miejsca

Towarzystwo genealogiczne w Twoim mieście

Wprowadzenie Genealogia to gałąź nauki, hobby a nawet pasja. Samodzielne odkrywanie przeszłości jest bardzo trudne, żmudne i kosztowne. Nierzadko działasz sam. Najgorsze jednak jest poczucie...
szlachta

Rycerstwo

Rycerstwo bierze swój początek w XI wieku, kiedy zasłużonych wojowników w Europie Zachodniej zaczęto wynagradzać ziemią, kończy się wraz z końcem średniowiecza, w XV...
nazwiska

Mączka

Zagadki  nazwiska Mączka.        Podjąłem się tematu trudnego, wymagającego specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin nauki: lingwistyka, historia, filologia(latynistyka),genealogia, heraldyka itd. Temat jest więc nieco śliski, i nie...
nazwiska

Celejowski v. Celejewski h. Rawa

Projekt szkicowy drzewa genealogicznego rodu Celejewski v. Celejowski herbu Rawa Herbarz Polski Adama Bonieckiego Tom I-XVI 1899-1913 r. W-wa Rod Celejow, Czelejow, Celejewski, Czelejewski, Cielejewski, Celejowski,...
tatarzy

Chanowie Złotej Ordy – dynastia Tukaidów

W roku 1360, w czasie gdy Polską rządził ostatni król z dynastii piastowskiej, Kazimierz Wielki, w nieodległym potężnym państwie tatarskim, Złotej Ordzie, rozciągającym się...
rzeczpospolita

Wołosi

Wołosi (Dragowie-Sasowie) - naród o pochodzeniu romańskim, w skład którego wchodzili też Arumunowie i Albańczycy - wywodzą się z półwyspu bałkańskiego. Stamtąd rozpoczęła się...
wykaz nazwisk

Nekrologi wielkopolskie – Kurier Poznański

Spis nazwisk występujących w nekrologach w KURIERZE POZNAŃSKIM Zawiera lata: 1906, 1907, 1908, 1909, 1924, 1925  (1552 poz.) Prasa wielkopolska w W.B.C. http://www.wbc.poznan.pl/publication/16370. Dane opracował i...
wykaz nazwisk

Nekrologi wielkopolskie – Dziennik Poznański

Spis nazwisk występujących w nekrologach w DZIENNIKU POZNAŃSKIM. Zawiera lata: 1897, 1918, 1919, 1920, 1925, 1930 (1228 poz.) Prasa wielkopolska w W.B.C. http://www.wbc.poznan.pl/publication/2290. Opracowała: Magdalena...
genealogia

Umowa przedślubna Heleny Starowieyskiej z 1674 roku

Umowa przedślubna Heleny Starowieyskiej z 1674 roku.  (Przyczynek źródłowy do genealogii Starowieyskich z Bibersztyna ) 1.Wprowadzenia do zagadnienia Zdobywające coraz większą rzeszę zwolenników badania genealogiczne sprawiają, że...
rzeczpospolita

Bratobójcze walki Polaków 1846

Z DYMEM POŻARÓW, Z KURZEM KRWI BRATNIEJ... Spaleni żywcem, zakłuci widłami, rozsiekani kosami, porąbani siekierami - tak ginęli podczas rzezi galicyjskiej właściciele dworów wraz z...