pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

historia powo艂ania ]

Pierwsz膮 powa偶n膮 inicjatyw膮 powo艂ania organizacji genealogiczno-heraldycznej w powojennej Polsce by艂y dzia艂ania zmierzaj膮ce do powo艂ania Polskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gens Poloniae”. Starania te podj臋li Tomasz Steifer ze 艣p. Leszkiem Dolata-Jessa, Leszkiem Powichrowskim i Leszkiem Pud艂owskim. Przed dwudziestoma laty nie by艂 to czas sprzyjaj膮cy takim inicjatywom. Cho膰 nie dosz艂o do powo艂ania PTG to zosta艂o powo艂ane Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Powo艂anie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (reaktywacja) odby艂o si臋 na spotkaniu za艂o偶ycielskim w 1987 roku. W czerwcu 1988 roku na czele PTHer. stan膮艂 dr Stefan Krzysztof Kuczy艅ski z Instytutu Historii PAN w Warszawie, sekretarzem Leszek Pud艂owski, a cz艂onkami honorowymi towarzystwa zostali wybitni historycy, profesorowie: W艂odzimierz Dworzaczek, Aleksander Gieysztor, Karol G贸rski i Marian Haisig. Autorytet naukowy cz艂onk贸w honorowych przyni贸s艂 chlub臋 Towarzystwu, a zarazem okre艣li艂 jego profil i charakter.

sprawy organizacyjne

 • Przed zebraniami naukowymi jest pe艂niony dy偶ur kasowy skarbnika. Apelujemy o terminowe uiszczanie sk艂adek. Przypominamy numer konta bankowego: Powszechny Bank Kredytowy IX Oddzia艂 w Warszawie nr 90 1060 0076 0000 4010 4000 9510
 • Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w dniu 10 stycznia 2005 roku podj膮艂 uchwa艂臋 o wprowadzeniu dodatkowej sk艂adki w wysoko艣ci 5 z艂 rocznie w ca艂o艣ci przeznaczonej na fundusz Nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej co roku przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepsze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych. Tym samym wysoko艣膰 sk艂adki wynosi 65 z艂 (odpowiednio 35 z艂 dla student贸w i emeryt贸w).
 • Zmianie uleg艂 numer rachunku bankowego PTHer, szczeg贸艂y na stronie kontaktu.
 • Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2002-2003 przyznane!
 • Zapraszamy do zapoznania si臋 ze sk艂adem Komisji Heraldycznej, powo艂anej rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dn. 20 stycznia 2000.
 • Przemys艂aw Mrozowski; dr hab. Krzysztof Skupie艅ski – wiceprezesi; S艂awomir G贸rzy艅ski – Sekretarz Generalny; dr hab. Andrzej Sikorski – zast臋pca sekretarza generalnego; doc. Dr hab. Krzysztof Ch艂apowski – skarbnik; Andrzej Beb艂owski – zast臋pca skarbnika; ks. Pawe艂 Dudzi艅ski, Stanis艂aw Led贸chowski, Piotr Mys艂akowski, prof. dr hab. Andrzej Rachuba, dr hab. Alicja Szymczakowa, Leszek Do艂臋ga-Zakrzewski – cz艂onkowie.
 • 11 listopada 2002 r. Informujemy, 偶e Nowy Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 XII 2000 r. ukonstytuowa艂 si臋 w nast臋puj膮cym sk艂adzie: prof. dr Stefan K. Kuczy艅ski – prezes;
 • 11 listopada 2002 r. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegat贸w zosta艂o opublikowane w nr 21 „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”.

cz艂onkostwo

Osoby zainteresowane wst膮pieniem do Towarzystwa proszone s膮 o wype艂nienie i przes艂anie deklaracji cz艂onkowskiej poczt膮 na adres Towarzystwa. Szczeg贸lnie zapraszamy pracownik贸w naukowych! Osoby zainteresowane nie b臋d膮ce pracownikami naukowymi powinny nawi膮za膰 kontakty z cz艂onkami Towarzystwa np. podczas uczestnictwa w zebraniach naukowych.

publikacje Towarzystwa

Ukaza艂y si臋:

Kronika polskich rod贸w szlacheckich Podola, Wo艂ynia i Ukrainy, Kazimierz Pu艂aski, tom I – reprint wydania z 1911 r., Warszawa 2004, ss.262; tom II – wydanie II poprawione, Warszawa 2004, ss.296.

Heraldyka miast wielkopolskich do ko艅ca XVIII w., Marek Adamczewski
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 56,00; ISBN 83-7181-144-6
Ca艂o艣ciowe opracowanie dotycz膮ce przyjmowania, funkcji, symboliki oraz zmian zachodz膮cych w herbach miast Wielkopolski. Praca uhonorowana Nagrod膮 im. Adama Heymowskiego w 1999 r.

Syberia w 偶yciu i pami臋ci rodu Gieysztor贸w, Wiktoria 艢liwowska
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-105-5
Publikacja po艣wi臋cona pami臋ci prof. A. Gieysztora, traktuj膮ca o losach rodziny Gieysztor贸w w okresie powstania styczniowego. Ksi膮偶ka zawiera notatnik i memoria艂 Jakuba Gieysztora, biogramy Gieysztor贸w-Sybirak贸w i ich rodzin, a tak偶e innych os贸b, w sumie ponadto 1000 biogram贸w zes艂a艅c贸w po Powstaniu Styczniowym.

Szlachta wylegitymowana w Kr贸lestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), El偶bieta S臋czys
Warszawa 2000, wyd. I, ss. 918, il., format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-145-4
Cenne uzupe艂nienie opublikowanych herbarzy i innych 藕r贸de艂 do genealogii szlachty Kr贸lestwa Polskiego na podstawie zachowanych protoko艂贸w posiedze艅 Rady Stanu Kr贸lestwa Polskiego. Publikacja wydana wsp贸lnie z Naczeln膮 Dyrekcj膮 Archiw贸w Pa艅stwowych.

Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzie艅skiej, mi艅skiej, mohylewskiej, smole艅skiej i witebskiej. Oprac. Stanis艂aw Dumin, S艂awomir G贸rzy艅ski
Warszawa 1992, wyd. I, ss. 156, format A4, cena 30,00; ISBN 83-85490-06-X.
Spis sporz膮dzony na podstawie opublikowanych na prze艂omie XIX i XX w. urz臋dowych spis贸w szlachty tych guberni; wykorzystano materia艂y z archiw贸w rosyjskich, bia艂oruskich i litewskich. Praca wydana z inicjatywy Fundacji im. Ciechanowieckich.

gdzie kupi膰

Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dost臋pne s膮 za po艣rednictwem Wydawnictwa DiG oraz w sieci dystrybucji Wydawnictwa DiG. Pe艂na oferta dost臋pna jest na stronie聽www.dig.pl聽. Zapraszamy!

Pe艂n膮 aktualn膮 ofert臋 publikacji Towarzystwa r贸wnie偶 oferuje:

Humanistyczna Ksi臋garnia Naukowa
(w Gmachu Biblioteki Narodowej)
Al. Niepodleg艂o艣ci 213
02-086 Warszawa
tel./fax (0-22) 608-28-52
ksiegarnia@dig.pl

Deklaracja Cz艂onkowska


Do
Zarz膮du G艂贸wnego
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rynek Starego Miasta 29/31
00鈥272 Warszawa

DEKLARACJA

Prosz臋 o przyj臋cie mnie w poczet cz艂onk贸w Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jednocze艣nie przyjmuj臋 do wiadomo艣ci postanowienia statutu Towarzystwa, zw艂aszcza dotycz膮ce cel贸w i zada艅 Towarzystwa oraz praw i obowi膮zk贸w jego cz艂onk贸w.

………………………………………………..聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 ………………………………………………..
(miejsce i data)聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽 聽 聽聽 (podpis)

1. Imi臋 (imiona) i nazwisko (majusku艂膮)

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dok艂adny adres (z kodem i telefonem, ewent. fax i e鈥搈ail)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Data i miejsce urodzenia

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wykszta艂cenie, zaw贸d

……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Tytu艂 naukowy

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Miejsce pracy (dok艂adny adres, telefon i zajmowane stanowisko)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zainteresowania specjalne (dzia艂 heraldyki lub genealogii)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Ewentualne uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Deklaracj臋 nale偶y zaopatrzy膰 w podpisy dw贸ch cz艂onk贸w wprowadzaj膮cych (nie dotyczy samodzielnych pracownik贸w naukowych).

