blackout - pay attention
polska

Polonia – Wielka Brytania

Do II wojny światowej skupiska polskie były nieliczne (Wielka Emigracja). Obecna Polonia w Wielkiej Brytanii wywodzi się przede wszystkim z czasów po II wojnie światowej. Podczas...
polska

Polonia – ZSRR, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja

Grupa polska na tych terenach to rezultat zarówno wcześniejszego, jak i XIX- oraz XX-wiecznego osadnictwa, napływu ludności w poszukiwaniu pracy, wreszcie deportacji i zsyłek...

Archiwa zaburzańskie

Jako iż duża część Polsków posiada korzenie na wschodzie (dawne wschodnie województwa Rzeczpospolitej) warto przedstawić przewodnik archiwalny przygotowany przez Pana Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego. ul. Długa 7 00-263...

Emigracja – wykaz portów, mikrofilmy z lat 1800-1959

Wykaz portów (także przejść granicznych) dostępnych na mikrofilmach NARA w Waszyngtonie z danymi z lat 1800-1959. Ajo, Arizona, 1919-1952 Alburg, Vermont, 1895-1924; zobacz także...

Przedwojenne emigracyjne trasy kolejowe

Przed drugą wojną światową kolejowe połączenia międzynarodowe i ekspresowe były nieco inne niż w dzisiejszych czasach. Mapa polityczna Europy i świata miała zupełnie inny...

Łacina – słownik zawodów

  abbas opat abcedrix nauczyciel abenarius faber kotlarz abiectarius stolarz acicularius, acufex iglarz actionarius kramarz actuarius pisarz acuciator, acuminator szlifierz acupictor hafciarz (na jedwabiu) administrator rządca adumbrator rysownik aedilis budowniczy aedituus kościelny, zakrystian aerarius praefectus, aerarius quaestor poborca podatkowy aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, bronzownik aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów agaso masztalerz agittarius kusznik, łucznik agricola rolnik albator blicharz (wybielacz płótna) albicerdo białoskórnik alumnus student, uczeń alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik amiger giermek ampularius wytwórca butelek anachoreta pustelnik ancilla służąca annonarius kupiec...

Łacina – słownik terminów genealogicznych

  ab intestato bez testamentu (zmarły) abamita siostra prapradziadka abavunculus brat praprababki abavus prapradziad abava, abavia praprababka abmatertera siostra praprababki abnepos praprawnuk abneptis praprawnuczka abpatruus brat prapradziadka adolescens młodzieniec, dziewczyna, panna adulter, adulterator cudzołożnik adultera, adulteratrix cudzołożnica affinis powinowaty, szwagier affinitas powinowactwo przez małżeństwo agnatus krewny po mieczu alias zwany też alumnus wychowanek amitta ciotka, siostra ojca lub matki amitta magna siostra...

Emigracja Polska

Polska emigracja w drugiej połowie XIX i początku XX wieku była drugą co do liczebości po emigracji włoskiej. Masowe przemieszczanie się ludności było rezultatem reform...
polska

Polonia – Statki imigracyjne

Listy pasażerskie statków imigracyjnych sa doskonałym źródłem informacji dotyczącym osób przybywajacych do Ameryki. Dzięki nim mamy szansę dowiedzieć się kiedy i gdzie przybyli nasi...

Poradnik genealoga – Jak szukać efektywniej

Genealogia zajmuje się badaniem pochodzenia rodzin lub osób od ich przodka bądź przodków. Takie studia podejmowane są przez wielu ludzi niezależnie od pochodzenia ich...