Inwentarz Metryki Koronnej Ksi臋gi wpis贸w i dekret贸w polskiej kancelarii kr贸lewskiej z lat 1447 – 1795 Opracowa艂y Irena Su艂kowska-Kurasiowa i Maria Wo藕niakowa 1973 Naczelna Dyrekcja Archiw贸w Pa艅stwowych Archiwum G艂贸wne Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa

Zesp贸艂 Nr: PL 1 4

Streszczenie Metryka Koronna 1414 – 1820 Zesp贸艂 nr 4 Kancelaria Koronna 53 mb (790 tom贸w) Archiwum G艂贸wne Akt Dawnych w Warszawie, PL 00-263 WARSZAWA ul. D艂uga 7 Nazw膮 Metryki Koronnej (Metrica Regni) okre艣lano ju偶 w w. XVI ca艂o艣c ksi膮g powsta艂ych w wyniku dzaia艂alnoci kancelarii kr贸lewskiej. Ksi臋gi te przechowywane w Archiwum G艂ownym Akt Dawnych w Warszawie, rozpoczynaj膮 si臋 obecnie wraz z poczatkiem panowania Kazimierza Jagiello艅czyka (1447 r.), a ko艅cz膮 wraz z upadkiem Rzeczypospolitej po trzecim rozbiorze (1795 r.). Dzieje Metryki Ksi臋gi wpis贸w oraz ksi臋gi dekret贸w prowadzone przez kancelari臋 kr贸lewsk膮, pocz膮wszy od po艂owy XV w. Z biegiem lat wyodr臋bni艂y si臋 osobne serie ksi膮g: Ksi臋gi Poselstw (prze艂om XV i XV w.), Ksi臋gi Piecz臋tne (po艂owa XVII w.), Ksi臋gi Kanclerskie (po艂owa XVIII w.). Po 1526 r. do Metryki Koronnej zosta艂y wcielone ksi臋gi wpis贸w prowadzone w kancelarii ksi膮偶膮t mazowieckich (Metryka Mazowiecka), po inkorporacji w 1569 r. Wo艂ynia, Kijowszczyzny i Brac艂awszczyzny do Korony dla tych obszar贸w zacz臋to prowadzi膰 w kancelarii koronnej now膮 seri臋 ksi膮g (Metryka Ruska lub Wo艂y艅ska), kontynuowan膮 do 1673 r. W kancelarii koronnej, pocz膮wszy od roku 1564 sk艂adano jeden egzemplarz lustracji d贸br kr贸lewskich.

Zawarto艣膰 Ksi臋gi Metryki Koronnej podzielona na dwa zasadnicze typy: ksi臋gi wpis贸w (1.) oraz ksi臋gi dekret贸w (2.):

1.1. Ksi臋gi Wpis贸w (Libri Inscriptionum) Metryki Koronnej, 1447-1794

1.2. Ksi臋gi Poselstw (Libri Legationum) Metryki Koronnej, [1354] 1501-1761

1.3. Ksi臋gi Piecz臋tne (Sigillata) Metryki Koronnej, 1658-1794

1.4. Ksi臋gi Spraw Publicznych (Kanclerskie) Metryki Koronnej, 1735 – 1794

1.5. Ksi臋gi spraw ruskich (wo艂y艅skich) Metryki Koronnej (Metryka Ruska lub Wo艂y艅ska), 1569 – 1673

1.6. Ksi臋gi wpis贸w kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka), 1414-1526

2.1. Ksi臋gi S膮d贸w: Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego [1521] 1591 – 1744 [1795]

2.2. Ksi臋gi S膮du Referendarskiego, 1582, 1591 – 1794.

Ksi臋gi Wpis贸w (Libri Inscriptionum) zawieraj膮ce wpisy pe艂nych tekst贸w dokument贸w wystawianych przez kancelari臋 koronn膮 i wpisy zezna艅 dokonywanych przez osoby prywatne przed aktami Metryki. Ksi臋gi Poselstw (Libri Legationum) zawieraj膮ce wpisy dokument贸w dotycz膮cych stosunk贸w dyplomatycznych Rzeczypospolitej z innymi pa艅stwami. Ksi臋gi Piecz臋tne (Sigillata) zawieraj膮ce kr贸tkie regesty dokument贸w wystawionych w kancelarii koronnej. Ksi臋gi Kanclerskie (Spraw Publicznych) zawieraj膮ce dokumenty i korespondencj臋 dotycz膮c膮 polityki wewn臋trznej i zagranicznej pa艅stwa. Ksi臋gi S膮d贸w Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego zawieraj膮ce kr贸tkie streszczenia (tzw. memoranda) spraw tocz膮cych si臋 przed tymi s膮dami. Ksi臋gi S膮du Referendarskiego zawieraj膮ce sprawy rozpatrywane przez ten s膮d. Lustracje i rewizje d贸br kr贸lewskich (dz. XVIII) zawieraj膮 egzemplarze przeznaczone dla kancelarii koronnej.

Indeksy Rzeczowe Kancelaria Koronna Metryka Koronna Ksi臋gi Wpis贸w (Libri Inscriptionum) Ksi臋gi Poselstw (Libri Legationum) Ksi臋gi Piecz臋tne (Sigillata) Ksi臋gi Spraw Publicznych (Kanclerskie) Ksi臋gi spraw ruskich (wo艂y艅skich) (Metryka Ruska lub Wo艂y艅ska) Ksi臋gi wpis贸w kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka) Ksi臋gi S膮d贸w: Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego Ksi臋gi S膮du Referendarskiego Metrica Regni Informacje dla U偶ytkownika Udost臋pnianie – Ograniczenia Zesp贸艂 jest udost臋pniony w ca艂o艣ci na mikrofilmach.

Reprodukowanie Prawa w艂asno艣ci nale偶膮 do Skarbu Pa艅stwa. Reprodukowanie jest mo偶liwe po uzyskaniu zgody Archiwum G艂贸wnego Akt Dawnych. W tych sprawach nale偶y kontaktowa膰 si臋 z Kierownikiem oddzia艂u informacji i udost臋pniania AGAD.

Jak cytowa膰? AGAD, MK

Opracowanie Opracowa艂y Irena Su艂kowska-Kurasiowa i Maria Wo藕niakowa

Zawarto艣膰 Serii: Ksi臋gi Wpis贸w (Libri Inscriptionum) Metryki Koronnej 4.1. 1447-1794 24 mb (361 ksi膮g) Charakterystyka i zawarto艣膰:

Najwcze艣niejsza, podstawowa, a przez kilkadziesi膮t lat jedyna seria ksi膮g kancelarii kr贸lewskiej, st膮d przyj臋艂o si臋 na jej okre艣lenie u偶ywa膰 tytu艂u ca艂ego zespo艂u – Metryka Koronna.

Do ksi膮g tej serii wpisywano tre艣膰 wystawianych przez kancelari臋 kr贸lewsk膮 dokument贸w w ca艂o艣ci, pomijaj膮c jedynie lub skracaj膮c cz臋艣ci protoko艂u (intytulacj臋 i publikacj臋) i eschatoko艂u (korroboracja, datacj臋i ewentualnie formu艂臋 艣wiatk贸w oraz inne formu艂y ko艅cowe typu datum per manus i relacj臋), w nielicznych przypadkach wpisywano do ksi膮g tylko regest wystawionego dokumentu, mia艂o to miejsce przy wnoszeniu do ksi膮g kilku naraz dokument贸w o zbli偶onej tre艣ci i identycznym formularzu.

W swym za艂o偶eniu Ksi臋gi Wpis贸w by艂y przeznaczone do pozostawiania wystawionych przez kancelari臋 kr贸lewsk膮 dokument贸w. Badania przeprowadzone dla XV w. wykaza艂y, 偶e oko艂o po艂owy dokument贸w kr贸lewskich opuszcza艂o kancelari臋 bez pozostawienia 艣ladu w Ksi臋gach Wpisu. Nie przeprowadzono szczeg贸艂owych bada艅 w tym zakresie dla czas贸w p贸藕niejszych, lecz istniej膮 podstawy, by s膮dzi膰, 偶e r贸wnie偶 w latach nast臋pnych nie wszystkie dokumenty wpisywano do ksi膮g, cho膰 prawdopodobnie liczba pomini臋tych dokument贸w zmala艂a.

Listy kr贸lewskie nie by艂y zasadniczo do ksi膮g wpis贸w wnoszone.

Zawarto艣膰 tre艣ciowa ksi膮g wpis贸w pokrywa si臋 z zakresem kompetencji kancelarii kr贸lewskiej. S膮 to wpisy nada艅 kr贸lewskich wszelkiego rodzaju lub ich potwierdze艅, nominacji na urz臋dy, potwierdze艅 transakcji dokonanych pomi臋dzy szlacht膮 (sprzeda偶 i zamiana d贸br, zabezpieczenie posagu, zobowi膮zania d艂u偶ne). Mniej liczne z natury rzeczy s膮 wpisy o charakterze og贸lnopa艅stwowym (zwo艂ania sejm贸w i sejmik贸w, uchwa艂y sejmowe, og艂oszenia wici). Od ko艅ca w. XVI liczba transakcji szlachty zeznanych przed aktami Metryki wzrasta. Wyst臋puje od tego czasu rozr贸偶nienie terminologiczne: wpisy nada艅 kr贸lewskich i ich potwierdze艅 okre艣la si臋 jako „regestrum privlegiorum”, natomiast wpisy zezna艅 i zapis贸w os贸b prywatnych – jako „regestrum inscriptionum et recognitionum”.

W XVII i XVIII w . te w艂a艣nie zapisy i zeznania prywatne stanowi膮 przewa偶n膮 zawarto艣膰 tre艣ciow膮 tej serii, s膮 one zw艂aszcza liczne w ksi臋gach prowadzonych przez podkanclerzego.

Zasadniczy podzia艂 Ksi膮g Wpis贸w, wyst臋puj膮cy przez ca艂y okres ich istnienia polega na wyodr臋bnieniu wpis贸w dokument贸w wystawionych z relacj膮 kanclerza – od tych, kt贸re nosz膮 relacj臋 podkanclerzego. Pierwsze z nich tworz膮 ksi臋gi kanclerskie (kancelarii wi臋kszej), drugie – ksi臋gi podkanclerskie (kancelarii mniejszej). Jest to podzia艂 czysto formalny, nie poci膮gaj膮cy rozdzia艂u kompetencji. Ten sam zakres spraw za艂atwia艂y obie kancelarie kr贸lewskie, ten sam wi臋c rodzaj wpis贸w zawieraj膮 tak ksi臋gi kanclerskie, jak i podkanclerskie. Mimo tego podzia艂u na dwie kancelarie, w niekt贸rych okresach czasu (XV w. oraz druga po艂. XVII – pierwsza po艂. XVIII w.) cz臋艣膰 ksi膮g bu艂a prowadzona wsp贸lnie przez obu szef贸w kancelarii kr贸lewskiej.

W drugiej po艂. XV w. i w pierwszej po艂. XVI w. wyst臋puj膮 sporadycznie ksi臋gi lub sk艂adki w ksi臋gach prowadzone przez wielkiego sekretarza. Zdarza艂o si臋 to w czasie, gdy zast臋powa艂 on szef贸w kancelarii.

Posiadamy obecnie 72 ksi臋gi kanclerskie z lat 1447-1688, 102 ksi臋gi podkanclerskie z lat 1449-1681 oraz 7 ksi膮g ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo prowadzonych przez wielkiego sekretarza z lat 1479, 1483, 1502-1503, 1533-1536, 1562, ponadto 21 ksi膮g wsp贸lnych kanclerza i podkanclerzego z lat 1471-1492, 1683-1774.

Wszystkie wymienione wy偶ej ksi臋gi s膮 czystopisami. Obok ksi膮g czystopisowych zachowa艂y si臋 r贸wnie偶 protoko艂y Ksi膮g Wpis贸w z lat 1592-1794 w liczbie 137 ksi膮g. Pokrywaj膮 si臋 one w znacznej mierze z ksi臋gami czystopisowymi. Podobnie jak i w ksi臋gach czystopisowych r贸wnie偶 i w protoko艂ach wyst臋puj膮 ksi臋gi kanclerskie, podkanclerskie oraz 艂膮czne kanclerza i podkanclerzego.

W Ksi臋gach Wpis贸w usi艂owano przeprowadzi膰 podzia艂y rzeczowe wyodr臋bniaj膮c tematycznie ksi臋gi lub ich cz臋艣ci. Wyodr臋bniono wi臋c w niekt贸rych ksi臋gach wpisy dokument贸w o charakterze wieczystym lub doczesnym, usi艂owano r贸wnie偶 oddzieli膰 wpisy nada艅 kr贸lewskich od wpis贸w o charakterze prywatnych zezna艅 przed aktami Metryki. Przy ko艅cu w. XVIII w ksi臋gach protoko艂贸w wyodr臋bniono zobowi膮zania pieni臋偶ne oraz zeznania przed aktami Metryki przyjmowane od os贸b ob艂o偶nie chorych.

Opis zewn臋trzny:

Tak czystopisy jak i protoko艂y Ksi膮g Wpis贸w stanowi膮 ksi臋gi z艂o偶one z papierowych sk艂adek. Ksi臋gi czystopisowe s膮 znacznych rozmiar贸w i w zasadzie posiadaj膮 wsp贸艂czesn膮 im opraw臋 sk贸rzan膮. W XVI w. opraw臋 stanowi膮 najcz臋艣ciej deski obci膮gni臋te sk贸r膮, na kt贸rej znajduje si臋 wyt艂oczony tytu艂 ksi臋gi lub herb relatora. Ksi臋gi protoko艂贸w s膮 z regu艂y du偶o cie艅sze, oprawne w p贸艂sk贸rek. Na ko艅cu ksi膮g czystopisowych w XVI w. umieszczano klauzul臋 uwierzytelniaj膮c膮, pisan膮 przez osob臋 odpowiedzialn膮 za prawid艂owe ich sporz膮dzenie. W ksi臋gach protoko艂贸w pod wpisami zezna艅 o prywatnych transakcjach kontrahenci k艂adli w艂asnor臋czne podpisy. Zasadniczo j臋zykiem wpis贸w jest 艂acina. W ksi臋gach XV- wiecznych zdarzaj膮 si臋 sporadyczne wpisy niemieckie i czeskie. W XVI w. zjawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 wpisy w j臋zyku polskim, ich liczba w XVII w. znacznie wzrasta, by w XVIII w. zr贸wna膰 si臋 liczebnie z wpisami 艂aci艅skimi.

Stan zachowania ksi膮g wpis贸w:

Jest do艣膰 dobry, pojedyncze woluminy zniszczone posiadaj膮 kopie sporz膮dzone w XVIII w.

Wtr臋ty i materia艂y nietypowe:

W ci膮g sygnatur Ksi膮g Wpis贸w w艂膮czono na prze艂omie XVIII/XIX w. Metryk臋 Mazowieck膮 i tzw. Metryk臋 Wo艂y艅sk膮. Om贸wienie tych dw贸ch serii ksi膮g znajduje si臋 w inwentarzu osobno (zob. s. 241 i s.229). Zapewne omy艂kowo znalaz艂y si臋 w艣r贸d ksi膮g wpis贸w pojedyncze sk艂adki nale偶膮ce do ksi膮g poselstw. Ponadto w serii tej znajduje si臋 18 ksi膮g o charakterze odmiennym ni偶 ca艂o艣膰 tej serii, s膮 to:

2 ksi臋gi z wpisami dotycz膮cymi kr贸lowej Bony (MK 72 i 94);

1 ksi臋ga dekret贸w s膮du kr贸lewskiego (MK 81);

4 ksi臋gi wpis贸w zwi膮zanych z egzekucj膮 d贸br kr贸lewskich (MK 98,106,116, cz臋艣膰 ksi臋gi 128);

3 ksi臋gi dotycz膮ce spraw Prus Kr贸lewskich (MK 102-104);

1 ksi臋ga r贸偶nych chronologicznie wpis贸w koronnych i litewskich (MK 130);

rewizja Skarbu Koronnego (MK 208);

7 ksi膮g pomocy archiwalnych (MK 410-416).

Dzieje ksi膮g:

Ksi臋gi Wpis贸w przechowywano w kancelarii kr贸lewskiej w Krakowie, a po przeniesieniu stolicy – w Warszawie. W czasie najazdu szwedzkiego w po艂owie XVII w. wywieziono je do Szwecji. Po powrocie do kraju Ksi臋gi Wpis贸w zosta艂y spisane przez Stefana Kazimierza Hankiewicza. Jest to najdawniejszy wykaz ksi膮g tej serii. W XVIII w. przepisano w kancelarii kr贸lewskiej najbardziej zniszczone ksi臋gi w liczbie dziesi臋ciu lub jedenastu. W r. 1795 wywieziono ca艂o艣膰 Metryki Koronnej, a wi臋c i Ksi臋gi Wpis贸w, do Petersburga i umieszczono przy Rz膮dz膮cym Senacie. W tym czasie Ksi臋gi Wp艂yw贸w zosta艂y przesygnowane, zast膮piono dotychczasowe sygnatury literowo-liczbowe now膮 sygnatur膮 liczbow膮, kt贸ra stanowi i dzi艣 aktualn膮 sygnatur臋 tych ksi膮g. Sygnatury te utrwali艂y przemieszanie ksi膮g w obr臋bie serii i w艂膮czenie do niej ksi膮g obcych (np. ksi膮g Metryki Mazowieckiej) oraz b艂臋dne umieszczenie Ksi膮g Wpis贸w w innej serii Metryki Koronnej (np. kilka Ksi膮g Wpis贸w trafi艂o do serii ksi膮g s膮du asesorskiego). W r. 1798 spisano w porz膮dku nowych sygnatur seri臋 Ksi膮g Wpis贸w.

W nast臋pnym roku (1799) przekazano je Prusom. Przed wydaniem ksi膮g wyci臋to a nich cz臋艣膰 wpis贸w, a z innych zrobiono kopie. Materia艂 ten dotycz膮cy teren贸w zaboru rosyjskiego oprawiono w dwie ksi臋gi, kt贸re po pokoju ryskim zosta艂y rewindykowane i znajduj膮 si臋 w Archiwum G艂贸wnym Akt Dawnych w tzw. Metryce Litewskiej. Ksi臋gi Wpis贸w przekazane rz膮dowi pruskiemu umieszczono prawdopodobnie od razu w Warszawie (mniej wiarygodna informacja podaje, 偶e ksi臋gi wpis贸w przechowywano do 1807/1808 r. w Archiwum Tajnym w Berlinie). Po utworzeniu w r. 1808 w Warszawie Archiwum Og贸lnego Krajowego ksi臋gi wpis贸w wesz艂y w jego zas贸b. W latach 1812-1813 wywieziono je do Saksonii, sk膮d mia艂y powr贸ci膰 bez strat. Stan ksi膮g wpis贸w stwierdzony w czasie skontrum Archiwum Og贸lnego Krajowego przeprowadzonego w r. 1821 zosta艂 opublikowany (Powsta艅ski), podobnie wyniki nast臋pnej rewizji ich stanu z r. 1835 (Bentkowski). Z r. 1912 pochodzi sumaryczny inwentarz, a raczej spis ksi膮g wpis贸w, og艂oszony przez T. Wierzbowskiego ( Monumentu iuris, I).

W ci膮gu w. XIX sporz膮dzono liczne pomoce ewidencyjne do Ksi膮g Wpis贸w. W latach 1822-1839 sporz膮dzono w Petersburgu kilka tom贸w pomocy archiwalnych do ksi膮g Metryki Koronnej i Litewskiej pozosta艂ych w Rosji. Pomoce te, rewindykowane po pokoju ryskim, znajduj膮 si臋 na ko艅cu serii Ksi膮g Wpis贸w Metryki Koronnej. W Archiwum G艂贸wnym sporz膮dzono liczne indeksy i sumariusze do przechowywanych przez to Archiwum Ksi膮g Wpis贸w; pozosta艂 po nich 艣lad w postaci wzmianek w spisie Bentkowskiego i inwentarzu Wierzbowskiego. Cenna ta pomoc sp艂on臋la w czasie drugiej wojny 艣wiatowej. Na prze艂omie XIX/XX w. rozpocz臋to w Archiwum G艂贸wnym prace nad szczeg贸艂owym regestowaniem Ksi膮g Wpis贸w, wyniki tej pracy opublikowano w latach 1905-1919 (Matricularum Regni Poloniae Summaria), po prawie p贸艂wiekowej przerwie prace s膮 kontynuowane.

Opracowania:

I. Su艂kowska, „Ksi臋gi polskiej kancelarii koronnej w drugiej po艂owie XV w.”, „Studia 藕r贸d艂oznawcze” VI (1961)

I. Su艂kowska-Kurasiowa, „Ksi臋gi Wpis贸w Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum G艂贸wnym Akt Dawnych w Warszawie”, „Archeion” XLIV (1966) I

W. Krawczuk, „Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy”, Krak贸w 1995

W. Krawczuk, „Metrykanci koronni. Rozw贸j registratury centralnej od XVI do XVIII wieku”, Krak贸w 2002

MK 1 – MK 9 zob. Metryka Mazowiecka

MK 10 [1299];1447 26 VII – 1454 22 X; 1455 V. Opr. sk贸ra (XIX w.), zniszczona, karty ksi臋gi postrz臋pione, podklejane. K. 1 – 142 (uwaga: kopia wpisu z k. 30v znajduje si臋 w tzw. Metryce Litewskiej dzia艂 V nr 4 k. 1 – 2 (dalej cyt: tzw. ML dz. … nr … k. …) Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Koniecpolskiego. Na ko艅cu ksi臋gi rejestr zawarto艣ci (k. 141 – 142), w ktr贸rym na pocz膮tku wymieniono wpisy z r. 1492, obecnie nie zachowane.

Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti, Varsoviae 1914. MRPS I.

Mikrofilm: 785

MK 11 [1284]; 1333; 1335 19 XI; 1339 9 II; 1341 13 VI; 1388; 1424 11 III; 1449 16 VIII; 1450; 1451; 1453 25 VII – 5 IX; 1454 1 II, 6 III, 8 V, 19 VIII, 14 XI; 1455 27 II – 1464 13 XII; 1465 25 VII; 1467 16 V; 1468 24 XI; 1476 30 III; 1484; 1485; 1486; 1491 12 IV; 1492 3 II; 1511 14 II, 7 VIII, 29 XII. Opr. Sk贸ra (XIX w.) zniszczona, karty postrz臋pione, podklejane. K. 1 nlb + k. 1 – 2 + s. 3 – 34 + k. 36 – 37 + s. 39 – 661 + k. 1 nlb. Brak s. 19 – 30, 35, k. 38, s. 49 – 52, 55, 302 – 307. Podw贸jne s. 56, 171. (Uwaga: s. 302 – 307 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 6-8, ponadto tam偶e na k. 3 – 5 znajduje si臋 kopia wpisu ze s. 122). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana syna Lutka z Brzezia.

MRPS I IV/1.

Mikrofilm: 10 554

MK 12 [1300]; 1453 12 VIII, 5 IX; 1454 26 I; 1458 1 V, 25 IX; 1462 17 XII, 20 XII; 1468 31 X; 1469 18 VII; 1470 10 V, 13 XII – 1477 15 II. Opr. Sk贸ra (XIX w.), grzbiet naddarty, wsp贸艂cze艣nie sygnowane sk艂adki ksi臋gi 艣wiadcz膮 o kompletnym stanie zachowania. K. 1 nlb + 1 – 269. Niezapisane k. 253 – 269. Brak k. 252. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wojciecha 呕ychli艅skiego, kanclerstwa Jakuba D臋bi艅skiego oraz podkanclerstwa Zbigniewa Ole艣nickiego.

MRPS I

Mikrofilm: 531

MK 13 (a) 1429 26 VIII; 1437 30 V; 1455 7 V, 1477 27 VIII; 1453 24 VIII; 1479 16 II – 1 VIII (b) 1484 17 II – 1488 3 I. (c) 1484 – 1485 Opr. Sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone, podklejane, format ksi臋gi mniejszy ni偶 pozosta艂e ksi臋gi tej serii. K. 1 nlb + 1 – 181. Niezapisane k. 23v – 24v, 28 – 29, 33 – 39, 40v, 152 – 159, 172v – 179. (a) Ksi臋ga wpis贸w Krzes艂awa Kurozw臋ckiego w. sekretarza kr贸lewskiego (k. 1 – 27v).

(b) Ksi臋ga rachunkowa Krzes艂awa Kurozw臋ckiego kanclerza koronnego (k. 41 – 151v).

(c) Wpisy i notatatki typu pomocy kancelaryjnych i formularzowe oraz dwa listy oryginalne kr贸la do kanclerza K. Kurozw臋ckiego (k. 29v – 32v, 39v – 40, 159v – 160, 171 – 181).

Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488 (Teki A. Powi艅skiego t. II), Warszawa 1897 MRPS I (MK 13 k. 1 – 40, 159 – 181).

Mikrofilm: 533

MK 14 [1260]; 1468 10 VIII; 1469 20 XI; 1472 28 XII; 1477 3 IX – 1478 16 VII; 1478; 1479 25 VII; 30 VIII – 1492 5 VI; 1492. Opr. sk贸ra (XX w.), karty ksi臋gi zniszczone, podklejane, niekt贸re s艂abo czytelne. K. 2 nlb + 1 – 215 + 2 nlb (foliacja o艂贸wkowa – w艂a艣ciwa, dawna paginacja – z b艂臋dami).

MRPS I.

Mikrofilm: 534

[A 1] 1439 – 1502 Kopia XVIII-wieczna zaginionej ksi臋gi wpis贸w. Ksi臋ga ta sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej wraz z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MK 15 [1262] 1492 9 X – 1495 13 VIII; 1497 6 X; 1505 16 V – 17 VIII. Opr. sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 224 + 1 nlb. Brak k. 114, 126. Podw贸jna k. 210. Po k. 132 nast臋puj膮 k. 143 i 144, dwie karty niezapisane, nast臋pnie od k. 145 prawid艂owa foliacja. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Grzegorza Lubra艅skiego, 1492 – 1495 (k. 1 – 210). Fragment ksi臋gi wpis贸w za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego, 1505 (k. 210 – 224).

MRPS II.

Mikrofilm: 535.

Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex occasione litis inter Nicolaum Radwan cum pueris Iohannis Radwan et Iohannem Comorowski de Comorow ratione possessionis villae Racziechowy, districtus Osswyanczimiensis, pro parte eiusdem Comorowski sententiam fert. GL. MK 15, f. 145 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex testificatur Nicolaum de Zarnowyecz sortem bonorum maternalium in Byezdzyedza et Lublicza, districtus Novae Civitatis Corczin, et sortem bonorum post mortem patris Stanislai ad se devolutorum in villis Turoschowka et Polanka, eiusdem districtus, cum medietate oppidi Zarnowyecz, districtus Byeczensis, Georgio de Zarnowyecz, fratri suo germano, pro certa pecuniarum summa vendidisse. GL. MK 15, f. 145 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex testificatur Iohannem Felicem Reszowszky, praepositum Praemisliensem et canonicum Crakoviensem, de Przibischowca et Ogrodzienyecz haeredem, bona sua haereditaria castrum et oppidum Ogrodzienyecz cum villis Clucze, Rodaky, Nyegowanycze, Wissoka, Wyeszolka, Rokythno, Kyelkowycze, Parcoszowycze, Rudnyky, Zagorzany, Gora, Nadolicze, Wlodouicze cum advocatia et minera seu ruda dicta Czyszowszka, in districtu Leloviensi sitis, pro villa Zawierczie et additamento 8000 fl. cum Iohanne de Pilcza, palatino terrarum Russiae generali, commutasse. GL. MK 15, f. 146 Cracoviae, 1492.10.12 Rex oppidanis de Lubowla privilegia et exemptiones a regibus Poloniae Ludovico, Vladislao II et Vladislao III concessas confirmat. GL. MK 15, f. 146 Cracoviae, 1492.10.13 Rex Beatae de Thanczyn, relictae Iohannis Odrowansch, villas Hrossowa, terrae Praemisliensis, de manibus nob. Alexandri, Vyssoczkie et Podlvsz, districtus Samboriensis, de manibus nobb. Syenko et Procz eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.13 Rex testificatur Iohannem Woynowski et uxorem eius Barbaram, filiam Iohannis Janyowski de Janyowicze, rotmagistri et servitoris regii, ac Nicolaum Janyowski de Janyowicze, per medium arbitrorum Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, et Dobeslai de Curozwanki, palatini Lublinensis, ratione bonorum haereditariorum Janyowicze, penes Sczebrzeschyn sitorum, et regalium Ostrowsko et Dambno, in districtu Sandecensi iacentium, certam concordiam iniisse. GL. MK 15, f. 147 Cracoviae, 1492.10.15 Rex oppidanis in Szrem pontale a patre suo donatum eximere permittit. GL. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex civibus de Szrem liberatem ab omnibus exactionibus, censibus et quibusvis solutionibus regalibus, excepta exactione pro coronatione regia, dat. GL r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Iohanni Amor de Tharnow, castellano Cracoviensi, villam Trzesnyow, districtus Sanocensis, de manibus Stanislai Dersnyak eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Iohanni Amor de Tharnow medietatem villae Vroblik districtus Sanoczensis de manibus Nicolai de Zarschyn eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Rapha毛li de Jaroslaw, castellano et capitaneo Sandomiriensi, marsalco regni, septem talagas, quatuor bobus vehi solitas, de zuppis Drohobicensibus, ad beneplacitum suum, donat. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.16 Rex civibus de Sczebrzeschyn per easdem vias in terras Maioris Poloniae transire permittit, per quas alii incolae terrae Chelmensis et oppidi Crasnostaw vadunt et proficiscantur. GL. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.16 Rex Iohanni Rzeschowsky, praeposito Praemisliensi, civitatem Crasnistaw de manibus Iohannis de Pilcza, palatini Russiae, eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.17 Rex Stanislao de Pilcza libertatem ab expeditione bellica, ad beneplacitum suum, concedit. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.19 Rex Iohanni Bwdzischowsky officium carbariatus Wieliciensis de manibus Sophiae et Catharinae olim Iohannis de Schvdol, filii olim Aegidii Schvdolsky, burgrabii Cracoviensis, eximere permittit et 400 fl. hung. ab eo mutuatos in praedicto carbariatu ei inscribit; de quo ad Iohannem Borzimowsky zupparium mandatum dat. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemborensi, advocatiam in Vrzandow de manibus fam. Nicolai Gambala eximere permittit. GL. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Rex testificatur Iohannem Felicem, praepositum Praemisliensem, Andream et Stanislaum Rzeszowszky, fratres germanos de Przybiszowka, Iohanni de Pilcza, palatino Russiae, sub vadio 2000 fl. hung. fideiussisse pro Iohanne fratre suo germano de eadem Przybiszowka, quia coram actis Leloviensibus terrestribus parere et approbare debeat commutationem bonorum oppidi Ogrodzynyecz, villarum Clucze, Rodaky, Nyegowanycze, Wiszoka, Wyeszyolka, Rokythno, Kyelkowycze, Parkoszowycze, Rudniky, Zagorzany, Gora, Nadolicze, Wlodowycze, advocatiae ibidem, minerae seu ruda dictae Czyschowszka et telonei dictorum bonorum, per praefatum ven. Iohannem Felicem Rzeschowsky dicto palatino pro bonis Szawyerczye et 8000 fl. resignatorum. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Iohannes Albertus rex, uti debitor principalis, et fideiussores regii, consules et communitates oppidorum Oswiecim et K臋ty debitum 680 fl. hung. Malcher de Dubowecz, filiisque eius Iohanni, Malchero et Balthasaro pro die Iacobi (25 iul.) anno 1493 solvere promittunt. GL b. MK 15, f. 5 Cracoviae, 1492.10.23 Rex cum consensu reginae Elisabeth, matris suae, quae dotem in terra Radomiensi inscriptam habet, Hieronimo Dvnyn de Vyazd villam Vylczkovicze, districtus Radomiensis, in 154 fl. hung. obligare permittit. r. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.10.25 Rex Nicolao Visga, succamerario Belzensi, villam Modre districtus Chelmensis de manibus Catharinae Modrzinska eximere permittit. r. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.10.27 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemborgensi, villam Dalvin districtus Derschoviensis de manibus Ursulae, relictae gen. Haberth Ryman, vexilliferi Mariemborgensis, pro utilitate castri Mariemborg, eximere permittit. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.11.02 Rex Derslao rotmagistro cum comitiva 200 equitum in servitium suscepto et in Podoliam missuro litteras indemnitatis dat. R NB. Similes litterae datae Janusch Swirczowsky in 212 equis, Hynek in 170 equis, Petro Lanczky in 170 equis, Jankowsky in 170 equis, Iohanni Jvkowsky in 100 equis.

MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.11.06 Rex gen. Janussio Veresch ungaro 520 fl. hung. debiti pro servitiis reddere verbo regio promittit. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.12 Rex censum perpetuum 12 et 15 marc. e macellis Kazimiriensibus provenientem vicariis perpetuis canonicalibus ecclesiae cathedralis Cracoviensis pro 180 marc. et 430 fl. hung. iure reemptionis vendit et intuitu dicti census vicarios praefatos ab omni solutione et contributione tam pobory, quam schossy ac cuiuslibet expeditionis generalis et particularis, et pomoczne libertat, iurisdictionique ecclesiasticae incorporat. GL. MK 15, f. 5 Cracoviae, 1492.11.12 Rex mandatum ad Martinum de Borzimow, magnum procuratorem Cracoviensem, et ad consules Kazimirienses de vendito censu e macellis Kazimiriensibus dat. MK 15, f. 6 Cracoviae, 1492.11.17 Rex consulibus et civibus Kazimiriensibus 500 fl. hung. in villa Plaschow, quam iam a rege Casimiro IV in certa summa obligatam tenebant, inscribit. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.23 Rex Petro de Opalenycza, iudici Posnaniensi, villam regiam Wylkowo, in ducatu Glogoviensi sitam, de manibus nob. Georgii Hunwerth eximere permittit. r. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.29 Rex testificatur Nicolaum Zloczski 300 marc. dotis et dotalitii Hedvigi, filiae olim Mathiae Lanczki et consorti suae, in medietate bonorum Dambye, Przybyradow et Zalyessye, districtus Chanczynensis, inscripsisse. GL. MK 15, f. 148 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Georgio Hubati stipendiario villam Rayszkow terrae Calischiensis de manibus consulum et communitatis civitatis Calischiensis eximere permittit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Petro Myskowsky, castellano Vyelunensi, villam Osszyek districtus Vyelunensis de manibus Vyerussii de Voknowy, iudicis Vyelunensis, eximere permittit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Petro Myskowsky 300 marc. in Osszyek villa tenutae eius inscribit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.11 Rex testificatur fam. Iohannem Laymyther, civem Cracoviensem, recognovisse, quia nob. Georgio Hubathi, rotmagistro regio, villam Boruczyno, districtus Calissiensis, ac domum seu aream Calissiae penes monasterium s. Francisci iacentem in eadem pecuniarum summa, in qua villam et curiam a Laurentio Cossmider obligatam habuisset, resignaverit. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex Petro Kmytha, capitaneo Scepusiensi, 150 fl. de proventibus suis capitaneatus dicti singulis annis ad beneplacitum suum donat. r. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex Petro Kmyta de Vysnycza, capitaneo Scepusiensi, 400 fl. hung. debiti ex proventibus capitaneatus recipere permittit. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex eidem Petro Kmytha stationem annuam in Lypnycza singulis annis ad beneplacitum suum donat. r. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.16 Rex Stanislao de Chodecz, exercituum terrestrium terrarum Russiae capitaneum, litteras indemnitatis super 30 equis dat. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.16 Rex Nicolao de Cuthno, palatino Lanciciensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, ratione controversiae inter Dobrochnam, relictam Iohannis Zaramba, palatini Calissiensis, et Iohannem filium eius, occasione reformationis dotis et dotalitii, vadium 1000 marc. interponit. NB. Similes litterae datae: ad capitaneum Cracoviensem ratione bonorum Zoraw terrae Cracoviensis; item ad capitaneum Siradiensem occasione bonorum Mlinowa; item ad palatinum Lublinensem et tenutarium Wyelunensem occasione bonorum in Wyelun; item ad capita.

MK 15, f. 8 Nyepolomycze, 1492.12.20 Rex testificatur Martinum Jaczimirski cum uxore Margaretha villam Lypnyk districtus Cracoviensis Petro Kmytha de Wyssznyce, capitaneo Scepusiensi, pro 300 marcis vendidisse. GL. MK 15, f. 148 Cracoviae, 1492.12.21 Rex Nicolao Gardzina de Ludbrancz castellanatum Spiczimiriensem post mortem Nicolai Bronowski vacantem confert. MK 15, f. 13 ……Nowe Myastho Corczin die dominico….., 1492.12.30 Sroda feria 4 in crastino Circumcisionis (2 ian. 1493). Schadek f. 4 in crastino Circumcisionis, Lancicia f. 6 post Circumcisionis (4 ian. 1493). Wyelun f. 2 die beati Silvestri (31 dec. 1492). Brzesczie f. 4 in crastino Circumcisionis. Juniwladislavia sabbato in die beati Thomae (29 dec. 1492). Dobrzin f. 2 in die Silvestri. Sochaczow f. 5 post Circumcisionis (3 ian. 1493). Rawa f. 2 in die Silvestri, Gambin sabbato in vigilia Epiphaniae (5 ian. 1493). Proschowicze f. 6 post Epiphaniarum (11 ian. 1493). Oppathow f. 4 post Epiphaniarum (9 ian. 1493). Vrzandow f. 2 in crastino Epiphaniarum (7 ian. 1493). Chelm f. 4 post Epiphaniarum. Visnya f. 2 in die beati Silvestri. Belz f. 2 in crastino Epiphaniae. Cristinus de Bowanthow in Lanciciam, Bresczye, Juniwladislaviam et Dobrzyn. Mathias plebanus Rawensis in Rawa, Sochaczow et Gambyn. Lasskowski in Chelm, Belz et Vyssnya. Albertus Gorski in Sroda. Mathias de Gosd in Colo. Iohannes Chrzansthowski in Opathow et Vrzandow. Costhka notarius in Schadek et Wyelun. n. MK 15, f. 4 ……, 1492.-.- Nomina dignitariorum terrarum: Cracoviensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Chelmensis, Sochaczoviensis, Ravensis, ac viduarum. MK 15, f. 143,144 Cracovia, 1493.01.01 Rex Zavissio de Borzischevicze, succamerario Chelmensi, vexilliferatum cubiculariorum regiorum, post promotionem Gardzinae de Lyndbrantcz ad castellanatum Spicimiriensem vacantem, donat. R. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.01 Rex Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, villam Domassno, districtus Opocznensis, eximere permittit. r. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.03 Rex Iohanni Cosmider, curiensi suo, mediatatem villae Byala districtus Wyelunensis, de manibus Iohannis Dambrowski eximere permittit. MK 15, f. 9 Cracovia, 1493.01.04 Data est quittatio curiensibus regiis super 100 bancos salis. Data est cubiculariis regiis quittatio super 40 bancos salis. Item curiensibus et cubiculariis serenissimae dominae reginae Poloniae 20 banci salis dati sunt. n. MK 15, f. 127 Cracovia, 1493.01.05 Rex testificatur Sigismundum Stosch, curiensem regium, burgrabiatum Cracoviensem, quem obtineret pro 450 fl. hung., Iacobo Boturzinsky vendidisse (deletum). GL. MK 15, f. 9 Cracovia, 1493.01.08 Rex Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, villam Domassno in 100 marc. Iacobo Drzewiczski obligare permittit. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.10 Rex 64 marc. de censu annuo 200 marc., a carnificibus Cracoviensibus dari solito pro 2000 fl. hung. pauperibus hospitalis S. Spiritus iure reemptionis vendit. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.10 Rex 12 marc. de annuo censu 27 marc. de macellis pistorum solvi solito pro 360 fl. hung. consulibus Cracoviensibus, tanquam patronis altaris ss. Benedicti abbatis, Viti et Modesti, Fabiani et Sebastiani, Sophiae et Cordulae, in ecclesia B. V. Mariae in circulo Cracoviensi, cum consensu Iohannis de Oswyaczym doctoris, plebani ad s. Nicolaum extra muros Cracovienses, eiusdem altari altaristae, iure reemptionis vendit. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.10 Rex consulibus et communitati civitatis Cracoviensis, ad extenuationem debiti 5675 fl. hung. per 30 fl. septimanatim ex cisticula zuppae Vyeliciensis recipiendos assignat, deque hoc Iohanni Borzimowski, canonico et zuppario Cracoviensi, mandatum dat. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.18 Rex testificatur Iohannem Pyenyazek de Cruslova bona regalia tenutae suae Jaslo cum villis et sorte advocatiae Petro Chlewiczky et Nicolao Woynarowsky a festo Nativitatis Christi proxime praeterito ad decursum 4 annorum certis sub conditionibus in tutoriam commisisse. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex Iohanni Wyelopolszki bona regalia tenutae eius oppidum Dambowyecz cum suburbio et villis Lazy, Zarzecze, Wola et Masczowa, praedecessoribus eius inscriptas pro bonis haereditariis cum quorunque subdito regni commutare permittit. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex cuidam Russek altaristae censum 13 marc. super macellis pistorum Cracoviensium pro 400 fl. hung. vendit. r. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex permittit Hieronimo Cobylenski, tenutario bonorum regiorum Sanoczek, Lubathowa et Rogy, terrae Sanocensis, fideiussori suo, obligare haec bona Andreae Strasch de Byalaczow, qui sibi summam 1000 fl. hung. in mutuum dedit. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex magistro Iohanni de Bochin, notario suo, et Iohanni Ottha, civi de Nova Sandecz, facultatem metallorum, thesaurorumque quaerendi dat iis sub conditionibus, quae in regnis Hungariae et Bohemiae tali casu observantur. GL. MK 15, f. 150 Cracovia, 1493.01.21 Rex Michaeli Czvrilo de Wygnanowo, venatori Cracoviensi, domum in Nyepolomycze, post mortem Iohannis Buri, venatoris regii, vacantem, ad vitam donat. MK 15, f. 13 Cracovia, 1493.01.21 Rex testificatur Nicolaum Naramowski, curiensem regium, vineam sibi a rege donatam, Posnaniae extra muros sub monte, retro ecclesiam s. Adalberti sitam, praedio molendinatorum Bogdanka vicinam, Iohanni Carnyowski, civi Cracoviensi, pro certa summa pecuniarum vendidisse. GL. MK 15, f. 149 Cracovia, 1493.01.28 Data est reformatio dotis et dotalitii in forma solita cancellariae nob. Margarethae, consorti nob. Iohannis Sborowsky, et eidem Margarethae inscripti sunt 200 fl. hung. pro dote et alii 200 fl. pro dotalitio puri auri et iusti ponderis per praefatum Sborowsky, maritum suum legitimum, in et super tota sorte sua haereditaria, quam habet in villa Zablocze, in terra et districtu Cracoviensi sita, et in toto praedio ac omnibus pecoribus et pecudibus ac tota suppellectili domestica sortis suae praefatae. GL n. MK 15, f. 176 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.01 Rex nob. Iacobo Pyorunowski Pyotrcoviam veniendi et manendi ad decursum 3 septimanarum cum 12 personis et equis salvum conductum extradit. r. MK 15, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.07 Rex testificatur coram se et senatoribus Dobrogostium de Ostrorog, castellanum Myedzirzecensem et capitaneum Ostrzeschoviensem, recognovisse, quia villam suam Parznyow, districtus Ostrzeschoviensis, cum Iohanne Pakosslawsky, haerede de Pacoslaw (districtus Posnaniensis) pro medietate Pacoslaw cum additamento 300 marc. commutaverit. GL. MK 15, f. 156 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex cives Leopolienses a solutione omnium exactionum, datiarum, a podvodis et expeditione bellica ad decursum 4 annorum iuxta privilegium a rege Casimiro IV eis concessum libertat. MK 15, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex conditiones liberae mercaturae iudaeorum in civitate Leopoliensi demonstrat ac definitionem controversiae eorum hac de re cum consulibus civitatis ad aduentum suum ibidem differt. MK 15, f. 14 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex ordinem, quo controversiae inter cives Leopolienses et armenos decidi debeant, praescribit. MK 15, f. 14 Petricovia, 1493.02.11 Rex Sbigneo de Th膮czyn, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, pro commodo et utilitate castri eiusdem, villam regalem Kosszowo districtus Gdanensis de manibus Iohannis Volykowsky, succamerarii Pomeraniae eximere permittit. GL. MK 15, f. 14 Petricovia, 1493.02.12 Rex testificatur Annam relictam Stanislai Gothkowsky cum Iohanne Libischowsky bona Brzoza, Idzykowicze et Idzykowska Wolya pro bonis Trczyanka, Schadikierz, etiam in districtu Opocznensi iacentia, et 200 marc. commutasse. GL. MK 15, f. 151 Petricovia, 1493.02.14 Rex ad petitionem religiosae et nob. Dorotheae Ruczsska advocatiam eius in oppido regio Wartha cuilibet subdito regni vendere permittit. MK 15, f. 152 Petricovia, 1493.02.14 Rex nob. Alberto Nowsky advocatiam haereditariam in villa Noua Yezowo districtus Leopoliensis iure haereditario donat, adiungendo eidem advocatiae molendinum aquaticum stagnumque in fluvio Starzyska, 4 1/2 laneos et tabernam cum 1/2 laneo, cum censibus, laboribus, apum alvariis alias dzyamny, stagnis et eorum demissionibus alias spusky, cum licentia in praedicto fluvio ffolusz et stampy facere, cmethones in advocatia locati inter cetera de quolibet laneo 2 mensuras tritici alias mossy dare debebunt; dat etiam advocato ius theutonicum, cmethonesque dictae villae ad labores alias natlok膮 petere admittit. GL. MK 15, f. 153 Petricovia, 1493.02.15 Rex 1141 fl. hung. Martino Chocimowski, curiensi suo, per Casimirum IV in Slumnyki inscriptos, super oppidum Przedborz transfert. GL. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.18 Rex oppidanis in Colomya damna a hostibus passis libertatem ab omnibus oneribus et exactionibus, excepta contributione vasorum nuper laudata, ad quinque annos concedit. GL. MK 15, f. 152 Petricovia, 1493.02.22 Rex Beatae de Thanczin, relictae Iohannis Odrow膮sch de Sprowa, palatini Russiae, villas regales Hrvschowa districtus Praemisliensis de manibus nobilium Bal, Wyschokye districtus Samboriensis de manibus Procz, Andreyko et Maruschka consortis, Jaczko et Podbusch, districtus Samboriensis, de manibus Riczkonis et eius fratris patruelis alterius Riczkonis eximere permittit. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.24 Rex significat Iohannem Olessky, castellanum Malogostensem, recognovisse, quia pro Sigismundo Hriczko de Pomorzany, capitaneo Trebowliensi, Iohanni de Synyawa 300 marcas fideiusserit, quas si idem ad duo festa Nativitatis Christi per 150 marc. non solverit, extunc dicto Synyawsky intromissionem in villas suas Holubowicze Superior, Holubowicze Mediocris et Holubowicze Inferior dare debeat. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.24 Rex significat Sigismundum Riczka de Pomorzany, capitaneum Trebowliensem, de consensu suo, Iohanni de Olessko, castellano Malogostensi, 300 marc. in oppido Trebowla, excepto molendino et teloneo in ibidem, ac villis Hvmniscza et Pothaycza inscripsisse. GL. MK 15, f. 16 Petricovia, 1493.02.24 Rex Petro de Curozwanki, thesaurario regni, capitaneo Cracoviensi et Oswyaczimensi, qui ius erectionis piscinae in villa regia Brzeszcze terrae Oswyaczimensis iuxta tabernam na budach dicta a Petro Myskowski, castellano Vyelunensi, exemit, 300 fl. hung. in regiis bonis in terra Oswyaczimensi per eum exemptis inscribit. GL. MK 15, f. 154 Petricovia, 1493.02.26 Rex civitati Crosnensi omnia iura, libertates et emunitates confirmat. GL. MK 15, f. 154 Petricovia, 1493.02.26 Rex civitati Cracoviensi, conversationis et emendationis murorum gratia, exactionem 1 fl. hung. a quolibet medio vase vel cuffa vini donat. MK 15, f. 155 Petricovia, 1493.03.01 Rex Martino Choczimowski, curiensi suo, villas Pl膮skowycze et Thurowycze terrae Sandomiriensis de manibus Iohannis Gyzyczki eximere permittit. GL. MK 15, f. 17 Petricovia, 1493.03.02 Litterae universales regiae super institutione exactionis sive daciae vasorum in conventu generali pro festo s. Priscae (18 ian.) in Piothrkow habito laudatae. R. MK 15, f. 40 Petricovia, 1493.03.02 Item oppidanis in Sulyeyow data est confirmatio iurium in forma ut et Crosnensibus (conf. Nr. 139). n. MK 15, f. 156 Petricovia, 1493.03.03 Rex Martino Choczymowski curiensi et familiari suo, villam L膮ky terrae Siradiensis de manibus Bernhardi et Zegothae fratrum de Moykowycze eximere permittit. GL. MK 15, f. 16 Petricovia, 1493.03.03 Rex ad petitiones Iohannis de Pylcza, palatini Russiae, Sbigneo Wlodzyslawsky, tenutario in Oczecz, duas scultetias, alteram de manibus Iacobi prioris et conventus ad s. Marcum Cracoviae, alteram de manibus Iohannis Czopek, civis Cracoviensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 17 Schadek, 1493.03.05 Rex oppido regio Schadek omnia iura, privilegia et emunitates confirmat. GL. MK 15, f. 156 Calisch, 1493.03.11 Rex testificatur Stanislaum alias Duschka, haeredem de Minori Sabbathka, sortes suas in villis Brudzewo et Bolemowo, districtus Calischiensis, Iohanni Ruschoczski, dapifero Lanciciensi, pro 300 marcis mediorum grossorum vendidisse. MK 15, f. 158 Pisdri, 1493.03.12 Rex testificatur Stanislaum Gorasdowsky, tenutarium villae regiae Magna Murzynowo, 500 fl. hung. in eadem villa ac lapideam in civitate Pisdri cum tota suppellectili Dorotheae, uxori suae, ad vitam inscripsisse. MK 15, f. 18 Pisdri, 1493.03.12 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, 24 bancos salis pro necessitate domestica a Iohanne Borzimowsky, canonico et suppario Cracoviensi, recipiendos singulis annis donat. MK 15, f. 18 Pleschow, 1493.03.12 Rex privilegium exustum oppido Pleschow super fora annualia pro festis s. Floriani (4 mai) et Decollationis s. Iohannis (29 aug.) simul cum foralibus septimanalibus singulis feriis quintis renovat. r. MK 15, f. 18 Posnania, 1493.03.20 Item data est confirmatio iurium et privilegiorum omniumque emunitatum oppidanis in Szroda. MK 15, f. 157 Posnania, 1493.03.21 Rex oppidanos de Strzelno post exustionem ab omnibus exactionibus et datiis ad 4 annos liberat. MK 15, f. 17 Posnania, 1493.03.22 Rex privilegium Vladislai III, datum Budae f. 4 Mariae Magdalenae (22 iul.) anno 1444 oppidanis in Pisdri a solutione foralium confirmat. GL. MK 15, f. 157 Posnania, 1493.03.22 Data est confirmatio iurium, libertatum et emunitatum in forma cancellariae civitati Posnaniensi. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.03.22 Item similis confirmatio iurium data est ecclesiae metropolitanae Gnesnensi in eadem forma. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.04.15 Vallatum est vadium inter Dobeslaum de Curozwanky, palatinum Lublinensem et burgrabium Wielunensem, ex una, et nob. Wierusch, iudicem Wielunensem, parte ex altera, ut pro iniuriis mutuis non violentiis, sed iure experiantur. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.04.16 Datus est consensus doctori Liberhant ad vendendum provv. Casparo, Laurentio et Georgio, fratribus germanis indivisis, villam Newkreszdorf terrae Glogoviensis, pro servitiis a rege donatam. r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.04.16 Item data est confirmatio iurium, libertatum et emunitatum in forma cancellariae civitati Stawischyn. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.04.17 Rex privilegium Casimiri III, Poloniae regis, Henrico quondam advocato in Wartha super locatione civitatis in villa Colo in Dobssycz f. 2 post Margarethae (18 iul.) anno 1362 datum, ad petitionem consulum oppidi Colo confirmat. GL. MK 15, f. 159 Posnania, 1493.04.21 Datus est consensus Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, obligare villam Brwdzovicze Derslao Wansch de Szmogorzew, capitaneo Radomiensi, in 200 fl. hung. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.04.22 Datus est salvus conductus in forma solita a data praesentium ad festum Pentecostes proximum (26 mai) Iohanni et Georgio fratribus germanis dictis Posz ac Sigismundo Kothwycz. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.05.01 Rex litteras Vladislai II, Poloniae regis, super donatione villarum Turoschow et Pomorzanowicze Ekhardo de Waldow, militi regio, Lublini, die Micha毛lis (29 sep.) anno 1388 datas, ad petitionem Alberti Dambrowsky, haeredis in Wiszlawycze, renowat et confirmat. MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.02 Rex ad petitionem Petri abbatis de Obra ordinis Cisterciensis iura, libertates et privilegia monasterii Obra confirmat. MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.03 Data est confirmatio privilegiorum religiosis fratribus monasterii in Wangrowiecz in eadem forma litterae praecedentis (Nr. 184). MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.07 Rex ad petitionem consulum civitatis Wschowensis certos articulos quoad conficiendum et vendendum pannum pro textoribus eiusdem civitatis constituit. MK 15, f. 161 Posnania, 1493.05.07 Data est confirmatio iurium civitati Wschowa in forma cancellariae. n. MK 15, f. 161 Posnania, 1493.05.10 Rex ad petitionem nob. Iacobi advocati de Kczynya, filii Micha毛lis, qui eandem advocatiam apud nob. Paulum, filium Simonis Czayka, emerat, binas litteras, alteras Boleslai V, Poloniae ducis, super fundationem dictae advocatiae, in Poznan festo s. Petri anno 1262 datas, alteras vero Petri de Opalenycza, vexilliferi Posnaniensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, super certam emptionem dictae advocatiae, in Kczynya, feria 5 ante Oculi (2 mar.) anno 1480 datas, confirmat. MK 15, f. 162 Posnania, 1493.05.12 Rex Stanislao de Pothulicze in bonis haereditariis eius Wscheradowo sal minutum vel bancatum quaerere admittit. GL. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.05.21 Datus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczky cum 12 equis et totidem personis ad festum Trinitatis (2 iun.) proximum. r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.02 Protractus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczki cum 12 equis et hominibus ad dominicam infra octavas Corporis Christi (9 iun.). r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.02 Data est confirmatio iurium in forma cancellariae solita monasterio Paradiso ordinis Cisterciensis. n. MK 15, f. 163 Posnania, 1493.06.03 Rex testificatur Florianum de Zichlin, succamerarium Brzestensem, Barbarae, uxori suae, 500 marc. ab ea sibi in bonis regalibus castro Copanycza et villis Wyelga wiesz, Mal膮 wyesz et Vachawno inscriptas, in eisdem bonis reinscripsisse. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.04 Rex significat nob. Wlodkam, relictam Iohannis de Policzsko, una cum fratre suo germano Matthia Comorniczsky recognovisse, quia Iohannes Policzsky cum filiastro Luca sibi pro dote et dotalitio super villa Policzsko inscriptis plenarie satisfererit. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.06 Rex testificatur Lucam Policzsky medietatem villae Policzsko cum omnibus utilitatibus, fluviis et obstaculis alias szyaszy pro 100 fl. hung. iure reemptionis Andreae Herscopski vendidisse. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.06 Rex testificatur Iohannem Policzsky medietatem villae Janowo districtus Posnaniensis Andreae Herscopsky iure reemptionis pro 100 fl. hung, vendidisse. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.07 Rex testificatur Martinum de Sbanschin Sophiae de Oppalyenycza, consorti suae, 2800 fl. hung. dotis et dotalicii super medietate bonorum suorum: Lanky wyelkye, Lubyechowo, Zakrzowko et medietate villae Parzinczewo, ac bonorum regiorum: oppidorum Babimosth et Brodcze alias Rosthocze antiquum cum teloneo, villarumque Podmoklye male, Podmoklye aliud wyelkye, Novawyesz et Grodcze utraque inscripsisse. GL. MK 15, f. 166 Posnania, 1493.06.09 Protractus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczky cum 12 equis et totidem humanis personis a die dominico infra octavas Corporis Christi ad unam septimanam, videlicet ad diem dominicum in crastino s. Viti (16 iun.). n. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.10 Rex nob. Januscho Swyrczewski cum comitiva 212 equitum in servicium accepto pensionem per 10 fl. hung. super equum ad quartuale anni assignat et litteras indemnitatis dat. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.10 Litterae indemnitatis datae: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczski in 170 equis, Hynek in 170 equis, Derslao in 200 equis, Zukowski in 100 equis. n. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.11 Rex ad petitionem Iohannis, abbatis in Wangrowyecz, fraternitatem sagittariorum, pro defensione et commodo bonorum monasterii institutam, admittit et certam aream cum domo eidem donat. GL. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.11 Rex litteras Vladislai, Lanciciensis et Dobrzinensis ducis, super venditionem villae Merica cum silva Gorzechowo terrae Dobrzinensis, in Bobrownyk in octawa Paschae (19 apr.) anno 1349 datas, renovat et confirmat. GL. MK 15, f. 163 Posnania, 1493.06.12 Rex oppidanos de Radzeyow damna ab igne passos ab omnibus exactionibus et angariis, excepta exactione tunnalium alias czopowe, ad 12 annos libertat. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.12 Rex testificatur Iohannem seniorem castellanum Rogosznensem et capitaneum Naklensem et Iohannem iuniorem fratres germanos de Damaborz sub vadio 1000 fl. hung. talem fecisse inter se divisionem bonorum, quod Iohanni seniori bona Lubarscz, Crosthkowo, Nyezykowo, Stare, Glupczyno, Smyardowo, oppidum Crayenka, Pyczyno, Sokolno, Gaczski, Wyessolka, Rogowo et Clykowo districtus Naklensis, Iohanni vero iuniori bona Damaborz, Zaszkowycze, Copaszyno, Brzesna, Dobyeszewko, Czeslawicze, D膮bagora, Slupowa, Strachuczyn et Roszwarzyn, districtus Kczynensis et Naklensis cedere debeant. GL. MK 15, f. 164 Posnania, 1493.06.18 Rex, ad petitionem Alberti de Syeczynye, theologiae professoris, ordinis s. Dominici in Polonia provincialis, duas litteras Premisli, Poloniae ducis, datas in Poznan 11 calendas decembris (21 nov.) anno 1279, et in Poznan idibus februarii (13 feb.) anno 1280, super certis donationibus monasterio in Wronki factis, confirmat. MK 15, f. 164 Posnania, 1493.06.20 Rex ad petitionem nob. Nicolai Chwalkowski 5 mansos in villa regali Plowcze districtus Pisdrzensis, tenutae ipsius, in 80 marcis post Margaretham, sororem eius germanam, ratione dotis et dotalitii, nob. Andreae Swyaczynski inscribere permittit. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.24 Rex concordiam inter Iohannem Cosserz dictum Polak et Martinum Mirzowsky, fratres germanos, ratione villae Mirzewo districtus Gnesnensis factam, confirmat. MK 15, f. 23 Posnania, 1493.06.28 Rex oppidanis in Smyegyel in foro septimanali singulis feriis quintis equos, boves et alia pecora libere vendere ad petitionem consiliariorum et Petri Smygyelsky, canonici Posnaniensis, libertatem concedit. MK 15, f. 165 Posnania, 1493.07.02 Rex Sigismundo, fratri suo germano, telonea, Posnaniense, Costinense, Calischiense et Conynense de manibus Iohannis Swydwa palatini et Andreae castellani Calischiensium, fratrorum de Schomotuli eximere permittit et Andreae castellano telonea Calischiense, Conynense et Cleczowiense inscribit. MK 15, f. 23 Posnania, 1493.07.02 Rex 427 fl. hung. debiti sui et patris sui Georgio Hubati, Stanislao Wrz膮cza et Nicolao alias Nikiel, civi Calischiensi, exsolutos consulibus et civitati Calischiensi in villa Rayszkowo districtus Calischiensis inscribit. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.11 Rex confirmat certam concordiam, per Nicolaum de Cosczyelecz, capitaneum Thucholiensem recognitam, inter eum et fratrem eius Stanislaum ratione divisionis inscriptorum eis bonorum regiorum: castri Czlochow et oppidorum Choynicze, Ffrelanth, Amersthyn cum villis, castri et oppidi Nyeschowa antiqua cum villis, teloneis et navigiis in fluvio Vysla, ac etiam oppidi Cosczyelecz cum villis et villae Sarley cum adiacentibus, hac conditione adiecta, quod Anna uxor Nicolai de pecuniis, quae sibi ratione dotalitii alias vyana in Nyeschowa inscriptae erant se abrenuntiare alias vyrzecz, debebit, quodque dictus Nicolaus dotem alias possag sororibus suis Dobrochnae, consorti nob. Baranowski, et Barbarae virgini exsolvat. GL. MK 15, f. 27, 30 Posnania, 1493.07.11 Rex concordiam certam ratione divisionis bonorum paternorum per Stanislaum de Cosczyelecz, capitaneum in Czlochow (conf. supra Nr. 211) recognitam confirmat. GL. MK 15, f. 35 Posnania, 1493.07.12 Rex significat Florianum de Zichlin, succamerarium Brzestensem, Barbarae, uxori suae, 500 marc. in bonis regalibus castro Coppanycza et villis Wyelgawyesz, Malawyesz et Wachawno inscripsisse, litteras vero, quibus eadem uxor sibi 500 marc. prius inscripsisset, (Nr. 193), cassavisse. GL. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.13 Rex ad petitionem Urielis de Gorca, episcopi Posnaniensis, et aliorum consiliariorum regni, inscriptionem 200 marc. dotis et dotalitii Elisabeth, consorti Aleksandri de Gay, in bonis regalibus Obornyki et specialiter in villa Bogdanowo approbat. GL. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.14 Rex rationem cum Cristino de Bowanthow, canonico Vladislaviensi, de teloneis aquaticis in Visla, videlicet medio Dobrzinensi et integro Bobrowniczensi factam approbat. GL. MK 15, f. 25 Posnania, 1493.07.17 Rex oppidum Srzem cum villis pro 4376 fl. hung. et 1 fertone de manibus Iohannis Laschoczsky eximit dictamque summam in certis ratis a Slawyecz de Neymyolow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, et a iudaeis Posnaniensibus recipiendam ei assignat. GL. MK 15, f. 25 Posnania, 1493.07.18 Rex Iohanni Laschowczky de Laschotky bona regalia Ostrzeschow de manibus Dobrogostii Ostrorog, castellani Myedrzyrzecensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 26 Posnania, 1493.07.22 Rex testificatur Iohannem de Stoykowo olim Byenyensky villam Benyno districtus Posnaniensis Iohanni de Ostrorog, castellano Posnaniensi, pro 1400 fl. hung. vendidisse. GL. MK 15, f. 171 Posnania, 1493.07.24 Rex testificatur Petrum, episcopum Vladislaviensem, una cum Hieronimo, nepote suo germano, filio olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, recognovisse, quia ipsis Iohannes Swydwa de Schamotuli, palatinus Calissiensis ac Catharina, filia sua, consors vero Nicolai de Cosczelecz, castellani Cruszwiciensis, pro omnibus articulis iuxta inscriptionem litterae arbitralis olim Casimiri regis dicto palatino Mathiae concessam satisfecerint. MK 15, f. 32 Posnania, 1493.07.24 Rex certum contractum inter Catharinam, filiam Iohannis de Schamothuli, palatini Calissiensis, et uxorem Nicolai de Cosczelecz, castellani Cruszwiciensis, ab una, et Petrum de Bnyn, episcopum Vladislaviensem ac Hieronimum de Bnyn nepotem eius, parte ab altera, ratione summae 2500 marc., quam post dictas personas, si sine prole decederint, Petrus de Oppalyenycza, iudex Posnaniensis et frater eius Nicolaus, necnon Petrus, Albertus et Nicolaus de Ridzina iuro successionis accipere debeant. GL. MK 15, f. 33 Posnania, 1493.07.25 Rex testificatur Iohannem olim haeredem de Byenyno recognovisse, quia fideiusserit Iohanni de Ostrorog, castellano Posnaniensi, et eius successoribus eliberare et expedire alias wyczlycz hoc est wywarowacz dictam Benyno districtus Posnaniensis pro 1400 fl. hung. eidem Iohanni de Ostrorog venditam, promiseritque fratrem suum Andream coram Regia Mte, aut coram Nicolao de Cuthno, palatino Lanciciensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, adducere, ut resignaret dictam villam Benyno, atque etiam Mathiam Studzyenski, generum suum, ut partem dictae villae resignaret. MK 15, f. 49 Posnania, 1493.07.29 Rex Iohanni Wyrzbyatha, terrigenae de terris Prussiae, propter odia Nicolai de Wolykowo, palatini Pomeraniae, a violentia salvum conductum a data praesentium ad Carnisprivium (12 feb.) duraturum dat. GL. MK 15, f. 32 Posnania, 1493.08.01 Rex, receptis in mutuum 1000 fl. hung. a Matthia Glowaczski, tribuno maiori et capitaneo Siradiensi, dictam summam in oppidis Schadek et Wartha et in civitate Siradiensi inscribit. GL. MK 15, f. 209 Posnania, 1493.08.05 Rex testificatur Martinum Golutowski sortes suas in Goluthowo, Dzczanlgowo, Sokolnyki, Zabicze et Ostrow districtus Pisdrensis pro villa Pyotrowo districtus Costensis cum Petro de Bnin, episcopo Vladislaviensi, cum additione 500 marc. commutasse. NB. Item altera pars recepit similem de verbo ad verbum litteram.