Cz艂onkowie wprowadzaj膮cy:
Imi臋 i nazwisko (majusku艂膮)聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽聽聽聽 Podpis:

1. ……………………………………………..聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 …………………………………………….

2. ……………………………………………..聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 …………………………………………….

鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥撀 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥
Decyzj膮 Zarz膮du G艂贸wnego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przyj臋ty na cz艂onka dnia …………………….

………………………………………………..聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽聽聽 …………………………………………….
(prezes)聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (sekretarz generalny)

Kontakt – Zarz膮d G艂贸wny w Warszawie

Kontakt

Siedziba Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
Polska

tel. 022 831-02-61
fax 022 831-36-42

Konto (aktualny numer rachunku bankowego od stycznia 2005 r):
Powszechny聽 Bank聽 Kredytowy
IX聽 Oddzia艂聽 w聽 Warszawie
Nr聽 90 1060 0076 0000 4010 4000 9510

Zarz膮d G艂贸wny Towarzystwa

Nowy Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 XII 2000 r. ukonstytuowa艂 si臋 w nast臋puj膮cym sk艂adzie:

prof. dr Stefan K. Kuczy艅ski

prezes

dr Przemys艂aw Mrozowski

wiceprezes

dr hab. Krzysztof Skupie艅ski

wiceprezes

S艂awomir G贸rzy艅ski

sekretarz generalny

dr Iwona M. Dacka

zast臋pca sekretarza generalnego

doc. dr hab. Krzysztof Ch艂apowski

skarbnik

Andrzej Beb艂owski

zast臋pca skarbnika

Piotr Dmochowski

cz艂onek zarz膮du

Stanis艂aw Led贸chowski

cz艂onek zarz膮du

Piotr Mys艂akowski

cz艂onek zarz膮du

prof. dr hab. Andrzej Rachuba

cz艂onek zarz膮du

dr hab. Alicja Szymczakowa

cz艂onek zarz膮du

dr hab. Andrzej Sikorski

cz艂onek zarz膮du

 

Kontakt – Oddzia艂 w Toruniu

Kontakt

Strona www Oddzia艂u w Toruniu:聽http://www.his.uni.torun.pl/~wn/gen/gen.htm

Zarz膮d Oddzia艂u w Toruniu Towarzystwa

Dnia 6.03.2003 Walne Zgromadzenie cz艂onk贸w Oddzia艂u Toru艅skiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przed艂u偶y艂o kadencj臋 dotychczasowego Zarz膮du z niewielkimi zmianami. Sk艂ad obecny:

Jan Wroniszewski

prezes

Sobies艂aw Szybkowski

wiceprezes

Wies艂aw Nowosad

sekretarz

Piotr Oli艅ski

skarbnik

Andrzej Bogucki

cz艂onek zarz膮du

Bronis艂aw Nowak

cz艂onek zarz膮du

Cz艂onkowie

Bentkowski MariuszBroniewek
Bogucki AndrzejBydgoszczalbogucki@poczta.wp.pl
Bokota PiotrW艂oc艂awek
Brodecki Micha艂Nowy Dw贸r Gda艅ski
Bruski KlemensGda艅sk
Chojnacka MonikaGda艅skmonik.choj@wp.pl
D膮browski DariuszToru艅
D艂ugok臋cki Wies艂awMalbork
Dorcz KrzysztofW艂oc艂awek
Ga艂kowski Piotr
G膮siorowski Pawe艂 BogdanBydgoszcz
Ginter KarolMiastko
G艂uszek Pawe艂Pozna艅
Hewner KatarzynaInowroc艂aw
Hlebionek MarcinTrzciankahleb@his.uni.torun.pl
Jab艂o艅ska El偶bietaToru艅
Kabaci艅ski RyszardBydgoszcz
Karczewska JoannaJaksicejk@his.uni.torun.pl
Karczewski DariuszJaksice
Knopik DariuszToru艅dk@his.uni.torun.pl
Kostecki RobertPas艂臋krkostecki@poczta.fm
Kromer AdamGda艅skakromer@trojmiasto.pl
Miko艂ajczak EdmundInowroc艂aw
Mikulski KrzysztofToru艅km@his.uni.torun.pl
Mo偶ejko BeataSopothisbm@univ.gda.pl
My艣li艅ski Adam
Nowak Bronis艂awS艂upskpoawieo@poczta.onet.pl
Nowosad Wies艂awToru艅wn@his.uni.torun.pl
Oli艅ski PiotrToru艅olinskip@his.uni.torun.pl
Pakulski JanToru艅
Piechowski Tomasz Antoni vonGrudzi膮dzpiech@cc.uni.torun.pl
Polejowski KarolGda艅skprasa1@gdansk.gda.pl
Pragert Przemys艂awGdyniappragert@wp.pl
Radzimi艅ski AndrzejToru艅ar@his.uni.torun.pl
Rembalski TomaszGdyniahistr@univ.gda.pl
Rusakiewicz AgnieszkaGda艅sk
Rybak Pawe艂Ryki
Simi艅ski Rafa艂
Skowro艅ski AndrzejToru艅
Smoli艅ski MarekGda艅skms@multicon.pl
Supruniuk AnnaToru艅A.Supruniuk@bu.uni.torun.pl
Szweda AdamToru艅as@his.uni.torun.pl
Szybkowski Sobies艂awGda艅sklaszczuk@biotech.univ.gda.pl
艢liwi艅ski B艂a偶ejGda艅skblazejsliwinski@wp.pl
Tetrycz-Puzio AgnieszkaGda艅sk
T臋gowski JanToru艅
Trupinda JanuszGda艅skj.trupinda@zamek.malbork.pl
Tylicki JacekToru艅jaca@art.uni.torun.pl
Wenta Jaros艂awToru艅
Wiszowaty MarcinGda艅skmarwisz@gnu.univ.gda.pl
Wroniszewski JanToru艅jwr@his.uni.torun.pl

Kontakt – Oddzia艂 w Lublinie

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddzia艂 w Lublinie
Pl. M. Curie-Sk艂odowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt – Oddzia艂 w Krakowie

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddzia艂 w Krakowie
ul. Go艂臋bia 13
31-007 Krak贸w

Zebrania naukowe Oddzia艂u odbywaj膮 si臋 w Czytelni Zak艂adu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3.

Kontakt – Oddzia艂 w Gda艅sku

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddzia艂 w Gda艅sku
Gda艅sk

Zebrania Oddzia艂u PTHer w Gda艅sku odbywaj膮 si臋 w Instytucie Historii Uniwersytetu Gda艅skiego, ul. Wita Stwosza 55, sala 57, godz. 17.00

 

statut

Udzia艂 w realizacji cel贸w statutowych Towarzystwa jest mo偶liwy na wiele sposob贸w. Najprostszym sposobem jest bie偶膮ce 艣ledzenie dzia艂alno艣ci Towarzystwa, udzia艂 w zebraniach naukowych i propagowanie heraldyki. Osoby pragn膮ce wnie艣膰 wk艂ad naukowy do heraldyki mog膮 dodatkowo wyst膮pi膰 z propozycjami swoich referat贸w prezentuj膮cych ich osi膮gni臋cia. Osoby identyfikuj膮ce si臋 z Towarzytwem mog膮 zosta膰 jego cz艂onkami. Zakresy cz艂onkostwa s膮 opisane w Statucie Towarzystwa, prosimy o zapoznanie si臋 ze Statutem.


Rozdzia艂 I

POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowo艣膰 prawn膮.

搂 2.

Terenem dzia艂alno艣ci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib膮 w艂adz naczelnych jest miasto sto艂eczne Warszawa.

搂 3.

Towarzystwo mo偶e powo艂ywa膰 oddzia艂y, podlegaj拧ce legalizacji przez w艂a艣ciwe terenowe organy administracji pa艅stwowej oraz sekcje i ko艂a.

搂 4.

Dzia艂alno艣膰 Towarzystwa opiera si臋 na pracy spo艂ecznej og贸艂u cz艂onk贸w. Towarzystwo ma prawo prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zgodnie z przepisami prawa.

搂 5.

1. Towarzystwo u偶ywa piecz臋ci z napisem „Polskie Towarzystwo Heraldyczne – Zarz膮d G艂贸wny”; „Polskie Towarzystwo Heraldyczne – Oddzia艂 w…”.

