojej Mamy Urodziła się 2 maja 1883 r. w Świniarach na ziemi Sandomierskiej,  z ojca Józefata Niezgoda-Marynowskiego,  syna Ignacego, Powstańca z 1831r. i 1863r ...
polska

Polonia – Niemcy

Ekonomiczna emigracja rozpoczęła się od 1871 Przed I wojną światową głównie w Zagłębiu Ruhry (500 tys.), Berlinie (100 tys.) i na innych terenach (150 tys.)....

Gałązka (Galonska)

stan obecny W 1998 roku w Polsce było 9377 osób noszących nazwisko Gałązka oraz 57 osób noszących nazwisko Galonska (kobiety i mężczyźni). przodkowie Opis linii wywodzącej się...

Wojciech Ołpiński

Wojciech Ołpiński pojawił się w odnalezionych dokumentach w Bieczu pod datą 1791, jako roku urodzenia pierwszego syna Jana oraz w 1792 roku urodzenia swojej...

Łacina – słownik zawodów

  abbas opat abcedrix nauczyciel abenarius faber kotlarz abiectarius stolarz acicularius, acufex iglarz actionarius kramarz actuarius pisarz acuciator, acuminator szlifierz acupictor hafciarz (na jedwabiu) administrator rządca adumbrator rysownik aedilis budowniczy aedituus kościelny, zakrystian aerarius praefectus, aerarius quaestor poborca podatkowy aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, bronzownik aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów agaso masztalerz agittarius kusznik, łucznik agricola rolnik albator blicharz (wybielacz płótna) albicerdo białoskórnik alumnus student, uczeń alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik amiger giermek ampularius wytwórca butelek anachoreta pustelnik ancilla służąca annonarius kupiec...
polska

Polonia – Czechy i Słowacja

Polacy w Czechach to przede wszystkim autochtoniczna ludność w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego oraz w dwóch miastach: Karwina i Frydek-Mistek (skupisko o genezie imigracyjnej...

Ustawa cechu piekarskiego w Radomiu, potwierdzona w 1760 roku przez Króla Augusta III

Augustus III Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae; Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensiae, Severiae, Czernichoviaeque nec non Haereditarius...
herbarz

Tadeusz Gajl – Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – K

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003 Herbarz przedstawia niemal wszystkie dostępne w źródłach publikowanych wizerunki herbów w ilości ponad 3.000 sztuk....
poradnik

Znaczenie nazwiska – Poradnik bibliograficzny

Wiele osób jest zainteresowanych tym "co znaczy" ich nazwisko. Nie sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie - ponieważ nazwy własne tego typu nie znaczą,...
nazwiska

Budny

Piotr Budny - Szlachcic żyjący w wieku XVIII, zmarł w roku 1757. Był właścicielem wsi Budne Sowięta i ziem przyległych. Piotr Budny miał trzech...