MK 15, f. 166 Posnania, 1493.08.07 Rex Ernesto Isthammer litteras super iusta per eum possessione bonorum Czobrun, Kyttlaw, Gross Osseten et Rabenaw, districtus Glogoviensis, dat. g. MK 15, f. 167 Posnania, 1493.08.08 Rex Andreae de Schamothuli, castellano Calissiensi villam Lypye districtus Crasnostawensis de manibus nob. Iohannis Ebermuth eximere permittit. GL. MK 15, f. 40 Posnania, 1493.08.09 Rex privilegia civitatis Glogoviensis confirmat. g. MK 15, f. 37 Posnania, 1493.08.10 Rex iura et privilegia Nicolai et Iohannis Ebirszbacher a Iohanne duce Saganensi eis concessa confirmat. GL g. MK 15, f. 36 Posnania, 1493.08.14 Rex testificatur Predborium de Conyeczpole pro Petro Pruszinowski fideiussisse, quod avisione regia accepta eum in 6 septimanis in curia regia statuat. MK 15, f. 38 Posnania, 1493.08.14 Rex ponit vadium inter Zegotham Suchodolsky, Thomam Krzywsky et Thomam Orchowsky ex una, et Florianum Chrzastowsky, tenutarium bonorum Lopynyk et 12 laneorum, inter Dlugistok et Gysdbyenyecz sitorum, donec granities inter Suchodoli et Lopynyk per commissarios suos speciales iuste limitatae fuerint. MK 15, f. 60 Posnania, 1493.08.16 Rex Iohanni Cossmider in controversia cum vectore salis Cvcharz de Grabow terminum 4 septimanarum praefigit. MK 15, f. 38 Posnania, 1493.08.16 Rex Casparo Seydenhaffter, civi Thorunensi, salvum conductum a violentia in terris Prussiae ad unum annum dat. GL r. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.16 Rex Andreae de Cosczyelyecz, capitaneo Bidgostiensi, aream Bidgostiae, iuxta domum Groth, civis regii, ex parte posteriori versus antemurale castri iacentem, donat. GL. MK 15, f. 167 Posnania, 1493.08.22 Data est littera indemnitatis semestralis Slesier rotmagistro pro inscribendo numero equitum et peditum per magnificum Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem. n. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.08.22 Rex Janusch Szwyrczewski rotmagistrum in servitium cum comitiva 212 equitum accipit cum solutione per 10 fl. ad quartuale anni et litteras indemnitatis dat. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Data est littera indemnitatis fenestrata Slesier rotmagistro pro inscribendo numero peditum et aliquot equis per mag. Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem, in eadem forma litterae superioris. n. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Item datae sunt similes litterae indemnitatis rotmagistris: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczski in 170 equis, Hynek in 170 equis, Derslao in 200 equis, Zukowski in 100 equis, sub eadem data, solum quod scriptae sunt a die expirationis primi servitii et missae sunt in manus palatini Cracoviensis in hunc tamen finem, ut si rotmagistri istis litteris indemnitatis, quae scriptae sunt a die conscriptionis non possent conveniri, saltem istis a die expirationis convenirentur. n. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Rex ad petitionem Nicolai Cothowski (Chothowsky) villas Chothowycze et Lyssicze de iure polonico in ius theutonicum transfert. GL. MK 15, f. 43 Posnania, 1493.08.23 Rex Beatae de Thanczin, relictae Iohannis Odrowasch de Sprowa, palatini Russiae, 2000 fl. hung. mutuatos in oppidis Antiqua et Nova Sambor cum villis adiacentibus inscribit. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.31 Rex significat, quomodo Nicolaus Cosczeleczsky, praepositus Vladislaviensis, fideiussit Stanislao de Pothulicze eliberare et expedire alias vyczlycz y vywarowacz oppidum Goszlyna cum villa Bodussowo districtus Posnaniensis pro 1600 fl. hung. ipsi Stanislao venditum. MK 15, f. 168 Posnania, 1493.09.06 Rex Nicolao Kamyenyeczky, curiensi suo, castrum et oppida Sanok et Crosno cum villis de manibus Agnetis relictae et Stanislai filii Stanislai Pyenyazek de Wythowycze, capitanei Sanocensis, eximere permittit. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.09.06 Rex Nicolao Widzga, curiensi suo, domum in oppido Rubieschow, post mortem Lathossek ad se devolutam, penes domum Wiotchy et domum plebani iacentem, etiam braseatorium cum horto, post mortem Gregorii Kiepek ad se devolutum, penes praedium Mathiae rasoris et penes hortum Misz, mercatoris rutheni, iacens, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 168 Posnania, 1493.09.10 Rex testificatur Iohannem Cosmider Magdalenae consorti suae 1000 fl. hung. dotis et dotalitii super villa Vischonow districtus Ostrzeschoviensis et in medietate villae Byala districtus Velunensis inscripsisse. GL. MK 15, f. 40 Posnania, 1493.09.15 Rex mandat Iohanni Lathalski, exactori fertonum terrae Calissiensis, ut Sandivogio Czarnkowski, castellano Gnesnensi, 1000 fl. hung. sive eorum pensam in pecuniis pro festo Circumcisionis Domini (1 ian. 1494) proxime futuro, ad rationem fertonum terrae Calissiensis, solvat. GL. MK 15, f. 127 Posnania, 1493.09.20 Litterae universales regiae de exactione fertonum solvenda, in conventu Piotrcoviensi pro die s. Priscae (18 ian.) laudata. GL. MK 15, f. 42 Posnania, 1493.09.20 Rex ad petitionem Iohannis de Ostrorog, castellani Posnaniensis, nob. Nicolao Naramowsky, molendinatori Calissiensi, censum annuum 13 marc. super redditibus eiusdem molendini Iacobo de Boxicze, doctori, canonico Gnesnensi, executori testamenti Stanislai Jarandi de Brudzewo, canonici Gnesnensis, vendere permittit. MK 15, f. 45 Posnania, 1493.09.20 Rex Catherinae de Schamotuli, consorti Nicolai Kosczeleczky, castellani Cruszwiciensis, 3000 fl. in auro, 640 fl. in mediis grossis mutuatos super teloneo aquatico in Przepusth inscribit. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.09.20 Rex testificatur Nicolaum et Iohannem fratres indivisos de Starczinowo sortes suas in villa Pomorzanowicze districtus Gnesnensis, pro 300 marcis Alberto Dambrowski, haeredi in Wislawicze, vendidisse. GL. MK 15, f. 169 Posnania, 1493.09.25 Rex testificatur Iohannem Zyrnyczsky Margarethae, consorti suae, 800 marc. dotis et dotalitii in medietate oppidi Zirnyky, villae Obyeczanowo et in villa Latouina inscripsisse. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.09.25 Rex granities inter bona regalia castrum et civitatem Wschowa et laneum Domyenycze et silvas ad ipsa pertinentes tenutae Alberti Gorski, castellani Landensis et capitanei Wschowensis, ex una, et villas Wloschachonye, Cola et Myasthko Petri de Opalenycza, iudicis Posnaniensis, parte ex altera, per commissarios regios Petrum de Bnyn, episcopum Vladislaviensem, et Petrum Kmytha de Wysnycze, capitaneum Scepusiensem, constitutas et descriptas, confirmat. MK 15, f. 44 Posnania, 1493.09.25 Datae sunt duae litterae indemnitatis: una pro Pukowski, alia pro Struss, rotmagistris nostris, fenestratae, in forma cancellariae solita, propter ignorantiam nuri comitivarum, a die expirationis primi servitii ad unius quartalis anni decursum servitium huiusmodi computando, et missae sunt in manus palatini Cracoviensis, ut numerum comitivarum inscribere mandasset. n. GL. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.10.02 Rex testificatur Annam Coszczyeleczska, consortem Andreae Opporowski, habens secum Nicolaum Cosczieleczsky, praepositum Vladislaviensem, germanum, Andream de Cosczielecz, capitaneum Bidgostiensem, patruos, et Albertum de Gay, tenutarium in Obornyky, ac Iohannem de Czarne, succamerarium terrae Dobrzinensis, avunculos, recognovisse, quia sibi patrui et fratres eius germani de bonis paternis et maternis satisfecerint. GL. MK 15, f. 54 Posnania, 1493.10.09 Datus est salvus conductus per Regiam Mtem Adae Schvob huc in Posznaniam veniendi et comitivae suae in viginti equis citra vel ultra tantum a die datae ad decursum duarum septimanarum. n. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.10.09 Datus est consensus Reginali Maiestati ad eximendum censum annuum in zuppis Wyelyciensibus singulis septimanis 24 latos grossos super advocatiam ibidem in Wyelyczka pertinentem. n. MK 15, f. 48 Posnania, 1493.10.09 Rex testificatur Georgium de Leben praesbiterum advocatiam haereditariam in oppido Zarnow, super se, tanquam nepotem germanum ex sorore, post mortem Iohannis Stankonis, cantoris Sandomiriensis, devolutam, Mathiae Drzewyczki, cantori Sandomiriensi, pro 250 marcis vendidisse. GL. MK 15, f. 169 Posnania, 1493.10.14 Rex significat Wlodkonem de Sluzewo recognovisse, quia sibi Mathias de Sluzewo, palatinus Iunivladislaviensis, frater suus, pro 400 fl. hung., in tenuta eius Slonko, districtus Junivladislaviensis inscriptis, plenarie satisfecerit. GL. MK 15, f. 170 Posnania, 1493.10.19 Rex privilegium super molendinum braseale trium rotarum sub castro Siradiensi, per Casimirum IV regem Iohanni Schostek datum, mortificat, aliudque privilegium et ordinationem quoad instrumentum rotae alias folusch, reformationem rotarum et pogrodky extradit. GL. MK 15, f. 170 Posnania, 1493.10.25 Rex amicalem compositionem, ordinationem et divisionem bonorum inter Nicolaum et Andream germanos de Cosczelecz, per Iohannem Cosczeleczky, Dobrzinensem, et Petrum de Vola Slonensem castellanos factam, ad petitionem partium confirmat. GL. MK 15, f. 48 Posnania, 1493.10.31 Cristino de Bovanthowo, canonico Wladislaviensi, quittancia super 76 marcas et unum fertonem in mediis grossis ac 22 florenos in auro ad rationem telonei aquatici Vladislaviensis. n. MK 15, f. 127 Posnania, 1493.11.04 Rex ad petitionem Iohannis abbatis et conventus Tremeschnensis diminutionem stationis duorum dierum dicto monasterio admittit et 600 fl. hung. in mutuum ab eodem accipit. GL Eaedem litterae cum data: Posnaniae, f. 3 post Catharinae (26 nov.) ibidem: GL. XV, 55. MK 15, f. 50 Posnania, 1493.11.05 Rex Januscho Szwyrczowski rotmagistro litteras indemnitatis super 212 equitibus in servitium susceptis dat. GL. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.05 Litterae indemnitatis Nicolao Zaleski, quas dare debet in manus Spithconis de Jaroslaw: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczki in 170 equis, Hynek in 170 equis, Zukowski in 100 equis, Derslao in 200 equis. In forma simili sub eadem data per eundem Zaleski missae sunt etiam litterae indemnitatis pro Pvkowski et Struss et etiam pro Slesier rotmagistris et eorum comitivis, sed fenestrales, et hoc propter ignorantiam numeri comitivarum ipsorum, quae (!) Regia Mtas litteris specialibus mandavit palatino Cracoviensi etc. rescito certo numero inscribere, prout et in prioribus litteris indemnitatis eorundem rotmagistrorum continebatur, et tandem necessitate se offerente ipsis easdem distribuere. n. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.08 Rex testificatur Nicolaum Borek Ossyeczki totam quartam partem bonorum oppidi Gostin, post mortem Mathiae fratris germani ad se devolutam, pro 200 fl. hung. Petro de Opalenycza, iudici Posnaniensi, vendidisse. GL. MK 15, f. 52 Posnania, 1493.11.12 Litterae universales regiae super institutione daciae quartae partis censuum annualium, pro exemptione bonorum regalium in conventu Petricoviensi generali laudatae. GL. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.12 Nomina exactorum quartae partis censuum. n. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.13 Rex controversiam inter Thomam Bogdanka molendinatorem Posnaniensem et braxatores cerevisiae ibidem ratione portaturae mediorum grossorum et amphorarum cerevisiae dicto Bogdanka disiudicat. GL. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.11.18 Rex iuria et privilegia civitatis Guren confirmat. g. MK 15, f. 54 Posnania, 1493.11.21 Rex oppidanis de Szwobodzin pannos griseos per ulnas incisos in oppidis Myedzyrzecz et Szkwyrzyna foris annualibus libere vendere permittit. GL. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.21 Data est confirmatio iurium et omnium privilegiorum in forma cancellariae solita monasterio in Szombritcz alias Bledzewo ordinis Cisterciensis. n. MK 15, f. 171 Posnania, 1493.11.21 Rex testificatur Stanislaum de Conyeczpole, curiensem regium, inscripsisse et reformasse uxori suae Catharinae, filiae nob. Helt, consulis Posnaniensis, 1000 fl. hung. dotis in villis Dobrkowo, Jaworze, Szlothoria, Mokrzecz, Labuszye et Parkosch, in districtu Pylsnensi terrae Sandomiriensis sitis, 500 vero fl. hung. dotis et 1500 fl. hung. dotalitii in medietate: omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, paternorum et maternorum, villarum, quas in variis terris habet vel habebit, bonorum regalium sive pecuniarum, ei per reges inscriptarum, et etiam eorum, quae sibi iure successionis alias spathkyem provenerint. MK 15, f. 58 Posnania, 1493.11.22 Datus est salvus conductus nob. Andreae Vnro cum quatuor equis et totidem humanis personis citra vel ultra in forma solita a data praesentium ad decursum 4 septimanarum immediate se sequentium. n. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.24 Rex villas suas Graff et Czapel, in terra Gorensi ducatus Glogoviensis sitas, pro villa Ebersdorff, in districtu Sprotaviensi eiusdem ducatus iacente, cum Iohanne et Casparo dictis Abscheczer de Schuchl commutat. GL. MK 15, f. 172 Posnania, 1493.11.25 Rex hortulanos Nicolai Naramowski, molendinatoris molendinorum Calissiensium, in villa eius Thynyecz, in suburbio Calissiensi sita, et tertiam partem mensurarum, molendinatorem spectantem, subiicit quoad solvendum 13 marcas census Iacobo Boxicza, canonico Gnesnensi, executori testamenti Jarandi de Brudzewo, canonici Gnesnensis, vel beneficio ab eo fundando. GL. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.26 Similis salvus conductus datus est nob. Martino Ponyeczki a data praesentium ad decursum 4 septimanarum immediate se sequentium. n. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.30 Rex Sbigneo de Thanczyn, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, castrum Mariemburg cum villis sub eisdem conditionibus, quae a rege Casimiro constitutae erant, administrandum committit. GL. MK 15, f. 55 Posnania, 1493.12.02 Rex Iohanni Policzski ius exigendi teloneum in villa Policzsko a Praemislo, Poloniae duce, datum confirmat. GL. MK 15, f. 172 Posnania, 1493.12.04 Rex Sandivogio de Lezenicze, tenutario Junivladislaviensi, villam Glynnyk, districtus Lanciciensis, et sortem telonei Juniwlodzensis in certa summa Derslao de Smogorzow obligare permittit. GL. MK 15, f. 56 Posnania, 1493.12.05 Rex privilegium super domo et area in arce Cracoviensi, a Casimiro IV, Poloniae rege, Creslao de Curozwanky in conventione Radomiensi generali f. 6 post Aegidii (2 sep.) anno 1491 donatis, innovat et confirmat. GL. MK 15, f. 173 Posnania, 1493.12.06 Rex certum contractum ratione summarum in bonis regiis Costen et Pobyedzyska inscriptarum cum Uriele episcopo Posnaniensi et Luca de Gorka, nepote eius, initum confirmat. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.12.06 Rex Urieli episcopo Posnaniensi et nepoti eius Lucae de Gorka 3392 fl. hung. in oppido Pobyedzyska cum villis inscribit. GL. MK 15, f. 47 Posnania, 1493.12.06 Rex pro 2000 fl. hung., quorum 1300 a rege Casimiro et 700 fl. a se accepti sunt ab Uriele de Gorka, episcopo Posnaniensi, eidem episcopo censum annuum 60 marc. a consulibus Posnaniensibus regi annuatim solvendum vendit. GL. MK 15, f. 56 Posnania, 1493.12.07 Rex sententiam civitatis Posnaniensis et iuris Maydburgensis in causa inter Helenam Michelkowa de Posnania et Claus Finckenn de Maydburgk, ratione summarum in bonis inscriptarum, confirmat. GL. MK 15, f. 57 Posnania, 1493.12.08 Rex Andream Wurve de bonis in ducatu Silesiae, quae ad se iure feodali devolventur, providere promittit. GL. MK 15, f. 58 Posnania, 1493.12.09 Data est renovatio et confirmatio privilegii per mag. Nicolaum de Cuthno, palatinum Lanciciensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, necnon consules civitatis nostrae Posnaniensis in facto differentiae inter nob. Thomam Bogdanka, molendinatorem molendini sub castro Posnaniensi siti ex una, et braxatores cervisiae civitatis Posnaniensis ex altera partibus dati, pro et super mensura brasei ex eodem molendino a maltura braseorum ac uno medio grosso et una amphora cervisiae a quolibet braseo ex antiqua consuetudine praefato Thomae provenientibus. GL n. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.12.09 Data est confirmatio litterae cuiusdam hon. Catharinae, consorti fam. Iacobi Wylda, civis et mercatoris nostri Posnaniensis, in forma cancellariae solita magg. et famm. Nicolai de Cuthno, palatini Lanciciensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, Andreae de Schmathuli, castellani Calissiensis, Georgii Zethe et Nicolai Peschel, civium Posnaniensium, commissariorum per olim serenissimum dominum Casimirum, regem Poloniae etc., genitorem nostrum carissimum, in quibusdam negotiis partium, in praedicta littera expressarum, deputatorum. n. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.12.10 Rex significat se accepisse ab Andrea de Schamothuli, castellano Calischiensi, possessionem castri Myedzirzecz et oppidi Sqwyrzina cum attinentiis omnesque litteras et inscriptiones ei et praedecessoribus eius per reges Poloniae datas et concessas. MK 15, f. 60 ……, 1493.-.- Nomina exactorum fertonum. MK 15, f. 42 Cracovia, 1494.01.01 Rex testificatur Iacobum de Myedzygorze, castellanum Chelmensem, bona sua oppidum Ducla cum advocatia in suburbio et villis Lypowicza et Tylowa, districtus Byeczensis, Hieronimo de Cobylany pro 800 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff ad tres annos (a 1 ian. 1494) vendidisse. GL. MK 15, f. 59 Cracovia, 1494.01.10 Rex significat Dobeslaum de Slotha, capitaneum Novae Civitatis Korczyn, 1000 fl. hung. dotis et dotalitii Catharinae dictae Sbigneva de Slupcza, uxori suae, in medietate bonorum suorum haereditariorum et regiorum, quae tenuerit, inscripsisse. GL. MK 15, f. 175 Cracovia, 1494.01.12 Rex specificationem perceptarum de villis, mellificiis seu myodowe, molendinis etc. et expensarum per Iacobum Lyppnyczki, burgrabium Sandomiriensem, pro anno 1493 sibi praesentatam approbat. GL. MK 15, f. 60 Cracovia, 1494.01.12 Rex Iohanni Lassoczski castrum et oppidum Ostrzeschow cum villis de manibus Dobrogostii de Ostrorog, castellani Myedzirzeczensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 61 Cracovia, 1494.01.12 Rex rationem perceptarum et expensarum per Stanislaum Lukowski, procuratorem in Ossyek, pro annis 1492 et 1493 praesentatam approbat. MK 15, f. 62 Cracovia, 1494.01.17 Rex testificatur Florianum Chrz膮stowsky de Zaleschany inscripsisse Margarethae, uxori suae, ratione dotis et dotalitii 2000 fl. hung. in medietate et sortibus omnium bonorum regalium et haereditariorum, ad quae divisione cum Nicolao et Iohanne Gnyewosz, fratribus eius germanis, facienda quodlibet ius habuerit, nempe in villis Lopynyk cum scultetia, Olchovyecz, Zaleschany, Karczmy, Karpye, Skovyerzin, Mothycze, Dobyeszchovycze, Pyrzovycze, Tomkovycze, Voyslavycze et Antiqua Kozeglowki. GL. MK 15, f. 62 Cracovia, 1494.01.22 Rex Petro de Curozwyanki, thesaurario regni ac generali Cracoviensi et Osswyanczimensi capitaneo, 9223 fl. hung. in castro, civitate et suburbio Osswyanczimensi, cum villis Dwori, Babicze, oppido Kanthi cum suburbio ac teloneis et cum fluviali teloneo alias plethne in fluvio Ssola, aliisque villis, pro qua exemisset a variis personis bona regia: Byelani, Lanki, Brzescze cum piscina, Budi a Petro Mysskowski, Manowicze a Petro Porambski, Ossyek a Iohanne Mysskowski, Lypnyki a Malchiare Vylczek de Dobranivicza et Schaschowski, censumque Osvancimensem de manibus consulum civitatis Cracoviensis et censum oppidi Kanthi a Petro Fricax, inscribit. GL. MK 15, f. 177 Cracovia, 1494.01.23 Rex consentit, ut Petrus de Vysznycze, capitaneus Scepusiensis, gener Preczlai de Dmoschicza, olim capitanei Scepusiensis, pro summa 1200 fl. hung., per dictum Preczlaum ecclesiae s. Catharinae in Kazimiria, ubi sepultus est, pro anniversario animae eius legata, in villa sua Lypnyky censuum annuum 16 marcarum, per fratres ordinis s. Augustini praedictae ecclesiae percipiendum, emat. GL. MK 15, f. 63 Cracovia, 1494.01.25 Rex civitati Leopoliensi foralia alias thargowe pro restauratione moenium donat, tali conditione adiecta, ut Aynolphus Thedaldi de Florentiis, teloneator Leopoliensis, ad extenuationem arrendae suae nullam iniuriam patiatur. GL. MK 15, f. 63 Cracovia, 1494.01.26 Regia Mtas confirmavit emptionem census decem et septem marcarum super tota villa Plessow pro fundando altari in ecclesia Beatae Virginis in circulo Cracoviensi Iohanni Przyaczyel, civi Cracoviensi, apud gen. Iohannem Labancz, quae emptio cum consensu regis defuncti est facta in vim reemptionis alias naviderkof. n. MK 15, f. 176 Cracovia, 1494.01.27 Rex testificatur Iohannem Labancz Seniorem, haeredem de Pleschow, 1/3 partem villae Pleschow districtus Cracoviensis Christophoro et Petro, fratribus germanis indivisis de Schidlowyecz, suis germanis sororinis, donasse et inscripsisse. GL. MK 15, f. 72 Cracovia, 1494.01.27 Rex, ad petitionem Iohannis Goly de Pylchowicze nomine puerorum Janussii, Opaviae ducis, oblatam, approbat litteras pergameneas in vulgari bohemico scriptas Annae haeredis de Goricze, Iohannis de Lgotha, Mathiae et Stephani Morzgowski, germanorum de Gedlowinka, Iohannis Milocha de Slavichow, capitanei Wladislaviensis, Barthossii Zdarsy de Rassiczicze et Christophori de Ciachowicze sigillis subappensis sigillatas, sub data in Gorzicze, f. 2 post Assumptionis V. M. (20 aug.) anno 1492, donationem Janussio, Oppaviensi et Rathiboriensi duci, piscinae ad zuppam praefatae Annae in bonis Gorzicze aut Vchilsko in se continentes. GL. MK 15, f. 177 Cracovia, 1494.01.28 Rex, facta ratione cum Spithkone de Jaroslaw, palatino Cracoviensi et capitaneo Leopoliensi, pro redditibus capitaneatuum Leopoliensis, Sczyrycensis, Glynany et Visnensis, ab anno 1490 inclusive ad annum 1494, eidem Spithkoni 566 marc. cum 13 1/2 gr. debitas in oppido Sczyrzyecz inscribit. GL. MK 15, f. 175 Cracovia, 1494.01.28 Rex Zavisio Rosa de Borzischowice, succamerario curiae regiae, aggerem piscinae a ripa ipsius haereditatis Syenycza usque ad ripam villae regiae Syennycza, ubi kmeto regius Omisko residet, construendi facultatem dat. GL. MK 15, f. 176 Cracovia, 1494.01.29 Rex testificatur Andream de Oleschnycza, castellanum Sandomiriensem, Catharinae de Pylcza, consorti suae, 2400 fl. hung. ratione dotis et dotalitii in medietate bonorum: castro et oppido Pyadziczow, molendino super fluvio Nida, praedio Strzelcze et villis Sczepycz, Koporynya, Drozegyowicze, in terra Cracoviensi et Sandomiriensi sitis, inscripsisse. MK 15, f. 178 Cracovia, 1494.01.29 Rex Iohanni de Pylcza, palatino Russiae, 1000 fl. hung. debiti pro die Georgii (23 apr.) reddere aut intromissionem in villas Ramizow, Ramizowska Volya, Nisko et Zaossye, districtus Sandomiriensis, dare se obligat. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex, tanquam debitor principalis, et Fridericus tituli s. Luciae in Septemfoliis praesbyter cardinalis, archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, uti fideiussor, debitum 1600 fl. hung. pro festo Micha毛lis (29 sep.) reddere aut intromissionem in bona regia Czlumnyky cum villis, terrae Cracoviensis, dare promittunt. MK 15, f. 64 Cracovia, 1494.01.29 Rex, ad petitionem cardinalis Friderici, officium portaturae alias nossiczsthwo in zuppis Wieliciensibus, post mortem nob. Janussii, Casimiri IV regis cubicularii, vacans, nob. Sassyn Trampski, curiensi dicti cardinalis, dat. GL. MK 15, f. 178 Cracovia, 1494.01.29 Regia Mtas vallavit vadium ducentarum marcarum inter nob. Petrum Jahodowski ex una et Marcissium ac oppidanos Suae Mtis de Kamyonka, ut contra personas eorum nihil violentiae attentare, sed pro eorum iniuriis iure experiantur. n. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Regia Mtas mandavit litteris suis genn. Iohanni et Gabrieli germanis de Czudecz, ut post oblationem ad eos earundem litterarum Mtis Suae in una septimana de bonis, videlicet: de medietate oppidi Strzezowo et de toto suburbio oppidi praedicti ac de villis Glynnyky et Baricz, ad ipsum oppidum pertinentibus, in quae se iniecerant violenter, quae gen. Nicolaus Strzezowski, orator in Turciam, ut intelleximus, iuris terrestris ordine, susceperat in curam seu tutoriam, exirent et exequitassent, sub vadio 1000 marc., quod hic Sua Mtas inscribi mandavit. n. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex significat Zuzannam, uxorem Stanislai Schafranyecz, omne ius suum ad bona post mortem Margarethae, matris suae, in villis Sloczow, Byenyow, Sthrvczyn, Byelyechowscze, Radzylow et Jamstramnyki, districtus Leopoliensis, Annae, uxori Iohannis Camyenyeczki, sorori suae germanae, cessisse. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis, post resignationem Nicolai Szeczygnyewski vacantem, Petro Paczanowski confert. MK 15, f. 180 Cracovia, 1494.01.29 Rex Petro Miskowski, castellano Vielunensi, uti magistro curiae reginae Elisabeth, 100 marc. annuae pensionis ex zuppis Cracoviensibus assignat. MK 15, f. 180 Cracovia, 1494.03.15 Rex emptionem certorum braxatoriorum in Lelow per olim Mathiam de Bnyn, palatinum Posnaniensem, confirmat. MK 15, f. 66 Cracovia, 1494.03.16 Rex testificatur Vincentium et Iohannem fratres dicti Cosczyelyeczski, haeredes de Skampe, oppidum Goslina- templi et villam Boduschow, districtus Posnaniensis, pro 1600 fl. hung. Stanislao Pothuliczski vendidisse. GL. MK 15, f. 191 Cracovia, 1494.03.24 Sigismundus dux, regis Poloniae natus, 1200 fl. hung. ab Abrahamo Czech in mutuum accipit et ad festum Nativitatis Dni (25 dec.) eidem vel tutoribus eius Gregorio de Ludbrancz, regni viecancellario, et Petro Gnyadi, burgrabio castri Cracoviensis, reddere promittit, in casu vero non solutionis intromissionem eisdem in villam regalem Lyssyaticze, districtus Stryensis, tenutae suae dare se obligat. MK 15, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Petrus Kmytha de Vysnycze, marsalcus regni et capitaneus Scepusiensis, necnon Jacobus, Christophorus et Petrus germani de Schidlowiecz pro Sigismundo duce, regio principe, de solutione debiti 1200 fl. hung. Abrahamo Czech fideiubent. MK 15, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Rex Sigismundo duci, germano suo, villam regalem Lyssyaticze Abrahae Czech obligare permittit. MK 15, f. 68 Levczovia, 1494.05.05 Rex Zavissio Roza de Borzischowicze, succamerario Chelmensi, tribunatum terrae Cracoviensis, confert. MK 15, f. 91 Levczovia, 1494.05.05 Rex curiam cum area in civitate Petricoviensi, quam olim Iacobus de Dambno, castellanus et capitaneus Cracoviensis, et postea Petrus de Wysnycze, regni marsalcus et capitaneus Scepusiensis, tenebant, Iohanni de Podlodow, castellano Zarnoviensi, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 181 Cracovia, 1494.05.22 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spiczimiriensi, villam regalem Camyona, districtus Calissiensis, de manibus Margarethae, relictae Stanislai de Denow, et filii eius Iohannis eximere permittit. GL. MK 15, f. 69 Cracovia, 1494.05.22 Rex, privilegium Casimiri IV regis Iohanni sculteto de villa regia Sczawnycza, ad castrum Czorstyn pertinente, renovando officia eiusdem sculteti et iura determinat. MK 15, f. 182 Cracovia, 1494.05.28 Rex testificatur Victorinum de Syenno, curiensem regium, uxori suae Elisabeth, filiae olim Iacobi de Dabno, castellani et capitanei Cracoviensis, 4500 fl. hung. dotis et dotalitii in medietate omnium bonorum suorum inscripsisse. GL. MK 15, f. 69 Cracovia, 1494.05.28 Rex significat nob. Warskam, relictam Iohannis Moykowsky, vexilliferi Siradiensis, villas haereditarias Wyaczkovycze, Grabno, Dambrowka, districtus Czchowiensis, Iohanni Zegotha, filio suo, donasse et resignasse. GL. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.05.30 Rex testificatur Martham relictam Nicolai Crzikowski de Mykluschowycze recognovisse, quia sibi Rapha毛l de Rybothycze, sororinus suus germanus, pro omnibus bonis maternalibus, videlicet villis Therschackow, Monyestir et tabernis in littore fluvii Nyestr, in terra Premisliensi consistentibus, ad eandem post mortem matris suae Annae quomodolibet pertinentibus, aequali divisione satisfecerit. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.05.30 Rex inter consules oppidi Voynycz et cmethones de villa Lopvnye et Iacobum Sczekoczsky tenutarium ratione oppressionis et laborum decretum fert, iuxta sententiam commissariorum suorum: Gregorii de Ludbrancz, regni vicecancellarii, et Ambrosii Pampowsky, castellani Rosperiensis. GL. MK 15, f. 74 Cracovia, 1494.05.30 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, litteras Casimiri IV regis super ductionem roborum e silvis villarum regiarum Odrzechowa et Besszko pro necessitate oppidi Jaczimirz districtus Sanocensis, in conventione Radomiensi, f. 3 ante Margarethae (11 iul. ) anno 1469 datum, confirmat. GL. MK 15, f. 183 Cracovia, 1494.05.30 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, privilegium Vladislai II, Poloniae regis, super locatione villae Bszanka in districtu Sanocensi, in Nepolomycze, f. 2 post Catharinae (27 nov.) anno 1419 datum, confirmat. GL. MK 15, f. 184 Cracovia, 1494.06.02 Rex Iohannem Sthrauss de Comorow cum 100 equitibus in servitium recipit et litteras indemnitatis ei dat. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.06.02 Rex Iacobum Pukowski rotmagistrum cum 100 equitibus in servitium accipit et litteras indemnitatis ei dat. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.06.04 Litterae universales regiae de colligenda exactione civili in conventu Petricoviensi laudata. MK 15, f. 70 Cracovia, 1494.06.04 Nomina exactorum exactionis civilis. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.04 Rex Nicolao Camyenyeczski, capitaneo Sanocensi, oppidum Thirawa Iacobo Pyenyanzek de Wythowicze, tribuno Sanocensi, in 270 fl. hung. cum omnibus redditibus, solutionibus, silvis vulgariter dictis sosznye, slone, gosczynna ex utrisque partibus montium et cum pascuis scrofarum in faginibus alias bukyew, et avenis ex eis provenientibus alias ospy et cum omnibus fructibus obligare permittit. GL. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.06 Rex testificatur Martham, relictam Nicolai Crzikowski de Mikluschowycze recognovisse, quia sibi Rapha毛l de Riborthycze, sororinus suus germanus, pro omnibus censibus et proventibus e bonis maternalibus Terschakow, Monastir et tabernis in littore fluvii Nistr, in terra Premisliensi iacentibus, per ipsum quoquomodo perceptis, plenarie satisfecerit. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.10 Rex oppidanos de Rysdorff, Mathsdorff et Thwaroszna, damnis per Stephanum de Zapolia, palatinum Hungariae et comitem Scepusiensem, affectos, ad 4 annos a censibus liberat. GL. MK 15, f. 72 Cracovia, 1494.06.10 Rex Iacobo Spyerz, tenutario regalis villae Suche Rzepyenyki dictam villam districtus Biecensis in certa summa Iohanni Wythkowski obligare permittit. MK 15, f. 73 Cracovia, 1494.06.11 Rex oppidum Bolemow ab omnibus oneribus et exactionibus ad 8 annos liberat. GL. MK 15, f. 74 Cracovia, 1494.06.13 Rex, ad petitionem Iacobi Morawa, advocati de Layzaysko, privilegia Vladislai II, Poloniae regis, advocatis in Laynzaysko annis 1397 et 1416 data, confirmat. GL. MK 15, f. 185 Cracovia, 1494.06.13 Rex Dobeslao de Curozwanki, palatino Lublinensi, villam Ossyek districtus Wielunensis pro 300 fl. hung. de manibus Petri Miszkowski, castellani Wielunensis, eximere admittit. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.06.14 Rex, ad petitionem Dobeslai de Curozwanki, palatini Lublinensis, vexilliferatum minus terrae Siradiensis, post mortem Petri Wanzik vacantem, Iohanni Pothoczki dat. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.06.16 Rex Iohanni Comorowski debitum 1100 fl. pro festo Iohannis Baptistae per annum reddere aut intromissionem in villam Skotniki, inter Kazimirz et Skawina, dare se obligat. GL. MK 15, f. 73 Cracovia, 1494.06.16 Rex, ad petitionem Iacobi, prioris provincialis et totius conventus, iura, libertates et privilegia monasterio s. Mariae Clari Montis in Czasthochowa confirmat. GL. MK 15, f. 188 Cracovia, 1494.06.18 Rex significat Barbaram, filiam Iohannis Zanyowski, rotmagistrii regii, una cum marito suo Iohanne Voynowski villam patrimonii sui Janyowycze, districtus Grabowiecensis, Nicolao Yanyowski, patruo suo, pro 300 fl. hung. et pro equo euncho alias walach vendidisse. GL. MK 15, f. 189 Cracovia, 1494.06.19 Rex Andreae Czvrylo de Sthoyenycze 1000 fl. hung. debiti pro 24 iun. 1495 in praetorio castri Premisliensis reponere vel introductionem in oppidum Tyssowcze cum villis Mikvlnycze et Klathwi dare se obligat. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.06.20 Rex, percepta a Petro Stawisky summa 400 fl. hung. pro necessitate reipublicae, eidem censum annuum 20 fl. hung. in carbaria Bochnensi pro erigendo hospitali pauperum in oppido Oppathowicz assignat. GL. MK 15, f. 189 Cracovia, 1494.06.20 Rex et certi fideiussores sui debitum 2000 fl. in spatio 2 annorum Iohanni duci Osvanczimensi et Zathoriensi ac consorti eius Barbarae reddere se obligant. b. MK 15, f. 78 Cracovia, 1494.06.23 Rex pro 200 fr. hung. censum annuum 10 fl. hung. in carbaria Bochnensi iure reemptionis Petro Sborowsky, tenutario Odolanowiensi, recipiendum assignat, qui census per ipsum Petrum conventui ordinis s. Francisci in Nova Civitate Corczin incorporandus est. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.06.25 Rex vexilliferatum antiquitus institutum cubiculariorum regiorum, per resignationem Savissi de Borzischowycze vacantem, Petro Schidlowyeczki, curiensi suo, dat. GL. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.26 Rex villae Baranow monialium s. Clarae monasterii s. Andreae Cracoviae, a stipendiariis desertae, libertatem 12 annorum concedit. GL. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.27 Rex Iohanni de Tharnow dapiferatum curiae regiae, post mortem Andrich Kmytha de Vysnycze vacantem, confert. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.27 Rex ad petitionem Spithkonis de Jaroslaw, palatini Cracoviensis et capitanei Leopoliensis, Petro de Svarthow tribunatum terrae Haliciensis, post mortem Iacobi Herborth de Felsthyn vacantem, dat. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.06.27 Rex Iohanni Amor de Tharnow, castellano Cracoviensi, medietatem villae regiae Wroblik alias Targowcze terrae Sanocensis iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.06.28 Rex condiciones pacis cum Bayazito, imperatore Turcarum, a die facti iuramenti ad tres annos confirmat. MK 15, f. 128 Cracovia, 1494.06.28 Iuramentum. Ego Iohannes Albertus, rex Poloniae, etc. iuro, quod omnia scripta in ista littera tenere et servare sine aliqua violatione volo et promitto, ita me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia, et nullum contrarium exibit a me huius ordinationis, ille autem, qui transgredietur aliquid suprascripti iuramenti, Deus dabit illi convenientem retributionem, sitque dignus Eius poena. n. MK 15, f. 129 Cracovia, 1494.06.29 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, oppido Tharnov, igne exusto, medietatem telonei Sandomiriensis ad 20 annos dimittit. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.07.01 Rex oppido Tuchow Iohannis abbatis Thynyczensis, ratione ignis, libertatem trium annorum ab omnibus exactionibus, concedit. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.07.04 Rex testificatur Iohannem et Alexandrum germanos de Tharnow Iohanni Straus de Comorow 500 fl. hung. pro die Martini (11 nov.) proximo solvere aut intromissionem in villas maternales Daskowycze et Culykow terrae Chelmensis dare se obligasse. GL. MK 15, f. 77 Cracovia, 1494.07.06 Rex libertatem ab expeditione bellica ad supplicationem Petri de Visznicze, regni marsalci et capitanei Scepusiensis, Nicolao Sanczygnyewski, haeredi castri Wysznycze, a Casimiro IV, Poloniae rege, datam, in personam nob. Lucae advocati Lipniczensis transfert. MK 15, f. 77 Cracovia, 1494.07.06 Rex ad petitionem Vincentiannae, relictae Petri Dunyn, palatini Brzestensis Cuiaviae, bona oppidum Riczivol cum villis, districtus Radomiensis, Pakossio Szwolski, genero eius, in summa capitali obligare permittit. MK 15, f. 78 Cracovia, 1494.07.06 Rex privilegium super 1/3 partem molendini in civitate Wisliciensi penes hospitale, ex commutatione pro laneo agri in villa Cuchari et additione 30 marc. per Urbanum civem de Wislicia cum Nicolao Canya et uxore eius Catharina, confirmat. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.07.08 Rex in causa inter Margaretham, ducissam Rathiboriensem et Oppaviensem, et Fridericum Schilling, consulem Cracoviensem, ratione census annui 100 fl. hung. super zuppis Vyelicensibus et Bochnensibus, decretum fert. GL. MK 15, f. 81 Cracovia, 1494.07.08 Epistola regia ad Bayazit imperatorem Turcarum, qua nob. Iwaskonem in causa restituendorum captivorum missum commendat. R. MK 15, f. 129 Cracovia, 1494.07.09 Rex Nicolao Slabosch de Pvthnowicze, tenutario in Coschicze, molendinum in Coschicze Stanislao Czikowsky de Donathlouicze in 432 fl. hung. obligare permittit. GL. MK 15, f. 79 Cracovia, 1494.07.09 Rex testificatur Iohannem et Alexandrum, fratres germanos, filios Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, recognovisse, quia a Iohanne Sthruss de Comorow, tenutario Chelminicensi, 500 fl. hung. in mutuum receperint, quos ad festum Martini (11 nov.) proximum solvere vel intromissionem in bona materna Deskovycze super fluvio Vyeprzecz, districtus Chelmensis, ei dare si obligent. GL. MK 15, f. 81 Cracovia, 1494.07.13 Rex Iohannem de Komorow terrigenam ratione servitiorum ab omni iurisdictione cuiuscunque iudicii saecularis in regno Poloniae et signanter in terra Oswancimensi ad decursum unius anni excipit. GL. MK 15, f. 79 Cracovia, 1494.07.17 Rex post factam rationem cum Iohanne Strus de Comorow rotmagistro per Petrum de Curozwanki, regni thesaurarium et capitaneum Cracoviensem, eidem Strus 2650 fl. solvere promittit. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.17 Rex Iacobo Pukowski rotmagistro et comitivae eius 2650 fl. pro servitiis solvere promittit. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.17 Rex Sbigneo Kosseczski, haeredi de Kossoczicze, 150 marc. in Viczyrpy et medietate Myrow inscribit. r. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.23 Rex in causa inter Stanislaum et Iohannem de Czyschow, dictos Bronyschowie, et sororem eorum Agnetem, uxorem Frederici Rum de Camyenyecz, ratione bonorum et dotalitii, decretum fert. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex Andream Coszczyeleczski, capitaneum Bidgostiensem, certiorem facit de interpositione vadii 3000 fl. inter oppidanos Bidgostienses ratione subortarum inter eos differentiarum. R. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex stationem anni currentis oppidanis de Ropczicze, ut paupertati eorum subveniat, dimittit. GL. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex in oppido Robczyce districtus Pilznensis forum annuale pro festo Pentecostes instituit. GL. MK 15, f. 192 Cracovia, 1494.07.28 Rex censum 20 marc. ex carnificibus Cracoviensibus iure reemptionis pro 300 fl. hung. Stanislao de Pyotrkow, vicesacristiano ecclesiae s. Mariae Cracoviensis eiusque successoribus vendit et Martino Borzimowsky, procuratori Cracoviensi generali, mandat, ut pro eodem censu respondeat. MK 15, f. 83 Cracovia, 1494.07.28 Rex senioribus carnificum Cracoviensium mandat, ut 20 marc. ex censu sibi debito singulis annis Stanislao de Piotrkow vicesacristiano s. Mariae Cracoviensis, solvant. R. MK 15, f. 84 Cracovia, 1494.07.28 Rex Ianussio duci Zeganensi 400 fl. census annui super censibus, quos pro festo Micha毛lis iudaei Posnanienses et Gnesnenses sibi contribuebant, donat. GL. MK 15, f. 84 Cracovia, 1494.07.29 Rex emptionem et incorporationem ducatus Zathoriensis confirmat. GL. MK 15, f. 130 Cracovia, 1494.08.05 Rex in civitate Bochnensi pro quolibet die sabbato forum septimanale ad vendendas emendasque carnes quorumcunque animalium pro usu humano necessariorum instituit. GL. MK 15, f. 192 Cracovia, 1494.08.07 Rex carnificibus Cracoviensibus ob damna ab incendio in structuris passa per 100 marc. per 2 annos de censu sibi solvendo dimittit. GL. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.11 Rex sententiam commissariorum suorum Petri de Curozwanki, thesaurarii regni et capitanei Cracoviensis, Iohannis de Podlodow Zarnoviensis, Ambrosii Pampowski Rosperiensis castellanorum, et famm. Zayfreth proconsulis, Iohannis Thurzy, Petri Salomon, Georgii Lang, Stanislai Szwarcz et Leonardi, consulum Cracoviensium, in causa controversiae, inter nobb. Augustinum, Catharinam et Sophiam germanos de Szwyncza ex una, et nob. Benedictum Vithkowski parte ab altera, iam dudum ratione advocatiae Drohobicensis in supremo iudicio iuris Magdeburgensis in castro Cracoviensi vertentis, latam et in castro Cracoviensi f. 6 ante Laurentii (8 aug.) datam, confirmat. GL. MK 15, f. 193 Cracovia, 1494.08.27 Rex Stanislao Gamrath de Sowoklaski 100 fl. super villa Mrokowa terrae Byeczensis inscribit. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.27 Rex Petro de Curozwanki, regni thesaurario et capitaneo Cracoviensi, 937 fl. hung. et 10 gros. debiti (660 fl. hung. pro villa Brzezynki per regem empta et 277 fl. hung. pro litteris super teloneo in Kanti redempto) in castro et civitate Osswyanczim inscribit. GL. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.27 Rex testificatur Predslaum Slawyensky de Cothussow recognovisse, quia sibi Zavissius Rosa de Borzischowycze, tribunus Cracoviensis ac germani eius Andreas archiepiscopus Leopoliensis et Nicolaus de summis 200 marc. et 50 fl. hung. in villa Stamporzicze, in terra Cracoviensi districtu Xansch sita, plenarie satisfecerint. MK 15, f. 91 Cracovia, 1494.08.27 Rex testificatur Sigismundum de Brzezynki villam Brzezynki terrae Osswyanczimiensis regi, regnoque ac toti Coronae Poloniae pro 1200 fl. hung. vendidisse. GL. MK 15, f. 194 Cracovia, 1494.08.27 Rex in causa inter cives de Cracovia et de Cleparz ratione depositorii mercium, ac propinationis vini et forensis cerevisiae decretum fert. MK 15, f. 195 Cracovia, 1494.08.28 Rex Sigismundo Sthosch, curiensi suo, 200 fl. census annui super censibus a iudaeis Cracoviensibus seu Kazimiriensibus solvendis, donat. MK 15, f. 86 Cracovia, 1494.08.29 Rex oppidanis de Dobczycze omnia iura, libertates, emunitates, litteras et privilegia ecclesiastica et saecularia, a patre suo et praedecessoribus suis donata, innovat et confirmat. MK 15, f. 195 Cracovia, 1494.08.30 Rex Zavissio Rosa de Boryschevicze, succamerario Chelmensi, succamerariatum curiae regiae, post mortem Derslai de Smogorzow, capitanei Radomiensis, vacantem, donat. GL. MK 15, f. 92 Radom, 1494.09.- Rex civitati Cracoviensi post ignis exustionem damna passis 18 annos, aliis qui onera portant 8 annos libertatis ab exactione civili novissime instituta et ab aliis exactionibus, dationibus, necnon a solutione scotorum alias szkoczowe et a solutione annuli reginalis donat. MK 15, f. 88 Radom, 1494.09.21 Rex contractum emptionis ducatus Zathoriensis a duce Ianussio et Barbara, consorte eius, approbat. GL. MK 15, f. 86 Nowe Myastho, 1494.09.25 Rex civitati Leopoliensi igne exustae 10 annos libertatis ab omnibus exactionibus donat. MK 15, f. 89 Rawa, 1494.09.30 Rex Iohanni Podlodowski de Przythyk castellanatum Radomiensem, post mortem Stanislai de Schydlowiecz vacantem, donat. GL. MK 15, f. 88 Rawa, 1494.09.30 Rex oppido Gyezow, igne consumpto, ad petitionem Stanislai abbatis et conventus Lublinensis libertatem 3 annorum ab omnibus exactionibus donat. MK 15, f. 90 Wyskythky, 1494.10.07 Rex Annae, relictae Alberti Chylinsky, Ravensis et Sochaczoviensis capitanei, quolibet anno per 10 sexagenas ad exsolutionem 40 marc. in mediis grossis Slawiecz de Nyemiglowy, capitaneo Sochaczoviensi, solvere mandat, ratione debiti 100 marcarum eidem Annae per Vladislaum, Masoviae ducem, in villa Wolya Myednyewska inscripti. MK 15, f. 88 Wyskythky, 1494.10.07 Item data est littera nob. Barbarae, relictae olim nob. Iacobi Grzyva, pincernae Sochaczoviensis, in eadem forma ut supra, ad capitaneum Sochaczoviensem super 70 marcas quolibet anno per 10 sexagenas eidem solvendas. n. MK 15, f. 89 Wyskythky, 1494.10.07 Rex nob. Iohanni Januszowsky 100 marc. certi debiti de proventibus capitaneatus Sochaczoviensis per 10 sexagenas annuatim solvere mandat. MK 15, f. 90 Sochaczew, 1494.10.12 Rex ad petitionem Nicolai de Ostrow, palatini et capitanei Lublinensis, de villa eius haereditaria Przethoczno oppidum, quod iure civili gaudebit, erigere admittit. MK 15, f. 90 Cowalye, 1494.10.16 Rex ad petitionem Nicolai Radvan, curiensis sui, litteras Mathiae et Vladislai moderni, regum Hungariae et Bohemiae, donationem bonorum Gorzycze in ducatu Sleziae in se continentes, confirmat. MK 15, f. 91 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.23 Rex ad petitionem dignitariorum et nobilium terrae Ravensis, pro die s. Micha毛lis (29 sep.) ad mutua consilia capienda et postea in ingressu regio in civitatem Ravensem congregatorum, quosdam articulos, ordinem iudiciorum concernentes, approbat et confirmat. GL. MK 15, f. 196 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.24 Rex Iohanni Seniori de Damoborz, castellano Rogosnensi et capitaneo Naklensi, mandat, ut non violentiis, sed iure contra Nicolaum Slupski experiatur, vadiumque 400 marc. inter eos interponit. MK 15, f. 90 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.24 Rex in civitate regia Gostinin forum annuale pro festo Simonis et Iudae (28 oct.) instituit. GL. MK 15, f. 196 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.29 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spicimiriensi, villam Glynno districtus Siradiensis de manibus Iohannis Dublinski et uxoris eius Elisabeth eximere admittit. MK 15, f. 93 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.29 Item datus est alius consensus eidem domino Gardzyna ad eximendas villas, videlicet: Brzeg et Lubola de manibus nobb. Iohannis et Dorotheae, puerorum olim nob. Barbarae de Bvschenyno, in forma praecedenti superius descripta et data aequali. n. MK 15, f. 93 Torunia, 1494.11.04 Rex testificatur Iohannem Cosczeleczski, castellanum et capitaneum Dobrzynensem, defalcasse sibi de tenuta Colensi 200 fl. de summa capitali, declaratque se eum liberum fecisse de stationibus, quas sibi de dictis bonis annis praeteritis teneretur. GL. MK 15, f. 94 Torunia, 1494.11.05 Rex oppidum regium Crassnysthaw cum attimentiis de manibus Iohannis Rzeschowsky, canonici Cracoviensis, Iohanni de Pylcza, palatino Russiae et capitaneo Praemisliensi, redimere admittit. GL. MK 15, f. 92 Torunia, 1494.11.19 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spicimiriensi, 220 marc. et 200 fl. hung. in bonis Brzeg et Lubola districtus Siradiensis inscribit. MK 15, f. 93 Torunia, 1494.11.21 Rex ad petitionem Nicolai de Cosczelecz, capitanei Thucholiensis, villam Ostrowyte districtus Thucholiensis Iohanni Karnkowski de Gnoyno, vexillifero Bidgostiensi, et Iohanni Jassek de Grabye in 265 fl. hung. obligare admittit. MK 15, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex quitantiam ad Gedanenses de extradendo stamine panni florentini pro 20 fl. hung. Nicolao de Cosczielecz, capitaneo Thucholiensi, dat. MK 15, f. 96 Torunia, 1494.11.29 Rex iura et libertates Prussiae confirmat. GL. MK 15, f. 132 Torunia, 1494.11.29 Rex ad instantiam ordinum Prussiae et petitionem Catharinae, relictae Andreae, sculteti in villa Jarnolthowycze, ad castrum regium Radzyn pertinente, iura et venditionem dictae scultetiae approbat. GL. MK 15, f. 197 Torunia, 1494.12.02 Super castellanatum Wielunensem data est littera domino Nicolao Grosczinski per liberam resignationem gen. Petri Miszkowski seu per assecutionem alterius dignitatis, in forma cancellariae solita. n. MK 15, f. 95 Torunia, 1494.12.06 Rex testificatur Mathiam de Sluzow, palatinum Brestensem, Albertum Pothuliczski de Chodziesch de 2000 fl. hung. per ven. olim Iohannem de Milonicze, fratrem eius, in bonis Grocholno et Gromadno, districtus Kczinensis, inscriptis quietavisse. MK 15, f. 95 Torunia, 1494.12.07 Rex Stanislao Poczerniczski 60 marc. in 8 laneis villae Sokolow districtus Brestensis inscribit. GL. MK 15, f. 95 Elbing, 1494.12.26 Rex consentit, ut Georgius Knausdorff (Knobelsdorff) in bonis Comornyky, in ducatu Glogoviensi sitis, 300 fl. hung. filiae suae Hedvigi inscribat. GL. MK 15, f. 96 Elbing, 1494.12.28 Rex 300 fl. in mediis grossis a Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, in mutuum acceptis pro festo Nativitatis Domini proxime venturo reddere pollicetur. MK 15, f. 96 ……, 1494.-.- Oppidum Strzeszowo. Regia Mtas mandavit litteris suis genn. Iohanni et Gabrieli germanis de Czudecz, ut post oblationem ad eos earundem litterarum Mtis Suae, quae ad eos datae erant, sub data: in Cracovia feria 4 ante Purificationis Mariae proxima (29 ian.) anno Domini etc. quarto, in una septimana de bonis, videlicet de medietate oppidi Strzeszow et de toto suburbio oppidi praefati ac de villis Glynyki et Barycza, ad ipsum oppidum pertinentibus, in quae se iniecerant violenter, quae gen. Nicolaus iuris terrestris ordine susceperat in curam seu tutorium, exirent et equitassent sub vadio mille marcarum. Quod in hunc librum Sua Mtas inscribi mandavit. n. MK 15, f. 29 ….., 1494.-.- Rex Othae de Schemylow 2000 fl. hung. in mutuum acceptos pro medio Quadragesimae anni 1495 in praetorio Thorunensi solvere aut intromissionem in castrum Holub cum pertinentiis dare se obligat (finis deest). MK 15, f. 89 ……, 1494.-.- Christophorus de Melticz, castellanus in Finsterwalde et in Drenaw haeres, frater germanus et testamenti executor olim Henrici militis de Melticz, Poloniae reges et Gregorium de Ludbrancz, regni vicecancellarium, quietat de 300 fl. hung., dicto Henrico per Casimirum IV Poloniae regem inscriptis, nuncque per Gregorium de Ludbrancz exsolutis. MK 15, f. 128 Mariemborg, 1495.01.04 Rex consentit, ut Paulus Baliczski Sophiae de Pyeskowaskala, uxori suae, dotem et dotalitium in bonis regiis castro Boleslawiecz et villa Woynczino inscribat. MK 15, f. 97 Mariemborg, 1495.01.09 Rex testificatur Nicolaum Marschowski et Catharinam uxorem eius in bonis Wyelgye Thurze, Wyelgye Boroschewo, Kokoschkowo et Rawalth, districtus Derschoviensis, advitalitatem sibi invicem inscripsisse. MK 15, f. 97 Mariemborg, 1495.01.14 Rex declarat decretum suum in causa certorum civium Bydgostiensium, inter se ligitantium, honori et humanitati Nicolai Vithagowski sociorumque eius non derogasse. GL. MK 15, f. 98 Mariemborg, 1495.01.15 Rex Simoni Rawewalth, consuli Elbingensi, villas regales Cunraczwalth et Reychenaw de manibus Bartholomaei Garszo, civis Elbingensis, eximere permittit. MK 15, f. 98 Mariemborg, 1495.01.18 Rex Henrico Rychtstern, consuli Elbingensi, 100 marc. (20 grossos solidorum in quamlibet computando) in villa Bungarth, terrae Elbingensis, districtus Kyrsborgensis, inscribit. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.10 Rex, innuendo privilegio Casimiri IV regis, civibus de Urzandow transitum harum viarum: per navigium oppidi Szolecz in Radom, et tandem versus Maiorem Poloniam et Vratislaviam aut per Przithik, Odrziwol, Junowlodz, Brzezini et Lanciciam, aut per Skrzyn, Opoczno, Zarnow, et ulterius via rectiori Lublinensi, ad beneplacitum suum permittit. GL. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.- Rex, iuxta ordinationem patris sui, incolas oppidi Nithich in Insula Maiori siti tantum 300 marc. pruth. census annui ad manus capitanei Mariemburgensis solvere debere constituit. MK 15, f. 102 Torunia, 1495.02.15 Rex iura, litteras et privilegia ecclesiastica, spiritualia et saecularia, a praedecessoribus suis civitati Gdanensi donata, confirmat. MK 15, f. 198 Torunia, 1495.02.16 Rex civitati Mariemborg, ratione reformationis pontis in fluvio Nogath, censum ex hortulanis villae Vogelsang et medietatem censuum ex ipsa civitate sibi solvendorum ad suum adventum in Mariemborg donat. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.16 Rex ad petitionem Nicolai Cosczeleczski, capitanei Thucholiensis, villas Strzeczowa et Stimborn, districtus Slochoviensis, in 500 fl. hung. Mathiae Zaramba obligare admittit. MK 15, f. 100 Torunia, 1495.02.16 Rex Matthaeo Bal de Nowothanyecz castellanatum Sanocensem, post Nicolaum Strzezowski vacantem, donat. MK 15, f. 100 Torunia, 1495.02.19 Rex confirmat certam concordiam ratione oppidi Gnyew et villarum adiacentium per certos consiliarios suos inter haeredes Thomyecz de Mlothkowo, capitaneum in Gnyew, et Sebastiani Fogyelweder, mercatoris in Cracovia, institutam (mentionantur labores alias scharwarki et agger generalis alias thama). GL. MK 15, f. 102 Torunia, 1495.02.20 Rex incolas villae Tralyow, ab olim Kyelbassa episcopo Pomezaniensi locatae, modum et ordinem solvendi censum annuum conservat, hac conditione, ut labores ad praedium regium Laski dictum, excepto labore communis aggeris alias thamy, exerceant. MK 15, f. 101 Torunia, 1495.02.20 Rex 900 marc. pruth. Corenciae, uxori Laurentii Srank de Noczing, qui in Austriam repatriavit, in villis Magna Trampki districtus Derschoviensis et Smolczino districtus Gedanensis inscribit. MK 15, f. 101 Torunia, 1495.02.20 Item datus consensus fam. Enrico Krigier, proconsuli Thorunensi, et Rinaldo Ffestelde, civi Gdanensi, super villam Klampin, quam in nobili Haberth Ryman terrigena iudicialiter acquisiverant, in summis eidem Haberth per nostros praedecessores inscriptis. n. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.02.27 Rex testificatur Stanislaum Russynowski certa bona a patre suo accepisse (initium deest). MK 15, f. 102 Torunia, 1495.03.18 Rex fratri suo Sigismundo telonea Posnaniense et Costense, quae idem dux Sigismundus in 4300 fl. hung. de manibus Iohannis Swidwa, palatini Posnaniensis, et Andreae, castellani Calischiensis, fratrum de Schamotuli, propriis pecuniis exemerat, in tenutam et usum dat et confert. GL. MK 15, f. 104 Torunia, 1495.03.18 Rex consentit, ut Petrus de Wrzesczowska Volya, vexillifer Sandomiriensis, villam Crolewska Volya, sibi a hon. Adamo Syedlkowsky obligatam, cuicunque subdito regio, reobliget. GL. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.20 Rex in oppido Swyecye forum annuale pro die s. Nicolai (6 dec.), septimanale vero quolibet die sabbato instituit. GL. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.21 Rex testificatur Iacobum Costhka de Stambarg una cum filiis Petro et Stanislao, cavendo pro ceteris filiis et filiabus, 300 marc. pruth. et medietatem villarum Svyathe et Waldowko, terrae Culmensis, Nicolao Brochoczski, genero suo, et Catharinae, filiae suae, uxori eiusdem Nicolai, ratione dotis resignasse. GL. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.21 Rex significat Catharinam, filiam Iacobi Costhka de Stambark, uxorem vero Nicolai Brochoczski, omnibus bonis paternis et maternis se abdicasse. GL. MK 15, f. 201 Torunia, 1495.03.23 Rex Gregorio Brant, civi Gedanensi, 150 marc. pruth. in 4 laneis in villa Kosczielyeczkie inscribit. GL. MK 15, f. 106 Torunia, 1495.03.25 Rex quietat Sbigneum de Thanczin, succamerarium Cracoviensem et capitaneum Mariemburgensem, de omnibus censibus annorum 1485 – 1494, testificaturque se ei debere 1961 fl. hung. 8 gr., quos pro festo Nativitatis Domini proximo solvere se obliget. GL. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.25 Rex Laurentio Dambrowski pratum dictum Wirthlie, inter villas Morlenhol et Rosthaw, districtus Gedanensis, quod uxor eius a patre Christophoro de Woyanow, castellano Gedanensi, acceperat, in tenutam et usum dat. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.31 Rex Lodwico Grober de Cracovia, civi Thorunensi, molendinum Serre in fluvio Lyssowska struga, non longe a castro Holub, certis sub condicionibus aedificare admittit (mentionantur asseres alias tarczicze). GL. MK 15, f. 106 Torunia, 1495.03.31 Data est confirmatio in forma cancellariae solita omnium et singulorum iurium monasterio Corunow. n. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.- Advocatus in Pobyedzyska ad mandatum Regiae Mtis reposuit litteram super advocatiam suam, quae videtur esse rasa et abluta, et in eodem pargameno viceversa de novo scripta, cuius sigillum in zona tenui sericea rubra seu brunatica ceraque seu sigillum in aliquot partes confractum, sub titulo Przemislai, ducis Poloniae Maioris, de data ibidem in Pobyedziska anno Domini 1258 in die Purificationis Beatae Mariae, quam ven. Gregorius vicecancellarius protunc, dum reproducta est, propria manu subscripsit. n. MK 15, f. 107 Torunia, 1495.04.02 Rex fratribus de Mariae Paradiso ordinis Carthusiae villam Prokow donat. GL. MK 15, f. 200 Torunia, 1495.04.05 Rex concordiam inter proconsulem, consules et communitatem ac certos cives Bidgostienses per commissarios suos institutam sub vadio 1000 fl. hung. observare iubet (mentionantur exactiones regiae tam czopowe, quam czyzowe, et picarium alias cubek). MK 15, f. 107 Torunia, 1495.04.08 Rex testificatur Nicolaum Cosczyelyeczsky, capitaneum in Swecze et Tuchola, recognovisse, quia 330 fl. hung. Petro Rawenwalth et Iohanni Brige, civibus Gedanensibus teneatur, quos certis temporibus solvere se declarat. GL. MK 15, f. 108 Torunia, 1495.04.11 Datus est consensus nob. Andreae Glynski ad eximendam villam regiam Roborzymo, in terra Pomeraniae sitam, in 120 marc. pruth. in eadem inscriptis, de manibus fam. Iohannis Lemen, civis Gdanensis. n. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.04.12 Rex Sasino Trampski, tribuno Gostinensi, in casu non solutionis ad festum Assumptionis V. M. (15 aug.) proximum summae 1600 fl. hung. intromissionem in oppidum Czlumnyki dare promittit. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.04.13 Rex Margarethae Paluczina, relictae Nicolai Paluka, 1300 fl. hung. in villa Mursinowo districtus Junivladislaviensis inscribit, dempta inscriptione partis eiusdem summae in villa Nowa Wiesch ibidem sita. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.05.10 Rex Iohanni Gnyady de Zabyerzow, cubiculario suo, burgrabiatum castri Cracoviensis, post patrem eius Petrum Gnyady de Zabyerow vacaturum, in vim gratiae exspectativae donat. GL. MK 15, f. 111 Torunia, 1495.05.13 Rex testificatur Iohannem canonicum Wladislaviensem, Iacobum scholasticum Cruschwicziensem, Paulum capitaneum in Grodzancz et Nicolaum dapiferum Brzesthensem, haeredes de Sokolow, certam divisionem bonorum inter se fecisse. GL. MK 15, f. 201 Torunia, 1495.05.14 Rex testificatur Paulum Sokolowsky, capitaneum in Grawdentcz, se certo modo obligasse ad exsolutionem 700 fl. hung. ad manus olim Iohannis, capitanei in Grawdentcz, fratris sui, per olim Iohannem Zak de Zelholth repositorum et ad filium eiusdem minorennem Georgium Zak iure successionis devolutorum. MK 15, f. 116 Torunia, 1495.05.19 Rex Iohanni de Pilcza, palatino Russiae et capitaneo Premisliensi, villam Poramba Szdziezicza, quae quondam ad Zarnowiecz terrae Cracoviensis pertinebat, de manibus Nicolai Pieniazek eximere permittit. MK 15, f. 112 Torunia, 1495.05.20 Rex certam concordiam, per commissarios suos inter Mathiam Pfeylesdorff, capitaneum Stargardiensem, ab una, et fratrem eius Silvestrum ac virginem Gertrudam, ab altera parte constitutam in omnibus articulis confirmat. MK 15, f. 112 Torunia, 1495.05.20 Rex oppidanos de Gambycze a solutione foralium et teloneorum per totum regnum absolvit. MK 15, f. 116 Torunia, 1495.05.20 Rex in oppido Gambicze terrae Cuiaviae forum annuale pro die Philippi et Jacobi (1 mai) denuo instituit. GL. MK 15, f. 202 Torunia, 1495.05.25 Rex Ambrossio Pampowsky, palatino Siradiensi, ripam villae regiae Morzinowo districtus Pisdrensis, tenutae Stanislai Cziszwiczsky, villae eius haereditariae Pelczino adiacentem, iure haereditario donat. MK 15, f. 203 Torunia, 1495.05.27 Rex decretum certorum commissariorum suorum, Posnaniae, feria 2 post Reminiscere (19 mar.) anno 1492 latum, in causa inter Catharinam, uxorem Iacobi Vilda, civis Posnaniensis, et fam. Szwach ratione 400 fl. hung. confirmat. GL. MK 15, f. 115 Torunia, 1495.05.27 Rex testificatur Nicolaum Blandowski Zavischa Sophiae, filiae Thomae de Sadkowicze, succamerarii Ravensis, consorti suae, 700 fl. hung. dotis et dotalicii super medietate villarum Golosche et Vola Rudna, districtus Ravensis, Lednycza Parva et Magna, Iurkow, Slawkowicze, Dobra, terrae Cracoviensis, et omnium bonorum suorum inscripsisse. GL. MK 15, f. 119 Torunia, 1495.05.27 Rex gen. Iohanni Thyrnka de Raczyborowicze domum regiam prope ecclesiam s. Stephani in acie iuxta portam, qua iudaei ante exustionem ab ecclesia praefata claudebantur, Cracoviae sitam, quam antea iudaea Moyseschowa tenebat et inhabitabat, cum tota area et structuris, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 204 Torunia, 1495.05.28 Rex consentit, ut Iwasko armenus, cubicularius suus, villas regales Kozicze et Giemielino, districtus Leopoliensis, Petro Odnowski obliget. GL. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.28 Rex civitati Premisliensi exusto libertatem 12 annorum ab omnibus exactionibus et solutionibus donat. GL. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.28 Rex Iohannem et Casparum Schethlewsky in possessione villarum Grabowno et Sopolewo, ducatus Glogoviensis et districtus Gorensis, in quibus 1800 fl. hung. inscriptos habent, defendere promittit; si vero hoc non fecerit, extunc illis villam Abersdorff districtus Sprothaviensis restituere et inscriptionem dictae summae in eam transferre obligatus erit. MK 15, f. 124 Torunia, 1495.05.29 Rex testificatur Iohannem Wyanczlawski fideiussisse 20 marc. pro Nicolao Cossczyeleczski, capitaneo Thucholiensi, quas idem Nicolaus Margarethae Paluczyna pro festo Pentecosten proximo (7 iun.) solvere promisisset; in casu non solutionis debiti Iohannes Wyanczlawski praedictae Margarethae censuum annuum 2 marc. in villa sua Skarbimirzycze inscribere debebit. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.29 Rex mandat, ut currentia ex Iacu Drusna flumina clausulis aut kewthelis de uno littore in aliud per transversum obstruantur. GL. MK 15, f. 115 Torunia, 1495.05.- Rex liberum transitum circa pontem Mariemburgensem versus civitatem Elbingensem mercatoribus cum mercantiis struibusque lignorum euntibus confirmat. MK 15, f. 205 Brzesth Cuiaviae, 1495.06.05 Rex Barbarae relictae Vincentii de Skampe, succamerarii Dobrzinensis, medietatem villae Staroripiny in 125 marcis Gregorio de Chluchowo et consorti eius Barbarae obligare admittit. GL. MK 15, f. 124 Brzesth Cuiaviae, 1495.06.05 Rex Ulrico Bohemo scultetiam 6 mansorum in villa regia Novawyesch, terrae Culmensis districtus Holubiensis, in 60 marcis iure haereditario donat. MK 15, f. 203 Gostynyn, 1495.06.09 Rex certam concordiam, per commissarios suos inter pueros nobilis Czesthek de Damnycza et Stiborium Clinsky, iudicem Tucholiensem, ratione villae Moschyna districtus Slochowiensis factam, confirmat. MK 15, f. 117 Gostynyn, 1495.06.09 Rex testificatur Nicolaum Crostowski Annae, consorti suae, 300 fl. hung. dotis et dotalicii in medietate villae Crosthowo et omnium bonorum suorum inscripsisse. MK 15, f. 118 Gostynyn, 1495.06.09 Rex Iohanni Dambrowski, castellano Culmensi, castrum Radzin cum villis de manibus quorumcunque tenutariorum eximere admittit. MK 15, f. 124 Gostynyn, 1495.06.09 Rex hortum molendini regii ad castrum Gostinense adiungit, molendinatori vero Mathiae Samp alium hortum ex parte civitatis possidendum donat. GL. MK 15, f. 204 Sochaczow, 1495.06.13 Rex testificatur Nicolaum Lubyathowski, venatorem Siradiensem, Evae filiae Iacobi Drzewyczski, castellani Zarnoviensis, uxori suae, 400 fl. hung. dotis et dotalicii, accedente ad id consensu Mathiae Drzewyczski, cantoris Sandomiriensis, fratris germani, in medietate villarum Lubyathowo et Zakrzewo, districtus Pyotrcoviensis, ac Vykno, districtus Brzezinensis, inscripsisse. MK 15, f. 117 Wyskythki, 1495.06.29 Rex testificatur Barbaram, relictam olim Stanislai de Goslub, dapiferi Lanciciensis, recognovisse, quia omnia bona quaecunque super eam post mortem Iohannis Czyzowski matris, videlicet mag. Barbarae antiquae Czyzowska, relictae Iohannis de Czizow, castellani Cracoviensis, devoluta fuissent, filiis suis Iohanni, Stanislao et Nicolao cesserit et resignaverit. GL. MK 15, f. 113 Wyskythki, 1495.06.29 Rex ad petitionem Stanislai, Andreae, Simonis, Pauli et Iacobi, filiorum olim Iohannis Kaszky, subiudicis terrestris Sochaczoviensis, articulos certi privilegii super 6 mansos et super pascuum alias pasthewnyk in villa regali Kaszki districtus Sochaczoviensis, dicto Iohanni per ducem Semovitum dati, sed casu exusti, confirmat. GL. MK 15, f. 205 Wyskythki, 1495.06.31 Rex Mathiam Glowaczski, tribunum maiorem et capitaneum Siradiensem, collectorem in terra Siradiensi, Wyelunensi et Ostrzeschowiensi, de receptione exactionis fertonum 2015 marc. et 3 gr., exactionis 1/4 partis censuum 1305 marc. et 3 gr. et exactionis civilis (exceptis civitatibus Wielvn, Brzesznycza et Vnyeyow, quae protunc libertatem habebant) 583 marc. et 18 gr. quietat. GL. MK 15, f. 119 Wyskythki, 1495.06.31 Rex, accepta ratione capitaneatus Siradiensis a Mathia Glowaczski, tribuno maiori et capitaneo, incipiendo ab intromissione eius, id est, a festo Assumptionis V. M. (15 aug.) anni 1489 ad datam praesentium, 190 marc. eidem capitaneo debitas ex proventibus dicti capitaneatus solvendas demonstrat. GL. MK 15, f. 120 Wyskythki, 1495.06.31 Rex granities inter bona sua Viszkythky terrae Sochaczoviensis et Squyernyewicze cum villis archiepiscopatus Gnesnensis, per commissarios suos Iohannem de Pylcza, palatinum Russiae, Andream de Olesznycza Sandecensem, Nicolaum de Strzeszowo Wisliciensem, Slawicz de Nyemydlow Sochaczoviensem castellanos et Sbigneum de Th膮czyn, succamerarium Cracoviensem et capitaneum Mariemburgensem, descriptas, confirmat. GL. MK 15, f. 208 Wyskythki, 1495.06.- Conventio terrestris in Radzyeyow pro festo s. Jacobi proximo (25 iul.); item terrae Cuyaviensis, videlicet: Bresthensis cum districtibus Predeczensi, Cowaliensi et Radzyeyoviensi, et terrae Juniwladislaviensis cum districtu Bidgostiensi, terraeque Dobrzinensis cum suis omnibus districtibus debent constitui cum toto apparatu bellico circa oppidum Lypno pro festo s. Laurentii proximo (10 aug.); item terrae Mazoviae, videlicet: Ravensis, Sochaczoviensis et Gostinensis cum earundem omnibus districtibus similiter debent constitui cum toto聽bellico apparatu circa oppidum Gambyn pro eodem die s. Laurentii. n. MK 15, f. 113 Rawa, 1495.07.09 Rex ad petitionem consulum sumptibus eorum et civitatis pontem ligneum per fluvium Vysla sub civitate Thorunensi aedifare permittit, salvis iuribus regni, redditibus ex navigio et libera fluitatione quarumcunque navium. GL. MK 15, f. 120 Rawa, 1495.07.09 Rex Georgio de Adamowicze molendinum regium in oppido Msczonow, circa novum aggerem, inferius curiam plebani ruinosum eius sumptibus propriis restaurare certis sub conditionibus admittit. GL. MK 15, f. 206 Rawa, 1495.07.11 Rex, ad petitionem Jarandi de Brudzewo, curiensis sui, in oppido Brudzewo districtus Coninensis forum annuale pro festo s. Margarethae (13 iul.), septimanale vero pro quolibet sabbato instituit. MK 15, f. 207 Rawa, 1495.07.15 Rex testificatur Thomam Glowyensky Catharinae filiae Nicolai Qwyathkowsky, vexilliferi maioris Siradiensis, uxori suae, 200 fl. hung. a patre eius acceptos et 100 fl. hung. a Iohanne Qwyathkowsky presbitero, patruo uxoris suae, ratione dotis acceptos et 300 alios fl. hung. ratione dotalicii super medietate sortis suae in oppido Glowno terrae Ravensis et in medietate villarum Walawycze terrae Sochaczoviensis omniumque bonorum suorum mobilium et immobilium inscripsisse. GL. MK 15, f. 113 Rawa, 1495.07.27 Rex litteras concordiae, per commissarios suos inter Iacobum Oblap de Golyni et Nicolaum Jarzyna de Bandrogowo ratione bonorum factae, Rawae feria 3 infra octavas Visitationis V. M. (7 iul.) anno 1495 datas, confirmat. GL. MK 15, f. 123 Rawa, 1495.07.28 Rex Vincentio Dambski villam Pnyewy districtus Brzestensis in 20 marcis solidorum obligare admittit. GL. MK 15, f. 123 Rawa, 1495.07.28 Rex consentit, ut Iohannes de Chodecz, curiensis regius, bona sua haereditaria cuilibet subdito regni fideli saecularis vel spiritualis status (ad decennium tantum) obligare possit. GL. MK 15, f. 125 Rawa, 1495.07.29 Rex Iohanni Lenko, tribuno Ravensi, piscinam et molendinum in fluvio Lubocza versus villam regiam Bobrowcze erigere et construere admittit. GL. MK 15, f. 121 Ploczko, 1495.08.13 Rex emptionem residuitatis certorum agrorum in Raczansz, a quondam duce Vladislao coco eius donatorum, de manibus Margarethae de Vyschogrod, consortis Iacobi Parzimyaszo per Jacobum, suffraganeum Plocensem et plebanum in Raczyasz, confirmat. R. MK 15, f. 121 MK 16 [1336]; 1496 14 IV, 26 IV, 19 VIII; 1497 1 III – 1499 4 V. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra wyt艂aczana, z艂ocona, na desce, cz臋艣膰 oprawy oddarta od grzbietu, dolna – p臋kni臋ta wzd艂u偶. Sk艂adki ksi臋gi sygnowane literowo wsp贸艂cze艣nie. Pierwsze karty ksi臋gi zniszczone. S. 1 – 344 + 2 k. nlb. Niezapisane k. 290 – 342. Na ko艅cu ksi臋gi wykaz wpis贸w. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wincentego Przer臋bskiego.

MRPS II.

Mikrofilm: 630

In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis post evectionem Ambrosii Pampowski, palatini Siradiensis, ad superiorem dignitatem vacantem, Nicolao Czikowsky, pincernae curiae regiae, donat. CK. MK 16, f. 36 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Articuli iuris terrestris a rege Iohanne Alberto editi. CK. MK 16, f. 181 Leopolis, 1496.08.19 Stanislaus de Chodecz, castellanus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis capitaneus, et Stanislaus Muraviczsky, vicecapitaneus Leopoliensis, iudices commissarii regii, in causa inter nob. Ivaskonem armenum, cubicularium regium, ac Barthkonem et Iohannem filios Laurentii de Domazyr, alvearium alias rozlog, per Bartholomaeum sagittarium, tenutarium de Cozicze, apud Vincentium de Schamothuli, capitaneum Leopoliensem, pro 30 marcis emptum, dicto Ivaskoni adiudicant. . MK 16, f. 75 Sandomiria, 1497.03.01 Rex ad petitiones cardinalis Friderici fratris sui, oppido Byskupicze terrae Lublinensis teloneum a quolibet curru rebus venalibus onerato per unum ternarium eximere admittit, forumque annuale pro festo translationis s. Stanislai (27 sep.) et septimanale qualibet feria tertia instituit. VP. MK 16, f. 3 Sandomiria, 1497.03.03 Rex approbat contractum per Petrum Kmitha de Visnicze, regni marsalcum, Scepusiensem et Sandecensem capitaneum, et Iohannem de Ossolin, curiensem regium, tutores puerorum olim Andreae Sobienski de eadem Visnycze, quo Barbarae, filiae olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, matri dictorum puerorum, nunc vero uxori Rapha毛lis de Jaroslaw, oppidum Dubieczsko cum teloneo, suburbiis et villis Nyewnadowa Russka, Slone, Pulthowa, Iskany, Slywnicza, Bochorzecz, Sylangowa, Synycza, Barthowka, Powlokowa, Laskowka, Koschowa et Zolathin, cessum est possidendum tam diu, quousque summae dotis et dotalicii eidem Barbarae per Andream Sobienski inscriptae plenarie persolutae fuerint. VP. MK 16, f. 4 Sandomiria, 1497.03.05 Rex 1000 fl. hung. in mediis grossis et 540 fl. hung. in auro, a Iohanne Conynczsky de Withowycze mutuatos, pro festo Nativitatis Domini a proxime venturo per annum reddere seu intromissionem in villas Zamborzicze et Sulislawicze districtus Lublinensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 5 Sandomiria, 1497.03.06 Formula iuramenti per Vincentium de Przeramb, regni vicecancellarium, praestiti. . MK 16, f. 1 Sandomiria, 1497.03.06 Rex donationem 4 laneorum et pratorum inter villas regalem Rakowicze et monasterii Tynecensis Prandnik per Iohannem Dlugosium, archiepiscopum Leopoliensem, collegiatae s. Mariae Sandomiriensi factam approbat. VG. MK 16, f. 37 Sandomiria, 1497.03.06 Rex significat se capitulo ecclesiae collegiatae s. Mariae Sandomiriensi censum annuum 12 marc. in teloneo Sandomiriensi pro 300 fl. hung. iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 39 Sandomiria, 1497.03.07 Rex privilegium Vladislai II, Poloniae regis, super constructione molendini in Solecz, in Opatow die Mariae Magdalenae (22 iul.) anno 1407 datum, confirmat. VP. MK 16, f. 6 Sandomiria, 1497.03.07 Rex villam Nyedzyelouicze terrae Chelmensis de manibus Stanislai Kuropathwa, castellani Chelmensis, eximere Stanislao Schelinek admittit. VP. MK 16, f. 6 Sandomiria, 1497.03.07 VP. MK 16, f. 9 Sandomiria, 1497.03.07 VP. MK 16, f. 13 Sandomiria, 1497.03.07 Rex certam concordiam inter Petrum de Curozwanky, castellanum Sandomiriensem et regni thesaurarium, Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, et nepotem eorum Stanislaum de Curozwanky, filium olim Dobeslai, palatini Sandomiriensis, ex una, et Annam de Tharnow, relictam Iohannis de eadem Curozwanky, partibus ex altera, ratione dotis et dotalicii, per commissarios suos: Andream Rosa Boryszewski, archiepiscopum Leopoliensem, Iohannem Amor de Tharnow castellanum, Spithkonem de Jaroslaw palatinum Cracovienses et Mathiam de Sluzew, palatinum Lanciciensem, institutam approbat. VP. MK 16, f. 18 Sandomiria, 1497.03.07 Rex testificatur Iohannem Bochodniczky de Olliessnicza 1000 fl. hung. ratione dotis et dotalicii Annae de Prawkowicze, consorti suae, in bonis suis Oleschnicza, Suschczicze, Leonarthowicze, Kampie, Sucha Wolya, Vgyasd, Swolya, Cuyawky, Hvyasdek, Lopathno, Wyrzbka, Wgyelzow, Grizykamyen, Onyeschowka, Iwaniska et Zaludow terrae Sandomiriensis inscripsisse. VP. MK 16, f. 38 Sandomiria, 1497.03.08 Rex significat Annam de Tharnow, relictam olim Iohannis de Curozwanky recognovisse se pro dote et dotalicio per Petrum de Curozwanky, castellanum Sandomiriensem et regni thesaurarium, plenarie satisfactam esse, litterasque inscriptionis cassasse, praesente Iohanne de Tharnow, vexillifero Cracoviensi, fratre suo germano. VP. MK 16, f. 9 Sandomiria, 1497.03.09 Rex consentit, ut Iohannes Amor de Tharnow, castellanus Cracoviensis, altare in civitate Tarnow pro uno sacerdote erigere, censumque annuum 10 marcarum in macellis civilibus salicidarum alias na prassolyech inscribere possit. VP. MK 16, f. 10 Sandomiria, 1497.03.09 Rex incolas oppidi Lubaczow terrae Belzensis, peste deserti, a censibus domesticis, exactione civili alias soss et curru bellico ad 6 annos liberos facit. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.09 Consensus redimendi castrum Oczyecz cum bonis ad illud pertinentibus de manibus puerorum olim gen. Sbignei Wlodzyslawsky in summis pecuniarum in bonis eisdem iuste et legitime inscriptarum gen. Stanislao Jaroczsky datus, iuribus et stationibus nostris semper salvis. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.09 Rex confirmat ordinationem Iohannis Ludbranski, decretorum doctoris, praepositi Posnaniensis, canonici Cracoviensis et rectoris ecclesiae parrochialis in Kazimyrz, anno 1493 datam, qui tertium vicarium praedicatorem in ecclesia Casimiriensi instituit, officia eius describit, certaque salaria et decimas in Kazimirz, Carczmiska et Sbadowicze ei assignat. VP. MK 16, f. 12 Sandomiria, 1497.03.09 Rex Malko de Lubaczow, pro villae regalis Drohomisl terrae Belzensis augmento, scultetiam in dicta villa pro 15 marcis vendidit, conditionesque eiusdem locandi et officia cmethonum describit. VP. MK 16, f. 14 Sandomiria, 1497.03.09 Rex, ad petitionem Iohannis Syenyczsky, subiudicis terrae Chelmensis, varias summas in villa Mediocri Syenycza a praedecessoribus suis inscriptas in unam summam 426 marc. redegit et inscriptionem dictae summae in eadem villa renovat. VP. MK 16, f. 16 Sandomiria, 1497.03.10 Libertas oppidanis de Potilicz data: desertas areas habentibus et advenis se ibidem locare volentibus a censibus domesticis, exactioneque civili alias soss et curru bellico per 2 annos se continue et immediate sequentes duratura. Sub sigillo. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.10 Absolutio a bello data nob. Andreae Ossolinski ad tempora vitae suae cum condicione, quod expedire debet ita, prout solus personaliter interesset. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.10 Rex ad petitiones cardinalis Friderici, Nicolao Pirchniczsky, curiensi eius, 3 laneos Stoiowsky, Wyaczkowsky et Dominikowsky cum piscina dicta Chrzathelska, molendino et alia piscina nova, duabus areis desertis dictis Schadoniowsky et Massrowsky iuxta ortulaniam plebanalem penes ecclesiam et cum ortulania dicta Kyssyelowska, in villa Pirchnicza iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.11 Rex, attentis serviciis Iohannis Rzeschowsky, curiensis sui, Annae, sorori eius, consorti vero Iohannis Ossolinsky 200 marc. in villa regia Wilkolassz terrae Lublinensis inscribit. VP. MK 16, f. 17 Sandomiria, 1497.03.11 Rex ius praesentandi et instituendi idoneam personam ad ecclesiam parrochialem in Zidaczow Andreae, archiepiscopo Leopoliensi, cedit. VP. MK 16, f. 20 Sandomiria, 1497.03.13 Hon. Erasmo Karsky, notario Mtis Regiae, in 350 fl. hung. in auro, quos sibi pro festo Pentecosten proxime venturo (14 mai) dare et solvere Regia Mtas promittit, casu vero, quo praefatam summam pro praefato festo Pentecosten non solverit, extunc sibi dat intromissionem in villam Slothnyky, in terra et districtu Cracoviensi sitam, cum omnibus dominio et proprietate usque ad exemptionem et solutionem summae praefatae, iuribus regalibus et stationibus semper salvis. n. VP. MK 16, f. 20 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex sortem in villa Czernyechow terrae Cracoviensis, propter certos excessus Janussii Cosmierowsky sibi adiudicatam, Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et regni thesaurario, iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 20 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex in oppido Nova Civitas Corczin forum annuale pro festo Elisabeth (19 nov.) instituit. VP. MK 16, f. 21 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Mag. Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et regni nostri thesaurario, super villam haereditariam Cropydlo nuncupatam, in terra Cracoviensi consistentem, cuiusdam Nicolai Ilikowsky, ad nos propter ipsius excessus, quibus contra nos et rempublicam regni nostri deliquisse compertus est, indeque e regno proscriptus, iure devolutam et camerae nostrae iudicialiter adiudicatam, dedimus etc. cum omni iure et proprietate villam, ut suprascriptum etc. n. VP. MK 16, f. 21 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex ius patronatus plebaniarum s. Stephani Cracoviae et in Schidlow Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, pro una vice donat. VP. MK 16, f. 22 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex testificatur nob. Stanislaum Sluszowsky recognovisse, quia sibi Iohannes Grodowsky, haeres de Grodowicze pro 700 fl. hung., quos super bonis Zababa et Drochecz per olim Stanislaum Pyenyazek, capitaneum Sanocensem, inscriptos habuisset, satisfecerit. VP. MK 16, f. 23 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex consentit, ut Nicolaus Camyenieczsky, Cracoviensis et Sanocensis capitaneus, molendina regalia civitatis Crosnensis in certa summa Andreae Curilo de Stoyanowicze obliget. VP. MK 16, f. 24 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex ad petitionem Petri Schaffranyecz, militis sui, transsumptum certorum privilegiorum et litterarum ratione litis in curia romana cum monachis in Wyelgymlin et controversiae super censibus in villa Olessno et aliis, annis 1415, 1488, 1489, et 1490 datarum, edit. VP. MK 16, f. 28 Sandomiria, 1497.03.27 Rex testificatur Albertum de Czyrmyn nob. Georgio Hubati, rotmagistro regio, villas Czirmyn et Podgednicze districtus Calissiensis in 200 fl. hung. obligasse. VP. MK 16, f. 24 Sandomiria, 1497.03.27 Datum oppido Pirzchnicza forum annuale pro festo s. Micha毛lis singulis annis celebrandum, septimanale vero qualibet feria tertia singulis septimanis tenendum. n. VP. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.27 Rex Zauissio Rossa de Borzischowicze, succamerario curiae suae, villas Pustetow, Pustotewska Wolya et Obsanka districtus Chelmensis, ad se devolutas propter non expeditionem ad bellum anno praeterito, Annae, relictae Vankonis de Quassilow, castellani Chelmensis, iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 26 Sandomiria, 1497.03.29 Coram Regia Maiestate constitutus personaliter gen. dominus Petrus Mischkowsky de Przecziczow, castellanus Rosperiensis publice recognovit, quia rev. in Christo pater dominus Vriel episcopus Posnaniensis suo et gen. domini Lucae de Gorka, nepotis sui, nominibus sibi et mag. dominae Barbarae de Cuthno, consorti suae et relictae olim mag. domini Nicolai de eadem Gorka, castellani Gnesnensis, patris praedicti Lucae, pro dote et dotalicio, quas per eundem dominum Nicolaum habuit inscriptas et reformatas, in toto satisfecerit, asseverans idem dominus Mischkowsky praefatum dominum Lucam sibi pro residuo debito dotalicii praefati 200 marcas in actis Gnesnensibus castrensibus obligasse pro festo s. Micha毛lis (29 sep.) solvendas. n.. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.29 Rex consulibus civitatis Ossiek districtus Sandomiriensis balnei aedificandi facultatem dat. VP. MK 16, f. 37 Sandomiria, 1497.03.30 Rex consentit, ut Nicolaus de Brzesie pincernatum Sandomiriensem Stanislao de eadem Brzesie, fratri germano, resignet. VP. MK 16, f. 27 Sandomiria, 1497.03.31 Rex ius patronatus ecclesiae parrochialis in Msczonow Posnaniensis dioecesis pro una vice Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, donat. VP. MK 16, f. 27 Sandomiria, 1497.04.06 Rex litteras suas anno 1496 Nicolao Czikowski, de Miklvszicze, pincernae curiae regiae, datas (conf. supra Nr. 584) confirmat. VP. MK 16, f. 36 Sandomiria, 1497.04.08 Rex consentit, ut nob. Andreas Lukowicski 1/3 partem molendini regii ante curiam Zarnowecensem terrae Cracoviensis alias tertiam mensuram vulgariter myara ac tertium denarium de molendino pholvsch ibidem de manibus Annae, consortis nob. Gnyewossii Pssarsky, eximat. VP. MK 16, f. 40 Sandomiria, 1497.04.08 Rex testificatur Annam, relictam olim Warssij, dapiferi Ravensis, villam suam Zelichin districtus Ravensis Alberto Jagnynsky resignasse. VP. MK 16, f. 41 Sandomiria, 1497.04.09 Consensus eximendae villae nostrae regalis Pielaskowicze, in terra Lublinensi sitae, de manibus mag. Andreae de Thanczin, castellani Voinicensis, in summis pecuniarum sibi in villa praedicta iuste et legitime inscriptis, gen. Sbigneo de eadem Thanczin, succamerario terrae Cracoviensis datus, iuribus et stationibus nostris regalibus semper salvis. n. VP. MK 16, f. 41 Sandomiria, 1497.04.10 Rex, habens in prospectu fidei integritatem abbatis et totius conventus in Wanchoczsko oppidanis in Wirzbicza iura, litteras et privilegia omnia confirmat. VP. MK 16, f. 42 Sandomiria, 1497.04.10 Confirmatio privilegiorum oppidanis Coprziwnensibus data sub simili forma sicut oppido praedicto Wirzbicza. n. VP. MK 16, f. 42 Sandomiria, 1497.04.15 Libertas ad petitionem gen. Nicolai Lapischpotok 26 oppidanis Jaslensibus exustis et damna passis ab omnibus censibus, laboribus, contributionibus, teloneis, exactionibus institutis sive instituendis regalibus podvodisque et aliis quibuslibet solucionibus in forma cancellariae solita data 8 annorum se continue et immediate sequentium. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.17 Consensus eximendi advocatiam oppidi Jaslensis in forma cancellariae solita gen. Nicolao Lapispothok, oppidi nostri Jaslo tenutario, de manibus nobb. Iohannis Pyeniazek de Cruslow et Beatae, consortis nob. Iohannis Pnyewsky, eiusdem advocatiae haeredum, cum omni iure, dominio et proprietate, quo praefati Iohannes Pyeniazek et Beata tenuerunt alias iuxta vim et continentiam privilegiorum et litterarum super advocatiam praedictam per antecessores nostros datarum. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.17 Consensus eximendi bona regalia Trambki et Smolzin cum omnibus pertinentiis in forma cancellariae solita nob. Iohanni Waysdorff de manibus consortis nob. Schranek et puerorum eius Nicolai et Annae in pecuniarum summis iuste et legitime inscriptis, salvis iuribus et stationibus regalibus. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.20 Rex controversiam inter advocatos et consules Sandomirienses ratione possessionis et ususfructus villae Radoschki disiudicat. VP. MK 16, f. 56 Sandomiria, 1497.04.21 Rex declarat se Nicolao de Cosczelecz, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, facta cum eo ratione pro omnibus summis in castro et civitate Czlochowien si ei inscriptis, 4400 fl. hung. debere, quos pro festo Nativitatis Christi a proxime futuro per annum reddere aut introductionem in villas Czwyrzstnowy, Crupsko, Brzesno, Dlugawiesz et Nowaczyrkyew, districtus Czlochowiensis, dare se obligat. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.21 Rex Nicolao Cosczielieczski, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, debitum 2200 fl. hung. pro festo Epiphaniae proximo solvere aut libertatem eximendi molendina regia in civitate Bidgostiensi de manibus tenutariorum dare promittit. VP. MK 16, f. 44 Sandomiria, 1497.04.21 Rex 2500 fl. hung. debiti Nicolao Sborowsky pro festo s. Stanislai (8 mai) anno 1498 solvere seu in villis Bessko, Wroblik, Oczow, Istrzina et Superius Crosczenko, terrae Sanoczensis, inscribere promittit. VP. MK 16, f. 45 Sandomiria, 1497.04.21 Rex certam clausulam e litteris Casimiri IV, Poloniae regis, Nicolao Cosczielieczski, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, datis, de debito 1200 fl. hung. super tenutis Mariemburgensi et deinde Gnesnensi inscriptorum, excipit. VP. MK 16, f. 45 Radymno, 1497.04.28 Consensus obligandi gen. Rapha毛li de Jaroslaw datus bona nostra regalia, oppidum videlicet Grodek cum villis ad illud pertinentibus, gen. Stanislao de Pilcza in summis sibi in bonis eisdem iuste et legitime inscriptis alias iuxta litteras capitales. n. VP. MK 16, f. 45 Premislia, 1497.05.02 Rex oppidanis de Rubieschow post combustionem libertatem ab omnibus contributionibus et podvodis ad 8 annos donat. VP. MK 16, f. 45 Premislia, 1497.05.02 Rex differentiam inter Iohannem Amor de Tharnow, castellanum Cracoviensem, ex una, et filios eius Iohannem castellanum Bieczensem et Alexandrum, ex altera parte, occasione possessionis bonorum Sczebrzeschin cum villis Brod, Michaliew, Bodaczow, utraque Deskouicze, Culikow, Zlocziecz, Wshepsy, Bialebrzegy, Zarudzie, Bortalicze, Huta, Rostopy, in terra Chelmensi et districtu Crassnostaviensi, necnon Januskowicze, Glynnik et Gogoliew, in terra Sandomiriensi et districtu Pilznensi, sopit et vadium 2000 marcarum inter eos interponit. VP. MK 16, f. 46 Premislia, 1497.05.04 Rex Iacobo de Jaroslaw, altaristae et praedicatori ecclesiae cathedralis Premisliensis, censum annuum 17 1/2 fl. hung. in zuppis Premisliensibus pro 350 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff concedit. VP. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.06 Rex testificatur Iohannem Amor de Tharnow, castellanum Cracoviensem, censum 30 marc. annuatim Sophiae, filiae suae, moniali ordinis s. Francisci de 3-tia regula in bonis paternis (Tharnow) et maternis (Sczebrzeschyn) inscripsisse. VP. MK 16, f. 46 Premislia, 1497.05.06 Rex testificatur Iohannem de Tharnow, castellanum Biecensem, tenutarium bonorum maternorum Sczebrzeschin, 10 marc. census annui Sophiae, sorori suae, moniali ordinis s. Francisci de tertia regula solvere se obligasse. VP. MK 16, f. 47 Premislia, 1497.05.08 Rex debitum 960 marc. pro festo Nativitatis Christi Spithconi de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, solvere seu in civitate Sochaczow inscribere se obligat. VP. MK 16, f. 47 Premislia, 1497.05.09 Rex testificatur Zavissium Roza de Borzischowicze, succamerarium regium et Chelmensem, 600 marc. ratione dotis et dotalicii Sophiae de Pustothew, uxori suae, super bonis regalibus Sienicza, districtus Crassnosthaviensis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.09 Regia Mtas recepit a Georgio Lang 1000 fl. hung. puri auri, quos eidem Lang una cum 8000 fl. hung. inscripsit super oppido Proschowicze, titulo venditionis nawyderkoff, in forma et cum omnibus clausulis, prout superius in litteris, super hocipsum oppidum Proschowicze folio 7 datis, expressum est, litteras tamen priores, videlicet 8000 fl., eodem folio contentas, cassando et annihilando (conf. supra Nr. 654). VP n.. MK 16, f. 171 Premislia, 1497.05.09 Epistola Iohannis Alberti regis ad Urielem de Gorca, episcopum Posnaniensem, qua ei significat se ius patronatus praepositurae in ecclesia s. Mariae Magdalenae intra muros Posnanienses, Creslao de Curozwanki, episcopo Vladislaviensi et regni cancellario, donasse. VP. MK 16, f. 48 Premislia, 1497.05.09 Rex causam inter successores Iohannis de Pilcza, quondam palatini Russiae, et Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, ad iudicium terrestre remittit. VP. MK 16, f. 49 Premislia, 1497.05.09 Consensus obligandae villae Radzicze in terra Cracoviensi sitae rev. in Christo patri episcopo Wladislaviensi et regni Poloniae cancellario (Creslao de Curozwanky) cuique vel quibuscunque voluerit personis indigenis regni inscribendae, litterasque sub titulo et sigillo propriis dandi et concedendi, tamen non augendo summas inscriptas etc. tenendum etc. iuxta litteras capitales regias super villam ipsam datas etc. usque ad exemptionem per nos vel per ipsum dominum Creslaum faciendi, iuribus nostris et ipsius domini Creslai inscriptionibus ad vitam forsan, ut ait concessus, semper salvis. VP n.. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.09 Rex Stanislao de Voyczicze, canonico et officiali ecclesiae collegiatae Sandomiriensis, censum annuum 35 fl. hung. in teloneo Sandomiriensi pro 1000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VG. MK 16, f. 51 Premislia, 1497.05.10 Rex testificatur Severinum Herboth de Bruchnal, notarium regium, sortes bonorum suorum, villas videlicet Brvchnal, Wola Maior et Minor, districtus Leopoliensis, Iohanni Herboth, germano suo, pro 800 marc. vendidisse. VP. MK 16, f. 52 Premislia, 1497.05.11 Rex Stanislao Dersznyak de Rokithnicza, succamerario Premisliensi, summam 1200 fl. hung., pro rege Stanislao Barzy de Blozew in bonis eius haereditariis inscriptam, pro festo Nativitatis Domini reddere vel in bonis suis Medica cum villis adiacentibus Vischaczicze, Jaskmanycze, Dzyevyanczicze, Szegynye et Pozdzyancza, terrae Premisliensis, ipsi Stanislao et Barbarae de Dubieczsko, uxori eius, inscribere se declarat. VP. MK 16, f. 52 Premislia, 1497.05.11 Rex civitati Premisliensi iura et privilegia per antecessores suos concessa et largita approbat et confirmat. VP. MK 16, f. 54 Premislia, 1497.05.12 Rex Catharinae, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, villam Syedliscze districtus Chelmensis de manibus Petri Smyothanka de Trambaczow, iudicis Chelmensis, eximere admittit. VP. MK 16, f. 53 Premislia, 1497.05.13 Rex in causa inter ruthenos, cives Premislienses, et consules eiusdem civitatis ratione certarum gravationum sententiam fert. VP. MK 16, f. 54 Premislia, 1497.05.13 Rex se a Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi, 3000 fl. hung. in mutuum recepisse ad festum Nativitatis Domini proximum recognoscit. VP. MK 16, f. 55 Premislia, 1497.05.14 Rex certas summas Catharinae, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, inscriptas de bonis Ruda et Serebriska, districtus Chelmensis, sibi a dicta Catharina resignatis, in villas Syedliscze et Stulno, eiusdem districtus transfert. VP. MK 16, f. 56 Premislia, 1497.05.15 Rex in causa inter vicarios perpetuos ecclesiae et consules civitatis Premisliensis occasione iurisdictionis hortorum Nicolai Malowany, Frederici Andreae Schramel, Labgarij et aliorum decretum fert. VP. MK 16, f. 57 Premislia, 1497.05.16 Rex Nicolao (Krajewski) episcopo Premisliensi, censum annuum 20 fl. hung. in teloneo Premisliensi pro 400 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 57 Premislia, 1497.05.16 Rex Catharinae de Oleschnicza, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, et filio eius Paulo residuum debiti in oppido et districtu Busko assecurati, id est, summam 600 fl. hung. in auro et 958 marc. non super Hrodlo, sed super oppido Wyecze et villis Vyskow, Glusk Maior, Glusk Minor, Nowawyess et Grocholye cum ripa fluminis Vysla inscribit. VP. MK 16, f. 58 Leopolis, 1497.05.23 Rex Iohanni Branczlyk, civi Belzensi, 1/3 partem molendini regii Belzensis, in aggere extra civitatem situati, de manibus nob. Heliae Syebyerka et fratrum ipsius germanorum eximere admittit. VP. MK 16, f. 59 Leopolis, 1497.05.23 Rex, uti debitor principalis, et Spithko de Jaroslaw, palatinus Cracoviensis, tanquam fideiussor, 1600 fl. hung. debiti Abrahae Czech de Sthekny pro festo Nativitatis Christi proximo in praetorio Cracoviensi reponere seu introductionem in oppidum Sczyrzecz terrae Leopoliensis et villas adiacentes dare se obligant. VP. MK 16, f. 60 Leopolis, 1497.05.24 Rex civitatem Siradiensem cum oppidis Schadek, Wartha et villis Urieli de Gorka, episcopo Posnaniensi, in summa 8000 fl. hung. (6000 fl. in puro auro, 1600 fl. in mediis grossis antiquis et 400 fl. in moneta in regno currenti) inscribit. VP. MK 16, f. 166 Leopolis, 1497.05.25 Libertas oppidanis Novae Civitatis Trebowliensis post combustionem per hostes crucis Christi tartaros data, a data praesentium per 8 annos se continue et immediate sequentes, damna ipsa duntaxat passis ab omnibus censibus etc. sub forma cancellariae solita, ut Rubieschoviensibus. VP n.. MK 16, f. 59 Leopolis, 1497.05.27 Rex prov. Laurentio Lubelsky, servitori suo, tabernam in villa regali Blischczyvody donat. VP. MK 16, f. 61 Leopolis, 1497.05.27 Rex Stanislao Maldrzik, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, summam 1400 fl. hung. in mutuum receptam super oppido Moscziska cum villis ad illud pertinentibus, in terra Premisliensi sitis, inscribit. VP. MK 16, f. 61 Leopolis, 1497.05.30 Rex in causa inter Szyenko Baythkonem, praepositum ecclesiae s. Georgii de Drohobicz, et Martinum Bobr, civem Drohobiczensem, ratione medii lanei, inter agros prov. Micha毛lis Vilczek et ecclesiae siti, decretum fert. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.05.30 Rex mercatores Posnanienses a solutione telonei, novissime in conventione Petricoviensi generali laudati, ad biennium liberos declarat. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.06.02 Rex testificatur Stanislaum Morawiczsky de Szyedliecz dictam villam suam districtus Chanczinensis in 100 marcis Nicolao Lyssowsky de Lissow obligasse. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.06.02 Rex Iohanni Crowiczsky, decano Leopoliensi et notario regio, in haereditate sua Prussy districtus Samboriensis 3 areas alias dworziscza, ad se certo iure devoluta, donat. VP. MK 16, f. 63 Leopolis, 1497.06.05 Rex testificatur Rapha毛lem de Rybothicze Annae, filiae Stanislai Pyeczichowsky, consorti vero suae, 1000 fl. pol. ratione dotis et dotalicii in bonis suis Byeskowicze et Maximowicze districtus Samboriensis inscripsisse. VP. MK 16, f. 64 Leopolis, 1497.06.07 Rex Stanislao de Voyczicze, canonico et officiali ecclesiae collegiatae Sandomiriensis, censum annuum 50 fl. hung. in teloneo Sandomiriensi pro 1000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 65 Leopolis, 1497.06.12 Rex Iohanni de Syenno et Nicolao de Brzezye, in assecuratione cautionis fideiussoriae pro 2000 fl. hung. Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, datae, dictam summam super oppido Drohobiczensi inscribit. VP. MK 16, f. 65 Leopolis, 1497.06.13 Rex litteras Rapha毛lis de Jaroslaw, succamerarii Premisliensis et capitanei Russiae, transpositionis villae regiae Dmytrze districtus Leopoliensis de iure ruthenico in ius theutonicum, Leopoli, sabbato post Divisionis Apostolorum (17 iul.) anno 1473 datas, ratificat et confirmat. VP. MK 16, f. 67 Leopolis, 1497.06.14 Rex Iohanni de Buczacz, filio Iacobi palatini Podoliae, curiensi Alexandri Magni Ducis Lithuaniae, villas Monasterczani, Chothkowo, Czerniew, Chomykow et Jabloncza, terrae Haliciensis, ad tempora vitae possidendas donat. VP. MK 16, f. 66 Leopolis, 1497.06.14 Rex Nicolao Czirmienski, pro 5 curiis videlicet Hureczowo et Dworiska in villa sua Vanyewicze districtus Samboriensis, ab Iohanne Odrowansch de Sprowa, palatino et capitaneo Russiae, in personam Iohannis Czirmienski, patris dicti Nicolai inscriptis, 150 marc. in villa Dambrowka inscribit. VP. MK 16, f. 66 Leopolis, 1497.06.16 Rex Stanislao Maldrzik, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, qui sibi villam Antiqua Bobrka et suburbium oppidi Novabobrka, dictum Lany, terrae Leopoliensis, in 500 marcis de manibus Margarethae relictae Cunczae, tribuni Haliciensis, redemptam, resignavit, villam Hrebyona terrae Belsensis ad vitae tempora possidendam donat. VP. MK 16, f. 67 Leopolis, 1497.06.17 Rex libram regiam in civitate Leopoliensi consulibus de ibidem donat tali condicione, quod postquam Capha, Kylia et Byalagrod ad potestatem christianam redierint, consules de libra praefata ratione census annui 20 marcas regi solvere tenebuntur. VP. MK 16, f. 70 Leopolis, 1497.06.18 Rex testificatur Stanislaum de Chodecz, castellanum Leopoliensem, capitaneum Camyeczensem et Haliciensem, de consensu regio villam Bolschow tenutae suae Stephano Swyathopelk de Zawada in 420 fl. hung. obligasse. VP. MK 16, f. 69 Leopolis, 1497.06.18 Rex forum septimanale in civitate Busko de feria secunda in feriam tertiam et diem sabbatum transponit. VP. MK 16, f. 70 Leopolis, 1497.06.19 Rex controversiam inter Auctum de Panyeyow, capitaneum Zidaczowiensem, et consules civitatis Leopoliensis, ratione solucionis telonei Zidaczoviensis dirimit. VP. MK 16, f. 71 Leopolis, 1497.06.20 Rex cives Leopolienses a solutione telonei, noviter in conventione generali Petricoviensi laudati, absolvit. VP. MK 16, f. 72 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 300 fl. hung. Iohanni Vielopolski, burgrabio castri Cracoviensis, 24 iunii anno 1498 solvere seu introductionem in villas Mischanka et Bistra districtus Biecensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 76 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 1700 fl. hung. Iohanni Comorowsky pro 24 iunii 1498 solvere seu intromissionem in villam Rakowicze districtus Cracoviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 76 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 1300 fl. hung. Iohanni Smolik 2 februarii 1498 anno solvere seu intromissionem in oppidum Slvmnyky terrae Cracoviensis dare se obligat (litterae cassatae). VP. MK 16, f. 77 Leopolis, 1497.06.21 Rex, ad petitionem nob. Ivasko armeni, cubicularii sui, decretum commissariorum suorum in causa piscinae in Cozicze anno 1496 latum (vide supra Nr. 641) confirmat. VP. MK 16, f. 75 Leopolis, 1497.06.21 Rex iura et privilegia civitatis Leopoliensis approbat et confirmat. VP. MK 16, f. 141 In loco campestri circa oppidum Dunayow, 1497.06.30 Rex forum septimanale in oppido Glynyany pro feriis sextis institutum in diem sabbatum transfert, forumque annuale pro festo s. Kyliani (8 iul.) denuo concedit. VP. MK 16, f. 72 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex Iohanni Thirnka castrum Osswiaczim cum villis adiacentibus ad tempora vitae possidendum donat. VP. MK 16, f. 78 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex ad petitionem Iohannis de Camieniecz, capitanei Belzensis, nomine Annae consortis eius factam, villam regiam Bohurodczany districtus Haliciensis nob. Hriczko Crechowieczsky in summa capitali obligare admittit. VP. MK 16, f. 78 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex Iohanni Tirnka de Racziborzany, campiductori regio supremo, 5000 fl. hung. debiti in oppido Przedborz et in oppido Sczirczow terrae Siradiensis inscribit. VP. MK 16, f. 179 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.18 Rex significat, quomodo dum pro defensione regni expeditionem adversus Turcos pro recuperandis castris Licostonum et Monocasti alias Kiliae et Balagrod magnis sumptibus cum omnibus principibus, baronibus regni suscepisset, censum annuum 25 fl. hung. ecclesiae conventuali ordinis s. Augustini canonicorum regularium in Ludbrancz in teloneo Colensi pro 500 fl. hung. vendidit. VP. MK 16, f. 73 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.18 Rex praeposito ecclesiae conventualis in Ludbrancz facultatem quietandi capitaneum vel exactores telonei de percepto censu dat. VP. MK 16, f. 74 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.19 Rex Stanislao Schaffraniecz de Pieschkowascala, capitaneo Novae Civitatis Corczin, villam regalem Dolina, districtus Haliciensis, in 60 marc. nob. Nicolao Coczimirzski (Choczimirski) obligare admittit. VP. MK 16, f. 78 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.19 Rex significat Stanislaum de Pilcza, filium olim Iohannis, palatini Sandomiriensis, Annae, filiae olim Rapha毛lis de Jaroslaw, castellani Sandomiriensis et regni Poloniae marsalci, consorti suae, 8600 fl. hung. ratione dotis et dotalicii super medietate omnium bonorum suorum inscripsisse. . MK 16, f. 79 In castris circa Pyaly pothok, 1497.07.26 Rex Aucto de Panyowo, capitaneo Zidaczoviensi, 3200 fl. debiti in civitate Piothrkow, oppido Thuschin et villis adiacentibus inscribit. VP. MK 16, f. 79 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, 1497.08.07 Rex testificatur Nicolaum Xanski molendinum suum haereditarium aquaticum, in quo brasea moluntur, extra oppidum Xansch, pro 100 fl. hung. Thomislao Jesiersky, vexillifero Posnaniensi, iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 80 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, circa villam Vscze, 1497.08.08 Rex testificatur Petrum Nieniowsky Zaramba villas suas Nieniowo Maior, Nieniowo Minor et Clymiethki (Cliemienthki) cum Vincentio Kundey de Biskupicze, pro praefata haereditate Biskupicze, palatinatus Calissiensis, et 110 marc. commutasse. VP NB. Litterae Petro Nieniowski Zaramba super commutatione villae Biskupice sub forma simili datae.