2. Towarzystwo mo偶e posiada膰 god艂o i odznak臋 organizacyjn膮 ustanowione zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Rozdzia艂 II

CELE I 艢RODKI DZIA艁ANIA

搂 6.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie, pog艂臋bianie i upowszechnianie bada艅 z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak r贸wnie偶 z zakresu wszystkich innych nauk pozostaj膮cych w zwi膮zku z heraldyk膮, troska o rozw贸j sztuki heraldycznej, oraz reprezentowanie i zrzszanie og贸艂u polskich badaczy z zakresu wymienionych dziedzin i mi艂o艣nik贸w tych bada艅.

搂 7.

D膮偶膮c do realizacji wymienionych cel贸w Towarzystwo:
1. pobudza i organizuje naukowe badania nad heraldyk膮 oraz doskonali i pog艂臋bia w艣r贸d swoich cz艂onk贸w znajomo艣膰 heraldyki i warsztatu badawczego heraldyka,
2. rejestruje, dokumentuje i otacza opiek膮 zabytki heraldyczne jako 艣wiadectwo kultury narodowej,
3. wsp贸艂pracuje z Polsk膮 Akademi膮 Nauk, szko艂ami wy偶szymi, archiwami, muzeami, a tak偶e innymi instytucjami w sprawie bada艅 naukowych w zakresie heraldyki oraz we wszystkich innych sprawach obj臋tych dzia艂alno艣ci膮 Towarzystwa,
4. organizuje zjazdy, konferencje, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy po艣wi臋cone problematyce heraldycznej,
5. dba o poprawno艣膰 heraldyczn膮 i stylistyczn膮 u偶ywanych wsp贸艂cze艣nie gode艂 i herb贸w oraz konsultuje ich tworzenie,
6. wydaje i popiera publikacje naukowe i popularnonaukowe po艣wi臋cone heraldyce,
7. upowszechnia w艣r贸d Polonii znajomi艣膰 herb贸w polskich jako elementu wi臋zi z krajem,
8. wsp贸艂dzia艂a z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granic膮.

Rozdzia艂 III

CZ艁ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI藝ZKI

搂 8.

Cz艂onkowie Towarzystwa dziel膮 si臋 na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspieraj膮cych.

搂 9.

1. Cz艂onkiem zwyczajnym mo偶e zosta膰 ka偶da pe艂noletnia osoba pragn膮ca uczestniczy膰 w urzeczywistnianiu cel贸w Towarzystwa.
2. Cz艂onk贸w zwyczajnych przyjmuje uchwa艂膮 Zarz膮d Oddzia艂u i zatwierdza Zarz膮d G艂贸wny na podstawie pisemnej deklaracji.

搂 10.

1. Godno艣膰 cz艂onka honorowego na wniosek Zarz膮du G艂贸wnego nadaje Walne Zgromadzenie Delegat贸w osobom, kt贸re po艂o偶y艂y wybitne zas艂ugi w realizacji cel贸w Towarzystwa.
2. Cz艂onkowie honorowi maj膮 wszystkie prawa cz艂onk贸w zwyczajnych Towarzystwa, natomiast s膮 zwolnieni z p艂acenia sk艂adek cz艂onkowskich.

搂 11.

1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e zosta膰 osoba fizyczna lub prawna, kt贸ra zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
2. Cz艂onk贸w wspieraj膮cych przyjmuje Zarz膮d G艂贸wny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Cz艂onkowie wspieraj膮cy b臋d膮cy osobami prawnymi dzia艂aj膮 w Towarzystwie za po艣rednictwem upowa偶nionych przedstawicieli.

搂 12.

Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do w艂adz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach oraz innych przedsi臋wzi臋ciach organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania ze zbior贸w i biblioteki Towarzystwa,
4. otrzymywanie wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarz膮d G艂贸wny.

搂 13.

Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 obowi膮zek:
1. uczestniczenia w realizacji cel贸w Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowie艅 statutu, regulamin贸w oraz uchwa艂 i zarz膮dze艅 w艂adz Towarzystwa,
3. terminowego op艂acania sk艂adki cz艂onkowskiej w wysoko艣ci ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegat贸w.

搂 14.

1. Cz艂onkom wspieraj膮cym przys艂uguj膮 wszystkie prawa cz艂onk贸w zwyczajnych, z wyj膮tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy maj膮 prawo korzysta膰 z pomocy Towarzystwa.
3. Cz艂onkowie wspieraj膮cy b臋d膮cy osobami prawnymi mog膮 uczestniczy膰 z g艂osem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w za po艣rednictwem swoich przedstawicieli.
4. Obowi膮zkiem cz艂onk贸w wspieraj膮cych jest okazywanie pomocy w realizacji cel贸w Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyj臋tymi przez tych cz艂onk贸w zasadami.

搂 15.

1. Cz艂onkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wyst膮pienia zg艂oszonego na pi艣mie Zadz膮dowi Oddzia艂u,
b. skre艣lenia z listy cz艂onk贸w przez Zarz膮d Oddzia艂u z powodu zalegania z op艂at膮 sk艂adki cz艂onkowskiej za okres przekraczaj膮cy jeden rok – pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem S膮du Kole偶e艅skiego.
2. Cz艂onkiem wspieraj膮cym przestaje by膰 ten, kto wyst臋puje z Towarzystwa na w艂asne 偶膮danie lub zostaje skre艣lony przez Zarz膮d G艂贸wny.
3. Cz艂onkostwa honorowego pozbawia przez uchwa艂臋 Walne Zgromadzenie Delegat贸w.

Rozdzia艂 IV

搂 16.

1. W艂adzami naczelnymi Towarzystwa s膮:
a. Walne Zgromadzenie Delegat贸w,
b. Zarz膮d G艂贸wny,
c. G艂贸wna Komisja Rewizyjna,
d. S膮d Kole偶e艅ski.
2. Kadencja w艂adz Towarzystwa trwa trzy lata.
3. W艂adze Towarzystwa maj膮 prawo kooptacji nowych cz艂onk贸w w liczbie nie przekraczaj膮cej 1/3 sk艂adu wybranego przez Walny Zjazd na miejsce wygas艂ych mandat贸w.

搂 17.

1. Uchwa艂y w艂adz Towarzystwa, poza wyj膮tkami przewidzianymi w statucie, zapadaj膮 w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci – w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 og贸lnej liczby uprawnionych do g艂osowania, w drugim terminie – bez wzgl臋d贸w na liczb臋 obecnych.
2. W wypadku r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.
3. G艂osowanie tajne odbywa si臋 na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do g艂osowania.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGAT脫W

搂 18.

Walne Zgromadzenie Delegat贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Towarzystwa.

搂 19.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w bior膮 udzia艂 z g艂osem decyduj膮cym, na podstawie uzyskanego mandatu, delegaci Oddzia艂贸w wybrani na Walnych Zebraniach Oddzia艂贸w wed艂ug klucza ka偶dorazowo ustalonego przez Zarz膮d G艂贸wny.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w uczestnicz膮 z g艂osem doradczym, je艣li nie s膮 zarazem delegatami:
a. cz艂onkowie Zarz膮du G艂贸wnego,
b. cz艂onkowie G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej,
c. prezesi Oddzia艂贸w,
d. cz艂onkowie honorowi,
e. cz艂onkowie wspieraj膮cy, za po艣rednictwem swoich przedstawicieli,
f. osoby zaproszone przez Zarz膮d G艂贸wny.

搂 20.

Walne Zgromadzenie Delegat贸w jest w艂adne do podejmowania uchwa艂 w pierwszym terminie przy obecno艣ci co najmniej 1/2 og贸lnej liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania, w drugim terminie – niezale偶nie od liczby obecnych, z wyj膮tkiem spraw wymienionych w 搂搂 50 i 51.

搂 21.

1. Walne Zgromadzenie Delegat贸w mog膮 by膰 zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat贸w zwo艂uje Zarz膮d G艂贸wny co co trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat贸w zwo艂uje Zarz膮d G艂贸wny:
a. z w艂asnej inicjatywy,
b. na 偶膮danie G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co namniej 1/3 Zarz膮d贸w Oddzia艂贸w,
d. na wniosek co najmniej 1/5 og贸lnej liczby cz艂onk贸w Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat贸w obraduje wy艂膮cznie nad sprawami, dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane.

搂 22.

