Meandry heraldyki i genealogii

Od pewnego już czasu daje się zauważyć pewien jakby renesans zainteresowań własnymi dziejami. I zainteresowanie to niewiele wspólnego ma ze snobizmem. Ot, po prostu...

Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat udostępniania archiwaliów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Narodowego DDN/2006/RJ/25 Warszawa, dn. 4 kwietnia 2006 r. Pan Grzegorz Mendyka Przewodniczący Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu W związku z Pańskim pismem oraz bardzo podobnymi w treści wystąpieniami...
wspomnienia

Zbijewski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 69 osób noszących nazwisko Zbijewski. [wzmianki Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" licznie wzmiankuje nazwisko Zbijewski i jeden raz Żbijewski. linia...
polska

Polonia – Wielka Brytania

Do II wojny światowej skupiska polskie były nieliczne (Wielka Emigracja). Obecna Polonia w Wielkiej Brytanii wywodzi się przede wszystkim z czasów po II wojnie światowej. Podczas...

Szlachcic Polski – cechy zewnętrzne, uwarunkowania historyczne, genetyczne, styl bycia, etyka osobis

Szlachcic Polski - cechy zewnętrzne, uwarunkowania historyczne, genetyczne, styl bycia, etyka osobista. Utrzymuje się uzasadniony pogląd, że potomkowie rodów szlacheckich zachowują cechy rodowe przez wiele pokoleń. Cech tych nie...
serwituty królestwo

Serwituty – szczegółowe zasady likwidacji serwitutów w Królestwie Polskim w oparciu o ustawę

Ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego opublikowana pod numerem Dz.U. 20.42.249 wprowadziła ujednolicone...
serwituty królestwo

Serwituty – likwidacja serwitutów w zaborze pruskim

Serwituty zostały szczegółowo przedstawione na stronie Serwituty - wolności, służebności. Serwituty w zaborze pruskim były znoszone od ok. 1808 do ok. 1872. Władze...
serwituty królestwo

Serwituty – ustawowa likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego

Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego Ustawa z dnia 7 mąja 1920 г. o likwidacji serwitutów na...
serwituty królestwo

Serwituty – likwidacja serwitutów na ziemiach wschodnich

Likwidacja serwitutów na ziemiach wschodnich. Ustawa z dnia 7-go 1920 r. maja o likwidacji serwitutów dotyczy tylko ziem...
dekret pkwn

Dekret PKWN

Na mocy stalinowskiego dekretu PKWN z dn. 6.IX.1944 r. państwo przejęło bez odszkodowania wszystkie majątki ziemskie powyżej 50 hektarów. Wraz z nieruchomościami...