MK 16, f. 81 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, circa villam Vscze, 1497.08.08 Rex testificatur Stanislaum filium olim Petri Skarbek de Crziwanczicze (Crzywanski), nomine suo ac Margarethae et Catharinae, sororum suorum, a Stanislao Gamrath, haerede de Schiwoklasky, in vim exemptionis 1/4 partis advocatiae haereditariae Pilznensis, 150 fl. hung. recepisse. VP. MK 16, f. 174 ……, 1497.08.- Martino Vitkowsky bona terrestria nobilium (cetera desunt). . MK 16, f. 108 In loco campestri circa villam Coczman, 1497.08.17 Rex testificatur Iohannem Sieniawski de Volkow, Barbarae, filiae Severini Herborth de Felsthin, vexilliferi Leopoliensis, uxori suae, 400 marc. ratione dotis et dotalicii, super medietate bonorum suorum Volkow, Kychayowicze, Curapathwniky, Cyeniow, Budylow, Malechow, Podhorky, Chuzanowcze, Stancowcze, districtus Leopoliensis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 83 In loco campestri circa villam Coczman, 1497.08.17 Rex testificatur Iohannem Herborth de Bruchnal Annae de Pleschowicze, consorti suae, 1000 fl. hung. dotis et dotalicii in oppido Bruchnal et villis Przelbicza, Podluby et Volia utraque Maior et Minor, in districtu Leopoliensi sitis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 124 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi, bona Martini de Czarnow, Dobeslai de Gorka et aliorum omnium terrigenarum in Lublinensi et Lukoviensi terris consistentia, atque Dorotheae consortis Iohannis Cochanowsky et glotis suae in districtu Radomiensi data sunt. r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Alberto de Schulenczicze bona Alberti et Petri de Wroblowo et Iohannis, Laurentii in Crayowicze, et Gregorii in alia Craiowicze et Mathiae Sulensky in Sulenczicze et Iohannis in ibidem et in Vyleziow, item Mroczkonis, Bartholomaei, Iacobi, Iohannis in utraque Somani et Petri, Stanislai, Andreae in ibidem et viduae Barbarae cum filiabus Margaretha, Catharina in Swerkoznya, et Iacobi, Dorotheae, Margarethae haeredum de ibidem, et Simonis de ibidem, …. de Brzechow in terra Plocensi et districtu Bielsko, et Abrahae, necnon matris ipsius Beatae in Pieglowo et fratrum in Olschewo in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Iohanni de Smilowicze, plebano in Schamborzecz, bona nob. Stanislai Schirek data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Stanislao de Chlewiska, curiensi regio, bona cum obligationibus certis Iacobi in Smagow et obligatio Nicolai Radostowsky in ibidem et sors ipsius in Radostow et alia quaecunque habet, necnon Nicolai Zborzenisky in Zdunkow, et obligatio in Skoloby et in utraque Ruskowicze et ubicunque habet, et Martini Parniczski in Parnicze et in Brzeschczani, et reformatio Catharinae relictae olim Lezioro in villa dicta Maczieiowicze et filii ipsius, et relictae Sandivogii Annae, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.24 Rex testificatur Bartholomaeum Dzyvbel de Jezoro 3 laneos suos possessionatos alias wloky in villa Rzandow districtus Byelstyensis, in quibus Mathias Lysth, Stanislaus Rzask et Mathias Janczk cmetones resident, Nicolao de Canszicze in 30 fl. hung. impignorasse. VP. MK 16, f. 82 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.24 Rex Iohanni Tirnka de Radziborzany, Olstinensi et Osswianczimensi capitaneo, campiductorique suo generali, 100 marc. in taberna sua Mirzianczka in terra Cracoviensi ante Vieliczka inscribit. VP. MK 16, f. 117 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.26 Iacobo Czayka de Schyyky medietas villae in Vnyeykovo Mathiae, Nicolai et Stanislai de Clycze, item Coskovo Iacobi, Andreae et Stanislai Gnylky, item sors in villa Wkra Elisabeth consortis Nicolai Wkrzensky in terra Plocensi et districtu Sulirzisch, item in Comonino Andreae Babol in terra eadem, item Nicolai Pessyo cum medietate molendini in Vnyerzysch districtus Plonensis datae sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.27 Christophoro Schidlowieczsky, dapifero Cracoviensi et thesaurario principis Sigismundi, bona Iohannis Chelmsky Dzianczina, item sors trium terrigenarum in Sarnowo, item …. (deest) Sarnowsky in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri ad litus fluvii Pruth circa oppidum Carnowcze, 1497.08.28 Rex testificatur Albertum Voytaschek de Chobrzenicza, cubicularium regium, 4 laneos haereditarios in villa Dziezno districtus Ripinensis pro 15 sexagenis pecuniae communis Stephano de Jaczwazin iure perpetuo vendidisse. VP. MK 16, f. 84 In loco campestri ad litus fluvii Pruth circa oppidum Carnowcze, 1497.08.31 Iohanni Jukowsky, succamerario terrae Gostinensis, bona Daczbogii Jayko de Byelsko, Pauli Zabikon de Maiori Pomorzani, viduae Miodussowa de Baby, sors Leszniewsky et advocatia in Rogozowo in terra Gostinensi, et bona Iohannis Xyensky de Xienthe in terra Dobrzinensi, ac bona Annae viduae de Dyrly, Gregorii Garssziowsky de Jaczkowi, sors advocatiae Pauli in Glodawa molendinatoris ac sors Andreae advocati Golodaviensis ibidem in eadem advocatia in Glodawa in terra Lanciciensi et bona Iohannis Sgersky in terra Siradiensi, ac etiam bona Czepowskych germanorum cum patruo ipsorum in Czepow in terra Siradiensi, Nicolai Jvkowsky in terra Gostinensi ac reformatio uxoris suae Margarethae, quam habet in villa Szwierna, in terra Cuiaviensi, data sunt. VP. MK 16, f. 116 In castris Moldaviae circa fluvium Pruth, 1497.09.01 Nicolao Gniewosz Crzasthowsky, cubiculario regio, bona Stanislai presbyteri de Gal膮zow, Nicolai advocati in Crapiecz, Nicolai advocati in Bistrzicza monachorum, in districtu Lublinensi, Zavisii Wrzazowsky, Nyecz kmetonis de Sbignew in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.06 Iohanni de Przeramb, dapifero Siradiensi, bona Stanislai Mokrzewsky, Iohannis Gawin de Pnyvczicze et advocatia in Radomskie Andreae Thworowsky, medietas villae Lipowczicze Zavisii et uxoris eius, civium de Radomskie, Hieronimi de Lybischow, Thomae Skanczinowsky, Marci et uxoris eius de Borzikowka et Nicolai Cotziensky de Ziemieczin in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.06 Stanislao de Clewiszka, curiensi regio, bona Margarethae alias Marusa et Annae germanarum in Strzelowo, Zurczino, Clunya, Jaszkowo, Gomonyowicze, in districtu Naklensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.07 Andreae Radzieiowsky, vexillifero Sochaczoviensi, bona nobilium terrigenarum Stiborii, Stanislai et filii eius in Cosczicza, Iacobi, Iohannis et alterius Iacobi Pipiola, Martini plebani de Janowiecz, item Iacobi, Alberti, Micha毛lis germanorum Swiansskovicz, Szwel, Andreae, relictae olim Stanislai, relictae olim Throya(ni) et relictae olim Cristini de Smigiewo, item Alberti Ciborowicz, Alberti Grzimkovicz, Stanislai, Nicolai, Laurentii, Iohannis, Mathiae, Adae, Martini, Stanislai Karzip, Alberti Stanczel, Iohannis Leczk, Mathiae Schaffranek, Petri Zebro, Stanislai Chlebowsky, Iohannis Pawlowsky, Thomae Bronischewicz de Olschevy in districtu Mlawensi, item Budek, Naquasky, Pawlowo et Liekowiecz, item Nicolai de Czarnoczino, Andreae de Vgiesdowo in Sulirziensi, Andreae Curek, Iohannis Barthkowicz et Nicolai germanorum, Laurentii Zaplieszny, Nicolai, Pauli Woythkowiczy, relictae olim Mathiae, item relictae Petri Richlik, Mathiae Curek de Rikaczewo, Nicolai Bunycza, Micha毛lis Kierschowicz, Iohannis Nagorny, Pauli Sczepanowicz, Mathiae Basczaczy, Iohannis Gnath, relictae olim Sdzeskova Junoszka, Zavisii, Stiborii de Gumowo etiam Sulirziensis (districtus), Iohannis Stary Zaborowo in Mlawensi, item Cristini, Mathiae, Iohannis, Stephani germanorum Sdzacziczy, Alberti Proscz, Iacobi Niemierzicz, Boruthae, Iohannis germanorum, relictae olim Stephani et filiorum eius, relictae olim Andreae et filiorum suorum de Jastrzampky in Sulirziensi districtibus, item Meschowo et Vikowo hon. Stanislai Lipsky, praepositi Plocensis, obligata in terra Plocensi, item Felicis filii olim iudicis Sochaczoviensis et matris suae Suchnae reformatio in Mikolayewo in Sochaczoviensi et omnium terrigenarum in Plonensi districtibus consistentia praeter eos, quorum iam dedimus et concessimus aliis bona, data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarasowcze, 1497.09.07 Andreae Voliczsky bona Iohannis Klunowsky, plebani in Novemyastho, in Posnaniensi, Alberti Comorsky dicti Bona dies in Pizdrensi, Catharinae Bobrowska relictae olim Naczek et filii sui Andreae, Olechnae Siroschewska reformatio in eadem in Calissiensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.07 Andreae Niscziczski bona Nicolai, plebani in Zielona, in Plonensi, Iohannis Labancz, Petri Dunyn, Iohannis de Zady, Petri, Andreae germanorum de Wzdamborz, Nicolai Jawnicz de ibidem in Bielscensi, Adae, Pauli et Iohannis de Vithoslawicze, Stanislai Jaschkowicz de Cziolkowo et Vozniky, Alberti et Stanislai de Vozniky et Chomanthow, Nicolai Zaleski, Pauli in Vampili, Ramoldi in Malochow, Venceslai in Chelstowo, relictae olim Iohannis de Plona et Lunievo, Petri, Mathiae, Nicolai de Vampili, Andreae Ossman et Alberti de Obramp Minori, Pauli et Nicolai Agnyschowicz de Obramp in ….districtibus sita, data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Rex testificatur Iohannem Vydzga de Szypicze, succamerarium Belzensem, Hedvigim, consortem suam, legitimam tutricem puerorum suorum ordinasse. VP. MK 16, f. 84 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Clementi Cziolek Bieliensky sors in Inferiori Gorzno et Cobyla Vola in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi nob. Pauli Wanz Wilsky et consortis suae data est. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Clementi Cziolek Bieliensky villa Gorzno Petri Zavischa Gorzinsky de Budzischin in districtu Radomiensi data est. VP. MK 16, f. 94 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Paulo Zemak de Rosczischow, iudici terrestri Plocensi, bona Andreae Madalycz et Iohannis filii Bartholomaei de Comorovo, Iacobi Manticz de Starawiesz, Nicolai, Iacobi germanorum de Magna Bobrkowo, Janyk Iacobi Gusch, Mathiae Plachethka, Stephani Probosczowicz, Petri Rzaczicz, Nicolai Wczielewicz de Vsczele, Miesczethae et fratris sui de Magna Rzeschothary, et Gothardi, item Alexii, Alberti Tomkowicz de Faly, item Wazyno Iohannis Wazinsky, subiudicis Plocensis, ubicunque habuerit, item Dominici de Conczurowo et Andreae fratris eius de Czeczersko (in) Raczyanznensi, item Przeracz, Myslyno, Dzirschno, Dampsk et Malevo in districtu Bielscensi Pauli Przeraczsky, item villa Cossky nobilium, item Iohannis Cranczirey in Babcz et Rochoczino, item sors Nicolai in Stroschaczino, item Balesch de Grochowarsko, Simonis de Orzeschky et aliorum terrigenarum de parrochia in Rosczischow in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Andreae Strasch bona Iohannis Baran in Superiori et Inferiori Cobilanka et Clenczany, Procopii in Ropicze in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Opaliensky, iudici Posnaniensi, bona Micha毛lis Slupsky, item obligatio Liginska Margarethae, quam habet in Vignanczicze et Teliewicze, item Andreae Herolt et fratris eius scultetorum in Prziczina, Vincentii de Tharsczie Koss et Georgii de ibidem, Nicolai Nycz Sokolowsky, Iohannis Kwassny de Posswiathny, Nicolai Otussky presbyteri, Martini Cossiczky, Iohannis Cocossinsky, item nobb. Wsczonowo, item Augustini Thomiczky de Thomicza et Nicolai Rzepka de Sroby, in terris Maioris Poloniae, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Guth de Plisczin, piperario regio, bona Iohannis et Pauli Falibowski de Niewieglosszy, Nicolai, Stanislai de Schiemikow et N. de Szieczechov scultetorum, Georgii Liedniczsky de Liessnyk et Opava, item Zambaczow Alexii Zambaczowsky in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Rex testificatur Iohannem seniorem, castellanum Rogoznensem et capitaneum Naklensem, et Iohannem iuniorem, germanos indivisos, 1/4 partem haereditariam in Blandlyno, molendinum Caschuba et piscinam circa oppidum ipsorum Stobnicza in districtu Posnaniensi pro 150 fl. hung. Andreae Cobilniczsky (Cobilinski) iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 101 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Pszarsky bona Stanislai Ydzikowsky in PielgrzimoweYdzikovicze et Nossalove, item obligatio eiusdem, quam habet in Domanyevo Novo, item Mathiae Ydzikowsky de ibidem et Nicolai de Stavove Ydzikovicze et puerorum eius fratris germani indivisi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Grzimala cubiculario bona hon. Thomae Radolinsky, plebani in Lyssowo, in Radolino in Coninensi ac Bartholomaei Grzimala de Paniaka in ibidem et Graboschevo, Ianussii de Mlodzieiowicze in ibidem in Pizdrensi, et Iohannis ac Martini in Paniaka in Costnensi, Hedvigis Sroczinska in Sroczino et Barkovo in Gnesnensi et Zielonka in Posnaniensi districtibus ac alia omnia bona, quaecunque in terris Maioris Poloniae habent, ubicunque sita sunt, quibuscunque nominibus vocitentur, quorum nomina et cognomina etc. propter ipsorum bello nostro praesenti Moldaviensi non satisfactionem data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Ambrosio de Pampow, palatino Siradiensi, bona Dorotheae relictae Predborii de Conieczpolie, Nowopolie, Crastow, et alia reformationis suae in terra Siradiensi et districtu Radomskie, et Ruchoczin Micha毛lis Ruchoczsky in districtu Gnesnensi et Agnetis uxoris suae Kischewy, Ogorzelczino in districtu Coninensi, item ven. Stanislai Gruschinsky, praepositi Calissiensis, in Calissiensi, item Apolloniae, Elisabeth et Hedvigis filiarum olim Nicolai Bronikowsky in terra Wschowensi, item Moraczewo Laurentii Moraczewsky in Costensi districtibus, item Iohannis, Alberti Naczkonum, Bozanthae de Skampe, Andreae Grzibowsky de eadem Skampe et Grzibow in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Stanislao Parzniowsky, subpincernae terrae Siradiensis, bona Iacobi Szwierczowsky, Sbignei Belthaczska de Parzniowicze, Mathiae Raysky de Giesky, Iohannis Duch Milakowsky, Iohannis Dambrowsky de Ochaczicze, Nicolai Cakosczicz et Zayslaii de ibidem, propter eorum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iacobo et Nicolao germanis de Cossow bona sors Felicis Borzkowsky in Mosczenicza, Iohannis Banos Bialkowsky in districtu Piotrcoviensi, Stanislai Rogal de Boguslawicze, Iohannis Mikut Cobylieczsky, Andreae Maslo de Wianczkowicze, Laurentii Plewka Dzywlowsky, Iacobi Brandel de Zakrzew et cuiusdam Mathiae Dziwnak de Mosczenicza medius mansus, quem ibidem habet, in terra Siradiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Nicolao Sirakowsky bona filii Derslai Ossinsky videlicet Ossyny, Cuczkowo cum medietate molendini Ruda, item advocatia in villa Mieszdrzewie in districtu Gostinensi, et sors Nicolai Wrzebsky et germanae eius Elisabeth, Barbarae Langanowska, Mathiae Miszkowicz et uxoris eius, in terra Cracoviensi et districtu Proscheviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Chlewiczsky, subpincernae ducis Sigismundi, bona Valentini Naramba Miroschowsky, Andreae de Sbiluthowicze et uxoris atque puerorum suorum, sors in Koczonow et Maczieikowicze, Catharinae de Skroniow relictae olim Iacobi de Miroschow, Petri Wloch Dziewianczicze, sors Blasii in Poroczicze, Nicolai Zielonka in Miroschow, reformatio et obligationes Catharinae Bothurzinska, quas habet a marito suo olim Marcissio Corwa, Sbiluthowicze, Conary, Wrossky et Parva Xansch in terra Cracoviensi et Carnkow et Zukowicze in terra Sandomiriensi, puerorum olim Canya, item Podliesky….(deest), item plebani de Parva Kazimirza et obligationes Barbarae consortis Nicolai Schalowsky, quas habet Xyanznicze et utraque Slupcza in terra Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 124 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Ocziesky bona Iacobi Gorvnsky et Alberti Golasky in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iacobo de Schidlowiecz, curiae regiae thesaurario, bona Alexandri et Annae uxoris eius in Guthow et Brody, Iohannis et Sigismundi in Lankowicze et Wolia Lankowska et Brody, Nicolai de Mikolaiow, item advocatia in Kaczky Andreae de Stangosie, Andreae de Prodziecz, item plebani de Vrzessnia sors in Symanowicze et Raczlavicze, Barbarae relictae Adae Grzibowski in Krczony, item Rzeschothko presbyteri et omnium terrigenarum terrae Sochaczoviensis, praeter eos, quorum iam bona aliis distributa sunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni de Radzymino, castellano Warschoviensi, bona Andreae et Nicolai in utraque Goluschino et Bieliawy in terra Plocensi et districtu Srzenensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.09 Iohanni de Krisko bona Cossow Zarambae de Luthomirzino Mathiae de Kroczew, item Kielbassientha de Czessevo, item Ossuchovo de Vithoslavicze, videlicet Adae, Pauli et Iohannis, item Kielbovo Iacobi Dworak, Lucae, Mathiae de Chiczevo, Iohannis filii Stephani de eadem Chiczevo, Libowicz et Mathiae de Gorzno, in terra Plocensi consistentia, data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.10 Bernardo Pothoczki de Poplaw, curiensi regio, bona Thomae Maslowski, obligatio in Strzelcze Predborii Graniczki, item Iohannis Zgierski Coslow, Crassow et Clonischow in Siradiensi, item Martini Mathol, civis Lanciciensis, Bogdanczow, Kozicze, Blonye et Glambokie, quae habet in obligatione in Lanciciensi, item Swiecziechow Alberti et consortis eius in Radomiensi item Iohannis Baran de Magna Racziborow, Wolia Racziborowska et Annae ipsius consortis Bielawy in Gostinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.10 Rex testificatur Iohannem seniorem de Danaborz, castellanum Rogoznensem et capitaneum Naklensem, villam suam Chroschkovo districtus Naklensis, in 100 fl. hung., adiungendis coniunctim et indivise alias nyedzyelnye ad 400 fl. prius in mutuum acceptos, Nicolao Orzelsky obligasse. VP. MK 16, f. 87 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iohanni de Schamothuli, palatino Posnaniensi, bona Caspari Zaborowsky, Iohannis Zyrkowsky, burgrabii Kczinensis, Iohannis Vycziaschkowsky, Micha毛lis Zegrowsky in districtibus Posnaniensi, Pizdrensi et Kczinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iacobo de Zirniky bona Bartholomaei de Jabramowicze, Iohannis, Derslai, Stephani germanorum de Sulimowko, Stanislai Orzel de Labeczie, Nicolai et Iacobi germanorum de Slonkowo in Siradiensi districtu data sunt ( in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iohanni Polak de Carnkow, ducatus Glogoviensis capitaneo generali, bona magistri Iohannis Slaberszdorff, ordinis Hierosolymitani commendatoris in Lagow, villae, videlicet Temploff, Zarzin, Langffol, Borszyn in terra Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 138 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona reformatoria Helenae Novomyeszka sortes in oppido Novemiastho et in villis Klenka, Komorze et Chromiecz, districtus Pyzdrensis et Gostinensis, propter inoboedientiam et absentiam ab expeditione bellica, Iohanni Rozdrazowsky donat. VP. MK 16, f. 85 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona haereditaria sortes in Novemyastho et in villis Klenka, Komorze et Cromiecz, districtus Pyzdrensis, propter absentiam ab expeditione bellica Mathiae, Lucae, Stanislai, Iohannis et Iacobi, germanorum de Novemiastho, Iohanni Rozrazowsky donat. VP. MK 16, f. 85 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona Cristini de Smolsko, castellani Junivladislaviensis, videlicet Cromischowicze, Smolsko, Novavyesch, Smolska Volya, Schalonky et Jandrowicze, necnon bona Petri Lassoczsky in Lassothky, Glewo, Calino et Vychowo haeredis, ac hon. Alberti in Ossyaczyny, Iohannis Redeczsky Przedecensis, Floriani in Calin et N. N. in Bonyow plebanorum, necnon omnium et singulorum terrigenarum de districtibus Brzestensi, Covalensi, Cruschviciensi et Radzieiowiensi, a bello praesenti absentium, Andreae de Lubien, palatino Brzestensi, donat. VP. MK 16, f. 86 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Andreae Bykowsky in Byky et Stanislai Sulkowsky in Sulkovo et super alia bona terrestria quaecunque habent ubicunque sita sint et quibuscunque nominibus vocitentur, quorum nomina et cognomina pro sufficienter expressis in eisdem habere volumus, sub forma priorum donationum, Nicolao Vylkowsky, thesaurario Brzestensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Iohannis Thaczalsky in Thaczaly, Camyonky, Gaszyorowo, necnon obligationem quam habet in villa Januschow, Nicolao Splawsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Item gen. Stanislao Srzensky, castellano Viznensi, bona nobb. Mathiae Myassy, item Martini Andreae Krzywkowsky, item Iohannis Czarnycz, item Laurentii et Iohannis de Luborzacz, Antonii et Nicolai (de) Lubiewsko, Stanislai Iohannis Resska, Mathiae Czychoschievicz, Nicolai, Iohannis et Cristini de Zalieszye, Nicolai Suchan, Andreae Vigilia, Iohannis Corni et Lazari ipsius filii, Stanislai Zabloczsky, Alberti Zoladek, Nicolai Myodusch de Bagenycza, Nicolai et Swianthoslai filiorum Cholewae, Petri Antiqui, Nicolai Yakaczewycz, Stanislai Carpicz et Iacobi Dussa de Slaweczino, Nicolai Wyssorog, Marci Nicolai Vylczek, Margarethae relictae olim Mathiae, Bartholomaei Mazinowicz, Mathiae Paluch et Iohannis de Stawischino (deletum), Mathiae Smeda, Stanislai, Mathiae et Iohannis, filiorum Micha毛lis et Petri Sowicz de Nyzgora, Iohannis Myeduss et Mathiae Scepanowicz de Nyedzialky, Stanislai Spyth, Petri fratris ipsius, Mathiae, Andreae Canya, Mathiae, Adam et Iohannis Spith de Crzywkowy, Iohannis Smolka, Nicolai Mykscha, Andreae, Bartholomaei et Dorotheae viduae de Lipowecz, Pauli Ruschin et Nicolai filiorum Ronkonis, Pauli filii Tiburtii de Wielun, Iohannis Czastotha, Nicolai Capusthka et Pauli ipsius filii, Martini presbyteri, Gregorii filii Petri, Bartholomaei, Iacobi et Pauli de Coboschino, Bernhardi, Swianthoslai, Stanislai, Falatha, Pauli, Stanislai Vilczigon de Lugy, Andreae de Goluschino, Budislai Naquassky in districtu Srzenensi, Bartholomaei Brzasszyensky de Zabowo in districtu Racziazensi (deletum), Petri de Smarzewo in districtu Bielscensi, Dadzybogii de Myedzwyada, capitanei Lomzensis, in districtu Viznensi sita, quaecunque et ubicunque habuerint (data sunt). VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Zavissio de Conradzecz, castellano Plocensi, bona Iacobi Rubieschowsky in Radzanow, in Volya et in Zalieszie, necnon olim Petri (de Chotkowo), episcopi Plocensis in eisdem Radzanow et Volya, Stanislai cancellarii olim eiusdem episcopi Plocensis in Rogozino Pyvovo, Nicolai de Jurzischevo, Iacobi filii Cristini, Martini filii Bartholomaei, Mathiae filii Stephani, Gothardi, Andreae, Derslai, Laurentii, Nicolai Byenyeschewiczy, relictae olim Iacobi Trzesska, relictae Andreae alias Szyva, Nicolai Nyemyerzicz, Pauli Romyenyecz, Stiborii, Martini Thoszkovycz de Maiori Thussky, Martini Duczka, Abrahae Nicolai filii, Caspari de Parva Thussky, Iohannis Coth, Nicolai, Stanislai et Pauli Vyrvaly de Kyelbovo, Nicolai, Iacobi, Lucae, Martini, Mathiae, Petri, Stephani filiorum Stiborii, Andreae, Pauli, Nicolai, Antonii filiorum Iohannis de alia Kielbovo, Iacobi de Pieglovo, Iohannis, Stanislai, Stephani, Stanislai, Andreae, Nicolai, Petri, Mathiae filiorum, Pauli, Iohannis Zaramba, Stanislai de Guthi et Sdbischino et aliorum vicinorum suorum de alia Sulevo, et Iacobi de ibidem, Stanislai Sthawyany, Iacobi, Micha毛lis Kielbassa et eorum nepotum de Granczycze, Andreae, Iohannis germanorum, Andreae, Mathiae, Stanislai, Iacobi de ibidem, Iohannis Zaramba, Sciborii de Luthomirzino, Stanislai praepositi Plocensis in Luschevo in Plocensi, Racziazensi, Plonensi, Vassoczensi, Sulyrziensi et Visnensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Paulo Conyvscheczsky, notario regio, bona Syenko Brathcowsky et ipsius consortis dicta Holobuthow et Vherskie ac obligationes, quas habet in bonis ipsis inscriptas in terra Premisliensi in districtu Striensi, Zanko Huniaticzky dicta Hunyaticze in districtu Drohobiczensi, necnon sors Andreae Jachinowicz, Sienko Dischlowicz, Jaczko Trunkovicz, Iwan Slothky in villa Czarkowicze in districtu Leopoliensi ac obligationes seu bona alia eorundem, quas in districtibus eisdem per quempiam obligatas habuerint, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Jablonsky bona Catharinae Janowska viduae et filiae ipsius, videlicet Ostrowsko et Dampno in Sandecensi et Iohannis Czasky scultetia in Brziska in Biecensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Iohannis Smochewsky in Smochewo, Parzisch, in Nadborovo et in Podolino, Iohannis Dambrosky in Dambrova, Zuzoly et Comorovo Kczinensis, item praefati Iohannis Smoschewsky et in oppido Skoky Gnesnensis districtuum data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Margarethae et Annae filiarum olim nob. Nicolai Niemierza Ruschewsky in oppido Riczivol et in villis Krazoly, in Ryschewo utraque et in Gorzen, in districtibus Posnaniensi et Bidgostiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sebastiano de Oleschniky bona Stanislai in Moravicza ac…. (nomen deest) Probolowsky in Zamboczin plebanorum, necnon Barbarae Regulska de Cleparz ac reformatio in Cracoviensi, obligatio Martini de Kuszabcz, generis Zdziensky, Martini Rogathka de Dambye, Laurentii Gano et Elisabeth uxoris suae, Andreae nepotis Przezniegowsky in Pyassky et Przezniegow in Chelmensi seu Crasnosthaviensi, et advocatia advocatorum in villa regali Dzyerschkowicze, et Andreae filii Cozmian de Rzeczicza Roznyanowa in Urzadoviensi districtibus, Catharinae vero Crabussova, civis Cracoviensis, et obligationes eiusdem ob indebitam etc. et ex eo, quia suus intercessor post primam ordinationem exercituum nostrorum in acie et in loco suo nunquam fuit et ante exercitus nostri dimissionem de bello etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Petro Schaffraniecz de Pieschkova Scala, capitaneo Radomiensi, bona omnium et singulorum terrigenarum in Radomiensi et Chanczinensi districtibus ubicunque consistentia a bello praesenti generali Moldaviensi absentium et ab eodem profugorum, quibuscunque nominibus nuncupentur et cuiuscunque condicionis et eminentiae fuerint, aliis concessa, quorum nomina et cognomina volumus hic habere pro expressis, data sunt. VP r.. MK 16, f. 122 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Chlewiczsky, notario regio, bona Piotrowski in Vamborkow et Przewszin, Iohannis plebani in Strzezowicze, ac Nicolai et Georgii germanorum in Smoczow et Kochow, Nicolai et Rapha毛lis in Pogrodzie et in Busskowicze, Iohannis Cudarka in Borkow, Catharinae olim Iohannis Schymvnowsky in Sandomiriensi, obligatioque eiusdem Catharinae, necnon obligatio Maii civis Visliciensis in Piassky in Wisliciensi, item Bialkowsky in Bialky Iacobi Kuzowski et Annae coniugis suae in Piczkowicze, ac obligatio Abrahae in Volia Blinowska in Lublinensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Stanislao Schaffraniecz de Pieschkova skala, capitaneo Novae Civitatis Corczin, bona Iohannis Opathowski in Swianczicze propter ipsius inoboedientiam, Bernardi vero de Przibislawicze ex eo, quia ante exercitus nostri dimissionem etc., in terra Cracoviensi sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Vincentio Czaczki, cubiculario regio, bona Nicolai et Simonis Lobeski, Nicolai Czaczki, canonici Posnaniensis, in Czaczko, Glinsko, Bronsko, Robaczino, item….Nolla sculteti in Virzenka in Pisdrensi et Costensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 152 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Kownaczsky bona relictae olim Iacobi, Hedvigis, Catharinae et Dorotheae filiarum olim Iacobi, Stanislai filii olim Bernardi, Nicolai Szwiaschkowicz, Iacobi Moldarz et Iohannis fratris eius de Kownathy Voynowe, Andreae Vitkowicz de Cownathy Zandowe, Cristini et Marci filii eiusdem, Troiani et filii eiusdem, relictae olim Martini et Andreae filii eiusdem, viduae Szarukowa et Iohannis filii ipsius, Mathiae et fratrum eius, relictae olim Mathiae et Annae filiae ipsius, Stanislai filii Stiborii, relictae olim Pauli Jacuschowicz et Micha毛lis germanorum, Pauli filii Papiesz et Stephani germanorum, Petri Dobrzinowicz, relictae olim Iohannis, Bartholomaei et Pauli filiorum eiusdem de Kownathy Borowe, Iohannis Gagno, Martini Gagno, Iacobi Kucz, Iohannis Dologowicz de Cownathy, Mathiae Chomicz de Ruthky, Andreae Ribaczsky de Kownathy Ziadowe, in terra Plocensi, in districtibus Bielczensi, Sulieziensi et Racziazensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.24 Rex testificatur Albertum Czirmienski de Czirmyno sortes suas in Czirmyno et Poyednycza, districtus Calissiensis, pro medietate praedii, tota curia et 7 hortulanis ante civitatem Calischiensem sub monte circa molendinum Staromyesczky additioneque 200 marc. cum Georgio Hubati rotmagistro commutasse. VP. MK 16, f. 88 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.25 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Stanislai Ossieczski in villis Oszyeczany et Lazany districtus Cracoviensis Zdzyamborio Zamboczski datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.25 Stanislao de Niessulow bona Iacobi Borzek, necnon viduae Stanislavova et Pauli filii sui ac aliorum puerorum suorum ac Iohannis Dip de Chyczevo in districtu Racziazensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Hieronimo Mlodeczski de Wyenyava bona Eliae, Petri et Lassothae de Rogowa, Derslai de Chroslicze et ipsius obligatio, quam habet in bonis Jaroschin in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Severino Herborth, notario regio, bona nobilium villa videlicet puerorum olim Iohannis Kokowsky et consortis ipsius Brigittae haeredis, ibidem in terra Leopoliensi sita, data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Iohanni Firley de Strosziska bona nobb. et honn. Petri Cluczewsky in villa Polszka Prziszieka in Costensi et allodium in Bialeyezyoro in eodem districtu, Derslai Ostrowiczky et medietas villae Ostrovithe in Ripinensi, Iohannis Clvnowsky et sors in Clonow in Posnaniensi terra Pisdrensi, Iohannis Lubasky plebani in ibidem in Lubasch in Posnaniensi districtibus, propter eorum inoboedientiam etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Petro Schidlowieczki, vexillifero curiae regiae, bona nobb. Raczkowsky, Petri Adae, civis Posnaniensis, item advocatia advocati Gnesnensis ac alia ubicunque habuerint, item molendina famm. Stanczel Broda post claustrum s. Dominici, Blasii et uxoris ipsius ante valvam Vratislaviensem extra muros Posnanienses sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis generali, et eius fratribus Iohanni iudici Dobrzinensi et Stanislao germano de eadem Carnkow bona Goldsko nobb. Lithwynowa cum filio suo, item Catharinae Rukielczina et Sossnowska ac Malyvschin villa Martini, Stanislai, Andreae et Dominikovicz nobilium, item Blyn villa Iohannis Ranczka et aliorum in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi, et villa nobilium dicta Czarnomyw in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iacobo Mothiczka de Ostrzicza bona Nicolai Zeliga Philipovicz et Mathiae Thuzikovicz de Holchow alias Czarnolozy, Stanislai Zidwicz de Borow, Iohannis de Dworziska, Iohannis Miszyevicz de Jaslikow, Iacobi, Iohannis Stari de ibidem, Annae filiae olim Benedicti de Virzchovicze, Andreae et Stanislai in Paczalthovicze et in Czathkovicze in Cracoviensi et Chelmensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Naramowsky bona Catharinae relictae olim Georgii Zeth in Naramowicze et Lubicz in Posnaniensi, Iohannis Wladika, advocati in Stawischin, medietas suae advocatiae ibidem in Calissiensi, et sors Petri Grzimala, quam habet in medietate bonorum Graboschewo et Panyaka in Pizdrensi districtibus data sunt (deletum, in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Jaykowski sors haereditaria Gregorii et Alexandri, necnon Catharinae uxoris Iohannis sculteti de Jayki in districtu Siradiensi data est. . MK 16, f. 158 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Felicis de Pyandziczow Iohanni Bochothnyczsky de Oleschnicza datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Iohannis Stognyew de Powyethna et matris eius Andreae Rzeschowsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Iacobi Malocha de Croslicze, Iohannis et Petri de Strzalkowo, Iacobi et Iohannis de Levyschkovo, Iacobi sculteti in Modrzevicze in Sandomiriensi, Laurentii de Lazy, Stanislai de Jezyora et Galambek, Marci de Schczygly in Lucoviensi districtibus, necnon Sophiae, Annae, Dorotheae germanarum de Myleyovicze ac bona reformationis nob. Sarae relictae Micha毛lis de eadem Mileyovicze Iohanni Coryczsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Sigismundi Hwnowsky in villis Tharnoschin, Hulow, Vyrzbicza, Corhynye, Cornye, Convycza, Nowoszyolka, Moschcz, in districtu Belzensi, necnon braseatorium et usumfructum piscinae in Hunow Iohanni de Tharnow, vexillifero Cracoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Andreae et Iacobo haeredibus de Dlothow bona nobb. Bartholomaei et Martini de Strazewo, tum Iohannis, Adae, Mathiae, Pauli, Stanislai Roboch, item Iacobi, Nicolai, Martini, Andreae Sulek, item Alberti de Maschownicza in districtu Srzemensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Ostrowski bona Kliczkovo Stanislai Kliczkowsky, Iohannis et Pauli germanorum de Drwalye data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Podkrayewsky bona Laurentii Schisska de Nyedzialky, Alberti, Mathiae, Gregorii et Simonis dictorum Durlikowicze, Stanislai Dura, Mathiae Gamba de Petrakozy in districtu Srzemensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Lichinsky de Goslawicze bona Alexandri Girzikowsky et consortis suae Elisabeth Comorowo, item alia Comorow Catharinae viduae in districtu Gnesnensi data. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Alberto de Gorzicze bona Annae relictae olim Stanislai et Margarethae relictae olim Alberti Gorziczsky de eadem Gorzicze in terra Calischiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Micha毛li Dambrowsky bona Martini Cosziczsky in Chlasthava in Costhnensi et reformatio Elisabeth Marchlova in Coslow in Posnaniensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Scziczensky bona Stanislai Jasskowicz in Cziolkowo et Vozniky et obligatio Nicolai, item in Lvnyewo et Chomenthowo et in Plona, relictae olim Iohannis, item Venceslai in Cholstowo, Pauli in Vampily, Andreae Ramoth in Malochovo, item Stanislai et Alberti in Chomienthovo, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Goliczsky, vexillifero Lanciciensi, bona Andreae Scharnowsky de Bori Sarnowo et Iacobi Dambrowsky in ibidem, obligatio Nicolai de Fulky, Andreae Gorzewsky et Iohannis Porzischewsky in Lanciciensi et Gneznensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Petro Gruschinsky de Ivanovicze bona hon. Petri plebani in Blasky de Minori Voyczicze et nob. Alberti de Minori Voyczicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Schidlowieczski, curiensi regio, bona Iohannis de Schidlowiecz, scholastici Sandomiriensis, villa Ribien et Iacobi Sdziechowsky et consortis eius in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Andreae Morawinsky bona N. Ludomsky Msczich, Iohannis Wielzinsky, Sandivogii Vithkowsky et Iohannis sui germani in districtu…. (deest) data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Sczikowsky de Mikluschicze, subpincernae curiae regiae, data sunt bona terrigenarum, prout sunt fol. XLIIII descripta (litterae hae ibi desunt). VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Schcziczerz bona Adae, Pauli et Iohannis de Vitoslawicze, Stanislai Jaschkowicz de Cziolkowo et Vozniky, Alberti et Stanislai de Vozniky et Chomanthowo, Nicolai Zalesski, Pauli in Vampoly, Ramolth in Malochovo, Venceslai in Chelstovo, relictae olim Iohannis de Plona et Lunievo, Petri, Mathiae, Nicolai de Vampily, Andreae Ossman et Alberti de Obramp Minori, Pauli et Nicolai Agnyschowicz de Obramp Maiori, data sunt. VP r.. MK 16, f. 129 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Rapha毛li Goluchowsky, curiensi regio, bona Zassini, Andreae et Nicolai in Lipnik in Chanczinensi, item eiusdem Zassini in Sulischow, necnon obligatio, quam habet in Lipa in eodem districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Dalikowski bona Petri Thopolski, Stanislai Przeszkosth et Nicolai de Cuczino, Stanislai de Jablona, item Annae relictae Nicolai Dalikowski reformatio, quam habet in Dalikow in terra Lanciciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Goliczsky, vexillifero Lanciciensi, bona Alberti Gorzewski in terra Siradiensi sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iacobo Swida de Cruschewa, subiudici terrae Siradiensis, bona Annae et sororis suae, filiarum olim Kapalski de Vola Boguslawska in terra Lanciciensi et districtu Orloviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona hon. Lucae plebani in Popowo, necnon Alberti, Iohannis et Nicolai, filiorum olim Petri Jagodniczsky de Vislavicze in districtu Calissiensi Alberto Jablonowski datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Matthiae, Iohannis, Stanislai, Martini, Iacobi Brzuch de Brvnovo, Stephani de Thchocz in Plocensi, Iohannis Bilinski de Plona, Nicolai, Petri, Iacobi Bernhardi de Novawyesz, Iohannis Curek Myrzon de Leschno, necnon obligationes Petri, Nicolai et Iohannis in Novawiesz, ac Andreae, Marci, Petri et Pauli in Carvovo in Plonensi et Beszensi districtibus Iacobo Cristino de Leschno datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Catharinae relictae Petri et Catharinae, Hedvigis, Annae, Margarethae, Sophiae filiarum eiusdem ac Msczichnae, necnon Catharinae relictae Mathiae et Micha毛lis, Alberti, Martini, Iohannis et Marthae puerorum eiusdem de Rycharczicze, Iacobi Golyvycza de Vnyenyno in districtu Byelscensi Stanislao Jaschcz de Rycharczicze datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Pauli, Iohannis, Alberti Dussy de Janczevo Nicolao de Janczevo datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona omnium haeredum et terrigenarum quibuscunque vocitentur nominibus de villa Roszotharzow, nobb. Annae Paczolthova, Petri, Andreae Grzegorzkowye de Ostrow, Andreae, Nicolai de villa Crassko, necnon obligationem Iohannis Sroczsky, quam habet in Godzieschow, in districtu Radomiensi Abrahae Zbansky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona sortem haereditariam Stanislai Szmyothanka de Cruschenycza in districtu Plonensi Felici de Cruschenycza datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super sortem in Niezwostowicze et Jaroschow in districtu Gnesnensi Alberti Nyezwastowsky et sortem in villa Minori Kaczkowo Annae relictae Iohannis Chonyeczsky et eorum, qui se ibi propinquitatem habere praetendunt, in districtu Chczinensi, Petro Swianthkowsky datae sunt (in margine nota: immutatae). VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona seu sortes ubicunque consistentes nobb. Iohannis Jaxon et villam Wyrzchowiska Iohannis Nyemierza, item sortes in Wyssynky villa Stanislai Wissinsky et sortes Bernardi Libischewsky in quibuscunque bonis ipsum concernentes in terra Sandomiriensi et districtu Oppocznensi, in quibuscunque terris et districtibus domini nostri consistentes, item sortes Vincentii Ossuchowsky in Ossuchow et in aliis bonis ubicunque habuerit in terra Sochaczoviensi, Iacobo Drzeviczsky, castellano Zarnoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis super bona seu sortes nobb. Iohannis et Petri Bloczyschewsky medietatem villae Bloczyschewo et medietatem villae Manczlino seu dotis et dotalicii reformationem matris ipsorum in eadem villa seu in quibuscunque aliis bonis factam, et medietatem villae Boguslawky Nicolai Boguslawsky ac aliorum fratrum ipsius in terris Maioris Poloniae et districtu Costensi, item sortem hon. Stanislai Gwiasdowsky in villa Sokolniky seu in quibuscunque aliis bonis ipsum concernentibus et villam Posczvkowo seu pecunias ratione dotis et dotalicii Catharinae Knyschinska per maritum suum Iohannem Gwiasdowsky ibidem, et sortes in villa Minori Syekyrky Petri Rychlyk seu pecunias matri ipsius Agneti ratione dotis et dotalicii reformatas in eadem, item Nicolai Sandiwogek, item sortem Bagrawsky seu pecunias Crasczsky in eadem obligatas, Iohanni Gwiasdowsky, notario regio, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Carnkowsky, notario regio, bona Cutovo et Powssyno in terra Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Nicolao Ostrowsky bona in villa Leschnik in terra Lublinensi et districtu Vrzandoviensi sita, quae sunt obligata Iohanni Jacussovicz de Trzenek data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Cobierniczky bona Alberti, Andreae, Iacobi, Stanislai, Falislai germanorum de Camionky, Nicolai, Iacobi, Petri, Gregorii, Alexii, Alberti, Petri Canssy et puerorum Andreae et filii Alberti, Iohannis Cziolek de ibidem, Dominici et Viti de Richarczicze, Gnati alias Drosdi, item Iohannis et Martini de Byaluthy, Iohannis Labvnya et filii Nicolai de Lissakovo in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Liberanth, physico regio, villa Garlicza nob. Stanislai Doktorek in districtu Cracoviensi data est. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Guth de Bliszyn, piperario regio, bona Bartholomaei Vysnowsky de Valowicze, Iohannis senioris de Jodlowa et alterius Iohannis advocati de ibidem, Iohannis advocati de Rowne, Zurowsky advocati de Zurow in Bieczensi, Laurentii advocati de Crosczenko in Sandecensi, Bartholomaei advocati de Vaczicze in Sandomiriensi, Georgii Bidlowsky advocati de Colaczicze, Iohannis Skoczien de Ochonyn in Cracoviensi, Sthachna de Ochonya, Pradothae de Dobra, Stanislai Gerak, Iohannis Srzarzak, Staszylonycz Varzowsky, advocati de Varszycze, Iohannis advocati de Gyodlowo, Nicolai Szebyn in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Mathiae de Sluzev, palatino Lanciciensi, bona Iohannis Jaronthowsky quaecunque habet in Iunivladislaviensi et Brestensi, Jaroslai, Dobrogostii et Margarethae Tharkowska, civis Bidgostiensis, ubicunque habuerit in Bidgostiensi, Andreae Sklothowsky, Stanislai Troska Jamniczsky, Nicolai Carssniczky, Micha毛lis Zabokrzeczky, Sophiae Charbiczka et mariti sui Jamnyczky, Bartholomaei de Groski Jandus, Stanislai de Modlna in Lanciciensi, Iohannis Krzekothowsky, Martini Wigrozowsky et Helenae consortis suae Solecz in Gnesnensi, Nicolai Bogusch de Pietriky, Stanislai Clewsky dicti Podawcza et Iacobi Chudkowsky in Calissiensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Niemyerzae Skoczkowsky bona Iacobi, Dorotheae et Margarethae in Budkowo et Grabowo, item Turpini in Brechowo, item Mroczek, Bartholomaei, Iacobi, Iohannis in Somany, item Iohannis Sossin in alia Somani, item Alberti in Wroblewo, item Caspari, Iohannis in Chorzewo, item Iohannis, Bernhardi, Dobeslai, Alberti, Nicolai in Czieschewo, item Stanislai, Thomae, Martini, Iohannis, Iohannis Micha毛lis in Manikowo, item Iohannis et Mathiae in Sulienczicze in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Alberto Policzsky bona Margarethae, Barbarae, Helenae et alterius Margarethae, neptis eiusdem, et Barbarae, necnon obligationes, quas habent in villa regali Vsczikowo, et reformationes Helenae Mrowinska in eadem Mrowyniek et in Rospielnicze, Annae filiae olim Gabrielis Szypowsky super medietate villae Janow in Posnaniensi, Kczinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Andreae et Stanislao Socha de Strzeskouicze bona terrestria seu pecunia reformata Catharinae Mczichowa super Strzeskouicze in districtu Lublinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Nicolao Bandkowsky bona Stanislai Strzalkowsky quaecunque habet in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Stanislao Lipniczsky bona Iohannis Comornieczsky in Minori Comornia ac obligatio eiusdem in ibidem, Nicolai Bronsky, cives Sandomiriensis, in Golkowicze, et Andreae Baczek Cothowsky in Thudorowiecz et Chothow, Micha毛lis in Lonina, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Vnyezirzski bona nobilium: reformatio Margarethae relictae olim Iacobi et Nicolai filii eiusdem in gori et bori in Vnyezyrz, item Margarethae olim Stanislai Iohannisque filii ipsius, Alberti Pacziorek, Lucae et Gregorii germanorum de Maczevo in Racziazensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Liczinski de Nowawiesz bona Nicolai Bogusch de Pietriky et consortis suae Hedvigis de Przedzino, Stanislai Chlewski dicti Podawcza, Iacobi et Nicolai Chudkowski in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, bona Petri Vlinsky in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Iacobo Bruczkowsky bona Iohannis de Minori Curovo, Nicolai de Maiori Curow, Hedvigis Oczina villa Biskupicze et Schetlowo dicta Sarlogowska in districtu Coninensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Rex testificatur Iohannem Vabyowsky, tenutarium in Parzinczevo, obligationes suas, quas habet super 4 tabernis, in quibus Andreas Faber, Laurentius Trosczek, Mathias Maczyoch et Blasius Tharunka morantur, et uno hortulano dicto Pyothrek ac cum medietate allodii sortis suae in praefata Parzinczevo, et cum omnibus pratis, dempto uno prato, quod smuk nuncupatur, quod iacet penes viam transeuntem in Gosczychovo, et cum labore 6 cmetonum in eadem villa in sorte sua, quos sibi elegerit, pro 120 fl. hung. Martino Zbanssky vendidisse. VP. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Nob. Nicolao Wronowsky bona terrestria nobb. Iohannis Michalcovicz de Chmyelik, Iacobi Bogutha de Kyerz, Iohannis Nyeczvya de Ponyathova in districtu Lublinensi et alia quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.- Litterae, quae dari debuerunt domino Nicolao Sczykowski super bona propter terrigenarum a bello absentiam sibi data, suspenduntur usque ad felicem serenissimi domini regis in Poloniam reditum. Bona vero impetrata sunt ista: Marci Ratholdi de Skrzydlna ubicunque habuerit, Nicolai Schalowski et eius uxoris reformatio (haec verba deleta), Nicolai Radwanski Swieborowicze, Stanislai Vissinski Wissina in terra Sandomiriensi districtu Opocznensi, Koczonow propter absentiam nobilium, item bona filiorum olim Stanislai Trzeczieski, Catharinae Coslowska alias Coczwarzyna (haec verba deleta), relictae Nyemstha Krzczianski in Sczythniki et ubi alias habuerit, filiorum et filiarum Niemsta in Sczythnyki ubique habuerint [in] Cracoviensi et Sandomiriensi [districtibus] sita. n.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Thomae Barthniczky, vexillifero Plocensi, bona terrestria nobb. Alberti, Iacobi, Laurentii dictorum Colaczy, Micha毛lis, Andreae, Mathiae Pyerdon et Iacobi filii ipsius Alberti Pierdon, Iacobi Falkovicz, Catharinae relictae olim Nicolai et filiorum eiusdem, Iacobi Golamb et Iohannis fratrum, Hieronimi, Iohannis, Urbani et aliorum terrigenarum de Myeczikovy, Iacobi, Gothardi, Stanislai de Borzuchovo in Mlavensi, Stephani et Petri ipsius filii, Andreae Onyek, Martini Cobylka et Iacobi fratrum, Stanislai et aliorum terrigenarum de Dlugyekanthy, Iacobi, Iohannis Slabnya et Andreae germanorum de Patrzikozy in Srzenensi, Mathiae, Iohannis Nyemyeryczy, Stanislai, Andreae, Iohannis Vyrzchovihovyczy, Pauli, Iacobi Sandkovyczy, Alexii, Andreae, Daczbogii Rakaviczy de Lepky, Nicolai, Mathiae, Stanislai, Andreae de Vnyeykovo, Nicolai, Martini, Throiani et relictae olim Szvyanthoslai de alia Vnyenkovo, Iacobi, Pauli Golambow, Nicolai Thomkovicz, Stanislai Pilczevicz, Andreae Lubka, Mathiae Thomkovicz, Alberti Stary, Thomae Sthari et Leonhardi eius filii, Iacobi Thomkovicz, Mathiae Glownycz et Alberti fratris eius, Gregorii Grzyniczicz et aliarum terrigenarum de Grabienycza in Sulirziensi districtibus sita, necnon advocatia Ponadensis in Mlava de Dyess ac in Novawyesszy advocatorum ac alia bona quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Litterae donationis super bona nobb. Offka de Canygovo, Nicolai Slyedz de Mischevo, Thomae Crupa, Stanislai de Peplovo, Petri Crczonovicz de ibidem et Iohannis de eadem Pleplivo, Petri de Goslicze, Nicolai de Zyelonky in Plocensi, Gregorii de Galyeyow in Byelscensi, Eliae Gawlowsky de Bagurzino in Sulirziensi districtibus Alberto de Mischevo datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Nob. Iohanni de Scheligy bona nobb. Nicolai presbyteri et Andreae germanorum, Iohannis Dig, Martini Dira, Stephani Kira, Stanislai Pyka de alia Scheligy, Stanislai de Myekowo, Andreae Ramolth alias Flak de Zukovo, Stanislai Mnych de Gorne Zukovo, Hedvigis relictae olim Georgii et puerorum eius Iacobi et Gothardi de Brunovo in districtu Plocensi ac alia, quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Andreae de Cosznyno bona Stephani et Philipowicz, Micha毛lis, Davidis et Stephani Mykulczy de Lunyow, Micha毛lis Maynoth et Alexii de Volova, Iacobi, Mathiae, Bartholomaei et aliorum terrigenarum de Gluchowo in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Petro Zeliensky bona Nicolai et fratris sui Stanislai filiorum Choliewa, Petri, Stanislai Karpin et Iacobi fratris Coliewa de Cossow, Viti de eadem Cossovo, Adae, de Maschewnicza, Stanislai Jeranth, Nicolai Suchan, Alberti Zolandek in districtu Zawkrzensi, Iohannis Cothny in Dziangilova et Ragini, Mathiae Szidlek in Wianczonky cum parte molendini in fluvio Strwawka et terra Dobrzinensi, item Stanislai Beska et Iohannis et filiorum eius in Bagienycza, item Bartholomaei in Straschevo (deletum) in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Rapha毛li de Jaroslaw bona Iohannis Sopichowsky, advocati in villa regali Giellarova, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Nicolao Opaliensky bona Cubaczino Iohannis Cubaczski, Dzanczina Iohannis Chelmsky et Barbarae uxoris ipsius, item Glazevo et Durmovo Andreae Glazewsky, Petri et Bozanthae Clapowsky et Iohannis Piotrowsky et alterius Iohannis et Andreae de ibidem, item sors ipsorum in Bukali data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.02 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Corzino Nicolai de Corzino, in terra Plocensi et districtu Sulyrzysch, Gothardo de Kargoschino datae sunt. VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.02 Nob. Stanislao de Mlodinino bona Mathiae de Piasky alias Olschewo, Petri Zebro de ibidem, Iacobi Abyssior in Crossnicze et Nicolai fratrisque eius de Pnyewo et alia ubicunque habuerint – data sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iohanni Wloschowsky de Jaroslaw bona Stanislai Maliewsky et Margarethae consortis suae in villis Chwalkovo et Jeziorko in districtu Costhensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iohanni Lescheczsky bona Stanislai Plewensky in Plewow et Schadek Ravensis et Andreae filii ipsius in ibidem Calissiensis districtuum data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Petro de Gluchowo alias Piwko bona Elisabeth consortis olim Skarpkonis Piwko, Nicolai Miekowski de Otrosze ac obligationes eiusdem in Schaliowa, necnon obligatio Petri in Minori Vlina, in Cracoviensi et Bieczensi districtibus, data sunt (deletum, et in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Micha毛li Mynnosky bona Nicolai et Petri de Vyasth, Martini et Iohannis fratrum de Plasza, Iohannis Powroschnik, civis Proschowiensis, advocati in Clymvnthowo in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iosepho de Mlicze bona Iohannis Costira de Mlicze in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 165 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Naramowsky, curiensi regio, bona Georgii et Andreae dicti Zeth, fratrum germanorum indivisorum, villas videlicet: Naramowicze, Schidlow, Marawsko, Lubicz in Posnaniensi, quia licet ipse Georgius Zeth dictus in bello nostro Moldaviensi praesenti fuit, non tamen sub suo vexillo, prout debuit, ex parte sui et ex parte fratris est ordinatus, nec unquam in ordine fuit, dotemque et dotalicium Eufomiae relictae olim Georgii Zeth, matris praefatorum fratrum germanorum, in praefatis villis sibi reformatum, propter eius Eufomiae de bonis praefatis in sua dote dicta et dotalicio reformatis sufficientem, prout debuit de iure, non expeditionem, prout primi possessores eorundem bonorum expediverant et servierunt, medietasque scultetiae in Stavischin Iohannis Wladica, advocati ibidem, in Calissiensi, et sortes Petri Grzimala, quas habet in medietate bonorum Graboschevo et Paniaka, in Pizdrensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 203 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Stephano Mischewski bona Pauli Gaszior de Parva Brunovo, Barian de Sulikovo, Stephani et relictae olim Iacobi de Reginicze, Iacobi de Ostrowi, Nicolai, Petri, Bernardi, Alberti de Plona in Plocensi, Bielscensi et Plonensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Nicolao Chelmsky bona Marthae Gawronska et reformatio eiusdem, necnon Sophiae filiae praefatae Marthae in Gawrony et Volya Krczonowska, Elisabeth de Sthavovicze ac Elisabeth et Hedvigis in praefata Stavovicze et Gawrony, Stanislai Piotrovicz et Petri Chochol kmetonum de Sczklary, reformatio Ursulae, Iohannis Lyeszien in Zboyenczicze, advocatia in Olieszenicza et in Lapczicza, et obligatio Iohannis Gambicz super molendino sub magna Cozinicze in Cracoviensi et Opocznensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Glabowsky bona Stanislai Clamp de Racziborssko in Cracoviensi, necnon Elisabeth Makowska relictae olim Flischowsky eiusdemque reformatio in Visliciensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Nicolao Vegliensky bona Iohannis Raszko de Mliniska in districtu Zudaczoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Stanislao et Andreae Czachorowsky bona Margarethae consortis Budek et consortis Stanislai de Cotharczino, necnon reformatio eiusdem in Czachorow et Bandorzino, Annae, Dorotheae puerorum olim Iohannis Budek in Czochorow et Bandorzino, Iohannis de Czieslino et Hedvigis consortis eius, Martini Czeder, Iacobi et Catharinae in Zakrzewo, Martini et Andreae de Czachorowo omnes sortes ibidem in Czachorow, Stanislai filii Martini in Bandorzino in Plocensi, Mathiae Bugel, Bartholomaei Szwekier, Iacobi filii Alberti Andrzichowicz, Clementis in Gluchowo, Andreae et Iacobi puerorum olim Petri Grad in Gluchow in Bielscensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Andreae Rzeschowsky bona Hieronimi Bibelsky in novo oppido Bibelo et in Hrussathicze et Swrothouicze in Premisliensi et Sanocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Andreae de Schamothuli, castellano Calissiensi, bona Orchowski de Orchow in districtu Gnesnensi ex eo, quia nedum ad bellum pro die in restibus deputato venire neglexit, sed etiam in undecim septimanis post praefatum diem ad nostrum exercitum venit, Stanislai vero Sobienski de Sobienichi in eodem districtu propter ipsius etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Glambowski bona nobb. et provv. Elisabeth in Vrzepie, Elisabeth Mathiassowa in Bleschno et Vrzessovo, Andreae Vianczlawski in Swieborowicze, Nicolai Porambski in Palanovicze et generi sui ibidem, necnon advocatiae advocatorum et earum possessorum in Okolcze et Czichawcze, in Dangroth et Preczslawicze in terra Cracoviensi, data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Marco Boianowski bona Petri Goszdzowicz, Stanislai et Pauli germanorum, Iacobi et Martini Crassowie fratrum, Iohannis Jedinak, Bernardi Bielicz, Iohannis Calichno de Boyanovo in districtu Plocensi, data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni de Panievo, capitaneo Zidaczoviensi et Striensi, bona nobb. Vchno Rosnithowski, etiam Chodorowski et Micha毛lis Danilowicz data sunt. VP r.. MK 16, f. 147 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iacobo Strzez de Zirniky bona relictae olim Thomae Zalesski in Zalieszicze, necnon reformatio eiusdem in Sczepanowicze in terra Siradiensi et districtu Radomsciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Dambrowski bona Alberti Olbrachczicze, Nicolai Bielski alias Niedospielski in Olbrachczicze et in Niedospelicze, Iacobi in Calinycze in Siradiensi, Helenae, Barbarae et fratrum eorum, puerorum olim Iacobi Zidek de Malusche in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Stanislao de Dambrowa bona Iohannis de Jeziorko et obligatio in Lonino et Andreae Tromala et Hedvigis, Margarethae sororum eius in Vawrzanczicze, et reformatio Elisabeth in ibidem, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Sigismundo de Lanschevo bona Stiborii Gamba, Nicolai Tiburczak et fratrum eius, Bernhardi, Antonii, relictae olim Stanislai Oblang et Bernardi Czechowicz et aliorum de Charzyny, Iohannis, Thomae et Stanislai de Sykori Maruschino, Zach, Alberti, Thobiae, Sigismundi Miodek Gorgon, Mathiae Przepior de Sykori, Iohannis Czach, Stephani ac Iohannis Czyzyk, Felicis et fratrum eius de Siemiathkovo Schathi, Iohannis Wyrwidas, Nicolai Dzyad, relictae olim Czembor, filiorum olim Mscischek, Ambrosii de Siemiathkowo Rekthi et aliorum, qui ibidem inhabitant, sors filiorum Cosczien de Siemiathkowo, Iohannis, Nicolai et Martini et aliorum fratrum in Boyanowo et Dzieczevo et Stanislai Chrapynsky de alia Boyanovo, Thworkonis in Czindathi, Iacobi Mnych, Bernardi Kyelbassa, Iohannis fratris Kielbassa, Thomae, Mathiae Durka, Nicolai Przelepa, Dobeslai, Iohannis, Alberti de Czieschevo et Maleschevo, Wladislai de Zagroda Magna, Mathiae Sczothka et Pauli filii sui de Malochowo, Iacobi Michalowicz, Mathiae Dzieczkowicz, Stanislai Prussek, Andreae Phalkowicz, Iohannis et Galii et hon. Iacobi de Ribithwi, relictae olim Iacobi cum pueris in Minori Wuyrzysch, Petri Timak de Zukowo, Iacobi Blazeyowicz et germani eiusdem Brzechfae de Carwowo, Petri Burcz de Goschczino cum obligationibus, quas habet in portione Swiaschkowska de Carwowo, puerorum olim Grzyuek et puerorum Giza de Chadzino, et aliorum, qui ibi inhabitant, de terra Plocensi et de Racziazensi, Bielscensi, Zawkrzensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 160 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni olim filio Bernardi bona Stanislai Trampka de Nyczko, Nicolai Niemierzicz de ibidem, Martini, Bartholomaei de Strascheva, Schadek Babnowski data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Andreae Corzenski de Troianow bona Barbarae virginis Rabiesska in districtu Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Bieniasz de Ruda sors relictae olim Iohannis Vrzaborek, Agnetis et Annae Vrzaborkowske de Wielnyn sororum et labb. Gregorii Orzel et Alberti cmetonum de Ruda in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Rapha毛li de Leschno, castellano Gnesnensi et marsalco curiae regiae, bona Andreae Goluchowski, canonici Posnaniensis, in Przigodzicze et Chinova, ob non satisfactionem bello praesenti, data sunt. VP r.. MK 16, f. 173 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Severino Herborth de Felstin, notario regio, bona nobb. Zeliesko villa Podliessie, necnon obligatio Petri Brach, quam habet super villis Zdwyzenie, Vronyow et Kenthy, in terra Leopoliensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 223 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Litterae donationis nob. Nicolao de Comonyno super bona nobb. Petri Czubathka, Vladislai, Andreae Pawlovicz et Annae filiae Iacobi de eadem Comonyno in districtu Raczyazensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Litterae donationis nob. Janusch de Dampsk super bona Pauli de Przyrzecz in bonis villae Dampsk in Byelscensi districtu datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Rex testificatur Albertum Czirmyensky de Czirmno, occasione bonorum Czirmyno et Poyednycza nob. Georgio Hubati rotmagistro venditorum, eundem Georgium ab omnibus personis evincere et eliberare sub vadio 100 marc. se obligasse. VP. MK 16, f. 94 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Nob. Stanislao Sulgostowsky bona Wlosczicze Andreae Wloscziczky dicti Garbacz in terris Cuiaviae data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Vchacz bona Nicolai Saspowsky et sors advocatiae in oppido Brzostek in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Petro Gorsky, capitaneo Wschowiensi, bona venn. et nobb. Vladislai de Glamboczecz, canonici Gnesnensis, in Syedmidrogowo in districtu Pizdrensi, Petri Rambarsky, canonici Posnaniensis, Drzeuczewo, Iohannis Chelmsky haereditas Chelmo, Petri Cluczewsky, plebani in Woniesziecz Prziszieka cum praedio Byalieyezoro (Iohannis Blodzischewsky, plebani in Lubin, haereditatis sors suae Blodzischew, Iohannis fratris sui Blodzischewsky, tertiam partem haereditatis in Golambino, quam habet reformationem ab uxore sua, Petri fratris eiusdem, Rogaczowsky sortes suas ubicunque habet in regno nostro – deletum), Iohannis et Nicolai Osszieczky Simonow in sorte sua, Mlodzieiowsky bona sua…. (deest), Gogolinsky in Gogolino et Gogolinka in districtu Bidgostiensi, filiae olim Copercholir, qui habet 100 marc. super haereditate Coszubierz in vim reemptionis, Nicolai Grodzyeczsky de Minori Grodziecz et uxoris suae data sunt. r.. MK 16, f. 117 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Alberto Cobrzinski, cubiculario regio, bona Stanislai et uxoris suae in Chudzow, Nicolai Camienski et uxoris suae in ibidem et Mokova et Calino, item Sowae in Leschni Cozirog, item in Brzesczka, item in Rabowo omnium terrigenarum, qui non fuerunt in bello, in terra Dobrzinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Czelniczki de Chalino bona Annae relictae olim Alberti de Chalino, reformatio in ibidem, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Cziroqwiczski bona Vincentii Czelmiczski in Czelmicze, Nicolai Labelski in Lobesz dicti Gniewoszek et suae uxoris, et Iohannis Noszkowski in Noszkow, in Calissiensi et Pizdrensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Iohanni Cziolek de Zelechow bona Iacobi, Iohannis, Stanislai Skarbek de Levykow, obligatio Pauli Duczky in Drzazgow, Annae relictae olim Nicolai Hold in Samogoschcza et Podwierzbye et reformatio eiusdem, quam habet in Damoschow, Iohannis Hold de Zakrzow, Hedvigis advocatae et filiorum eius in Baricze, obligatio Iohannis Susska, oppidani in Riczuol, quam habet super molendino in Maczeyowicze, Stachnae de Podstolicze in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Litterae donationis super bona Nicolai baccalarii, Alexii, Stanislai, Iohannis germanorum de Guthkovo in districtu Byelscensi, Stanislai, et Soman de Vylieschevo, Nicolai Orlicz et Nicolai, Iacobi, Martini, filiorum olim Petri de Orlya Guthovo, Iacobo Zavaczsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Stanislao Glasz bona Wieczwna et Jablonow filiorum olim Laurentii videlicet: Iohannis, Stanislai, Nicolai, Pauli Wnuk, relictae olim Nicolai et alterius relictae Stephani Vythkowicz, Andreae, Iohannis Canya, Micha毛lis, Nicolai, Georgii Maczkowicz item advocatiam in Mlawa (deletum) in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Alberto Sobiensky de Starozreby bona Iohannis et Alberti Sossnkowsky fratrum atque Swiachnae et sororis suae in Starozrebry in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Iohanni Tharnowsky bona Piotrek et Gothardi de Maiori Rakowicze, Felicis et Catharinae matris eius, relictae olim Stephani de Podolie utraque, Iohannis Zok de ibidem, Mathiae dicti Crolik de Maiori Mlodanino, Stanislai Suchorka, Iacobi Spitz, Nicolai de Trzebnicza, Annae Rouynska de ibidem, relictae olim Stanislai de Rouyno, Catharinae de Skorkow et Szwiedzienicze in Siradiensi et Schathkoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Petro Sborowsky bona Mathiae Malowissowski, Petri Sulislawski in Sulislaw, Iohannis Sulima ibidem in Calissiensi, necnon plebani Ostrzeschoviensis obligatio in Chlewo in Ostrzezoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Iohanni Rakovsky bona Andreae et Nicolai filii ipsius, necnon consortis suae de Wkra, Iohannis, Alberti, Nicolai Lenkovicz et vicinorum ipsorum in Gassky, haeredum de Ruthky in districtu Sulirziensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo Grzimala bona Petri et relictae olim Alberti, Dobeslai, Elisabeth cum filiabus eiusdem, Mathiae, Margarethae de Maiori Babalicze, Andreae, Iohannis, Andreae alias Petri, Lucae Pomstha et fratrum eius de alia Babalicze in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Ossyeczky bona Annae, Margarethae et Hedvigis de Bandzino in districtu Biecensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Georgio Hubathy rotmagistro bona Iacobi Srzedziensky, Iohannis Hubisch in Cotherbi et Cuczkovicze, Catharinae et Dorotheae sororum in eadem Cotherbi et in Curczow et in Nagurczovo, Mathiae in Czirmyn et in Poyednycza in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo de Candzierzino bona Iohannis de eadem Candzierzino et Iacobi Modzil de Cuchary in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Petro de Zdzary bona Stanislai Possathkovicz, Cristini Jaczkowicz, Marci et Stephani germanorum filiorum Marcissi de eadem Zdzary in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Nicolao de Sokolniky bona Stanislai Soyka in Quassiborzino et viduae glotis olim Derslai et puerorum eius de ibidem in districtu Racziazensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Dominico de Zglinicze bona Predborii de Crzanthkow item unum laneum alias Vipusthkowskye Svanthoslai et Alberti de ibidem Zglinicze in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Petro Sviancziczsky de Chorzeniecz bona Dominici Doszy et Mathiae germanorum de Nagorczino in Wanssoczensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Rudowsky bona Nicolai Varpona, Stanislai Varpana, Martini Skornicz, Andreae Obrzanthek et Nicolai Jaroschewsky de Rudowo in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Iacobo Ossieczsky de Pniewie bona Andreae de Chabovo, Bartholomaei, Mathiae, Alberti Canka, Mathiae Lithwinovicz, Micha毛lis filii Mathiae de eadem Chabovo, Catharinae de Brzelky, Margarethae relictae olim Mathiae et filiarum eius, Catharinae relictae Nicolai et puerorum eius, Iacobi, Iohannis Logica, Sigismundi de Denchovo, Margarethae relictae Iacobi et filiorum eiusdem, relictae Andreae, Mathiae, Cristini de Dobroschelicze, in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Valentino Ossuchowsky (in margine Satkowsky) bona Iohannis Paliuch, Nicolai Wissorog, Marci Kulka, filiastri Paliuch et filii Vylkovy de Stawischino, Iohannis, Martini et eorum fratrum patruelium ac matris ipsorum de alia Stavischino, in districtu Srzenensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Petri de Gyzyno bona Stanislai, Pauli, Iacobi germanorum, Georgii nepotis ipsorum in praefata Gyzino, Petri et Iohannis filiorum, Andreae et Petri, Iacobi, Andreae Stanislai filiorum Iohannis in Cosskovo Gnylky et obligatio ipsorum in Vnyerzysch, in Sulirensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo de Szwyanczino bona Bartholomaei, Andreae, Pauli, Thomae Laurentii et Mathiae de Misky et ripa eorum in fluvio Visla in districtu Vassociensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Derslao Vieliczsky sors Agnetis Skorzewska relictae olim Iohannis Skorzewsky in Sobyeszyerznye et Vielkye in Posnaniensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Nicolao Radzikowsky, castellano Slonensi, bona Alberti Crassiensky et matris eius Novawiesz, Stanislai Rzeschotharsky ibidem in Novawiessz, Petri Chobrzensky etiam ibidem, Viti de Walenczino, Pauli Clobuchowsky in Rathwyny, Mathiae plebani in Plone, de Snaniecz Podborny, item obligatio in Rathvyny Gregorii, Alberti, Martini, Iohannis et Andreae Lissowsky, item Nicolai Czechna in Radzikowy, item Brzoze Mathiae Brzosky, item medietas sortis Margarethae, quam habet in Wampilsk et Kielpyny, item obligatio Stephani in Sczuthow in terra Dobrinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Ossolinsky bona Iohannis Wronowsky et Andreae ac Iohannis filiorum eius, Nicolai Thursky et Sophiae consortis eiusdem, necnon bona reformationis Hedvigis, matris praefatae Sophiae, in Przevschin ac obligatio hon. Iohannis Lazanka, quam habet in Curow, Alberti Schawlowsky, Catharinae et Hedvigis de Stradow, Petronellae alias Potruschae Nirzanowska in terra Sandomiriensi, Stanislai Poplawsky, Petri Ropel in terra Lublinensi, Iohannis Zalessky in terra Lukoviensi et Stanislai Zieliechowsky in districtu Visliciensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Nicolao Samborsky bona Saszyni Calescha de Parva Rogozino in Plocensi et Adae Gaczolth Crassowsky in Crassow et in Rovy in Raczyazensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Vissnyowsky bona Iacobi et Pauli in Mosczona, Iohannis de Liessniow, relictae olim Andreae cum filiis ipsius, item relictae olim Stephani cum filiis ipsius de Borow, Bartholomaei Zakon de Sczepkow, Iohannis Pauli filii de Coszyny, Barbarae Voynova viduae de Podkrayew et Sarnow, Iacobi, Nicolai, Petri et Nicolai de Pokrzywnicza, Alberti, Iacobi Pan, Iohannis, Cristini, Mathiae Scziczyatha, Iohannis Borutha in Vastrzebye, in Mlavensi et Srzenensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Nicolao Mdzewski bona Iohannis, Mathiae, Nicolai, relictae olim Petri de Radzymovicze, relictae Iohannis et filiorum eius, relictae Stanislai, Mathiae Zila, Stanislai Chlystala Szykurna, Andreae filii Vylynova, Andreae Schistala de Bonikovo, Petri, Augustini, Martini Schafraniecz, Stanislai filii Mroczek in Bonikovo Zarambye, Stanislai, Iohannis, Thomae de Manykovo in Bielscensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Croliewski bona Iacobi tenutarii in Crolievicze in districtu Visliciensi data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Adae de Modly et Martino Placzischewsky bona Andreae Zbroch et Thomae Zbroch de Legievo, Iohannis Pakacz de Zabovo et Stanislai Siriab de ibidem, in Sulirziensi districtu, Bvyni de Pansche in Racziazensi districtu data sunt. r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Andreae Sczekoczski bona Andreae in Sodcza ac obligatio ipsius, quam habet in balneo advocatiae civitatis Zarnoviensis, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Iacobo Ribiensky, pincernae Gostinensi, bona Pauli Dobek, Iohannis Pieczkowsky de Roslawovo in districtu Gostinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iacobo Cruschina de Dramina bona Stanislai Cozak, Pauli filii Tiburcii, Petri Micha毛lis filii, Derslai filii Stanislai, Arnolphi filii Schadek de eadem Dramyno in districtu Plonensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Petro Petrzik de Lukoschino bona nobb. Petri Szliwka et Margarethae alias Maszya, filiae olim Pauli de eadem Lukoschino, Iacobi de Olechno, relictae Nicolai et puerorum eius, Alberti, Stephani et Petri de Przebognyevo ac Iohannis de ibidem in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Alberto Burnak de Nagorky bona Iohannis et Petri Kostirow ac Roczeslai de Mlicze in Bielscensi, necnon puerorum Iohannis, Zegotha de Roslovo, Alberti et Mathiae de ibidem et Iohannis Glinsky in Vassoczensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Nicolao Curowsky bona Rasko Iohannis videlicet Milynyska in terra Zidaczoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Bartholomaeo de Colczino bona Nicolai Vznamborz et Mathiae Calva de eadem Colczino in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iohanni Hubisch bona Margarethae olim Nicolai de Makomasche et filiarum eius, necnon Georgii de Vilkussy in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Stanislao Rosczischowsky bona Mathiae, Bartholomaei Czaczanoga germanorum de Lubiowidz in Srzenensi, Mathiae in Panthky, in Brvdnicza et in praefata Lubiowidz, Alberti in Srothkovo, praepositi hospitalis in Syeprzecz in Vilczagora, Alberti, Pauli, Bartholomaei in Cossynycze in Bielczensi et Plocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iacobo Zgliczinsky bona Andreae de alia Sgliczyno et Bernardi de Slavanczino in districtu Srzenensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Andreae Kyssielowsky bona hon. Iacobi plebani in Clomicza videlicet in Crazna et sors in Roxicze, quae sibi inter fratres cedere debent post fratrem mortuum in districtu Piotrkoviensi et alia quaecunque et ubicunque habuerit, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Bernhardo de Ludbrancz bona Mathiae Siroschewsky et sors, quam habet in Maiori Ludbrancz, et Petri de Calinowiecz in districtu Brzestensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Andreae de Cubri bona Felicis de Swieboczino, Martini, Mathiae et Boruthae de Clymaschowicza, Iohannis et Andreae de ibidem, Mathiae Lang de Dybly, Martini advocati in Raczylowo in districtu Vissensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Andreae et Iacobo Glozek bona Martini Thobola de Thrambin, Alberti advocati in Zwyerschno, in Manczinino, Snass Malochosky et obligatio eiusdem in Minori Bromirzsch, Andreae de Slepkow, Nicolai de Maiori Bromirz, Iacobi et Alexii germanorum et Stiborii filii de ibidem, Micha毛lis de Zmyow, Iohannis de Crziwkow, Andreae et Stanislai de Bugurzino, in districtibus Plocensi, Srzenensi, Bielscensi et Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Wlodimiro Kliczkowski bona Nicolai Chodubsky, filii Iohannis Sovin et Petri fratris eius, et Stephani de Chodupie, Petri, Iacobi, Stanislai Carpicz, Nicolai, Stanislai Cholevy, Nicolai filii Iacobi Slavanczczy in Cossovo, in districtu Srzenensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Stanislao Golissky, de Maiori Clonovo tenutario, bona Margarethae et obligatio ipsius, quam habet in praefata Clonow, necnon Nicolai et Catharinae puerorum olim Micha毛lis de eadem Clonovo, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Mathiae Trampczinsky bona hon. Thomae Radolinsky presbyteri, Laurentii et Alberti fratrum de Galczino, in districtu Conynensi alias Gnesnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Alberto Przeborowsky bona Stanislai Prziborowsky, Iohannis Sarbsky in districtu Posnaniensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Starsky bona Micha毛lis de Zbiky et eiusdem obligatio in Clyuny Vnthky in Calissiensi, Iohannis Scholdrsky in Gostensi, Laurentii Vilk in Scholy in Gnesnensi, Iohannis de Jacubow in Xyanzensi, Catharinae et relictae olim Iohannis de Paczolthovicze ibidem et in Czubrowicze in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Paulo de Choczcza, vexillifero Lublinensi, bona Iohannis et Nicolai Drapsky de Niezabithow, Niemierza de Niezabithow, Petri Zavischa de Gorzno ac consortis Wansz de Vylky et viduae Corzibiewa in Zadipska Volia, Iohannis Borscha de Vithoschin et Drzewcza data sunt. VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Iohanni de Radzimirz, castellano Varschoviensi et rotmagistro, bona Andreae et Nicolai in utraque Golussino et Bielawi data sunt. VP r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Micha毛li Dobrski bona Stanislai, Mathiae Zirzawy et Gregorii cum Alberto nepote in Sokolniki et Iacobi Pieglowsky in Bielscensi et Mlawensi districtibus data sunt (deletum, et in margine nota: renovata). r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Rapha毛li de Lesczno, castellano Gnesnensi, capitaneo Brestensi et curiae regiae marsalco, bona Iohannis Crethkowski, cantoris Vladislaviensis, oppidum Itzdbicza cum villis ad illud pertinentibus, Iohannis Piotrowski, advocati Gnesnensis, in Piotrowicze et Iohannis Lissek in Calissiensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Paulo Brzesczky bona Andreae et Iohannis germanorum, Andreae, Mathiae, Stanislai, Iacobi de Ribithwy, Iohannis Vithkovicz, Zavissii, Sigismundi Mroczek, Pauli Cuna de Calovo, Thomae, Antonii, Nicolai, Alberti filii eius, Thomae Vincentii, Iacobi Czubak, Stanislai, Nicolai, Pauli, Martini Karmien, Iohannis, Pauli Miodek, Stanislai Szithko, Petri, Iosephi, Micha毛lis Candzioro, Alberti, Stanislai Janoviczy, Martini Czeczior, Iacobi Sczirba, Iohannis Ganszyor de Myschkovo in districtu Plonensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Andreae Struszinsky de Lissakow bona Alberti Bambnek et Iohannis, Dorotheae, Annae et Szwianthka puerorum eiusdem, Stanislai et Swianthka sororis ipsius de Lissakow in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Vyndika de Cublino bona Sassini et filiorum eius Alberti, Cassii et Iohannis fratrum, Petri, Sigismundi et filiorum eius Nicolai et Nicolai Nykovicz de Krayevo et Dvnaye, in districtu Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Rex testificatur Petrum Splawsky sortes suas haereditarias in Vignanczicze, Chylevicze et Lisyn, districtus Wschoviensis, pro manso agri in villa Roczuri districtus Costhnensis et 1000 marcis cum Petro de Opalenicza, iudice Posnaniensi, commutasse. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Benedicto Pagorsky bona Nicolai, Lazari et Iohannis de Mnynogy, Iohannis Sziedlieczsky, Rapha毛lis Vachadlowsky, puerorum olim Migdal de Pissary, necnon advocatia Margarethae advocatae in Skavina monasterii Clarae Tumbae alias Mogila in Pobyednyk et advocati in villa regali Sczakowa, in districtu Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Iohanni Schelisszky bona Nicolai presbyteri et Andreae germanorum, Iohannis Dig et sororum eius, Martini Dura fratrumque et sororum eiusdem, Stanislai Pyka, Stephani Ryro et fratrum eius et alia Scheligy, Stanislai Urban et Beatae uxoris eius ipsiusque reformatio, Nicolai Machczinsky et obligatio Petri Schelissky in Miakowo, Andreae Ramolth alias Flak de Zukowo, Hedvigis relictae olim Iurek et puerorum eius, Gothardi, Iacobi, Margarethaeque sororum ipsius, Stephani, Thworek germanorum et matris ipsorum Holechnae, Petri Kuczk, Mathiae, Martini et alterius Martini, Iacobi, Stanislai et Iohannis de Brunowo, in districtu Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Hynek et Mathiae Jankowsky bona Stanislai Paczolthowsky in villis Paczolthowicze, Ostroznicza, Dupie, Czubrowicze in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Mathiae Cossobuczski bona Mathiae Slywka de Sdunovo, Micha毛lis Bruk, Catharinae relictae Petri, Stiborii, Petri Cruk, Nicolai, Stanislai Starosczic, Martini, Mathiae, Martini Duchnycz de Dramyno, Iacobi Lyss de Pansche, in Racziazensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Paulo Czarnomiensky bona Iohannis Malsza, Nicolai Heyza, Iohannis Crol de Colczino in Ploczensi, Andreae Kukowsky, Viti, Stanislai et Stanislai Brudzinsky de Volanczin in Ripinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao de Wianzownicza bona Barbarae relictae olim Iohannis, Annae olim Iohannis de Wianzownicza, Nicolai, Roman et Iacobi ac Mathiae de Gasczino, Iohannis, Mathiae Gusskowicz de Czaplicze, Boruthae, Mathiae filii Petri de Czaplie, Laurentii Kownaczsky, Przeborowsky et obligatio eiusdem, quam habet ibidem in Cownathky, Iohannis Obryczsky et Mathiae fratrum, obligationesque eorum in Cownathy, Nicolai, Voyslavi, Stanislai Grandzicza Stawiany, Martini Lampicza, Nicolai Lampicza de ibidem, Barbarae uxoris Pauli de Jura, Nicolai praepositi hospitalis in Lomza, Petri, Iohannis, Przibislai, Iacobi, Mathiae et obligationes eorundem ac Iacobi Gorsky de Borzeuo ibidem in Lodvigowka, Stanislai Piczkovicz de praefata Borzeuo, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Christophoro armeno, civi Leopoliensi, bona Jaczkonis filii Oluchae in Nieschczicze in Premisliensi, Iwan Antiqui Sambor in Harbacze et eiusdem obligatio in Wierine, Oluchae viduae in eadem Harbacze, obligatio Mathiae in Volove, Stephani in Thuczne, Hieronimi in Krzmilow, Wangrzin, in Bonvnyn in Leopoliensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Iohanni Gluschkowski bona Iohannis Bogurski in Maiori Bogurzyno et Iohannis Jasch Thursky in Thurza in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 175 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao Brzeczka bona hon. Martini plebani in Maiori Pianthek, haeredis in Minori Pianthek in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao de Gyrzino bona Stanislai et Andreae de eadem Gyrzino in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Stanislao de Zolschino, subpincernae Plocensi, et Iohanni de ibidem bona Nicolai, Andreae, Alberti de Zoravyno, Laurentii, Iohannis Vozysch, Iohannis Stacza, Nicolai Ozesth, relictae Iacobi alias Starzina, Margarethae relictae Bieganka de Minori Zglynicze, Iacobi Byczek, Pauli fratris eius, Stanislai Czigan de Daczicze, Martini Cokoschka de Curovo, Stanislai Pelka et eorum fratrum de Bandzislaw, Stanislai de Brozynicze et Iohannis Modlek de… (deest), in districtibus Bielscensi et Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Iacobo Sulkovsky bona Nicolai et Nicolai Kzura de Sulkovo, Mathiae et Iohannis de ibidem, Stanislai Zebro, Pauli, Nicolai Schczepanoviczi, Stanislai Pank, Stanislai, Pauli, Andreae Stosszioviczi, relictae Kszyenya vulgariter nuncupatae, Iohannis et aliorum de Gorziszo, Iohannis Cziolek de eadem Gorzische, Iohannis Zamoschny, Laurentii Maczkovicz, Stanislai Czudny, Alberti Lepka, Nicolai Lienkovicz, Alberti Marzischevicz, Laurentii Glovicz, Adae et Alberti Bruczicz et aliorum vicinorum eorum et Stanislai Bronisch de Kanthky, in districtu Silirziensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Alberto de Gadow advocatia haereditaria filiarum olim Alberti advocati in Curowo prope Conyn data est. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Stanislao Rosczischewsky bona Stanislai plebani in Danischow, obligatio in Minori Blozevo et eiusdem in Maiori Blozevo et sors Hedvigis consortis Iacobi de Maiori Blozevo et relictae olim Gregorii et Bartholomaei filii ipsius de ibidem data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Hieronimo de Novemyastho, pincernae Rawensi, bona Dobrogostii et sororis eius utraque Gostomia Maior et Minor, item Chalow olim Stanislai Boglowski alias successorum suorum, item Andreae Karski Renkawczin ac Ramblin in terra Plocensi, item Mathiae de Pukynino et Petro cum Iohanne de Vozniki, succamerario Lanciciensi, Rawensi et Predecensi capitaneo, bona omnium in terra et districtu Rawensi praeter haec, quae iam aliis dedimus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 146 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Petro Kamodziensky bona Iacobi Kunak de Camodzienicze in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Andreae Coczvrowsky bona Andreae, Mathiae Bykovye germanorum, Iacobi, Alberti germanorum de Minori Drosdovo in Raczyznensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Stanislao Radeczsky bona hon. Dobrostigii (Dobrogost) Skursky, plebani in Lopienno, haeredis de Skurky et Thonow (Thunow), in districtibus Gnesnensi et Kczinensi, data sunt. VP r. Deletum.. MK 16, f. 105 et 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Nicolao Cruschowsky bona Stephani et Stanislai generi ipsius et Hedvigis relictae olim Stephani et Stephani, Leonardi, Stanislai, Catharinae, Elisabeth haeredum de eadem Crusche in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Stanislao Dziedziczsky bona Iohannis Mroczek Zgorzelsky in Zgorzale, Andreae Clieniowsky et Iohannis filii ipsius, Pauli Samp, Marci, Georgii, Margarethae germanorum de Clenyew in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Mathiae Borek de Volya bona Iohannis Snyossek Wyglusch Damyanowy et Lubochowy, Petri Viglusch, Sigismundi Przaczka, Iohannis Msczyv, Stanislai Mroczek de eadem Lubochovi et Sigismundi de Antiqua Lubochovy in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Iohanni Rozdrazowsky bona nob. Margarethae alias Miszya Marschowska, consortis fam. Ioszko, civis Posnaniensis, in oppido Novemyastho et in villis Claka, Chromyecz et in Boguschino in Pisdrensi et Costhnensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Balthasaro de Lutomirsko bona Andreae Gorzewsky in districtu Schadkoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Nicolao Niedrossky bona Iohannis Zdzischek, Stanislai Skula, Nicolai Jachowicz, Stanislai de eadem Nyedross, in Racziazensi, Mathiae Faliatha, Mathiae Nicolai filiastri sui de Strzezewo in Plonensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.14 Chebdae de Malava et Nicolao de Borzevo bona Iohannis, Nicolai, Stanislai, Andreae germanorum Staschkoviczy, Martini, Thomae et Nicolai filii ipsius Iohannis Bzdziel de Covalye, Alberti Gyrzik, Andreae, Nicolai, Iohannis germanorum de Malava, Iohannis, Dorotheae sororis ipsius de ibidem, in districtu Plonensi, Stanislai Stavidlo, Stanislai Brodovy, Stanislai Thworkovicz de Roczieczino, Andreae Byk de Drosdov et Petri de Gosczin in Racziaznensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.14 Pakossio Cossowsky bona Pawlik de Mislischevicze dicti Golamb et Martini et sororis ipsius Reginae Gaszyorowyantha ac Martini et Stanislai germanorum dictorum Robowie de Brzeszyany, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Nicolao Chothomsky bona Laurentii et Iohannis Rampkowskych de Sulirzyskh, Lassothae de Mirzanow in Volya, Daczbogii, Stanislai, Nicolai et Iacobi de Pnyewo, relictae olim Alberti et Andreae de Niechodzin, Nicolai de Czyrzino ac Stanislai Bronisch de Corithky in districtu Suliriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Martino Serdakow de Crayevicze bona Iohannis Zochow, Laurentii, Leonardi de eadem Crayevicze, Alberti de Vroblevo, necnon obligationes Pauli Jarkovicz et Schimanova de Szvyrczino ibidem in Wloblevo in districtu Bielscensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Iohanni Garnisch bona nob. Annae Prasska ac Marci mariti eiusdem in oppido Prasska et in villa Stradzicze in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Stanislao de Solinicze sors Iacobi de Panzelischa in districtu Racziaznensi data est. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Catharinae relictae olim Iohannis Jablkowsky in Mileschino ac obligatio in villa regali Miedzichod ac bona reformationis eiusdem in Blizicze et Mischky ac sors haereditaria in Modlischevo, necnon bona reformationis Hedvigis relictae olim Mathiae Milessky in Mileschino et Elisabeth olim Cristini Srzensky in oppido Kleczevo et villis ad praefatum oppidum pertinentibus, necnon Iohannis et Andreae fratrum de Piotrowicze et Iohannis in eadem Piotrovicze, in Banbyno et in Cziossna, in districtu Gnesnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Andreae Grozim de Czarnysthok bona Nicolai Modzel et puerorum olim Mathiae et puerorum olim Gregorii de Kyernosky, Stanislai et Iohannis advocatorum in Candzyorovo in districtu Wansociensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Iohanni Nadbor Brzostowsky bona Nicolai et Micha毛lis germanorum Szyestrzankovyczy ac obligationes eorundem in Brzostovo, Petri et sororum eius de Sambrorow, in districtu Visnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Adae de Balino, vexillifero Dobrinensi, bona Laurentii de Blyno, Mathiae Gnyda in Dobre de Dussothi, obligatio Bernardi Somansky in Gosczko, Annae relictae olim Micha毛lis de Covalikowi, Mathiae Schczuka et Bartholomaei in Borovo, necnon Annae uxoris eiusdem in Rukovo, in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Derslao Hownowsky, castellano Belzensi, bona Iohannis et Felicis Korczewsky in Korczewo et in Vitkowo, Nicolai Thchlowsky in Thchlow, in Syrnyky et Bozanthae in Belzensi, Nicolai et Catharinae Iohannisque filii eiusdem in Dobrzilow, Loyeyow, Dobrzilowsky in Vielislaw, Troiani civis Lomzensis in Cheraskow in Viznensi propter ipsorum inoboedientiam et Iohannis Maldrzik in medietate villae Chodywancze in Zawady, bona Andreae Romanowsky in Potutori, in Schibalin, Zolnyow, Kozanka, in Miacziczow, Subrcze in Leopoliensi districtibus sita, ex eo, quia ante exercitus nostri dimissionem de bello etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 117 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Paulo Zirniczsky bona Petri, Iohannis Gradek de Robicze, Stanislai Zirgosewicz de Zirniky, quia in aciem se ordinaverunt, nec in ea unquam fuerunt, et Elisabeth Piegathowa, Clarae Zirgosewa de praefata Zirniky in Dobrzinensi districtu, propter earum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Andreae de Nieniczevo bona nob. Dorotheae uxoris Andreae, civis Plocensis, in Chelpovo Plocensis, haeredum de Powszyno, Wloscibori et Iohannis, Leonardi de Nyeniczevo in Racziaznensi districtu data sunt (in margine nota: cassata seu renovata). VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Petro de Strozeczino et Alberto Conopka de Luthorzino bona Micha毛lis, Sigismundi, Nicolai Jeziori, Philippi, Bernhardi de Quaszyborzino, Dorotheae cum filiis, Iohannis, Pauli et Stanislai de Lubowicz in Bielscensi, Martini et Adae, relictae Martini et filii, Iohannis, Andreae de Krolye, Stanislai, Georgii, Nicolai, Alberti, Mathiae, Stanislai, Dorotheae, Margarethae et filii ipsius Petri de Czivyno, Alberti, Iohannis, Briccii de Cyvyno dicta Malynye et Andreae Ruchon de Cyvyno, Marci de Luthomirzino, Stanislai Conopka, Martini, Pauli, Mathiae de Chocziaczin, Iacobi ac Micha毛lis de Cyvino, in Plonensi et Racziaznensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Laurentio de Dzyrbin bona Annae Vielunska de Dzirbyn et relictae olim Voyczechowa in ibidem in districtu Calissiensi et Iacobi Gradlinsky in Schischyno in districtu Gnesnensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Laurentio de Dzyrbin bona Iacobi Gorynsky de Gorynyn in districtu Coninensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Nobili Domzlar, civi Leopoliensi, bona nobb. Ivani Antiqui Sambor in Harbacze, Oluchae viduae et Jaczkonis filii eiusdem in praefata Harbacze et in Viesczicze, Stephani in Thuczne, necnon obligationes praefati Ivan Sambor in Wyerzine, Mathiae in Volove, Iohannis Coczvara in Conyvschky prope Sczirzecz, in Leopoliensi et Przemisliensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Andreae Radzanowsky de Nischczicze bona Andreae Vosth, Lucae Piothraschovicz, Stanislai et aliorum de Czarnomyno, Iacobi, Pauli et Andreae Viskovicz in Dziagilevo Mimosdrach, Stanislai, Iacobi, Mathiae, Dominici, Nicolai Inochovicz Thabor, Nicolai Zolanthkowicz, Alberti de Vyienyno, Andreae Goloviczicz, Marci Skopkonis, Viti Marczik de Panschino, Nicolai Sandek, Nicolai et alterius Nicolai de alia Panschino, in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Chebdae Gorski bona Stanislai Brzezienski, Philippi Panthnowski et puerorum olim Nicolai Dowiczinski in Gnesnensi et Brzestensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Hieronimo Bikawsky bona Nicolai et Iohannis Ranczka in Piczkovicze, Stanislai Dopczik de ibidem, Melchialis et Stanislai Cziolek de Bari Bichawka, item obligationes Falislawsky, quas habet in Zdrapy et Martini Kozarzewsky de ibidem districtus Lublinensis data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Dobeslao Chmyeleczky bona Iohannis Myakisky in districtu Belzensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Leonhardo Jassiensky bona Elisabeth coniugis Stanislai Roszkowsky villa videlicet Kardechow in districtu Leopoliensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Lakienski bona haereditaria villa videlicet Siedlecz, quam tenet naviderkow abbas Wangrouicensis, propter ipsorum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni de Jedwabno, subiudici Visnensi, bona Abrahae et Iohannis filii ipsius de Suraly, Adae de Ridzevo, Nicolai presbyteri et Pauli germanorum de Jakubow in districtu Visnensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Georgio alias Girzik de Zwierzyniecz bona Catharinae relictae olim Iohannis de Bleschna, Catharinae de Vyelkanecz et advocatia advocati in Zarogowa in Cracoviensi et Leliowiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Jarando, castellano Spiczmiriensi, bona Margarethae de Antiqua Trzebynye in ibidem et in Volya Thlumokowa et in Cziepielow in Calissiensi, Stanislai Sobieiusky in Sobieiusczicze et in Gorgy et Ozorzino, Thomae de Qwyathkowo in Conynensi et Kczinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Cobieliczsky, thesaurario Iunowladislaviensi, bona Hedvigis in Cobielicze in Junowladislaviensi, Petri Calinowsky in Brzestensi, Petri Pilathowski in Bidgostiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Grusczinsky, castellano Vielunensi, bona hon. Mathiae plebani in Thokari videlicet villa Rithnicza in terra Siradiensi et nobb. Petri de Rowna et Nicolai Gagno de Gawlowicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Boreczsky bona Mariae alias Maszya, consortis Lucae, civis Drohobicensis, in Porzecze et Zaschkowicze in districtu Grodecensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Niemczowsky bona Iohannis Bikovicz, civis Plocensis, et uxoris suae in Chelpowo, Leonardi, Iohannis et Vlosciborii filiorum olim Alberti de Nyemczevo in Racziaznensi et advocatia Bolestae advocati in Dzyarnowo in Plocensi, Ambrosii de Bobrowo in Bielscensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 122 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Senior de Danaborz, capitaneo Naklensi, bona Elisabeth de Thanyno in Thanino et Soschno et sororis ipsius Swiachna in eadem Thanyno, Margarethae viduae in Coszuthowo et plebani de eadem Cossuthowo, Hedvigis Vithmiska in Coszowo, Margarethae de Obodovo et filii eius in Obedovo, Nicolai Mascziglowka in Cuchari, Szasyeczno et Slieszyno data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Ivaskoni armeno, interpreti regio, bona Iohannis et Bartholomaei Domazirsky in districtu Leopoliensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Slawkowsky bona Elisabeth Gradowa Bienkowicze in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 129 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Janussio Sziemichowsky bona Petri Zagorowsky in Czeklin, Iohannis Dolubinsky in Dolubin in Bieczensi, necnon advocatia Histwan advocati ac uxoris ipsius in Czergowa in Sanocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Zaliesky, curiensi regio, bona Iacobi Sandziczsky in Sandzicze et obligatio in Buczow data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Popowski de Crassow bona Iacobi in Osziek et Miloscha, Simonis et Wlosciborii in Aliewascha, Andreae Rak et filiastri sui de ibidem, advocatia Piathnicza in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao et Stanislao de Lanczorona alias de Brzezie germanis bona… (deest) Ossowska relictae Thomae… (deest) et reformatio, quam habet in villa Kawky in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iacobo Siekliczsky, capitaneo Rathnensi, bona nob. Vasko dicti Rohaza villa Lelekow in districtu Chelmensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao de Mielecz bona Nicolai Biechowski in Magna Tursko in districtu Sandomiriensi et obstaculum in Visla in ibidem Tursko data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao de Ossziek bona Pauli, Thomae de Guzy in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni de Pnyow bona Janussii Jezowski in Nieglowicze et scultetia …(deest) Kaczkowski in Vaczicze, necnon scultetia Alberti Schebienski in Niepla in districtu Bieczensi, item scultetia Mathiae, Simonis, Gregorii germanorum in Nagnaiow, et Pauli, Mathiae Zak fratrum in districtu Sandomiriensi, item advocatia Leonardi Trzeniski in Mnyschek in terra Lublinensi et districtu Vrzandoviensi, necnon bona Iohannis Rapsthinski in Strachoczin in districtu Vrzandouiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Sampaliensky de Minori Trzaskovi bona Thomae plebani in Sampolno, Elisabeth filiae olim Stanislai Sampalinski de Sampolno in districtu Radzieioviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 136 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Zborowski bona Hieronimi Malowissoczky in districtu Calissiensi propter ipsius inoboedientiam, Mathiae vero filii praefati Hieronimi ex eo, quia in aciem exercitus unquam se non ordinavit, data sunt (deletum et in margine nota: vacat). VP r.. MK 16, f. 136 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Martino Miczowski bona Annae de Radoschicze et Antiqua Grzibow, Micha毛lis Belthovicz, Dorotheae Cziwikielczanka, Martini dicti Smagadlo in villa Solcze, Alberti Colczewski et Margarethae sororis ipsius in Minori Cloczevo, Andreae, Iacobi fratrum, Mathiae de Galczino, Iohannis Przeborowski in Gnesnensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Falciano Sobokleczsky bona Lescze Stanislai et Catharinae, matris ipsius, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Paulo Kdziethkowsky bona Iohannis Ribiczsky in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 144 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao Schaffraniecz, capitaneo Novae Civitatis Corczin, bona Iohannis et Stanislai filiorum Greyk in Wirzbicze et tenutarii in Sziecziechowicze, item tenuta Bidinski in Iuanowicze, Creslai Opathowsky sors in Wyrzchowiska, item Catharinae Grabieschowo in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 145 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Bikowski sors nobb. Nicolai Cruschowski et Beatae consortis suae atque Annae relictae olim Pauli Borzikowski in Biki et Jaroschy in terra Siradiensi data est. VP r.. MK 16, f. 147 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Lazniowski bona Iohannis Hvszynski in villa Hvszynne et sors Annae habentis dotem in eadem Hvszynne in terra Belsensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Predborio Rokxiczsky bona Annae Hanslowa de Rzassawy in Cracoviensi, Margarethae et Catharinae filiarum olim Iohannis Calga et Luboyna et Iacobi Cassin in Minori Luboyna in Vielunensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Vazik de Ossiny advocatia Mathiae, Iacobi, Andreae et Stanislai, filiorum Nicolai Misszak in Volia Miszakowska in districtu Piotrkoviensi data est. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Giemielniczski, curiensi regio, bona Nicolai Bialek, Nicolai Vignanski, Nicolai Lanysky, Iacobi mansionarii in Gemelnicza, Nicolai Kazubek, haeredum in Sobowicze, Nicolai Jassienski in Gemielnicza, Nicolai Thokarski in Sokolow, in terris Cracoviensi et Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Valentino Pothoczki bona Piotruchae Thobolinska de Thobolinskie data sunt. VP r.. MK 16, f. 152 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Milakowski bona Barbarae de Kvnicze in terra Sandomiriensi et districtu Opocznensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao Orzechowsky bona Stanislai et Iohannis Pieniek in Odoschicze et Vezwrothovicze in districtu Premisliensi data sunt. r.. MK 16, f. 178 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Micha毛li Dobrsky bona Stanislai et Mathiae Rzrzava, Georgii et Alberti filiastri sui de Sokolniki, Adae et Nicolai fratris eius de Kierz, in terra Plocensi et districtibus Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Iohanni Conierniczsky bona Iacobi, Barbarae, Annae relictae et Petri filii sui de Karvoszyek, Barbarae de Chorzewo in Marnikow, necnon Schula et aliorum de Coualievo alias Scorupky, Iacobi de Drozdy, Nicolai Dobkovicz de Biardoskory, in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Nicolao Bvssynsky bona Martini Iwansky de Ivanye, Stanislai de Swiachow dicti Starbart, necnon reformatio uxoris suae Hedvigis, Catharinae de Swianchow filiae olim Thabor, Martini de Rossnyathow ac Hedvigis uxoris suae de ibidem, Iacobi dicti Climo de Kozanky, Iohannis Porczinsky, Iacobi de praefata Rossniathow et Agnetis uxoris suae, Mathiae, Iohannis de Jankowicze dicti Fulek, Stanislai de praefata Ivanye, in districtu Schathcoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Oratio Gorczinsky bona Petri Rokithniczsky in districtu Ripinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Petro Swiantkowsky bona ven. Derslai Wanschowsky, canonici Gnesnensis, in Vansosche ac nobb. Camyensky, Alberti, Martini et Nicolai germanorum de Popow, Sandivogii Clodzinsky, Laurentii Mirkowsky, relictae Nicolai Fiol Dziekczinsky Mirkowicz, quia de bello et a conflictu Lukoniensi fugierunt, data sunt (in margine nota: mutata). VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Iohanni Zegotha de Maykowicze bona Iohannis et fratrum eius de Osszyny in Radomsciensi, Iohannis Rudeczsky in Ruthka in Cchowiensi, Petri Sglobiczsky et uxoris eius in Pilznensi propter belli absentiam praesentis, Iohannis doctor Czeschanowsky et Predborii de Chebin in Radomissciensi districtibus sita, quia se in aciem non ordinaverunt, nec in ea unquam fuerunt et de bello praefato ante exercitus dimissionem recesserunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Iohanni et Bartholomaeo Szwirczowsczy, curiensibus Alexandri Magni Ducis Lithuaniae, bona Iohannis, Sbignei et Nicolai germanorum de Cossoczicze, necnon uxoris praefati Sbignei in Schczodrkowicze et Owczari, Iohannis Baran in Utraque Cobilanky ac puerorum olim Czarnianklasch et Sobowsky, necnon obligatio Andreae Coszmirowsky Catharinaeque uxoris eius in Trzonowska, Sophiae Gorliczka in Cracoviensi, advocatia in Straschidla Iacobi Koczonowsky in Sandomiriensi, Margarethae et Dorotheae in Laganow, reformatio Catharinae in Maczieiowicze in Cracoviensi, ac Fiedoris de Okunyn, Ihnathkonis Bruss, Jaskonis, Nicolai de Mlodziczin, Martini de Ohaliczina, Bogussii de Vilamowicze et Lieliekow, Ihnathkonis, Hreczkonis, Voluczkonis in Andrzeiow et Vithwiczno in Chelmensi, Iohannis Coczuara in Conivszky, relictae olim Petri alias Wnuczkowa in Scharuky in Leopoliensi, Lucae poponis ruthenorum in Zazkowicze et Porzecze in Premisliensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Nicolao Czykowsky, subpincernae curiae regiae, bona Philippi Burkath in Kopithowka et Marcissii molendinum in Grabischicze, in terra Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 178 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Nicolao Pukowsky bona nob. Beatae filiae olim Sienkonis Sarnek data sunt. r.. MK 16, f. 200 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Nicolao Cleczowsky bona Benedicti Cawnyczsky Glodowo et obligatio in Drzewcze in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Stanislao Mielzinski bona Iohannis Grandowsky de Viekowo, item Annae Liewkowa Vangierska reformatio in Nadarzicze et certae obligationes ubicunque habeant, item Iohannis Halassek, Nicolai Coszielek de Malochovo, in Gnesnensi et Pizdrensi districtibus, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Petro Zirkowsky bona Nicolai Sulibor in Przdzonow, necnon obligationes eiusdem in Strzalkow Kamyen et Goleschow, aliaque bona data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Georgio Thomiczsky de Gywno bona Iohannis Broschkowsky, canonici Gnesnensis, villa Ganczevo in Pisdrensi propter eius inoboedientiam et a bello praesenti absentiam, Petri Jesziorkowsky in Costhensi, Iohannis Viorozowsky in Gnesnensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Alberto Labissky bona Iohannis Crasskowsky videlicet Goczolyna utrunque in Bidgostiensi et villa Crapiewo in Naklensi, necnon obligatio Wielislai abbatis Citradviensis in Gogolina districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Stanislao Kmitha de Vissnicze, castellano Premisliensi, bona Mathiae Bobrecz villa Bobrka, Nicolai Biernaschowsky villa dicta Niewiastha, item Vankonis, Jaczkonis, Miskonis Pieskovicz et aliorum Pathslawsczy dicti in Premisliensi et Sanocensi terris datae sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Iohanni Bielawsky medietas villae Alberti Novowiesky, sors Elisabeth Przebandowska in ibidem, necnon reformationes dotis et dotalicii Elisabeth Nouowieska in Skorzevo, Catharinae relictae olim Chomaczsky in Moravsko et Chonicza, Annae Choniczska in Choynicza et perlucra in Bieszdrowsko, in districtu Posnaniensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 116 Circa Schepienicze, 1497.11.05 Andreae Myschcziczsky de Radzanow bona Nicolai de Sielona plebani in ibidem in districtu Plonensi et Iohannis Labancz, Petri Dunyn, Iohannis de Zadi, Petri, Andreae germanorum Wzdabacz, Nicolai Jawnicz in ibidem in districtu Bielsko, item in Brunowo Zady Mathiae, Martini, Iohannis, Stanislai Carkoschka, Iacobi Brzucho in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 136 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.05 Andreae Mroczek bona Nicolai Pioro in Grochoczicze et Margarethae relictae olim Croczowsky et filii ipsius Stanislai in Voyczechowicze, necnon Marci Modrzeyowsky in Modrzewie et Lomno et Iohannis Boszdara et Pauli Lomiensky in eadem Lomno et Catharinae olim Stiborii et filiae eius Sophiae in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 124 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Nicolao Brukovicz bona Catharinae et Margarethae germanarum Krczonowicze, obligatio puerorum olim Iohannis Brodka de Paplino Pakoschevicz, quam habet cum fratribus suis in praefata Paplino, propterea, quia post primam ordinationem acierum exercitus nostri in acie et in loco suo debito nunquam fuerunt, de belloque praefato ante exercitus dimissionem recesserunt et fugierunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Alberto Soboczsky bona Nicolai de Lyczyona in Strzegow et in Boczkow in districtu Calissiensi sita, quia in acie exercitus nostri se non ordinaverunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Alberto Milkowsky de Borzyslavicze bona Nicolai Franek Zakrzewsky in Zakrzow et in Rybicze et obligatio eius in utraque Tundova, necnon reformatio Elisabeth uxoris suae in praefata Zakrzow et Rubicze, Iohannis Coczielkowsky in Coczielky et in Golikow, necnon reformatio Elisabeth Blaschkowa in Blaschky, in districtu Siradiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Szwiach Comorsky bona Stanislai, Nicolai de Krzethkovo et filiastri ipsorum Andreae, Alberti Sussky de Cziemiezovo et Annae sororis ipsius, in districtu Calissiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Micha毛li Borowsky bona honn. et nobb. Martini Mozgowiecz et filiastrorum eius in Sziedliemino in Calissiensi, Mathiae Rathmiczsky in Minori Dambrova et obligatio eiusdem in Sokolow, Alberti Covalsky, Stephani et matris suae de Stoczky in Siradiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Chebdae Gorsky bona Mathiae Copydlowsky in Copidlow Capustha, Lubransky et puerorum eius, Iohannis et Mathiae fratrum de Maschczencze, Nicolai Chmiel de Maiori Vyma et Hedvigis de Doviczin in Coninensi et Brestensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Silvestro Sbiersky bona nob. Sophiae relictae olim Iohannis aurifabri, civis Calischiensis, in Sbiersko in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Petro de Zwolicze, regiorum armorum attentori, bona Iohannis Zabawsky in Zabawa et in Gora in Pilznensi, item Iohannis Miethnowsky, Guth Sawsky in Sawy et Stanislai de Sulowicze in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Dobeslao de Diblino, venatori Dobrzinensi, bona Adae Buslawsky in Buslawi Brysky, relictae Adae et sors Iohannis Regula in Babcze, item Annae Plossyna viduae ibidem in Babcze in districtu Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Georgio Hubathi bona Adae de Helgotha, necnon advocatia advocati in Glogova in districtu Calissiensi data sunt. r.. MK 16, f. 126 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Iohanni Bloch de Maiori Chelmicza bona Vislai de Zakrzewo et filii sui Pauli de ibidem, item Mathiae de eadem Zakrzewo, item Hedvigis viduae de Lakno, obligatio quam habet in Leszko in districtu Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 Circa oppidum Thynacz, 1497.11.06 Nicolao Januschowsky bona Petri et Nicolai Brzostowsky in Januschowicze et Brzostowicze, Nicolai Subovinsky in Januschowicze in districtu Opocznensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 Circa oppidum Thynacz, 1497.11.07 Aucto de Panievo, capitaneo Zidaczoviensi et Striensi, bona nob. Brathkowski antiqui in Brathkowicze et Petri filii eiusdem in Brzeznicza, Ivaschkonis de Kruschelnicza, Mikythae de Sziemiglynow in Striensi, Jaczkonis Szwarziczowski, Micha毛lis Gluchy de Vithvicza, Ivaschkonis Zbithicz de Struthin et Luczka de eadem Struthin, necnon mulieris Marchwa in Lissowicze et Zadrzewcze in Zidaczoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 147 In civitate Haliciensi, 1497.11.08 Iohanni Szieczkowsky bona hon. Iacobi Strachoczsky in Roschicze, necnon Andreae et Balthasari nepotum eius in ibidem data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 Leopolis, 1497.11.13 Iohanni Jablonski sors haereditaria Nicolai et Mathiae de Garbow in villis Maiori Szliessino, in Minori Crzizanow et Garbow in districtu Orloviensi et terra Lanciciensi data est. VP r.. MK 16, f. 177 Leopolis, 1497.11.13 Alberto Cobrzinski et Strogomiro Vilczogorski bona Iohannis de Vaszino, subiudicis terrae Plocensis, Iohannis Lasz Szolszina, advocatia Mathiae ac obligatio in Piasthowa, Nicolai Ripka et Gregorii Skoczek in Slynicza, Iacobi praepositi S. Spiritus in Sieprcz in Vilczagora, Bodek in Piasthova ac Margarethae Szalkova in Minori Grothkovo obligationes, item Nazebaii de Polthowsko in Goworovo et Bolestae de Dzarnow advocatia in terra Plocensi data sunt. VP. MK 16, f. 198 Leopolis, 1497.11.18 Rex Iohanni Senior de Danaborz, castellano Rogosnensi et capitaneo Naklensi, medietatem telonei Naklensis in 600 fl. hung. Iohanni Rakowsky obligare admittit. VP. MK 16, f. 122 Leopolis, 1497.11.18 Confirmatio reformationis dotis et dotalicii Elisabeth uxoris Procopii Szieprsky in summa 2600 fl. hung. per eum in medietate curiae in Luschin et in omnibus bonis, in Plocensi, Dobrzinensi, Gostinensi et Gumbinensi districtibus sitis, inscriptorum. VP r.. MK 16, f. 122 Leopolis, 1497.11.19 Resignatio molendinorum praefatorum (vide supra Nr. 833) et summae pecuniariae, quam habet Petrus Adam in Bogdanka et lapideae consortis eiusdem Adae Luciae nob. Petro Choczieschowski. n.. MK 16, f. 97 Leopolis, 1497.11.19 Rex testificatur Martinum Cosserz, tenutarium villae regiae Mirzewo in districtu Gnesnensi 400 marc. dotis et dotalicii et 50 fl. pro dono super medietate dictae villae Catharinae uxori suae inscripsisse. VP. MK 16, f. 118 Leopolis, 1497.11.22 Zavissio de Cunradecz, castellano Plocensi, bona haereditaria omnium et singulorum terrigenarum nostrorum in terris Plocensi, Zawkrzensi et Viznensi consistentia, qui videlicet bellicae expeditioni praefatae non interfuerint seu ad eandem non expediverunt, vel ad eandem venientes ante exercitus nostri dimissionem de bello praefato recesserunt et fugierunt, aut se in aciem non ordinaverunt, vel in locis suis, in quibus fuerint ordinati tempore conflictus non steterunt, super quae hactenus litteras non dedimus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 145 Leopolis, 1497.11.22 Nicolao Zolkiewsky, curiensi regio, bona ac obligationes Nicolai Scheliga, Iohannis Philipowicz, Mathiae Thuzykowicz de Holhow alias de Czarnlozy, Stanislai Zidowicz de Borow, Iohannis Dworziczsky in Dworziska, Iohannis Benedicti Sczibalka de Wyrbicza Iohannis Ziemak de Vysznyow, reformatio uxoris Zulynski, Augustini, Szwianthoslai de Maschow, Andreae Andrzeyowsky in Chelmensi, viduae Szwitharzowa et filii sui in Belzensi terris, Nicolai Hurko de Mathycz data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Leopolis, 1497.11.24 Rex advocatiam Vrzadoviensem de manibus puerorum olim Martini Porosz in eadem summa, in qua idem Martinus dictam advocatiam de manibus fam. Nicolai Gambala, civis Lublinensis, exemerat, Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, eximere admittit. VP r.. MK 16, f. 125 Leopolis, 1497.11.30 Rex sententiam arbitralem per commissarios suos: Andream Roza, archiepiscopum Leopoliensem, Vincentium de Przeramb, regni vicecancellarium, Stanislaum de Chodecz, castellanum Leopoliensem, capitaneum Haliciensem et Camienieczensem, et Nicolaum de Brzeszie, in causa controversiae inter Iohannem Fredro de Plieschowicze ex una, et Sophiam ac Catharinam germanas, consortes Petri de Bludniky et Iacobi de Copiczynice, ex altera parte, ratione villarum Czeschky, Szanoczany et Poczkowicze ortae, latam confirmat. VP. MK 16, f. 127 Leopolis, 1497.11.30 Rex testificatur Nicolaum de Chorupnik resignasse sortes suas, quas habeat et in posterum habuerit, post matrem et Nicolaum Zolnierz fratrum suum, in Chorupnik et Przezniegow, in districtu Crasnosthaviensi vel Chelmensi, praeter unum laneum sporny dictum, Iacobo Mothiczka de Ostrzicza, stipendiario regio, pro servitio eius in comitiva Groth rotmagistri regii in 5 equis cum additamento 100 marcarum. VP. MK 16, f. 130 Leopolis, 1497.12.05 Sochae de Strzeszkowicze bona Annae et Barbarae sororum virginum, filiarum nob. olim Msczyui advocati Lanenensis ipsius, in et super medietate molendini, piscina, 6 cmetonibus in Strzeszkowicze in terra Lublinensi modo obligatorio inscriptis data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 Leopolis, 1497.12.05 Hieronimo Jezowski scultetia in villa regali Cyuczlova in terra Sandecensi data est. VP r.. MK 16, f. 135 Leopolis, 1497.12.06 Rex Iohanni Virzbiczsky, capitaneo Leopoliensi, mandat, ut monachos ruthenorum de monasterio Vnieyowiensi eorumque subditos ad labores et onera extra iura ipsorum non compellat. VP. MK 16, f. 132 Leopolis, 1497.12.07 Rex testificatur Andream de Schamotuli, castellanum Calissiensem, bona tenutae suae oppidum Javorow in terra Leopoliensi, districtu Grodecensi, consensu regio, Spitkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, in 1000 marcis ad 6 annos obligasse. VP r.. MK 16, f. 136 Leopolis, 1497.12.07 Rex testificatur Iohannem Kossnar, civem Leopoliensem, balneum suum vulgariter armenicum dictum in suburbio civitatis Leopoliensis, foris muros civitatis retro ecclesiam B. V. Mariae, cum domibus, hortis et areis Elisabeth de Podossie, relictae olim Georgii Strumilo, castellani Leopoliensis, pro 700 fl. hung. iure haereditario vendidisse. VP. MK 16, f. 139 Leopolis, 1497.12.08 Rex duas litteras Casimiri IV regis Ivaskoni armeno, cubiculario suo, datas super inscriptione 50 marc. in villa Kozicze et super exemptione villae Giemielyno, etiam in districtu Leopoliensi sitae, deperditas innovat. VP. MK 16, f. 138 Leopolis, 1497.12.08 Rex controversiam inter Iohannem Crowiczski decanum et consules Leopolienses ratione mercaturae armenorum et ruthenorum in suburbio Leopoliensi circa ecclesiam s. Iohannis ortam disiudicat. VP. MK 16, f. 140 Leopolis, 1497.12.08 Rex in causa inter consules Leopolienses et Petrum Zwarshowsky cum uxore Ursula, ratione praedii Olhowsko, sententiam fert. VP. MK 16, f. 140 Leopolis, 1497.12.08 Rex in causa inter consules Leopolienses et armenos ac ruthenos, mercaturam in suburbio Leopoliensi sub castro exercentes, decretum fert. VP. MK 16, f. 141 Leopolis, 1497.12.09 Confirmatio regia inscriptionis dotis et dotalicii 200 marc.聽Annae, filiae olim Iohannis Goldacz, vexilliferi Haliciensis, per maritum eius Andream Vithkowski super medietate advocatiae in villa regali Vitkowicze. VP r.. MK 16, f. 137 Leopolis, 1497.12.09 Rex fam. Nicolaum Harnasch, civem Leopoliensem et haeredem in Laszki, ab expeditione bellica ad 3 annos absolvit. VP. MK 16, f. 137 Leopolis, 1497.12.09 Rex ad petitionem Rapha毛lis de Lesczno, castellani Gnesnensis et curiae suae marsalci, Jasczoldo Chwalenczky medietatem telonei Brzestensis de manibus Andreae Oporowski eximere admittit. VP. MK 16, f. 144 Radom, 1497.12.27 Rex Iohanni Janowski de Gardzinicze 650 marc. pro die Iohannis Baptistae venturo (24 iun. 1498) solvere seu in teloneo aggerali alias grobelne Lublinensi inscribere se obligat. VP. MK 16, f. 142 Radom, 1497.12.28 Rex Nicolao Spoth de Pilczicza villas regales Kielia et Czissow in districtu Gdanensi de manibus puerorum olim Laurentii Caschuba Krokowski, curiensis regii, eximere admittit. . MK 16, f. 144 Radom, 1497.12.28 Rex Vito Ve眉lsdorff villas regales Bossow et Bestenhayn in districtu Gdanensi de manibus successorum Leonardi Caschuba Krokowski, curiensis regii, eximere admittit. VP. MK 16, f. 145 Radom, 1497.12.28 Consensus eximendi villam regalem Basilia de manibus successorum Leonardi Caschuba Krokowski, curiensis regii, Nicolao de Baysen, palatino Mariemburgensi datus est. VP r.. MK 16, f. 145 Radom, 1497.12.28 Rex testificatur Iohannem de Gardzinicze Nicolao Firley de Janowcze, vexillifero Cracoviensi, proprietatem bonorum suorum, quam post Annam haeredem de Janowicze in villis Janowicze, Sirokomlya, Oblasz, Mschadl et Lagow in terra Sandomiriensi obtinuisset, resignasse. VP. MK 16, f. 146 Radom, 1497.12.28 Rex Nicolao Firley de Dambrowicza vexilliferatum Cracoviensem, post ascensionem Iohannis de Tharnow ad castellanatum Lublinensem vacantem, donat. VP. MK 16, f. 146 Lowicz, 1498.01.04 Rex Casparo Rachwicz de Thar….., curiensi suo, bona in ducatu Glogoviensi, de quibus servitium in tribus equis debetur, iure feodali ad se devoluta, donat. VP. MK 16, f. 147 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.21 Paulo de Sborzoua, notario terrae Lublinensis, bona olim Nicolai Gambrzewski uxorisque ac puerorum seu haeredum eiusdem, obligationesque, reformationes et alia data sunt. VP. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Dilatio termini solutionis summae 1500 fl. in auro et 200 fl. in moneta ad festum Assumptionis Mariae (15 aug.) proxime venturum, cassando omnes priores litteras nostrae inscriptionis gen. Iohanni Comorowski in villa nostra regali Rakowicze, in terra et districtu Cracoviensi sita, inscriptae sub forma priorum litterarum eidem in villa praefata inscriptarum. VP r.. MK 16, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Dilatio termini solutionis summae 600 fl. hung. in auro puro et bono pondere et 700 fl. in mediis grossis ad festum Assumptionis Mariae (15 aug.) proxime futurum, cassando omnes priores litteras nostras inscriptionis nob. Iohanni Szmolik in oppido nostro Schlvmniky in terra Cracoviensi sito inscriptae sub forma solita. VP r.. MK 16, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Nicolao Lipniczski bona Czarnkowsky in Jakymowicze, necnon reformatio consortis eius in Sulislawicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Rex canonicatum et praebendam ecclesiae cathedralis Premisliensis, post mortem Iacobi praedicatoris moderni ad eum pro prima tantum vice nominati, almae universitati studii Cracoviensis pro doctore theologiae vel iuris canonici incorporat. VP. MK 16, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Rex ad petitionem Nicolai de Ostrow, palatini Sandomiriensis et capitanei Lublinensis, de villa eius haereditaria Przethoczno in districtu Sandomiriensi oppidum locare admittit et fora annualia pro festis Annuntiationis (25 mar.) et Praesentationis V. M. (21 nov.) et Barbarae (4 dec.), septimanalia vero pro qualibet feria secunda ibidem instituit. VP. MK 16, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi, bona Andreae Cozmyrzowski et uxoris suae sortes in Cozmyrzow, in Dalyowicze, item Iohannis Barzy dicti Zak in Slyanczin in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Rex Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo Glogoviensis ducatus, bona Cronsko in eodem ducatu iure feodali post mortem Iohannis Vlok ad se devoluta iure perpetuo donat. VP. MK 16, f. 153 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Rex Dadzibogio Janpolak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis, 7000 fl. hung. debiti in castro et oppido Miedzirzecz in Polonia Maiori inscribit. VP. MK 16, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Consensus eximendi castrum ac oppidum nostrum Colo Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis, de manibus Iohannis de Cosczieliecz, palatini Junivladislaviensis, cum omnibus bonis, villis ad ipsum pertinentibus et de iure spectantibus ac cum omnibus censibus etc., prout praefatus palatinus tenuit, usque ad nostram vel nostrorum successorum eius vel suorum exemptionem, quibus exemptis etc., iuribus nostris regalibus et stationibus semper salvis (datus est). VP r.. MK 16, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Rex, omisso termino solutionis summae 900 fl. hung. Derslao de Smogorzow, capitaneo olim Radomiensi, pro festo Nativitatis Christi proxime praeterito, summam hanc filiis eius Stanislao, Nicolao, Andreae, Iohanni, Mathiae, Petro et Venceslao pro die Iohannis Baptistae proximo solvere seu in villa Comorow districtus Ravensis inscribere promittit. VP. MK 16, f. 155 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Rex testificatur Iohannem Tirnka, campiductorem regium, capitaneum Osswiaczimensem et tenutarium castri Olschtenensis, 3000 fl. hung. ratione dotis et dotalicii Catharinae de Pok, consorti suae, in castro Olsthensi inscripsisse. VP. MK 16, f. 156 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad praelatos, dignitarios, nobiles et officiales regni et civitatum de modo solvendi exactionem vasorum alias czopowe in conventu regni constitutam. . MK 16, f. 343 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Confirmatio privilegiorum civitatis nostrae Siradiensis consulibus totique communitati eiusdem civitatis data sub forma simili, sicut civitati Leopoliensi. VP r.. MK 16, f. 152 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Mathiae Brzezniczski bona Iohannis Vylczek et Elisabeth coniugis suae, Blasii et Catharinae coniugis suae, Catharinae, Barbarae et Piotruschae, Iohannis, Janussii et Iacobi fratrum, necnon Iohannis et Iacobi filiastrorum eius ac Dorotheae relictae olim Stanislai in utraque Vielieborowicze, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.08 Libertas 8 annorum oppidanis Illzensibus data post ignis incendium ad vota et petitiones ill-mi principis ac rev-mi dni cardinalis etc., germani nostri carissimi, ab omnibus teloneis, foralibus, contributionibus, exactionibusque quibuslibet noviter institutis et quomodolibet instituendis, a data continue se et immediate sequentium decursum duratura. VP r.. MK 16, f. 155 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.08 Andreae de Bichava bona Iohannis Puczek de Rudaviecz, Iohannis Cluzicz alias Rzepczicz de Puczkovicze, Margarethae filiae Gradkonis de …..(deest), Petri Crustra et Martini filii sui de Maiori Branvicza, Stanislai de Wielieborovicze in districtu Urzandoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Stanislao Lubomirski bona nob. Radwanski de Swieborowicze, Iohannis Swierczewski scultetia in Gyodlanka, quam obligavit cuidam civi de Brzesko, in terra Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Strogomirio de Vilczagora bona Margarethae Szalkowska de Grothkovo, Mathiae advocati in Piaszthowo, obligatio Budek de ibidem in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Bernardo de Lubrancz, thesaurario Brestensi, bona hon. Iohannis Redeczki Krukow et Redecz et Annae consortis Cheldae de Lubrancz, Skierka de Brzezie et Cziablo Vstronski in districtu Brestensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Iohanni Stanczik Rudsky bona nobb. Stanislai Oremus de Gasthin, Mathiae de Minori Gromadzicze et lab. Iohannis cmetonis de Mieczicze cum obligatione, quam habet in Przewosz, in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Clementi Bachcziczski, cubiculario regio, bona Bernhardi Cyolych de Gorka, Martini Cossiszko de Mlodavyn in Nieszmirow et Elisabeth Costirzina de Canino in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Creslao Opathowski de Janowicze bona Bernhardi Bidzynski et obligatio eiusdem in Janowicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Andreae Sborowski bona Nicolai Mitha de Maiori Pozoga, Stanislai Zadzikiek de Jarzambky, Iacobi Zira de Mithek, Iacobi de Zdzislawkowicze et Fulki et fratrum suorum indivisorum, Stanislai Kikowski de Thopolia, in districtu Visliciensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Petro Vangierski bona seu sors haereditaria Hedvigis filiae olim Iohannis Milayek, Dorotheae olim Laurentii Milayek, Annae Lewkowa de Vangri, Mathiae et Georgii Mosczensczy de Cleparz et Skampe in districtu Pizdrensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Iohanni de Ivanova, cubiculario regio, bona Pauli de Viszakynin et Grochove in terra Lucoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Petro Swianthkowsky bona Andreae et Annae in Kaczkovo propter eorum inoboedientiam, Iohannis vero Clyza Nyeszwostowski ex eo, quia exsistens in bello praefato ad aciem exercitus etc., in districtu Kczinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Iohanni de Janowicze bona N. de Janowicze et matris eiusdem in districtu Ciriciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Petro Spoth de Crayow, vexillifero Sandomiriensi, bona Milanowski, Petri Strzambosch, obligatio plebani in Wyeniawa Dobromirz, obligatio Alexii in Valiczowo, Andreae Paliky de Bielnyn, Petri Wostko de Strzalkow, advocati in Modrzewicze, Andreae Ruskowsky, Mscivii de Przestalowicze, Nicolai Borek Scziczenski, in Radomiensi et Chancinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Petro Cozyelsky bona Petri, Nicolai, Felicis germanorum in Ostrazna et Helenae matris eorum in eadem Ostrazna et Camyen et reformatio eiusdem, Nicolai filii olim Laurentii in Slawno, Catharinae relictae olim Iohannis Sepyensky in Sepne et Vignanow in districtu Opocznensi, propter absentiam et non expeditionem, data sunt. . MK 16, f. 158 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Nicolao de Brzezie bona Iohannis de Janowicze et Rapha毛lis eius fratris germani de eadem Janowicze haeredum in districtu Ciricensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Iohanni Jordan de Zakliczin bona Iohannis Leszen et Mathiae Machnycz de Boyanczicze in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 160 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex 3000 fl. hung. debiti Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, in oppido Ropczicze et villis adiacentibus inscribit. VP r.. MK 16, f. 160 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Iohanni Przerambski, vexillifero Siradiensi, bona Iacobi et Stanislai germanorum de Barthodziegie et Iohannis advocati in Niechczicze in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Bernardo Strzezowski bona Buchnae in eadem Strzezow in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Stawski bona lab. Alberti Sowka in Gromadzicze in terra Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.15 Ivaskoni armeno advocatia Andreae Ostrowsky, advocati Premisliensis, data est. VP r.. MK 16, f. 168 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.16 Rex testificatur Creslaum de Curozwanki, episcopum Vladislaviensem, haeredem bonorum Szaniecz in districtu Visliciensi, Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem, haeredem bonorum Cyzow in districtu Sandomiriensi, Zdziechowicze in terra Lublinensi et districtu Urzandoviensi, ac Dzia艂oszyce cum Chmielow in terra Cracoviensi et districtu Xyasch, ex morte matris suae Barbarae Cyzowska ad se devolutorum, et Stanislaum Laszoczky, haeredem de Brzezyny districtus Lanciciensis, cardinali Friderico pro Iohanne Lassoczky, quondam scholastico Gnesnensi, tanquam dioecesano et persona spirituali, sub vadio 5000 fl. hung. fideiussisse. VP r.. MK 16, f. 163 Cracovia, 1498.02.27 Stanislao de Dobrky, subdapifero Plocensi, bona Andreae et Iohannis de Kierz, Iohannis Pusczonek de Dlusnowo, Vyndiczina de ibidem, Lakosz et Iohannis Kruczek de Dlusnowo, Thomae et Mathiae germanorum de Brodzino, Mathiae Lisak, Nicolai Goworek et Iohannis Lvy de Trzanschew, in terra Plocensi et districtibus Plonensi et Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.02.- Rex cardinali Friderico, fratri suo, personas, quas voluerit, ad burgrabiatum castri Cracoviensis promovere facultatem dat. . MK 16, f. 162 Cracovia, 1498.03.02 Lucae Miesski, cubiculario regio, advocatia nob. Catharinae advocatae in Lipno in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi data est. VP r.. MK 16, f. 167 Cracovia, 1498.03.02 Petro Dimideczsky bona nob. Hryn, Iwan, Waszili, Petri, Gregorii de Brzozow in districtu Colomiensi et alia ex eo, quia scismatico Mucha eo tempore, dum terras nostras vastabat, adheserant, ad nos devoluta data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 Cracovia, 1498.03.06 Micha毛li Mnynowsky bona nobilium et circumspectorum Iohannis Czulchowsky et obligatio eiusdem in Thrzonow, Georgii Zebrzidowsky obligationes in Przibislavicze, Adamowicze, Srzeniava et Ivanowicze, Iohannis Zalassowsky, civis Tharnowiensis, Iacobi vitreatoris de Jassan in Trzemeschna, Iacobi Michowski, abbatis Andreyowiensis, et Iohannis fratris eiusdem et obligationes ipsorum, necnon advocatia in Sobiesanky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 168 Cracovia, 1498.03.10 Lucae Zebrzidowsky bona Salomonis Imbran, civis Cracoviensis, in Kawieczin et Opathkowicze, Petri Golieniecz in Rzadowicze et Clementis Slonko, civium Proschoviensium, in eadem Rzadowicze, in districtu Cracoviensi, ac obligationes ipsorum, quascunque et ubicunque habent, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.12 Iohanni Dzidowsky, cubiculario regio, bona Vincentii Gvrowsky alias Szieyka in Gurowo, Nicolai Mikolayowski Bambanek in Mikolayowicze, Laurentii Czielmowsky alias Corczak, in districtu Calissiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.12 Nicolao Chelinsky bona, obligationes ac reformationes Nicolai doctor, Lucreciae et Sophiae Dupczanka in Dumycze, Barbarae relictae olim Iohannis de Paczoltowicze, Stanislai Paczolthowski in Wschanczin, Catharinae et Annae Gieraschowskie in Radwanowicze, Stanislai Lazovy in Lazy, Valentini et Martini Zatorski et Fredrich Scheling de Cracovia in Czathkowicze, Iacobi Sowanko de Zdbyk, pars Kozdzawska in Lapczicza, Alberti Wronka in Bibicze ac scultetiae haereditariae in Bybycze, in Szczklary, in Rudnik, in Krzinka, in Irzmanowicze, in terra Cracoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.03.13 Rex, ad petitionem Martini plebani Corczinensis, quoddam decretum Stanislai Schaffraniecz de Pieskowaskala capitanei, Othae Czarnoczsky de Nieprowicze iudicis, Iohannis Swiathki, burgrabii castri Novae Civitatis Corczin, commissariorum per reginam Elisabeth specialiter deputatorum, in causa inter plebanum et cmetones Corczinenses, ratione certorum agrorum, pratorum et dotis plebanalis, confirmat. VP. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.14 Petro Boreczsky bona Iohannis Czebrowsky in Przeszwody et Ribalowy, Annae Czebrovska, necnon Catharinae, Helenae et Rozae, filiarum Pelczae in Czebr in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.15 Rex decretum in causa inter Martinum Cassor, zupparium Premisliensem et teloneatorem Cracoviensem, ac consules civitatis Biecensis, ratione telonei hungarici, fert. VP. MK 16, f. 173 Cracovia, 1498.03.15 Stanislao de Conieczpolie bona Predborii, quae habet in villis Carnnow, Luczicze, Deschno et Vaschlin, necnon obligatio Iacobi Dambienski et uxoris eius, quam habent in villis Lvbyczsko et Carly in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.16 Andreae Sandek de Thomaskowicze bona lab. Iohannis Niemyecz in Thomaskowicze in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.19 Hriczkoni Podbussky bona Ivasko, Radvan, Roman filiorum Jaczkonis, et Ivasko Bohdan Veritha, Hanykae filiae Hilkonis ac Phedori in Gieszennycza, item Dzyvrz Stanko, Phenko Biely in Sylcze in Samboriensi, Ivaskonis et Jaczkonis filii eiusdem Hvrossky in Popielie in Drohobiczensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 175 Cracovia, 1498.03.24 Rex ad petitionem fratris Stephani, nomine Iacobi abbatis et totius conventus monasterii Andrzeyowiensis ordinis cisterciensis oblatam, litteras Vladislai III, Poloniae regis, monasterio Andreoviensi super foralibus alias targowe Cracoviae, f. 4 post Oculi (2 mar.), anno 1440 datas confirmat. VP. MK 16, f. 176 Cracovia, 1498.04.01 Rex Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi et regni thesaurario, summam 4383 fl. hung. debiti in villis Padew, Thuschow, Jaszlani, Przekop, Plaw et Plawskawolia, ad oppidum Ossiek pertinentibus, in districtu Sandomiriensi sitis, inscribit. VP. MK 16, f. 178 Cracovia, 1498.04.02 Rex Iohanni Boyarzyn de Biala, tubicenae suo, praedium Andrziski, in districtu Sandomiriensi, in littore fluvii Vysla, ad vitae tempora donat. VP. MK 16, f. 177 Cracovia, 1498.04.04 Nicolao Firley de Dambrovicze, vexillifero Cracoviensi, bona Ludmillae Thurzinska et Iacobi germani eius de Thurzin in districtu Radomiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 197 Cracovia, 1498.04.10 Nicolao Czikowsky de Mikluschowicze, burgrabio castri Cracoviensis et pincernae curiae regiae, bona Georgii Radlowski in terra Premisliensi et districtu Samboriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 178 Cracovia, 1498.04.22 Alberto Cobrzinsky cubiculario, Petro de Novavilla et Iohanni de Jassienie bona Thomae de Camienie in Viczolkow et filiastrorum ipsius Andreae Bambol et Petri, Stanislai Sobey in Camienie et Jassienie, item Catharinae et filiarum olim Stephani Gabalicz in Camienie, item obligatio Nicolai, quam habet in Jassienie, Mathiae Drosd de Bablew, Smarz de Magna Thurza, Micha毛lis de Rzuchow, item Vielkyan de Lubowcza, Stanislai de Makowcz, item Iohannis et uxoris ipsius Hedvigis ac Catharinae sororis, Iohannis Zolnicz et Paridis in Choczey, item Andreae et uxoris ipsius Margarethae in Maluczino et Ossowka, item Catharinae et viri eius, Annae de Cobrziniecz in Opolie, item Antonii et fratris ipsius Iacobi de Pynino, in terra Dobrzinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.04.22 Alberto Cobrzinski cubiculario et Andreae Kiaskowsky bona seu advocatia in Przepusth ven. Cristini canonici Junivladislaviensis et molendinum in Grabienow ac obligatio eiusdem in Wloscziscza, in districtu Brestensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.04.25 Rex, ad petitionem cardinalis Friderici, fratris sui, in oppido eius Lagonicensi districtus Opocznensis fora annualia pro festis Divisionis Apostolorum (15 iul.) et Lucae (18 oct.), septimanalia vero pro quolibet sabbato instituit. VP. MK 16, f. 208 Cracovia, 1498.04.25 Forum annuale civitati Lovicensi, in terra Sochaczoviensi sitae, incolisque eiusdem civitatis, ad petitionem dni cardinalis, germani nostri carissimi, pro festo s. Luciae (13 dec.) singulis annis celebrandum sub forma simili et data, praesentibusque eisdem, sicut in superioribus litteris Langonicensi oppido, est concessum. VP r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.04.26 Petro Piwko de Gluchow, cubiculario regio, bona Annae Drwaliewska, Elisabeth consortis olim Scarpkonis Piwko, Nicolai Mieykowski, necnon obligationes Bernhardi Strzezkowski in Wachadow, Stanczik ibidem, Nicolai Meykowski praedicti in Schalowa, Petri in Minori Wlina, in Cracoviensi, Xaschensi et Biecensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 179 Cracovia, 1498.04.26 Nobilis Margaretha relicta olim Stanislai Myssopad de Conin resignat et condescendit in toto nob. Nicolao, filio suo, reformationem suam, quam maritus suus praefatus fecit iuxta litteras reformationis. VP r.. MK 16, f. 229 Cracovia, 1498.04.27 Petro Kalowsky, cubiculario regio, bona nob. K. Zawischina dicta Zigarthowa in villa regia Dupye in districtu Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.04.28 Abrahae Michalowsky campum Odwyschenskie dictum provv. Iohannis Carpa, Nicolai sartoris, oppidanorum de Grodek, in terra Leopoliensi, eis in certa pecuniarum summa inscriptum seu obligatum, datur. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.04.28 Iohanni Hriczko de Nowemiastho sors haereditaria Stanislai Pieniek in Vezwrothowicze, Nicolai Nowobyelcze, Bohdan Jaworski in Jawor et Thurzecz in terra Premisliensi et districtu Samboriensi data est. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.05.08 Rex Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, villam Sroczko terrae Lublinensis de manibus Iohannis Dobrzelinsky eximere admittit. VP r.. MK 16, f. 200 Cracovia, 1498.05.09 Iohanni Spargalth de Vissniova bona Iohannis, Felicis, Nicolai, Georgii de Schuffnarova, Bernardi de Machnowka, necnon obligatio Andreae de Othvinow in Jazova, in Sandomiriensi et Biecensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.14 Rex Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, certa perlucra, super Iohanne Dobrzelinsky tenutario villae regiae Sroczko, in terra Lublinensi, acquisita, in praefata villa repetere admittit. VP. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.14 Rex admittit, ut Dvnyn de Vgiasd villam regalem tenutae suae Bobrowiecz, in terra Lanciciensi et districtu Brzeznensi, in 150 fl. hung. Iohanni Lieniek de Rokithnicza, tribuno et capitaneo Ravensi, obliget. VP. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.24 Rex consulibus civitatis Plocensis cannalia alias ruri in loco civili construendi, ad eadem aquam convertendi atque censum de eisdem limitandi facultatem concedit. VP. MK 16, f. 201 Cracovia, 1498.05.26 Rex debitum 737 marcarum Spitkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, ad festum Nativitatis Christi solvere seu intromissionem in oppidum Kovale cum villis terrae Cuiaviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 200 Cracovia, 1498.05.31 Rex Rapha毛lem de Lesczno, castellanum Gnesnensem et capitaneum Brzesthensem et Radzieiowiensem, certiorem facit, ut de censibus de oppido Radzieiow et districtu Radzieioviensi, Gregorio de Ludbrancz, vicecancellario regni, et post mortem eius monasterio in Ludbrancz respondeat. R. MK 16, f. 202 Cracovia, 1498.06.02 Rex testificatur Iohannem de Zlotha reformationem 1000 fl., quam Catharinae Sbignewa, gloti suae, relictae olim Dobeslai Zloczsky, castellani Czechoviensis, germani sui, paulo superiori tempore, in medietate bonorum suorum haereditariorum Wlosthowicze et Lapschow in Cracoviensi, atque Dambie, Dymlyn et Dzietrzichowicze in Sandomiriensi terris inscripsisset, super tota villa Wlostowicze atque tota sua parte in Lapschow transportasse et transtulisse. VP. MK 16, f. 207 Cracovia, 1498.06.04 Rex testificatur Vincentium Ossuchowski pro villa sua Ossvchow in districtu Sochaczoviensi, quam Iacobus de Drzeuicza, castellanus Zarnoviensis, propter absentiam a bello super se impetravisset, cum Mathia Drzewiczky, secretario regio, et fratribus eius, filiis dicti Iacobi, talem fecisse contractum, quod Vincentius Ossvchowsky dicto Mathiae Drzewiczky et fratribus eius ad festum Nativitatis Christi proximum 300 fl. hung. solvere seu litteras et inscriptiones super oppidum regale Biala in districtu Ravensi in manus ipsius, si eas recipere voluerit, consensu regio accedente, reponere debeat. VP. MK 16, f. 204 Cracovia, 1498.06.04 Rex 1000 fl. debiti (350 in auro et 650 in mediis grossis) ab Erasmo Barsky mutuati super censibus ex pannicidiis Cracoviensibus et ex piscatura alias stroza extra Cracoviam, quam Fredericus Schilling, civis Cracoviensis, tenuit, et super villa Czirmno terrae Gostinensis inscribit. VP. MK 16, f. 205 Cracovia, 1498.06.10 Rex nob. Iohanni Veres de Farnal, ratione servitiorum patri suo et sibi praestitorum, censum annuum 100 fl. in zuppis Cracoviensibus donat. VP. MK 16, f. 206 Cracovia, 1498.06.10 Rex Iohanni Comorowsky de Ziwiecz omnia bona quaecunque habet Andreae et Micha毛li Carwath, germanis de Lomnicza, tenutariis comitatus Lipthowiensis, vendere et resignare permittit. VP. MK 16, f. 208 Cracovia, 1498.06.13 Rex certum contractum inter Janussium ducem Zathoriensem et Petrum Mischkowski, castellanum Sandecensem, ratione villarum Spithkowicze et Bachowicze terrae Cracoviensis confirmat. VP. MK 16, f. 210 Cracovia, 1498.06.20 Iohanni de Nawos bona Gregorii Szrzedzienski in districtu Chelmensi, propter eius bello praeterito non satisfactionem, data sunt. VP r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.06.20 Paulo de Dzektharow bona Iacobi Czribicz et Iohannis Stanislai fratris sui de eadem Dzektharzow, Stanislai et Iohannis de Minori Dzektarzow germanorum dicti Concze, Iohannis et Thomae de Langow Sbroskowic data sunt. r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.06.21 Rex Iacobo de Glinki, capitaneo Gostinensi, bona Slochow, Choynicze, Fredeland et Landek de manibus Nicolai de Cosczieliecz, Thucholiensis et Swecensis capitanei, pro 4400 fl. hung. eximere admittit, dictamque summam in praedictis bonis et in oppidis Hamersteyn et Bialbork eidem Iacobo de Glinky inscribit. VP. MK 16, f. 210 Cracovia, 1498.06.23 Rex consentit, ut Paulus Baliczski, capitaneus et tenutarius in Boleslawiecz, certam summam pecuniarum uxori suae Sophiae de Pieszkowascala in dictis bonis reformare possit. VP. MK 16, f. 212 Cracovia, 1498.06.23 Consensus datus gen. Stanislao Curopathwa, castellano Chelmensi, obligandi villas regales utraque Ruda Inferiorem et Superiorem atque teloneum in Wlodawa cum tabernis et silvam dictam Cossini in terra Chelmensi, in summis pecuniarum sibi in eisdem inscriptis, non excedendo summam capitalem, gen. Petro Smyothanka, iudici terrae Chelmensis, iuribus et stationibus salvis. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.25 Consensus nob. Iuasko armeno datus obligandi villas regales Cozicze et Giemielino, in terra Leopoliensi sitas, tenutae suae, in summis pecuniarum sibi iuste inscriptis, ita quod non excedatur summa capitalis, nob. Iohanni Ozigalka, iuribus et stationibus semper salvis. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.26 Rex Petro Thedaldi de Florentia, nepoti Aynolphi Thedaldi de Florentia, Cracoviensis et Russiae zupparii, 4180 marc. in zuppis Drohobicensibus demonstrat. VP. MK 16, f. 224 Cracovia, 1498.06.28 Rex 1500 fl. hung. debiti Iohanni Comorowsky et Andreae ac Micha毛li Charwat, comitibus Liptoviensibus, pro festo Purificationis V. M. proximo (2 feb. 1499) reddere seu intromissionem in villam Rakowicze districtus Cracoviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 215 Cracovia, 1498.06.29 Rex iudaeis ex ducatu Lithuaniae expulsis libertatem oppida regalia in regno Poloniae inhabitandi ad unum annum prolongat. VP. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.29 Hieronimo Braniczky bona Barbarae Gladischowa in Schumbarg cum advocatia et kopa et Stanislai Gladisch Koralovi et Vsczie, in terra Biecensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.29 Rex 2500 fl. hung. Nicolao Zborowski in villis Biesko, Wroblik, Iskrzyna, Oczow et Superior Crosczienko in terra Sanocensi inscriptam, super oppido Ropczicze et villis Gora Lopuchowa, Lanky, Glynnyk, Skodno, Zagoczicze, Mrowka, Brathkowicze, cassata priori inscriptione, demonstrat. VP. MK 16, f. 215 Cracovia, 1498.06.29 Rex Rapha毛li de Lesczno, castellano Gnesnensi et capitaneo Radzieiowiensi et Brestensi, mandat, ut census capitaneatus Radzieioviensis Gregorio de Ludbrancz, regni vicecancellario, ad vitae tempora, censum uero annuum 35 fl. per eundem pro 700 fl. iure reemptionis emptum monasterio in Ludbrancz exsolvat. VP. MK 16, f. 216 Cracovia, 1498.07.02 Rex Catharinae de Oleschnicza, relictae olim Pauli Jassienski, castellani Sandomiriensis, et Paulo filio ipsius, 600 fl. hung. et 958 marc. in oppido Viecze, villis Viecze, Vilkow cum deserto, Glusko Maior et Glusko Minor, Novawiesz et Grocholicze cum fluvio Visla et ripa eiusdem, in districtu Sochaczoviensi, inscribit. VP. MK 16, f. 214 Cracovia, 1498.07.13 Iohannes Albertus, Poloniae rex, et Vladislaus, Hungariae rex, per rev. Iohannem Wyothcz, decretorum doctorem, episcopum Vesperimensem et Viennensem, Nicolaum Bamphy de Lindwa, supremum magistrum curiae regni Hungarie, Andream Both, comitem comitatus Zalodiensis, et Emericum Czobor de Czoborzenth Mihal, oratores cum pleno mandato, confoederationem certam praecipue contra Turcas concludunt. VP. MK 16, f. 218 Cracovia, 1498.07.14 Praelati et barones regni Poloniae se articulos concordiae inter reges Poloniae et Hungariae conclusos in omnibus punctis et condicionibus ratos et gratos habituros declarant. MK 16, f. 222 Cracovia, 1498.07.15 Rex Iohanni Tirnka de Radziborzany, Osszwiaczimensi et Olsthenensi capitaneo, 5000 fl. hung. debiti in oppido Nova Sandecz ac villis pertinentibus inscribit. VP. MK 16, f. 223 Cracovia, 1498.07.18 Iohanni Jordan de Zakliczin bona terrestria alias scultetia in Dragynya villa monasterii Cziriczyensis famm. Alberti, Stanislai iuniorum germanorum et Catharinae Marussowa, Annae et Stanislai, sorsque ipsorum in ibidem, omnesque obligationes eorum in terra Cracoviensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 222 Cracovia, 1498.07.28 Rex Myklvsch, agazoni suo, domum in civitate Nowa Szandecz, in platea Cracoviensi, inter domos Andreae Bathskowsky et Barthossii sutoris sitam, post mortem Varthslawski, civis et sutoris Sandeczensis, ad se devolutam, iure haereditario donat. MK 16, f. 217 Cracovia, 1498.08.01 Rex nob. Imram Salomon, civi Cracoviensi, summam 8000 fl. hung. debiti in zuppis Wielicziensibus ex cisticula, in quam pecunia aureorum pro sale minuto imponitur, tollendam inscribit. VP. MK 16, f. 225 Cracovia, 1498.08.01 Libertas Severino Herborth et fratri ipsius Iohanni super oppidum ipsorum Bruchnal, propter damna, quae in bonis et hominibus suis, per furtivum nuper Turcorum in terras nostras Russiae ingressum, igne et gladio perpessi sunt, ab omnibus solutionibus, teloneisque nostris non arrendatis a data praesentium per 12 annos immediate se sequentes dumtaxat duratura, data est. VP r. MK 16, f. 226 Cracovia, 1498.08.01 Rex pro Martino Broniewski, capitaneo Lubaczoviensi, advocatiam in villa Potilicz terrae Belzensis et districtus Lubaczoviensis, certis privilegiis iure haereditario erigit. VP. MK 16, f. 227 Cracovia, 1498.08.07 Rex Iacobo de Schidlowiecz, capitaneo Sochaczoviensi et curiae thesaurario, 1000 fl. hung. in oppido Bolemow et villis Bolemowska wiessz et Hvmyn, in terra Sochaczoviensi sitis, cum pannipressorio alias folusch et iure patronatus, inscribit. VP. MK 16, f. 227 Sandomiria, 1498.08.17 Augustino de Chalow bona seu reformatio Annae relictae olim Chaliowsky ibidem in Chalow data sunt. VP r. MK 16, f. 229 Sandomiria, 1498.08.20 Nicolaus Crzissky, scholasticus et canonicus Cracoviensis, coram Regia Mte 1/3 partem bonorum suorum in Crzissko et Nouawiess in terra Wschovensi et districtu Costensi, Andreae et Petro, fratribus germanis suis, donat. VP r. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.20 Nicolaus Crzissky, scholasticus et canonicus Cracoviensis, coram Mte Regia, duas residuas sortes bonorum suorum in Crzissko et Nouawiess in districtu Costensi, Andreae et Petro, fratribus suis germanis, pro 500 marcis vendit. VP r.. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.21 Rex aream liberam in castro Cracoviensi, ubi stabulum capitanei Cracoviensis erat, reginae Elisabeth, matri suae, pro aedificanda domo donat, quam domum regina Catharinae Boguphalowa pro servitiis donat. . MK 16, f. 229 Sandomiria, 1498.08.21 Rex Iohannem Czyrsky, terrae Dobrzinensis succamerarium, tanquam valetudinarium una cum Iacobo de Czarne, nepote eius, aliisque nepotibus a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 16, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Rex Petro Kmitha de Vissnicze, marsalco regni et Scepusiensi capitaneo, 400 marc. in oppido Soliecz inscribit. VP r.. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.22 Rex Nicolao Brodnyczky 2 laneos lab. Iohannis Smyczka, circa Soczaviam, f. 6 Micha毛lis (29 sep.) anno 1497 datos, iterum donat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.08.24 Rex Lucae de Gorka, capitaneo Siradiensi, 4000 fl. hung. pro die Bartholomaei (24 aug.) anni 1499 solvere seu in oppido Radzeyowiensi in terra Bresthensi demonstrare obligatur. VP. MK 16, f. 241 Sandomiria, 1498.08.24 Rex Jarando de Brudzewo, castellano Spiczimiriensi, et consorti eius Catharinae de Gorka oppidum Wartha in districtu Siradiensi tenendum dat ad exsolvendum debitum 3000 fl. hung., quos ab olim Uriele de Gorka, episcopo Posnaniensi, mutuaverat. VP. MK 16, f. 242 Sandomiria, 1498.08.25 Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, bona Iohannis de Podliessie ibidem et Sroczkow in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 223 Sandomiria, 1498.08.29 Rex, ad petitionem Mathiae de Stara Lomza episcopi et omnium nobilium terrae Chelmensis, litteras Casimiri IV regis, in loco exercituum circa oppidum Radzym, f. 4 post Conceptionis V. M. (11 dec.) anno 1454 datus, reformationem constitutionum regni Poloniae in se continentes, confirmat. VP. MK 16, f. 230 Sandomiria, 1498.08.- Rex Lucae de Gorka, qui sibi capitaneatum Siradiensem sua sponte et liberaliter resignavit, summam 5000 fl. hung. in hoc capitaneatu inscriptam pro festo Bartholomaei proxime venturo (24 aug. 1499) solvere promittit. . MK 16, f. 228 Sandomiria, 1498.09.01 Dilatio termini solutionis summae videlicet 600 fl. in auro et 700 fl. in mediis grossis pro festo Nativitatis Domini proxime futuro gen. Iohanni Szmolik, cassando omnes priores litteras nostras inscriptionis in et super oppido nostro Schlumnyky, in terra Cracoviensi sito, sub forma cancellariae solita (data est). VP r.. MK 16, f. 230 Sandomiria, 1498.09.14 Rex Lutholdo Galiewski obligationes monasterii Wieruschowiensis super 4 laneos in Czeszeczin, item civium Wieruschowiensium, quam habent in labb. Stanislao in Galiewicze et Alberto in Czeszeczin, in terra Vielunensi, ad Soczavam f. 5 Venceslai (28 sep.) anno 1497 donatas, confirmat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.09.14 Rex 1000 fl. hung. Iohanni Vozniczky, succamerario Lanciciensi et capitaneo Ravensi, cassando priores inscriptiones, in villa Regnow districtus Ravensis inscribit. VP. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.16 Rex donationem bonorum Mathiae et Iacobi de Cuthi, Rapha毛lis plebani et haeredis in Raysko, Mathiae de Godzianthkovo et consortis ipsius Barbarae et viduae de Godziantovo, Derslai, Stephani, Iohannis germanorum de Minori Siulymowo dicto Chrosna et sortis praedicti Iohannis, quam habet in Twuczevo, Mathiae Mikosch sortis, quam habet in Osczeklino, et reformationis Barbarae consortis praefati Mathiae Mikosch, quam habet a marito suo priori in Surgost, hon. Alberti in Sduny et haeredis in Tursko, Stanislai de Chlewo dicti Podawcza et consortis ipsius, Iacobi germani ipsius Podawcza de eadem Chlewo, viduae de Thlumokova volya, Stanislai Pliewienski sortis, quam habet ibidem, in Calissiensi et Siradiensi districtibus, ad Soczavam, f. 2 post Francisci (9 oct.) anno 1497 Iohanni Zaramba de Calinova, curiensi suo, factam confirmat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.09.18 Rex Jarando de Brudzew, castellano Spiczimiriensi, bona Drahim et Walcz de manibus Lucae de Gorka, capitanei Siradiensis, eximere admittit. VP. MK 16, f. 242 Sandomiria, 1498.09.19 Rex, iuxta concessum olim Casimiri, patris sui, reformationem dotis et dotalitii Catharinae protunc nob. Iohannis Obermulch, nunc vero Iohannis Galczowski consortis in villa regali Plonka et villis Lypye ac Rudnik terrae Chelmensis inscribere admittit. . MK 16, f. 238 Sandomiria, 1498.09.22 Rex donationem bonorum Alberti Canyewsky, plebani in Clobya, necnon obligationis Alberti Lubyenyeczsky, quam habet in Zydow in districtu Brzesthensi, ad Soczaviam f. 3 ante Micha毛lis (26 sep.) anno 1497 Chebdae Nagorsky factam confirmat. VP r.. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.23 Rex donationem bonorum Nicolai Varda, Stanislai et Mathiae filiorum praefati Vardae in Dzyvanovo et Parva Swirczyno, hon. Iohannis Mylewsky et sororum ipsius, Caspari Chorzewsky, Stanislai et Mathiae germanorum de Zyrzavy, Heliae, Nicolai, Petri filiastrorum praefati Heliae de Bylkovo et aliorum de ibidem, Iacobi Mnych et uxoris eius de Maiori Czyeschevo, in terra Plocensi, ad Soczaviam, f. 3 ante Micha毛lis (26 sep.) anno 1497 Mathiae Vithoslawsky factam confirmat. r.. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.24 Rex donationem bonorum Iohannis Brach in Swirzany districtus Leopoliensis, ad Soczaviam anno 1497 Iohanni de Senno, castellano Malogostensi factam, confirmat. VP r.. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.25 Jobo Sokolnyczsky a rege permissio data est inscribendi 800 marc. dotis et dotalicii Petronellae de Dobrzany, uxori suae, in bonis regalibus Vodnyky, Plechow, Sokolnyky et Miratui, tenutae suae, in terra Leopoliensi sitis. VP r.. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.25 Rex Iohanni Lyessyeczsky teloneum aggerale alias groblowe, ratione reformationis viae et transitus per fluvium Swyandrew in villa ipsius Moravyno districtus Calissiensis concedit. VP. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.27 Andreae Lypowsky bona Stanislai L膮szky in terra Sandomiriensi et Iohannis Dilang in districtu Lublinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 241 Sandomiria, 1498.09.29 Libertas data villis videlicet: Drohovisch, Vsczye, Rozwadow, Werynye, Radzyeyczycza, Stholsco et Now in terra Leopoliensi et Kolvyecz in districtu Drohobicensi tenutae gen. Andreae Tharlo de Szecharzovicze a fumalibus et stationibus regni ad 6 annorum decursum. VP r.. MK 16, f. 243 Sandomiria, 1498.10.04 Rex Nicolao de Zdzyeslauicze 380 fl. hung. in villa Wyazownycza, ad castrum Sandomiriense pertinente, inscribit. VP. MK 16, f. 243 ……., 1498.10.12 Rex Iacobo Schidlowyeczsky, thesaurario curiae, villam Schymanow districtus Sochaczoviensis iure haereditario ad excessum genealogiae seu sexus masculini eius donat; dum sexus masculinus Iacobi defuerit, extunc Petrus Schidlovyeczsky, frater ipsius germanus, dictam villam eodem iure tenebit, solutis tamen 800 marcis filiabus seu propinquis Iacobi; exstincto vero sexu masculino Petri, Regia Mtas villam rehabebit, solutis tamen 800 marcis propinquis ipsius Petri. VP. MK 16, f. 243 Nova Civitas Corczin, 1498.10.13 Rex duos plebanatus in Grodek et Striy pro fundo et mensa vicariorum perpetuorum in ecclesia metropolitana Leopoliensi donat. VP. MK 16, f. 244 Cracovia, 1498.11.08 Gen. Sigismundus Hvwnowsky de Radzanow, coram Mte Regia personaliter constitutus, recognovit se teneri 100 fl. hung. certi debiti Spithkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, quos se sibi soluturum obligavit in 3 septimanis pro nunc instantibus (festis) Nativitatis Christi proxime futuris sub bona fide et honore, iuxta litterarum suarum, quas ipsi palatino dedit, continentiam et effectum. r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.09 Zauissio de Conradziecz, castellano Plocensi, bona data propter effugium de bello, sine licentia Regiae Mtis, a loco ordinationis, qui fuit circa Sandomiriam, nobb. Alberti Myschowski, Andreae Nyschcziczki, Stanislai et Iacobi fratrum de Borkowo. VP r. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.11 Rex Iacobo de Drzeuicza, castellano Zarnoviensi, 1/3 partem molendini regii in Opoczno, super magna piscina, de manibus Bartholomaei et Stanislai Wyecha, oppidanorum de Opoczno, pro 200 marcis eximere permittit. VP. MK 16, f. 247 Cracovia, 1498.11.17 Regia Mtas dat consensum obligandi et inscribendi 6 marcas pecuniarum census annui in et super teloneo ad bona Rabstin pertinente rel. priori et conventui suo s. Catharinae de Kazimiria pro 200 fl. hung. VP r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.17 Thomae Barthniczski, vexillifero Plocensi, data sunt bona propter eundem respectum nob. Petri Gyzinski. VP r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.19 Consensus Andreae Radzyeyowsky ad eximendum oppidum Plonsko modo extenuatorio de manibus ven. Micha毛lis Prazmowski in summis pecuniarum in eisdem bonis iuste et legitime inscriptis, in forma cancellariae solita, iuribus regalibus et stationibus salvis. VP r.. MK 16, f. 247 Cracovia, 1498.11.21 Rex, ad petitionem Mathiae de Drzewycza, praepositi Skarbymyriensis, secretarii sui, litteras Vladislai II, Poloniae regis, super locatione oppidi Drzewycza in terra Sandomiriensi, in Nyeschava, in crastino Ascensionis Dni (6 mai) anno 1429 datas, confirmat. VP. MK 16, f. 248 Cracovia, 1498.11.22 Rex testificatur Iohannem Komorowssky de Zywyecz et Micha毛lem et Andream Horuath, fratres germanos, tenutarios castrorum Horawa et Lycava, sibi 3500 fl. in auro et 500 fl. in moneta mutuasse, aliaque 4000 fl. mutuare promisisse; utramque hanc summam coniunctim Regia Mtas in castro et bonis Osswyaczym inscribere obligatur. VP. MK 16, f. 252 Cracovia, 1498.11.28 Rex testificatur Olyechno Skorutha de Mlodathycze consortem suam Margaretham tutricem liberorum suorum constituisse. VP. MK 16, f. 250 Cracovia, 1498.11.30 Datus est consensus genn. Stanislao et Iohanni de Sprowa germanis obligandi villam nostram regalem Brudzouicze, in terra et districtu Opoczensi sitam, in summis pecuniarum in eadem iuste et legitime inscriptis, ven. Mathiae Drzeuiczki, praeposito Scarbimiriensi, et fratribus suis, in forma cancellariae solita. VP r.. MK 16, f. 253 Cracovia, 1498.12.03 Rex Micha毛li Krzeczowsky villam regalem Malnow districtus Premisliensis nob. Fyedkoni et fratribus eius indivisis de Zamoscze in 95 marcis obligare permittit. . MK 16, f. 251 Cracovia, 1498.12.05 Regia Mtas donavit stationem oppidi Stawischin et villarum ad illud pertinentium gen. Nicolao Gardzina, castellano Landensi, per ipsum ad tempora vitae suae extrema percipiendam. VP r.. MK 16, f. 252 Cracovia, 1498.12.07 Rex Vincencianae de Wgyazd, relictae olim palatini Brestensis, ratione satisfactionis debiti pro servitio sibi exhibito filii sui olim Hieronymi Dvnyn, curiensis sui, de consensu fratrum eius, teloneum Rawense pro 410 fl. a festo Nativitatis Christi proxime venturo per duos annos arrendat. VP. MK 16, f. 253 Cracovia, 1498.12.11 Rex certum decretum ratione controversiae granitierum inter hon. Georgium in Moravycza et Lucam de Gorka, capitaneum Siradiensem et haeredem de Olexandrowycze, per commissarios a cardinale Friderico, fratre regio, deputatos institutum, confirmat. . MK 16, f. 254 Cracovia, 1498.12.13 Rex recognovit se Andreae de Thanczin, castellano Woyniczensi, 1000 fl., partem pro debito olim Sbignei, succamerarii Cracoviensis, germani sui, pro quo Iohannes Szemyenski et Nicolaus Lanczkoronski pro se fideiusserunt, partem vero pro area, quam apud ipsum emerit tenere, quos pro festo Pentecostes proximo (19 mai 1499) se solvere obligaverit. VP. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.14 Rex nemini facultatem eximendi bona Skarzischewo cum villis pertinentibus et villas Rankowo et Bobowo, donec ea Andreas de Borzyschew tenuerit, dare promittit. VP. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Similis littera data est gen. Nicolao Spoth in eadem forma super villas Szadlavk et Myran, Czygyfvs. r.. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Data est littera Petro Gnyady super castellanatum Czechoviensem, in forma cancellariae solita. r.. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Data est inscriptio gen. Stanislao de Cvrozwanki, capitaneo Wyelunensi, super 500 fl. in et super bonis nostris regalibus castro et civitate Wyelunensi ac villis omnibus, ad ea pertinentibus. VP r.. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.17 Rex, ad petitionem Pauli Szworcz, magistri montium in Vieliczka et zupparii Cracoviensis, litteras Casimiri III, regis Poloniae, super fundationem et erectionem montium et salario magistri, in Zarnoviecz, dominica (?) in octava Assumptionis V. M. (22 aug.) anno 1355 datas, confirmat. VP. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.17 Rex terminum solutionis summarum 600 fl. in auro et 900 fl. in mediis grossis Iohanni Smolyk pro Nicolao de Camyenyecz, capitaneo Cracoviensi, debitarum ad festum Micha毛lis proximum (29 sep. 1499) prorogat. VP. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.20 Rex Beatae de Thanczin, relictae olim Iohannis Odrowansch, palatini Russiae, castrum et civitatem Rawa cum villis pro 1500 marcis et 1600 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 260 Cracovia, 1498.12.20 Rex Martino de Wroczimowicze, castellano Polanecensi, villam Cordzieza terrae Lukoviensis eiusque successoribus sexus masculinii iure haereditario certis sub condicionibus donat. VP. MK 16, f. 258 Cracovia, 1498.12.22 Data est quaedam area deserta Stolczwinska dicta in suburbio inter castrum superius et civitatem Leopoliensem sita, nob. Petro Swarthowsky, vicecapitaneo Leopoliensi, ad tempora vitae suae extrema possidenda. VP r.. MK 16, f. 261 Cracovia, 1498.12.22 Beathae de Thanczin, relictae olim Iohannis Odrowansch, palatini Russiae, datus est consensus ad eximenda alia omnia bona cuipiam per quempiam obligata modo solito, curru bellico si datur excepto. VP r.. MK 16, f. 261 Cracovia, 1499.03.07 Rex castrum et oppida Vyssna, Vanssosche et Radzylovo cum villis Iacobo de Glinky, capitaneo Gostinensi, pro 3000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 262 Cracovia, 1499.03.12 Rex Nicolao Gardzyna, castellano Landensi, bona Glynno in terra Siradiensi de manibus Nicolai Wyessyolowsky eximere admittit. VP. MK 16, f. 264 Cracovia, 1499.03.12 Rex Mathiam, Iohannem et Martinum, filios minorennes olim Mathiae Glowaczssky, tribuni Siradiensis, ab expeditione bellica ad trium annorum decursum absolvit. VP. MK 16, f. 266 Cracovia, 1499.03.13 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Landensi, villam Vinary in terra Siradiensi de manibus Lucae Kyelbassa eximere denuo admittit. VP. MK 16, f. 265 Cracovia, 1499.03.14 Rex testificatur Iohannem Thrnka de Raczyborzany, campiductorem generalem regni, capitaneum Sandecensem, Oszwyanczimensem et Olstinensem, 4000 fl. hung., quos habet in castro Olsthin ac oppidis Czastochova et Przyrow cum villis, Catharinae de Pok, consorti suae, donasse. VP. MK 16, f. 267 Cracovia, 1499.03.19 Rex molendinum cum tunsorio panni et sarra in villa regali Dobyegnyevy dictrictus Kovalensis, tenutae Sassyni Thrampsky, Stanislao molendinatori de ibidem pro 12 sexagenis solidorum polonicalium vendit. VP. MK 16, f. 268 Cracovia, 1499.03.22 Rex Georgio Schaschowssky, curiensi suo, 400 fl. hung. in advocatia in Lypnyk terrae Osswyaczimensis demonstrat. VP. MK 16, f. 269 Cracovia, 1499.04.02 Rex Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem, in capitaneum Costensem promovet et 737 marc. debiti ex proventibus dictus capitaneatus recipiendas assignat. VP. MK 16, f. 271 Cracovia, 1499.04.08 Renovatio reformationis litterarum nob. Barbarae, relictae olim gen. Floriani de Zychlin, quae continentur in regestris Gregorii de Ludbrancz sub data: Posnaniae, f. 6 in vigilia Margarethae (12 iul.) anno 1493, data est. VP r.. MK 16, f. 272 Cracovia, 1499.04.08 Rex tria opera montanica salicidorum in zuppis Wyeliciensibus, per reginam Elisabeth, matrem suam, a Luca de Czchow plebano empta, duo videlicet opera Loy et Chwalek nuncupata et in camera Wesschka, tertium Turek appellatum in camera seu monte Mokrosch, iacentia, capellanis capellae regiae S. Crucis in castro Cracoviensi donat. VP. MK 16, f. 274 Cracovia, 1499.04.10 Rex, ad petitionem Mathiae Drzewyczssky, Scarbimiriensis et s. Floriani in Cleparz praepositi, canonici Cracoviensis et secretarii sui, oppido ipsius Scarbimirz a quolibet curru, mercibus onerato ad dictum oppidum pro foro annuali et septimanali veniente, per duos ternarios tollendi facultatem dat. VP. MK 16, f. 272 Cracovia, 1499.04.11 Rex, attentis dampnis Theoderici, episcopi Lubuczensis, quae in bonis Magna Opathow anno superiori per armorum gentes ad bellicam expeditionem generalem proficiscentes pertulit, stationem e dicto oppido per 4 annos dicto episcopo donat (deletae). VP. MK 16, f. 273 Cracovia, 1499.04.11 Rex bona Myklvschouicze prope Nyepolomycze apud Stanislaum Czykowssky pro 1300 marcis emit. VP. MK 16, f. 274 Cracovia, 1499.04.12 Rex ad petitionem Nicolai Cosowssky villas Cossow, Mosczenycza et Volyamosczenyczka, in districtu Pyothrcoviensi, de iure polonico in ius magdeburgense transfert. VP. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.13 Libertas bonis monasterii S. Crucis in Calvo Monte damna per belligeros novissime passis et vastatis trium annorum ab omnibus constitutionibus et exactionibus institutis vel quomodolibet instituendis data. VP r.. MK 16, f. 276 Cracovia, 1499.04.14 Rex Lucam de Gorga, castellanum Spiczimiriensem, a iuramento fidelitatis, ratione tenutae castri Syradz, absolvit. VP. MK 16, f. 276 Cracovia, 1499.04.14 Rex debitum 4000 fl. hung. in bonis Radzyeyow in terris Cuyaviae inscriptum Lucae de Gorga, castellano Spiczimiriensi, in oppidum Pobyedzysska cum villis Polszkawyesz, Wanglewo, Koczunowo, Gyrzyno et Rybythwy in terra Maioris Poloniae transponit. VP. MK 16, f. 277 Cracovia, 1499.04.16 Dominicus episcopus Varadiensis, Balthasar de Bathyan, banus et capitaneus castrorum regni Boznae, et Nicolaus de Bachka, praepositus s. Petri de Castro Agriensi, oratores Vladislai Hungariae regis, conclusiones et articulos pacis inter dictum regem et Iohannem Albertum, regem Poloniae, constituunt et nomine Vladislai regis confirmant. In fine nota: Lecta, approbata et cum litteris principalibus ser-mi domini nostri regis Poloniae concordata per me Vincentium (de Przeramb) episcopum Plocensem, una cum rev. domino (Andrea de Borzyschew), archiepiscopo Leopoliensi et (Petro Myszkowski) palatino Belzensi, ad haec deputatis. . MK 16, f. 280 Cracovia, 1499.04.17 Absolutio a bellica expeditione, quaecunque infra hinc et duos annos contingeret, gen. Lucae de Gorka data, propter ipsius in partes exteras profectionem, ea condicione, quod 40 equos et totidem humanas personas pro bellica qualibet expeditione expedire interim debeat. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.18 Rex testificatur Nicolaum Czykowsky, pincernam curiae regiae, ex una, et Mathiam plebanum, Nicolaum, Felicem et Petrum Lygazovye, haeredes de Bobrek, ex altera parte, inter se certam commutationem pratorum in Zagorzani super fluvium Javornik et in Gorzkovo fecisse. . MK 16, f. 279 Cracovia, 1499.04.20 Confirmatio iurium et privilegiorum civitatis Camenecensis in forma cancellariae solita. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.20 Consensus magn. Mathiae de Zluzew, palatino Lanciciensi et capitaneo Mariemborgensi, datus obligandi villam regalem Cozybor in summis pecuniarum iuste et legitime sibi inscriptis, ita quod summa capitalis non excedatur fam. Iohanni Szymler, civi Thorunensi, stationibus et iuribus regalibus salvis. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.22 Rex 1000 fl. hung. a nob. olim Abrahamo Czech mutuatos Annae Vylkoschowska in portione sua in Nothesz districtus Radzeyouiensis inscribit. VP. MK 16, f. 284 Cracovia, 1499.05.01 Rex Stanislao Ozarowski 350 marc. super civili pensa alias wadze Lublinensi inscribit. VP. MK 16, f. 285 Cracovia, 1499.05.01 Rex consentit, ut Stanislaus Schelmek, tenutor bonorum regalium Nyedzyelowycze districtus Chelmensis, Iohanni de Szyenycza, subiudici Chelmensi, avunculo suo, 800 marc. ratione dotis Hedvigis sororis eius et matris suae inscribat. VP. MK 16, f. 286 Cracovia, 1499.05.03 Confirmatio iurium oppidanis Voynicensibus data in forma solita. VP r.. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.03 Rex Petro Myschkowszky, palatino Belzensi, capitaneatum Leopoliensem certis condicionibus tenendum donat. VP. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.04 Rex Casparo Knuth ratione serviciorum et ad petitionem cardinalis Friderici, fratris sui, oppidum Hamersteyn cum villis Hamesfelt, Domislaw et Valkyemwolth, in districtu Schlochoviensi de manibus Georgii alias Irzyk Thworkowsky eximere admittit (deletae). VP. MK 16, f. 288 Cracovia, 1499.05.04 Rex in controversia inter consules Sandomirienses et oppidanos Schidlowienses occasione viarum decretum fert. VP. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.04 Rex testificatur Nicolaum Pyenyazek de Iwanovicze consorti suae, filiae Stanislai de Pothulicze, 2800 fl. hung. ratione dotis et dotalicii super bonis Iwanovicze, Novawyesz, Przeslansko et Mikulovicze, in terra Cracoviensi, inscripsisse (deletae). MK 16, f. 288 MK 17 [1222]; 1492 30 IX – 1494 5 XII; 1496 19 I – 5 X; 1497 5 – 9 V; 1498 18 I – 1500 16 X; 1501 5 III, 30 IV, 2 VIII – 1502 V, 2 VIII; 1538 3 IV, 12 VI, 13 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone, podklejone, pismo wyblak艂e, k. 1 – 12 艣ciemnia艂e z powodu zastosowania odczynnika. K. 1 nlb + 1 – 368. Brak k. 93 – 94, 295. Podw贸jne k. 349, 349a. Niezapisane k. 19v – 25v, 54v – 55v, 97 – 99v, 135, 142v – 143v, 147v, 155 – 155v, 178v, 181v, 189v, 199 – 199v, 206v, 223 – 224, 240v – 241, 368. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzes艂awa Kurozw臋ckiego. Na ko艅cu jedna karta z ksi臋gi podkanclerzego Paw艂a Wolskiego z r. 1538.