1. O terminie, miejscu i porz膮dku obrad Walnego Zgromadzenia Delegat贸w Zarz膮d G艂贸wny zawiadamia Zarz膮dy Oddzia艂贸w nie p贸藕niej ni偶 30 dni przed terminem.
2. Zarz膮dy Oddzia艂贸w oraz cz艂onkowie Towarzystwa, w liczbie co najmniej 3, maj膮 prawo zg艂osi膰 wnioski do porz膮dku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegat贸w najp贸藕niej na 10 dni przed jego terminem na r臋ce sekretarza generalnego.
3. O uzupe艂nieniu porz膮dku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie Delegat贸w. To samo dotyczy wniosk贸w nag艂ych zg艂oszonych w ci膮gu obrad Walnego Zgromadzenia Delegat贸w.
4. Przedmiotem nag艂ego wniosku nie mog膮 by膰 sprawy rozporz膮dzania maj膮tkiem nieruchomym Towarzystwa oraz wymienione w 搂搂 50 i 51.

搂 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegat贸w nale偶y:
a. wytyczanie og贸lnego kierunku dzia艂alno艣ci Towarzystwa,
b. wyb贸r w tajnych g艂osowaniach Prezesa oraz cz艂onk贸w Zarz膮du G艂贸wnego, G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej i S膮du Kole偶e艅skiego,
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du G艂贸wnego i G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie na wniosek G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej uchwa艂y o udzieleniu absolutorium dla ust臋puj膮cego Zarz膮du G艂贸wnego,
e. podejmowanie uchwa艂 o nadaniu lub pozbawieniu godno艣ci cz艂onka honorowego,
f. ustalanie wysoko艣ci wpisowanego i sk艂adek cz艂onkowskich,
g. zatwierdzanie regulamin贸w Zarz膮du G艂贸wnego, G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej, S膮du Kole偶e艅skiego oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegat贸w,
h. podejmowaniu uchwa艂 o nabyciu, zbyciu lub obci膮偶eniu nieruchomo艣ci nale偶膮cych do Towarzystwa,
i. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
j. podj臋cie uchwa艂y o rozwi膮zaniu si臋 Towarzystwa.
2. Uchwa艂a przewidziana w punkcie 5, 8, 9, 10 wymaga kwalifikowanej wi臋kszo艣ci 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 1/2 og贸lnej liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania.

ZARZ藝D G艁脫WNY

搂 24.

W sk艂ad Zarz膮du G艂贸wnego obok Prezesa wybranego w odr臋bnym g艂osowaniu wchodzi 12 cz艂onk贸w, w tym:
1. dw贸ch wiceprezes贸w,
2. sekretarz generalny i jego zast臋pca,
3. skarbnik i jego zast臋pca, wszyscy wybrani spo艣r贸d cz艂onk贸w Zarz膮du G艂贸wnego na jego pierwszym posiedzeniu oraz Prezesi Oddzia艂贸w.

搂 25.

W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przejmuje jeden z wiceprezes贸w, wybrany przez Zarz膮d G艂贸wny.

搂 26.

Do kompetencji Zarz膮du G艂贸wnego nale偶y:
1. kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwa艂ami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegat贸w,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewn膮trz,
3. zarz膮dzanie maj膮tkiwem i fundoszami Towarzystwa,
4. sk艂adanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w,
5. opracowywanie bud偶etu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy bud偶etowych przedstawionych przez Oddzia艂y,
6. przyjmowanie cz艂onk贸w zwyczajnych i wspieraj膮cych,
7. skre艣lanie z listy cz艂onk贸w,
8. stawianie wniosk贸w o nadanie lub pozbawienie godno艣ci cz艂onka honorowego,
9. powo艂ywanie, rozwi膮zywanie i nadzorowanie dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych i problemowych przy Zarz膮dzie G艂贸wnym oraz zatwierdzanie ich regulamin贸w,
10. Tworzenie i rozwi膮zywanie Oddzia艂贸w, nadzorowanie ich dzia艂alno艣ci a tak偶e zatwierdzanie decyzji o powo艂ywaniu i rozwi膮zywaniu sekcji, komisji oraz opiniowanie ich regulamin贸w,
11. uchwalanie regulaminu Zarz膮du G艂贸wnego,
12. decydowanie w innych sprawach nie zatrze偶onych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegat贸w, G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej oraz S膮du Kole偶e艅skiego,
13. zawieszanie w czynno艣ciach Zarz膮d贸w Oddzia艂贸w, zawieszanie uchwa艂 Walnych Zebra艅 Oddzia艂贸w, uchylanie uchwa艂 Zarz膮d贸w Oddzia艂贸w je偶eli s膮 sprzeczne z obowi膮zuj膮cymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwa艂ami w艂adz Towarzystwa,
14. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do urzeczywistnienia statutowych cel贸w Towarzystwa.

搂 27.

1. Posiedzenia Zarz膮du G艂贸wnego odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej jednak ni偶 dwa razy do roku.
2. W posiedzeniach Zarz膮du G艂贸wnego maj膮 prawo bra膰 udzia艂 z g艂osem doradczym przewodnicz膮cy i cz艂onkowie G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarz膮d G艂贸wny.

搂 28.

W okresie pomi臋dzy posiedzeniami Zarz膮du G艂贸wnego dzia艂alno艣ci膮 Towarzystwa kieruje Prezydium Zarz膮du G艂贸wnego, zgodnie z regulaminem dzia艂alno艣ci Prezydium uchwalonym przez Zarz膮d G艂贸wny.

搂 29.

W sk艂ad Prezydium wchodz膮: prezes, dw贸ch wiceprezes贸w, sekretarz generalny i jego zast臋pca oraz skarbnik i jego zast臋pca – wybrani spo艣r贸d cz艂onk贸w Zarz膮du G艂贸wnego na jego pierwszym posiedzeniu.

搂 30.

Posiedzenia Prezydium Zarz膮du G艂ownego odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej jednak ni偶 raz na kwarta艂.

G艁脫WNA KOMISJA REWIZYJNA

搂 31.

1. G艂贸wna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
2. G艂贸wna Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, kt贸rzy wybieraj膮 ze swego grona przewodnicz膮cego i sekretarza.
3. G艂贸wna Komisja Rewizyjna dzia艂a na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegat贸w.

搂 32.

Do kompetencji G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej nale偶y:
1. przeprowazanie, przynajmniej raz w roku, kontroli ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Towarzystwa, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzia艂alno艣ci finansowo-gospodarczej,
2. wyst臋powanie do Zarz膮du G艂贸wnego z wnioskami wynikaj膮cymi z ustale艅 kontrolnych,
3. sk艂adanie na Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w sprawozda艅 ze swojej dzia艂alno艣ci oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ust臋puj膮cego Zarz膮du G艂贸wnego,
4. nadzorowanie i kontrolowanie dzia艂alno艣ci komisji rewizyjnej Oddzia艂贸w,
5. kontrolowanie op艂acania sk艂adek,
6. w przypadkach szczeg贸lnej wagi wyst臋powanie do Zarz膮du G艂贸wnego z 偶膮daniem zwo艂ania nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Delegat贸w,
7. uchwalenie regulaminu G艂贸wnej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulamin贸w i instrukcji dla komisji rewizyjnych Oddzia艂贸w.

搂 33.

1. Przewodnicz膮cy G艂贸wnej komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z g艂osem doradczym w posiedzeniach Zarz膮du G艂贸wnego.
2. G艂贸wna Komisja Rewizyjna mo偶e podejmowa膰 czynno艣ci kontrolne we wszystkich agendach Towarzystwa.

S藝D KOLE呕E艃SKI

搂 34.

1. S膮d kole偶e艅ski rozpoznaje wszelkie spory wynik艂e mi臋dzy cz艂onkmi Towarzystwa w zwi膮zku z ich dzia艂alno艣ci膮 statutow膮.
2. S膮d Kole偶e艅ski dzia艂a w dw贸ch instancjach:
a. pierwsz膮 instancj臋 S膮du Kole偶e艅skiego stanowi 3 cz艂onk贸w,
b. drug膮 instancj臋 S膮du Kole偶e艅skiego stanowi 5 cz艂onk贸w.
3. Obie instancje S膮du Kole偶e艅skiego wybieraj膮 ze swego grona przewodnic膮cych i sekretarzy.
4. S膮d Kole偶e艅ski mo偶e orzeka膰 nast臋puj膮ce kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawierzenie w prawach cz艂onka Towarzystwa na okres od 3 miesi臋cy do 2 lat,
d. wykluczenie z Towarzystwa
5. Od orzecze艅 S膮du Kole偶e艅skiego wydanych w pierwszej instancji przys艂uguje odwo艂anie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
6. Orzeczenia wydane przez S膮d Kole偶e艅ski w drugiej instancji s膮 ostateczne.
7. S膮d Kole偶e艅ski dzia艂a na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegat贸w.

