tatarzy

Tatarzy na Podlasiu

Praca na temat "Tatarzy na Podlasiu" składa się z dwóch części. W części pierwszej na podstawie opracowań i źródeł historycznych scharakteryzuję historię osadnictwa tatarskiego na...
herbarz

Wiktor Wittyg – Nieznana szlachta polska i jej herby

Wittyg Wiktor Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Kraków 1908. Reprint Oficyna Wydawnicza "Jasieńczyk", Warszawa 1997 Wersja cyfrowa: . Indeks nazwisk przygotował Janusz Stankiewicz. ...
wykaz nazwisk

Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

  Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak  Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej.  Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś, Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza GRAKO Łódź,...
miejsca

Połupanówka

Połupanówka Połupanówka – wieś sołecka znajduje się obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy, gmina Stary Skałat, powiat Skałat (obecnie Podwołoczyska) województwo tarnoploskie. Jadnocześnie leży na Podolu...

Łacina – słownik zawodów

  abbas opat abcedrix nauczyciel abenarius faber kotlarz abiectarius stolarz acicularius, acufex iglarz actionarius kramarz actuarius pisarz acuciator, acuminator szlifierz acupictor hafciarz (na jedwabiu) administrator rządca adumbrator rysownik aedilis budowniczy aedituus kościelny, zakrystian aerarius praefectus, aerarius quaestor poborca podatkowy aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, bronzownik aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów agaso masztalerz agittarius kusznik, łucznik agricola rolnik albator blicharz (wybielacz płótna) albicerdo białoskórnik alumnus student, uczeń alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik amiger giermek ampularius wytwórca butelek anachoreta pustelnik ancilla służąca annonarius kupiec...

Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski – TGCP

Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski historia powołania W dniu 28 marca 2006 r. w Łodzi założone zostało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski. W dniu 7...

Łacina – słownik terminów genealogicznych

  ab intestato bez testamentu (zmarły) abamita siostra prapradziadka abavunculus brat praprababki abavus prapradziad abava, abavia praprababka abmatertera siostra praprababki abnepos praprawnuk abneptis praprawnuczka abpatruus brat prapradziadka adolescens młodzieniec, dziewczyna, panna adulter, adulterator cudzołożnik adultera, adulteratrix cudzołożnica affinis powinowaty, szwagier affinitas powinowactwo przez małżeństwo agnatus krewny po mieczu alias zwany też alumnus wychowanek amitta ciotka, siostra ojca lub matki amitta magna siostra...
księga wieczysta

Księgi wieczyste pomagają znaleźć przodków

Gdy usiłujemy ustalić tożsamość naszych przodków, zwykle odwiedzamy wiele instytucji. Jedną z nich powinien być sąd rejonowy, który umożliwi nam zapoznanie się z księgą...
genealogia

Galeria

  Fotografia ]Fotografia to całkiem nowe osiągnięcie. Trudno liczyć na zdjęcia sprzed 1900 roku. Ale dość "powszechne" były ryciny, dagerotypy, obrazy, mapy. Dzisiaj łatwo możemy...
stanisław wodyński

Dziadek Stanisław Wodyński

Po ukończeniu 75 lat wkroczyłem w fazę późnej starości z przeświadczeniem, że nic w życiu nie zdarza się przypadkiem, może jest to konkluzja spowodowana...