MRPS II, III, IV 3.

Mikrofilm: 631

Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.09.30 Iohannes Albertus rex omnia iura a predecessoribus suis civitati Leopoliensi concessa confirmat et ratificat. MK 17, f. 1 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Rex omnes litteras originales et confirmatorias praedecessorum suorum regum Poloniae super iura Armenorum Leopoliensium confirmat. MK 17, f. 4 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Item donatio super 5 bancos salis et 5 mensuras ac 16 grossos census annui Vielicziensis data in folio 13 huius sub signo continetur. n. MK 17, f. 5 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Rex 5 bancos salis et 5 mensuras salis ac etiam 16 grossos census annui, pro area, quam Iohannes de Borzymowicze, canonicus Cracoviensis et zupparum factor, zupis in Wyeliczka annexuit, proconsuli et consulibus Vieliczensibus solvere mandat. CK. MK 17, f. 18 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.08 Rex nob. Othe Szeczlopendorff salvum conductum super 12 equos et totidem homines ad unum quartuale admittit. MK 17, f. 2 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex mag. Nicolao de Ostrow, castellano Byecensi et capitaneo Lublinensi, qui pro olim Casimiro rege summam certam Iohanni Lach de Ruyevycze persolverat, medietatem villarum Crumpucz et Raczyborowycze in districtu Lublinensi de manibus Catharinae Gloth, praedicti Iohannis Lach consortis, eximere admittit. R. MK 17, f. 5 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.11 Rex possessores 17 domorum, Novellae in Scepussio nuper combustorum, a solutione omnium censuum ad 2 annorum spatium absolvit. MK 17, f. 6 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.11 Rex incolas villae regalis Ruskwyny in Scepussio, in frugibus ratione grandinis magna damna passos, a solutione censuum absolvit. MK 17, f. 6 Cracoviae, 1492.10.11 Rex incolas oppidi Byala in Scepussio, calamitate ignis anno proxime praeterito magna damna passos, a solutione omnium censuum ad tres annos absolvit. MK 17, f. 7 Cracoviae, 1492.10.11 Rex nob. Nicolao Naramowsky, curiensi suo, privilegium super vineam ante muros Posnanienses sub monte retro ecclesiam s. Adalberti post quosdam Wolffram et Margaretham coniuges ad se devolutam donat. CK. MK 17, f. 7 Cracoviae, 1492.10.14 Mtas Regia prov. Nicolao alias Myklasch de Przespolow met secundo, in duobus videlicet equis et totidem humanis personis, Cracoviam ad Suam Mtem personaliter veniendum ac coram Mte Sua et in civitate ipsa Sua Mte ius, negotia disponente etc. salvum conductum dedit hinc ad 4 hebdomadarum decursum duraturum et in forma solita. n. MK 17, f. 8 Cracoviae, 1492.11.07 Rex cum gen. Arnolpho Thedaldi de Florentiis, zupparum Drohobiciensium arendatore et teloneatore Grodecensi, rationem et computum facit. CK. MK 17, f. 8 Cracoviae, 1492.11.07 Rex gen. Arnolpho Thedaldi de Florentiis, zupparum Drohobiciensium arendatori et teloneatori Grodecensi, arrendam praefatam a dominica Laetare (17 mar.) anni 1493 ad octo annos pro summa 1500 marcarum polonicalium prolongat. CK. MK 17, f. 9 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob Arnolpho Thedaldi de Florentiis Drohobiciensi zuppario et teloneatori Leopoliensi, arrendam telonei praefati ad tres annos pro 700 fl. hung. annuatim solvendis prolongat, et in eodem teloneo summam 454 marc. et 34 gros., quam ei remanserat obligatus, inscribit. CK. MK 17, f. 11 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob. Arnolphum Thedaldi de Florentiis, zupparium Drohobiciensem et teloneatorem Leopoliensem, cui, facta ratione et calculo de arrenda telonei illius, 454 marc. et 34 gros. remanserat obligatus, eandem summam illi in teloneo dicto inscribit. CK. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob. Annae Swyrczynska villam Conari, in districtu Brzestensi sitam, 100 marc. pol., quas eidem debet nob. Nicolaus Janczewsky, patruus eius, et alia omnia debita, quae ipsi Annae terrigenae nonnulli in eodem districtu debent, pro quarta sorte villae Bosskowo in districtu Costensi cum nob. Jacobo Rossnowsky permutare permittit. MK 17, f. 14 Cracoviae, 1492.11.08 Rex Nicolao de Sanczygnyew, burgrabio castri Cracoviensis, certum censum annuum in villa sua haereditaria Opathkovycze, in terra Cracoviensi sita, sanctimonialibus coenobii s. Agnetis de ordine Minori in civitate Cracoviensi, titulo reemptionis, pro summa 500 fl. hung. vendere consentit. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.11.08 Rex cives Cracovienses more et exemplo praedecessorum suorum ab omnibus exactionibus absolvit et in futurum nullam exactionem sine unanimi voto consiliariorum in conventione generali in eos imponere pollicetur. CK. MK 17, f. 18 Cracoviae, 1492.11.09 Rex incolas oppidi Pywnyczna Schya, qui per quosdam fures et latrones igne vastati et magna damna passi sunt, a solutione omnium exactionum (ea exactione, si quae pro exemptione bonorum regalium laudata fuerit, excepta) ad 8 annos liberat. MK 17, f. 13 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad petitiones Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, haereditariam advocatiam ipsius in bonis regalibus Usczye ratione commutationis resignare permittit. CK. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad petitiones Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, universas pecuniarum summas in bonis regalibus Usczye cum villis adiacentibus eidem Mathiae inscriptas Martino Sczyborii de Ponyecz resignare consentit. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad instantiam Petri episcopi Wladislaviensis et Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, Martino Stiborio de Ponyecz 1500 marc. ratione dotis et alias 1500 ratione dotalicii Barbarae de Opalenicza, consorti eius legitimae, super bonis regalibus oppido Usczye cum villis adiacentibus inscribere admittit. MK 17, f. 13 Cracoviae, 1492.11.14 Rex subditos villarum regalium Sankowa, Syari, in districtu Byecensi, nuper per quosdam inimicos homines cum domibus bonisque et rebus ipsorum universis incineratos, ab omnibus exactionibus ad 3 annos absolvit. MK 17, f. 14 Cracoviae, 1492.11.19 Rex testificatur, quia nobilis Iohannes Iwasko de Dzdzane sortem suam haereditariam in villa Dzdzane, in terra et districtu Chelmensi sitam, Janussio de Swyrczow, curiensi regio, in 300 fl. hung., per se apud eundem Janussium in mutuum receptis, obligaverit. CK. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.11.24 Rex sartoribus Cracoviensibus vestes cuiuslibet generis pelliceis pellibus subducere admittit. CK. MK 17, f. 16 Cracoviae, 1492.11.- Rex prov. Dzervium, mercatorem armenum Leopoliensem, a Tartaris depaupertatum in suam protectionem a praetensionibus creditorum suscipit, moramque ei unius anni ad solvenda debita varia illius admittit. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.12.20 Rex testificatur, quia Clemens Brandis de Grabischicze, capitaneus Chancinensis, villam suam haereditariam Brzezinky, in terra et districtu Oszwyanczymiensi sitam, cum privilegiis antiquis pro 400 fl. iure reemptionis Petro Czechowsky de Schimborgk vendiderit. MK 17, f. 16 ……, 1492.-.- Rex quosdam oratores, actores et factores negotiorum ad Vladislaum Hungariae regem deputat. CK. MK 17, f. 8 Cracovia, 1493.01.07 Rex oppida et villas inter dua depositoria salis: Cracoviense et Visliciense, distribuit. CK. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.09 Rex Sigismundo Stosch, curiensi suo et burgrabio castri Cracoviensis, burgrabiatum illum Iacobo de Bothurzyny, curiensi suo, resignare admittit. MK 17, f. 16 Cracovia, 1493.01.09 Rex Andreae Mylowansky terrigenae pro meritis subpincernatum terrae Haliciensis per assecutionem gladiferatus eiusdem terrae Francisci Kuropathwa vacantem donat. MK 17, f. 16 Cracovia, 1493.01.10 Rex, uti debitor principalis, et nob. Stanislaus Vyesczsky terrigena, uti fideiussor, summam 770 fl. hung. apud Iohannem Budzyschowsky terrigenam in mutuum receptam pro festo Nativitatis Christi proxime venturo reddere promittunt. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.10 Rex fideiussorem suum Stanislaum Vyesczsky terrigenam in obligatione vel debito apud Iohannem Budzyschowsky contracto eliberare promittit. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.10 Rex iudaeo Schachnyowycz Schan de Rubyeschow teloneum Rubyeschoviense post fratrem ipsius Josskonem a festo s. Stanislai in Maio proxime venturo ad trium annorum decursum in arrendam mittit. CK. MK 17, f. 17 Nova Civitas Corczyn, in conventione, 1493.01.15 Rex testificatur, quia nobilis Iohannes Minor, advocatus Pylsnensis, nobili Hedvigi consorti suae 600 marc. ratione dotis et dotalitii super medietate advocatiae haereditariae paternae et emptae in civitate Pylsno in terra Sandomiriensi inscripserit. CK. MK 17, f. 31 Cracovia, 1493.01.18 Rex significat, quia Iacobus Schidlowyeczsky, burgrabius castri Cracoviensis, 300 marc. ratione dotis et 300 ratione dotalitii gen. Sophiae consorti suae super bonis suis haereditariis Grocholicze et Goszdzyelin, districtus Sandomiriensis, inscripsit. CK. MK 17, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex controversiam inter Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, Iacobum Pyorunowsky et Andream de Olesznycza, castellanum Sandecensem, ratione venditionis civitatis Strykow cum villis ortam, eo modo disiudicat, quod civitatem praefatam Nicolao de Curozwanky adiudicat. MK 17, f. 49 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.10 Rex testificatur, quia Nicolaus de Cuthno, palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Barbarae de Mylonycze, consorti suae, 800 marc. mediorum latorum grossorum polonicalium vigore dotis et dotalitii in medietate oppidi Cuthno cum villis Minori Golambyewo et Rykowo et praediis dictis Geglarthy, quae apud nobiles Mroczek et Cusch emerat, necnon cum libera scisura roborum in villa Lanyatha, inscripserit. MK 17, f. 28 Petricovia, 1493.02.11 Rex privilegium Casimiri Poloniae regis super donatione praedii Gnesnensis Creslao de Curozwanky per Andream Gwasszkonem de Soldaya et donationem eiusdem praedii vicariis Gnesnensibus per Creslaum de Curozwanky, regni cancellarium, in Grodno f. 2 post Luciae (17 dec.) anno 1487 datum, confirmat. CK. MK 17, f. 26 Petricovia, 1493.02.11 Rex significat, quia Nicolaus de Cuthno, palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, domum et aream lapideam in circulo civitatis Posnaniensis, sibi a rege donatam, famoso Lucae de Obornyky, civi Posnaniensi, pro 960 fl. hung. vendiderit. CK. MK 17, f. 28 Petricovia, 1493.02.11 Rex, disiudicando causam inter religiosum Iacobum praepositum et ipsius conventum Canonicorum Regularium ordinis s. Augustini in Msthow ex una, et Nicolaum Morsky et liberos olim Pauli de Sczekoczyn, tenutarios in Olsthyn, parte ex altera, incolas oppidi Msthow et villarum pertinentium ab omnibus laboribus, angariis et vecturis in rem castri Olsthyn eiusque tenutariorum absolvit. CK. MK 17, f. 29 Petricovia, 1493.02.12 Rex iudaeis Posnaniensibus quartam partem census annui videlicet 50 fl. hung. per triennium indulget. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.13 Rex matronas et virgines religiosas monasterii in Wartha ab omnibus censibus, podvodis et solutionibus absolvit. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglovy, castellanum et capitaneum Sochaczoviensem, circa capitaneatum Sochaczoviensem relinquit et molendinum illi Sochaczoviense admittit pro molendino in Bolemow, et pro summis variis ei in oppido Bolemow et villis Bolimowska Vyes et Humyn in terra Sochaczoviensi inscriptis et nuper sua sponte sibi donatis et restitutis. MK 17, f. 29 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglovy, castellanum et capitaneum Schochaczoviensem, ratione censuum et proventuum ad 1 ianuarii 1493 capitaneatus illius quietat. CK. MK 17, f. 30 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglowy, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, varias summas in villis Myednyevycze et Orzyschow in terra Sochaczoviensi inscribit, easdemque summas una cum villis Goleyow in Plocensi et altera Rabyona in Belsensi districtibus eidem Slavyecz, in personam Petri de Nyemyglovy, nepotis eius, olim Pauli, germani sui, filii, transferre admittit. MK 17, f. 30 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, tenutario bonorum regalium, oppidi Bolemow ac villarum Bolemowska Wyesz et Humin in terra Sochaczoviensi, qui 800 fl. hung. sibi in eisdem bonis ab olim rege Casimiro inscriptos nunc regi donavit, eadem bona cum iure patronatus ecclesiae parrochialis in Bolemow ad vitae illius tempora inscribit, quae bona post mortem illius sine ulla pecuniarum redditione ad regem revertere debebunt. CK. MK 17, f. 31 Petricovia, 1493.02.14 Rex privilegia et munimenta a praedecessoribus suis Casimiro III, Ludovico, Vladislao II, Vladislao III et Casimiro IV civitati Cracoviensi donata confirmat. CK. MK 17, f. 36 Petricovia, 1493.02.14 Rex civitatem Cracoviensem ab omnibus exactionibus absolvit praeter has, quae in conventione generali praesenti laudatae fuerint. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.14 Rez ratione coronationis suae omnia iura et munimenta terrarum regni Poloniae confirmat. CK. MK 17, f. 39 Petricovia, 1493.02.14 Rex quaestionem inter communitatem civitatis Wartha et Micha毛lem Naroszny, molendinatorem in Wartha, ratione mensurarum a quolibet braseo in molendino praefato recipiendarum disiudicat. CK. MK 17, f. 48 Petricovia, 1493.02.18 Rex Thomae Glowyensky, dapifero Ravensi, 200 sexagenas, eidem per Casimirum olim regem super villas Muchnycze et Skurzewa inscriptas, ad decursum duorum annorum reddere pollicetur. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.18 Rex vadium 1000 marc. inter Annam et Elisabeth de Byesdrow ab una et Andream de Schamotuli, castellanum Calissiensem, ab altera parte, ratione variarum molestationum et iniuriarum, ab eo illis affectarum, interponit. R. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.19 Rex significat, quia Andreas de Schamothuly, castellanus Calissiensis, 1000 marc. consorti suae Catharinae, filiae olim Iohannis de Olesznycza super bonis suis: medietate oppidi Thurobyn cum suburbiis et villis Tarnawa, Byskupye, Myesczka Vola, Turobynyecz, Olszanka, Szabno, Czyrnyaczyn, Rokythow, Dzyathlowa Vola, Pstr膮gowa Wola et aliis inscripserit. MK 17, f. 33 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Iohannes, filius olim Iohannis Zaramba de Calynowa, palatini Calissiensis, Dobrochnae de L膮szenycza, matri suae, relictae viduae, dotalitium 1000 marc. latorum grossorum pragensium in oppidum Tuliskow cum villis Wyelyepole, Tarnowa, Sarbycza, Krampa Kalisska in Coninensi, Dziadouicze, Pyethno, Kothfasszycze, Czarthky in Calissiensi, Russyecz, Russyeczka Vola, minera ferri alias Rudnycza in Siradiensi, Czyrnycze, Strabyn, Wyelkye, Czarneszolny, Okalow in Wyelunensi districtibus transtulerit. CK. MK 17, f. 33 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Iohannes Zaramba de Calynowa, curiensis suus, genitrici suae Dobrochnae de Laszenycze 2000 fl. hung. in bonis suis, videlicet: Calynowa, Domanyow, Cowalczow, Upusczow, Raczkow, Gacz, Dzyerlyn, Vola, Gluchow, Malhow, Sobyessanky, Strachoczycze in terra Siradiensi inscripserit, cum hac conditione, quod in casu mortis suae possessio eorundem bonorum ad matrem et successive filiam eius itidem Dobrochnam virginem devolvi debeat. CK. MK 17, f. 34 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Dobrochna de Lanzenicza, olim Iohannis Zaramba de Calynowa, palatini Calissiensis, relicta, 1000 marc. latorum grossorum pragensium ratione dotis et totidem ratione dotalitii filio suo Iohanni in oppido Tulyszkow cum villis Vyelyepole, Tarnowa, Sarbyczko, Krampa Calisska in Coninensi, Dzyadouicze, Pyethno, Kothffassycze, Czarthky in Calissiensi, Russyecz, Russzeczka Vola, minera ferri alias Rudnycza in Syradiensi, Czyrnycze, Strabyn, Wyelkye, Czarnezolny, Okalow in Vyelunensi terris renuntiaverit. CK. MK 17, f. 53 Petricovia, 1493.02.19 Rex iura et privilegia vetera civitatis Wysliciensis innovat et confirmat. CK NB. Sub eadem forma, data et testibus datae sunt litterae confirmationis civitatibus Vyeliczka et Andrzeyow.

MK 17, f. 19, 48, 49 Petricovia, 1493.02.19 Rex ad petitiones Nicolai et Przedborii de Codramb – villas eorundem Codramb, Volya Codrambska, Smodrysszow, Wydawka alias Cuda, Kyemlyna Volya haereditarias, in districtu Radomskie sitas, de iure polonico in ius theutonicum transfert. MK 17, f. 68 Petricovia, 1493.02.20 Rex certam concordiam inter Iohannem de Rozdraszew et Nicolaum Ffilcz, civem Sandomiriensem, per Urielem de Gorca, episcopum Posnaniensem, Creslaum de Curozwanky, cancellarium et Stanislaum de Schydlovyecz Radomiensem castellanum, amicabiles compositores, factam, confirmat. CK. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.22 Rex privilegium Vladislai ducis Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Cuiaviae et Lanciciae anni 1306 super advocatiam Cracoviensem – confirmat. CK. MK 17, f. 35 Petricovia, 1493.02.22 Rex testificatur, quia Iohannes Iohannis filius de Curoswanky ad vota Creslai de Curoswanky, Gnesnensis et Cracoviensis decani et s. Micha毛lis in castro Cracoviensi praepositi, regni cancellarii, patrui sui germani, totam suam sortem haereditariam in villa Belzatowa Volya, in terra Siradiensi et districtu Pyothrkoviensi sita, Nicolao Wolsky eiusque successoribus resignaverit. CK. MK 17, f. 139 Petricovia, 1493.02.24 Rex nobili Abraam Czech de Stheklna 1300 fl. hung. debiti a Casimiro IV rege mutuatos per annum a proxime venturo festo Paschae (30 mar.) in castro Lanczkorvna in manus suas vel in manus Gregorii de Ludbrancz regni vice cancellarii et Petri Gnyady de Szabyorow reddere, in casu vero non redditionis intromissionem eidem Abraam in civitatem Wartha cum villis in terra Siradiensi dare pollicetur. CK. MK 17, f. 39 Petricovia, 1493.02.25 Rex controversiam certam ratione divisionis bonorum paternorum et negotiationis inter iudaeos de Rubyeschow, Joszko et Yczchan, ex una, Mordusch ac Schan, ex altera parte, omnes inter se fratres germanos, audita opinione seniorum doctorum iudaeorum, disiudicat. CK. MK 17, f. 42, 52 Petricovia, 1493.02.25 Rex nob. Derslao advocato in Budzyschovycze privilegium Semouithi ducis Ravae, f. 2 Pentecostes (5 iun.) anno 1441 super eandem advocatiam datum, innovat. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.02.26 Rex testificatur, quia nobilis Nicolaus Gbelsky suo et uxoris suae nob. Margarethae nominibus, ex una, et Nicolaus Paczolthowsky suo et uxoris suae nobilis olim Annae ac filii sui Hieronimi nominibus, ex altera parte, certam concordiam, ratione bonorum ipsius Paczolthowsky haereditariorum: Gnyasdovycze et Makoczycze, in quibus dotem consortis suae inscribere debeat et pro quibus inter se et praefatum Gbelsky citationes habeant, ac ratione dimissionis eorundem bonorum, fecerint. CK. MK 17, f. 40 Petricovia, 1493.02.26 Rex privilegium olim Vladislai regis, anno 1329 Cracoviae infra octavam Iohannis Baptistae super advocatiam in Schydlow datum, confirmat. CK. MK 17, f. 40 Petricovia, 1493.02.26 Rex testificatur praelatos barones universosque proceres regni certas datias, videlicet quartam partem censuum ex censibus propriis, de quolibet cmethonum laneo fertonem, exactionem civilem ac vasorum contributionem sponte et ex liberalitate sibi concessisse, easque dacias per hanc sequelam ab incolis terrae Cracoviensis in futurum non exigere promittit. CK NB. Litterae in hac forma datae sunt etiam incolis terrarum: Sandomiriensis, Radomiensis, Lucoviensis, L:ublinensis, Chelmensis, Belsensis, Przemisliensis, Leopoliensis, Haliciensis, Podoliae, Sanocensis, Siradiensis, Vyelunensis, Calissiensis, Posnan

MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.26 Rex Andreae Baccalarzowycz et Nicolao Olschowy civibus oppidi Srzoda, quos concives eorum actores incendii in suburbio Srzodensi nominant, salvum conductum a data praesentium ad adventum suum in Posnaniam, ut innocentiam suam ostendere possint, admittit. CK. MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.27 Rex controversiam ratione debiti 670 fl. inter nob. Nicolaum Dlusky et prov. olim Mathiam Hekyel, advocatum Wschovensem, iam tempore regiminis olim Casimiri regis ortam, disiudicat et Nicolao Dlusky intromissionem in eandem advocatiam admittit. CK. MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.28 Rex testificatur, quia Albertus haeres in Lubowo totam suam medietatem oppidi ac villarum alias suburbiorum et haereditatis Lubowo una cum curia et domo magna in monte sita, in districtu Gnesnensi, pro tertia parte ville Sythovyecz districtus Posnaniensis cum additione 1000 marc. pol. cum Uriele de Gorca, episcopo Posnaniensi, ac Luca de Gorka, nepote eius germano, commutaverit. MK 17, f. 42 Petricovia, 1493.03.01 Rex, ratione novae discordiae inter iudeos Rubyeschovienses, fratres germanos Jossko, Yczchan, Mordusch et Schan, occasione divisionis bonorum maternorum ortae, Stanislaum Malynsky, praepositum Siradiensem, notarium regium, ad matrem suprafatorum iudaeorum Lyam Schachnowa viduam, nunc consortem iudaei Rubyeschoviensis Ysaac, mittit, quae quidem Lya recognovit de bonis maternis Jossko et Iczchan filiis suis per ipsam nihil datum esse. CK. MK 17, f. 43 Petricovia, 1493.03.01 Rex, qualiter de singulis depositoriis certi vectores ordine certo absque mutuis depositoriorum praeiudiciis sal tollere debeant, disponit. CK. MK 17, f. 26 Petricovia, 1493.03.01 Rex Iohanni Sapyensky, iudici Calissiensi, pro meritis 30 marc. pol. super exactione duorum grossorum in terris Maioris Poloniae dat. CK. MK 17, f. 44 Petricovia, 1493.03.01 Rex iudaeis Josko et Iczchan, germanis de Rubyeschow, teloneum pontale et aggerale ac libram Lublinensem ad quattuor annos pro 320 marc. pol. arrendat. CK. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur, quia Stanislaus Slupsky, haeres de Maiori Brzeszkorzytheuo, totales sextas sortes haereditarias, in oppido Vyrzyska Wyesch et Ossyek in Naklensi, Sandowo et Colodzyeyowo in Gnesnensi districtibus sitas, Raphaeli et Nicolao fratribus germanis de Vylczyno indivisis donaverit. CK. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur, quia Iohannes Amor de Tharnov, castellanus Cracoviensis, 1000 fl. hung. super bonis suis haereditariis Sczepanovycze districtus Proschouiensis Sophiae natae suae et conventui s. Agnethis in Stradomya, in quem praefata Sophia ingressa sit, inscripserit. CK. MK 17, f. 49 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur Iohannem Tursky, haeredem de Wamborkow castrum Wamborkow districtus Brzezinensis cum Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, pro 120 fl. hung., 4 equis currulibus cum curru et tectura pro 90 fl., duobus equis hastariis alias kopynycze, uno pro 50 fl., alio pro 20 fl., pro armis super hastarium et super 6 sagittarios, pro 179 florenis, stamine panni florentini pro 52 fl., vulpina pellicea pro 12 fl. et pro 80 debito fl., quos solvit nobilibus Dobeslao Szelczyczsky, Iohanni Vrzazowsky et Iohanni Tudorowsky, commutasse. CK. MK 17, f. 51 Petricovia, 1493.03.02 Rex daciam vasorum alias czopowe in toto regno pro necessitate rei publicae in spatium unius anni instituit, exactoresque terrarum nominat. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.02 Exactores datiae vasorum: in terra Cracoviensi Stanislaus Mlodzyeyewsky, in Sandomiriensi Iohannes Slupeczsky, in Siradiensi et Vyelunensi Nicolaus Gomolynsky, in Lanciciensi et Cuyavia Gledzanowsky, in Chelmensi Iohannes Gorzkowsky, in Leopoliensi Maldrzyk, in Sanocensi et Premisliensi Jacobus Pyeny膮szek de Wythovycze, in Belsensi Henricus Camyenyeczsky, capitaneus Belsensis; in Radomiensi Derslaus de Smogorzow, capitaneus Radomiensis; in Calissiensi Janussius Lathalsky; in Posnaniensi et Wschovensi Stanislaus Imbyr de Obyeszerze, in Dobrzynensi Nicolaus Ossowsky, tribunus Dobrzinensis; in Ravensi, Sochaczoviensi, Gostinensi Petrus iudex Rauensis; in Lublinensi, Lukoviensi Andreas Moravyecz de Colczyn; in Podolia Iohannes de Gyagyelnycza vexillifer; in terra Haliciensi Stanislaus de Chodecz, capitaneus Haliciensis; in Brestensi, Naklensi – Vincentius de Byaleslywy. n. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.03.02 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad capitaneos regni super exactione daciae vasorum alias czopowe. R. MK 17, f. 48 Petricovia, 1493.03.02 Rex nob. Adae Sworcz, consuli Cracoviensi, privilegium datum in monasterio Swyerzinecensi, f. 6 ante Purificationis V. M. (30 ian.) anno 1439, super scultetiam in villa Swyerzynyecz districtus Cracoviensis, confirmat. CK. MK 17, f. 50 Petricovia, 1493.03.02 Rex Stanislao Kmytha de Wyssznycze, castellano Przemisliensi, censum annuum 50 marcarum in zuppis Bochnensibus Stanislao Derssnyak de Rokythnycza, succamerario Premisliensi, inscribere et obligare consentit. CK. MK 17, f. 51 Petricovia, 1493.03.03 Rex Mathiae episcopo Chelmensi et Troyano de Stharalomsa, nepoti ipsius, villas regales: Plonka, Lypye, Rudnyky, Srzednye et Makovyska, in terra Chelmensi districtu Crasnosthaviensi sitas, de manibus Iohannis Hebermuth redimere admittit et insuper praefatis episcopo et nepoti eius ex eo, quia regi episcopus ille resignavit alia bona videlicet: Luca, Nyevyeszyn ac Cunycze in Haliciensi, Camyonky, Nawrathnica, Zakmyszow in Trebowliensi districtibus, 500 marc. pol. in bonis ab ipsis redimendis suprafatis inscribit. CK. MK 17, f. 44 Petricovia, 1493.03.03 Rex Stanislao de Wysznycze, castellano Premisliensi, proventum 50 marcarum census septimanalis in zuppis Bochnensibus Iacobo Morsky de Marchoczycze in 600 fl. hung. invadiare et impignorare permittit (deletae). CK. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.04 Rex Iohannem Szwyrczowsky cum 206 equitibus in servicium suscipit et litteras indemnitatis dat. CK NB. Litterae hac in forma datae sunt: Hynkoni Unyensky super 170 equos, Derslao Dzyeszek super 200 equos, Jukowsky super 100 equos, Lanczsky super 170 equos, Jankowsky super 170 equos.