Rozdzia艂 V

ODDZIA艁Y TOWARZYSTWA

搂 35.

Oddzia艂y Towarzystwa powo艂uje uchwa艂膮 Zarz膮d G艂贸wny. Do utworzenia Oddzia艂u wymagany jest wniosek co najmniej 25 os贸b.

搂 36.

W艂adzami Oddzia艂u s膮:
1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u,
2. Zarz膮d Oddzia艂u,
3. Komisja Rewizyjna Oddzia艂u.

搂 37.

1. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Oddzia艂u jest Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u.
2. W walnym Zebraniu Cz艂onk贸w Oddzia艂贸w bior膮 udzia艂 z g艂osem decyduj膮cym wszyscy cz艂onkowie zwyczajni i honorowi Oddzia艂u, a cz艂onkowie wspieraj膮cy poprzez swoich przedstawicieli i osoby zaproszone z g艂osem doradczym.
3. Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u mo偶e by膰 zwyczajne i nadzwyczajne.
a. zwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u zwo艂uje Zarz膮d Oddzia艂u co 3 lata zawiadamiaj膮c cz艂onk贸w o dacie, miejscu i porz膮dku obrad najp贸藕niej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, b. nadzwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u zwo艂uje Zarz膮d Oddzia艂u:
a1. z w艂asnej inicjatywy,
b1. na 偶膮danie Komisji Rewizyjnej Oddzia艂u,
c1. na wniosek Zarz膮du G艂贸wnego,
d1. na wniosek co najmniej 1/4 og贸lnej liczby cz艂onk贸w Oddzia艂u.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w Oddzia艂u winno zosta膰 zwo艂ane w przeci膮gu 30 dni od daty z艂o偶enia 偶膮dania lub wniosku.

搂 38.

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Oddzia艂u nale偶y:
1. uchwalanie og贸lnego kierunku dzia艂alno艣ci Oddzia艂u zgodnie z postanowieniami statutu, uchwa艂ami i wytycznymi naczelnych w艂adz Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Oddzia艂u i Komisji rewizyjnej Oddzia艂u,
3. podejmowanie na wniosek Komisji rewizyjnej Oddzia艂u uchwa艂y o udzieleniu absolutorium dla ust臋puj膮cego Zarz膮du Oddzia艂u,
4. wyb贸r w tajnych g艂osowaniach cz艂onk贸w Zarz膮du Oddzia艂u i Komisji Rewizyjnej Oddzia艂u,
5. wyb贸r delegat贸w na Walne Zgromadzenie Delegat贸w,
6. uchwalenie, w ramach statutu, regulaminu Oddzia艂u.

搂 39.

Postanowienia 17 i 20 statutu stosuje si臋 analogicznie do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Oddzia艂u.

搂40.

1. W sk艂ad Zarz膮du Oddzia艂u wchodzi od 5 o 9 os贸b, w tym: prezes, jeden lub dw贸ch wiceprezes贸w, sekretarz, skarbnik i ewentualnie ich zast臋pcy, wszyscy wybrani spo艣r贸d cz艂onk贸w Zarz膮du Oddzia艂u na jego pierwszym posidzeniu.
2. W zebraniach Zarz膮du Oddzia艂u uczestnicz膮 z g艂osem doradczym przewodnicz膮cy sekcji i komisji powo艂anych przez Oddzia艂.

搂 41.

Do kompetencji Zarz膮du Oddzia艂u nale偶y:
1. kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Oddzia艂u zgodnie ze statutem i uchwa艂ami w艂adz Towarzystwa,
2. reprezentowanie Oddzia艂u na zewn膮trz,
3. powo艂ywanie i rozwi膮zywanie za zgod膮 Zarz膮du G艂贸wnego sekcji i komisji, uchwalanie w ramach statutu, ich regulamin贸w oraz nadzorowanie dzia艂alno艣ci,
4. opracowywanie preliminarzy bud偶etowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarz膮dowi G艂贸wnemu,
5. zarz膮dzanie przydzielonym Oddzia艂owi maj膮tkiem Towarzystwa w ramach uprawnie艅 nadanych przez Zarz膮d G艂贸wny,
6. sk艂adanie okresowych sprawozda艅 Zarz膮dowi g艂贸wnemu z merytorycznej i finansowej dzia艂alno艣ci Oddzia艂u,
7. tworzenie, za uprzedni膮 zgod膮 Zarz膮du G艂贸wnego, zbior贸w i pracowni naukowych oraz organizowanie wydawnictw regionalnych,
8. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do urzeczywistnienia statutowych cel贸w Towarzystwa.

搂 42.

Posiedzenia Zarz膮du Oddzia艂u odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej jednak ni偶 kwarta艂.

搂 43.

1. Komisja Rewizyjna Oddzia艂u sk艂ada si臋 z trzech cz艂onk贸w, kt贸rzy wybieraj膮 spo艣r贸d swego grona przewodnicz膮cego i sekretarza,
2. Komisja Rewizyjna Oddzia艂u dzia艂a na podstawie regulaminu uchwalonego przez G艂贸wn膮 Komisj臋 Rewizyjn膮.

搂 44.

Do kompetencji komisji Rewizyjnej Oddzia艂u nale偶y:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Oddzia艂u,
2. wyst臋powanie do Zarz膮du Oddzia艂u z wnioskami wynikaj膮cymi z ustale艅 kontroli,
3. sk艂adnie na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w Oddzia艂u sprawozdania ze swej dzia艂alno艣ci oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ust臋puj膮cego Zarz膮du Oddzia艂u,
4. kontrolowanie op艂acania sk艂adek.
5. w przypadkach szczeg贸lnej wagi wyst臋powanie do zarz膮du Oddzia艂u z 偶膮daniem zwo艂ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Oddzia艂u.

搂 45.

1. Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej Oddzia艂u ma prawo uczestniczenia z g艂osem doradczym w posiedzeniach Zarz膮du Oddzia艂u.
2. Komisja Rewizyjna Oddzia艂u mo偶e podejmowa膰 czynno艣ci kontrolne we wszystkich agendach Oddzia艂u.

Rozdzia艂 VI

MAJ藝TEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

搂 46.

Maj膮tek Towarzystwa stanowi膮 nieruchomo艣ci, ruchomo艣ci i fundusze.

搂 47.

Na fundusze sk艂adaj膮 si臋:
1. wp艂ywy z wpisowego i sk艂adek cz艂onkowskich,
2. subwencje, dotacje i darowizny,
3. dochody z maj膮tku Towarzystwa,
4. dochody z dzia艂alno艣ci statutowej oraz dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

搂 48.

Wszelkie postanowienia w艂adz Towarzystwa zmierzaj膮ce do uszczuplenia trwa艂ego maj膮tku Towarzystwa wymagaj膮 zgody w艂adzy rejestracyjnej.

搂 49.

Dla wa偶no艣ci pism dotycz膮cych praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych Towarzystwa wymagane s膮 podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zast臋pcy.

Rozdzia艂 VII

ZMIANY STATUTU I ROZWI藝ZANIE SI臉 TOWARZYSTWA

搂 50.

Uchwa艂臋 o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegat贸w wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 1/2 og贸lnej liczby uprawnionych do g艂osowania.

搂 51.

1. Uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu si臋 Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegat贸w wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 1/2 og贸lnej liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania,
2. Uchwa艂a o rozwi膮zaniu si臋 Towarzystwa powinna okre艣la膰 przeznaczenie maj膮tku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez w艂adz臋 rejestracyjn膮.

stan

Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zosta艂 zmieniony na Walnym Zgromadzeniu Delegat贸w PTHer. 21.06.1991 r., ostateczn膮 wersj臋 zatwierdzi艂, podczas rozprawy, S膮d Wojew贸dzki w Warszawie (VII Wydzia艂 Cywilny i Rejestrowy) dnia 12 Marca 1993 r.

