Gosz, Gusz

Na Pomorzu nazwisko Gosz, zapisywane też jako Goss, było szczególnie często poświadczane. Oto np. "Szlachetny pan Jan Szwentzon Goss, kapitan JKM" był właścicielem kilku...
tatarzy dzieje

Zarys dziejów parafii muzułmańskiej w Studziance (XVIII-XIX w.)

Zarys dziejów parafii muzułmańskiej  w Studziance (XVIII-XIX w.) Parafa muzułmańska w Studziance - centrum życia Tatarów bialskich w XVIII-XIX wieku Historia Wymieniając narodowości zamieszkujące tereny północnej Lubelszczyzny...

Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat udostępniania archiwaliów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Narodowego DDN/2006/RJ/25 Warszawa, dn. 4 kwietnia 2006 r. Pan Grzegorz Mendyka Przewodniczący Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu W związku z Pańskim pismem oraz bardzo podobnymi w treści wystąpieniami...
nazwiska

Skąpski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 919 osób noszących nazwisko Skąpski (kobiety i mężczyźni). wzmianki Mikołaj Chomantski h. Drogosław, zaświadcza 1411 r. w Pyzdrach szlachectwo...

Społeczność Szlachecka w III Rzeczpospolitej. Perspektywy i warunki odbudowy

Społeczność Szlachecka w III Rzeczpospolitej. Perspektywy i warunki odbudowy. Szlachetny - "postępujący w sposób wspaniałomyślny, sprawiedliwy, bezinteresowny, prawy...." Szlachta - "stan społeczny w społeczeństwach feudalnych Europy wywodzący się z...
herbarz

Tadeusz Gajl – Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – R

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003 Herbarz przedstawia niemal wszystkie dostępne w źródłach publikowanych wizerunki herbów w ilości ponad 3.000 sztuk....

Heraldyka gmin

Ustawa kompetencyjna (o samorządzie terytorialnym) od 1 stycznia 1995 r. w zasadzie zabrania gminom używania herbu państwowego, a ściślej wizerunku Orła Białego. Gminy powinny...

Hom(m)el, Czmiel, Trzmiel

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 264 nosicieli nazwiska Homel, z tego 17 w woj. gdańskim, (160) w bielskim, 23 katowickim, 22 krakowskim;...
miejsca

Jura Krakowski-Częstochowska – Wokół Orlich Gniazd

W Polsce, kraju zniszczonym tylu pożogami wojennymi, każdy jeden relikt przeszłości powinien zasługiwać na pieczołowitą opiekę i ochronę. W wydanej w 1919 roku książce...

Bęben, Bębenek, Bambenek

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 3460 nosicieli nazwiska Bęben, z tego 10 w woj. bydgoskim, 24 elbląskim, 55 gdańskim, 32 słupskim; 3038...