MK 17, f. 44 Posnania, 1493.07.17 Rex ex ordinatione certa inter suam Maiestatem et Iohannem Lassoczky de Lassothki pro exemendis bonis Srzyem facta in eisdem bonis ipsi Iohanni Lassoczki 4376 fl. hung. et unum fertonem atque solutionem impensarum super molendino folusz per eundem Iohannem faciendarum inscribit. GL r. MK 17, f. 152 Posnania, 1493.09.30 Rex spect. Iohanni Liberhanth, suo et matris suae Elisabeth reginae phisico, fortalitium Lobzow cum villis Nova et Antiqua Lobzow, Nigra platea ac vico piscatorum extra muros Cracovienses pro meritis ad tempora vitae donat. Ad mandatum Regiae Maiestatis per Iacobum de Schydlovyecz scriptum. MK 17, f. 53 Posnania, 1493.10.14 Elisabeth regina nob. Iohanni Liberanth de Melhos, medicinae doctori, fortalicium Lobzow cum Nova et Antiqua Lobzow, Nigra platea et vico piscatorum ad vitam donat et 100 fl. hung. pro reparatione fortalicii praefati in praedictis bonis inscribit. CK. MK 17, f. 54 In arce Cracoviensi, 1493.12.22 Rex civitatem Proschovycze, quam Casimirus IV rex Hieronimo pincernae Ravensi et Petro germanis de Nowemyasto in 3883 fl. hung. obligaverat, nunc circumspectis Clementi Slonko et Iohanni Powroznyk, civibus Proschoviensibus, sub certis conditionibus obligat. CK. MK 17, f. 56 Cracovia, 1494.01.02 Rex nob. Cristophoro Hermsdorff in 8 equis et totidem hominibus salvum conductum dat. MK 17, f. 56 Cracovia, 1494.01.09 Rex ad petitionem Mathiae episcopi Chelmensis cathedram Chelmensem ad civitatem Crasnystaw transferre consentit, duasque domos ibidem pro residentia vicariorum emere admittit, absolvendo easdem domos ab omnibus exactionibus et iurisdictioni ecclesiasticae subiiciendo. CK. MK 17, f. 57 Cracovia, 1494.01.09 Rex Mathiae de Staralomza, episcopo Chelmensi, domum certam dictam Chomonycz in civitate Camyenyecz pro residentia vicariorum perpetuorum in eadem ecclesia cathedrali Camyenyeczensi emere admittit, domumque eandem ab omnibus exactionibus absolvit et iurisdictioni ecclesiasticae subiicit. CK. MK 17, f. 57 Cracovia, 1494.01.10 Rex castrum et capitaneatum Ravensem cum bonis de manibus Vincentiae de Uyasd, palatinae Brzestensis, exemit, eandemque de summis certis quietat. CK. MK 17, f. 58 Cracovia, 1494.01.10 Rex Vincentiae de Uyasd, palatinae Brzestensi, summam 4000 fl. hung., quam post exemptionem de manibus eius castri et capitaneatus Ravensis, remanserat debitus, pro festo Nativitatis Domini proximo reddere promittit, capitaneatum vero illud cum civitate Ravensi, ac Vola sub Rava, Comorow, Podskarbycze, Regnow, cum omnibus censibus, praediis, exactione duorum grossorum, alias poradlne, teloneo, molendinis, frumentis alias sprzamy natu maiori filio eiusdem Vincentiae Iohanni de Uyasd in gubernationem committit. CK. MK 17, f. 58 Cracovia, 1494.01.10 Rex summam 1662 marc. et 16 gross., quam post exemptionem bonorum Sanok a Nicolao de Camyenyecz de manibus Stanislai, filii olim Stanislai Pyanaschek de Wythovicze, Sanocensis capitanei, eidem Stanislao remanserat obligatus, super censu 600 marc. in tenuta bonorum Sanok apud praedictum Nicolaum tenutarium inscribit. CK. MK 17, f. 59 Cracovia, 1494.01.10 Rex Iohanni de Zaklyczyn pro meritis censum annuum septimanalem 12 marc. super bonis advocatiae suae in Mslimycze titulo reemptionis vendit. CK. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.11 Rex civitatem Croszno vi aquarum vastatam a solutione census annui ratione dealbatorii solvi soliti ad 2 annos absolvit. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.11 Rex Vincentiae de Uyasd, palatinae Brestensi, oppidum Budzyszowycze cum villis de manibus Thomae succamerarii Rawensis ac Dobeslai et Iacobi de Sadkowicze germanorum eximere admittit. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.20 Rex Nicolao de Camyenyecz, curiensi suo, castrum et oppidum Sanok ac civitatem Crossno et capitaneatum Sanoczensem de manibus Stanislai pueri olim Stanislai Pyenyaschek de Wythowicze, exercituum regni capitanei generalis, pro 3250 fl. hung. eximere consentit, quam quidem summam eidem super bonis praedictis inscribit. CK. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.20 Maiestas Regia notariatum terrae Sandomiriensis, vacantem per resignationem gen. Pauli de Sborzoua, castellani Czechoviensis, eiusdem notariatus possessoris immediati, gen. Paulo de eadem Sborzoua, illius Pauli nepoti, confert. r. MK 17, f. 64 Cracovia, 1494.01.20 Rex Stanislao Kmytha de Wysznycze, castellano Premisliensi, villam Dmosczycze in terra Premisliensi sitam de manibus Cleophae, tribuni Snyathinensis, eximere consentit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.20 Rex Stanislao Kmytha de Wysznycze, castellano Premisliensi, villam Cholowicze tenutae Micha毛lis Cholowsky in terra Premisliensi sitam de manibus eiusdem Micha毛lis eximere admittit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.20 Rex testificatur, quia Mathias de Pukynyn nobilibus Micha毛li et Mathiae, nepotibus suis, de eadem Pukynyn, certas sortes advocatiae suae in ibidem et bonorum suorum in Rawa, a Thoma de Sadkovycze emptorum, cum omnibus iuribus, a Semovito Seniore, Masoviae duce, super his ipsis bonis in Rawa antecessoribus Thomae praedicti, videlicet olim Mathiae Glynyany haeredi de Ossovycze concessis, resignaverit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.21 Rex Nicolao de Thargowyska, tribuno Lublinensi, villam Makowyska terrae Chelmensis de manibus Stanislai et Nicolai Zolkyewsky eximere admittit. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.21 Rex civitati Chanczinensi antiqua iura, a praedecessoribus suis concessa, innovat. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.22 Rex testificatur, quia Iohannes Amor de Tharnow, castellanus Cracoviensis, Nicodemo de Spyczyn, servitori suo, villam Sdzyeslavicze districtus Cracoviensis donaverit. CK. MK 17, f. 62 Cracovia, 1494.01.22 Rex Andreae Strasch de Zakrzow, villarum regalium Mssana et Bystrycza ac scultetiae in villis eisdem tenutario, apud quem 1000 fl. hung. in mutuum receperat, facto calculo, 1580 fl. hung. restat debitus, quam quidem summam eidem pro festo Purificationis V. M. proximo (2 feb.) reddere pollicetur, in casu vero non solutionis, summam eandem super molendino civili braseorum Byecensi inscribere promittit. CK. MK 17, f. 63 Cracovia, 1494.01.22 Rex testificatur, quia Mathias de Pukynyno certas sortes bonorum suorum in Pukynyno et Ravae nepotibus suis, Micha毛li et Mathiae de eadem Pukynyno, in 2500 fl. hung. inscripserit. CK. MK 17, f. 66 Cracovia, 1494.01.22 Rex omnia iura et libertates civibus de Cazimiria, a praedecessoribus suis concessa, confirmat. GL. MK 17, f. 72 Cracovia, 1494.01.23 Rex ad instantiam Mathiae de Staralomza, episcopi Chelmensis, oppidis ecclesiae cathedralis Chelmensis, mensam episcopalem concernentibus, videlicet: Skarbyeschow, Komow, Pawlow et Sawyn eadem iura et libertates a solutione pontalium et aliorum teloneorum, quibus civitas Chelmensis utitur, admittit. MK 17, f. 62 Cracovia, 1494.01.24 Rex Spithkoni de Melsthyn, castellano Zawychostiensi, oppidi Brzezek haeredi, privilegium olim avo eius super teloneis non solvendis datum confirmat. CK. MK 17, f. 64 Cracovia, 1494.01.24 Rex Micha毛li et Mathiae, germanis de Pukynyn, villam regalem Gluchow, in terra Ravensi sitam, de manibus Mathiae de Pukynyn, secreti cubicularii Casimiri IV regis, eximere consentit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.- Rex Iacobo praeposito et conventui canonicorum regularium ordinis s. Augustini in Msthow omnia vetera iura et privilegia et praecipue super teloneum innovat. MK 17, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Rex marschalcatum regni per mortem Rapha毛lis de Jaroslaw, castellani Sandomiriensis, vacantem, Petro Kmytha de Vysnycze, Sandecensi et Scepusiensi capitaneo, confert. MK 17, f. 87 Nova Sandacz, 1494.04.03 Rex testificatur, quia Iohannes Zaramba de Kalynova curiensis 600 fl. hung. in mutuum apud Iohannem Lassoczky receptos, in bonis suis propriis Gluthow et Malgow districtus Siradiensis inscripserit. CK. MK 17, f. 72 Nova Sandacz, 1494.04.03 Rex testificatur, quia proceres in palatinatibus Posnaniensi et Calissiensi exactionem vasorum alias czopowe nuper laudatam, pro restauratione castrorum regalium Posnaniensis et Calissiensis a dominica Iudica (16 mar.) in terris praedictis ad festum Pentecosten (18 mai) prorogaverint et per universos subditos in palatinatibus praedictis dandam decreverint, quae tamen exactio pro sequela in futurum non sit tenenda. CK. MK 17, f. 73 In aula Suae Sultanicae Potestatis, 1494.04.06 Sultanus Bayazit chan, imperator ambarum terrarum Asiae et Europae et marium, significat, quia cum Iohanne Alberto, Poloniae rege, pacem et amiciciam ad decursum 3 annorum fecerit iuramentumque suum in manus Nicolai Strzesowsky, oratoris regii, posuerit. MK 17, f. 86 Lubowlya, 1494.04.10 Rex Stephano de Zapolya, comiti Scepusiensi et palatino regni Hungariae, ad conventum Lewczoviam eunti, salvum conductum super 500 equos et totidem homines admittit. MK 17, f. 73 Levczovia, 1494.05.02 Rex Adae de Zelen salvum conductum ad festum s. Micha毛lis (29 sep.) proximum in 12 equis et totidem hominibus in regno et in terris Prussiae admittit. MK 17, f. 84 Podolynyecz, 1494.05.08 Rex ad petitiones rell. Hieronimi, Stephani prioris et totius conventus fratrum ordinis Carthusiensis monasterii s. Antonii in Lechnycz litteras Wladislai II Poloniae regis, Leopoli, f. 4 ante Calixti (10 oct.) anno 1425 datas, continentes in se confirmationem litterarum Hedvigis reginae in Sandecz die Gotardi (5 mai) anno 1393 datarum, item confirmantium litteras Ludovici regis Poloniae et Hungariae in Lipte in festo ad vincula Petri (1 aug.) anno 1381 datas, super ius piscandi in fluvio Dunayecz, approbat. CK. MK 17, f. 84 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex Iohanni duci de Zegano salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus admittit. R. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex villas suas Russdorff, Matisdorff et Dorsdorff in Scepusio a solutione quartae partis census soliti ad spacium trium annorum liberat. CK. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex cupricudinem regalem in Nova Villa in Scepusio a solutione census annui unius marcae liberat. CK. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex prov. Fabianum Sinavberk de Nova Villa ratione conflagrationis a solutione census proximi anni absolvit. CK. MK 17, f. 86 Nowa Sandecz, 1494.05.11 Maiestas Regia ad petita rev. Creslai, regni Poloniae cancellarii, tribunatum Posnaniensem, per mortem Iohannis Sapiensky, iudicis Calissiensis, vacantem, contulit……(nomen deest) usque ad ultima tempora vitae suae etc. in forma solita. n. MK 17, f. 86 Cracovia, 1494.05.23 Rex testificatur, quia Iacobus Rosnowsky, curiensis regius, 200 fl. hung. in mutuum receptos fam. Frederico Schiling, civi Cracoviensi, pro festo s. Elisabeth proximo (19 nov.) reddere et in casu non redditionis intromissionem ei in villam suam Rogaczowo cum praedio districtus Costensis dare pollicetur. CK. MK 17, f. 86 Cracovia, 1494.05.30 Rex constitutionem fraternitatis doleatorum Leopoliensium, a consulibus ibidem sabbatho post Purificationis V. M. (4 feb.) anno 1492 factam, confirmat. CK. MK 17, f. 88 Cracovia, 1494.06.02 Rex Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, de villa ipsius haereditaria Gorzkovicze in terra Siradiensi civitatem erigere et eandem de iure polonico in ius theutonicum maydemburgense transferre consentit et tria fora annualia: pro die Assumptionis V. M., pro die Catharinae, et pro dominica Iudica, septimanale vero pro quolibet die sabbato instituit. CK. MK 17, f. 87 Cracovia, 1494.08.09 Rex occasione solvendarum exactionum e suburbio civitatis Sambor decretum fert. CK. MK 17, f. 90 Radom, in conventu generali, 1494.09.17 Rex testificatur, quia Iohannes Ostrorog, castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, medietatem oppidi sui Myedzechod cum medietatibus villarum Mychoczyno, Dzaczelino, Vyelawyesch et villis Strych et Svynarj in Posnaniensi, Gunicze et Soleczna in Pysdrensi districtibus sitis, necnon tres scutellas argenteas continentes 30 marcas argenti, duos crateres argenteos deauratos, 12 coclearia argentea et duas scutellas minores Dorotheae, consorti suae, donaverit et dotaliciaverit ad vitam. CK. MK 17, f. 90 Radom, 1494.09.21 Rex controversiam certam inter Stanislaum Morsthin, advocatum Lublinensem, ab una, et consules ac cives civitatis eiusdem, ab altera parte, iamdudum ratione certarum querelarum ortam disiudicat, advocatumque praefatum circa vetera iura et praerogativas, per Casimirum IV regem eidem concessas, reservat. CK. MK 17, f. 91 Radom, 1494.09.22 Rex ad petitiones Iacobi Morawa, advocati in Lazenysko, quem cives oppidi illius iniuriis afficiebant et proventus ei adimebant, circa proventus advocatiae illius reservat. CK. MK 17, f. 91 Gyedlna, 1494.09.24 Rex testificatur, quia Marcissius, tenutarius oppidi regalis Przedborzs, omnes summas pecuniarias, quas habeat per regem sibi inscriptas, Dorotheae consorti suae more dotalicii inscripserit. CK. MK 17, f. 92 Gyedlna, 1494.09.24 Rex testificatur, quia Marcissius, tenutarius oppidi Przedborzs, volens bonorum suorum in casum mortis facere bonam dispositionem, Iohannem de Pilcza, palatinum Russiae generalem, Iohannem de Przithik, castellanum Radomiensem, Zegotham Suchodolsky et Adam Orlowsky, generos suos, tutores bonorum suorum nominaverit. CK. MK 17, f. 92 Torunia, 1494.10.31 Ingressus Maiestatis Regiae in terras Prussiae, primo in Thoruniam regni sui feliciter regnantis anno tertio. n. MK 17, f. 92 Torunia, 1494.11.10 Rex testificatur, quia Iohannes de Domaborz, castellanus Rogoschnensis et capitaneus Naklensis, villam suam Cresthkowo districtus Naklensis Nicolao Orzelsky pro 370 fl. hung. et 40 marc. solidorum monetae prutenicalis, numeri vero polonicalis, titulo reemptionis vendiderit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.16 Rex ad petitiones Petri de Curoswanky, castellani Sandomiriensis, thesaurarii regni et capitanei Cracoviensis generalis, Annae Baranowska villam regalem Volya Vylkolasska dictam, in terra Lublinensi et districtu Urzadovyensi sitam, de manibus Iohannis Myrzanowsky redimere admittit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.16 Rex testificatur, quia Barbara de Drzevyanowo, consors Nicolai Boyanowsky de ibidem, eidem marito suo tertiam partem dotis videlicet 200 marc. pol. et 100 fl. resignaverit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.23 Rex testificatur Nicolaum de Kosczelyecz, capitaneum in Tucholya, duas villas Lychnowy et Granowo districtus Tucholiensis circa Choynycze Iohanni Baranowsky, genero suo, in 600 marc. pol. ratione dotis post Dobrochnam, germanam suam, obligasse. CK. MK 17, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex testificatur, Iohannem Baranowsky Nicolao de Cosczelyecz, capitaneo in Tucholya, 600 marc. ratione dotis post Dobrochnam, consortem suam, receptas in medietate omnium bonorum suorum in Dobczyno reformasse. CK. MK 17, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex litteras Casimiri IV regis in conventione Piotrkoviensi f. 4 post Luciae (15 dec.) anno 1484 datas, inscriptionem 200 fl. Georgio Thworkowsky super oppido regali Hamersten in terris Prussiae et districtu Slochoviensi in se continentes, ad petitiones eiusdem Georgii Thworkowsky innovat. CK. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.11.29 Rex Petro Mysschkowsky pro meritis castellanatum Rosperiensem confert. CK. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.12.03 Rex magistro Nicolao de Mnysschewo, decano Ploczensi, qui certam actionem cum Conrado Mazoviae duce habet, salvum conductum admittit. R. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.12.05 Rex testificatur Iohannem Costhka de Rosthkowo, dapiferum Czyechonoviensem, hon. Nawogio dicto Costhka, nato suo, notario regio, 15 marc. argenti in gladio, de manibus nob. Stanislai Kloczsky, molendinatoris in Bidgoscza, recuperatas donat. CK. MK 17, f. 94 ……, 1494.-.- [Bona monasterii Mstow?]. Zaborzyn, ibidem molendinum, Dzvrkow, Wola Szoleczka, Swyessyelycze, Jarnolthowycze, ibidem praedium, Camyen, ibidem praedium, Sathkowycze – de istis villis superius scriptis et oppido Solecz census solet exigi ad summam 70 marcarum; de villis autem, in quibus dacia mellis solet contribui, ad tempus experiri non potuimus. Item de navigio alias sprzewozv census datur XXX marc. cum tribus marcis cum uno talento croci. Item de molendino penes oppidum iacente, dantur XXX marcae cum tribus marcis et uno talento croci. Item duo obstacula in Wysla. Item piscina bona penes oppidum in uno medio milliari. Item stagnum bonum et hicinde alia parva stagna, ad oppidum pertinentia. Item praedium bonum penes civitatem aliquando XXX vel quadraginta acerwi solent in eodem esse. n. MK 17, f. 67 ……, 1494.-.- Litterae super Solecz: Vladislai Polonie Hungarie etc. regis date Bude ante Omnium Sanctorum feria 4 etc. 42 (31 oct. 1442) subscripte manu propria domini Regis – 200 marce; Kazimiri regis, relatio Lutkonis, inscriptio Andree de Olesznycza filio racione seruicii prutenici anno etc. 58 Sandomirie infra octavas Epiphanie Domini (7 – 12 ian. 1458) – 100 mar.; Vladislai Hungarie, Polonie etc. regis date Bude feria 3 Rogationum anno etc. 41 (23 mai 1441) relacio etiam Sczekoczin 367 sexagene lat. gross. pragensium et 141 marc. communis pecunie pro argento et labore eiusdem; Vladislai Hungarie, Polonie etc. date in insula Czepel feria 2 post s. Lamperti anno etc. 41 (18 sep. 1441) relacio Joannis de Conyeczpole cancellarii flor. 500 et 200 marc. communis pecunie; Vladislai Polonie regis date in Colo feria 6 post Joannis Baptiste anno etc. 93 (27 iun. 1393), relacio Vladislai de Opporow, 200 marc. pol.; Vladislai regis Polonie date in Lanczuth sabbato post dominicam Misericordia Domini anno etc. 34 (17 apr. 1434), relacio Joannis de Conyeczpole, 100 marc; Vladislai Hungarie, Polonie date Bude feria 5 Visitationis Marie anno etc. 44 (2 iul. 1444), relatio rev. prepositi, 100 marc.; Vladislai Polonie regis date in loco campestri feria 6 ante s. Stanislai ante villam Swykyr anno 38 (2 mai 1438), relacio Joannis de Conyeczpole, 600 marc.; Vladislai Vngarie, Polonie etc. date Bude feria 2 post Ascensionis anno etc. 41 (29 mai 1441), relacio Joannis de Conyeczpole, 200 marc. pol.; Vladislai Vngarie Polonie etc. date sub castro Albanander feria 6 post s. Dionisii anno etc. 43 (11 oct. 1443), relacio Grusczinsky custodis, 100 marc. pol.; Vladislai Hungarie, Polonie etc. date Bude in vigilia Marie Magdalene feria 3 anno etc. 44 (21 iul. 1444) 300 marc. pro Farurey recepte. Summando summas et pro illis pragensium grossorum sexagenis ponendo 616 1/2 marc. et 8 gros. summarum summa facit 2857 cum media marca et 4 scotos et 500 florenos. In florenos redigendo facit summa 5072 fl. et 8 gr. n. MK 17, f. 68 ……, 1494.-.- Rex nob. Stanislao Thursky salvum conductum in 10 equis vel infra et totidem hominibus ad regem veniendi et iustitiam cum gen. Iohanne de Camyenyecz agendi dat. MK 17, f. 87 ……, 1494.-.- Rex Elisabeth de Podossye, relictae olim Georgii Strumylo, castellani Leopoliensis, liberam dispositionem bonorum, per maritum praefatum eidem derelictorum, admittit. MK 17, f. 92 Bresth, 1495.02.04 Rex Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi, capitaneo Cracoviensi et thesaurario regni, pro meritis bona regalia castrum et oppidum Jaworow cum villis, in terris Russiae et districtu Grodeczensi, de manibus Andreae de Schamothulj, castellani Calissiensis, eximere admittit. CK. MK 17, f. 96 Bresth, 1495.02.04 Rex oppidum Lowycz ab omnibus teloneis, foraliis sive thargowe et pontaliis alias mosthowe dictis absolvit, confirmando privilegium Casimiri IV regis in eadem causa oppidanis praedictis concessum. CK. MK 17, f. 96 Sandomiriae, 1496.01.19 Ex mandato Regiae Mtis Beata de Thanczin, olim Iohannis Odrowansch de Sprowa, palatini Russiae et tenutarii in Sambor relicta, suo et liberorum nomine comparens in termino hodierno coram Maiestate Sua, produxit originaliter litteras et inscriptiones, ex quibus summa iuste inscripta in florenos redacta videtur continere 24029 fl. et 6 gr. n. MK 17, f. 100 Sandomiriae, 1496.01.19 Rex Nicolao Biechowski terrigenae, qui villas regales Plaw et Plawska Wolya districtus Sandomiriensis in summa 148 marc. 16 gros. et 422 1/2 fl. hung. in arrenda tenuit, summam eandem super villa regali Thuschow districtus praefati inscribit. CK. MK 17, f. 100 Sandomiriae, 1496.01.27 Rex testificatur se certam summam Iohanni Odrowasch de Sprowa, palatino Sandomiriensi, in tenuta Samboriensi per Casimirum IV regem litteris de data: Coszyncze, f. 4 ipso die Elisabeth (19 nov.) anno 1466 inscriptam, de manibus Beatae de Thanczin, relictae eiusdem Iohannis Odrow膮sch et ipsius filiorum Hieronimi et Iohannis redemisse. CK. MK 17, f. 101 Sandomiriae, 1496.01.29 Rex nonnullos agros in bonis regalibus Huhcicze, per Georgium et Stanislaum fratres Radylowskye occupatos et nunc recuperatos, praediis regalibus in Sambor incorporat et decimam manipularem grani frumentarii alias syep dictam ecclesiae s. Iohannis Baptistae in Sambor in manus moderni plebani Iohannis Crowiczskj et eius succedaneorum solvendam decernit. CK. MK 17, f. 101 Sandomiriae, 1496.01.29 Rex forum carnium septimanale qualibet feria 5 in oppido Sambor instituit cum conditione exactionis foralium pro castro regali ad instar civitatis Premisliensis et insuper oppidanis Samboriensibus dealbatorium alias blech in planiciebus suburbii aedificare permittit. CK. MK 17, f. 102 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex ad petitiones Iohannis rectoris parrochialis ecclesiae in villa Mrowla mensae regalis, unam et mediam quartam agri kmethonalis adiacentis ecclesiae praefatae ob inopiam eius annexit. CK. MK 17, f. 102 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex discordiam inter famosos Albertum Paulum Pawlijk, Iohannem Konopka, Stanislaum Zenek et Rapha毛lem, advocatos Sandomirienses, ex una, et carnifices eiusdem civitatis, ex altera partibus, ratione census, quem advocati a carnificibus petebant, ratione Cutilow et aedificationis macellorum ortam, disiudicat. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex duci Sigismundo, germano suo, bonorum regalium Pothylycz tenutario, advocatiam ibidem in 400 marc. pol. redimere admittit. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex discordiam certam, ratione pascuorum et rubetorum, sitorum inter villas Podlansze, Skothnyky et Boguria, inter Martinum de Scothnyky, subdapiferum et iudicem terrae Sandomiriensis, ex una, et Dorotheam de Conarj, relictam olim Iacobi Scothnyczky de Podlansze, ex altera parte, ortam, disiudicat. MK 17, f. 104 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex commutationem villarum Pelczyska, Camyona et desertae Byskupycze in districtu Wyslycziensi prope fluvium Nida per principem Fridericum, cardinalem, archiepiscopum Gnesnensem, primatem et episcopum Cracoviensem, germanum suum, pro villis Lanthowicze ac Byadolyny, Nicolai Plechowsky haereditariis, in districtu Pilsnensi sitis, cum additione 200 marc. pol. factam, confirmat. MK 17, f. 104 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex in causa, inter famosos Albertum Paulum Pawlik, Stanislaum Zenek et Iohannem Konopka advocatos, ex una, et Iohannem Bank, Petri filium, civem Sandomirienses, ex altera parte, ratione certae strugis lignorum, alias wanczosszy ortam, decretum fert. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex, ad petitionem Nicolai praepositi et fratrum domus hospitalis s. Spiritus in Sandomiria, villam ipsorum Scepanow in terra Lublinensi, propter remotam distantiam, pro villa Wyeprzky in terra Sandomiriensi in vicinitate sita, cum Victorino et Iohanne germanis de Golegorj, de consilio et scientia Martini magistri et praepositi domus hospitalis s. Spiritus Cracoviensis, commutare permittit. CK. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex litteris universalibus dignitariis regni mandat, ut ex civibus Sandomiriensibus, in quaslibet civitates cum mercibus euntibus, praesertim in civitatibus et locis teloneorum: Gnesnae, in Colo, Cleczow, Budysschewycze, Bolyeszlawiecz, Vyelun, Radomskye, Przedborzs et Malogoscz, teloneorum solutionem nullomodo extorqueant. CK. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex in causa inter proconsulem et consules, ex una, et Albertum Paulum Pauwlik, Stanislaum Senek et Iohannem Konopka, advocatos Sandomirienses, parte ex altera, pro censibus ulnarum alias ab incisis pannis per eosdem advocatos petitis orta, decretum fert. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, summam 1000 fl. hung., quam apud eum Casimirus IV in mutuum pro necessitate reipublicae receperat, super bonis regalibus Brzesnycza, tenutae illius, inscribit et Andream Roza, archiepiscopum Leopoliensem, de cautione fideiussoria ratione debiti praedicti liberat. CK. MK 17, f. 106 Sandomiriae, 1496.02.12 Datus est vexilliferatus terrae Haliciensis, vacans per mortem olim Iohannis Jeczmyen Rossznyowsky, Iohanni de Balyncze ad superioris dignitatis assecutionem, aut si non fuerit consecutus superioris dignitatis sedem, extunc ad tempora vitae extrema possidendus. n. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.04 Rex testificatur, quia Iohannes Jalbrzyk de Maiori Croschyno Dorotheae de Schyroczky, consorti suae, 200 marc. pol., quas ratione dotis a Felice, germano eiusdem Dorotheae, de eadem Syroczky, recepit super bonis suis haereditariis: tota medietate sortis suae Czyemyanyno, tota sorte Osswanczyny, in terra Cuyaviensi et districtu Brestensi sitis, necnon in Crosschyno Maiori, in tota sorte sua Ostrowansz, ac in medietate sortis in Wolysschewycze et in Balyno villis, in eadem terra districtu vero Junivladislaviensi iacentibus, denique super medietate omnium bonorum suorum reformaverit. CK. MK 17, f. 109 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.21 Rex Andreae de Schamotuli, castellano Calissiensi, ad se profecturo, salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus admittit. CK. MK 17, f. 106 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.23 Rex Catharinam de Olyesznycza, relictam Pauli Jasyensky, castellani Sandomiriensis, de cuius manibus capitaneatum Chelmensem exemit, nunc de summa 1000 fl. hung. restante quietat. CK. MK 17, f. 125 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.26 Rex ad vota Creslai de Kurozwanky, episcopi Vladislaviensis et regni cancellarii, duo fora annualia: unum pro festo Nativitatis V. M., et aliud pro die Adalberti, septimanale vero pro feria tertia singulis septimanis celebranda in oppido Lodzya, ad mensam episcopalem Vladislaviensem pertinenti, in terra Lanciciensi, instituit. CK. MK 17, f. 106 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.26 Rex testificatur, quia Dorothea, relicta Iohannis Cuczsky, advocati in Wartha, domum suam et aream dictam Mychalowskye in eodem oppido, fratribus minoris observantiae in Wartha resignaverit anno 1494, sabbato ante Oculi (1 mar.), quam quidem resignationem Mtas Regia confirmat. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.30 Rex litteras Casimiri IV regis, continentes in se inscriptionem dotis et dotalicii Barbarae de Bnyn, Andreae Sobyensky de Wyssznycze relictae, Cracoviae f. 5 Francisci (4 oct.) anno 1487 datas, ad petitionem eiusdem Barbarae ratificat. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.02 Rex facta cum Slawyecz de Nyemyglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, super omnibus censibus et proventibus de capitaneatu illo ac oppido Raczansch ad annum 1495 ratione, praesentibus eum quietat. CK. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.02 Rex 50 marc. pol., quas ex ratione de proventibus capitaneatus Sochaczoviensis Slawyecz de Nyemiglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, remansit obligatus, eidem pro dominica Laetare (5 mar. 1497) reddere verbo regio promittit. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.07 Rex certam causam inter capitulum Cracoviense occasione bonorum capitularium Pabyanycze et Iohannem Lassoczky, quondam scolasticum Gnesnensem, nunc vero in saeculari statu exsistentem, occasione bonorum oppidi Brzezyny et villae Glamboka, quae bona una cum fratre suo germano Stanislao et matre ipsorum Dorothea de Brzezyny, relicta Micha毛lis Lasocki, succamerarii et capitanei Lanciciensis, possidebat, disiudicat. CK. MK 17, f. 128 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.09 Rex donationem certorum agrorum, per cives Opocznenses: Iohannem Glyonek, presbiterum Petrum Kabala et Helenam Idzykowa alias Swandzymuschanka ad fundandum altare in ecclesia Opocznensi factam, approbat. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.09 Rex, ad petitionem Nicolai Gardzyna de Lubranycz, castellani Landensis, qui villam regalem Lubola in terra Siradiensi de manibus Iohannis filii olim Nicolai Curoploch de Buszenyn de consensu regio exemit, litteras Vladislai III regis, Cracoviae, f. 5 ante Ramispalmarum (18 mar.) anno 1440 datas, inscriptionem summae 250 marc. pol. in villa Lubola Jacobo de Lubyn in se continentes, innovat. CK. MK 17, f. 109 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.12 Rex pro necessitate publica census annuos 9 marc. pol. super censibus civitatis Byecz (5 marcas) et super oppido Dambowyecz (4 marcas) pro 300 fl. hung. Carnacio heredi de Gorlicz titulo reemptionis vendit. CK. MK 17, f. 111 Mesczicze villa, 1496.04.12 Conradus, dux Masoviae, significamus, quia dedimus et incorporavimus in possessionem et intromissionem bonorum in villas Dzyegczynyecz et Wyazowno in districtu Warschoviensi et in teloneum aquaticum in Camyenyecz, et in oppidum Nowemyastho et villas pertinentes ibidem Sobyesczky, Sarnagora, Lathouicze, Zassonye, in districtu Zacroczimensi, iuxta iura ipsius, quae produxit nobis, mag. Iohanni de Radzymino, castellano Warschoviensi, tenere, habere, item etiam ex ostensione iuris praedicti castellani granicies, metas et signa innovare et reformare debebunt super sedecim mansos, donatos eidem castellano, sippando easdem iuxta signa et ius ipsius. Dominus Dux per se. n. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.13 Rex in controversia ratione granicierum bonorum inter Andream de Thanczin, castellanum Woynyczyensem et tenutarium villarum regalium Pyelyasskowycze et Dambye, ex una, et Iohannem Gorzkowsky, notarium terrae Chelmensis, ac Nicolaum eius nepotem in Gorzkow et Popyrczyn, ex altera partibus, granicies illis iuxta privilegium Vladislai II regis, in Zukow, f. 5 post festum Bartholomaei (26 aug.) anno 1406 datum, designat. CK. MK 17, f. 110 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.13 Rex oppidum Nyerankowycze propter depaupertatem illius ab omnibus generaliter exactionibus et censibus ad 8 annos absolvit. MK 17, f. 110 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex testificatur, quia in Radom die Bartholomaei (24 aug.) anno 1495 Nicolao Sczykowsky de Mylkusszowicze, pincernae curiae suae, burgrabiatum castri Cracoviensis, per evectionem Ambrosii Pampowsky ad palatinatum Siradiensem vacantem, dederit. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex Nicolao de Cosczyelecz, praeposito Wladislaviensi, villam Nyemoyewo, in districtu Junivladislaviensi sitam, per ipsum superiori tempore de consensu Casimiri regis de manibus Nicolai Ossyeczky exemptam, Iohanni et Alberto fratribus de Chrapowo obligare admittit. CK. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex ad petitionem Petri abbatis monasterii in Obra, villas omnes et bona monasterii illius a solutione poradlne circa vetera privilegia absolvit, praecipue vero villas Calpyno, Zadzynj, Jazynyecz, Nyeborza, Syedlyecz et Kyekow, quae illegitime ab exactoribus certis ad solutionem dictae exactionis poradlne coactae erant. CK. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex Casimiro duci Thesszynensi pro summa 1200 fl. hung., ab eo Conrado duci Masoviae data in mutuum, fideiubet. R. MK 17, f. 112 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex ad instantiam proconsulis et consulum Posnaniensium piscatores, extra muros Posnanienses viventes, ad ius et oboedientiam civitatis et consulatus praedicti reducendos esse decernit. CK. MK 17, f. 113 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex cives Posnanienses a iurisdicione quorumvis dignitariorum exemit, iurisdicionique civitatis et consulatus Posnaniensis subiicit. CK. MK 17, f. 113 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex discordiam antiquitus ortam ratione granicierum inter ecclesiam collegiatam S. Mariae Sandomiriensis bonaque eius Maiorem Swirze, ex una, et Clementem de Byelyani ipsiusque villas haereditarias: Byelyani, Minorem Swirze et Mironycze, ex altera parte, disiudicat. CK. MK 17, f. 116 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex Nicolaum de Zaklyczyn circa privilegium Casimiri Magni regis super donatione silvarum certarum inter fluvium Skawa et Glynny Pothok olim militi Hanco ipsius Nicolai antecessori, nuper per Iohannem Amor de Tarnow, castellanum Cracoviensem, usurpatarum et ad castellaniam illam bonis Myslynycze appropriandarum, reservat. CK. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex salvum conductum, Andreae de Schamothuly, castellano Calisschiensi, nuper concessum, usque ad festum Urbani (25 maii) prorogat. CK. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex ad petitiones Petri Miskowskj, castellani Rosperiensis, Iohanni de Cobylyany obligare et inscribere 430 fl. hung. Nicolao Brzeczka de Elwygowa in villis regalibus Wronowycze, Janowycze et Manczska Wolya admittit. r. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex Stanislao Przedborii de Konyeczpolye in villa Labuzye, a civitate Pylzno non longe distanti, per fluvium Wyssloka pontem bonum erigere admittit et pontalia certa ei in perpetuum donat. CK. MK 17, f. 115 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex, confirmando decretum Casimiri IV regis anno 1448 in Camenecz f. 4 in vigilia Assumptionis V. M. (14 aug.) occasione depositorii Opathoviensis latum, in eadem causa inter Sandomirienses et Opathovienses consules decretum fert. CK. MK 17, f. 114, 137 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.20 Rex Conrado Masoviae duci Warschoviam cum omnibus suis districtibus, oppidis, villis etc. castrum Wyschegrod, Zakroczym, Czyechanow, Lomza, Nowygrod etiam cum omnibus districtibus, Mlodzesino, Camyon et Preczslawycze in districtu Schochaczevyensi ad tempora vitae cum omnibus iuribus ducalibus possidenda donat. CK. MK 17, f. 135 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.20 Rex ducatum Czyrnensem alias totam sortem ducatuum et dominiorum ducem Masoviae Conradum ex divisione cum olim fratribus facta concernentem, eidem duci Conrado et eius successoribus masculini generis in feudum dat. CK. MK 17, f. 133 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.21 Rex Iohanni Cosmirowski salvum conductum in 3 equis et totidem hominibus ad revertendum in regnum admittit. CK. MK 17, f. 120 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.22 Rex in controversia ratione non solutionis summae emptionalis pro villa Radzanowo in districtu Ploczensi inter Petrum episcopum Plocensem et Stanislaum Radzanowsky orta – villam praefatam Petro episcopo in perpetuum adiudicat et Sandkoni de Kossmaczewo, capitaneo Plocensi, mandat, ut episcopum ab omni impetu et violentia defendat. MK 17, f. 119 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.23 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis per resignationem Iacobi de Bothurzyn, subdapiferi curiae regalis, vacantem, Rapha毛li de Dominyska concedit et de hac nominatione Mathiam de Glovaczevycze, tribunum et capitaneum Siradiensem atque salis Bochnensis et Vyeliciensis zupparium certiorem facit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.25 Rex incolis oppidi Coprzywnycza terrae Sandomiriensis nuper combusti libertatem 10 annorum ab omnibus solutionibus dat. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.25 Rex testificatur, quia Nicolaus de Brzezye, subpincerna Sandomiriensis, Catharinae de Smygrod, consorti suae, 1500 fl. hung. super medietate omnium bonorum suorum reformaverit. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex confirmat litteras Casimiri IV regis Gnesnae sabbato ante Oculi (5 mar.) anno 1485 datas, approbationem reformationis dotis Hedvigis de Calynowa, a marito ipsius Iohanne Denowsky factae, in se continentes. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex testificatur, quia Ambrosius Pampowsky, palatinus Siradiensis, 1200 fl. dotis et dotalicii Anne, filiae Nicolai de Grodzyecz, castellani Santoczensis, uxori suae, in oppido regali Siroda ac villis Lysyecz et Modla, in terra Maioris Poloniae et Conynensi ac Pisdrensi districtibus sitis, de consensu regio reformaverit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex ad instantiam Sandivogii et Iohannis de Grandi, tenutariorum in Stawyszin, prius suum decretum de solvendis 20 marcis ratione stationis de oppido Stawiszyn – confirmat. CK. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex emptionem advocatiae in Lypnycza per Petrum Cmytha de Wyssnycze, marsalcum regni, Sandecensem et Scepusiensem capitaneum, apud Lucam advocatiae illius possessorem sine consensu praevio regio factam, nunc confirmat. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex oppido Coprzywnycza terrae Sandomiriensis nuper igne combusto libertatem 10 annorum ab omnibus solutionibus admittit. CK. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.27 Rex Nynognyewo, tunc Raczansiensi, nunc vero Wysnensi castellano, villae regalis Dzerzanschno tenutario, 550 fl., quos ei remanserat debitus, super censibus annuis oppidi Plonsko singulis annis per 50 sexagenas solidorum percipiendos demonstrat et assignat, et Paulum de Grambez, capitaneum et exactorem Visnensem, certiorem hac de re facit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex testificatur, quia Rapha毛l de Lesczno, castellanus Gnesnensis et marsalcus curiae regalis, medietatem villae suae haereditariae Chelcowo, in districtu Costensi sitae, Iohanni alias Ywan de Karnyn, principis Friderici tituli S. Luciae in Septemsoliis presbiteri cardinalis, archiepiscopi Gnesnensis, germani regii, subdapifero, donaverit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex quittantiam certam a Casimiro IV rege in Radom in crastino festi Bartholomaei (25 aug.) anno 1491 super stationem Pylsnensem unius anni Iacobo de Syekluky, burgrabio Cracoviensi, datam, confirmat. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex Andreae de Lubowcz et Nyeprzesnya privilegium olim Leschkonis ducis anno 1285 Cracoviae datum super ius theutonicum in eadem Neprosno innovat. CK. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex litteras privilegiales advocatiae Vyelunensis igne combustas ad petitionem Elisabeth relictae olim Nicolai Gospodarzyk denuo confirmat. CK. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex confirmando decretum Bernardi Werusch, iudicis Vyelunensis, anni 1382, ac litteras Martini de Borowno, capitanei Boleslaviensis, annorum 1401 et 1403, oppidanos de Boleslawyecz in possessione agrorum, pratorum, aquarum et aliorum locorum in villis Budzycze, Myedzymosczye, Myesczysko, Gwoscz, Peczbratanyova, Laky, fluvii Przoszna, Ludzyska, Luboczpen conservat. CK. MK 17, f. 124 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex omnia vetera iura terrarum Ploczensis, Plonensis, Zawkrzensis et Wyssnensis confirmat. CK. MK 17, f. 126 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex Zauischio de Cunradzecz, castellano Wysznensi, curiensi suo, pro meritis in teloneo oppidi regalis Wasschosze 20 sexagenas gross. in 1/2 grossis donat. CK. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex Mathiae Grudzyensky, castellano Bidgostiensi, villam regalem Murzynowo tenutae eius districtus Pisdrensis Stanislao Gorasdowsky in 1000 fl. hung. obligare consentit. CK. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Sandiwogius de Czarnkow, palatinus Calissiensis, recognovit se 2000 ratione dotis et expeditionis et alios 2000 fl. dotalicii Catharinae de Krethkow, suae consorti, item 1000 fl. dono in Czarnkow et in aliis suis bonis inscripsisse. r. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex controversiam certam inter altaristas seniores ecclesiae collegiatae s. Mariae Magdalenae, tanquam executores testamenti, ex una, et providum Stanislaum Mysgala alias Libehen, tanquam successorem proximum, magistri Iohannis Pyecz, plebani in Preprostina et altaristae dictae ecclesiae Posnaniensis, parte ex altera, ratione eiusdem testamenti et praecipue molendini Bogdanka intra muros Posnanienses ac villarum Grambowka et Slanskowo ortam, disiudicat. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur, quia Spythko de Jaroslaw, palatinus Cracoviensis, Iohannem de Tharnow, vexilliferum Cracoviensem, et Martinum de Skothnyky, iudicem Sandomiriensem, ac Annam de Kochnowskye, consortem suam, in tutores, actores et protectores liberorum suorum utriusque sexus ac bonorum eorundem elegerit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur, quia Iohannes de Tharnow, vexillifer Cracoviensis, Spythkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem, ac Lucam Slupeczky in tutores suorum liberorum et bonorum elegerit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur Nicolaum de Cosczyelecz, castellanum Cruswiciensem, Catharinae de Schamotuly, filiae Iohannis Swidwa, palatini Posnaniensis, consorti suae, 800 marc. ratione dotis et dotalicii super omnibus bonis suis reformasse. CK. MK 17, f. 139 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex Nicolao Sokolowsky de Wraznicza, dapifero Brestensi, castellanatum terrae Dobrinensis confert. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex testificatur Casparum de Lesczno, succamerarium Calissiensem, villam haereditariam Grodzisko districtus Costensis sibi per Nicolaum Borek de Ossyeczna in 605 fl. hung. obligatam, Rapha毛li de eadem Lesczno, castellano Gnesnensi et marsalco curiae regiae, germano suo, resignasse. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex testificatur, quia Rapha毛l de Lesczno, castellanus Gnesnensis et marsalcus curiae regiae, villam Grodzisko districtus Costensis, Nicolai Borek de Ossyeczna haereditariam et per ipsum Nicolaum Casparo de Lesczno, succamerario Calissiensi, germano suo, in 605 flor. hung. obligatam, a Casparo autem sibi resignatam, Annae heredissae de Lassoczicze, consorti Iohannis Sydnyczky, pro sortibus a se apud eandem Annam in ipsa villa Lassoczicze emptis resignaverit. CK. MK 17, f. 128 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex Andreae de Schamothuly, castellano Calissiensi, salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus hinc ad diem Iohannis Baptistae proximum admittit. R. MK 17, f. 128 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex villas Herbersdorff in Coschuchoviensi et Leskouicz in Glogoviensi districtibus, in terris Slesie, Sigismundi Heyda haereditarias et morte eius ad se devolvendas, ad petitiones Ambrosii Pampowsky, palatini Siradiensis ac Lanciciensis et Coninensis capitanei, Margarethe, Annae et Catharinae virginibus, filiabus Sigismundi, iure feodali cedit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex ratione controversiae inter consules Leopolienses et armenos de ibidem famosos Cristophorum et Thomam germanos ortae et per Creslaum de Kurozwanky cancellarium et Spythkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem, uti commissarios regios, disiudicatae, dictis armenis facultatem iure magdeburgensi utendi iam prius concessam confirmat. CK. MK 17, f. 130 Cracovia, 1496.05.16 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad omnes dignitarios et incolas terrae Lanciciensis et districtuum eius, quibus certiores eos facit de nova exactione 4 grossorum in novissima conventione Pyotrcoviensi pro necessitate regni, id est, bello contra turcas et tartaros, laudata. R. MK 17, f. 131 Cracovia, 1496.05.17 Rex ad petitionem Mathiae de Cz膮sthochowa, praepositi monasterii s. Augustini alias Canonicorum Regularium in oppido Clobuczko, privilegium Casimiri IV regis monasterio praefato, Cracoviae, anno 1485, f. 5 infra octavas Pentecostes (26 mai) super piscinam datum, ratificat. CK. MK 17, f. 132 Cracovia, 1496.05.17 Rex privilegium monasterio Canonicorum Regularium ecclesiae Corporis Christi in Kazimiria super bona eiusdem monasterii, videlicet: villas Rzeschotary integram, medietatem Byelczicze, Camyen integram, Krzyskowicze integram, in terra Cracoviensi sitas, item allodium in Zabloczye in acie versus Vistulam, et Plassew penes Allexium vladarium, item domos, hortos, piscinas, aliaque bona, census et proventus, ad praeces Andreae praepositi monasterii eiusdem, dat, bonaque praefata ab omnibus solutionibus absolvit. CK. MK 17, f. 140 Cracovia, 1496.05.17 Rex ex regestris cancellariae transsumptum sententiae Casimiri IV regis in causa inter Barbaram de Sprowa, castellanam Cracoviensem, ex una, et Iohannem de Osthrorog, castellanum Posnaniensem, Iacobum Zaklica et Stanislaum de Jankovycze, Andream Roza, praepositum Lanciciensem, Zavissium et Nicolaum, germanos eiusdem de Borzischovicze, Iohannem, Andream, Gregorium, germanos de Bronyschovycze, et Iohannem Nyezwyedzsky, ab altera parte, ratione bonorum mobilium, clenodiorum aliarumque rerum per olim Iohannem Czyszowsky, filium praedictae Barbarae, relictorum extradit. CK. MK 17, f. 141 In curia archiepiscopi Leopoliensis, in platea Canonicali, Cracoviae sita, 1496.05.17 Andreas Rosa, Leopoliensis archiepiscopus, Nicolaus Strzeschowsky Visliciensis, Petrus Myskowsky Rosperiensis castellani, per Iohannem Albertum regem, necnon Iohannes de Starzechowicze, scholasticus Visliciensis ac officialis generalis, et Valentinus de Ilkusch, decretorum doctores et canonici Cracovienses, per Fridericum cardinalem, archiepiscopum Gnesnensem et episcopum Cracoviensem, germanum regium, ad disiudicandam certam causam ratione telonei inter Albertum plebanum in Pelczyska et consules Vislicienses specialiter deputati commissarii, praefatos consules a solutione dicti telonei absolvunt. MK 17, f. 134 Cracovia, 1496.05.19 Rex Nicolao Vyecha, de Opoczno oppidano et molendinatori, tertiam mensuram molendini praedicti eximere permittit. CK. MK 17, f. 139 Cracovia, 1496.05.23 Rex Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, tertiam mensuram molendini in suburbio oppidi regalis Schidlow de manibus hon. Appoloniae Orzeschkowa et filiorum eius, atque Nicolai et Iacobi germanorum Ziznowie de Schidlow redimere admittit. R. MK 17, f. 132 Piotrkovia, in conventione generali, 1496.05.25 Rex statuta Casimiri IV regis Nyeschovie, sabbato post Elisabeth (23 nov.) anno 1454 data confirmat, novaque edit. MK 17, f. 208 Cracovia, 1496.05.27 Rex Clementem Slonko, civem Proschoviensem, in possessione molendini, dicti podworny in fluvio Srzenyaua, apud prov. olim Nicolaum Byenyanda de consensu Casimiri IV regis pro 100 sexagenis mediorum grossorum empti, reservat. CK. MK 17, f. 136 Cracovia, 1496.05.27 Rex Clementi Slonko, consuli Proschoviensi, altare novum in ecclesia parrochiali tituli s. Iohannis Baptistae in Proschovycze erigere et medietatem censuum suorum annuorum ex balneo civili in Proschovicze pro fundatione illa donare consentit. CK. MK 17, f. 136 Cracovia, 1496.05.27 Rex certam discordiam inter olim Iacobum et Nicolaum de Conyeczpole filios olim Predborii de ibidem, castellani Sandomiriensis et capitanei Premisliensis et in Lelow tenutarii, ex una, et Iohannem de Kozyeglowy haeredem, parte ab altera, ratione certae summae Nawoykae de Conyeczpolye, olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, relictae, et Nicolai de Conyeczpolye filiae inscriptae in bonis regalibus Lelow, disiudicat, summamque praefatam 1000 marc. pol. in bonis eisdem inscribendam esse decernit. CK. MK 17, f. 137 Cracovia, 1496.06.01 Nicolaus Strasch de Byalaczow iudex et Iohannes de Maiori Modlnycza subiudex terrae Cracoviensis generales significant, quia ven. Iohannes praepositus, Bartholomeus custos una cum ven. Anna priorissa, Dorothea subpriorissa totoque conventu monasterii de Swyerzynyecz, villam dictam Pobyednyk, Iohanni abbati, Stanislao priori, Iohanni custodi, Iohanni bursario totique conventui monasterii Clarae Tumbae alias Mogyla pro 16 marcis quotannis solvendis resignaverint, intromissionemque in villam praefatam per Nicolaum Lyschy, ministerialem de Casimiria, admiserint. MK 17, f. 164 Cracovia, 1496.10.05 Rex Creslao de Kurozwanky, episcopo Vladislaviensi, regni cancellario, mandat, ut litteras confirmationis iurium terrarum Ploczensis, Plonensis, Zawkrzensis et Wissnensis certo modo corrigat et emendat. MK 17, f. 126 ……, 1496.-.- Litterae universales Iohannis Alberti regis ad consules, advocatos et scultetos locorum ubilibet in regno exsistentium, quibus eos certiores facit de nova dacia cisae per duos annos pro defensione reipublicae a turcis et tartaris laudata. R. MK 17, f. 130 ……, 1496.-.- Iohannes Albertus rex approbat decretum iudicum commissariorum, Cracoviae, die 17 maii anno 1496 latum (supra Nr. 633), super teloneum certum in causa inter Albertum, plebanum in Pelczyska et officialem, ex una, et consules Vislicienses, ex altera partibus. MK 17, f. 134 Premislia, 1497.05.05 Rex Nicolaum priorem eiusque conventum monasterii s. Iacobi ordinis praedicatorum extra muros Sandomirienses a praesenti expeditione bellica ratione possessionum terrestrium, praesertim vero praedii et kmethonum, quos obtinent in Suchorzow, absolvit. CK. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.05 Rex Nicolaum Lubyatowsky exactorem cisae in terra Siradiensi ab instanti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.05 Rex testificatur, quia Sandivogius de Czarnkow, palatinus Calissiensis, in conventu Pyotrcoviensi die Philippi et Iacobi (1 mai) anno 1496 Catharinae de Crethkow, consorti suae, 2000 fl. hung. super bonis suis haereditatiis infrascriptis: castro et oppido Czarnkow piscatoribusque sub castro videlicet Lyssy, molendinis aquaticis supra fluvium Notess prope oppidum istud, praedio Szawlowo et villis Bresno, Byalanschino, Cruszewo, Sarb, Waalikowicze, Smyeschkowo, Goray, Dambye, Czyszkowo, Gora, Piyanowicze, Golcz et post fluvium Notess minera ferri et in eius tributis, videlicet sobothnyczamy, in Slopa et in lacubus atque desertis villis ad eandem Slopa pertinentibus, in Byala cum omnibus pertinentiis, necnon in laboribus omnium villarum non includendo: Polayew, Barussino, Mlynkow, Crossyno, Tarnowyecz, Sirakowko, Wyssyny et Prossna, item in laboribus Gambycze et Brybychewo inscripserit et reformaverit. CK. MK 17, f. 145, 146 Premislia, 1497.05.08 Rex Stanislao Kmytha de Wysnycze, castellano Premisliensi, censum certum annuum 50 marc. pol., in zuppis Bochnensibus superioribus annis ei a praedecessoribus suis inscriptum, Stanislao Dersznyak de Rokythnycza, succamerario Premisliensi, eiusque successoribus pro 800 fl. hung. obligare permittit. CK. MK 17, f. 145 Premislia, 1497.05.09 Rex causam certam inter olim Iohannem de Pylcza, palatinum Sandomiriensem, nunc vero filios ipsius Nicolaum et Stanislaum, ex una, et Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, atque Evam de Retwani, eiusdem Nicolai consortem, parte ex altera, super certis bonis, rebus et iniuriis in actis processus expressis disiudicat. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.09 Rex Thomam de Dambowa terrigenam una cum filiis eius Iohanne, Nicolao et Iacobo, actiones certas in terris Prussiae habentes, ab expeditione generali instanti contra turcos et tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 145 Premislia, 1497.05.09 Rex pro tutamento castrorum et terrarum Maioris Poloniae Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, ac Wladislaum de Ostrorog, eiusdem castellani filium, Bartholomaeum Pawlowsky, Albertum Stoyanowsky una cum Iohanne, germano eius indiviso, Iacobum Vythkowsky, Hynczam Cubaczsky, Boguslaum Cozyelnyczsky, Iohannem Byelyeyewsky, Andream Glaszewsky, Vincentium Ottorowsky, Thomam Vyelzynsky, Rapha毛lem Czyrnynsky, Bodzatham Chlapowsky una cum Petro, germano eius indiviso, Nicolaum Pozarowsky, Iohannem Wyszlawsky, Hieronimum Ruchoczsky, Petrum Kunynsky, Iohannem Popowsky, Leonardum Mikulowsky, Iohannem Mienysszowsky, Nicolaum Suloczsky, Iohannem Golynsky et Dobeslaum Raczkowsky ab instanti expeditione bellica contra turcas et tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 147 ……., 1498.01.18 Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo conventio Pyotrkowye pro festo sanctae Priscae celebrata fuit et diebus infrascriptis. n. MK 17, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Rex priorem sententiam suam in conventione Pyotrcoviensi in causa inter altaristas seniores ecclesiae collegiatae S. Mariae Magdalenae, tanquam executores testamenti ex una et Stanislaum Misgala alias Libchen, tanquam successorem proximum olim hon. magistri Iohannis Pyecz, patricii civitatis Posnaniensis ac plebani in Przeprostinya, altaristaeque dictae ecclesiae Posnaniensis, relatam, approbat et confirmat. CK. MK 17, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.09 Rex facto cum Mathia Glowaczki, capitaneo Siradiensi, calculo de bonis capitaneatus Siradiensis ac de Schadek, Vartha, Brodnya, Clonowa, Branschevicze, incipiendo ab anno 1495 usque ad intromissionem ad ipsum capitaneatum Urielis de Gorka, episcopi Posnaniensis, alias ad festum Mariae Magdalenae (22 iul.) anni 1497, eum quietat et 450 marcas, quas ei remanserat obligatus, super villis Brodnya, Braschevicze, Clonowa, Cobila atque tertia parte molendini regalis in Siradia inscribit. CK. MK 17, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Rex ad instantiam Creslai de Kurozwanki, episcopi Vladislaviensis et regni cancellarii, vicariis Gnesnensibus praedium certum nuper eis ab eo donatum in suburbio forali alias natargowysku, eundo de Gnesna in oppidum Wrzesnya in sinistra parte, inter domos Spyek ex una et Placzek ex altera parte situm, cuilibet vendere permittit. CK. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Rex ad petitionem Iohannis Trnka de Ratiborzany, exercituum regni capitanei et tenutarii castri Olsthin, providis Mathiae et Gregorio germanis mineratoribus minerae Ossyny, ad castrum Olsthin pertinentis, vetus privilegium super eandem mineram confirmat. CK. MK 17, f. 146 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Maiestas Regia consentit gen. Nicolao Krzyskowsky de Laskow, tribuno Posnaniensi et commendatori domus s. Iohannis ordinis Hierosolymitanorum ante Posnaniensem civitatem, procuratorium ad extrema vitae suae duraturum una cum conventu suo domus et ecclesiae s. Iohannis cum universis et singulis sibi subiectis, tam haereditariorum, quam conventus praedicti bonorum incolis et servitoribus sexus utriusque. CK r. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Rex ad petitionem principis Friderici cardinalis, fratris sui germani, et Creslai de Kurozwanki, cancellarii regni, Slawyecz de Nyemyglow, castellano Sochaczoviensi, villas Orzyschew et Myednyewicze in terra Sochaczoviensi et molendinum Jactorowsky cum ffolusch et piscina ei et nepoti eius Petro de Nyemyglow ad vitae tempora tenendas admittit. CK. MK 17, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex certam summam pecuniariam et navigium Plocense in villis Byala et Dzyarnowo in terra et districtu Plocensi pro novae capellae tituli S. V. Mariae in oppido Syeprcz fundatione inscriptam, pro necessitate castri Plocensis de eisdem bonis in villam regalem Nowawyesz in terra Zawkrensi et districtu Mlavensi transfert et in castro praedicto inscribit. CK. MK 17, f. 150 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex ad petitiones Petri Myschkowsky, castellani Sandecensis, et Iohannis Trnka de Rathiborzani, exercituum regni capitanei, Petro Zadzik de Poradowo terrigenae villas regales: Wronovicze, Janowicze et Manczka volya terrae Siradiensis de manibus Nicolai Brzeczka tenutarii redimere consentit. CK. MK 17, f. 150 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex testificatur, quia Iohannes Cosczeleczky, palatinus Junivladislaviensis et capitaneus Dobrinensis, maritus et procurator Catharinae de Zyrauicza, suae consortis, Andreas canonicus Wladislaviensis et Iohannes de Opporow germani, suis et fratris ipsorum Felicis Iohannis iunioris nominibus recognoverint se debere omnia iura, privilegia et munimenta reformationis praefata videlicet Catharina palatina matris suae et praedicti Andreas, Iohannes et Felix-Iohannes avae ipsorum, quae habeant in bonis Zyravycza, Maczykovicze et Byschkovycze in terris Russiae et districtu Premisliensi, coram Creslao de Kurozwanki, regni cancellario f. 2 post Vitalis (30 apr.) proxima in castro Wladislaviensi reponere sub certis conditionibus. CK. MK 17, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.16 Rex Iacobo praeposito et toti conventui canonicorum regularium ordinis S. Augustini in Msthow villam Crassyczicze, in terra Cracoviensi et districtu Lyeloviensi sitam, apud nobiles Iacobum et Stanislaum Pyelczowye et alios haeredes emere consentit. CK. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.17 Rex litteras super exactionem personalem in novissima conventione generali laudatam dignitariis, officialibus et civibus regni proclamat. R. MK 17, f. 153 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.17 Rex constitutionem regni super exactione czopowe proclamat, exactoresque terrarum designat. R. MK 17, f. 153 Cracovia, 1498.05.04 Rex incolas oppidi Ilcusch ab omnibus exactionibus propter paupertatem absolvit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.10 Rex mandato ad consules Leopolienses prov. Iohannem Kynosth de Leopoli et fideiussores eius a cautione, qua ratione inculpationis suae ad statuendum se coram Mte Regia erat obligatus, absolvit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.12 Rex Nicolao Lanczkoronsky de Brzezye curiensi suo, et Iohanni ac Nicolao de Zaklyczyn, Iacobo de Lubomyrzs, Nicolao Campanowsky et Petro Lypsky facultatem inquirendi metalla in terra et districtibus Cracoviensibus admittit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.15 Rex Nicolao Sborowsky terrigenae 2500 fl. apud eum in mutuum receptos super villis Bessko, Hoczow, Wroblyk, Iskrzyn et Crosczenko in terra Sanocensi inscribit. CK. MK 17, f. 157 Cracovia, 1498.05.15 Rex Paulo Sokolowsky de Wrz膮cza, capitaneo et tenutario in Grudz膮cz, 300 fl. hung. super bonis regalibus Grudz膮cz inscribit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.- Maiestas Regia universitati vicariorum ecclesiae Gnesnensis privilegium concessit praedium, quod in suburbio Gnesnensi obtinent, vendendi et in pecuniarum summa ex illo habenda emendi censum vedercoff. etc. r. MK 17, f. 165 Cracovia, 1498.05.16 Rex pro tuitione castrorum et terrarum Maioris Poloniae Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, ac terrigenas: Vladislaum de Ostrorog eiusdem castellani filium, Bartholomaeum Pawlowsky, Albertum Stoyanowsky cum germano Iohanne, Iacobum Vythcowsky, Hyncza Cubaczky, Boguslaum Cozelnyczky, Iohannem Byeleyewsky, Iohannem Janykowsky, Andream Glasewsky, Vincentium Othorowsky, Thomam Vyelzynsky, Raphaelem Czyrmynsky, Bodzatham Chlapowsky, una cum Petro germano, Nicolaum Pozarowsky, Iohannem Vyslawsky, Hieronimum Kuchoczky, Petrum Cumynsky, Iohannem Popowsky, Leonhardum Mykulowsky, Iohannem Nyemyschewsky, Nicolaum Suloczky, Iohannem Golynsky et Dobeslaum Raczkowsky a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.16 Rex privilegium Casimiri III, Poloniae regis, Visliciae, in crastino Marci (26 apr.) anno 1362 super ius Srzedense oppido Stobnycza datum, propter fracturam sigilli, innovat. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.16 Rex ad petitionem Erasmi oppidani de Proschowycze, qui certum privilegium super molendinum in Proschowycze in fluvio Sczeklecz exhibuit, molendinum illud ab alio molendino ibidem sito, dicto Podworny, in possessione Clementis Slonko, civis Proschoviensis, post olim Martham molendinatricem existente, dislimitat. CK. MK 17, f. 159 Cracovia, 1498.05.16 Rex conventui ordinis s. Augustini canonicorum regularium in Lubrancz censum annuum 25 fl. hung. in teloneo Colensi titulo reemptionis inscriptum ad petitionem Gregorii de Ludbrancz in censum annuum 35 fl. hung. in oppidum Radzyeyow terrae Brestensis pro 700 fl. transfert. CK. MK 17, f. 160 Cracovia, 1498.05.16 Rex ad petita Iohannis decretorum doctoris, abbatis, totiusque conventus Clarae Tumbae alias Mogyla contractum venditionis villae Pobyednyk per monasterium de Swyerzynyecz Cracoviae, f. 4 post Trinitatis (1 iun.) anno 1496 factam ratificat. CK. MK 17, f. 164 Cracovia, 1498.05.16 Rex vicariis ecclesiae metropolitanae Gnesnensis praedium certum extra muros civitatis eiusdem in suburbio forali alias nathargowyskv, eundo de Gnezna in oppidum Wrzesznya, illis a Creslao de Kurozwanki, episcopo Wladislawiensi et regni cancellario donatum, consulatui civitatis Gnesnensis vel cuilibet saeculari personae vendere admittit. MK 17, f. 184 Cracovia, 1498.05.17 Rex propter castri Mariemburgensis provisionem et conservationem Mathiam de Szluzew, palatinum Lanciciensem, una cum Mathia Cosznyczsky, Iohanne Lyczynsky de Nowawyesz, Vincentio Ganska, Iohanne Jarantowsky, Mathia Oszyensky, Petro et Iohanne Sropsky, Daniel de Szyeczkowycze, Iohanne de Raczycze, Alberto Kijowsky et Stanislao Modlibog terrigenis a praesenti expeditione bellica contra Turcos et Tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.17 Rex propter castri Mariemburgensis conservationem Mathiam de Sluzow, palatinum Lanciciensem, una cum Mathia Cossznyczky, Iohanne Luczynsky de Nowawyesch, Vincentio Ganska, Laurentio de Cobyelycze, Iohanne Jarantowsky, Mathia Ossyensky, Petro et Iohanne Srobsky, Daniele de Szyeczkovycze, Nicolao de Radzycze, Alberto Kyowsky, Stanislao Modlybog et Iohanne de Gory terrigenis a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.05.17 Rex inscriptionem villae regalis Raczansch districtus Tucholiensis Laurentio de Cobyelycze atque Barbarae eius consorti per Nicolaum de Cosczyelecz, capitaneum et tenutarium in Tuchola, in summa 436 fl. nuper in libro castri Posnaniensis factam ratificat. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.05.21 Rex consules Gedanenses de 2000 fl. hung. ratione censuum solvi solitorum et ratione duarum ratarum, unius ratae festi Nativitatis Christi anni praesentis et alterius ratae festi Iohannis Baptistae anni 1499 quietat. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.07.13 Iohannes Albertus, Poloniae rex, et Vladislaus, Hungariae rex, per rev. Iohannem Wyothcz, decretorum doctorem, episcopum Vesperimensem et Viennensem, Nicolaum Bamphy de Lindwa, supremum magistrum curiae regni Hungarie, Andream Both, comitem comitatus Zalodiensis, et Emericum Czobor de Czoborzenth Mihal, oratores cum pleno mandato, confoederationem certam praecipue contra Turcas concludunt. VP. MK 17, f. 170 Cracovia, 1498.07.14 Praelati et barones regni Poloniae se articulos concordiae inter reges Poloniae et Hungariae conclusos in omnibus punctis et condicionibus ratos et gratos habituros declarant. MK 17, f. 172 Cracovia, 1498.07.21 Iohannis Alberti regis epistola ad N., qua nob. Procopius Syebrsky alias Golczewsky terrigena propter aegritudinem ad instantiam Andreae de Cuthno, palatini Ravensis, et Creslai de Kurozwanki, regni cancellarii, ab expeditione bellica absolvitur. CK. MK 17, f. 164 Cracovia, 1498.07.25 Rex litteras absolutionis ab expeditione bellica Rapha毛li de Magna Skrzyn propter aegritudinem pedis, scilicet fracturam, per Nicolaum de Ostrow, palatinum Sandomiriensem, datas, approbat. CK. MK 17, f. 166 Cracovia, 1498.07.25 Rex nob. Imram Salomoni, civi Cracoviensi, summam 8000 fl. hung. mutui debiti in zuppis Wyelyczensibus ex cisticula, in quam pecunia aureorum pro sale minuto imponitur, certis sub conditionibus solvendos inscribit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.26 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Dorotheae de Wrzessnya, coniugi suae, tenutas bonorum oppidi regalis Stobnycza cum villis Klapycze, Byalobosze, Sklanow, Kargow, Kargowska volya, Kanthy, Volya et Volycza in terra Sandomiriensi ac villarum suarum haereditariarum Topolna in Coninensi, Gunycze et Soleczna in Gneznensi et Pisdrensi districtibus, necnon tres scutellas argenteas 30 marcas argenti continentes, duas scutellas minores 5 marcas continentes, pelvim argenteam minorem et candelabrum minus argenteum, sex cochlearia argentea et unum craterem valentem 7 marcas donaverit. CK. MK 17, f. 165 Cracovia, 1498.07.26 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, filiae Pollixenae, ex Dorotea de Wrzesnya natae, 3000 fl. in villis propriis hereditariis Choynovycze, Lagwi et Sewcze in Posnaniensi et Costensi districtibus inscripserit. CK. MK 17, f. 166 Cracovia, 1498.07.29 Rex Frebroniam de Damborzs, palatinam Iunivladislaviensem, ac Nicolaum de Dzyalyn, filium ipsius, propter conservationem castri Brodnycza a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.31 Rex Benedictum Przebroczsky, qui nondum redierit de terra Walachiae alias de bello anno praeterito gesto, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.31 Data est libertas per Mtem Regiam oppidanis in Costrzyn ab omnibus exactionibus propter destructionem, per nobiles ad bellum euntes factam, ad unius anni decursum valituram. r. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Rex Iohannem de Cosczyelecz, palatinum Junivladislaviensem et capitaneum Dobrinensem, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Rex Nicolaum de Cosczyelecz, decanum Gnesnensem et praepositum Wladislaviensem, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Vladislaus, Hungariae et Bohemiae rex, litteris reversalibus confoederationem certam inter se per oratores suos et Iohannem Albertum, Poloniae regem, Cracoviae praesenti anno f. 6 Margarethae (13 iul.) factam, ratificat. MK 17, f. 171 Cracovia, 1498.08.04 Maiestas Regia gen. Petronellam alias Pyotrussa Mirzanowska, de certa scientia sua, certis ex respectibus convenientibus atque dignis, a praesenti expeditione bellica ad Turcorum incursus prohibendos per se indicta, ad quam proficiscitur, feliciter absolvit. r. MK 17, f. 168 Cracovia, 1498.08.07 Rex civitati Cameneczensi propter depaupertationem illius tempestate bellorum libertatem 15 annorum ab omnibus exactionibus et a depositorio Leopoliensi admittit. CK. MK 17, f. 168 Cracovia, 1498.08.07 Rex oppidum Skala propter paupertatem ex hostium incursibus ad 15 annos ab omnibus exactionibus absolvit. CK. MK 17, f. 169 Cracovia, 1498.08.07 Rex litteris ad consules Torunenses depositorium ibidem exsistens tollit. MK 17, f. 173 Sandomiriae, 1498.08.15 Rex Georgio duci Saxoniae ac marchioni Missznensi, qui petebat sibi et duci Frederico germano salvum conductum dari, respondet, ut propter amicitiam absque concessione et sine aliqua suspicione iter in regnum Poloniae per Gedanum, Mariemburg et Elbingam faciat. MK 17, f. 174 Sandomiria, 1498.08.22 Rex ratione libertationis ab expeditione bellica tribunorum et terrigenarum uxorum, bona haereditaria habentium, decretum fert et Barbaram de Wrzesnya, Nicolai Missopath, tribuni Sandomiriensis, uxorem, a dicta expeditione absolvit. CK. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Mtas Regia nobilem Florianum Waczowsky a bello liberavit et dimisit propter bonorum ipsius in Russiae terris destructionem, per Turcos et Walachos novissime commissam, pro hac vice duntaxat. r. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Mtas Regia nobilem Iosephum de Xanythe ad tuitionem et prouisionem castri Bobrownyki deputat, proptereaque hac vice duntaxat a bello absolvit, sic quod stante bello praesenti in castro illo resideat, illiusque reformationem et defensionem intendat. r. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.09.06 Rex Nicolao, Wenceslao, Iohanni et Stanislao de Cosczyelecz germanis, tenutariis oppidi regalis Gnyewkow, oppidum illud Iohanni Jukowsky, succamerario Gostinensi, in summa 800 fl. hung. inscribere consentit. CK. MK 17, f. 174 Sandomiria, 1498.09.22 Rex scultetiam in villa Mnyschkovycze et sortem haereditariam in Zawada aliaque bona propter non expeditionem bellicam Iohannis abbatis et totius conventus monasterii Thynecensis Andreae Lubowieczky de Nyeprzossnya donat. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.22 Bona nobilium Stanislai et Elisabeth de Syrsko coniugum, Andreae, Iohannis et Mathiae de Mysleczyno, Nicolai et Stanislai de Dambrowka et Alberti de Vyczerzewo, quaecunque et ubicunque habent, propter non expeditionem bellicam donata sunt nobili Creslao de Dovyerzyno suisque successoribus et litterae sunt receptae sub tenore suprascripto sabbatho post Matthaei. r. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.22 Bona infrascriptorum nobilium sunt distributa per Mtem Regiam (propter absentiam ab expeditione bellica). Impetrarunt: Andreas de Zaxyn, castellanus Lanciciensis bona: Brigittae olim Nicolai Bronowsky, castellani Spicimiriensis, relictae villas Dambrowka, Slupcza in Lanciciensi, Osnysow in Cuyaviae terris, nob. Iacobi Racovyeczky in terra Lanciciensi ubicunque habet, item Zavyssij Lankowsky in Kasszewo Lanciciensi; Mathias de Droszew bona: Dorotheae Galanska de Minori Galansky, Barbarae Galanska, Ewae Przybkowa et Lucae de Maiori Galansky, Iohannis Drozewsky Kunath cum Dorothea uxore de Droszevo et Pyatek, Dobrogostii Sulyslawsky, Mathiae Paluch Podkaczky, Abraham Sczypyersky, Nicolai Lezensky Brodawka, Alberti Lathowsky, Iohannis Svlyma in Maiori Pawlowo, Pauli de Gnyasdowo, Andreae Bobrowsky – in terra Calissiensi; Stanislaus Lassoczky, succamerarius Posnaniensis, bona: Martini Sczavynsky de Sycherzs et alia, quae tenet in districtu Gostinensi, Valentini Baruchowsky et nepotum eius, Alberti Domanyowsky, Stanislai Karkvska Goloczky, Michaelis Golsky, Stanislai Bykowsky, Lucae Bandonsky Curoczlovycz, eius vicini Iohannis, archidiaconi Choyensky cum fratre suo indiviso, Iacobi de Rawa advocati, qui tenet villam Vola Magna a Iacobo de Dobrzelynsky alia Parva Vola – in terra Lanciciensi; Andreas Lvbyenyeczky de Nyeprossnya: scultetiam in Mnyschkovycze et tabernam cum ortulano in Zawadka, de quibus neque praesenti, neque praeterito annis ad bellum expediebat monasterium Thynecense; Michael Powiczky advocatiam Stanislai advocati in Povydz; Iohannes Bloch de Camyenycza bona: Martini Bodek, quae tenet in Sczebrzyschow invadiata, nob. Hedvigis Wrzesczowa, oppidanae de Gnyewkow, quae tenet in Vyelavyesz invadiata, Iohannis Phyol et Andreae de Gorzechowa germanorum, quae habent haereditaria in Gorzechowa, in Rambyelino, Strupczewo cum advocatia, quam habet Iohannes in Parzym, item alterius Iohannis in Strupczewo item Martini de Strupczewo, quae tenet in Paprothky; Iohannes Sarnowsky: bona Martini de Sarnowy universa bona ubicunque sita in terra Posnaniensi, de quibus servitio debetur bellica; Martinus: bona Stanislai et Petri Thopolsczy nominati Goli et privignorum suorum. r. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.26 Rex Iohanni de Thanczin, capitaneo Sandomiriensi, indulget, ut pro nepte sua virgine Anna olim Sbignei de Thanczin, succamerarii Cracoviensis, filia ex olim Catharina de Pleschow, consorte sua concepta, equites certos armatos iuxta bonorum eiusdem Annae exigentiam inter nobiles terrae Lublinensis ordinet. CK. MK 17, f. 175 Sandomiria, 1498.09.29 Rex bona Martini Rodek de Sczebrzyschow, Hedwigis Wrzesczowa, oppidanae de Gnyewkow, Iohannis Phyol et Andree germanorum de Gorzechowa, Iohannis et Martini de Strupczewo, quaecunque et ubicunque habent, propter ipsorum non expeditionem bellicam Iohanni Bloch de Camyenycza terrigenae pro meritis donat. CK. MK 17, f. 175 Sandomiria, 1498.09.29 Rex ad instantiam Mathiae quondam Camenecensis, nunc vero Chelmensis episcopi privilegium super bona mensae episcopalis Camenczensis, videlicet, castrum et oppidum Czarnokosnycze ac villas Cosovycze, Mykulyncze, Voskrzesencze, Zalesye, Nyewra Maior, Nyewra Minor, Voythowcze, Mychalkow, Uscze, Pusze, Zyrkowcze, in Camenecensi, oppidum et villas Czyrucz, Zagorze, Bysmyesczany, Nychynya, Chropotowa, Denkowcze, Noschakowcze alias Wythna, in Smotriciensi, Karczmarzowcze, Popowcze, Vaszylowcze, Hawdykowcze, Ranczyncze et Mykulyncze in Rowensi districtibus in terra Podoliae, ac Pszonna in Vynnyciensi…. et Mathnowcze in Braczlaviensi districtibus ab Alexandro alias Wytholdo duce donata, innovat. MK 17, f. 177 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Nicolao Crusborsky, qui villam Dwor ex consensu regio pro villa Sobyessyrnye commutaverat, advocatiam in eadem villa Sobyessyrnye ab advocatis modernis Abraham et Thoma emere consentit. CK. MK 17, f. 182 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Nicolao Crusborsky tenutario villae Sobyessyernye dotalitium super summis in Sobyessyrnye inscriptis consorti suae nob. Dorotheae de Kyyowo inscribere admittit. CK. MK 17, f. 182 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Febronyae de Domaborzs, palatinae Junivladislaviensi et capitaneae Brodnyczensi, relictae ac Nicolao de Dzyalin, filio olim Nicolai Dzyalinsky, palatini Junivladislaviensis et tenutarii Brodnyczensis, villam Sobyessyrnye tenutae ipsorum, ad Brodnycza pertinentem, pro villa Dwor in terra Michaloviensi et districtu Ludbargensi cum Nicolao Crusborsky tenutario villae eiusdem commutare admittit. CK. MK 17, f. 182 ……., 1498.10.12 Mtas Regia villis Noszow, Clyczanow, Rotharzin, Pyotrow in capitaneatu Sandomiriensi sitis, quae sunt Iohannis Buynowsky, praepositi in Busko, libertatem concessit hinc ad 6 annos a laboribus, stationibus, solutionibus, oneribus et exactionibus, tam Suae Mtis, quam reipublicae et praepositi praedicti etc. mandando capitaneo conservari ipsos in libertate praesenti. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.11.25 Rex Marcissio de Wroczymovycze, castellano Polaneczensi, privilegium olim Casimiri regis super ius thetonicum datum villis Syedlyscza, Sandzyschowa, Brzana et Przedancza ac etiam villae Falkowa in vicinitati praedictarum villarum in terra Cracoviensi et districtu Sandecensi sitis innovat. CK. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.07 Mtas Regia ven. Nicolaum de Cosczelecz, praepositum Vladislaviensem, a praesenti expeditione bellica hic in praesentiarum contra Turcos decreta liberavit, sic tamen quod loco sui equites iuxta suorum exigentiam bonorum expediat inter alios terrigenas bellaturos. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.09 Mtas Regia gen. Nicolaum Borzymowsky, vexilliferum et exactorem Brzestensem, a praesenti expeditione bellica, in praesentiarum contra Turcos decreta, liberavit pro hac vice duntaxat, sic tamen quod interim exactiones ipsas diligentius exigere debeat. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.14 Rex ad petitionem Olechnae de Chozowa olim Nicolai de Thanczin, palatini Russiae generalis, consortis relictae, litteras Casimiri regis, Wylne, f. 3 Floriani (4 mai) anno 1484 super reformationem dotis sibi ab olim marito praefato factam datas, confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.14 Rex litteras Casimiri IV regis anno 1491 in Corczyn, f. 5 infra octavas Pentecostes (26 mai) datas, continentes in se inscriptionem nonnullarum villarum Olechnae a marito ipsius Nicolao de Thanczin, gladifero Cracoviensi, factam, nunc ad petitionem eiusdem Olechnae de Chozowa confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.15 Rex conventui in Brzesko ius theutonicum super oppidum Brzesko et villas Gonow, Myschow, Gruschow, Nankanovycze, Chebdow, Dzwyenya, Spitary et Sarbye a regibus Poloniae donatum confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.18 Rex Nicolao et Stanislao, subpincernae Sandomiriensi et curiensi suo, de Brzezye germanis, tenutariis in Dobczicze, oppidum regale Tymbark cum villis Slopnycza et Kanky, tenutae ipsorum, Iohanni Jordan de Zaklyczin obligare consentit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1499.01.04 Rex mercatoribus Stephani palatini Moldaviae ad civitatem Leopoliensem cum mercibus euntibus, salvum conductum admittit. MK 17, f. 181 Cracovia, 1499.04.15 Rex ad intercessionem Vladislai Hungariae et Bohemiae regis pacem cum Stephano palatino Moldaviae concludit. MK 17, f. 185 Cracovia, 1499.04.15 Rex cum Vladislao rege Hungariae et Bohemiae, fratre suo germano, pacem perpetuam facit. MK 17, f. 187, 189 Cracovia, 1499.04.15 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis, ex una, et Hieronimus Zaklyka de Myedzygorze, ex altera parte, certam divisionem bonorum post mortem olim Iohannis Czyzowsky, consanguinei ipsorum, ad se devolutorum fecerint. Iohannes de Ostrorog accepit: medietatem oppidi Dzaloszycze, praedii Chmyelow ac villarum: Jacubowycze, Sysczicze, Parszywka, Volya, Jastrzambnyky, Nyevyatrovicze, Dzekanowicze, Vyasdowycze, Slupow, Pyroczicze, Irzykowycze, Sczotrkovycze, domum Cracoviae cum horto in Casimiria et piscina in fluvio Rudawa, et cum iurepatronatus omnium eorundem bonorum ac etiam regalium: oppidi Stobnycza cum villis Byaloboze, Kargow, Klampycze, Sczklanow, Wolycza Volya et Kanthy; Hieronimus vero Zaklyka accepit: oppidum Woyslavicze cum villis Surohow, Crassne, Tuczampy, Popkowycze, Skorczicze, Rzeczicza Maior et Minor, Volya, Sdzechowycze, sortem in Rachow, Opoka, Jacubouicze, Phalowycze, Komorzin, Ochodza, Wythowycze, castrum Czyzow cum villis Potrzin, Chrapanow, Volya, Lang, domum Sandomiriae, villam Psary, ac etiam medietatem oppidi Dzyaloszycze et praedii Chmyelow. MK 17, f. 191 Cracovia, 1499.04.17 Rex subiudicatum Haliczyensem Petro de Bludnyky post olim Andream de Czyrnyewo, qui in bello in Valachia periit, ad vitam confert. CK. MK 17, f. 191 Cracovia, 1499.04.18 Rex cives Leopolienses cum mercibus et pro mercibus quibuslibet euntes a solutione quorumlibet teloneorum per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.18 Rex cives Cameneczenses ab omnibus teloneis per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.18 Rex testificatur, quia Hieronimus Zaklyka de Myedzygorze medietates oppidi Dzaloszycze, praedii Chmyelow et villarum Jacubowycze, Szysczicze, Parszywka, Volya, Jastrzambnyky, Nyewyatrouicze, Dzekanowycze, Vyasdowycze, Slupow, Pyroczicze, Sczotrkowycze et Irzykowycze Iohanni de Ostrorog pro 4000 fl. hung. vendiderit. MK 17, f. 192 Cracovia, 1499.04.21 Rex ad instantiam Olechno Skorutha et Iohannis Vanglewsky, de captivitate ex Constantinopoli reversorum, villam regalem Novycza et haereditariam Skomrochy Stanislai Novyczky, Constantinopoli in captivitate exsistentis, Petro de Bludnyky, moderno subiudici Haliciensi, pro exemptione praefati Stanislai Novyczky eiusque familiae ex captivitate obligare consentit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.27 Rex Marcissio de Wroczymovycze, castellano Polanecensi et notario terrae Cracoviensis, notariatum illud Iacobo Rupnowsky resignare consentit. CK. MK 17, f. 192 Cracovia, 1499.04.30 Rex ad petitionem Rapha毛lis de Lesczno, castellani Gnesnensis, curiae marsalci et Brestensis capitanei, nob. Jasczoldo Chwalanczky, consuli Brestensi, telonei Brestensis, quod Andreas Oporowsky de Nakonow obligatum a regibus tenet, medietatem unam pro 400 fl. de manibus eiusdem Andreae redimere admittit. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex testificatur, quia nob. Jasczoldus Phalanczky, consul civitatis Brestensis, emendo a dicta civitate pro 800 fl. hung. et 60 marc. censum annuum 7 marc. consulatum et incolas oppidi a solutione praefati census liberavit, consulatus vero in recompensam beneficentiae illius censum 4 marc. pol. ratione altaris per ipsum Jasczoldum tunc fundandi et iam erecti de praetorio civitatis solvendum se obligat. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex cives oppidi Bussko in terris Russiae siti propter paupertatem ab omnibus teloneis per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex Rapha毛li de Lyesczno, castellano Gnesnensi et marschalco curiae, capitaneo Brestensi, laneum agri, hortum et pratum, quos olim Stanislaus molendinator molendini regalis aquatici in suburbio oppidi Brzesczye in terris Cuiaviae tenebat, donat. CK. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex quoddam privilegium civitati Junivladislaviensi confirmat. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex ad petitionem Stanislai Mysgala Lybehen et Dorotheae coniugum, civium Posnaniensium, braxatorium et braseatorium illorum in platea Aquatica pro reparatione ad 10 annorum decursum ab omnibus censibus absolvit. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex testificatur, quia Ambrosius de Pampow, palatinus Siradiensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Annae de Grodzecz, consorti suae, 4000 fl. hung. super summis in oppido Srzoda, villis ad eam pertinentibus et villa sua haereditaria Poloszeyewo in Pisdrensi et villis Lyszecz et Modla in Conynensi districtibus sibi inscriptis, reformaverit. CK. MK 17, f. 195 Cracovia, 1499.05.01 Rex testificatur, quia Stanislaus Gorasdowsky, tenutarius villae regalis Magna Murzinowo districtus Pysdrensis, Dorotheae, consorti suae, 500 fl. hung. super medietate omnium summarum, in praefata villa inscriptarum donat et insuper lapideam suam haereditariam in Pysdry cum tota suppellectili dono dat. CK. MK 17, f. 195 Cracovia, 1499.05.03 Rex Iacobo de Lasszawo, castellano Ranczionensi, eiusque familiae salvum conductum ad unius anni decursum admittit. R. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.03 Rex Casparo Knuth bona regalia oppidum Hamerstin cum villis Hamersfelt, Domislaw et Valkenewoll districtus Schlochouiensis de manibus Georgii alias Irzyk Thworkowsky tenutarii redimere consentit. CK. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.04 Rex testificatur, quia Nicolaus Pyenyazek de Iwanovicze Sophiae consorti suae, filiae Stanislai de Pothulicze, 1400 fl. hung. super bonis suis haereditariis Iwancze, Nowawyesz, Przeslansko et Mykulovicze terrae Cracoviensis reformaverit. CK. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.05 Rex testificatur, quia Nicolaus Slabosch de Puthnovycze, tenutarius in Coszycze et capitaneus Chaczinensis, Sophiae de Chaczin, consorti suae, 2000 fl. hung., quae ei erat obligatus, in bonis regalibus: oppido Coschycze villaque Cuchary terrae Cracoviensis demonstraverit. CK. MK 17, f. 200 Cracovia, 1499.05.06 Rex oppidanis de Mogylno propter calamitatem ignis libertatem trium annorum ab omnibus solutionibus admittit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.06 Rex confoederationem regnicolarum et incolarum M. Ducatus Lithuaniae per oratores ex parte Lithuaniae videlicet: Martinum episcopum Methniczensem et Iohannem de Zabrzeszye, palatinum et castellanum Troczensem et marsalcum M. Lithuaniae factam confirmat. CK. MK 17, f. 198 Cracovia, 1499.05.07 Rex Stanislao Kmytha de Vyssnycze, castellano Premisliensi, certum censum annuum ecclesiasticum 15 marc. pol. in villa ipsius haereditaria Hubycze terrae Premisliensis Alberto de Sczeczynye, theologiae professori, provinciali Poloniae et conventui Premisliensi ordinis Praedicatorum, pro 300 marc. titulo reemptionis vendere consentit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.10 Rex, confirmando veterem libertatem subditorum mensae archiepiscopalis Gnesnensis, mercaturas et negotia exercentium, a solutione teloneorum libertatem incolis oppidi Skwyrnyewycze admittit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.10 Concessum est simile mandatum a solutionibus teloneorum etc. civitatibus Lowycz et Podgrodze. r. MK 17, f. 198 Cracovia, 1499.05.12 Mtas Regia consentit mag. Ambrosio de Pampow, palatino Siradiensi et capitaneo Maioris Polonie generali, villas regales Sgerz et Rathaye districtus Posnaniensis de manibus Iohannis de Ostrorog, castellani Posnaniensis, redimere et eximere etc. r. MK 17, f. 201 Cracovia, 1499.05.12 Rex Andreae Rosa, archiepiscopo Leopoliensi, pontale in villa Borzysewycze terrae Sandomiriensis in fluvio Nyda in itinere de eadem villa versus Kyye, Rambow et Klyschow ducente erigere admittit. CK. MK 17, f. 202 Cracovia, 1499.05.13 Rex hon. Andream Zakrzewski, qui ad studia in exteras partes se conferre instituit, et fratres eius germanos minorennes Benedictum et Mathiam, donec ad aetatem perfectam pervenerint, a bellica expeditione contra quoscunque hostes absolvit. CK. MK 17, f. 200 Cracovia, 1499.05.13 Rex Barbaram relictam atque Andream canonicum Cracoviensem et Iohannem, filios olim Iohannis Rapstynsky de Thanczin, capitanei Sandomiriensis, ab expeditionibus bellicis absolvit. MK 17, f. 201 Cracovia, 1499.05.13 Rex universitati vicariorum perpetuorum Leopoliensium domum certam cum area pro inhabitatione emere consentit eandemque domum iuri ecclesiastico incorporat. CK. MK 17, f. 202 Cracovia, 1499.05.13 Rex subditis bonorum mensae archiepiscopalis Leopoliensis propter depopulationem a Turcis et Tartaris libertatem 10 annorum ab omnibus exactionibus admittit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.13 Rex testificatur, quia Stanislaus Dowoynovycz, indigena Lithuaniae, a quodam Georgio Raczyk Lytwano inculpatus, qualiter a bello Valachiae gesto fugierit, testimoniis Stanislai et Simeonis de Chlewyska germanorum et Nicolai Jemyelnyczky, curiensis regii, plenarie expurgatus sit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.13 Rex Petro Sborowsky, tenutario Odolanow, haec ipsa bona germano suo Andreae de Sborow in tenutam cedere consentit. CK. MK 17, f. 205 Cracovia, 1499.05.13 MK 17, f. 205 Cracovia, 1499.05.14 Rex Andream Rosa, archiepiscopum Leopoliensem, ratione tutoriae puerorum olim Zauissii de Borzyschewycze, succamerarii Cracoviensis, et familiares eius ab omni expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.14 Rex testificatur, quia Sophia olim Zegothae Rythersky filia, et Nicolai de Targowyska, tribuni Lublinensis, relicta, a reformatione dotis suae 200 marc. a marito ei facta recessisse et penes reformationem priorem a patre ipsius in villa paterna Dalewicze factam remanserit. CK. MK 17, f. 204 Cracovia, 1499.05.14 Rex testificatur, quia Creslaus de Curozwanky, episcopus Wladislaviensis et regni cancellarius, bona sua haereditaria Cosczyelnyky cum villis pertinentibus, in terra Cracoviensi sita, Nicolao de Czasschnyky, iudici Haliciensi, sub certis condicionibus arrendaverit. R. MK 17, f. 204 Cracovia, 1499.05.14 Rex ad petitionem Iohannis Zabrzezynsky, palatini Trocensis et principis Alexandri, germani regii, oratoris, Iohannem Kyeslynk, consulem Cracoviensem, ratione bonorum eius haereditariorum scultetiae in Bronowycze Nyemyeczkye et villae Rzanska, ab omni expeditione bellica absolvit. R. MK 17, f. 204 Cracoviae, 1499.05.16 Litterae Iohannis Alberti regis de exigenda nova datia vasorum alias czopowe in praesenti conventione Cracoviensi laudata. R. MK 17, f. 201 Romae, 1500.05.21 Alexander papa bullam anni iubilaei centesimi in favorem reipublicae Venetae instituti Hungariae, Poloniaeque regibus atque regnis mittit. MK 17, f. 216 Romae, 1500.05.21 Alexander papa bullam de solvenda decima, secundum verum valorem omnium beneficiorum ecclesiasticorum, in favorem reipublicae Venetae edit. MK 17, f. 217 ….., 1500.-.- Informatio articulata per episcopum Caliensem, nuntium apostolicum, executoribus seu commissariis per eum deputatis data, de bullis supra recensitis. MK 17, f. 218 Sandomiria, in conventione, 1500.10.16 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, doctor, castellanus Posnaniensis, consortem suam Dorotheam de Wrzessnya tutricem puerorum suorum Achillis filii et Polixenae filiae instituerit. CK. MK 17, f. 220 Sandomiria, in conventione, 1500.10.16 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis, Dorotheae de Wrzessnya, coniugi suae, medietatem oppidi Myedzychod, villarum Mychoczino, Dzyanczelino, Wyelyawyesz, Wyrzchaczewo et Sokolnyky in Posnaniensi, totas villas Strich et Swinari in eodem Posnaniensi ac Topolya in Conynensi, Gunicze et Soleczna in Pysdrensi districtibus sitas ac tres scutellas argenteas ponderis 10 marc., item 12 cocleria 6 marcarum ponderis dotalitiaverit. CK. MK 17, f. 220 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Rex incolas regni de nova exactione publica pro defensione regni ab hostibus in conventione Pyotrkoviensi pro festo Conversionis s. Pauli (25 ian.) laudata certiores facit, exactoremque Petrum Nyemyeglowsky, capitaneum Ravensem, nominat. MD. MK 17, f. 236 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex dignitarios, officiales et omnes incolas terrarum et capitaneatuum Radomiensis, Opoczyensis et Chanczynensis de exactionibus nuper ratione periculi a Turcis et Tartaris laudatis et in manus Petri de Pyeschkowa Schala, capitanei Radomiensis, solvi sub certis poenis debitis certiores facit. MK 17, f. 237 Lancicia, 1501.04.30 Rex omnia privilegia et munimenta ecclesiae Gnesnensis ad petitionem fratris sui Frederici cardinalis confirmat. CK. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Datum est privilegium suprascripto de verbo ad verbum simile ecclesiae Cracoviensi, duntaxat mutatis mutandis et praesertim, ubi scriptum erat in privilegio praemisso eidem domino Frederico, tanquam archiepiscopo Gnesnensi et suae Gnesnensi ecclesiae etc. hoc in confirmatione privilegiorum ecclesiae Cracoviensis scriptum est sic: eidem domino Frederico, tanquam episcopo Cracoviensi et suae Cracoviensi ecclesiae etc. suprascripti privilegii tenor continet. r. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Rex confirmat duo privilegia Wladislai II anno 1429 Gnesnae sabbato ante Viti (11 iun.) et Casimiri IV anno 1464 in Brzesczye f. 4 die Petri ad vincula (1 aug.) super absolutionem oppidorum archiepiscopalium Gnesnensium a solutione foralium data. CK. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Rex ad expositionem Iohannis de Lassko, cancellarii ecclesiae Gnesnensis, decernit, ut exactores teloneorum in terra Siradiensi, praesertim vero Siradiae, Pyotrkouiae, initium anni a festo Circumcisionis Domini computent. CK. MK 17, f. 222 1501.-.- Regestrum debitorum olim Iohannis Alberti regis. MK 17, f. 229 MK 18 zob. Metryka Mazowiecka

MK 19 [1334]; 1439 3 V, 17 X; 1456 18 X; 1501 24 II – 9 VII, 22 XI; 1502 3 I – 11 VI, 7 XII; 1503 12 III – 17 XI; 1505 17 V – 4 VI, 29 IX. Opr. sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone, podklejane. K. 1 – 200 + 1 nlb. Brak k. 5 – 6. Niezapisane k. 3v – 4v, 52v – 53v. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS II, III.

Mikrofilm: 632.

In conventione Piotrcoviensi, 1501.02.24 Iohannes de Ostrorog, palatinus Posnaniensis, de omnibus summis sibi et patri suo in bonis Schadek per Casimirum IV et Iohannem Albertum, Poloniae reges, inscriptis Regiam Mtem quietat. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.03 Rex testificatur Ambrosium Pampowsky, palatinum Siradiensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, cum principe Frederico tituli s. Luciae presbytero cardinali, archiepiscopo Gnesnensi et primate, episcopoque Cracoviensi, germano regis, et eius capitulo Gnesnensi, totam villam et haereditatem suam Polozeyewo districtus Pyzdrensis pro villa Xyaschno eiusdem districtus commutasse. MD. MK 19, f. 8 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.03 Rex testificatur principem Fredericum presbyterum cardinalem, germanum suum, cum Sigismundo de Camyenyecz et Bernardo Gallo de Jadra, canonicis Gnesnensibus, suo et totius capituli ecclesiae metropolitanae Gnesnensis nominibus, cum Ambrosio Pampowsky, palatino Siradiensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, villam et haereditatem dictam Xyanszno, ad mensam eiusdem capituli spectantem, in districtu Pisdrensi sitam, pro villa et haereditate Polozeyevo eiusdem districtus commutasse. MD. MK 19, f. 13 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Iohannis Alberti regis litterae universales de exactione 2 gross. in manus Petri Nyemiglowsky, capitanei Ravensis, solvenda. MD. MK 19, f. 9 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Rex Petro Schafranyecz de Pyeschkova Scala, capitaneo Radomiensi, privilegium unum super erectionem et fundationem oppidi de villa Oleschno et donationem fori septimanalis, et aliud super donationem annualis bis in anno et septimanalis fori oppidi ipsius Seczemyn sub titulo et sigillis principis Vladislai Poloniae regis data confirmat. MD. MK 19, f. 13 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Conventio Petricoviensis dissoluta est. n. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Castellanatus Cracoviensis vacans post mortem Iohannis Amor de Tharnow Spitkoni de Jaroslaw datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item Petro Kmitha de Wisnicze palatinatus Cracoviensis, per promotionem dni Spithkonis ad castellanatum vacans, datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item palatinatus Sandomiriensis, vacans post mortem Nicolai de Ostrow Iohanni Felici de Tharnow datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item officium vicecancellariatus Mathiae Drzewiczky datum est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex pro diuturnis servitiis Petrum Schpoth ab expeditione bellica absolvit. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Regia Mtas dedit consensum resignandi sponte Petro Schpot vexilliferatum, quod habuit, terrae Sandomiriensis, fratri suo Hyncza Schpot. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Recognoscimus per praesentes oppidani nostri de Schadek nobis in conventione generali Pyotrkoviensi existentes avenam duntaxat stationis nostrae duorum annorum retentam, videlicet anni 1499 et 1500, dedisse de qua eosdem quittamus per praesentes. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Datus est pincernatus Bresthensis nob. Felici Byernaczky, in forma cancellariae solita, vacans per promotionem alterius ad aliam dignitatem, ut dicitur. MD. MK 19, f. 9 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis de exactione 8 gross. a laneo solvenda, quibus etiam Derslaum Vylczek, succamerarium Leopoliensem, monet, ut in exigenda hac pecunia per capitaneatum Leopoliensem diligentiam adhibeat. MK 19, f. 10 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis de solvenda exactione vasorum alias czopowe in manus Derslai Vylczek, succamerarii Leopoliensis. MK 19, f. 11 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Petro Myskowsky, palatino Belzensi et capitaneo Leopoliensi, quosdam articulos, iustitiae et iuri communi consentientes, ad evitandas controversias, quae aliquando aut ex temeritate, aut ignorantia in praeiudicium cuiuspiam per officiales terrarum seu districtuum inferuntur, per capitaneatum suum publicare nonnullosque ipsimet pro informatione officii exercere mandat. MD. MK 19, f. 12 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Nicolaum Hernasth, civem Leopoliensem, et consortem eius Barbaram cum prole de bonis eorum Lassky et Symnawoda ab omni expeditione bellica ad decursum duorum annorum absolvit et de hoc Petrum Myskowsky, palatinum Belzensem et capitaneum Leopoliensem, certiorem facit. MD. MK 19, f. 14 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex testificatur Nicolaum Wspynek de Scothnyky Elisabeth, filiae olim Iacobi Drzevyczky, castellani Zarnoviensis, uxori suae, 400 fl. hung. ratione dotis et totidem ratione dotalitii super medietate omnium bonorum suorum haereditariorum, mobilium et immobilium ac in medietate curiae in villa Scothnyky reformasse. MD. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Honn. Iohanni de Cruschevo in Powidz et Iohanni de Srem in Thuschyn plebanis consensus commutandi ipsorum beneficia eadem curata ad personas ipsorum datus est sub forma solita cancellariae. r. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Andreae de Radzeiovicze, castellano Sochaczoviensi et capitaneo Plocensi, 1000 fl. hung. a se in mutuum receptos, in oppido regali Msczonow ac villa Zathor cum piscinis inscribit. MD. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex iudaeis Moyses et Michal, teloneatoribus Clodaviensibus, teloneum Sochaczoviense pro 600 sexagenis mediorum grossorum et 200 fl. ad duos annos, incipiendo a festo s. Petri ad cathedram proxime praeterito (22 feb.) arrendat sub condicione, quod de praefata summa quolibet anno Andreae Radzyeyowski, castellano Sochaczoviensi, per 25 sexagenas solvere tenebuntur, atque etiam teloneum ab illis qui de Russia, Lithuania, Masovia et Moscovia, versus Posnaniam, Gnesnam, Vratislaviam proficiscuntur, eo modo percipient, quo a talibus in Lublin pro festo Simonis Iudae (28 oct.) exigi consuetum est, medietatem vero teloneorum receptorum a praetereuntibus alias przemythy fisco regio reddant. MK 19, f. 43 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.-. Recognoscimus per praesentes, quia iudaeus Schabday dictus dedit nobis in effectu 20 fl., qui sibi servandi dati erant per nonnullam iudaeam de Laczna, quae per Tartaros novissime recepta est. r. MK 19, f. 10 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.07 Litterae universales exactionum, videlicet: 8 gr. de laneo, actualium, civiliumque exactionum et articulorum distributae sunt per nuntios, ut infra: Syestrzenyecz – ad Siradiam, Calisch, Poznaniam, Myedzirzecz, Costen, Nakyel; Janussius presbyter cum Mroczek ad Lublin, Radom, Lukow, Opoczno; teloneator Nicolaus – Sandomiriam; Carsky – ad Novam Civitatem; Paulbot – ad Lanciciam, Brzesczie, Dobrzyn, Junivladislaviam; Visznenses nobiles – ad Wisznam, Gostinyn; Strzesz – ad Ploczko; Petrus curruum notarius – ad Sochaczow, Rawam; Mroczek – in Chelm. n. MK 19, f. 9 Cracovia, 1501.03.13 Rex Cristophoro Thaslyk Nuhorsky, militi Jerosolimitano, curiensi suo, bona regalia oppidi Czyeskovicze cum villis Bogunyevycze, Ostruscha et Kyprzna, ad illud pertinentibus, de manibus nob. Barbarae Baranowska eximere consentit. MD. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Rex Martino Tlusthy, civi Leopoliensi, et Margarethae, consorti eius, molendinum regale Leopoli, ante portam Haliciensem situm, de manibus Barbarae Mykulczyna eximere admittit. MD. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Reproduxerunt et manifestaverunt privilegium super villas Skolya et Tvchlya per Tartaros destructum nobiles Iwasko Hoschowsky et Corczinsky fratres de districtu Strigensi, rogando pro renovatione eiusdem, quia sigillum fuit ruptum circa eum. r. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Rex Stanislao Maldrzyk, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, ac Margarethae, consorti eius, 1400 fl. hung., a se in mutuum receptos et in bonis regalibus oppido Drohobicz et villis ad illud pertinentibus anno 1499 die dominico festi s. Micha毛lis (29 sep.) inscriptos, in villas regales Lyethnya, Medynycze, Bylecz, Horuczka ac in medietatem villae Howna, in terra Premisliensi sitas, cum liberis inemptionibus alias wkupye pro lignis excidendis in silvis, ad villas Hwerskie et Pukynycze pertinentibus, transfert. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.16 Rex Iohannem Quilynsky, terrigenam suum, ob eius aegritudinem a praesenti bellica expeditione ad festum s. Iohannis Baptistae (24 iun.) absolvit. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.17 Rex confirmat decretum commissariorium suorum: Stanislai de Chodecz, castellani Leopoliensis et Cameneczensis, Nicolai Camyenyeczky, Cracoviensis capitaneorum, Iohannis Heydekye de Dammis, archipresbyteri in ecclesia b. Mariae, Petri Salomon et Adae Sworcz, consulum Cracoviensium, in causa inter consules Leopolienses et Iwaskonem, armenum de Leopoli, servitorem regium, qui coram rege querebatur, quod in re cum Casper armeno de Leopoli coram consulatu Leopoliensi, occasione cuiusdam propinquitatis, a consulatu ipso certas iniurias passus esset. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.18 Rex Michaeli Jacubowsky villam regiam Lagyewnyky districtus Gnesnensis de manibus Mathiae Grodziensky, castellani Bidgostiensis, in summa 525 fl. hung. eximere admittit. MD. MK 19, f. 18 Cracovia, 1501.03.18 Rex pro servitiis nob. Markwath Swolsky, curiensi suo, stationem regalem 50 marc. ex monasterio Mogyla annis singulis per eundem percipiendarum donat. MD. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.19 Regia Mtas vigore auctoritatis suae famosis Lewon, mercatori et civi de Vilna, tanquam actori, et Iohanni Knorra, civi Posnaniensi, tanquam reo, partibus in causa, quae inter eas occasione duarum compactarum panni alias bellae triczkye agitur et vertitur, terminum, quem pro feria tertia proxima post dominicam Oculi proxime praeteritam (16 mar.) coram Mte Sua praefixum habuerunt, pro festo s. Margarethae virginis proxime venturo (13 iul.) Toruniae aut ubi protunc cum curia sua feliciter Sua Maiestas fuerit, prorogavit et distulit, ea condicione, quod si aliqua partium in termino praedicto per se aut per procuratorem suum parere neglexerit, extunc suam rem et causam amittet. r. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.19 Coram Maiestate Regia famosi praeconsul et consules, advocatus et scabini civitatis Posnaniae, et Iohannes Smigel seorsum civis de ibidem condemnantur in poenis regalibus XIV marc. secundo citati per prov. Gabrielem Reichel, civem Posnaniensem, ad praesentiam Regiae Maiestatis Cracoviam pro decima die post felicem Suae ibidem Maiestatis ingressum, prout hoc latius in citationibus continetur, quia ipsi non paruerunt pro eodem termino, nec per se, nec per procuratorem. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.20 Rex Nicolao et Iohanni Gayslar, civibus Sandomiriensibus, teloneum Sandomiriense pro 1400 fl. a festo Nativitatis Christi proxime praeterito ad aliud idem festum proxime venturum arrendat. MD. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.20 Rex pro servitiis Iacobo de Schydlovyecz, vicethesaurariatum regni, per mortem olim Petri de Curozwanky vacantem donat. MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.03.22 Rex nobilem Moravyecz cum comitiva 200 equitum armatorum in servitium suscipit, cui ad unum quartuale anni per 10 fl. ad unumquemque equum solvere promittit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.22 Datae sunt litterae indemnitatis nob. Mychowsky super 200 equites cui super quemlibet equum per 10 fl. solvent. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.24 Rex pro servitiis Iacobo Szyekliczky, capitaneo Byeczensi, et Agneti, consorti eius, advocatiam in Byecz apud Erasmum Sczepanowsky emere consentit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.26 Rex ad supplicationem Vincentii, episcopi Plocensis, oppido ipsius episcopatus Visskow nuncupato forum annuale bis in anno: unum pro festo s. Apolloniae (9 feb.), aliud pro festo s. Aegidii (1 sep.), septimanale vero qualibet feria tertia, annis et septimanis singulis, instituit. MD. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.26 Item alio oppido episcopatus Plocensis Brok nuncupato datum est annuale forum bis in anno: unum videlicet pro festo s. Dorotheae (6 feb.), aliud vero pro festo s. Francisci (4 oct.) et septimanale quolibet die sabbato in septimana singulis annis sub eadem data et forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.26 Item oppido Polthowsko dicti domini Vincentii episcopatus Plocensis datum est annuale forum pro festo s. Stanislai in maio (8 mai) annis singulis sub ea data, anno et cancellaria ut supra. r. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.27 Datae sunt litterae indemnitatis Iohanni de Buczacz, voyevodzycz Podoliensi, super 200 equos armatos a die conscriptionis ad unius decursum quartalis, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.29 Rex ad petitiones Iohannis, episcopi Posnaniensis, binas litteras inscriptionis sub titulo et sigillo olim principis Vladislai, regis Poloniae, quibus cuidam Stanislao de Sczkovo 200 marc. in villa regali Bogussicze, in terra Cuiaviae et districtu Radzyeyoviensi sita, inscriptae erant, in unam coniungit, et eidem episcopo praefatam villam Bogussycze in dictis 200 marc. de manibus nob. Stephani Stralkowsky et filiorum eius eximere consentit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.29 Rex Henrico Mnychowsky, curiensi suo, 400 fl. hung. in oppido regali Bucznyow, in terra Leopoliensi et districtu Trebowliensi sito, inscribit. MD. MK 19, f. 21 Cracovia, 1501.03.29 Rex testificatur Albertum et Iohannem, nepotem eius, advocatos Predborienses, advocatiam suam haereditariam in Przedborz nob. Stanislao Bawczowsky, civi Przedboriensi, pro 120 marc. de consensu regali resignavisse. MD. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.29 Rex Zayfreth Bethman, consuli Cracoviensi, 3000 fl. hung. in mutuum ab eo receptos in zuppa et orbora regali Ilkussiensi inscribit. MD. MK 19, f. 23 Cracovia, 1501.03.30 Rex Iohanni Bonar, consuli Cracoviensi, 2000 fl. hung. in mutuum receptos super villa regali Lobzow, penes Cracoviam sita, cum consensu Elisabeth, reginae Poloniae, in cuius dotalitii reformatione dicta villa continetur, inscribit et eundem Iohannem Bonar et eius uxorem Sczessna de dictis bonis ab expeditione bellica absolvit. MD. MK 19, f. 21 Cracovia, 1501.03.30 Rex Nicolao de Curosvanky, castellano Siradiensi, castrum et oppida regalia Cazymyrz et Vavelnycza cum villis ad ipsa oppida pertinentibus: Carczmyska, Bochothnycza, Kembel, Wsczacz, Rzeczicza, Woyszyn, Zasczythow, Sloczvyny, Barthlovycze, Czarz, in terra Lublinensi sitis, necnon cum suburbiis et advocatiis, pro 2000 fl. iure reemptionis alias nawyderkow vendit. MD. MK 19, f. 28 Cracovia, 1501.03.30 Rex testificatur Iohannem, Andream, Procopium et Paulum fratres germanos Ossolinsczy recognovisse, quia sibi de bonis Orava per Iohannem Comorowsky de Zywyecz satisfactum sit. MK 19, f. 56 Cracovia, 1501.03.31 Rex Antonio Hernyk, consuli Leopoliensi, 263 fl. Ambrosio et 110 fl. Chomanthowsky, rotmagistris suis peditum, ad rationem servitii ipsorum pro festo Assumptionis Mariae proxime futuro (15 aug.) de pecuniis publicis terrestrium exactionum solvere mandat. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.03.31 Rex testificatur Iohannem Comorowsky de Zyvyecz Iohanni Ossolinsky de bonis Orava et ad ea pertinentibus satisfecisse. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.04.01 Rex oppidum regale Rubyeschow, quod per Tartaros conflagratum et desolatum est, ab omnibus censibus, contributionibus, teloneis et exactionibus regalibus per 10 annos, a podvodis vero per 6 annos absolvit et praefatam libertatem Iacobo de Buczacz, palatino Russiae, Chelmensi et Rubyeschoviensi ac aliis pro tempore exsistensibus capitaneis conservare mandat. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.01 Similis libertas per 8 annos oppido Parczew data est in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.02 Rex habens in prospectu fidelia servitia Nicolai Gnogyensky consentit ei eximere villam regalem Pyaczanyagy, districtus Proschoviensis, quam Sigismundus Stosch de Cunycze et Obrachczycze per regem Casimirum IV ad eius et uxoris suae vitam cum inscriptione 200 marc. donatam habuisset. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.02 Rex Andreae Biraczky e summa 284 fl. hung., pro bonis regalibus Rogow ad castrum Kazimiriense pertinentibus debita, 142 fl. pro festo Pentecostes proxime venturo (30 mai), et 142 fl. pro festo Nativitatis Domini (25 dec.) solvere promittit. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.03 Terminum, qui debuit fieri coram nobis feria 6 proxima post festum Paschae (16 apr.) inter consules, advocatum et scabinos et Iohannem Smygyel, civem Posnaniensem, tanquam citatos, ex una, et Gabrielem Raychyel, etiam civem Posnaniensem, tanquam actorem, parte ex altera, pro die 12 post nostrum felicem proximum in Cracoviam ingressum, diem ingressus excludendo, auctoritate nostra regia transferimus et transponimus per praesentes sub eisdem punctis, clausulis et citationibus, prout ad illud tempus fieri debuit, iure utriusque partis salvo. r. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.04 Rex Antonio Rygler, mercatori Cracoviensi, salvum conductum per regnum suum ad unius anni decursum dat. MD. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.04 Epistola Iohannis Alberti regis ad Petrum Pschonka de Babyn iudicem, Stanislaum de Chobrzany subiudicem terrae Lublinensis, ceterosque dignitarios et officiales iudicio terrestri Lublinensi praesidentes, qua mandat, ut Iacobum Moravyecz, vexilliferum terrae Lublinensis, regio et reipublicae servitio deputatum, interim, donec in hoc servitio perseveraverit, in causis, quas in iudicio praefato habuerit, non iudicent. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.04 Epistola Iohannis Alberti regis ad Andream de Schadurki vicecapitaneum, Stanislaum de Sczuczky iudicem ceterosque officiales iudicio castri Lublinensis praesidentes, qua mandat, ut Iacobum Moravyecz, vexilliferum terrae Lublinensis, regio et reipublicae servitio deputatum, in causis, quas in iudicio dicto habuerit, non iudicent interim, donec in hoc servitio perseveraverit. MD. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.04 Data est libertas Iacob iudaeo de Cracovia ad decursum 2 annorum ab omnibus solutionibus et exactionibus regalibus in forma cancellariae. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Rex Petrum Olesky cum comitiva 250 equitum in servitium suscipit, cui ad unum quartale anni per 6 fl. ad unumquemque equum solvere tenetur. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Datae sunt litterae indemnitatis generoso Crzeczowsky super centum equites ad unumquemque equum per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Datae sunt litterae indemnitatis generoso Iohanni Struss super ducentos equites ad unumquemque equum per 6 fl. in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.06 Rex Petro Salomonis, consuli Cracoviensi, patrono et collatori altaris fundati in honorem ss. Elisabeth et Ludimilae in capella s. Barbarae in cimeterio ecclesiae parrochialis B. Virginis Cracoviae sita, et ven. Iohanni, filio eiusdem Salomonis, scolastico Gnesnensi et altaris praedicti altaristae, censum annuum 15 marc. de 10 pannicidiis, in medio circuli Cracoviensis sitis, pro 500 fl. hung. sub titulo reemptionis vendit. In margine adscriptum: „cassata”. MD.MK 19, f. 32 Cracovia, 1501.04.07 Regia Maiestas transponit auctoritate sua terminum, qui debuit fieri Cracoviae pro dominica Ramispalmarum in suo vigore inter Laurentium Hertkvyk civem et iudaeum quendam Posnanienses, nullius partis iuri derogando ad octavam diem post ingressum Regiae Maiestatis in Chorwny. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.13 Formula iuramenti per capitaneum Leopoliensem praestiti. MK 19, f. 27 Cracovia, 1501.04.14-16 Rex, permotus petitionibus Sigismundi de Targovisko, decretorum doctoris, custodis Sandomiriensis et canonici Cracoviensis, pro Gothardo Targoviczky, terrigena regni et germano eius oblatis, villas eorum Targovisko, Zakrzow et Lipye, per Tartaros desolatas, ab omnibus contributionibus, teloneis, exactionibus privatis et publicis per 4 annos absolvit, libertatem vero eam Andreae de Schadurky, vicecapitaneo Lublinensi, observare mandat. MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.14 Rex testificatur Hieronimum Januschowsky, Elisabeth reginae Poloniae cubicularium, Annae de Cossycze, uxori suae, 300 marc. ratione dotis et dotalitii in medietate bonorum suorum haereditariorum villae Janussovicze districtus Oppocznensis reformasse. MD. MK 19, f. 27 Cracovia, 1501.04.15 Rex confirmat obligationem Pauli Choteczky, castellani Polaneczensis et tenutarii bonorum Cazymyerz et Vavelnycza, de extradendis dictis bonis nemini alteri, quam Nicolao de Curosvanky, castellano Siradiensi, vel successoribus eius. MK 19, f. 29 Cracovia, 1501.04.16 Rex Nicolao Sirakowsky medietatem villae regalis Wrzampya districtus Proschoviensis de manibus Catharinae, consortis Iohannis de Chronow et filiarum olim Barbarae Strzeleczka, ad easdem iure successionis post olim Nicolaum Myloszny dictum devolutae, redimere consentit. MK 19, f. 29 Cracovia, 1501.04.16 Rex Iohanni Polyak de Carnkow, castellano Landensi, burgrabiatum, in castro Cracoviensi vacantem per promotionem Iacobi de Schydlovyecz ad thesaurariatum regni Poloniae, dat et Nicolao Camyenyeczky capitaneo, Paulo Czarny, zuppario Cracoviensibus aliisque dictum Iohannem Polyak in burgrabiatum praefatum intromittere et de proventibus ei respondere mandat. MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.17 Rex Stanislao Curopathwa de Laczuchow, castellano Chelmensi, bona regalia castrum et villam Ryther cum aliis bonis, ad illud pertinentibus, de manibus Raphaelis Ritersky redimere consentit.MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.17 Rex senioribus fraternitatis s. Mariae et patronis ac collatoribus altaris tituli s. Alexii de primo ministerio sub turri campanarum in ecclesia s. Mariae Virginis, in circulo Cracoviensi sita, et Iohanni Sczekoczky, canonico Sandomiriensi ac eiusdem altaris altaristae, censum annuum 9 marc., de custodia piscariae Cracoviensis alias stroza singulis annis provenientem, pro 280 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff vendit. MD. MK 19, f. 31 Cracovia, 1501.04.17 Rex recensens peritiam et industriam artis medicinae physici sui Isaac hebraei hispani, ipsum Isaac et uxorem familiamque eius ab omni iurisdicione omnium palatinorum, castellanorum, capitaneorum, iudicum et subiudicum et quorumcunque officialium et ab omnibus censibus, contributionibus, exactionibus, teloneis et quibuscunque solutionibus regalibus absolvit. MK 19, f. 34 Cracovia, 1501.04.18 Rex Petro Salomonis, consuli Cracoviensi, in institis ipsius pistorum, in circulo Cracoviensi sitis censum annuum 12 marc. pro fundando et erigendo certo altari in ecclesia parrochiali s. Mariae, in circulo Cracoviensi sita, facere admittit. MK 19, f. 33 Cracovia, 1501.04.18 Rex Iohanni Polyak de Carnkow, castellano Landensi, burgrabio castri Cracoviensis, et Iohanni de eadem Carnkow, nepoti eius, canonico Cracoviensi, notario regio, 1500 fl. hung. in auro et 3080 fl. in mediis grossis in mutuum ab eis receptos in teloneo aquatico fluvii Visla, videlicet Dobrzinensi et Bobrowniczensi, inscribit. MK 19, f. 33 Cracovia, 1501.04.19 Rex hebraeo Isaac hispano, physico regio, censum annuum 12 mar. in iudaeis Sandomiriensibus ad beneplacitum suum donat, de quo Andreae Lownyeczky, capitaneo Sandomiriensi, mandatum dat. MK 19, f. 34 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Stanislao de Chodecz, castellano et capitaneo Leopoliensi, super 300 equites per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Petro de Chodecz, capitaneo Haliciensi, super 150 equites etiam per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Iohanni Hynek, succamerario Lanciciensi, super 200 equites armatos per 10 fl., quemlibet florenum per 14 scotos computando, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Facta est ratio cum Iohanne Czurilo, capitaneo Nyepolomiczensi, de 3 annis proventuum Nyepolomiczensium usque ad festum s. Laurentii proximum (10 aug.) et de 2 annis proventuum villae Micluschovicze, quae bona ipse hactenus administrat, defalcatisque defalcandis, quae exposuit de regio mandato, salariando venatores, familiam servando in praediis ac etiam defalcando pecuniam Stanislao Sczykowsky pro Micluschovicze datam, super regios proventus exposuit centum viginti septem marcas, grossos decem, quam summam sibi in futura ratione solvere seu defalcare Regia Maiestas tenebitur, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex Iacobo Szyekliczki, capitaneo Byeczensi, advocatiam in Byecz de manibus nob. Erasmi Sczepanowski eximere consentit et 250 marc., matri ipsius Erasmi Sophiae per maritum suum ratione dotis et dotalitii in eadem advocatia reformatas, in bona regalia villarum Lubuscha, Krik, Byenarova, Swiepiethnicza seu in medietate pecuniarum, in bonis inscriptarum, tenutae dicti Erasmi transferre admittit. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex civitati Cracoviensi cellarium commune ad propinandum malmaticum, graecum et italicum, rivulum, bastard, pynyol, kozaczek, muscatellam et oziam ac alia quaecunque extranea potagia gravia instituendum omnesque utilitates ex eodem ad decursum 20 annorum pro reformatione eiusdem civitatis percipiendas admittit. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex civitati Cracoviensi cellarium regium Swidniczense ad 20 annos donat.MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.04.19 Rex consulibus Cracoviensibus exactionem pontalium alias mosthove ab omnibus tam regni incolis, quam forensibus et extraneis quibuscunque mercatoribus et vectoribus ratione reformandarum viarum et pontium tollendum dat. MD. MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.04.19 Rex testificatur Petrum Kmitha de Vyssnycze, castellanum Sandomiriensem et regni Poloniae marschalcum, Iohanni Jordan de Zacliczyn villam suam haereditariam Lypnyk, in terra Cracoviensi sitam, resignasse. MD.MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.19 Rex Stanislao Ozarowsky 140 marc. debiti olim Nicolai de Ostrow, palatini Sandomiriensis, pro festo Nativitatis Domini proxime venturo solvere promittit. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Data est libertas oppido Hrodlo ad decursum 8 annorum immediate se sequentium in forma cancellariae solita simpliciter. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Datae sunt litterae indemnitatis gen. Iohanni de Camyenyecz, capitaneo Belsensi, super 150 equites per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Datae sunt litterae indemnitatis nob. Iohanni Sokolowski super 100 pedites, cui a die conscriptionis ad unumquemque peditem per 5 flor., ut moris est, solvetur et pro damnis similiter. Eodem die Ambroszy litterae indemnitatis super 100 similiter pedites sunt datae, ut Sokolowski. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Andreas Roza, archiepiscopus Leopoliensis, et Nicolaus de Camyenyecz, Cracoviensis et Sanoczensis capitaneus, intromittendo de mandato regio in officium vicethesaurariatus regni Iacobum de Schydlovyecz, regni Poloniae thesaurarium, elenchum clenodiorum regalium, quae in thesauro regni asservantur, eidem Iacobo consignant. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Rex honestae Annae Philipowa, cuius domus confracta est, aream desertam dictam Jankowsky vel Pogorskie, inter domos Svyerkoth ex una et Turcova ex altera partibus in circulo Clepardiensi sitam, donat. MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.20 Data est area famoso Stanislao sartori de Cleparz dicta Crzezynskye similiter ut supra etc. r. MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.20 Rex testificatur Nicolaum et Stanislaum germanos de Brzezye Iohanni et Nicolao Jordan de Zacliczin 1400 fl. hung. in bonis regalibus oppido Dopczicze et villis ad illud oppidum pertinentibus, tenutae ipsorum, inscripsisse. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Rex Petro Kmitha de Vyssnicze, palatino Cracoviensi, pro servitiis oppidum regale Novam Sandecz cum omnibus villis ad id spectantibus ad tempora vitae eius donat, solutis tamen prius 5000 fl. in auro et 2000 fl. pol., in quibus bona praefata Iohanni Tirnka, capitaneo Osvyaczimensi, inscripta fuerant. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Rex Iohanni Goslawsky, canonico et vicario in spiritualibus generali ecclesiae Cracoviensis, censum 4 marc. in civitate regali Nova Sandecz, per Cazimirum regem olim Nicolao de Prandoczin, psalteristae ecclesiae cathedralis Cracoviensis, venditum, redimere admittit. MK 19, f. 41 Cracovia, 1501.04.21 Datae sunt litterae indemnitatis gen. Iacobo Vangorzowsky, curiensi nostro, super 200 equites per 10 fl., quemlibet florenum per 14 scotos computando, in forma cancellariae. r.MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.23 Rex apud Iohannem Tyrnka de Raczyborzany, capitaneum Oswyaczyminensem, 4000 fl. hung. pro redimendis castro Olsthyn ac oppidis et villis, ad illud pertinentibus, in mutuum recipit eidemque praefatam summam in dictis bonis inscribit. MK 19, f. 31 Lancicia, 1501.04.29 Rex Iohannem Lukowski decanum et Nicolaum Kothvicz archidiaconum Posnanienses, de pecuniis iubilaei, videlicet 1425 1/3 marc., 287 fl. hung. et 1 fl. nobili, item 81 fl. hung. ac cathenula aurea cum 2 annulis valoris 16 fl. per eos collectis et in regni utilitatem atque defensionem contra fidei catholicae hostes per sedem apostolicam deputatis, quietat. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.29 Castellanatus Ravensis gen. Thomae de Grodzysko datus est. r. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.30 Data est praesentatio hon. Iohanni de Radomy, actu presbytero ad plebanatum ecclesiae parrochialis in Grabow, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.30 Rex ad petitiones principis Sigismundi, germani sui, eidem civitatem suam Gnesnensem de manibus Ambrosii de Pampow, palatini Siradiensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, in summa 3930 fl. hung. et 385 marc. redimere admittit.MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.05.01 Secundae litterae restium universales Iohannis Alberti regis per regnum misae.MK 19, f. 41 Lanciciae, 1501.05.01 Regia Mtas absolvit nob. Parchoczki de Svynary, iudicem castrensem Novae Civitatis Corczin, propter custodiam et provisionem castri eiusdem, ab expeditione bellica, si quae contigerit interea, donec Regia Mtas in Prussia aget. r. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex ad supplicationem Frederici, s. Luciae in septem soliis presbyteri cardinalis, archiepiscopi Gnesnensis et primatis, episcopique Cracoviensis, germani sui, Alexandram Tanczinska propter destructionem per hostes bonorum eius et solutionem hominibus debitorum ad unum annum ab expeditione bellica absolvit.MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Litterae Iohannis Alberti regis ad palatinos: Cracoviensem, Sandomiriensem, Russiae, cum quibus litteras universales vim ultimarum restium habentes mittit. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Litterae Iohannis Alberti regis ad capitaneos regni, cum quibus eis litteras vim ultimarum restium habentes mittit. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex Iohannem de Pilcza in externas oras proficiscentem cum Iohanne Bochothniczki, in curiam regis Gallorum, ab expeditione bellica absolvit.MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex ad petitiones principis Frederici, cardinalis, archiepiscopi et primatis Gnesnensis et episcopi Cracoviensis, germani sui, necnon Ambrosii de Pampow, palatini Siradiensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, dat Iohanni Ossuchowski consensum obligandi sortem suam tenutae ipsius oppidi regalis Byala, in terra Ravensi siti, Prandothae de Trczyana.MK 19, f. 43 Brzesze, 1501.05.05 Rex Petro et Iohanni fratribus germanis, tenutariis in Kaleny, dat consensum dotaliciandi certas summas in sorte eorum praedictae villae regalis Kaleny uxoribus eorum Pyotruschae et Dorotheae.MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.10 Terminus inter nobb. Stanislaum de Gorlicze ex una et Barbaram consortem nob. Iacobi de ibidem, partibus ex altera, in diem hodiernam ante conspectum Sacrae Maiestatis Regiae cadens, de mandato eiusdem Maiestatis ad relationem gen. Rapha毛lis Goluchowski in feriam secundam ante festum s. Urbani instans proximam (21 mai) iuxta citationem litteralem in eo vigore sicut hodie fieri debuit, iure partium illaeso remanente, prorogatus et transpositus est. r.MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.10 Similiter terminus inter nobb. Carvacianum de praefata Gorlicze ex una et Barbaram, consortem nob. Iacobi de ibidem, ex altera partibus, ad diem hodiernam in praesentiam Sacrae Maiestatis Regiae cadens, de mandato eiusdem Maiestatis, ad relationem praedicti Rapha毛lis Goluchowski in feriam secundam ante festum s. Urbani instans proximam iuxta citationem litteralem in eo vigore sicut hodie fieri debuit, iure partium illaeso remanente, etiam prorogatus et transpositus est. r. MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.14 Rex Sophiae certam summam, per olim Martinum Sb膮nsky, maritum eius, coram Mathia de Slupi, castellano Naklensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, de consensu regio, reformatam, in bonis regalibus tenutae praedicti Sb膮nsky, videlicet oppidis Babimosth et Grodcza ac villis Podmocle Maioris et Minoris, utriusque Grodcze et Novavyess inscribere consentit. MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.15 Rex Nicolao Cossobuczki, cancellario Ploczensis ecclesiae, oppidum regale Raczansch cum villa Croczewo, in terra Ploczensi situm, pro 1000 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkow vendit. MD. MK 19, f. 26 Toruniae, 1501.05.16 Rex Iohanni Sturczedel, civi de Kinsberg, salvum conductum ad unum mensem, ut Toruniam ad Regiam Maiestatem venire possit, donat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.19 Rex propter merita Venceslao Jassienski, Premisliensis et Sandomiriensis ecclesiarum canonico, plebano in Ossyek, notario regio, in obstaculo fluvii Vysla circa Ossyek annis et septimanis singulis semel in septimana sabbatis diebus piscandi, prandendi et salmones capiendi et alios pisces, alias tollendi schavy ad beneplacitum regis concessionem dat ita, ut praedecessor eius Iohannes Ossvyaczim, tunc plebanus in Ossyek, de gratia regia habebat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.20 Rex testificatur famosas Elisabeth Andreae Corczewska et Catharinam Davidis, civium Varsaviensium consortes, filias olim Iohannis Trzanssithobola et Iohannis alterius Trzansitobola, civium Lublinensium, Nicolao Herborth, filio olim Nicolai de Felschtin, villam suam Berdechow districtus Leopoliensis, ad ipsas post olim nob. Elisabeth de eadem Berdechow, ipsius Catharinae amittam et Elisabeth praedictarum sororem ex amitta germanam, devolutam, pro 400 marc. vendidisse. MK 19, f. 46 Toruniae, 1501.05.21 Item similis salvus conductus datus est Iohanni Fonderlinde, civi Gdanensi, ad unum mensem. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Rex oppido Cruschfycza, voragine ignis desolato, libertatem a solutione omnium exactionum et contributionum ac teloneorum per 5 annos dat eamque libertatem Andreae, Iohanni et Felici de Opporow, tenutariis in Crusvycza modernis, observandam mandat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Similis libertas oppidanis in Obornyky duntaxat per 5 annos immediate sese sequentes data est dampna passis. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Rex Nicolao de Dambsko, plebano in Mnyeschowo, emere unam aream cum horto a quodam oppidano dicto Goczel in oppido regio Byelsko pro erigendo et aedificando hospitali admittit. MK 19, f. 46 Toruniae, 1501.05.21 Rex super certam recognitionem Vincentii, episcopi Plocensis, Nicolai Gardzyna de Ludbrancz Gnesnensis et Nicolai de Crethkow Brestensis castellanorum, commissariorum causarum inter Vincentium de Byschow, tanquam actorem, et Angelum alias Angyolem de eadem Byschow, tanquam reum, vertentium, praedictas causas ad iudicium terrestre Sandomiriense in terminos post festum s. Iohannis Baptistae proxime celebrandos remittit.MK 19, f. 46 Bidgostiae, 1501.05.24 Item datus est salvus conductus provido Simoni Mathernae, civi Gdanensi, ad decursum unius mensis. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.28 Rex ad supplicationem Iacobi de Glynky, capitanei Gostinensis et Visnensis, oppido regio Vassosche districtus Visnensis forum annuale pro festo s. Matthaei (21 sep.) singulis annis instituit. MD. MK 19, f. 47 Toruniae, 1501.05.31 Litterae universales Iohannis Alberti regis secundarum restium ad dignitarios et officiales regni. MK 19, f. 47 Toruniae, 1501.05.31 Item ad locicapitaneos missae sunt litterae, ut fieri solet, ut faciant diligentiam exactam in transmittendis litteris restium earundem per eorum capitaneatus. r. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.-. Datus est iudicatus terrae Chelmensis Iohanni Szyeniczky, subiudici terrae praefatae, per mortem olim Petri Szmyotanka de Thrambaczow vacans. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.-. Datus est subiudicatus terrae Chelmensis Petro Volczek per assecutionem iudicatus gen. Iohannis de Szenycza vacans. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.03 Rex Nicolao Gardzyna de Lubrancz, castellano Gnesnensi, curiensi suo, pro servitiis in Podolia contra Tartaros regnante Casimiro rege et sibi, dum ad coronam regni Hungariae vocatus fuisset, propter electionem 110 marc. et 100 fl. hung. in villa regali Lubola districtus Siradiensis inscribit. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Rex Nicolao Gardzyna de Lubrancz, castellano Gnesnensi, curiensi suo, pro servitiis praefatis 110 marc. et 100 fl. hung. in villa regali Brzeg districtus Siradiensis tenutae ipsius inscribit. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Regia Maiestas vigore suo terminum, quem nobiles Mathias Zarambka de Jablonowo, tanquam actor, ex una, et Petrus Gorsky, tanquam reus, ex altera partibus, hodierna die in praesentia Maiestatis Suae habuerunt, ad feriam secundam proximam (7 iun.) prorogavit et suspendit talem, qualem hodie ipsae partes habere debuerunt, utriusque partis illaeso iure remanente. r. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Rex Paulo Czarny, zuppario Cracoviensi, tribunatum Cracoviensem, per Spithkonis de Jaroslaw, castellani Cracoviensis, eiusdem castellanatus assecutionem ipsius ultimi possessoris vacantem, donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.04 Rex, considerans graves impensas et sumptus quos Paulus Sworcz de Withovicze, zupparius Cracoviensis, ex restauratione et reformatione pontis, circa oppidum suum Schabno terrae Sandomiriensis iacentis, annis singulis suscipit, eidem zuppario a quolibet curru mercatorum seu vectorum quibuscumque mercibus seu rebus venalibus onerato extra vel ad ipsum oppidum pro foro annuali vel septimanali causa lucri veniente seu eunte per 4 denarios ratione pontalium exigere facultatem concedit. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.04 Rex oppidanis de Schabno Pauli Sworcz, zupparii Cracoviensis, proprii, per ignis voraginem damna passis, libertatem 8 annorum ab omnibus teloneis, foralibus, pontalibus et exactionibus donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.05 Rex Casparo Kunth de Zeblyn 200 fl. pol. in oppido regali Hamerschthin districtus Schlochoviensis, de manibus Georgii Thworkowsky pro summa eadem 200 fl. pol., prout regi Nicolaus de Bayzen, palatinus Mariemborgensis, retulit, de consensu regio ab eo exempto, inscribit. MK 19, f. 49 Toruniae, 1501.06.05 Rex, considerans calamitates et damna terrarum Russiae, per Tartaros anno superiori patrata, oppido regio Grabovyecz, in terra Belzensi sito, libertatem 6 annorum ab omnibus exactionibus, proventibus, teloneis, censibus regalibus donat. MK 19, f. 49 Toruniae, 1501.06.07 Terminus vigore Maiestatis Regiae nobb. Mathiae Zarampka de Jablonovo, tanquam actori, ex una, et Petro Gorsky de Gora, tanquam reo, ab altera partibus, ad diem hodiernam transpositus et prorogatus ex commissione et mandato eiusdem Regiae Maiestatis transponitur ad feriam quartam proxime venturam (9 iun.), iure utriusque partis illaeso remanente. r. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.08 Rex Stanislao Cosczieleczky, castellano Junivladislaviensi et capitaneo Nyeschoviensi, consentit obligare censum 170 fl. hung. super navigio Torunensi famoso Renoldo Felstete, civi et mercatori Gdanensi. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.08 Rex nob. Octaviano de Florentiis zuppam Drohobiczensem una cum teloneo in Grodek in terris Russiae, incipiendo a festo s. Margarethae proxime venturo (13 iul.) ad 2 annos pro 1100 marc. arrendat. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.09 Similiter terminus praefatis partibus ad diem hodiernam cadens transponitur ad feriam sextam proxime venturam (11 iun.) talis, qualis hodie fieri debuit, salvo iure illaeso remanente. r. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.09 Rex Nicolao de Camyenyecz capitaneo Cracoviensi, castellanatum Sandomiriensem, per assecutionem palatinatus Cracoviensis Petri de Vissnycze, palatini Cracoviensis et regni marsalci, eiusdem immediate possessoris, vacantem donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.09 Datus est gladiferatus terrae Cracoviensis Nicolao Sczikowsky, subpincernae Regiae Maiestatis, per assecutionem castellanatus Visliciensis Petri Schaffranyecz vacans, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.11 Datus est consensus Nicolao Slabosch, capitaneo Chancziczensi, obligandi molendinum suae tenutae in Cosschicze in 500 flor. Clementi Bechcziczky, cubiculario Regiae Maiestatis, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.12 Regia Maiestas consulatui et communitati Junivladislaviensi terminum, quem hodie habere debuerunt, infra hinc ad duas eundem terminum septimanas transtulit. r. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.17 Rex praeconsules et consules Gdanenses de 400 fl. hung. ad rationem proventuum regalium ratae Nativitatis Christi proxime venturae receptis, quietat. MK 19, f. 52 MK 20 [1298]; 1372 23 V; 1403 15 III; 1406 13 V, 14 VI; 1418 7 III; 1422 2 XI; 1424 8 III; 1430 27 VI; 1460 5 IV; 1461 26 V; 1462 23 XI; 1469 17 I;1470 17 X; 1473 1 XII; 1484 13 XII; 1495 9 VII; 1499 18 IV, 11 VII, 29 X, 30 X; 1501 XII – 1505 30 IX; 1506 23 II, 10 III. Opr. sk贸ra (XIX w.), ksi臋ga zniszczona, ze 艣ladami zaciek贸w, liczne karty podklejone. K. 3 nlb + k. 1 – 4 + s. 5 – 6 + k. 7 – 282 + 2 nlb. Brak k. 3. Podw贸jne k. 158, 274. Niezapisane k. 8, 31v – 32. (Uwaga: kopia wpisu z k. 173v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 9 – 10). Ksi臋ga wpis贸w prowadzona pocz膮tkowo przez Jana 艁askiego w. sekretarza kr贸lewskiego przebywaj膮cego przy kr贸lu w W. Ks. Litewskim, nast臋pnie – za kanclerstwa tego偶 Jana 艁askiego.