Zamieszczona tu wersje Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest zgodna z wydrukowan膮 w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. I (XII) ISSN 1230-803X.

 

[ Polskie Towarzystwo Heraldyczne

zebrania naukowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia艂u w interesuj膮cych spotkaniach – zebraniach naukowych. Spotkania maj膮 charakter otwarty – s膮 bezp艂atne, wst臋p wolny dla ka偶dego.

Osoby pragn膮ce podzieli膰 si臋 swoimi osi膮gni臋ciami prosimy o sk艂adanie propozycji temat贸w spotka艅.

Przed zebraniem sprzeda偶 wydawnictw i dy偶ur kasowy skarbnika. Apelujemy o terminowe uiszczanie sk艂adek cz艂onkowskich.

tematy zebra艅

18 grudnia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator –聽Zarzad Krakowskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza w dn. 18 grudnia 2006 r. (poniedzialek) o godz. 17.00 na 138 zebranie naukowe Oddzialu, ktore odbedzie sie w Czytelni Zakladu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3.
Referat dr Przemyslaw Stanko聽Gotycka plyta nagrobna Mikolaja Myszkowskiego (po 1482 r.). Wystapienie poswiecone bedzie gotyckiej plycie nagrobnej Mikolaja Myszkowskiego, notariusza oswiecimskiego i zatorskiego, dziedzica Przeciszowa, Polanki Wielkiej i Podolsza, dobrodzieja dominikan贸w i najmozniejszego szlachcica ziemi oswiecimskiej i zatorskiej. Umieszczona na zamku oswiecimskim plyta jest najstarszym zabytkiem epigraficznym z terenu ksiestwa oswiecimskiego. Autor przedstawi biografie Myszkowskiego, stan badan oraz losy plyty do konca XX wieku.

19 maja 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Prezentacja wydawnictwa 藕r贸d艂owego聽Regestr diecezj贸w Franciszka Czajkowskiego czyli w艂a艣ciciele ziemscy w Koronie 1783-1784聽(red. S艂awomir G贸rzy艅ski, doc dr hab. Krzysztof Ch艂apowski), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006 (www.dig.eu)
Referat dr Bogus艂awa Czechowicza (MN Worc艂aw) –聽W jak Wroc艂aw. Geneza ideowa motywu w herbie Wroc艂awia w aspekcie kryzysu w艂adzy w Kr贸lestwie Czeskim w XV wieku.

23 czerwca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Referat mgr Dariusz Piwowarczyka聽Ksi膮偶臋 Antiochii Renald de Chatillon (1124-1187) – s艂o艅 Chrystusa, przodek kr贸l贸w Polski.

31 marca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
1. Wr臋czenie dorocznej Nagrody im. Adama Heymowskiego z najlepsze prace z zakresu heraldyki i genealogii za lata 2004-2005
2. Referat laureata Nagrody
3. Spotkanie towarzyskie

27 marca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddzia艂 w Krakowie. Sala 56 Collegium Novum przy ul. Golebiej 24, godz. 17:00:
mgr Wojciech Mischke (Krakow)聽Odnaleziona korona Boleslawa Chrobrego.
Losy wywiezionych przez Rycheze insygniow krolewskich Boleslawa Chrobrego wydawaly si臋 nieodgadnione. Ale nawet z drobnych wzmianek zrod艂owych mozna zlozyc mozaike, ktora odtwarza zwarty obraz dalszych dziejow korony piastowskiej. Autor przedstawi w referacie przeslanki, prowadzace do rewizji narodowych dziejow oraz poka偶e wizerunek z przelomu XI/XII w. z domniemana korona pierwszych Piastow.

24 lutego 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr S艂awomir Jakubczak聽Tajemniczy Wo艂owski u Mickiewicz贸w w Pary偶u. Wst臋p do bada艅 nad genealogi膮 frankist贸w warszawskich.

20 lutego 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddzia艂 w Krakowie. Czytelnia Zak艂adu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
dr Ewa Zielinska (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie) –聽Dominus custodiat introitum et exitum tuum. Inskrypcje na portalach XVI i pierwszej polowy XVII wieku w Polsce.聽Referat podejmuje zagadnienie funkcjonowania napis贸w monumentalnych w przestrzeni wejscia. Czyniac tlem rozwazan zwiazki portalu i inskrypcji w epoce romanskiej i w okresie gotyku, Autorka omawia przyk艂ady epigrafow wystepujacych na portalach w polskiej architekturze sakralnej i swieckiej okresu renesansu i wczesnego baroku, stawiajac sobie za cel systematyzacje ich form. Szczegolna uwage zwraca na zwiazek miedzy inskrypcja a przedmiotem, bedacym polem jej ekspozycji, a zatem na napisy, nawiazujace trescia do symboliki portalu.

27 stycznia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr Iwona M. Dacka –聽„Armamentaria” Gabriela Rz膮czy艅skiego, SJ – aparat pomocniczy pi艣miennictwa okazjonalnego w XVIII wieku.

16 stycznia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddzia艂 w Krakowie. Czytelnia Zak艂adu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
Piotr Wecowski (Uniwersytet Warszawski) –聽Odnaleziona piecz臋膰 majestatowa Kazimierza Jagiellonczyka.

16 grudnia 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr Piotr Rabiej (Krak贸w) –聽Zabytki epigraficzne i herby w Kamie艅cu Podolskim.

28 listopada 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddzia艂 w Krakowie. Czytelnia Zak艂adu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
dr Witalij Micha艂owski (Kij贸w) –聽Nadania dla szlachty na Podolu w XV w.

25 listopada 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Promocja ksi膮偶ki Piotra Mys艂akowskiego i Andrzeja Sikorskiego,聽Chopinowie. Kr膮g rodzinno-towarzyski, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2005, ss. 380, tab. 12.
Komunikat heraldyczny.

28 pa藕dziernika 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:Prof. dr hab. Aleksander 艢wie偶awski –聽Liber conversorum – ma艂o znany typ 藕r贸d艂a metrykalnego.
Prof. dr hab. Stefan K. Kuczy艅ski –聽Sprawozdanie z mi臋dzynarodowych kolokwi贸w heraldycznych w Sankt Petersburgu i Lille.

24 czerwca 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
mgr Dariusz Piwowarczyk –聽Chor膮偶y sandomierski Miko艂aj S艂膮ka z 艁aszowa. Przyk艂ad kariery rycerskiej z I po艂owy XV wieku.
komunikat heraldyczny

20 maja 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr hab. Andrzej Sikorski –聽Z mniej znanych dziej贸w rodziny Dzia艂y艅skich.
mgr S艂awomir G贸rzy艅ski –聽Heraldyczna przechadzka z obiektywem po Rymie.
komunikat heraldyczny.

28 stycznia 2005聽(pi膮tek)
godz. 17.00:
Dr Ewa Letkiewicz (Lublin),聽Wirtualna rekonstrukcja regali贸w polskich聽(referat).

25 lutego 2005
godz. 17.00:
Mgr Micha艂 Witwicki,聽Panorama plastyczna dawnego Lwowa聽(referat)

7 stycznia 2005
Zebranie organizowane przez Oddzia艂 Toru艅ski Polskiego Towarzystwa Heraldycznego聽 w Gda艅sku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gda艅skiego, ul. Wita Stwosza 55,聽 sala 53, godz. 17.00. W programie zebrania przewidziane s膮:
1. referat: mgr E. Bojaruniec,聽Herb gdanskiej rodziny von der Beke. Przyczynek do dziej贸w epitafium obrazowego ko艣cio艂a NMP w Gda艅sku.
2. referat: dr Sobies艂aw Szybkowski,聽Pochodzenie i kr膮g rodzinny wielkorz膮dcy krakowskiego Marcina Borzymowskiego.
3. dyskusja nad referatami
4. sprawy organizacyjne.

w ubieg艂ych latach

Zarz膮d G艂贸wny
Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31) o godzinie 17.00:

14-15.10.2004 r
Sesja naukowa pt.聽Heraldyka polska w latach II wojny 艣wiatowej (1939-1945). Organizator – Zarz膮d G艂贸wny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wsp贸lnie z W艂oc艂awskim Towarzystwem Naukowym. Siedziba WTN, pl. Wolno艣ci 20, W艂oc艂awek. Plan sesji:

 • Prof. dr hab. Stefan K. Kuczy艅ski (Warszawa),聽Znaki walki i zwyci臋stwa. Polska symbolika pa艅stwowa i patriotyczna w latach II wojny 艣wiatowej.
 • Prof. dr hab. Marian Kallas (Toru艅),聽Podzia艂y terytorialno-administracyjne na obszarze Polski w latach okupacji niemieckiej 1939-1945.
 • Prof. dr hab. B艂a偶ej 艢liwi艅ski, dr hab. Beata Mo偶ejko,聽Dzia艂alno艣膰 heraldyczna okupanta niemieckiego na obszarze by艂ego wojew贸dztwa pomorskiego w latach 1939-1945.
 • Dr Agnieszka Gut (Szczecin),聽Wp艂yw ideologii narodowo-socjalistycznej na niemieck膮 heraldyk臋 samorz膮dow膮 na przyk艂adzie Pomorza Zachodniego.
 • Dr Ma艂gorzata Kaganiec (Katowice),聽Heraldyka miejscowo艣ci wojew贸dztwa 艣l膮skiego w latach II wojny 艣wiatowej.
 • Red. Alfred Znamierowski (Warszawa),聽Herby by艂ych prowincji i kraj贸w niemieckich obecnie nale偶膮cych do Polski.
 • Dr Piotr Bokota (W艂oc艂awek),聽Herby miast powiatowych rejencji kwidzy艅skiej w latach 1939-1945.
 • Mgr Krzysztof Dorcz (W艂oc艂awek),聽Sfragistyka urz臋dowa na terenie powiatu koneckiego w latach 1939-1945.
 • Dr Marek Adamczewski (艁贸d藕),聽Herb 艁odzi w okresie II wojny 艣wiatowej.
 • Dr Marceli Antoniewicz (Cz臋stochowa),聽Problem zachowania historycznego herbu Cz臋stochowy w latach okupacji hitlerowskiej.
 • Prof. dr hab. Stefan K. Kuczy艅ski (Warszawa),聽Z dziej贸w herbu Warszawy w latach
  II wojny 艣wiatowej
  .
 • Mgr Tadeusz Jeziorowski (Pozna艅),聽Symbolika pa艅stwowa w Wojsku Polski na obczy藕nie.
 • Dr hab. Marek Ney Krwawicz (Warszawa),聽Historyczne uwarunkowania symboliki sztandar贸w Polskich Si艂 Zbrojnych w latach II wojny 艣wiatowej.
 • P艂k mgr Wojciech Zawadzki (Bydgoszcz),聽Symbolika Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945.
 • Mgr Wojciech Tutak (Warszawa),聽Herby miast i innych jednostek terytorialnych na sztandarach i odznakach Wojaka Polskiego w latach II wojny 艣wiatowej.
 • P艂k mgr Jacek Macyszyn (Warszawa),聽Honorowe odznaki wojskowe Si艂 Zbrojnych w latach 1939-1945.
 • Mgr Bart艂omiej B艂aszkowski (Wroc艂aw),聽Odznaki pu艂k贸w dragon贸w Polskich Si艂 Zbrojnych.
 • Mgr Romuald Morawski (Warszawa),聽Symbolika winiet warszawskiej prasy konspiracyjnej i powsta艅czej w latach 1939-1945.
 • Dr Piotr Go艂dyn (Ko艅skie),聽Post factum, czyli II wojna 艣wiatowa w heraldyce

22.10.2004 r.
Dr Wac艂aw Gojniczek (Cieszyn)聽Sp贸艣cizny genealog贸w i heraldyk贸w za zbior贸w czeskich i 艣l膮skich jako 藕r贸d艂o do genealogii i dziej贸w szlachty G贸rnego 艢l膮ska聽(referat)
Komunikat heraldyczny

19.11.2004 r.
Dr Hanka 呕erek-Kleszcz (艁贸d藕)聽Potomkowie bezpotomnych. O kilku uzurpacjach szlachectwa w XIX wieku聽(referat)
Komunikat heraldyczny

18.12.2004 r.
Dr Janusz Grabowski (Warszawa)聽Stanis艂aw Grad z Kowalewa herbu Do艂臋ga i pierwsze przywileje ksi膮偶膮t mazowieckich dla Szre艅ska聽(referat)
Komunikat Heraldyczny

21 lutego 2003 r.聽(pi膮tek)
mgr S艂awomir G贸rzy艅ski, komunikat nt.聽Polska bibliografia heraldyki za okres 1980-2001聽(autorka Anna Celej)
dr Marek J. Minakowski, prezentacja聽Herbarz Polski Adama Bonieckiego, wydanie drugie 鈥 wersja elektroniczna

13 stycznia 2003 r.
Sekretarz Generalny PTHer S艂awomir G贸rzy艅ski (Warszawa),聽Mi臋dzy Or艂em Bia艂ym a czerwonym. Genealogia Jagiellon贸w i Hohenzollern贸w i jej przejawy na nagrobkach w Ansbach i Heilsbronn

21 lutego 2003 r.聽mgr S艂awomir G贸rzy艅ski, komunikat nt.聽Polska bibliografia heraldyki za okres 1980-2001聽(autorka Anna Celej)
dr Marek J. Minakowski, prezentacja聽Herbarz Polski Adama Bonieckiego, wydanie drugie 鈥 wersja elektroniczna

17 stycznia 2003 r.聽mgr S艂awomir G贸rzy艅ski, komunikat pt.聽Grobowiec ksi臋cia 艣l膮skiego w Pizie
prof. Stefan K. Kuczy艅ski, referat pt.聽Dawne sztambuchy jako 藕r贸d艂o heraldyczne

6 grudnia 2002 r.聽Prezentacja ksi膮偶ki Dezyderego Ch艂apowskiego pt. Potworowscy. Kronika rodzinna (doc. dr hab. Krzysztof Ch艂apowski); dr. Bogdan W. Brzustowicz, referat pt. Udzia艂 rycerstwa polskiego w turniejach na obcych dworach

Oddzia艂 w Krakowie
Organizator – Oddzia艂 Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Krakowie. Czytelnia Zak艂adu Nauk Pomocniczych Historii UJ, ul. Studencka 3, parter, godz. 17.00:

13 stycznia 2003 r.聽Sekretarz Generalny PTHer S艂awomir G贸rzy艅ski (Warszawa),聽Mi臋dzy Or艂em Bia艂ym a czerwonym. Genealogia Jagiellon贸w i Hohenzollern贸w i jej przejawy na nagrobkach w Ansbach i Heilsbronn

9 grudnia 2002 r.聽dyskusja nad ksi膮偶k膮 dra Jerzego Sperki (U艢 Katowice) pt.聽Szafra艅cowie herbu Stary Ko艅. Z dziej贸w kariery i awansu w p贸藕no艣redniowiecznej Polsce. Wprowadzenie do dyskusji dr Jacek Laberschek i mgr Andrzej Marzec

18 listopada 2002 r.聽dr Pawe艂 Str贸偶yk (UAM Pozna艅)),聽Lubi艅ska kolekcja sfragistyczna 鈥 problemy badawcze i edytorskie

Oddzia艂 w Toruniu
Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddzia艂 w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia艂 w Toruniu. Zebrania w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, Pl. Teatralny 2a, s. 201a, godz. 16.00.

