wspomnienia

Zbijewski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 69 osób noszących nazwisko Zbijewski. [wzmianki Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" licznie wzmiankuje nazwisko Zbijewski i jeden raz Żbijewski. linia...

Sobisz, Sabisz

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 849 osób noszących nazwisko Sobisz: 9 w woj. bydgoskim, 10 elbląskim, 488 gdańskim, 197 słupskim; poza Pomorzem...
miejsca

Zawada

Zawada Zawada - osadzona na gruntach wieląckich około połowy XVII wieku. Pierwsza wzmianka wsi i folwarku tej nazwy pochodzi z roku 1677. Znacznie mniejsza od...
herbarz

Wiktor Wittyg – Nieznana szlachta polska i jej herby

Wittyg Wiktor Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Kraków 1908. Reprint Oficyna Wydawnicza "Jasieńczyk", Warszawa 1997 Wersja cyfrowa: . Indeks nazwisk przygotował Janusz Stankiewicz. ...
nazwiska

Celejewski v. Celejowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 199 osób noszących nazwisko Celejowski i 783 Celejewski (kobiety i mężczyźni). wzmianki podzial dóbr Celejeowa na synów Stanislawa...
nazwiska

Szomański h. Jastrzębiec

Szomańscy z Szomania herbu Jastrzębiec przydomku Bolesta - początki rodu Pierwszą pisaną wzmianką o szlacheckiej rodzinie Szomańskich, którą cytują znani heraldycy w swoich dziełach (m....

Leczkow, Leczkowski, Leszkowski

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 6 osób noszących nazwisko Leczkow: 4 w woj. krośnieńskim, 2 wałbrzyskim; 299 Leczkowski: 20 w woj. bydgoskim,...

Lubenau, Lubow

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 4 nosicieli nazwiska Lubenau w woj. elbląskim i Lubenow w woj. pilskim. W wariancie Lubenau odnotowany został...
wspomnienia

Poluchowicz

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 96 osób noszących to nazwisko (kobiet i mężczyzn). przodkowie POLUCHOWICZ, ПОЛЮХОВИЧ, POLUHOVICH SERNICKI, СЕРНИЦКИЙ SERNICKI-JÓZEFOWICZ, СЕРНИЦКИЙ-ЮЗЕФОВИЧ SERNICKI-POLUCHOWICZ, СЕРНИЦКИЙ-ПОЛЮХОВИЧ PALUCHOWICZ,...
nazwiska

Ołpiński

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 115 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni). pochodzenie nazwiska Nazwisko Ołpiński występuje w odnalezionych źródłach stosunkowo późno, bo...