Jak określić wiek fotografii na podstawie różnych informacji związanych ze zdjęciem? W tym poradniku poznasz sposób na rozpoznanie, identyfikację samego zdjęcia oraz obrazu jaki przedstawia, jego otoczenia i oszacowanie lat w których zdjęcie zostało wykonane.

Metody bezpośrednie datowania fotografii

To najprostsza i oczywista metoda. Sprawdź, czy na zdjęciu znajduje się opis osób i miejsca wraz z datą dokonany przez ówczesnego posiadacza. Napis może być wytarty lub zakryty klejem gdy zdjęcie było wklejone do albumu. Sprawdź, czy fotograf nie umieścił daty oznaczając zdjęcie swoim logotypem.

Metody pośrednie datowania fotografii

Technika fotograficzna

Pomocna w datowaniu zdjęć jest znajomość techniki fotografowania. To już wcześniej na ten temat wspomniałam – patrz Fotografie – historia a wiek zdjęcia.

1839 – książki adresowe są niezwykle pomocne w określeniu czasu otwarcia atelier. W pierwszych latach 40-tych trzeba szukać w spisach dagerotypistów, a w 50-tych latach szukać pod Photographen.

1849 – W. Talbot zastosował porcelanę jako nośnik fotograficzny.

1850-1851 zastosowano mokrą metodę kolodionową na szklanych płytkach  co umożliwiło wykonywania większej ilości zdjęć

1854 – du Cattin opatentował sposób przeniesienia zdjęcia na ceramikę, szkło, emalię.

1858 – z tego roku pochodzą pierwsze zdjęcia z lotu ptaka, a właściwie z lotu balonem Nadara.

1860 – 1870 na zdjęciach z tych lat nie znajdziemy elementów ruchomych. Nie pozwalała na to ówczesna technika. Czas naświetlania był zbyt długi. W pierwszych latach fotografowie zakuwali ludzi w specjalnie do tego celu zbudowane konstrukcje, aby pozostali bez ruchu. Konieczność pozostawania przez długi czas w bezruchu (aby zdjęcie nie zostało rozmyte) powodowała charakterystyczne pozy fotografowanych osób. Dla zachowania nieruchomego wyglądu często siedzieli a stojąc trzymali się różnych przedmiotów (stół, krzesło).


Karykatura w czasopiśmie amerykańskim z 1879 roku, pokazująca odwiedziny u fotografa

1870 około tego roku zaczęto zaokrąglać rogi fotografii, aby łatwiej można je było wsunąć do albumu.

1871 – Richard Maddox ogłasza metodę otrzymywania suchej żelatynowej emulsji.

1878 – po tym roku podawano na rewersach numer telefonu. W 1876 roku Bell wynalazł telefon (Fernsprecher, później telefon). Telefony po 1880 roku były jedynie w dużych miastach, w małych miasteczkach instalowano je dopiero około 1900 roku.

1888 – George Eastman wprowadza celuloidową błonę zwojową

1896 – dobrze jest wiedzieć, że samochód występuje na zdjęciach dopiero po tym roku. 

Putta czyli aniołki

Aniołki na rewersach wprowadzono w 60-tych latach XIX wieku. Ukazywały się w zmienionej formie aż do 1910 roku. Po 1900 roku na rewersach gościły jednak już rzadko. Jeden z rewersów pochodzi z 1905 roku z Wiednia. Prawie taki sam rewers widać na odwrocie zdjęcia z Wadowic z 1892 roku. Możliwe, że fotografowi Kral z Wiednia przypadł bardzo do gustu ten właśnie motyw aniołków i postanowił je zastosować.

Pomocne wskazówki

Historia miasta

Pomoże nam także znajomość historii miasta np. kiedy wybudowano domy, nadanie nazw nowym ulicom, zmiana numeracji domów. 

Archiwa

Poszukiwania w archiwach: możemy wykorzystać do tego miejscowe gazety. W gazetach tych fotografowie dawali ogłoszenie o otwarciu zakładu, fotograf wędrujący powiadamiał tam o swoim pobycie.  Książki o fotografach przynoszą nam wiele dla nas przydatnych informacji np. o Walerym Rzewuskim działającym w Krakowie, czy wydany katalog winiet z krakowskich atelier.

Daty działalności atelier

Litografowie, lata otwarcia zakładów (trudna metoda)

Zabawki na zdjęciach

Zobacz pozostałe poradniki:

Fotografie – historia a wiek zdjęcia
Fotografie – kartonik a wiek zdjęcia
Fotografie – awers a wiek zdjęcia
Fotografie – rewers a wiek zdjęcia
Fotografie – ubiory a wiek zdjęcia
Fotografie – meble a wiek zdjęcia
Fotografie – wydarzenia rodzinne a wiek zdjęcia
Fotografie – pośrednie metody datowania zdjęcia