nazwiska

Mączka

Zagadki  nazwiska Mączka.        Podjąłem się tematu trudnego, wymagającego specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin nauki: lingwistyka, historia, filologia(latynistyka),genealogia, heraldyka itd. Temat jest więc nieco śliski, i nie...
nazwiska

Celejowski v. Celejewski h. Rawa

Projekt szkicowy drzewa genealogicznego rodu Celejewski v. Celejowski herbu Rawa Herbarz Polski Adama Bonieckiego Tom I-XVI 1899-1913 r. W-wa Rod Celejow, Czelejow, Celejewski, Czelejewski, Cielejewski, Celejowski,...
nazwiska

Szomański h. Jastrzębiec

Szomańscy z Szomania herbu Jastrzębiec przydomku Bolesta - początki rodu Pierwszą pisaną wzmianką o szlacheckiej rodzinie Szomańskich, którą cytują znani heraldycy w swoich dziełach (m....
nazwiska

Korosteński/Korostyński

stan obecny Nazwisko należy do grupy nazwisk rzadkich. W 1992 roku w Polsce nosiło je 50 osób, w byłych województwach: olsztyńskim 16, gorzowskim 9, szczecińskim...
nazwiska

Obst

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 842 osób (mężczyzn i kobiet) noszących nazwisko Obst. linie 1 Herman Bernard Obst prof. dr nauk medycznych, założyciel i...
nazwiska

Zadarnowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce były 83 osoby (mężczyźni i kobiety) noszące nazwisko Zadarnowski. historia Historia rodu Zadarnowskich i Zadarnowa jest stara, wiąże się ze...
nazwiska

Czochra

Historia rodziny Czochra związana jest z Zamościem i okolicami. Mój pradziad Paweł był leśniczym w dobrach hrabiego Zamoyskiego. Pozostawił po sobie ślad w historii...
nazwiska

Jeziorski/Jezierski h. Rogala

Jeziorski/Jezierski h. Rogala ] Jeziorscy - to polski ród szlachecki wywodzący się prawdopodobnie ze wsi Jezierzyce w niegdysiejszym powiecie kościańskim województwa poznańskiego położonych, opodal miasta Kościana...
nazwiska

Celejewski v. Celejowski

stan obecny W 1992 roku w Polsce było 199 osób noszących nazwisko Celejowski i 783 Celejewski (kobiety i mężczyźni). wzmianki podzial dóbr Celejeowa na synów Stanislawa...
herbarz

Wiktor Wittyg – Nieznana szlachta polska i jej herby

Wittyg Wiktor Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Kraków 1908. Reprint Oficyna Wydawnicza "Jasieńczyk", Warszawa 1997 Wersja cyfrowa: . Indeks nazwisk przygotował Janusz Stankiewicz. ...