polska

Polonia – Stany Zjednoczone

Największe skupiska polonijne znajdują się w Stanach Zjednoczonych Początki masowej emigracji (ze Śląska) miały miejsce w 2. połowie XIX w. (1854), przed 1914 wyjechało do...
polska

Polonia – Wielka Brytania

Do II wojny światowej skupiska polskie były nieliczne (Wielka Emigracja). Obecna Polonia w Wielkiej Brytanii wywodzi się przede wszystkim z czasów po II wojnie światowej. Podczas...
polska

Polonia – ZSRR, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja

Grupa polska na tych terenach to rezultat zarówno wcześniejszego, jak i XIX- oraz XX-wiecznego osadnictwa, napływu ludności w poszukiwaniu pracy, wreszcie deportacji i zsyłek...

Archiwa zaburzańskie

Jako iż duża część Polsków posiada korzenie na wschodzie (dawne wschodnie województwa Rzeczpospolitej) warto przedstawić przewodnik archiwalny przygotowany przez Pana Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego. ul. Długa 7 00-263...
polska

Polonia

Początkowo przez Polonię rozumiano całość polskiej grupy emigrującej poza obszar ziem polskich (i jej potomków), w tym również autochtoniczne skupiska polskie zamieszkujące w krajach...
polska

Polonia – Argentyna

To drugie co do wielkości skupisko Polonii w Ameryce Łacińskiej. Masowa emigracja chłopska rozpoczęła się w latach 90. XIX w., głównie do prowincji Misiones (pierwsza...
polska

Polonia – Austria

W czasie zaborów emigracje miały charakter wewnątrzkrajowy. Polacy przebywali głównie w Wiedniu, zwłaszcza liczni politycy (np. A. Gołuchowski), a także w Linzu, Grazu, Innsbrucku,...
polska

Polonia – Brazylia

Emigracja z ziem polskich zaczęła się w latach 60. XIX w. "Ojcem osadnictwa polskiego" w Brazylii jest S. Woś-Saporski, który w 1869 wraz z 16...
polska

Polonia – Czechy i Słowacja

Polacy w Czechach to przede wszystkim autochtoniczna ludność w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego oraz w dwóch miastach: Karwina i Frydek-Mistek (skupisko o genezie imigracyjnej...
polska

Polonia – Francja

Początki emigracji sięgają XVIII w. Nie licząc osób polskiego pochodzenia z fali Wielkiej Emigracji, emigracja masowa przed I wojną światową była nieliczna (25 tys....