25 listopada 2004
W programie: wyk艂ad dra Martina Fabera (Freiburg)聽Ideologia sarmacka w Rzeczypospolitej szlacheckiej聽(wyk艂ad w j. polskim)

2004.02.13
Waldemar Bukowski (IH PAN Krak贸w)聽Edycja korespondencji do Miko艂aja Serafina 偶upnika krakowskiego z lat 1438-1459
dr hab. Jana Wroniszewski聽Lew z piecz臋ci miasta Przeworska

2003.10.30
– referat dr. Dariusza D膮browskiego „Kronika halicko-wo艂y艅ska jako 藕r贸d艂o do bada艅 genealogicznych”
– komunikat dr Joanny Karczewskiej „Nieznane wywody szlachectwa z ksi膮g wielkopolskich”

2003.03.06
Walne Zebranie cz艂onk贸w Oddzia艂u Toru艅skiego PTHer, w kt贸rym dokonano wyboru w艂adz Oddzia艂u oraz wyg艂oszono referaty:
– komunikat Stanis艂awa G贸rzy艅skiego: „Nagrobek ks. cieszy艅skiego W艂adys艂awa zmar艂ego w Pizie w 1355 r.”
– referat M. Targowskiego „Herby miejskie z fryzu na dawnym Dworze Artusa w Toruniu”

2002.11.07
1. Referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego: „Ma艂偶e艅stwa kasztelana przemyskiego Dobies艂awa z 呕urawicy”
2. komunikat dra hab. Jana Wroniszewskiego: „Pawe艂 Konwa – s艂uga szlachecki”

2002.05.23
referat dr Karola Polejowskiego nt.: „Zwi膮zki genealogiczne donator贸w zakonu krzy偶ackiego we Francji”

2002.04.11
– komunikat dra Dariusza Karczewskiego: „XIII-wieczny rycerski t艂ok piecz臋tny”
– komunikat dra Jana Wroniszewskiego: „Piecz臋膰 Przeworska z pocz膮tku XV w.”
– komunikat dr Anny Supruniuk: „Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza cz. III”

2002.02.21
– referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego nt.: „Uwagi do genealogii Ko艣cieleckich”

2002.01.19
– referat prof. dr hab. Janusza Bieniaka nt.: „S艂o艅scy h. Doliwa”

2001.11.22
– referat dr Beaty Mo偶ejko nt.: „Gotard Bystram z Radlina – dzia艂alno艣膰 w Prusach Kr贸lewskich”

2001.10.24
– referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego nt.: „艢cibor 艢ciborowic – Kujawianin czy Pomorzanin? Z bada艅 nad zwi膮zkami rycerstwa pomorskiego z Kujawami i ziemi膮 dobrzy艅sk膮 w czasach panowania ksi臋cia Kazimierza Bogus艂awica (Ka藕ka)”

2001.06.18
– referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego nt.: „Dwaj Janowie Ko艣cieleccy. Z bada艅 nad genealogi膮 Ogo艅czyk贸w z Ko艣cielca”

2001.04.23
– referat dra Klemensa Bruskiego nt.: „Herby rycerstwa pomorskiego”

2001.03.19
– referat prof. dra hab. Jana Pakulskiego nt.: „Piecz臋cie herbowe arcybiskup贸w gnie藕nie艅skich”

2001.02.22
– referat dra Dariusza Karczewskiego nt.: „Herb Bydgoszczy. Studium sfragistyczno-heraldyczne”

2001.01.25
– referat dra Dariusza D膮browskiego nt.: „Synowie M艣cis艂awa Ro艣cis艂awowicza Chrobrego. Przyczynek do genealogii smole艅skiej linii Rurykowicz贸w”
– komunikat dr hab. K. Mikulskiego i dra J. Wroniszewskiego: „Herb miasta Golubia”

2000.11.28
Zdzis艂aw Noga „Krakowska rada miejska w XVI w. Problemy badawcze”

2000.06.16
mgr Piotr Bokota „Uwagi o piecz臋ciach 艣redniowiecznych miast kujawskich i dobrzy艅skich”

2000.05.18 dr Henryk Seroka „Geneza i funkcje herbu miejskiego w Ma艂opolsce”

2000.04.13 mgr Bronis艂aw Nowak „O genealogiczno艣ci rodu Poraj贸w”

9.12.1999 r. dr Krzysztof Mikulski „Imiona dzieci w toru艅skich ksi臋gach chrzt贸w w XVII i I po艂owie XVIII wieku”

11.06. 1999 r. dr Jan Wroniszewski „Elity lokalne w 艣redniowiecznej Ma艂opolsce”

14.05.1999 r. dr Jan T臋gowski „Ma艂偶e艅stwa wielkiego ksi臋cia litewskiego Olgierda Giedyminowicza”

16.04.1999 r. mgr Pawe艂 G膮siorowski „Kszta艂towanie si臋 nazwisk ch艂opskich w XVIII-I po艂owie XIX w. na przyk艂adzie parafii ro艣ciszewskiej”

19.03.1999 dr Zenon Piech „Tre艣ci i funkcje herb贸w w przedstawieniach Jagiellon贸w (XIV-XVI w.)

12.02.1999 r. prof. dr B艂a偶ej 艢liwi艅ski „Herbarz samorz膮dowy miast i gmin wojew贸dztwa pomorskiego”

2.12.1998 r. prof. dr hab. Stefan K. Kuczy艅ski „Herby i herbarze polskie w r臋kopisach bibliotek i archiw贸w europejskich”

9.06.1998 r. mgr Piotr Bokota „Projekty herb贸w miast Kr贸lestwa Polskiego z lat 1868-1876 w aktach Departamentu Heroldii Rz膮dz膮cego Senatu w Sankt Petersburg”

19.05.1998 r. mgr Tomasz v. Piechowski „Uwagi na temat pocz膮tk贸w rodziny Cegenberg贸w w Prusach”

24.03.1998 r. mgr Dariusz Knopik „Pochodzenie Zwinis艂awy, 偶ony M艣ciwoja I”

24.03.1998 r. dwa referaty dr Beata Mo偶ejko „Iwaszko Dowojnowicz, starosta bielski w kontaktach z Gda艅skiem”

3.03.1998 r. mgr Adam Szweda „Arcybiskup gnie藕nie艅ski Janusz Suchywilk i jego krewni”

10.02.1998 r. mgr Dariusz D膮browski „Czy istnia艂o dw贸ch syn贸w Daniela Romanowicza halicko-wo艂y艅skiego o imieniu M艣cis艂aw?”

27.11.1997 r. mgr Wies艂aw Nowosad „W膮glikowscy w Prusach Kr贸lewskich w XVII i I po艂. XVIII w.”

7.10.1997 r. mgr Jerzy Michta „Barwy herb贸w rodzin nobilitowanych w XV i XVI w.”

16.06.1997 r. w贸wczas mgr Jaros艂aw Dumanowski „Domus Dambsciana – uwagi o solidarno艣ci rodowej szlachty w XVI-XVIII w.”

12.05.1997 r. w贸wczas mgr Sobies艂aw Szybkowski „Starsza linia Pomian贸w z K艂obi”.

10.03.1997 r. prof. dr hab. Janusz Bieniak „Kr膮g rodzinny Jadwigi z 呕erkowa”.

17.02.1997 r. w贸wczas mgr Beata Mo偶ejko „Nieznane materia艂y do dziej贸w herbu Torunia”.

13.01.1997 r. dr Krzysztof Mikulski „Toru艅scy przodkowie Miko艂aja Kopernika”.

Oddzia艂 w Gda艅sku
Zebranie Oddzia艂u PTHer w Gda艅sku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gda艅skiego, ul. Wita Stwosza 55, sala 57, godz. 17.00::

2004.03.26
Mgr Marcin Grulkowski,聽Kariera Piotra Guisa. Przyczynek do bada艅 prozopograficznych patrycjatu krakowskiego
dr Sobies艂aw Szybkowski聽Oporowscy i S艂u偶ewscy herbu Sulima. Uzupe艂nienia genealogiczne i prozopograficzne

2004.01.29
dr Marek Smoli艅ski聽Hennenbergowie-joannici w XIII w.
dr Sobies艂aw Szybkowski聽Pochodzenie i kr膮g rodzinny kasztelana kaliskiego Janusza z Tuliszkowa herbu Dryja

2003.11.13
B. Mo偶ejko, S. Szybkowski, B. 艢liwi艅ski –聽Zawisza Czarny w 艣wietle najnowszych bada艅.

2003.06.09
– referat mgra Adama Kromera –聽Wystr贸j heraldyczny zespo艂u pocysterskiego w Oliwie.
– referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego –聽Ko艣cieleccy – linia Wincentego Ko艣cieleckiego ze Sk臋pego.

2003.05.09
– referat pana Piotra Mys艂akowskiego –聽艢rodowisko rodzinne Fryderyka Chopina.

2003.04.04
– referat mgr Agnieszki Rusakiewicz –聽Najdawniejsze god艂a ksi膮偶膮t wschodniopomorskich – lilia i gryf.
– referat dr Beaty Mo偶ejko –聽Testamenty mieszczan gda艅skich z ko艅ca XV w..
– komunikat mgra Tomasza Rembalskiego –聽O wydaniu kodeksu dyplomatycznego miasta Gdyni 1253-1772.

2003.01.31
– referat dra Sobies艂awa Szybkowskiego –聽Badania genealogiczne w o艣rdku gda艅skim w ko艅cu XX i pocz. XXI wieku.
– komunikat dr Beaty Mo偶ejko –聽Sebastian Legendorf.