Jarowicki

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 40 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni). przodkowie Historia rodziny Jarowickich sięga końca XVIII wieku, tzn. do tego...
wspomnienia

Wiesiełowski/Wiesiołowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce żyło 87 osób noszących nazwisko Wiesiołowski (kobiety i mężczyźni), z których aż 50 osób mieszkało w byłym województwie...
nazwiska

Korosteński/Korostyński

stan obecny Nazwisko należy do grupy nazwisk rzadkich. W 1992 roku w Polsce nosiło je 50 osób, w byłych województwach: olsztyńskim 16, gorzowskim 9, szczecińskim...

Czachorowski

stan obecny ] W 1992 roku w Polsce było 1026 osób noszących nazwisko Czachorowski. wzmianki ] Czachorowscy z Czachorowa w wieku XVI i początku XVII Najwcześniejsze ślady w...

Łangowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 1756 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni). wzmianki Najstarsze wzmianki Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" odsyła nazwisko Langowski do...

Stojek, Stojke, Stojka

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 1740 nosicieli nazwiska Stojek, z tego 21 w woj. bydgoskim, 38 elbląskim, 44 gdańskim, 62 słupskim; poza...

Hom(m)el, Czmiel, Trzmiel

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" podaje 264 nosicieli nazwiska Homel, z tego 17 w woj. gdańskim, (160) w bielskim, 23 katowickim, 22 krakowskim;...
nazwiska

Jakubowski

linia z Mławy Jakubowscy z Mławy h. Topór Jestem synem Stanisława Adama, wnukiem Aleksego, prawnukiem Juliana. praprawnukiem Stanisława Wojciecha Jakubowskich. Moja rodzina wywodzi się z okolic Mławy,...
nazwiska

Lipnicki

W 1992 roku w Polsce było 1570 osób noszących nazwisko Lipnicki/Lipnicka. Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" opisuje wiele rodzin Lipnickich pieczętujących się różnymi herbami: Lipnicki h....
wykaz nazwisk

Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

  Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak  Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej.  Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś, Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza GRAKO Łódź,...