MRPS III

Mikrofilm: 633.

MK 21 [1227]; 1501 22 XII, 30 XII; 1502 11 I, 29 III, 25 V – 29 VIII, 25 X, XII; 1503 5 I – 29 III, 5 V, 1 – 29 IX, 12 XI – 1506 23 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 387 + 1 nlb. Niezapisane k. 21v, 319v, 338 – 339. Ksi臋ga wpis贸w prowadzona pocz膮tkowo przez Jana 艁askiego w. sekretarza kr贸lewskiego, nast臋pnie za kanclerstwa tego偶 Jana 艁askiego.

MRPS III.

Mikrofilm: 635

MK 22 [1286]; 1502 22 II; 1503 15 V, 27 XI; 1504 12 XI – 17 XII; 1505 16 V – 1506 3 VI, 31 XII; 1507 12 II – 1508 14 IV; 1509 14 IX. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra wyt艂aczana. K. 1 nlb (perg.) + 1 – 232. Niezapisane k. 88v – 90. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS III oraz IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 640.

MK 23 [1213]; 1507 5 I – 1510 5 VI; 1513 19 III, 7 XI; 1514 28 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 459 + 1 nlb. (foliacja XVI w.), czyli 1 k. nlb + s. 1 – 905 + 1 k. nlb (paginacja XIX w.). Niezapisanych s. 8, mi臋dzy 166 – 167, 465, mi臋dzy 505 – 506, 519 – 520, 608 – 609, 609 – 611, 633, 825, 865. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 11v, 24, 25, 238v, 301, 424, 425 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 11 – 13, 14 – 16, 17 – 19, 20 – 27, 28 – 30, 31 – 32, 33 – 35). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana 艁askiego.

MRPS IV/1.

Mikrofilm: 641

MK 24 [1254]; 1444 25 II; 1504 14 III; 1505 1 VI; 1508 28 II, 17 IV – 1511 15 II; 1512 2 I, 20 VI, 7 VII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 461 + 2 nlb. Niezapisane k. 7v – 9, 10, 461. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS III oraz IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 642

MK 25 [1284]; 1509 14 IX; 1510 22 IX, 15 XI, 28 XI; 1511 16 I, 14 II – 1513 17 II; 1513 6 III. Opr. (XIX w.) zniszczona, grzbiet oddarty. K. 1 nlb + 1 – 314. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 643

MK 26 [1266]; 1510 24 XII; 1511 19 I, 5 II – 1515 8 III. Opr. sk贸ra (XIX w.), pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone. K. 3 nlb + k. 1 – 156 + s. 157 – 158 + k. 159 – 308. Niezapisane k. 9v, 86v, 114v, 121, 129v, 201v, 202, 272, 272v, 275, 275v, 289, 298v, 302v, 306 – 308v. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owskiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 691

MK 27 1512 7 III – 30 XI. Opr. sk贸ra (XIX w.). S. 1 – 302. Kopia cz臋艣ci ksi臋gi Metryki Koronnej 26 (k. 95 – 163).

Mikrofilm: 692

MK 28 [1208]; 1477 6 IX; 1507 4 V; 1509 12 IV, 26 V, 30 V, 1 VIII, 12 XI; 1510 22 I, 20 VII; 1511 22 I, 1 VII, 20 VII, 19 VIII, 13 XII; 1512 28 IV, 6 VI, 25 IX, 14 X, 6 XII, 7 XII, 26 XII, 28 XII; 1513 20 I, 19 II – 1515 6 III. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, obci膮gni臋ta na desce, grzbiet zniszczony, pocz膮tkowe karty ksi臋gi s艂abo umocowane. K. 1 – 199. Niezapisane k. 180v, 184v – 198. Na k. 181 – 184 wykaz wpis贸w zawartych w ksi臋dze. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 693.

MK 29 [1284]; 1515 4 III – 1517 30 XI; 1519 3 I. Opr. sk贸ra(XIX w.), grzbiet oderwany, cz臋艣膰 kart ksi臋gi lu藕na. K. 2 nlb + s. 1 – 649 + k. 3 nlb. Brak s. 17, 18, 277, 288, 388, 473 – 477, 488, 588. Podw贸jne s. 145, 406, 645. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 694.

MK 30 [1290]; 1510 2 III, 25 VII; 1512 18 III, 12 IX; 1513 29 I; 1514 6 VI; 1515 27 II – 1516 8 I, 26 V, 4 VII, 17 VIII; 1517 25 V, 21 X; 1518 4 I – 1519 8 II; 1546 5 II. Opr. sk贸ra (XIX w.) oraz fragmenty wsp贸艂czesnej oprawy (sk贸ra t艂oczona i z艂ocona). K.1 nlb + 1 – 311. Niezapisane k. 94v. (Uwaga: kopia wpisu z k. 44 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 36 – 37). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 695.

MK 31 [1250]; 1510 26 VII; 1511 19 VII; 1512 15 VI; 1513 15 III, 3 IV, 21 X; 1514 17 V; 1515 29 X; 1516 19 II, 31 III, 9 V, 17 XII; 1517 1 I, 14 V, 18 V, 10 VIII, 23 IX, 16 X, 19 XI – 1518 5 IX, 7 IX, 11 IX, 21 IX, 6 X, 8 XI, 23 XI; 1519 23 II, 27 II, 5 III, 10 III, 12 III, 25 III, 31 III – 7 IX, 14 XI; 1520 V; 1522 16 XI; 1524 1 III. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + s. 1 – 634. Podw贸jne s. 544, 547. Niezapisane 4 karty mi臋dzy s. 64 – 65. (Uwaga: kopia wpisu ze s. 394 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 38 – 39). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 696.

MK 32 zob. Metryka Mazowiecka

Ksi臋ga wpis贸w kancelarii mazowieckiej, wykorzystywana od 1525 r. w kancelarii kr贸lewskiej, o czym 艣wiadcz膮 noty marginalne z dat: 1525.01.25; 1526.04.10, 11.15; 12.23; 1527.07.05, 12.11; 1528.08.20, 09.29; 1532.07.02; 1533.06.13; 1534.01.30; 1535.04.21; 1539.11.08.

MK 33 [1266]; 1509 10 V; 1516 8 I, 12 V, 1517 4 VI, 21 VIII, 30 XI, 4 XII, 6 XII; 1518 1 III, 5 IV, 25 IV, 9 V, 22 V, 28 VI, 7 VII, 29 VII, 24 VIII, 28 VIII, 1 IX, 3 IX – 1519 26 VI, 25 VII – 1520 12 VII, 1 VIII, 4 XII. Opr. Sk贸ra (XIX w.), physdesc oderwana do grzbietu wraz z pocz膮tkowymi kartkami ksi臋gi. K. 2 nlb + s. 1-849 Podwojne s. 243, 395, 556, Brak s. 371. Niezapisane s. 275 oraz mi臋dzy s. 474 – 475. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerza Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm:700.

MK 34 [1262]; 1508 4 IV, 29 VIII; 1511 22 II, 19 V, 4 VI, 29 VIII; 1512 8 VII; 1513 1 I; 1515 19 IV; 1516 24 II, 2 III, 16 VIII, 13 X; 1517 2 I; 1518 5 III, 19 IV, 25 VIII, 6 X, 8 X; 1519 18 I, 8 II – 1520 IX, 12 X, 26 XII, 30 XII; 1521 31 VII, 1525 8 VI; 1526 16 I. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 359 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerza Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm:701

MK 35 [1284]; 1511 11 III; 1515 6 III; 1517 11 IX; 1518 2 VII, 9 XI; 1519 7 I, 14 II; 1520 9 I, 11 I, 20 I, 2 III, 9 VI, 16 VI, 22 VI, 4 VII, 6 VII – 1522 6 X, 13 X, 16 X – 1523 23 I, 25 IX; 1524 7 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + s. 1 – 939. Podw贸jne s. 226, 395, 789, 810, 829. Brak s. 11-12, 288, 460-463. Niezapisane trzy strony mi臋dzy 532-533. (Uwaga: kopia wpisu ze s. 818 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 40-42). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 702

MK 36 [1228] 1516 4 XI; 1518 6 IV; 1519 1 X; 1520 3 XII; 1521 15 XII; 1522 7 I, 27 I, 11 IV, 6 -15 X, 28 XI, 3 XII, 12 XII, 24 XII, 26 XII, 28 XII; 1523 16 I – 1524 10 VIII, 24 XI, 20 XII. Opr. sk贸ra wyt艂aczana (XIX w.?), pocz膮tkowe karty ksi臋gi podklejone. K. 2 nlb + s. 1 – 943. Brak s. 288, 516 – 517, 655. Podw贸jne s. 336, 411, 868. Niezapisane s. mi臋dzy s. 910 – 921, 939 – 940, 942 – 943. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm:703

MK 37 [1264]; 1510 23 IV; 1515 15 III; 1517 19 V, 9 VII, 13 X; 1519 19 V, 15 X, 1 XI, 19 XI; 1520 10 III, 25 IV, 7 VII, 16 VII, 11 IX, 23 IX – 1524 9 V, 18 V. Opr. sk贸ra (XIX w.), zachowane fragmenty oprawy wsp贸艂czesnej (sk贸ra t艂oczona i z艂ocona). Oprawa ksi臋gi wraz z grzbietem i pocz膮tkowymi kartami ksi臋gi oderwana. K. 4 nlb + 1-568. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 704

MK 38 [1239], 1508 27 III; 1513 7 VI; 1517 12 III; 1521 18 VII; 1522 19 XI; 1523 24 VI; 1524 4 IV, 14 IV, 17 V – 1526 28 I, 7 III, 29 VIII. Opr. sk贸ra wyt艂aczana (XIX w.?), cz臋艣膰 kart ksi臋gi zbutwia艂a, podklejana. K. 2 nlb + s. 1 – 810 + k. 1 nlb (opr贸cz w艂a艣ciwej paginacji z XVIII w. ksi臋ga jest r贸wnie偶 foliowana wsp贸艂cze艣nie, z brakami). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 710

MK 39 [1297]; 1518 1 III; 1523 2 I, 3 X, 17 XII; 1524 13 I, 14 II, 24 II, 13 III, 1 VII, 8 VIII, 11 X – 1526 4 VI, 16 VI, 20 VI, 3 VII, 11-30 VII. Opr. sk贸ra (XIX w.), grzbiet oprawy naderwany, karty ksi臋gi o brzegach zbutwia艂ych, podklejane. K. 1 nlb + s. 1-800 + k. 1 nlb. Brak s. 13 – 14. Podw贸jne s. 449. Niezapisana strona jedna nlb mi臋dzy s. 23 – 24 oraz stron jedena艣cie nlb mi臋dzy s. 436 – 437. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm:708

MK 40 [1277]; 1519 13 XII; 1521 4 VIII; 1523 20 I; 1525 25 VI, 6 XI, 8 XI, 19 XI; 1526 4 I, 19 III, 23 III, 21 V, 30 V – 1527 29 VI, IX, 13 XII; 1534 13 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.?), t艂oczona, z troczkami, grzbiet oprawy naderwany, kilka pierwszych kart ksi臋gi podklejonych. K. 2 nlb + s. 1 – 865 + k. 1 nlb. Niezapisane s. Mi臋dzy s. 326 – 327, 718 – 719. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 709

MK 41 Ksi臋ga wpis贸w kancelarii mazowieckiej, wykorzystywana po 1525 r. w kancelarii kr贸lewskiej, o czym 艣wiadcz膮 noty marginalne z dat: 1529.01.14, 07.06; 1533.05.03, 06.20; 1535.04.04.

MK 42 [1252]; 1521 12 I; 1523 10 VII, 14 IX; 1525 10 III, 27 III, 10 VI, 30 VI, 26 VIII, 16 XI, 17 XI, 1 XII, 2 XII, 29 XII; 1526 23 – 27 I, 20 II, 8 III – 1528 17 II. Opr. sk贸ra (XIX w.), grzbiet ksi臋gi naderwany. K. 2 nlb + 1 – 331. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 711

MK 43 [1278]; 1523 22 VIII; 1527 27 III, 1 IV, 11 V -1528 12 III; 1529 I, 11 II, 19 III, 2 VI, 5 VIII, 18 XII, 21 XII, 22 XII, 23 XII, 30 XII – 1530 7 II; 1533 7 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 334 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 712

[A 2] 1527 – 1530 Kopia (XVIII w.) ksi臋gi Metryki Koronnej 43. Ksi臋ga ta sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej wraz z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MK 44 [1330]; 1507 8 IX; 1508 13 I; 1513 7 VII, 11 VII, 1 VIII; 1520 27 IV, 27 VII; 1524 12 III; 1525 27 III, 30 III, 22 IV; 1526 4 III; 1527 17 III, 4 IV; 1528 2 II – 1531 12 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.), naderwana przy grzbiecie. K. 1 nlb + 1 – 470 ( k. 1 nlb + s. 1 – 945). Brak s. 39 – 40, 777 – 778, 829 – 830. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 713

MK 45 [1296]; 1526 27 XI; 1528 16 X; 1529 25 I, 1 IV, 8 V, 24 VI, 18 VIII, 22 IX, 5 X, 28 XII; 1530 3 I, 4 I, 10 I, 13 I, 1 II, 11 II – 1531 24 VII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 434 (k. 1 nlb + s. 1 – 866). Podw贸jna k. 139 (s. 735, brak paginacji mi臋dzy s. 599 – 601, 633 – 635). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 718

MK 46 [1341];1530 1 III, VI; 1531 2 I, 4 I, 17 I, 9 II, 25 III, 14 IV – 1532 9 X. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 225. Brak k. 96. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Krzysztofa Szyd艂owieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 719

MK 47 [1279]; 1523 16 IV, 8 VII; 1526 20 VII; 1528 7 V; 1530 28 V, 4 VII, 30 VIII, 1531 18 II, 30 III, 2 V – 1532 2 VIII, 1533 28 II. Opr. sk贸ra (XIX w.). K 1 nlb + 1 – 451 + 1 nlb. Brak k. 13, 86 – 88. Podw贸jna k. 306. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 721

MK 48 [1153]; 1530 30 XI; 1532 12 I, 15 II, 17 II, 2 III, 8 IV, 6 V, 8 V, 13 V, 18 V, 21 V, 18 VI, 1 VII, 12 VII, 13 VII, 16 VII, 17 VII, 24 VII, 27 VII, 31 VII – 1533 17 VI, 24 VII. Opr. sk贸ra (XIX w.). S. 3 nlb + s. 1 – 1204 + s. 2 nlb. Brak s. 244, 313, 477, 590 – 599. Podw贸jne s. 287, 343, 347, 402. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV 2 i 3.

Mikrofilm: 722

MK 49 [1403]; 1533 18 VI – 1534 28 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 230. Brak k. 189. Podw贸jna k. 11. Ksi臋ga wpis贸w prowadzona przez Jana Choje艅skiego wielkiego sekretarza kr贸l.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 723

MK 50 [1453]; 1534 21 V; 1535 8 VIII – 4 X. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 4 nlb + s. 1 – 554 + k. 105 nlb niezapisanych. Brak s. 288, 289, 388, 389, 488, 489. Powt贸rzone s. 47a, 47b, 136. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 724

MK 51 [1392]; 1535 1 I – 1536 30 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 259. Ksi臋ga wpis贸w prowadzona przez Jana Choje艅skiego wielkiego sekretarza kr贸l.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 725

MK 52 [1453]; 1536 21 VI – 1537 14 II. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 137. Ksi臋ga uszkodzona, brak ko艅ca. Ksi臋ga wpis贸w prowadzona przez Jana Choje艅skiego wielkiego sekretarza kr贸l.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 726

MK 53 [1348]; 1537 30 XII – 1538 10 III. Opr. sk贸ra, t艂oczona ramka (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 141 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Choje艅skiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 727

MK 54 [1271]; 1537 3 I – 1538 1 VI. Opr. sk贸ra, t艂oczona ramka (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 478. Brak k. 381. Podw贸jne k. 62, 427. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Paw艂a Wolskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 728

MK 55 [1258]; 1538 6 III, 7 III, 8 III, 27 V – 1539 21 III; 1540 6 V; 1695 12 IX Opr. sk贸ra (XIX w.). Grzbiet ksi膮偶ki naddarty. K. 3 nlb + k. 8 – 283 + 3 nlb. Powt贸rzona k. 198. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Paw艂a Wolskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 731

MK 56 1538 28 III; 20 V, 21VII, 6 VIII;1-16 IX, 15X – 9 XI. Opr. sk贸ra (XIX w). S.1-158 + k. 1 nlb. Brak s. 42. Kopia (XVIII w.) cz臋艣ciowa MK 55 (k. 69-80v, 97 – 126).

Mikrofilm: 732.

MK 57 [1295]; 1539 15 II – 21 III, 18 VIII – 1540 6 V; 1541 17 VII; 1542 16 V- 6 X. Opr. wsp贸艂czesna zachowana cz臋艣ciowo, konserwowana (XIX w.), t艂oczona, z艂ocona. K. 3 nlb +1 – 368 + 1 nlb. Brak k. 276, 288. Powt贸rzone k. 263, 284. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Paw艂a Wolskiego.

MRPS IV/1, IV/2, IV/3.

Mikrofilm:733.

MK 58 [1279]; 1530 11 V; 1539 15 I, 15 II – 4 VII, 22 VII Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, grzbiet p臋kni臋ty. K. 1 nlb+ 1 – 317. Brak k. 55. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MPRS IV/3.

Mikrofilm: 737.

MK 59 [1258]; 1539 4 VII – 1540 27 I Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 738

MK 60 1539 21 III, 26 XI; 1540 6 II; 1542 13 XI; 1543 17 II. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.), oderwana od grzbietu. Pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone. K. 1 – 292 + 1 nlb. Brak k. 202. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Paw艂a Wolskiego, zawieraj膮ca wypisy z ksi膮g Metryki Mazowieckiej z lat:1380, 1403, 1408, 1411, 1417, 1422 – 1424, 1426, 1428, 1430 – 1431, 1434, 1436 – 1439, 1441, 1444, 1448 – 1450, 1452, 1458 – 1459, 1473 – 1474, 1477 – 1484, 1486 -1488, 1491 – 1497, 1499 – 1526.

MRPS IV/1.

Mikrofilm: 741

MK 61 [1298];1540 22 I, 26 I, 29 I – 23 IV, 30 IV. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 742

MK 62 [1355]; 1540 16 III, 23 IV- 1541 15 XI, 27 XI, 28 XI. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 743

MK 63 [1367]; 1541 24 XI – 1542 28 XII. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 744

MK 64 [1304]; 1542 22 VII, 6 X – 1543 28 VII. [A 4] 1542-1543 Opr. sk贸ra (XIX w.). Karty ksi臋gi zbutwia艂e. K.1 nlb + 1 – 383 + 1 nlb. Brak k. 7, 88 – 97, 307. Powt贸rzone k. 265, 314. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Paw艂a Wolskiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 751

[A 4] 1542-1543 Kopia (XVIII w.) ksi臋gi Metryki Koronnej 64. Ksi臋ga sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MK 65 [1265]; 1543 2 I – 1544 16 I. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana ( XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 387. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 752

MK 66 [1218]; 1540 24 XI; 1543 31 X, 25 XII; 1544 17 I -28 III. Opr. sk贸ra (XIX w.), p臋kni臋ta. K. 1 nlb + k. 3 – 329. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 753

MK 67 [1272]; 1530 13 I; 1543 1 VI, 25 VI; 1544 6 I, 29 II, 26 X, 28 XI, 4 XII, 5 XII, 10 XII, 11 XII -1545 14 IV. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 756

MK 68 [1400]; 1544 18 II, 19 II, 20 II, 27 II, 3 III – 19 XII. Opr. wsp贸艂czesna sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIXw.) na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 337. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 755

MK 69 [1269]; 1519 1 VII; 1525 1 XII; 1544 31 V; 1545 2 I, 3 I, 10 I, 12 I, 5 II, 21 II, 4 III, 13 III, 19 III, 24 III, 30 III, 6 IV – 1546 1 I. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 328. (Uwaga: kopia wpisu z k. 104 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 46-50). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 754.

MK 70 [1330]; 1545 13 III – 1546 16 VIII. [A 6] [1262]; 1546 – 1547. Opr. wsp贸艂czesna sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Karty ksi臋gi zbutwia艂e. K. 2 nlb + s. 1 – 100 + k. 101 – 657 + k. 1 nlb. Brak s. 66, 99, k. 344, 550 – 559. Powt贸rzona k. 382. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Tomasza Sobockiego. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego. Ksi臋ga ta sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej wraz z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 757

MK 71 [1256]; 1527 30 IX; 1544 6 III; 1545 6 III, 15 VIII, 26 VIII, 6 IX, 3 X, 21 XI, 17 XII, 22 XII, 31 XII; 1546 5 I – 26 XI. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 385. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 758

MK 72 1510 13 II; 1530 11 II, 23 III; 1531 26 IV, 4 IX; 1532 4 V, 5 X, 9 XI; 1534 6 XII; 1536; 1537 20 II, 3 VI; 1538 14 III, 15 V, 22 V, 2 VI, 19 VI, 22 VI, 30 VI, 13 IX, 15 IX, 5 X, 7 X, 11 X, 12 X, 17 X, 18 X, 19 X, 22 X, 23 X, 4 XI, 26 XI, 28 XI; 1539 6 II, 9 II, 4 III, 27 III; 30 III, 24 VI; 1547 10 I, 12 I, 15 I, 3 II, 19 II, 24 III, 5 IV, 16 V, 19 V, 27 V, 14 VII; 1548 b.d; 1549 30 VI, 27 VIII; 1551 19 IV. Ksi臋ga wpis贸w dokument贸w z kancelarii kr贸lewskiej tak wielkiej jak i mniejszej na dobra nale偶膮ce do kr贸lowej Bony. (Por. tak偶e MK 48, 55, 58, 73).

MRPS IV/1, IV/2, IV/3

Mikrofilm:121

MK 73 [1254]; 1547 4 IV – 1548 18 I, 23 I, 1 II. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Miko艂aja Grabi.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 93

MK 74 [1302]; 1548 7 I, 9 I, 10 I, 14 I, 16 I – 1 IV; 1 VI – 1549 9 XII; 1579 XII. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Miko艂aja Grabi, za panowania Zygmunta I (s. 13 – 206), Zygmunta Augusta ( s. 212 – 799 ). Na pocz膮tku ksi臋gi kilka kart wpis贸w z okresu panowania Stefana Batorego (s. 1 – 12).

MRPS IV/3 i V/2.

Mikrofilm: 94

MK 75 1548 7 I – 17 II, 1 VI, 6 – 15 VI; 1549 1 II – 9 XII. [1284]; 1547- 1548 Opr. sk贸ra (XIX w.), grzbiet u do艂u rozdarty. Oprawa zniszczona przez korniki. K. 1 nlb + s. 1 – 271 + k. 1 nlb Kopia (XVIII w.) cz臋艣ci ksi臋gi Metryki Koronnej 74 (s. 123 – 216, 242 – 256, 257 – 270, 661 – 795).

Uwaga: tekst z MK 74 s. 242 – 256 odpisany z opuszczeniami. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego. Ksi臋ga ta sp艂on臋艂a w czasie II wojny 艣wiatowej wraz z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 759

[MK 74 a (A8)] [1284]; 1547-1548 Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuala Maciejowskiego. Ksi臋ga sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Ksi臋ga sp艂on臋艂a w czasie drugiej wojny 艣wiatowej z ksi臋gami s膮du asesorskiego, do kt贸rych by艂a zaliczana.

MK 76 [1245]; 1548 1 VI – 1549 26 VI Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 760.

MK 77 [1009 (s), 1292]; 1549 2 V, 15 VI, 17 VI, 21 VI – 1550 1 IV. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS VI/1

Mikrofilm:763

MK 78 [1217]; 1550 2 IV – 8 X. Ksi臋ga wpis贸w za kancelarstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS VI/1

Mikrofilm: 764

MK 79 [1102]; 1550 26 VII – 1551 16 V, 21 V, 22 V, 25 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.), zniszczona przez korniki, grzbiet zniszczony . K. 2 nlb + 1 – 527 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 449 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 64 -65). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 96

MK 80 [1287]; 1550 23 XII; 1551 16 IV, 14 V – 1552 15 X, 3 XI, 11 XI, 16 XI – 12 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 364 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 327 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 66). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 95

MK 81 (AGAD: Tzw. ML dz. I B nr 31). 1550 30 IX – 1552 22 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.) K. 2 nlb + 1 – 377 + 1 nlb. Podw贸jna k. 2. Ksi臋ga wpis贸w dekret贸w s膮du kr贸lewskiego jako apelacyjnego dla woj. podlaskiego.

AGAD: Tzw. ML dz. I B nr 31

Mikrofilm: 7253

MK 82 (1256); 1552 25 II 1553 26 III. Ksi臋ga wpis贸w za podkaclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 105

MK 83 [1324]; 1552 28 III, 9 VIII, 15 VIII, 30 VIII, 14 IX, 17 – 27 X, 4 XI, 14 XII, !6 XII; 1553 30 I -1554 3 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana [XiX w.], zachowana fragmentarycznie, grzbiet zniszczony i oddarty. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi.Pocz膮tek ksi臋gi popruty. K. 1 nlb + 1 – 492. Brak k. 303. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 765

MK 84 [1260]; 1553 24 III – 1554 12 III. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowna [XIX w]. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 489. Podw贸jne k. 13, 81. [Uwaga: kopia wpisu z k. 466 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 67 – 71]. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 107

MK 85 [1270]; 1554 12 X – 1555 19 VI, 17 VII, 7 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 547 + 1 nlb. Brak k. 377. Podw贸jne k. 303, 424, 441. (Uwaga: kopia wpisu z k. 478 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr. 4 k. 72 – 73). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 108

MK 86 [1389]; 1554 20 II, 8 III, 12 III – 10 X, 16 X, 20 X 27 X, 28 X. Opr. wsp贸p艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, zachowana fragmentarycznie, konserwowana (XIX w). Na oprawie t艂oczony tutu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 462. (Uwaga: kopia wpisu z k. 348 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 74). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 109

MK 87 [1261 [s], 1317]; 1555 5 VI, 16 VI – 1556 18 X. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 – 544. Podw贸jne k. 89, 90, 325, 352, 353. K. 499 – 505 s膮 przestawione mi臋dzy 513 – 514. (Uwaga: kopia wpisu z k. 503 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 75- 77 Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS: V/2

Mikrofilm: 110

MK 88 1556 20 X – 1557 9 I Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + s. 1 – 470 + k.1 nlb.Brak s. 211 – 300. Kopia (XVIIIw.) cz臋艣ci ksi臋gi Metryki Koronnej 90 (k. 17 – 132v).

Mikrofilm: 111

MK 89 [1284]; 1556 12 II, 29 IX, 6 X, 12 X, !7 X – 1557 15 X, 18 X. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.) grzbiet ksi臋gi zniszczony. K. 2 nlb +1 – 486 + nlb. Brak k. 38. Podw贸jne k. 61, 94, 138, 421. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 113

MK 90 [1392]; 1556 19 I – 1558 1 I, 17 V, 26 V, 24 VI – 1X, 3 XII, 13 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.), grzbiet ksi臋gi u g贸ry naddarty. Ksi臋ga b. zniszczona, ubytki kart doklejane, pismo wyblak艂e. K.1 nlb + 17 – 442 + 1 nlb. Brak k. 1 – 16. K. 24 – 31 przestawione mi臋dzy k. 39 – 40. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 766

MK 91 [1202 [s], 1264]; 1557 17 X – 1559 28 I Opr. sk贸ra (XIX w.) b. zniszczona, physdesc ksi臋gi oderwana, grzbiet podarty, ksi臋ga rozpruta, karty podarte, wyblak艂e, podklejane. K. 1 nlb. + 8 – 639 + 1 nlb. Brak k. 1 – 7, 191 – 199, 233, 291 – 299, 413, 597, 602 – 608, 611, 614. Podw贸jna k. 176. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Przer臋bskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 114

MK 92 1557 17 X – 1559 28 I Opr. sk贸ra (XIX w.,). K. 1 nlb + s. 1 – 1300. Podw贸jne s. 283 – 284, 295 – 296, 311 – 312, 433 – 434, 1011, 1012, 1187 – 1188, 1243 – 1244. Kopia (XVIII w.,) cz臋艣ci Metryki Koronnej 91 (k. 8 – 120, 121v – 441v, 444v – 468v, 470 – 471v, 474 – 639).

Mikrofilm: 767.

MK 93 [1248]; 1558 25 IX, 28 IX, 30 IX – 1559 14 VII, 22 XII, 31 XII; 1561 24 IV, 26 V, 4 VI, 24 VI, 28 XI, 9 XII – 1562 15 I, 1 VI, 10 VII, 21 XI – 1563 26 I, 10 II, 12 III. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 768.

MK 94 1558 17 XI – 1559 29 I. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 4 nlb + s. 1 – 350. Ksi臋ga zawieraj膮ca wpisy testamentu kr贸lowej Bony i inwentarza klejnot贸w, kosztowno艣ci i stroj贸w po niej pozosta艂ych.

Mikrofilm: 122

MK 95 [1292]; 1559 24 I – 1562 13 I. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Filipa Padniewskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 115.

MK 96 [1424]; 1562 17 I – 1565 12 V. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 4 nlb + 1 – 475 + 1 nlb (Uwaga: kopia wpisu z k. 218 znajduje si臋 w tzw ML dz. V nr 4 k. 80 – 81). Ksi臋ga wpis贸w Piotra Myszkowskiego w. sekretarza kr贸lewskiego, a nast臋pnie podkanclerzego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 116.

MK 97 [1252]; 1562 20 XI, 12 XII, 1563 8 I – 27 III, 30 VII. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 769.

MK 98 [1244] 1563 4 XII – 1564 22 III (pal. Crac.); 1563 10 XII -1564 13 IV (pal. Sand.); 1564 21 I – 22 III (pal. Lubl.). Rewizje nada艅 w wojew贸dztwach krakowskim, sandomierskim i lubelskim.

Mikrofilm: 123.

MK 99 [1236]; 1564 18 IV – 1565 22 VI; 1556 24 IV – 7 IX. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra, t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 487 1 nlb (Uwaga: k 1- 3 przestawione. Kopia wpisu z k. 256 v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 84 – 85). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego D臋bi艅skiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 770

MK 100 [1349]; 1565 17 II, 2 III, 10 III, 13 III, 8 IV, 13 IV, 16 IV, 5 V, 12 V – 1567 23 VIII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 271 nlb. Brak k. 5,20. Podw贸jne k. 63, 124, 201, 243, 258. Potr贸jna k. 255. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Myszkowskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 117

MK 101 [1321]; 1566 16 V, 26 VI,19 VIII, 1 IX – 1567 10 VIII; 1568 6 IX – 1569 29 IV Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie fragment t艂oczonego tytu艂u ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 425 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 97v znajduje si臋 w tzw ML dz. V nr 4 k. 86 – 87 Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego D臋bi艅skiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 124

MK 102 [1560]; 1566 20 VII – 30 X; 1569 – -. Opr. aksamit czerwony, resztki wi膮zania ze z艂otego sznurka, brzegi kart z艂ocone. K. 1-280. Wpisy dokument贸w oraz diariusz czynno艣ci komisji kr贸lewskiej w Prusach.

Sprawy Prus Ksi膮偶臋cych za Zygmunta Augusta w r. 1566 – 1568, wyd. A. Pawi艅ski, [w:] 卢r贸d艂a dziejowe, t. VII, Warszawa 1879, s. 1 – 155. Mikrofilm: 125

MK 103 1567 23 IV, 6 V – 18 VII; 1569 – -. Opr. akasamit czerwony, resztki wi膮zania ze z艂otego sznurka, brzegi kart z艂ocone. K. 1 – 109. Sprawy ksi膮偶臋ce za Zygmunta Augusta…, 卢r贸d艂a dziejowe t. VII, s. 157 – 232. Wpisy dokument贸w oraz diariusz czynno艣ci komisji kr贸lewskiej w Prusach.

Mikrofilm: 126

MK 104 [1562]; 1568 27 IV – 9 VIII; 1569 – -. Opr. aksamit czerwony, wi膮zanie ze z艂otego sznurka, brzegi kart z艂ocone. K. 1 – 232. Sprawy Prus Ksi膮偶臋cych za Zygmunta Augusta…, 卢r贸d艂a dziejowe, t. VII, s. 233 – 339. Wpisy dokument贸w i diariusz czynno艣ci komisji kr贸lewskiej w Prusach.

Mikrofilm: 127

MK 105 [1317]; 1569 12 I – 13 VIII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserowowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 376 + 1 nlb. Brak k. 65v, 66v, 87v, 88v. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Franciszka Krasi艅skiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 118

MK 106 1569 Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, zniszczona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 175 (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 89v, 91v znajduja si臋 w tzw. ML dz.V nr 4 k. 88, 89). Ksi臋ga wpis贸w wyrok贸w sejmowych w sprawie egzekucji d贸br kr贸lewskich w wojew贸dztwach krakowskim, sandomierskim, pozna艅skim, kaliskim, sieradzkim, 艂eczyckim, brzeskim, ruskim, podolskim, lubelskim, be艂skim, p艂ockim, mazowieckim, rawskim, pruskim, uchwalonych na sejmie lubelskim w r. 1569 oraz dekret贸w sejmu warszawskiego z r. 1570.

Mikrofilm: 124

MK 107 [1249]; 1569 3 II, 15 III, 21 III, 22 III, 4 IV, 19 IV, 24 IV – 1570 9 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Oprawa zniszczona, cz臋艣ciowo oderwana od grzbietu. K. 1 nlb + s. 1 – 575. Brak s. 9 – 10, 323, 329. MRPS V/1.

Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego Dembi艅skiego.

Mikrofilm: 722.

MK 108 [1485]; 1569 4 IV, 24 IV, 25 VI, 28 VI, 28 VII, 31 VII, 1 VIII, 6 VIII, 9 VIII, 10 VIII, 11 VIII, 13 VIII, 15 VIII – 1571 6 IV, 20 IV, 25 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet ksi臋gi p臋kniety i naddarty. K. 2 nlb + 1- 460 + 1 nlb. Brak k. 158, 188, 372 – 377, 388, 425, 426. Podw贸jne k. 356, 357. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Franciszka Krasi艅skiego.

MPRS V/2.

Mikrofilm: 119

MK 109 [1349]; 1566 8 XI; 1570 24 I, 25 I, 29 V – 1572 4 VI, 12 VI, 14 VI, 16 VI, 17 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w. ). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Oprawa p臋knieta, grzbiet ksi臋gi u g贸ry oddarty. K. 2 nlb. + s. 1 – 875 + k. 1 nlb. Podw贸jne s. 802. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego Dembi艅skiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 773.

MK 110 [1482]; 1569 3 VII; 1570 1 V, 1 VIII, 28 IX; 1571 5 II, 15 III, 6 IV – 1572 23 V. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 416 + 1 nlb. Brak k. 66, 330 – 339, 414. Podw贸jna k. 109. (Uwaga: kopia wpisu z k. 371v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr k. 90 – 91). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Franciszka Krasi艅skiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 120

MK 111 1574 27 II 11 VI. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 367 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego Dembi艅skiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 136

Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.27 Constitutio per Casprum Kriniczki Petrum Sluzewski affinem suum in suum legittimum plenipotentem ad repetendam reformationem olim Reginae filiae olim Petri Kriniczki, sororis suae, per olim Nicolaum Czi膮glo inscriptam tum et ad repetendum summam 200 flor. atque auri, argenti, margaritarum, rerumque aliarum post mortem dictae olim Reginae derelictarum et testamento per dictum Nicolaum Czi膮glo ipsi Casparo legatarum facta, approbatur. MK 111, 1-1v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Cessio iurium super villis Lugowo et Wolia in distr. Lucoviensi sitis per nob. Stanislaum et Simonum Lugowsczi heredes in Lugy habitorum, quae iura pater ipsorum heredum a Simone Lugowski praeposito Miechoviensi modo donationis perpetuae in actis terrestribus Lubliniensibus contentae habuit, in personam Sebastiani Turowski heredis in Turowo facta, approbatur. MK 111, 8-8v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Inscriptio debiti 200 flor. per nob. Felicem Turowski heredem in Lugy nob. Sebastiano Turowski heredem in Turowo sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 8v-9v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Venditio sortium hereditariarum in villis Borzymy et Suleye in distr. Lucoviensi sitis per nob. Felicem, Stanislaum et Simonem Lugowsczy nepotes ex fratre olim Joannis Lugowski, heredes in Lugy, nob. Sebastiano Turowski heredi in Turowo pro 10000 flor. facta, approbatur. MK 111, 9v-10v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Cessio iuris, tam advitalitii in et super tenuta seu capitaneatu Christburgensi in terris Prussiae sito, ab olim Sigismundo Augusto rege habiti, quam alii iuris ad summas peccuniarias super eodem capitaneatu inscriptas, per Albertum Pierzchlinski Archacio Czema palatino Pomeraniae et capitaneo Gnevensi facta, confirmatur. MK 111, 11-12. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Donatio perpetua per Annam de Przer膮b relictam olim Andreae Sarnowski villarum hereditariarum, videlicet Brzezie, Viaszd, Rzaszka in distr. Cracoviensi atque Jadowniki, Wietrzichowicze, Schimonowicze, Drohecz, Zabawa, Bren, Oliessno, Smegorzow, Damojowicze, Trzebina, Wyganowo in terra Sandomiriensi sitarum, super eandem Annam post olim Sophiam de Pieskowa Skala consortem olim Jacobi de Przer膮b castellani Siradiensis iure naturalis successionis devolutarum, Petro Przerembski de Przer膮b preposito ecclesiae cathedralis Cracoviensis, fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 1v-3v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Inscriptio summae 350 flor. debiti per Nicolaum Przerembski capitaneum Opoczinensem, filium olim Vincentii Przerembski castellani Rosperiensis, Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski, amitae suae sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 3v-5v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Petrum Przerembski praepositum ecclesiae cathedralis Cracoviensis Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski, sorori suae germanae, sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 5v-7. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Quietatio Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski per Petrum Przerembski praepositum ecclesiae cathedralis Cracoviensis, fratrem ipsius, a conditionibus tuitionis et evictionis super bona Damiowicze, Trzebina et Wignanow in palat. Sandomiriensi sita, sibi per dictam Annam sororem suam inscripta, approbatur. MK 111, 7-7v. Cracoviae, 1574.03.05 Renuntiatio Nicolai Kroczewski heredis in Kroczewo, Strubiny et Zai臋czki de donatione sortium earundem villarum, per Alexium Kroczewski parochum Premisliensem, fratrem suum antea sibi facta necnon admissio Stanislaum Kroczewski, alium fratrem suum, ad cohereditatem dictarum villarum, ea conditione adiecta, ut ipsi fratres divisionem praefatorum bonorum per Gradum Sdunowski superarbitrem designatum faciant, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 29v-30v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Obligatio bonorum hereditariorum Sczerbinek et Kruska in distr. Naklensi sitarum necnon libera incisio arborum in silva dicta Szisz ad villam Podrozna pertinente per Stephanum Grudzinski heredem in Miemczino Jacobo Zalieski tenutario Piassecznensi ad decursum 3 annorum pro summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 186-188. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Stephanus Grudzinski heres in Miemczino recognovit, quia licet certa inscriptione bona sua herditaria villas Sczerbinnek et Gruska in distr. Naklensi sitas in summa 5000 flor. ad decursum 3 annorum Jacobi Zalieski tenutario Piassecznensi obligavit et de facto eidem in ius ipsum obligatorium intromissionem dedit, nihilominus idem Stephanus Grudzinski praesenti inscriptione se super omnibus bonis suis inscripsit et obligat, quia si et iquantum praefatus Jacobus Zalieski summam praedictam 5000 flor. post decursum 3 annorum quocumque tempore a dicto Stephano Grudzinski habere voluerit extunc idem Stephanus Grudzinski praefato Jacobo Zalieski debet et tenebitur eam summam circa acta cancellariae regiae effectualiter solvere et reponere ad simplicem obdestinationem per ministerialem terrestrem in 20 septimanis a praefata obdestinatione facienda sub vadio similis summae 5000 flor. Haec recognitio approbatur. MK 111, 188-189. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.06 Resignatio sortium hereditariorum in villis Czulicze et deserta Czermiechow in distr. Prossoviensi iacentibus per Dorotheam, relictam viduam olim Jacobi Woicziechowski, nunc vero consortem Stanislai Tchorzowski, gener. Alberto Okolski pro 6710 flor. facta, approbatur. MK 111, 13-16. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis,1574.03.08 Consensus eximendi advocatiam in oppido Grodek sitam de manibus successorum nob. Nicolai et Joannis Cziessniskich nob. Andreae Sokolniczki una cum advitalitate conceditur. MK 111, 16-17. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Locatio in arendam bonorum obligatoriorum Rogienicze et Ogarka in distr. Chancinensi sitorum Sophiae de Przibislawicze, relictae viduae olim Petri Goslawski de Bebelno, per Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczi de Przibislawicze, fratres ipsius germanos, ad decursum 10 mensium facta, approbatur. MK 111, 17-18v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Quitatio Petri, Stanislai et Joannis fratrum Oraczowskie per Sophiam Goslawska, relictam olim Petri Goslawski de Bembelno, sororem eorum germanam, de satisfactione pro summa 100 flor. ad se post mortem Catharinae Goslawska sororis suae germanae steriliter defunctae devoluta et hoc ex assignatione dotis, per olim Petrum Oraczowski patrem ipsarum inter ipsas facta, approbatur. MK 111, 18v-19. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Reminiscere (8 mar.). Quitatio Andreae, Petri, Stanislai, Joannis et Christophori Goslawskie de Bembelno, filiarum et successorum olim Petri Goslawski de Bembelno, per nob. Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczy de satisfactione pro summa 100 flor. super villa obligatoria Rogienicze et aliis eorundem vero Goslawski bonis hereditariis coniunctim inscripta tum et alia quietatio de satisfactione pro summa 700 flor. olim Petro Oraczowski patri ipsorum Oraczowsczy ab olim Petro Goslowski debita, approbatur. MK 111, 19v-20. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Inscriptio 24000 flor. debiti per Nicolaum Christophorum Radziwil ducem de Olyka et Nieszwiesz, marsalcum curiae Magni Ducatus Lithuaniae, Alberto Pierzchli艅ski in omnibus bonis suis hereditariis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 30v-33. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.10 Relatio ministerialis terrestris terrae Cracoviensis intromissionis Sophiae Philipowska, relictae viduae olim Hieronimi Philipowski in villam Jawiszowicze, per Nicolaum Mischkowski filium olim Joannis Mischkowski castellani Osvienczimensis, heredem dictae villae Jawiszowicze, iuxta inscriptionem super summam 6000 flor. in et super praefata villa dictae Sophiae obligatam facta, in acta cancellariae regis inscribitur. MK 111, 12-12v. Cracoviae in comitiis gen. coronationis, 1574.03.10 Donatio perpetua sortium bonorum hereditariorum in villis Olsyny et Sukman in distr. Czchoviensi sitis Martino Goreczki de Gorki in terra Siradiensi per Remigianum Buczinski heredem sortium in Olsyny facta, ea conditione adiecta, ut dictus Martinus Goreczki eadem bona suis propriis peccuniis in summas 3000 flor., in quibus sunt obligata exemat, approbatur. MK 111, 24v-27. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.11 Inscriptio 2000 flor. debiti per Martinum Goreczki de Gorki in terra Siradiensi Remigiano Buczinski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 27-29. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.11 Litterae officii castrensis Luceoriensis, idiomate Polonico scriptae, de data 1573, w Luczku, 4 stycznia, continentes in se litteras Constantini de Ostrog palatini Kiioviensis, supremi marsalci terrarum Volhiniae et capitanei Vladimiriensis, idiomate Polonico scriptas, de data 1573, w Krvpcy, 3 stycznia, continentes in se transfusionem obligationis villarum suarum hereditariarum Kowalie et Pleszow in distr. Cracoviensi Prossoviensique sitarum, ab olim Sophiam de Tarnow coniuge sua Sebastiano a Mielecz castellano Cracoviensi et capitaneo Brzestensi Cuiaviae pro summa 20000 flor. factae, in personam Martini Liczko praepositi Tarnoviensis, approbantur. MK 111, 66v-69v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Obligatio oppidi Lanczuth cum suburbio Germanico et pascuario in fine suburbii Polonici sito tum et praedii sub eodem oppido una cum molendino Mieisczki in fluvio Wysloka villarumque Swi臋thoslawowa Wola et Pyszowa, minerae cum piscina et cum silvis ad eadem bona antiquitus pertinentibus, per Christophorum Pileczki filium olim Christophori, heredem oppidi Lanczuth, Barbarae de Stoyanicze, relictae viduae olim Christophori Pileczki, matri suae, in summa 8000 flor. facta, approbatur. MK 111, 33v-36. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Inscriptio summae 3300 flor. debiti per Christophorum Pileczki de Pilcza et Lanczuth heredem Stanislao Karwiczki capitaneo Latovicensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 38v-42v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Martinum Czurilo heredem de Thwierdza gener. Stanislao Karwiczki sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 42v-46. Cracoviae in conv. coronationis,1574.03.15 Inscriptio summae 450 flor. debiti per nob. Sebastianum Turowski nob. Melchiori Walbach sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 46v-48. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.15 Advitalitas super oppido Lanczuth cum suburbio Germanico et pascuario in fine suburbii Polonici sito tum et super praedio sub eodem oppido una cum molendino Mieisczki in fluvio Wysloka villisque Swiethoslawowa Wola et Pyszowa, minera cum piscina et silvis per Christophorum Pileczki filium olim Christophori Pileczki et Barbarae de Stoyanicze, coniugum, heredem oppidi Lanczuth eidem Barbarae, matri suae facta, approbatur. MK 111, 48v-52. Cracoviae in conv., 1574.03.15 Obligatio villarum hereditariarum, videlicet Juchla, Skole, Hrebienyow, Chrostow, Szlawszko, Plawie, Kozieiow, Tarnawka, Olowieczko, Komarniczki et Polana in distr. Premisliensi sitarum per Constantinum ducem Ostrogiensem palatinum Kiioviensem et capitaneum Vladimiriensem tanquam administratorem earundem villarum hereditariarum liberorum suorum ex olim Sophia de Tarnow coniuge sua procreatorum, nob. Ihnatio Misczowski pro summa 8000 flor. usque ad exemptionem et persolutionem eiusdem summae facta, approbatur. MK 111, 91v-93v. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.15 Inscriptio summae 50 flor. debiti per nob. Andream Jaczinski nob. Joanni Jaczinski fratri suo patrueli sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 94-95. Cracoviae, 1574.03.15 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Korczyn de data 1571, in castro Novae Civitatis Korczyn, sab. p. Assumptionis Mariae (18 aug.), continentes in se venditionem sortis villae Pleszow in distr. Cracoviensi sitae, quam villam olim Martinus de Zborow castellanus Cracoviensis de manibus olim Caroli Christophori ducis Munsterbergensis acquisivit, per Petrum Zborowski, filium olim Martini Zborowski castellani Krzyvinensis et nepotem praefati Martini de Zborow castellani Cracoviensis, Martino Liczko praeposito Tarnoviensi pro 10000 flor. factam, approbantur. MK 111, 126-129. Cracoviae, 1574.03.15 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Korczyn de data 1571, in castro Novae Civitatis Korczyn, sab. p. Assumptionis Mariae (18 aug.), continentes in se donationem sortium in villis Kowalia, Z臋boczin, Zerkow, Gr臋boczin et Mniszow in distr. Cracoviensi sitas, quas villas olim Martinus de Zborow castellanus Cracoviensis de manibus olim Caroli Christophori ducis Munsterbergensis acquisivit, per Petrum Zborowski, filium olim Martini Zborowski castellani Krzyvinensis et nepotem praefati Martini de Zborow castellani Cracoviensis, Martino Liczko praeposito Tarnoviensi factam, approbantur. MK 111, 129-132. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Obligatio ratione summae 500 flor. inter nob. Stanislaum Sikorski et Nicolaum Mniszek de Magna Kunczicze capitaneum Lucoviensem tum et nob. Joannem ac Nicolaum Kowalewskie fratres germanos, occasione decreti ultimae instantiae in causa villarum Tarnowieczek, Wroczianka et Chliebna inter eos prolati facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 22-24v. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Litterae binae hic non ingrossatae: 1) Hieronimi Krzizanowski abbatis Thinecensis, de data 1571, in arce Thyniecensi, 30 septembris, continentes in se arendationem ad vitam oppidi Opatowiecz conventus Thinecensis proprii cum villis, praediis, molendinis universisque utilitatibus ex tenuta dicti oppidi provenientibus, per eundem conventum Thinecensem Alberto Padniewski capitaneo Diboviensi pro 300 flor. singulis annis persolvendis factam; 2) Philippi Padniewski episcopi Cracoviensis, de data 1572, in Bodz臋czin, 21 februarii, continentes in se approbationem supradictae arendationis per eum ipsum episcopum tanquam loci ordinarium, nunc praefato Alberto Padniewski capitaneo Diboviensi confirmantur. MK 111, 36v-37. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria inter Andream Rei de Naglowicze et Catharinam, filiam secundi matrimonii Valentini Dembienski de Dembiani cancellarii Regni, coniuges facta, approbatur. MK 111, 37v-38v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Advitalitas super villis regiis Straszewo et Trcziano in distr. Stumensi sitis Georgio et Fabiano Branthy de Hogendorff, fratribus germanis et modernis earundem tenutariis tum et coniugibus ipsorum, itidem sororibus germanis Catharinae et Margaretae Rabowny, conceditur. MK 111, 52-53v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Venditio sortium villarum hereditariarum Tharnowieczek, Wroczianka et Chliebna, post mortem olim Nicolai, filii Pauli Galiewski steriliter defuncti super Joannem et Nicolaum fratres germanos Kowalewsczy iure naturalis successionis devolutarum, per ipsos Kowalewsczy Nicolao Mniszek de Magna Kunczicze pro summa 3000 flor. facta, approbatur. MK 111, 57v-62. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Inscriptio summae 300 flor. per nob. Jacobum et Joannem Glowaczczy, filios olim Laurentii Glowaczki heredis in Glowaczewicze in distr. Szadkoviensis, nob. Catharinae consorti Andreae Szczepanowski, amitae suae germanae ratione dotis de bonis paternis et maternis ipsi concernentis debitae, videlicet in decursus 10 septimanarum a receptione certae summae pecuniariae de manibus Joannis Chothkiewicz comitis in Sklow, capitanei Samogitiensis, marsalci supremi Magni Ducatus Lithuaniae, gener. olim Stanislao Glowaczki patruo ipsorum germano certis litteris asseccuratae, quam certam summam ipsi Glowaczkie uti legitimi successores eiusdem olim Stanislai Glowaczki concernunt solvere, sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 111, 177v-178v. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Abrenuntiatio nob. Catharinae Glowaczka, consortis Andreae Szczepanowski, de omnibus bonis suis paternis et maternis ac de devolutionibus post gener. olim Stanislaum Glowaczki derelictis necnon de dote per olim gener. Laurentium Glowaczki sibi et olim nob. Agneti Glowaczka sorori germanae steriliter defunctae inscripta, nunc a nob. Jacobo et Joanne, filiis praefati olim Laurentii Glowaczki heredis in Glowaczewicze in distr. Szadkoviensi satisfactae, approbatur. MK 111, 178v-179. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.16 Recognitio nob. Andreae Szczepanowski, quia postquam summam 300 flor. a nob. Jacobo et Joanne Glowaczkie inscriptam et acceptam, tenebitur in instanti inscriptionem reformationis dotis et dotalitii nob. Catharinae Glowaczka consorti suae in bonis suis hereditariis respectu praefatae summae acceptae eidem coequivalenti, sub vadio similis summae facere, approbatur. MK 111, 179-180. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Divisio bonorum hereditariorum inter gener. Joannem, Martinum, Jacobum, Catharinam et Annam Krezowie, filios et filias olim Nicolai Kreza heredis in Bobolicze, tam paternorum et maternorum, quam post olim Hieronimum Schafraniecz de Pieskowa Skala capitaneum Chenczinensem avum ipsorum iure naturali ad eos devolutorum, facta in hunc modum: Joannes Kreza possidebit omnia bona paterna, videlicet castrum Bobolicze cum praedio, villas M臋gowa cum praedio, Mzorow cum praedio, Thomiszowicze cum praedio, Lgot [?], Ogorzelik, Zdow, Bobolki deserta, Niegowka deserta, Sadowie deserta, Dambrowno et Zalieszicze; Martinus, Jacobus, Catharina et Anna Krezowie accipient bona post praefatum olim Hieronimum Schafraniecz avum ipsorum devoluta, videlicet oppidum Wlosczowa cum advocatia, villas Wlosczowa cum praedio et cum iure patronatu et praesentandi plebanum ad ecclesiam parochialem in eadem villam existentem, Wolia Wiszniowa, Nieznanowicze cum praedio, Zambrzecz, Sulkow, Ostrow, Borowa Karczma, Czarthossowy, Jedlie, 艁opuzno et Mniow, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 180-182. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.03.17 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet praedii Popielarski cum agro Golienowska nuncupato una cum prato in loco Pogorzelcze dicto tum et 2 cmethonum possessionatorum Sponara et Michno dictorum una cum hortulania Dudzinska in suburbio civitatis Lanczuth in distr. Przeworscensi consistentium per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth, fam. Martino Wi臋czek servitori suo et coniugi ipsius ad vitae eorum tempora pro 300 flor. facta, approbatur. MK 111, 64-66v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.17 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet praedii in suburbio Polonico in oppido Lanczuth cum agris, pratis, allodiis, 5 cmethonibus et 4 hortulanis ibidem existentibus, per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth, fam. Casparo Schulcz servitori suo ad vitae eius tempora pro summa 600 flor. facta, approbatur. MK 111, 82v-84v. Cracoviae in conv., 1574.03.17 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Martinum Czurilo de Stoyanicze Christophoro Pileczki, filio olim Christophori, sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 89v-91v. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.03.18 Arendatio villae Markowa cum praedio ibidem sito Christophori Pileczki filii olim Christophori hereditariae, per eum ipsum Georgio Jazlowieczki a Buczacz palatino terrarum Russiae generalis, supremo capitaneo exercituum Regni, capitaneo Sniatinensi, Czerwonogrodensi et Lubaczoviensi modo obligatorio paulo ante inscriptae, nunc per eundem Jazlowieczki praefato Christophoro Pileczki ad 2 annos facta, approbatur. MK 111, 62-64. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.18 Obligatio villae hereditariae Markow in distr. Przeworscensi sitae per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth et bonorum eo pertinentium Georgio Jazlowieczki de Buczacz palatino Russiae, capitaneo Lubaczoviensi, Sniatiniensi et Czerwonogrodensi de decursum 6 annorum pro summa 16900 flor. facta, approbatur. MK 111, 76-82v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.18 Obligatio villarum hereditariarum, videlicet Gluchow et Sanina cum praediis, piscinis, molendinis ac cum libro usu pro domestico silvarum ad oppidi Lanczuth et ad easdem villas pertinentium, per Christophorum Pileczki de Pilcza heredem praefatorum bonorum Sebastiano Lig臋za de Bobrek filio olim Achacii, ab actu praesenti ad festum Natalis Christi proxime venturum pro summa 9000 flor. facta, approbatur. MK 111, 84v-89v. Cracoviae, 1574.03.19 Donatio perpetua sortium bonorum hereditariorum in oppido Horozonka villisque Horozonka et Wolosczizna in distr. Haliciensi sitis per Hieronimum Makowieczki heredem in Nacza et in aliis bonis suis in distr. Novogrodensi possessis tum et in praefato oppido Horozonka villisque Horozonka et Wolosczizna post olim Gregorium Makowieczki vexilliferum Haliciensem, fratrum suum germanum iure naturalis succesione devolutis, Joannis Makowieczki fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 53v-57v. Cracoviae in conv., 1574.03.20 Donatio perpetua sortium in villa hereditaria Czermno in distr. Opocznensi sita per Andream Czermienski burgrabium castri Cracoviensis gener. Nicolao, Petro et Leonardo Jop fratribus suis patruelibus facta, approbatur. MK 111, 108v-110v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Leopoliensis, de data 1573, in castro inferiori Leopoliensi, f. 4 p. Trium Regum (7 ian.), continentes in se donationem sortium villarum hereditariarum maternarum, videlicet inferioris Lipicza et superioris Sarnek in distr. Haliciensi sitarum per Petrum Herborth, filium Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis et Catharinae Szaporowska, heredem sortium praedictarum villarum, Paulo Skotniczki vexillifero Haliciensi facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 99-104. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1573, in curia regia Varsoviensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se inscriptionem summae 3000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem Andreae comiti a Gorka castellano Miedzyrzecensi, capitaneo Gnesnensi, Walczensi et Jaworoviensi in et super omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 104-106. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1573, in curia regia Varsoviensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se recognitionem Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis, heredis in Glemboka, qua recognitione idem Nicolaus Herborth Andreae comiti a Gorka castellano Miedzyrzecensi bona ab eodem sibi in obligatione descripta, videlicet medietatem oppidi Sczebrzeszyn ac medietatem eiusdem curiae seu castri villarumque ad id pertinentium arendare et arendam recognoscere sub vadio 10000 flor. tenebitur, nunc approbantur. MK 111, 106v-108v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Quietatio per Andream comitem a Gorka castellanum Miedzyrzecensem, capitaneum Gnesnensem, Walczensem et Jaworoviensem Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis ex inscriptione castrensi Varssaviensi de data 1573, Varschoviae, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), qua inscriptione idem Nicolaus Herborth praefato Andreae a Gorka bona medietatis oppidi Sczebrzeszyn sub vadio 10000 flor. obligavit, approbatur. MK 111, 111-111v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Arendatio bonorum obligatoriorum, videlicet medietatis oppidi Sczebrzeszyn una cum medietate curiae sue castri et villarum ad id pertinentium, in obligatione ab Andrea comite a Gorka castellano Miedzyrzecensi Nicolao Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensi pro summa 10000 flor. descriptorum, per eundem Nicolaum praefato Andreae usque ad 25 septembris facta, approbatur. MK 111, 112-114. Cracoviae, 1574.03.22 Quietatio Joannis de Tomicze castellani Gnesnensis per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum Russiae de satisfactione pro summa 800 aureorum Hung., approbatur. MK 111, 114-114v. Cracoviae, 1574.03.22 Quietatio Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis per Andream comitem a Gorka castellanum Miedzyrzecensem, capitaneum Gnesnensem, Walczensem et Jaworoviensem de summa 3000 flor. debiti, sibi per eundem Nicolaum Herborth inscripta et obligata, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 117-117v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Inscriptio summae 3300 flor. debiti per Petrum Zborowski a Zborow palatinum Sandomiriensem Kiliano Droyowski de Droyow in villis suis hereditariis Pieczeniegi et Strzelcze in distr. Vislicensi sitis facta, approbatur. MK 111, 118-120v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Reformatio 6000 flor. ratione dotis et aliorum 6000 flor. ratione dotalitii per Kilianum Droyowski de Droyow, heredem villae Zakowa Christinae filiae Stanislai Sobek de Suleyow castellani Sandomiriensis et thesaurarii Regni, consorti suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 120v-122. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1753, in curia regia Warschowiensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se litteras Alberti Czarnkowski castellani Rogoznensis et capitanei Costensis, idiomate Polonico scriptas de data 1573, w Warszawie, 15 maya, continentes in se arendationem villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa Szerednicza et Ropinka, a Barbara de Fulstin coniuge Andreae comitis a Gorka castellani Miedzyrzecensis capitaneique Walczensis, Gnesnensis et Jaworoviensis praefato Alberto Czarnkowski obligatarum, per eum ipsum Albertum Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensi factam, approbantur. MK 111, 122-124v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Donatio sortium bonorum hereditariorum maternorum ubicumque sitorum per Christinam filiam olim Stanislai Sobek de Suleiow castellani Sandomiriensis et thesaurarii Regni, consortem vero Kiliani Droyowski de Droyow, Christophoro, Petro et Stanislao filiis praefati olim Stanislai Sobek, fratribus suis germanis facta, approbatur. MK 111, 125-126. Cracoviae, in conv. Regni gen., 1574.03.22 Transfusio per fam. Lucam et Casparum L臋kawsczy filios et successores fam. Stanislai Danielis de Casimiria dicti L臋kawski, tenutarios advitalitii villae minoris Modlnicza et praedii Klemienskie vigore privilegii a conventu monialium Zwierzynecensium extra civitatem Cracoviensem existente ipsi Stanislao Danieli et liberis eius dati iuris sui naturalis successionis post mortem parentis ipsorum ad omnia bona mobilia in eadem villa minori Modlnicza spectantis et a praefatis monialibus coenobii Zwierzinecensis violenter rapta, nob. et excellenti Stanislao Zawaczki doctori philosophiae et medicinae consuli Cracoviensi, tutori suo ac fratris illorum defuncti Stanislai et sororis Catherinae, pro satisfactione ratione impensarum per eundem tutorem inceptarum facta, approbatur. MK 111, 344v-347. Cracoviae in conv., 1574.03.24 Inscriptio summae 400 flor. debiti per Martinum Lwowski heredem in Kruszina et Gawlow in distr. Radomscensi Annae de Przeramb, relictae viduae olim Andreae Sarnowski de terra Siradiensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 95-98v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.24 Reformatio summae 12000 flor. ratione dotis et similis summae 12000 flor. ratione dotalitii per Joannem Pileczki capitaneum Hrodlensem Elisabeth Herborthowna filiae olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis, condorti vero suae in et super villis suis herediatriis, videlicet Zaliesie, Byala, Budziwoy et Matissowka facta, approbatur. MK 111, 352v-353v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.24 Tutores Raphaelis et Annae puerorum minorennium Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, videlicet Jacobus Seczygniowski capitaneus Schidloviensis, Joannes Ligeza de Bobrek tribunus Sanocensis, Christophorus Pileczki nepos ex fratre praefati Joannis Pileczki et Elisabeth Herborthowna filia olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis, coniux vero dicti Joannis Pileczki, assignati et constituti approbantur. MK 111, 353v-355. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.26 Obligatio lapideae in vico Swieczka Cracoviensi, inter domum fam. Stanislai Dreznar ex una et successorum olim fam. Alberti Raschkowski partibus ex altera sitae, ab iure civili exemptae, per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum Maczieiowsczy, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis nob. Christophoro Moczarski ratione 1000 flor. debiti facta, approbatur. MK 111, 132-135. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Cessio iuris advitalitii super villa Dobrzankow ab olim Sigismundo Augusto rege Euphemiae Lenczka concessi, illo tempore in et super eandem Regiam Maiestatem ob facinus Sophiae Bogaczka consortis olim Nicolai Bogaczki iure caduco devoluta, per eam ipsam Euphemiam, relictam olim Lucae Lenczki de Ul臋ze praefecti cubiculi regii et capitanei Wolpensis Barbarae Dzierzgowska filiae olim Felicis Augusti Dzierzgowski castellani Sochaczoviensis et capitanei Ossiecensis, consorti Stanislai Maczieiowski capitanei Zawichostensis facta, approbatur. MK 111, 135v-137. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Approbatio per Dorotheam de Piotrkowicze, consortem Joannis Christophorski castellani Vielunensis inscriptionis castrensis Petricoviensis, vigore cuius inscriptionis praefatus Joanes Christoporski maritus suus Joanni Gomolinski subdapifero Siradiensi summam 1125 flor. in villis suis hereditariis Gorzkowicze Minus et Rzuchowicze inscripsit et assecuravit, approbatur. MK 111, 137-138. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Inscriptio summae 2050 flor. debiti per Stanislaum Maczieiowski heredem in Maczieiowicze et Chodel, capitaneum Zawichostensem, Euphemiae de Ul臋ze, relictae viduae olim Lucae Lenczki in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 138-139v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Donatio sortium in villis hereditariis Kamionowo et D膮bek in terra Lomzensi sitis per Nicolaum filium olim Petri Kamionowski, heredem in ibidem Vito filio olim Pauli Kamionowski, heredi in praefatis villis, approbatur. MK 111, 139v-140v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Approbatio per Stanislaum Maczieiowski filium olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis decretorum, lucrorum et perlucrorum omnium pro vadio cum summa principali, iunctim videlicet pro 3500 flor. in actis conventionalibus Lublinensibus ratione non solutionis summae principalis 1750 flor. descriptorum tum et ratione intromissionis in villam Nowoszielcze praefati Stanislai Maczieiowski hereditariam, olim Petro Goslawski non datae, nunc Andreae, Petro, Stanislao, Joanni, Christophoro, Agneti et Sophiae, liberis praedicti olim Petri Goslawski facta, approbatur. MK 111, 141-143. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Christphorus Goslawski de Bebelno tamquam tutor et patruus Andreae, Petri, Stanislai, Joannis, Christophori, Agnetis et Sophiae Goslawskich, liberorum minorennium olim Petri Goslawski, Stanislaum Maczieiowski capitaneum Zawichostensem, quamprimum ipse Maczieiowski praefatis minorennibus Goslawskim summam 3100 flor. certi debiti persolvet, quietare tenebitur. Haec recognitio approbatur. MK 111, 143-145. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Inscriptio summae 550 flor. debiti per Nicolaum Fanello filium olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae Joanni Christoporski castellano Vielunensi in et super villa sua hereditaria Garlicza in distr. Cracoviensi sita facta, approbatur. MK 111, 149-151. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.27 Transfusio iuris reformationis dotis per Barbaram de Charlicz, olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae, nunc vero Nicolai Stadniczki de Zmigrod secundi matrimonii consortem in et super medietate omnium bonorum ab olim Sigismundo Fanello primo marito suo inscriptae, videlicet in et super 500 flor. dotis et totidem dotalitii in personam Nicolai Fanello filii sui cum primo marito suo procreati facta, approbatur. MK 111, 146v-147v. Cracoviae in comitiis gen., 1574.03.27 Recognitio Nicolai Fanello, filii olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae, sibi satisfactum esse a Barbara de Charli臋z relicta vidua praefati olim Sigismundi Fanello, nunc consorte Nicolai Stadniczki de Zmigrod, matre sua, pro omnibus bonis mobilibus post patrem suum derelictis ac sibi iure naturalis successionis devolutis, approbatur. MK 111, 147v-148. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.27 Quietatio Nicolai Stadniczki de Zmigrod heredis in Zielenicze per Joannem Christoporski de Christoporzicze de satisfactione pro summa 1100 flor., sibi per eundem Nicolaum Stadniczki in actis castrensibus Cracoviensis anno 1573 super certis bonis inscripta, approbatur. MK 111, 148-149. Cracoviae in comitiis gen. coronationis, 1574.03.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1571, Varschovia, 29 maii, continentes in se assignationem pensionis annuae seu stipendii 20 marc. ex proventibus zupparum Cracoviensium nob. Martino Andreopolitano musico regio quotadiano ad vitae eius tempora factam, confirmantur. MK 111, 20v-22. Cracoviae in coronatione, 1574.03.29 Donatio perpetua villae Zielienicze in distr. Prossoviensi sitae, hereditariae Dorotheae de Piotrkowicze filiae olim Nicolai Glinski, consortis Joannis Christoporski heredis in Christoporzicze castellani Vielunensis, per eandem Dorotheam una cum consensu praefati mariti sui tum et Christophori Glinski in Belzow fratris patrui et Stanislai Glinski in Przibienicze nepotis ex fratre dictae Dorotheae de linea paterna proximiorum gener. Nicolao Stadniczki de Zmigrod facta, approbatur. MK 111, 172v-175v. Cracoviae in coronatione, 1574.03.28 Arendatio ad vitam villarum Rudawa cum praedio, Dudzicze et Dworzec Jendrzejowski in distr. Mscziboviensi seu Wolkoviensi in Magno Ducatu Lithuaniae sitarum per Barbaram de Charli臋sz consortem gener. Nicolai Stadniczki de Zmigrod, tenutricem earundem villarum Nicolai Fanello filio suo cum primo marito olim Sigismundo Fanello magistro coquinae regiae procreato facta, approbatur. MK 111, 175v-177v. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Quietatio gener. Nicolai Malochowski per nob. Martinum Skarbinski de satisfactione pro summa 1000 flor. debiti ab eo levata approbatur. MK 111, 151-151v. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Donatio domus ligneae cum horto eiusdem domus adiacente, inter metas fam. Joannis Bretha et fam. Joannis Blazy dictii Czech ex utraque partibus in loco dicto Na Krupnikach in civitate Garbarze consistentis per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Gasparum fratres germanos Maczieiowsczy de Chodel, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis hon. Georgio dicto Franczkowicz indigenae suo incolae ducatus Silesiae civitatis Thesinensis, servitori eorundem Maczieiowsczy facta, approbatur. MK 111, 152-153. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.29 Inscriptio 3000 flor. debiti per Gasparum Maczieiowski heredem in Maczieiow et Wieliopolie Stanislao Maczieiowski capitaneo Zawichostensi, fratri suo germano in et super oppido suo Wieliopole in distr. Pilznensi sito facta, approbatur. MK 111, 153v-154v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.29 Divisio bonorum hereditariorum inter Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum fratres germanos Maczieiowsczy, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis, heredes de Chodel, Maczieiow et Romanow facta in hunc modum: Stanislaus Maczieiowski possidebit dimidium civitatis Chodel cum Komaszicze ac aliis villis ea pertinentibus, suburbium dictum Czwarthek extra muros civitatis Lublinensis et curiam in eadem civitate iacentem, tum et bona Romanow in distr. Leopoliensi, Nowoszielcze et Rubieszowicze in distr. Przemisliensi sita; Casparus Maczieiowski tenebit oppida Maczieiow et Wielopolie cum attinentiis in distr. Pilsnensi ac curiam seu lapideam in circulo civitatis Cracoviensis consistentem, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 155v-159. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Litterae officii castrensis Novae Civitatais Korczyn de data 1572, in castro Novae Civitatis Korczin, f. 2 p. Procopii (7 iul.), in quibus Petrus Zborowski palatinus Sandomiriensis, Joannes Zborowski capitaneus Odolanoviensis, Andreas Zborowski gladifer Regni, Samuel Zborowski et Christophorus Zborowski, fratres germani, patrui vero et tutores puerorum minorennium, videlicet Christophori et Petri ac bonorum olim Nicolai Zborowski fratris sui germani Simoni Lugowski praeposito Miechoviensi et notario thesauri Regni bona hereditaria, videlicet castrum Korzkiew ac villas Grebienicze, Bialy Koscziol, Maszicze, Januszowicze, tabernam Chochol et medietatem villae Pekovicze in distr. Cracoviensi sitae una cum molendinis vulgo nuncupatis sliosarnie, foliusze et papiernia ad rationem summae 18000 flor. ipsi Simoni Lugowski debitae vendunt, nunc approbantur. MK 111, 161-168. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Quietatio Abraham filii olim Jacobi Herborth de Fulstin necnon Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis, Joannis Zamoiski capitanei Belsensis et Zamechensis et aliorum tutorum eiusdem Abraham per Gasparum heredem oppidi Wielopole et Stanislaum capitaneum Zawichostensem fratres germanos Maczieiowsczy de satisfactione pro paraphernalibus, post olim Elisabeth de Stoyanicze primarum nuptiarum praefati Jacobi Herborth consortem, amitam vero germanam praedictorum fratrum Maczieiowsczy iure naturali successionis eiusdem fratribus spectantibus facta, approbatur. MK 111, 168-169. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Inscriptio 1000 flor. debiti per Gasparum Maczieiowski heredem oppidi Wielopole in distr. Pilsnensi siti Catharinae de Radochowicze, relictae viduae olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis in et super oppido suo Wielopole facta, approbatur. MK 111, 169-171. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.29 Intercisa inter Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, zupparium Samboriensem et Drohobicensem, Joannem Herborth de Fulstin castellanum Sanocensem et capitaneum Premisliensem, Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem et Joannem Zamoiski capitaneum Belsensem et Zamechensem, uti tutores Abraham, filii olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis et Catharinam de Radochowicze coniugum ex una et Casparum Maczieiowski, filium olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis, marsalci curiae regiae, capitanei Lubomliensis et Zawichostensis, heredem oppidi Wielopole ex altera partibus ex certo ammicabili consensu mutuo facta et adimplenda, approbatur. MK 111, 171v-172v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Inscriptio summae 2000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin filium olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis Joanni Pileczki capitaneo Hrodlensi in villis suis herediatriis, videlicet Dziedzilow, Olby, Nawcze et Sokolow in distr. Leopoliensi sitis facta, approbatur. MK 111, 355-357v. Cracoviae, 1574.03.30 Recognitio Stanislai Sadowski heredis in Bieganow se arendasse apud Franciscum Krassinski episcopum Cracoviensem et vicecancellarium Regni praedium in villa episcopali Biala in distr. Leloviensi sita una cum omnibus decimis ad mensam episcopalem clavis Leloviensis pertinentibus, ad decursum 3 annorum pro summa 750 flor. singulis annis solvenda, approbatur. MK 111, 145v-146v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.30 Donatio perpetua bonorum hereditariorum, videlicet villae Volostkow et sortium in villa Stoyanicze in terra Premisliensi iacentium per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum fratres germanos Maczieiowsczy filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis Catharinae de Maczieiowicze Wapowska coniugi olim Andreae Wapowski castellani Premisliensis, sorori suae germanae facta, approbatur. MK 111, 159-161. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Cessio iuris vigore donationis perpetuae in et super villam Mirzewo in distr. Gedanensi sitam a Sigismundo Augusto rege Mathiae Zalinski capitaneo Tucholiensi, Przedboriensi, Jaszienecensi, Msczibochoviensi et Zizmuriensi anno 1570, 28 maii concessae per eundem Zalinski in personam gener. Ostrowiczki facta, approbatur. MK 111, 155-155v. Cracoviae, 1574.04.01 Donatio perpetua villarum hereditariarum, videlicet Trzebinia cum praedio, Trzebinka et Gorka in distr. Cracoviensi sitarum per nob. Erasmum Strusz heredem in ibidem una cum consensu Sophiae filiae olim Hieronimi Strzala de Sosnowicze, consortis vero suae Ludovico Decio de Wolia magno procuratori generali Cracoviensi et zuppario Ilcussiensi facta, approbatur. MK 111, 339v-342v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.02 Inscriptio summae 25 taleorum antiquorum debiti per nob. Lucam Zassultowski filium olim Joannis Zassultowski de terra Cracoviensi nob. Stanislao Niwski in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 182-182v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.02 Adiudicatio aetatis nob. Stanislao Derszniak filio gener. olim Valentini Derszniak de Rokitnicza de praescripto legum ad obtinendas et gubernandas possessiones ac vindicandas iure iniurias. MK 111, 183-183v. Cracoviae, 1574.04.05 Locatio in arendam bonorum Siecziechow cum villis ad ea pertinentibus in terra Lublinensi, ad mensam episcopalem Francisci Krassinski episcopi Cracoviensi et vicecancellarii Regni pertinentium, excepto bonis Biscupicze, Alberto Raczaiski heredi in Raczaye ad decursum 3 annorum pro summa 700 flor. annuae solutionis facta, approbatur. MK 111, 183v-184v. Cracoviae, in conv., 1574.04.05 Quietatio Stephani Grudzinski heredis in Miemczino per Jacobum Zalieski tenutarium Piassecensem de receptione summae 5000 flor. facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 189-189v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.06 Litterae officii castrensis Premisliensis de data 1573, in castro Praemisliensi, f. 4 p. Iudica (11 mar.), quibus Andreas Wapowski de Radochowicze castellanus Premisliensis tutores librorum suorum, videlicet Nicolaum de Mieliecz palatinum Podoliae, capitaneum Novae Civitatis Corczin et Grodecensem, Nicolaum Maczieiowski palatinum Lublinensem, Joannem comitem in Thenczin, castellanum Voinicensem et capitaneum Lublinensem, Catharinam de Maczieiowicze consortem suam et Auctum Kormaniczki de Kormanicze constituit et assignat, nunc ad supplicationem praefatorum tutorum approbantur. MK 111, 189v-191. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.06 Quietatio Gaspari Maczieiowski heredis oppidi Wielopole per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, capitaneum Samboriensem et Drohobicensem atque zupparium terrarum Russiae, Joannem Herborth de Fulstin castellanum Sanocensem et capitaneum Premisliensem, Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem et Joannem Zamoiski capitaneum Belsensem et Zamechensem, uti tutores Abraham minorennis filii olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis et Catherinae de Radochowicze coniugum, de satisfactione pro summis pecuniariis praefato olim Jacobo Herborth per dictum Gasparum Maczieiowski in oppido suo Wielopole illatis et inscriptis, approbatur. MK 111, 191v-192v. Cracoviae in coronationis conv. Regni gen., 1574.04.07 Quietatio nob. Raphaelis Mikulowski de Mikulowicze per nob. Laurentium Dambrowa indigenam Regni de satisfactione pro summa 6000 flor., vigore decreti olim Sigismundi Augusti regis inter ipsum Dambrowa uti actorem ab una et praefatum Mikulowski partibus ab altera occasione damnorum ex arestatione mercantiarum pronuntiati adiudicata, in acta cancelariae regiae inscribitur. MK 111, 196-196v. Cracoviae, 1574.04.08 Protestatio ex parte spectabilis Joannis a Kempen consulis civitatis Cracoviensis contra nob. Valentinum Iberfeldum capitaneum Parnaviensem occasione summarum pecuniarum facta, in acta cancelariae regiae inscribitur. MK 111, 184v-185v. Cracoviae, in conv. Regni gen., 1574.04.08 Quietatio Joannis Kreza heredis in Bobolicze per Martinum Kreza heredem in Wloszczowa, fratrem suum germanum de satisfactione pro summa 500 flor., ex summa 1000 flor. antea per praefatum Joannem Kreza olim Jacobi Kreza fratri suo inscripta, nunc vero in personas eiusdem Martini et praedicti Joannis fratrum Kreza devoluta, approbatur. MK 111, 239v-240. Cracoviae, 1574.04.12 Transfusio iuris super summam 200 flor., antea per Joannem Sienienski de Sienno et in Pomorzany heredem castellanumque Zarnoviensem nob. Christophoro Wilkanowski in et super villa Orlew inscriptam, nunc vero per eundem Christophorum Wilkanowski in personam nob. Hedvigis filiae gener. Joannis Casparis Korzimowski, coniugis suae facta, approbatur. MK 111, 185v-186. Cracoviae in conv. Regni, 1574.04.14 Locatio in arendam villae Pantolowicze cum praedio, sortis in Rokitnicza et aliorum bonorum oppignoratorum post mortem gener. Stanislai Dersniak derelictorum, per Stanislaum Dersniak de Rokitnicza, fratrem germanum praefati demortui Stanislai Dersniak, Magdalenae relictae olim Valentini Dersniak de Rokitnicza, matri suae et Joanni Pieni膮zek avunculo suo ad decursum 10 annorum pro 400 flor. annuae solutionis facta, approbatur. MK 111, 199-201. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Inscriptio summae 10850 flor. debiti per Joannem Maczieiowski filium olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, heredem bonorum Maczieiowicze et aliarum villarum Hieronimo Sieniawski castellano Camenecensi, capitaneo Haliciensi et Colomiensi in et super bonis suis herediatriis, videlicet Orane, Polik, Lukowka, Wolka Godziska cum molendino et piscina in distr. St臋zicensi sitis facta, approbatur. MK 111, 201-204v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Cassatio per Hedvigim a Szymanow, relictam viduam olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, inscriptionis advitalitatis in actis conventionalibus Varsoviensibus anni 1570 contentae, sibi una cum praefato demortuo marito suo per Joannem Maczieiowski capitaneum Scepussiensem filium suum in omnibus bonis suis oppidi Maczieiowicze in solidum factae, approbatur. MK 111, 204v-205. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Advitalitas super bonis hereditariis, videlicet oppido Maczieiowicze cum area, curia et 4 piscinis villisque Strich, Oblyn, Kochow et Uchacze tum et super navigio cum obstaculis in fluvio Histula alias przewosz y z iazami ad villam Valenki per Joannem filium olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, succamerarium Sandomiriensem, capitaneum Scepussiensem heredem in Maczieiowicze Hedvigi Szymanowska palatinae Lublinensi, parenti suae facta, approbatur. MK 111, 205-207v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Inscriptio summae 2000 flor. debiti per Joannem Bogusz succamerarium Lublinensem et tenutarium oppidi regii Zwolen gener. Joanni Karczowski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 207v-210v. Cracoviae in conv., 1574.04.15 Donatio perpetua sortis fundi seu areae in subcastro superiori Leopoliensi, incipiendo a curia gener. Bartholomaei Korithko ex una et fam. Gasparis servitoris gener. Melchioris Paniowski versus viam quae tendit de Leopoli ad superius castrum ex altera partibus sitae, quam aream primum Petrus Barzy de Blozew castellanus Premisliensis et capitaneus Leopoliensis iure donatorio ab olim Sigismundo Augusto rege perpetue obtinuit, postea eam aream praefatus Petrus Barzy gener. olim Adae Siemuszowski donavit et post mortem ipsius, Kilianus Siemuszowski, filius Adae totus ius suum in personam Andrea Barzy de Blozew transfundit, nunc per eundem Barzy gener. Francisco Bialkowski facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 197-197v. Cracoviae, 1574.04.15 Cessio causarum et actionum iuridicialium per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem patrem, Catharinam matrem, et Paulum Herborth de Fulstin filium Nicolao Choczimierskiem iudice terrestri Haliciensi et Alberto, Petro ac Georgio filiis Choczimierski in iudicio terrestri Haliciensi occasione denegationis liberae incisionis arborum in silvis ad Slaw臋thin pertinentibus et ad bona Lipicza et Sarnek in distr. Haliciensi sita ex antiquo spectantibus intentarum, nunc per eosdem Herborth Paulo Skotniczki vexillifero Haliciensi, uti legitimo heredi praefatorum bonorum Lipicza et Sarnek facta, approbatur. MK 111, 198-198v. Cracoviae, 1574.04.15 Quietatio Nicolai Herborth capitanei Leopoliensis per Paulum Skotniczki vexilliferum Haliciensem de cassatione et mortificatione inscriptionis castrensis Leopoliensis anno 1573 sibi Paulo Skotniczki per eundem Nicolaum Herborth occasione causarum et actionum per ipsum Herborth olim Nicolao Choczimierski cum Catharina uxore Alberto, Petro et Georgio filiis Choczimierskiem ratione denegationis liberae incisionis lignorum ad Sl膮wethin bona ipsorum Choczimierskich facta, approbatur. MK 111, 198v-199. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.19 Venditio sortium hereditariarum in villis, videlicet Liberthow cum sorte molendini in fluvio Wilga constructi, Gay cum iure patronatus ecclesiae parochialis in eadem villa et inferiori Briczinka in distr. Cracoviensi consistentibus necnon sortis curiae et areae Cracoviae sitae, a tergo domus vicariorum ecclesiae cathedralis arcis Cracoviensis in vico dicto Przecznicza ex platea Groczka currenti per Hedvigim Graiowska filiam olim Joannis Thasziczki notarii terrae Cracoviensis, consortem Petri Graiowski capitanei Visnensis gener. Augustino Siemianowski pro summa 2500 flor. facta, approbatur. MK 111, 193-195. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.19 Venditio et donatio sortium hereditariarum in villis, videlicet Liberthow cum sorte molendini in fluvio Wilga constructi, Gay et Briczinka in distr. Cracoviensi consistentibus necnon sortis curiae et areae Cracoviae sitae, a tergo domus vicariorum ecclesiae cathedralis arcis Cracoviensis in vico dicto Przecznicza ex platea Groczka descendenti per Mathiam Zalinski heredem in Zalin, capitaneum Jassienecensem gener. Augustino Siemianowski, una medietas pro summa 1000 flor., altera pro dono facta, approbatur. MK 111, 195-196. Cracoviae, 1574.04.19 Litterae officii castrensis Lublinensis de data 1574, in castro Lublinensi, f. 6 ipso die Circumcisionis Domini (1 ian.), continentes in se quietationem Stanislai Miloszewski venatoris Belsensis et secretarii regii per nob. Baltassar Czerthner de satisfactione pro summa 2400 flor., tamquam pro ultima rata ad rationem summae capitalis 4400 flor. facta, approbantur. MK 111, 241-243v. Cracoviae, 1574.04.19 Litterae officii castrensis Lublinensis de data 1573, in castro Lublinensi, f. 3 p. octavas Corporis Christi (1 iun.), continentes in se quietationem Stanislai Miloschowski venatoris Belsensis et secretarii regii per nob. Baltassar Czerthner de satisfactione pro summa 2000 flor., tamquam pro prima rata ad rationem summae capitalis 4400 flor. facta, approbantur. MK 111, 243v-245v. Cracoviae in conv. Regni, 1574.04.21 Inscriptio summae 7000 flor. debiti per Albertum Krassinski castellanum Sieprcensem Christophoro Lanczkoronski de Brzezie castellano Malogostensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 213v-214v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.21 Donatio perpetua omnium sortium hereditariarum in villa Czarisz in distr. Leloviensi sita per nob. Joannem, Stanislaum, Christophorum, Zachariam et Hieronimum Schipowsczi heredes in praefata villa Czarisz, fratres germanos indivisos Stanislao Schaffraniecz castellano Biecensi et capitaneo Leloviensi una cum consensu Annae, filiae olim Joannis Jastrzembski, relictae viduae olim Hieronimi Schipowski rotmagistri in terris Prussiae, matri vero ipsorum facta, approbatur. MK 111, 347v-352v. Cracoviae in comitiis Regni, 1574.04.22 Recognitio, in qua Elisabeth Borkowska abbatissa et moniales conventus s. Andreae intra muros Cracovienses ab una et Stanislaus Schaffraniecz de Pieskowa Skala castellanus Biecensis et capitaneus Leloviensis partibus ab altera, volentes controversias occasione limitum inter bona oppidi Skala praefatarum monialium et castrum Pieskowa Skala ac villas Wolia et Wielmoza Stanislai Schaffraniecz hereditarias exortas finaliter complanare, Stanislaum Czikowski de Woislawicze succamerarium Cracoviensem, aut in absentia eius Felicem Czerski camerarium in ordinarium iudicem ac earundem differentiarum decisorem accipiunt, approbatur. MK 111, 214v-215v. Cracoviae, 1574.04.22 Relatio prov. Joannis Kaczmarz de Kawodrza ministerialis terrestris Cracoviensis et Siradiensis de positione citationis litteralis regalis a proconsule totaque communitate civitatis regiae Czestochoviensis contra nob. Joannem Grotkowski stipatorem olim Sigismundi Augusti regis pro indebita eorundem extra forum ipsorum proprium ad officium castrense capitaneale Cracoviense evocatione lucrorumque et perlucrorum ratione cuiusdam assertionis de advocatia Czestochoviensi expulsionis super eisdem incompetenter obtentione facta, ad acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 215v-216. Cracoviae, 1574.04.22 Protestatio communitatis civitatis Cz臋stochoviensis contra officium castrense Cracoviense occasione evocationis praefatae communitatis extra forum competens ad instantiam nob. Joannis Grotkowski actoris tum et non admissionis appellationis a sententia asserta ad Tribunal regium facta, ad acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 240-241. Cracoviae, 1574.04.23 Protestatio Adami Czarny civis Ilkusiensis contra Erasmum Czeczotka proconsulem Cracoviensem de non facta iustitia vigore officii sui proconsularis in causa cum Petro Trawiczki debitore familiae Czarny, occasione debiti in summa principali 5775 flor. et aliarum summarum pecuniarum agitata, ad acta cancellariae regiae inscribitur. Idiomatae Polonico scripta. MK 111, 216-217v. Cracoviae, 1574.04.26 Tutoria omnium bonorum Martini Tarnowski de Tarnow hereditariorum et obligatoriorum propter discessum eius causa studiorum in Italiam sive Galiam necnon bonorum Joannis Tarnowski fratris sui minorennis Helisabeth de Zborow relictae viduae olim Joannis Amor Tarnowski, matri suae ad decursum 10 annorum data, approbatur. MK 111, 217v-218v. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio Hedvigis de Zmigrod relictae viduae olim Nicolai Tar艂o de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis per Hedvigim de Sczekarzowicze filiam suam cum praefato Nicolao Tar艂o procreatam, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque de receptione bonorum mobilium post parentem suum devolutorum et iuxta regestrum specificatorum, approbatur. MK 111, 218v-219. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio Hedvigis de Zmigrod relictae viduae olim Nicoalai Tar艂o de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis per Hedvigim de Sczekarzowicze filiam suam cum praefato Nicolao Tar艂o procreatam, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque de receptione litterarum et privilegiorum post patrem suum ad se pertinentium, tam super bona sua hereditaria, quam etiam ad summas pecuniarias in bonis regalibus iuxta regestrum conscriptas, approbatur. MK 111, 219v-220. Cracoviae, 1574.04.29 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni et capitaneum Sanocensem Socaliensemque ex una et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tar艂o vexilliferi Sandomiriensis ex altera partibus, coniuges legitimos tali modo facta, quod post mortem eorundem coniugum bona praefata ad successores ipsorum devolvi debent, approbatur. MK 111, 220-221v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio cessionis de omnibus iuribus, tam advitalitatibus quam quibusvis aliis super bona tenutae regiae, videlicet oppido Dembowiecz, suburbio Dambrowa ac villis et praediis Zarzecze, Brzesczie, Lazy, Masczowa Wola in distr. Biecensi tum et Rogi Mieszcze, Lubathowa, Gorzycze, Lezyni, Markuska, Zaleze, Sanoczek, Stroze Magna et Stroze Parva in capit. Sanocensi tum etiam villis et praediis Drohowisz, Uszczie, Rozwadow, Naydzieiczicze, Dembno, Stulsko, Ilow deserta, Werin et oppido Mikolaiow noviter locato necnon Horozana Magna et Horozana Parva, Riczichow in capit. Leopoliensi sitis ac summis pecuniariis in eisdem bonis ab olim Sigismundo Augusto rege concessis per Hedvigim Tarlowa de Zmigrod relictam viduam olim Nicolai Tarlo de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis, possessorem praefatae tenutae in personas Hedvigis de Sczekarzowicze filiae suae et Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque generi sui, coniugum facta, ad acta cancellariae regiae transportatur et approbatur. MK 111, 221v-223. Cracoviae, 1574.04.29 Locatio in arendam bonorum tenutae regiae, videlicet villarum et praediorum Drohowisz, Uszczie, Rozwadow, Nadzienczicze, Dembno, Stulsko, Ilow deserta, Werin ac oppidi noviter locati tum et Horozana Maior et Horozana Minor, Riczichow ac aliarum omnium in distr. Leopoliensi sitarum per Gerorgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni et capitaneum Sanocensem Socaliensemque et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniuges, possessores praefatae tenutae Hedvigi de Zmigrod relictae viduae praedicti olim Nicolai Tarlo, matri Hedvigis de Sczekarzowicze ad vitae eius tempora in certa summa pecuniaria hic non specificata facta, approbatur. MK 111, 223-226. Cracoviae, 1574.04.29 Obligatio eximendi et eliberandi de manibus quorumcumque possessorum bona, videlicet villam Krziwczicze in distr. Leopoliensi et domum lapideam muratam Leopoli in circulo sitam, hereditaria Hedvigis de Sczekarzowicze filiae olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis et Hedvigis de Zmigrod coniugum, consortis vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque, eliberandis vero praefatis bonis eidem Hedvigi de Zmigrod in arendam advitalitialem tradendi, per praedictum Georgium Mniszek de Magna Kunczicze facta, approbatur. MK 111, 226-227. Cracoviae, 1574.04.29 Locatio in arendam bonorum obligatoriorum, videlicet villarum Glemboka, Bukowa et oppidi Felstin cum suburbiis utrisque superiori et inferiori ac molendinis in terra Premisliensi sitorum, iam dudum per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem Stanislao Herborth de Fulstin castellano Leopoliensi, capitaneo Samboriensi et Drohobicensi, fratri suo germano in certa summa pecuniaria modo obligatorio anno 1572 inscriptorum, nunc vero per eundem Stanislaum Herborth praefato Nicolao Herborth facta, approbatur. MK 111, 227v-228v. Cracoviae, 1574.04.29 Obligatio villarum L臋ki et Zwiernik in distr. Pilsnensi consistentium per Hedvigim de Sczekazowicze filiam olim Nicolai Tarlo de ibidem vexilliferi Sandomiriensis, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis et Socaliensis, heredem praefatarum villarum Hedvigi de Zmigrod relictae viduae olim Nicolai Tarlo, matri suae pro summa 7600 flor. debiti facta, approbatur. MK 111, 228v-231. Cracoviae, 1574.04.29 Reformatio 1200 marc. ratione dotis et similis summae 1200 marc. ratione dotalitii in medietate omnium bonorum, tam hereditariorum, quam obligatoriorum per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Socaliensem, heredem in Czieklin Hedvigis de Sczekarzowicze filiae olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniugi vero suae facta, approbatur. MK 111, 231-232. Cracoviae, 1574.04.29 Andreas Barzy de Blozew suo et Joannis Barzy de eadem Blozew filii minorennis olim Stanislai Barzy palatini et capitanei generalis Cracoviensis, filiastri vero sui nomine recognovit, quod Albertus Starzechowski succamerarius Leopoliensis et Auctus Kormaniczki tum et Anna de Kormanicze tutores Sophiae filiae olim Zbignei Sienienski derelictae, inscriptionem obligatoriam per olim Petrum Barzy castellanum Premisliensem et capitaneum Leopoliensem, olim Stanislai Barzy capitaneum Sniatinensem, Erasmum Barzy ac ipsum Andream Barzy olim Sbigneo Sienienski castellano Sanocensi super summam 16000 flor. in villis Blozew, Koniow, Wolcza et Towarne factam in personam Stanislai Herborth de Fulstin castellanis Leopoliensis, capitanei Samboriensis et Drohobicensis ac zupparii terrarum Russiae cesserunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 232-233v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio summae 9000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem, heredem villarum Samsziadowicze et Koniow Stanislao Herborth de Fulstin castellano Leopoliensi, capitaneo Samboriensi et Drohobicensi, zuppario Russiae, fratri suo germano in praefatis villis suis hereditariis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 233v-237. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio summae 2500 flor. debiti per Christophorum Warschowiczki secretarium regium Alberto Sempelborski aulico regio sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 237-239. Cracoviae, 1574.04.30 Quietatio Christophori Warschewiczki filii olim Joannis Waschewiczki castellani Varsoviensis per Albertum Sempelborski aulicum regium de receptione ab eodem Warszewiczki summae 3000 flor. super omnibus bonis eius obligatae et inscriptae, approbatur. MK 111, 239-239v. Cracoviae, 1574.05.01 Inscriptio modo arendae bonorum hereditariorum, videlicet sortis oppidi Bobrowniki ac villarum Demblin, Modrzicze, Mierz膮czka, Wola Mierz膮czka ad id pertinentium tum et villarum Otwinow, Janikowicze, Leki et Zwiernik in terra Sandomiriensi sitarum per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Sokaliensem et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniuges Hedvigi de Zmigrod relictae viduae praedicti olim Nicolai Tarlo, matri praefatae vero Hedvigis de Sczekarzowicze ad vitae eius temporae facta, approbatur. Pro quaquidem arenda bonorum suprarecensiorum praenominati Georgius Mniszek et Hedvigis, coniuges, iam sibi plenarie persolutos esse recognoverunt. MK 111, 293-295v. Cracoviae, 1574.05.04 Assecuratio ad vitam summae 500 flor. debiti cum etiam censu annuo ab eadem summam per 50 flor. singulis annis persolvendo per nob. Christophorum Szypowski filium olim Hieronimi Szypowski rotmagistri in terris Podoliae heredisque in Czarisz nob. Annae Szypowska filiae olim Joannis Jastrzembski, relictae viduae praefati olim Hieronimi in omnibus bonis suis facta necnon alia assecuratio summae 150 flor. ratione dotis cum censu annuo ab eadem summa per 15 flor. singulis annis persolvendo per praedictum Christophorum Szypowski Dorotheae virgini Szypowska sorori suae germanae usque ad desponsationem ipsius marito futuro facta, approbatur. MK 111, 273v-276. Cracoviae, 1574.05.04 Tutores liberorum Valentini Dembienski de Dembiany cancellarii Regni ex Barbara de Bebelno coniuge sua tertii matrimonii procreatorum, videlicet Hieronimi et Ursulae, eadem Barbara mater eorum, Anna infans Regni Poloniae, Stanislaus Szafraniecz de Pieskowa Skala castellanus Biecensis et capitaneus Leloviensis ac Stanislaus Goslawski de Bebelno assignati et constituti approbantur. MK 111, 357v-358v. Cracoviae, 1574.05.05 Andreas Kossaczki et Joannes Myslissowski recognoverunt, quia nob. Lucas Orzel olim Stanislai Barzy de Blozew et in Wisnicze heredis palatini Cracoviensis capitaneique generalis Cracoviensis et Sniatinensis vicecapitaneus Sniatinensis, eis ipsis Andreae Kossaczki et Joannis Myslissowski et cum ipsis Nicolao Czieklinski burgrabio castri Cracoviensis, tanquam fideiussoribus Dorotheae de Oirzanow relictae viduae praenominati olim Stanislai Barzy tum et Andreae ac Erasmo Barzym de eadem Blozew tutoribus Joannis Barzy, filii eiusdem Stanislai Barzy obligaverat se summam 2534 flor., videlicet restae ex calculo de administratione bonorum capitaneatus Sniatinensis tempore capitaneatus praedicti olim Stanislai Barzy per ipsum Lucam Orzel debitam soluturum esse. Nunc Andreas Kossaczki et Joannes Myslissowski de iure suo fideiussorum ac inscriptione per ipsum Lucam Orzel ipsis, tanquam fideiussoribus facta Andreae Barzy de Blozew et in Wisnicze heredi cesserunt et condescenderunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 251v-253v. Cracoviae, 1574.05.05 Locatio in arendam medietatis oppidi hereditarii Minsk cum villis et praediis ad id spectantibus per Stanislaum Minski filium olim Casparis Minski tribuni Varsoviensis Dorotheae de Oyrzanow relictae viduae primi matrimonii praefati olim Casparis Minski, relictae viduae secundi matrimonii olim Stanislai Barzy de Blozew et in Wisznicze heredis, palatini Cracoviensis capitaneique Cracoviensis generalis et Sniatinensis matri suae usque ad annum 1581 pro summa 8600 flor. facta, approbatur. MK 111, 259-261v. Cracoviae, 1574.05.06 Quietatio Nicolai Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensis per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, capitaneum Samboriensem et Drohobicensem, zupparium Russiae, fratrem suum germanum de receptione summarum 6000 et 9000 flor., sibi a praefato Nicolao debitarum facta, approbatur. MK 111, 347-347v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 600 flor. per nob. Joannem Olschowski filium olim Leonardi Olschowski, tenutarium villae Jezierzany in terra Podoliae nob. Benignae filiae nob. Stanislai Primus Franczki, consorti suae in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 342v-344v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 100 flor. debiti per gener. Annam Morawiczowna consortem nob. Baltassaris Feleda gener. Hieronimo Sypowski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 253v-254v. Cracoviae, 1574.05. Donatio sortium hererditariarum in villis Uiazd et Modlnicza in distr. Cracoviensi sitis per nob. Petrum Uieiski, dictum Pilath nob. Joannis Uieiski fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 255-256v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per nob. Joannem Uieiski, dictum Pilath de villa Viazd in distr. Cracoviensi nob. Petro Uieiski de ibidem fratri suo germano in praefata villa Uiasd sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 256v-258v. Cracoviae, 1574.05.13 Divisio fraterna bonorum hereditariorum paternorum inter Joannem et Nicolaum Myskowsczi fratres germanos, filios olim Joannis Myskowski de Mirow castellani Oswienczimensis facta in hunc modum: Joannes possidebit villam Dankowicze cum praedio et stagnis, Nicolaus obtinebit villam Jawiszowicze cum praedio stagnis, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 246-251v. Cracoviae, 1574.05.13 Quietatio Nicolai Myskowski per Joannem Myskowski de Mirow filium olim Joannis Myskowski castellani Oswienczimensis, fratrem suum germanum de satisfactione pro summa 2000 flor., quam summam idem Nicolaus ratione additamenti circa divisionem bonorum inter eos factam ex bonis Jawissoviensibus persolvere debuerat, approbatur. MK 111, 363-363v. Cracoviae, 1574.05.17 Obligatio villae hereditariae Jawiszowicze per Nicolaum Miskowski filium olim Joannis Miskowski castellani Oswienczimensis, heredem in ibidem Sophiae relictae viduae olim Hieronimi Philipowski de Sziekluka in summa 6000 flor. debiti ad decursus 6 annorum facta, approbatur. MK 111, 261v-264. Cracoviae, 1574.05.17 Inscriptio modo arendae villae hereditariae Jawiszowicze cum praedio pro Sophiam de Zywiecz relictam viduam olim Hieronimi Philipowski de Sziekluka in summa 6000 flor. modo obligatorio habita nunc per eandem Sophiam Annae de Zywiecz consorti Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, sorori suae germanae ad decursus 6 annorum pro summa 500 flor. singulis annis solvenda facta, approbatur. MK 111, 266v-268. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio lanei agri in hereditate villae Lassow per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis nob. Annae Dobrosielska consorti nob. Stanislai Nadolski ad vitae eius tempora facta, approbatur. MK 111, 264-265. Cracoviae, 1574.05.18 Obligatio extradendi dotem 2000 flor. per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini et in Pelecznicza heredes, filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis Hedvigi virgini Liasoczkiei, sorori suae germanae in 10 septimanas postquam nuptum, approbatur. MK 111, 265-266. Cracoviae, 1574.05.18 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria per nob. Laurentium Kulia heredem sortium in Krz臋czicze, Krzeczkowa Wolia et Slaboszowicze ex una et Annam filiam nob. Adae Swierczkowski ex altera parte, coniuges legitimos tali modo facta, quod post mortem eorum bona praefata ad successores devoluti debent, approbatur. MK 111, 268-269. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 159 flor. debiti per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis Hedvigi virgini Liasoczkiei, sorori suae germanae sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 111, 269-270v. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, amici familiae Philipowski per Sophiam de Ziwiecz filiam olim Joannis Komorowski, relictam viduam olim Hieronimi Philipowski de Siekluka de solutione per eundem Czikowski diversis creditoribus certarum summarum pecuniarum post maritum suum derelictarum, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 270v-272. Cracoviae, 1574.05.18 Defensores et gubernatores omnium bonorum Abraham et Joannis Liasoczczi de Brzezini filiorum olim Stanislai Laszoczki succamerarii Lanciciensis, videlicet Baltassar Liutomirski capitaneus Siradiensis et gener. Caspar Sczepanowski ad decursum 5 annorum constituti, approbatur. MK 111, 281v-282v. Cracoviae, 1574.05.18 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1572, Cracoviae, f. 6 ipso die Jacobi ap. (25 iul.), continentes in se inscriptionem modo arendae sortium villarum hereditariarum cum prediis, videlicet Pelznicza, Sudolek, Jelowicze, Imbramowicze et Pami臋czicze in distr. Prossoviensi necnon sortium villarum Grabowa et Grabowska Wolia in distr. Radomiensi consistentium per Abraham et Joannem Liassoczczi filios olim Stanislai Lassoczki succamerarii Lanciciensis Stanislao Lassoczki fratri suo germano ad 3 annos, a festo s. Joannis Baptistae proxime praeterito pro summa 2700 flor. factam, ad acta cancellariae regiae transportantur et approbantur. MK 111, 295v-299. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio summae 600 flor. ratione dotis et aliae summae 600 flor. ratione dotalitii per nob. Laurentium Kulia heredem sortium in Krzeczicze, Krzecka Wolia et Slaboszowicze Annae filiae nob. Adae Szwierczkowski, consorti vero suae in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 111, 272-272v. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, gener. Joannis Goleczki et successorum olim Hieronimi Philipowski, uti tutorum, de tutoria et administratione omnium bonorum per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzeziny et in Polecznicza heredes filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis facta, approbatur. MK 111, 282v-283. Cracoviae, 1574.05.18 Cessio per Sebastianum a Mieliecz castellanum Cracoviensem de iure suo ad molendinum Brzestensem extra muros et porta civilem versus Toruniam tendentem in fluvio Zgowi膮tka situm, vel ad tertiam mensuram ex eodem molendino provenientem, in personam Hieronimi a Mieliecz Mielieczki facta necnon conservatio regia dicti Hieronimi ad extrema vitae ipsius tempora in possessione praefati molendini. MK 111, 364-364v. Cracoviae, 1574.05.21 Tutor omnium bonorum Pauli Gieraltowski de Gieralthowicze in Glambowicze et Kozi heredis filii olim Jacobi Gieraltowski burgrabii Cracoviensis, videlicet Sigismundus Palczowski de Palczowicze vicecapitaneus Cracoviensis, patruus suus usque ad annum 1580 constitutus, approbatur. MK 111, 277v-279. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio modo arendae 2 laneorum in villa regia Rogi per Georgium Mnissek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Sokaliensem et Hedvigim filiam olim Nicolai Tarlo de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis, coniuges, possessores ad vitam praefatae villae gener. Michaeli Krzykawski et Annae consorti suae ratione servitiorum facta, approbatur. MK 111, 290-291v. Cracoviae, 1574.05.27 Inscriptio summae 800 flor. ratione dotis et aliae summae 800 flor. ratione dotalitii per gener. Petrum Oraczowski de Przibyslawicze Elisabeth filiae gener. Joannis Ulinski, consorti vero suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 273-273v. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio gener. Stanislai Goslawski de Bebelno per nob. Stanislaum et Joannem fratres germanos Craczowsczy de satisfactione pro inscriptione reformatoria dotis, per praefatum Stanislaum Goslawski nob. olim Catharinae de Przibislawicze consorti suae, sorori germanae eorundem vero Oraczowsczich super bonis Holowathka facta, approbatur. MK 111, 276v-277. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio gener. Janussii Ulinski patrui per nob. Elisabeth Oraczowska de Ulina consortem Petri Oraczowski de satisfactione pro dote ratione bonorum paternorum et maternorum necnon abrenuntiatio praefatae Elisabeth de eisdem bonis facta, approbatur. MK 111, 277-277v. Cracoviae, 1574.05.27 Obligatio villae Moticz in distr. Lublinensi sitae per Nicolaum Przedbor Konieczpolski de Konieczpolie et in Moticz heredem Felici Czerski de Czersk secretario regio in summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 279-281v. Cracoviae, 1574.05.27 Inscriptio summae 4500 flor. ratione dotis et aliae summae 4500 flor. ratione dotalitii per gener. Felicem Czerski de Czersk secretarium regium Sophiae de Konieczpolie filiae Nicolai Przedborii Konieczpolski, consorti vero suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 283v-284. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio Nicolai Przedborii Konieczpolski de Konieczpolie per Sophiam filiam suam, consortem vero Felicis Czerski de Czersk secretarii regii de satisfactione pro omnibus bonis paternis et maternis facta, approbatur. MK 111, 284-284v. Cracoviae, 1574.05.27 Donatio perpetua villae hereditariae Brzozowka una cum praedio et teloneo tum et sortium hereditariarum in villa Przibyslawicze cum taberna et molendino dicto Postronie in fluvio Prandnik in distr. Cracoviensi per nob. Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczy fratres germanos indivisos, filios olim Petri Oraczowski nob. Simoni Lugowski praeposito Miechoviensi facta, approbatur. MK 111, 359v-363. Cracoviae, 1574.06.02 Inscriptio summae 3000 flor. debiti per Elisabeth de Sieprcz, relictam viduam olim Nicolai [Jarand] de Brudzewo palatini Lanciciensis, Stanislao Grodziczki de Grodzisko succamerario Lomzensi in et super villae sua hereditaria Szeroki in distr. Sieprcensi sita facta, approbatur. MK 111, 285-287v. Cracoviae, 1574.06.03 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1571, in castro Cracoviensi, sab. p. Divisionis ap. (21 iul.), continentes in se donationem curiae hereditariae Cracoviae ex opposito balnei et in tergo domus Joannis Konarski canonici Cracoviensis ex una et penes hortum conventus ecclesiae s. Francisci prope moenia urbis Cracoviensis sitae una cum fundo et area ac cum censu terragio ex eadem curia conventui ecclesiae s. Francisci quotannis dari solito, per Andream Zborowski heredem in Zborow gladiferum terrae Cracoviensis nob. Petro Czeliatyczki factam, approbatur. MK 111, 312v-315v. Cracoviae, 1574.06.05 Quietatio Stanislai Olszewski burgrabii arcis Cracoviensis et aulici regii de summa 180 marc. vigore consensu regii eidem Stanislao Olszewski super exemendam villam regiam Wierzbie in distr. Ksi膮znensi sitam de manibus successorum olim Martini Carwiczki subdapiferi Sandomiriensis et ultimi illius villae possessoris concessi, in et super villa inscripta, per Stanislaum Carwiczki capitaneum Latowicensem fratrem germanum et successorem praefati olim Martini Carwiczki, suo ac Andreae Carwiczki abbatis W膮chocensis successoris olim Cristini Carwiczki, fratris sui germani nomine agentem facta, approbatur. MK 111, 338-339v. Cracoviae, 1574.06.08 Quietatio Dorotheae de Oirzanow relictae viduae olim Stanislai Barzi palatini et capitanei generalis Cracoviensis per Andream secretarium regium et Erasmum Barzowie de Blozew et in Wissnicze heredes, suo et Joannis Barzi filii et successoris praefati olim Stanislai Barzi nepotis vero sui nominibus agentes, de omnibus rebus mobilibus post mortem praenominati olim Stanislai Barzi derelictis facta, approbatur. MK 111, 319v-321v. Cracoviae, 1574.06.08 Cessio per Dorotheam de Oirzanow relictam viduam olim Stanislai Barzy de Blozew palatini et capitanei generalis Cracoviensis et Sniatinensis, de iure suo advitalitiali in et super omnia bona praefati mariti sui sibi servienti Joanni Barzy filio dicti mariti sui facta, approbatur. MK 111, 325-327. Cracoviae, 1574.06.08 Cessio de tenuta in bonis hereditariis Sorcze in distr. Branscensi prope Tycocinum iacentibus sita per Laurentium Belinski de Belin in terrae Siradiensi, sui et Pauli, Petri et Joannis Belinskich fratrum suorum germanorum, tanquam successorum olim Clementis Belinski rotmagistri in arce regiae Tycocinensi nominibus agentem cuique olim Clementi fratri eorum defuncto praefata tenuta antea obligata fuerant, Stephano Bielawski capitaneo Knyszynensi et Gonedzensi pro summa 450 flor. facta, approbatur. MK 111, 329v-330v. Cracoviae, 1574.06.09 Transfusio per Sophiam Laska de Bnin filiam olim Sophiae Szmigielska, relictam viduam olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis tum et per Andream Czermynski de Czermino filium olim Annae Szmigielska de Bnin, suo et Sophiae Czermienska sororis germanae nomine agentem, iuris suis et devolutionis alias spadek in bonis sortium oppidi Gorlicze ac villis eodem oppido adiacentibus, videlicet Glinnik, Strozowka, Rychwalt et Ropicza, post olim Sophiam Szmigielska heredem de Gorlicze consortem olim Alberti Szmigielski secundi matrimonii, aviam suam super ipsos devoluti, in personam Joannis Strasz heredis in Koniuszowa facta, approbatur. MK 111, 331-333. Cracoviae, 1574.06.11 Inscriptio summae 7700 flor. per Andream secretarium regium et Erasmum fratres germanos Barzowie heredes in Blozew et in Wisnicze, nomine suo et tutoris Joannis Barzy nepotis ex fratre germano olim Stanislao Barzy palatino et capitaneo generali Cracoviensi agentes, Dorotheae de Oirzanow palatinae Cracoviensi relictae viduae praefati olim Stanislai Barzy facta, inhaerendo priori inscriptioni per ipsum olim Stanislaum Barzy praefatae coniugi suae super summam supradictam factae, qua inscriptione mediante praefatus olim Stanislaus Barzy summam 7700 flor. per ipsam coniugem suam Joanni Pikarski decano Varsoviensi super bonis suis hereditariis Wierzbno, Przekory, Zimna Woda, Janowek, Wigli臋dowko et Jaworek in terra Livensi sitis inscriptam et obligatam obligavit se solvere ad eliberandum praenominata bona ab inscriptione dicti Joannis Pikarski. Quae summa ratione mortis Stanislai Barzy non soluta erat. Haec inscriptio approbatur. MK 111, 299-306. Cracoviae, 1574.06.11 Cessio de reformatione 4000 flor. dotis et totidem dotalitii per Sophiam filiam olim Joannis Herborth de Fulstin castellani Belsensis, uxorem vero Nicolai Malochowski castellani Spicimiriensis antea a marito suo habita, eidem marito facta, approbatur. MK 111, 310-310v. Cracoviae, 1574.06.11 Cessio per Sophiam de Szmigiel relictam viduam olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis et capitanei Crasnostaviensis ac Mariemburgensis de reformatione sua dotis et dotalitii in medietate villarum B膮kowa Gora, Kalniki, Zbylowicze, Demba et Bendzinek in distr. Piotrkoviensi per olim memoratum maritum suum facta atque de iure suo advitalitiali ad dictas villas servienti nob. Stanislao Gawronski de Gawrony in terra Lanciciensi facta, approbatur. MK 111, 321v-322v. Cracoviae, 1574.06.12 Quietatio Jacobi, Alberti, Sigismundi, Georgii, Annae et Ursulae Sasowskie liberorum et successorum olim Sigismundi Sasowski de Bukow de summa 400 flor., antea per eundem olim Sigismundum Sasowski olim Stanislao Morski de Zakrzow super certis cmethonibus in praefata villa Bukow existentibus inscripta et obligata, per Joannem de Kozlow in palat. Sandomiriensi tutorem bonorum et liberorum, videlicet Valentini, Nicolai, Hieronimi, Martini et Elisabeth ex dicto olim Stanislao Morski progenitorum necnon Catherinae Morska relictae viduae eiusdem Stanislai Morski, pro tunc vero consortis Sebastiani Klieczawski, nomine agentem facta, approbatur. MK 111, 336-338. Cracoviae, 1574.06.14 Tutores puerorum minorennium Nicolai Malochowski castellani Spicimiriensis, videlicet Martini et Stanislai, uxor praefati castellani Zophia Herborthowna et Stanislaus Gawronski frater dicti castellani uterinus assignati et constituti, approbatur. MK 111, 327-328. Cracoviae, 1574.06.14 Dos in summa 3000 flor. et 500 flor. in paraphernalibus per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem filiabus suis, tam ex prima mortua, quam secunda superstite uxoribus procreatis singulis earum post mortem suam assignanda, in manus Sophiae Herborthowna uxoris suae et Stanislai Gawronski fratris sui uterini, tanquam tutorum praefatarum filiarum commissa, approbatur. MK 111, 328-329v. Cracoviae, 1574.06.14 Reformatio summae 500 flor. ratione dotis et dotalitii ac similis summae 500 flor. ratione superdotalitii per nob. Martinum Gladisz heredem in Polna Dorotheae Bobowska filiae nob. Stanislai Bobowski in Bobowa, coniugi suae in et super medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 358v-359v. Cracoviae, 1574.06.15 Transfusio iuris super advocatiam in Lubocza per fam. Erasmum Czeczotka, vigore iuris sui heredem seu possessorem eiusdem advocatiae, in personas Stanislai Tarnowski comitis de Tarnow, castellani Czechoviensis et Sophiae de Oczieschino coniugum, approbatur. MK 111, 306-307. Cracoviae, 1574.06.15 Tuitio, in qua Stanislaus Tarnowski comes de Tarnow, castellanus Czechoviensis et Sophia coniuges, tenutarii villae Lubocza ad conventum Zwierzynecensem hereditarie spectantis obligant tueri eliberare et defendere nob. Erasmum Czeczotka consulem Cracoviensem ab omnibus oneribus necnon ab omni impetitione ratione praefatae villae Lubocza et advocatiae ibidem existentis, secundum inscriptionem advitalitialem occasione villae Lubocza et advocatiae in ibidem inter Petrum de Uyazd praepositum et virgines moniales conventus Zwierzynecensis ab una et praefatum Erasmum Czeczotka parte ab altera in actis colloquialibus Cracoviensibus f. 2 p. Michaelis archangeli (4 oct.) 1554 factam, approbatur. MK 111, 307v-308v. Cracoviae, 1574.06.15 Condescensio per nob. Erasmum Czeczotka tenutarium villae Lubocza in distr. Cracoviensi consistentis et heredem advocatiae in ibidem de iure suo advitalitio ac de inscriptione contractus per Petrum de Uyasd praepositum et virgines moniales conventus Zwierzynecensis parte ex una et ipsum Erasmum Czeczotka ac olim Barbaram Krupczanka uxorem suam parte ab altera coram actis terrestribus colloquialibus Cracoviensibus f. 2 p. Michaelis archangeli (4 oct.) 1554 facta, vigore cuius inscriptionis Cracoviensis praefatus conventus Zwierzynecensis villam Lubocza suam hereditariam una cum advocatia praefato Erasmo Czeczotka ad extrema eius vitae tempora inscripsit, nunc Stanislao Tarnowski comiti de Tarnow, castellano Cracoviensi et Sophiae de Oczieschino coniugibus facta, approbatur. MK 111, 308v-310. Cracoviae, 1574.06.15 Reformatio 5000 flor. ratione dotis et similis summae 5000 flor. ratione dotalitii per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem Sophiae filiae olim Joannis Herborth de Fulstin castellani Belsensis uxori suae super villis hereditariis, videlicet Maykowicze, B膮kowa Gora, Kalinki, Demba, Korithno, Zbylowicze et B臋ndzinek facta, approbatur. MK 111, 311-311v. Cracoviae, 1574.06.15 Societas inquirendi salis et aliorum metallorum subterraneorum modo infrascripto iungitur: Andreas Firley de Dambrowicza capitaneus Sandomiriensis, Stanislaus Dembienski de Dembiany capitaneus Chenczinensis, Albertus Padniewski capitaneus Dyboviensis, Jacobus Dembienski de Dembiany subiudex terrestris Cracoviensis, Bartholomaeus Graczimowski notarius cancellariae maioris regiae, Florianus Morstin magister montium Wieliciensium, Petrus Maffon et Bartholomaeus Ortale recognoverunt, quia ipsi, inhaerendo privilegio regio de data 1574, Cracoviae in conv. coronationis, f. 3 p. dom. Reminiscere (9 mar.), hic non ingrossato super inquirendo sale aliisque metallis subterraneis, vigore cuius privilegii alias idoneas personas ad societatem asciscendi ac adiugandi potestatem habent nob. et fam. Joannem Baptistam a Rewczlia, Joannem Haller et Albertum Walentowicz, cives Cracovienses in socios accipiunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 311v-312v. Cracoviae, 1574.06.15 Cessio per nob. Carolum Soderini, Italum, tenutarium villarum Boguczicze cum praedio et Czarnochowicze in distr. Cracoviensi sitarum de iure suo obligatorio necnon de inscriptionibus, videlicet prima per Samuelem Zborowski olim Annae de Glinki castellanae Sandomiriensi super summa 6000 flor. in et super villis praefatis inscriptam et de facto obligatam, secunda vero condescensoria per Nicolaum Wolski de Podhaicze capitaneum Krzepicensem, nepotem dictae olim Annae de Glinki ac vigore iuris sui naturalis successionis tenutarium earundem villarum eidem Carlo Soderini facta, nunc in personam Georgii Radoschowski facta, approbatur. MK 111, 315v-317v. Cracoviae, 1574.06.15 Locatio in arendam dotis plebanalis cum curia, agris, pratis, hortis, piscinis in oppido Zarnowiecz ad plebanatum in eodem oppido ex antiquo spectantibus tum et cum decimis omnibus ad plebanatum praefatum ex villis certis in inventario descriptis provenientibus per Nicolaum Kochanowski plebanum in Zarnowiecz nob. Joanni Grothkowski ad decursum 3 annorum pro summa 400 flor. facta, approbatur. MK 111, 333-335v. Cracoviae, 1574.06.15 Cessio per fam. Joannem Kluczowski et Ursulam uxorem suam cives Cracovienses de iure suo super praedio prope oppidum Skawina sito, ipsis coniugibus a capitulo et conventu monasterii in Rupella Casimiriae iuxta vim litterarum pergamenarum concesso, in personam nob. Stanislai Radziczki tenutarii molendini in bufforio Novae Civitatis Corczin facta, approbatur. MK 111, 365v-366v. Cracoviae, 1574.06.16 Inscriptio summae 3000 flor. debiti per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem heredem villae Mosczenicza in distr. Petricoviensi sitae Sophiae Laska relictae viduae olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis et capitanei Crasnostaviensi in et super praefata villa Mosczenicza sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 322v-325. Cracoviae, 1574.06.17 Intromissio nob. Stanislai Radziczki tenutarii molendini in bufforio Novae Civitatis Corczin in praedium prope oppidum Skawina, Pissari dictum, vigore condescensionis per fam. Joannem Kluczewski et Ursulam uxorem eius cives Cracovienses ipsi Stanislao factae, approbatur. MK 111, 366v-367. Cracoviae, 1574.06.21 Locatio in arendam villarum hereditariarum, viedlicet L膮ktha, Skrzidlowka, Sczyk et Rybie per nob. Joannem Strzeleczki heredem in ibidem nob. Reginae Strzeleczka relictae viduae gener. olim Joannis Strzeleczki, matri suae ad 15 annos pro summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 317v-319v. Cracoviae, 1574. s. d. et m. Inscriptio summae 5000 flor. debiti per Catharinam de Komorow matrem et viduam, Joannem pocillatorem Sandomiriensem et Stanislaum Orlikowie filios olim Stanislai Orlik zupparii Russiae Hieronimo Krzeczowski de Krzeczowicze capitaneo Seresoviensi et Plonensi in et super omnibus bonis eorum sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 69v-71v. Cracoviae, 1574. s. d. et m. Arendatio bonorum, videlicet tertiae mensurae molendini in civitate Premisliensi siti, domus et horti cum pomario extra moenia eiusdem civitatis consistentium per Catharinam de Komorow matrem et viduam, Joannem pocillatorem Sandomiriensem et Stanislaum Orlikowie filios olim Stanislai Orlik zupparii Russiae Hieronimo Krzeczowski de Krzeczowicze capitaneo Seresoviensi et Plonensi, ab actu praesenti ad annum 1576 pro certa summa pecuniarum iam recepta facta, approbatur. MK 111, 72-75v. 1574. s. l. d. et m. Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1574, in castro Cracoviensi, f. 2 ipso die Priscae (18 ian.), continentes in se inscriptionem transfusionis iuris, in qua nob. Petrus Czeliatyczki tenutarius villae Slonowicze cum praedio in distr. Prossoviensi sitae de iure suo et inscriptione sua obligatoria, sibi per Nicolaum Rey de Naglowicze super summam 3500 flor. inscriptam et super villa praefata Slonowicze obligatam facta, Nicolao Lig臋za de Bobrek castellano Zawichostensi, capitaneo Biecensi et Zidaczoviensi cedit et pro eiusmodi iure transfuso satisfactus est, ad acta cancellariae regiae transportantur. MK 111, 210v-213. 1574 s. l. d. et m. Donatio perpetua sortium hereditariarum in villa Krzikawa parva in distr. Cracoviensi sita per nob. Michaelem et Stanislaum fratres germanos divisos Krzikawsczi filios olim Simonis Krzykawski gener. Valentino Kmitha de Wolia burgrabio arcis Cracoviensis, heredi in Sadowie et Bethkowicze facta est. Finis inscriptionis cum approbatione regiae et data deest. MK 111, 287v-290. 1574 s. l. d. et m. Recognitio Stanislai Herborth de Fulstin castellani Leopoliensis, capitanei Samboriensis et Drohobicensis, zupparii Russiae se 1000 flor. Stanislao Krassiczki de Sieczin dapifero Leopoliensi debere et soluturum esse sub vadio similis summae pro festo Trium Regum proxime venturo. Finis recognitionis cum approbatione regia et data deest. MK 111, 291v-293. 1574 s. l. d. et m. Cessio per Sebastianum a Mieliecz castellanum Cracoviensem de iure suo ac summis pecuniariis in et super 2 mensuris regalibus ex molendino Brzestensi extra muros et portam civilem Brzestensem versus Toruniam tendentem in fluvio Zgowi膮tka sito proventibus in personam Hieronimi a Mieliecz filii sui facta necnon advitalitas super praefatis mensuris regalibus eidem Hieronimo Mielieczki data, approbantur. MK 111, 365-365v. MK 112 1573 16 – 19 V (Wpisy dokument贸w rady kr贸lewskiej); 1573 10 IX, 23 IX; 1574 24 II (wpisy dokument贸w pergaminowych); 1574 27 II – 14 VI (wpisy dokument贸w r贸偶nych). Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 185 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Walentego Dembi艅skiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 137

1573.05.16 In conv. gen. electionis novi regis sub Warszowia in campo ad villam Kamie艅, sab. in vig. Trinitatis (16 maii). Actus electionis Henrici ducis Andium, Borboniorum, Alvernorum etc., fratris Caroli regis Gallorum ex familia Valesiorum nati, concordibus suffragiis omnium statuum spiritualium et saecularium Regni et Magni Ducatus Lithuaniae in regem Poloniae. MK 112, 2-7. 1573.05.19 Pod Warszaw膮 v wszi Kamionv, 19 maii. Litterae ad nobilitatem indicentes conventus particulares ad diem 1 sep. pro eligendis nuntiis idoneis ad comitia Regni coronationis Henrici regis electi ad diem 4 oct. annotanda necnon recommendantes praesentiam vexilliferorum omnium palatinatuum pro cohonestanda pompa funebri sepulturae Sigismundi Augusti regis defuncti ad diem 28 sep. celebranda. Idiomate Polonico scriptae. MK 112, 9v-10v. W Warszewie na walnim Seimie Coronnim,1573.05.20 Litterae omnium statuum in conventu electionis Henrici regis congregatorum, quibus contributiones pecuniarias ad excogitandas rationes defendendi Rempublicam propter imminentia bellorum pericula usque ad tempora eventus regis electi in Poloniam constituuntur et nuntii pro introducendo Henrico rege ad Cracoviam necnon dignitarii pro cohonestanda pompa funebri die sepulturae Sigismundi Augusti regis assignantur. Idiomate Polonico scriptae. MK 112, 7-9v. 1573.10.28 MK 112, 10v. Lutetiae Parisiorum in templo summo B. M. V., 1573.09.10 Statuta seu articuli tempore interregni in conventione ab ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae sanciti, sine data idiomate Polonico scripti, per Henricum electum regem lingua Latina confirmantur. MK 112, 12-17v. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali Divae Mariae, 1573.09.10 Pacta conventa inter ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ab una et nuntios Caroli regis Gallorum fratrisque sui Henrici nunc vero electi regis Poloniae ab altera partibus in comitiis electionis constituta, per Henricum electum regem confirmantur. MK 112, 17v-23v. Parisiis in templo Divae Mariae, 1573.09.10 Iuramentum Henrici electi regis ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae praestitum, quod omnia iura, libertates, immunitates, privilegia publica et privata ecclesiis, principibus, baronibus, nobilibus, civibus, incolis et quibuslibet personis cuiuscumque status et conditionis per reges Poloniae concessa necnon ab omnibus ordinibus tempore interregni sancita custodiet. MK 112, 24-25. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali B. M. V., 1573.09.10 Pacta conventa inter ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ab una et nuntios Caroli regis Gallorum fratrisque sui Henrici nunc vero electi regis Poloniae ab altera partibus in comitiis electionis constituta, per Carolum regem Gallorum confirmantur. MK 112, 25-31v. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali Divae Mariae, 1573.09.10 Iuramentum Caroli regis Gallorum ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae praestitum, quod omnia pacta et conditiones per nuntios suos et Henrici fratris sui nunc electi regis Poloniae circa electionem Henrici in regem Poloniae constituta et in litteris confirmationis dictorum pactorum conventorum contenta adimplebuntur et observabantur. MK 112, 31v-32. Parisiis, 1573.09.23 Litterae fidei a Henrico electo rege ad archiepiscopos, episcopos, palatinos caeterosque dignitarios universamque nobilitatem Joanni a Zborow capitaneo Odolanoviensi, ab ordinibus ac Republica Regni Poloniae ad ferenda quaedam negotia Parisios misso et nunc ex Gallia Cracoviam revenienti, datae. MK 112, 10v-11. Parisiis, 1573.09.23 Instructio legationis a Henrico electo rege Poloniae ad status et ordines Regni Joanni a Zborow capitaneo Odolanoviensi data. MK 112, 11-12. 1574.02.18 MK 112, 33v. Cracoviae, 1574.02.21 MK 112, 33v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Iuramentum fidelitatis Henrico regi Poloniae coronato per proconsulem et consules civitatis Cracoviensis in loco publico ante praetorium circuli eiusdem civitatis, in praesentia consiliariorum nuntiorumque terrestrium ac omnium ordinum Regni et legatorum supremi pontificis, imperatoriae catholicae maiestatis multorumque regum et principum nuntiorum praestitum, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 112, 170-170v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Cessio villarum in capit. Samboriensi consistentium, videlicet Ozimina, Prussy cum praedio, Dubliany cum praedio, Suszicza, Linina, Strzelbicza, Wola Strzelbiczka, Welosniowa Wolia, Smolna, Zalukiecz, Opaka, Stronna, Podbusz, Jaszienicza, Nohoiowicze, Niedwiadza, Luzek, Bronnicza, Jakubowa Wola, Drozow, Bikow, Bilina et Tatary per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem capitaneum Samboriensem et Drohobicensem, zupparium terrarum Russiae Petro Joanni Herborth de Fulstin filio suo facta confirmantur tum et ius advitalitatis super praefatis villis eidem Petro Joanni Herborth conceditur. MK 112, 168v-169v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Nobilitatio Matthaei Misziowski de Smilowa Wola in terra Ravensi, heredis in Przibislawicze, burgrabii arcis Cracoviensis, filii nob. olim Jacobi Misziowski et Catherinae Jarzeczka coniugum nepotis olim Nicolai Misziowski alias Wolski de Smilowa Wola, ad intercessionem Joannis Fierley de Dambrowicza palatini et generali capitanei Cracoviensis tum et insignis Jelita dicti eidem Mattaeo donatio. MK 112, 170v-172. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae civitati Crasnostaviensi concessae generaliter confirmantur. MK 112, 174-176. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.24 Castellanus Krzivinensis per evectionem Nicodemi L臋kinski ad castellanatum Naclensem vacans Gabrieli Zlotkowski conceditur. MK 112, 32v-33, 34r. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Advitalitas super praefectura seu tenuta Lanczkorunensi Alberto Laski palatino Siradiensi conceditur. MK 112, 34-35. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Litterae pergameneae Sigismundi Augusti regis de data 1570, Warszoviae, 24 octobris, continentes in se privilegium advitalitatis super tenuta seu praefectura Loszicze in palat. Podlachiae sita et iam ante in certis summis pecuniariis Alexandro Hincza obligata, eidem Alexandro Hincza concessum, nunc praefato Hincza confirmantur. MK 112, 35-36v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Consensus eximendi advocatiam in oppido regio Cz臋stochowa iacentem de manibus modernorum illius possessorum nob. Floriano Czieklinski et Annae filiae olim nob. Nicolai Krecza de Bobolicze, uxori suae, una cum advitalitate datur. MK 112, 54v-55v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Actus commissarialis de data 1572, in loco differentiarum, f. 5 a. Pentecostes (22 maii), continens in se dislimitationem bonorum nemorum regalium ad capit. Cziechanoviensem et Rozanensem pertinentium ex una et bonorum nemorum Plodownicza Rupino nuncupatorum, hereditariorum Floriani Trambski a Noskowo capitanei Cziechanoviensis et Andreae Trambski a Noskowo capitanei Rozanensis ex altera parte, confirmantur. MK 112, 65-74. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Conservatio ad vitam Stephani Bielawski tenutarii Bolnicensis et Zabielnensis ac Dorotheae Czaszniczka coniugis eius in possessione tenutae regiae Zabielie una cum 12 laneis Jedeszlye et Gurbicze nuncupatis in palat. Podlachiae sitae. MK 112, 49-49v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Conservatio ad vitam Stephani Bieliawski capitanei Knyssynensis et Gonedzensis in possessione capitaneatuum sive tenutarum Knyssynensis et Gonedzensis. MK 112, 53-53v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Consensus eximendi villam Obrossin in distr. et capit. Leopoliensi iacentem de manibus Stanislai Slomowski archiepiscopi et capituli ecclesiae metropolitanae Leopoliensis Stanislao Karszawski sororino praefati archiepiscopi una cum advitalitate datur. MK 112, 53v-54v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Consensus eximendi tabernam Napolna cum villagio Dereniowski tum et piscatione in lacum seu piscina Zalieczynski Staw appelata in capit. Trembowliensi sitam de manibus quorumvis modernorum possessorum gener. Gabrieli Rozen una cum advitalitate datur. MK 112, 85-86. Cracoviae, in conv. coronationis, 1574.03.01 Advitalitas super advocatia inn villa regia Wiszaticze in terra Praemisliensi sita gener. Andreae Blazewski et Catharinae, primarum nuptiarum olim gener. Nicolai Modzeczki, pro nunc vero secundarum nuptiarum praefati Andreae consorti conceditur. MK 112, 181v-182. 1Cracoviae in conv. coronationis, 574.03.02 Litterae ex actis castrensibus Leopoliensibus sub sigillo eiusdem officii capitanealis emanatae, de data 1573, in castro inferiori Leopoliensi, f. 5 a. Thomae ap. (17 dec.), continentes in se litteras papireas Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis idiomate Polonico scriptas, de data 1573, in Lesko, 1 decembris, quibus dispositio ratione contractus arendae certorum proventuum ad civitatem Leopoliensem et oppidum Gliniany pertinentium cum Aaron Paris et Isaak genero Milcziney, Iudaeis Leopoliensibus facti pronuntiatur, nunc confirmantur. MK 112, 44-48. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Advitalitas super villa regia Czarna, vulgariter Siolo appellata una cum molendino in fluvio Brzozowa extructo ad eandem villam pertinente in praefectura Knyssynensi tenutae Stephani Bielawski tenutarii Knyssynensis, Gonedzensis et Bolnicensis sita, Paulo Kossakowski secretario regio et maioris cancellariae notario datur. MK 112, 51-52. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Advitalitas super villa regia Rudki Siolo una cum bonis Jeziorki in tractu Augustoviensi sita Paulo Kossakowski secretario regio et maioris cancellariae notario datur. MK 112, 52-52v. Cracoviae in comitiis Regni gen. inaugurationis, 1574.03.02 Consensus eximendi villam W臋thwie in capit. Svecensi sitam de manibus, post mortem nob. Michaelis Thopolinski illius advitalis possessoris, modernorum possessorum, gener. Mathie Bedlinski Kosz una cum advitalitate datur. MK 112, 56v-57v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Omnes libertates, iura, privilegia immunitatesque, tam per Hungariae, quam per Poloniae reges 13 oppidis regiis Scepussiensibus concessae, ad intercessionem Nicolai Maczieiowski de Maczieiowicze palatini Lublinensis et Joanni Maczieiowski succamerarii Sandomiriensis capitaneique Scepussiensis pro spectabili Stephano comite de Iglo, proconsule praefatorum 13 oppidorum confirmantur. MK 112, 58-60. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.04 Testamentum ven. olim Joannis Podlodowski heredis in Oblasz et plebani in Drohobycz, in charta papirea idiomate Polonico scriptum, sub titulo et sigillo ven. Martini Izdbienski de Russiecz archidiaconi Posnaniensis, custodis et vicarii in spiritualibus ac officialis generalis Cracoviensis, de data 1568, Cracoviae 9 augusti emanatum, ad supplicationes Annae Podlodowska sororis praefati testatoris, relictae viduae olim Kiliani Lukowski executoris testamenti, confirmatur. MK 112, 36v-40v. Cracoviae, 1574.03.08 Munus secretari regii Matthaeo Misziowski heredi in Przibislawicze, burgrabio arcis Cracoviensis, datur. MK 112, 172v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.09 Mandatum ad Joannem Mniszek de Magna Kunczicze capitaneum Crasnostaviensem, ut privilegium olim Sigismundi Augusti regis, sine data, de Iudaei Crasnostaviensibus tum et alia privilegia et decreta regia in commitiis coronationis regiae communitati oppidi regii Crasnostaviensi confirmata, in toto conservat. MK 112, 180v-181. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.09 Decreta bina: 1) decretum iudicii assessorialis sub titulo Sigismundi Augusti regis de data 1554, Vilnae, 4 decembris, in pergameno scriptum, inter incolas Dzierszkovienses actores ab una et cives Crasnostavienses citatos parte ab altera, occasione podvodarum ferendarum latum; 2) decretum Sigismundi Augusti regis de data 1540, Cracoviae, sab. a. Carnisprivii (7 feb.), quo sententiatur, ut oppidani Crasnostavienses aut pecunias marcas 12 ab oppidanis Hrubiessoviensibus tollant, aut ipsis 10 marcas darent adobeundas podvodas, vel saltem hoc onus podvodarum prout et ipsi Hrubiessovienses subeant, in acta castrensia Crasnostaviensia anno 1569, f. 4 p. dom. Reminiscere (25 feb.) inscriptum, nunc oppidanis Crasnostaviensibus confirmantur. MK 112, 176v-180. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.12 Conservatio ad vitam Jacobi Zaleski notarii thesauri curiae olim Sigismundi Augusti regis tum et Annae coniugis ipsius in possessione praefecturae Piassecensis. MK 112, 60-61. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.15 Libertas incolis oppidi regii Clodawa in terra Lanciciensi siti ab omnibus contributionibus et exactionibus vulgariter szosz dictis necnon a podvodis ac teloneis, censu tantum ex agris excepto, ad decursum 6 annorum ratione conflagrationis datur. MK 112, 55v-56v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Consensu cedendi ius super certas sortes tertiae mensurae in molendinis Kamienny et Dembny extra mures Cracovienses sitis tum et super certam partem census ex macellis laniorum Cracoviensium provenientis per gener. Jacobum, Sebaldum, Severinum filios et Lucretiam filiam olim Jacobi Bonar de Wonowicz ex nob. Lucretia uxore sua procreatos, in personam spectabilis Stephani Haller consulis Cracoviensis necnon conservatio eiusdem Stephani Haller in possessione dictarum sortium. MK 112, 61-61v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Conservatio ad vitam gener. Georgii et Anselmi fratrum germanorum Branth tum et relictae viduae olim Friderici Branth in possessione villae regiae Mikolaiki in palat. Mariemburgensi sitae. Defuncta vero aliaqua ex dictis personis extunc sors illius ad regem devolvetur. MK 112, 64-65. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.16 Consensus cedendi villas regias Lieszniowicze et Wierzbicza in terra Chelmensi et palat. Russiae sitas per Nicolaum, Stanislaum et Hieronimum fertres germanos Czizowskie in personam Sigismundi Czizowski una cum advitalitate datur. MK 112, 84-85. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.03.22 Immunitas a teloneis ad exigendos 100 boves e Regno singulis annis, inhaerendo simili immunitati ad exigendos 50 boves per olim Sigismundum Augustum regem Venceslao duci Thesinensi concessae, eidem duci ad vitam conceditur. MK 112, 49v-50v. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.03.22 Privilegium super 12 bancos salis ex zuppis Cracoviensibus singulis annis accipiendos, inhaerendo simili privilegio super 6 bancos salis per olim Sigismundum Augustum regem Venceslao duci Thesinensi concesso, eidem duci ad vitam conceditur. MK 112, 50v-51. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Duo fora annualia, unum pro festo s. Trinitatis (6 iun.), alterum pro festo s. Andreae (30 nov.) celebranda in civitate regia Camieniecz in terra Podoliae sita instituuntur. MK 112, 61v-62v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Omnes libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae civitati regio Parczoviensi concessae generaliter confirmantur. MK 112, 62v-64. W Crakowie na seymie coronacziey, 1574.03.23 W Crakowie na seymie coronacziey, we wtorek po niedzieli Szzodopostney. Libertas incolis oppidi regii Lubomla a teloneis mostowe et grobelne nuncupatis, finitimo tantum expepto, inhaerendo priori privilegio olim Sigismundi Augusti regis super eandem libertatem, hinc non ingrossato, confirmatur. Idiomate Polonico scripta. MK 112, 79-80v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Forum annuale pro festo conversionis s. Pauli ap. (25 ian.) celebrandum in civitate regia Wartha in distr. Siradiensi sita instituitur. MK 112, 80v-81. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.30 Litterae papireae Sigismundi Augusti regis idiomate Polonico scriptae, de data 1569, w Knissinie, 19 novembris, continentes in se donationem possessionis praefecturae silvarum regiarum Bielscensium Stanislao Troianowski, post mortem Christophori Troianowski vacantis, confirmantur. MK 112, 77-79. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1569, Lublini in conv. Regni gen., 5 aprilis, confirmantes nob. Nicolao W膮sz advocato Mielnicensi: 1) litteras papireas ex actis terrestris Mielnicensibus de data 1508, in Mielnik f. 2 p. Bartholomei (28 aug.) sub sigillis officialium terrestrium emanatas, continentes in se privilegium Alexandri magni ducis Lithuaniae de data 1501, in Mielnik, f. 6 p. Michaelis (1 oct.), super erectionem advocatiae in oppido Mielnik in terra Podlachiensi sito circumspecto Nicolao Richlik oppidano Mielnicensi concessum; 2) litteras annexas Dimitri Sapia revisoris regii terrarum Podlachiae idiomate Polonico scriptae, de data 1562, w Mielniku, 30 aprilis, super commutationem laneorum ad advocatiam Mielnicensem pertinentium Stanislao Zacisza advocato Mielnicensi datas, nunc nob. Cipriano Basilico possessori hereditario eiusdem advocati confirmatur. MK 112, 41-44. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Planities in fundo villae regiae Por膮pka inferius novae fossae sub monte Bukowiecz appellato, incipiendo a torrente vulgo potok Gl臋boki Cziek膮czy dicto, in quo extructus est pons, ad limites bonorum Czaniecz nob. Victorini Brodeczki hereditariorum et a monte Bukowiecz ad fluvium Sola una cum libero usu tam rippae quam fluvii eiusdem Sola, in recompensationem et contentationem extructionis per eum ipsum Brodeczki novae fossae in fundo villae suae Czaniecz et derivationis aquae ex fluvii Sola in evidentem utilitatem piscinarum capitaneatus Oswienczimensis eidem Victorino Brodeczki perpetuo datur. MK 112, 107-110. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.01 Advocatia in oppido regio Augustow in terra Podlachiae sito, paucis ante annis de nova radice locato, continens in se aream in foro eiusdem oppidi, Golaszcewski Placz vulgo appellatam agrosque in loco Zarnow vocato in singulis 3 campis 3 mansos sive laneos mensurae Culmensis consignatos tum et potestas causas iuris Maidemburgensis per advocatum iudicandi necnon exemptio advocati ab iurisdictione officialium regiorum nob. Joanni G膮sziorowski satelliti et custodi corporis regii olim Sigismundi Augusti regis conceditur. MK 112, 120-121v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.02 Relaxatio regia bannitionis, proscriptionis e Regno, declarationis infamiae, confiscationis bonorum ac damnationis morti fam. Casparis Trusaldo civis Bergamiensis insimulati de caede nob. olim Christophori Borowski per quendam Tomam Manso patrata tum et ab officio capitaneali castri Cracoviensis infamem declarati. MK 112, 83-84. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.04.02 Conservatio monasterii fratrum ordinis praedicatorum ecclesiae s. Michaelis in civitate regia Brzestensi siti, annis transacti contagione aeris pestiferi, in pacifica possessione molendini Siestrzechowski dicti, per olim Vladislaum et Casimirum reges eidem monasterio in certis pecuniarum summis obligati, ad vitae Henrici regis tempora. MK 112, 96-96v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.02 Litterae binae: 1) Alexandri regis de data 1502, Cracoviae, f. 5 p. conversionis s. Pauli ap. (27 ian.), continentes in se inscriptionem summae 60 marc. super villa regia Makarow tartarica hactenus deserta, in terra Camenecensi et distr. Smotricensi sita, circumspecto Donisch Holubieiowicz Armeno de Kamieniecz pro servitiis occasione reparationis castri et civitatis Camenecensis praestitis factam; 2) Witoldi magni ducis Lithuaniae de data 1386, w Braslawli, 15 augusti, idiomate Ruthenico conscriptae ac in alphabetum Latinum versatae et redactae, quibus summa 1200 marc. monetae in terris Podoliae usitatae super eadem villa Makarow quodam Siemiano inscribitur, nunc ad supplicationes nob. Lesko, Sieniko, Fedor et Hricko fratrum germanorum Loyowskich confirmantur. MK 112, 97v-100. Cracoviae, 1574.04.06 Consensus eximendi villam Dembowiecz in capit. Brzeznicensi sitam de manibus successorum olim Joannis Dembowieczki, illius ultimi possessoris Casparo Zebrzidowski palatino Calisiensi et Annae de Zakliczyn coniugi suae una cum advitalitate datur. MK 112, 86-87. Cracoviae, 1574.04.07 Pensio annua, videlicet 2 partes ex censu per Judaeos Leopolienses singulis annis pro festo s. Martini in summa 200 flor. solvendo Joanni Bieikowski dapifero Premisliensi ad vitam datur. Cuiusque census pars unam olim nob. Baltassar Rambiemski, alteram ab ultima eius quietatione retentam Joannes Lesniowski pocillator terrae Leopoliensis, tertiam ad vitam gener. Bobrowniczki ab olim Sigismundo Augusto rege habuerunt. Post decessum ipsius Bobrowniczki praefatus Joannes Bieikowski totum censum tollet. MK 112, 87v-89v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.07 Litterae ternae papireae Sigismundi Augusti regis sine data, hic non ingrossatae primae continentes in se donationem seu provisionem 1000 flor. fam. Matthaeo Scherping ratione servitiorum in rebus bellicis maritimis per eum ipsum praestitorum factam, alterae in et super certa summam pecuniariam per eundem Matthaeum eximendam, ternae continentes in se contractum seu concordiam divisionis 3 navium in mari a 3 capitaneis maris, videlicet Martino Fibrandt, Josepho Heltbergk et Joanne Nering, Narva redeuntium captarum, inter hon. Mauritium Schefhen ab una et Matthaeum Scherping ac Wolffium Mockebek ab altera partibus initam, ipsi Matthaeo Scherping custodiae maris praefecto confirmantur. MK 112, 93-93v. Cracoviae in conv. gen. Regni coronationis, 1574.04.07 Immunitas a solutione teloneorum in Regio consistentium a mercatoribus etiamque a bobus, teloneo finitimo et limitaneali tantum excepto, per olim Sigismundum Augustum regem incolis oppidi Tarnopolie in terra Haliciensi siti, hereditarii olim Joannis comitis a Tarnow castellani Cracoviensis concessa, nunc dictis oppidanis, subditis vero Janussi, Constantini, Alexandri, Elisabeth et Catharinae filiorum et filiarum olim Sophiae de Tarnow, coniugis Constantini ducis Ostrogiensis palatini Kiioviensis confirmatur. MK 112, 122v-123v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.12 Litterae Vladislai regis, sine data, super libertatem a solutione teloneorum ab omnibus rebus et mercantiis in Regno civitati Tarnoviensi, hereditariae Joannis de Tarnow palatini Cracoviensis concessa necnon litterae Sigismundi Augusti regis etiam sine data confirmantes hoc privilegium, ad petitionem Constantini ducis in Ostrog palatini Kiioviae, marsalci terrarum Volhiniae, capitanei Vladimiriensis, nunc domini hereditarii dictae civitatis generaliter confirmantur. MK 112, 142-143v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Libertatio ad vitam domus lapideae Jost Schilingowska dictae in circulo civitatis Cracoviensis, inter domos fam. olim Joannis Raczek ex una et Andreae Fogelweder scabini iuris supremi partibus ex altera sitae, Alberti Padniewski capitanei Diboviensis propriae ab omni iurisdictione civili tum et ab omnibus censibus, contributionibus et exactionibus tam regiis quam civilibus Cracoviensibus persolvendis necnon incorporatio eisdem domos iurisdictioni terrestris Cracoviensi et libertati nobilium Regni. MK 112, 92-93. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Actus commissarialis de data 1572, in curia scultetiae in villa Volia Pisniczka, f. 4 p. dom. Conductus Paschae (16 apr.). continens in se exemptionem simulque taxationem pro summa 1202 marc. 24 gr. advocatiae seu scultetiae in villa Pisnicza Wolia in capit. Sandomiriensi sita de manibus Gregorii patris et Joannis filii Studzienski illius advocatiae modernorum possessorum, vigore consensus olim Sigismundi Augusti regis de data 1569, Knissini, 18 novembris in et super redemptionem per Andream Firley de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem omnium advocatiarum et scultetiarum in capit. Sandomiriensi continentium factus, confirmatur. MK 112, 100-107. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1553, Cracoviae dom. Palmarum (26 mar.), confirmantes litteras Casimiri regis de data 1491, in Radom, dom. a. Matthaei ap. (18 sep.), quibus potestas liberae electionis advocati Ruthenorum in civitate regia Camieniecz in Podolia tum et iurisdictio eiusdem advocati iuxta tenorem statutorum et consuetudinum Ruthenicorum necnon exemptio ab iurisdictione dignitariorum et officialium regiorum communitati eorundem Ruthenorum Camenecensium conceditur, nunc confirmantur. MK 112, 110-113v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Articuli contubernii funificum vulgo powroznikow civitatis Cracoviensis sine data, idiomate Polonico scripti confirmantur necnon facultas divendendi res ad artificium funificum Cracoviensium pertinentes in hac civitate tam tempore nundinarum quam extra nundinas eidem contubernio conceditur. MK 112, 127v-132v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Actus commissarialis de data 1572, in villa Zbigniew, 16 iunii in causa exemptionis simulque taxationis advocatiae seu scultetiae in villa regia Zbigniew in capit. Sandomiriensi sita de manibus Catharinae de Tarnowiecz Gnoienska, Cristinae de Tarnow relictae viduae olim nob. Stanislai Lipniczki, Annae de Lipnik Kliszowska relictae viduae olim Joannis Kliszowski et Catharinae de Lipnik Hulinska consortis gener. Petri Hulinski per Andream Firley de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem pro summa 918 marc. 38 gr. factus, confirmatur. MK 112, 132v-141. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Advitalitas super bonis Skorzeczino, Sokolowo et Mokownicza in distr. Gnesnensi ad monasterium Landensem pertinentibus per Joannnem Wyssoczki abbatem Landensem Stanislao Wyssoczki castellano Landensi post eorundem bonorum conflagrationem concessa confirmatur. MK 112, 141-142. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.14 Arendatio ad vitam tenutae Lubomliensis cum proventibus thesauro regio pertinentibus Joannis Dembienski capitaneo Lubomliensi, filio Valentini Dembienski de Dembiany supremi cancelarii tempore Sigismundi Augusti regis et Catharinae de Jakubowicze coniugi suae. Quarta pars ex proventibus praefatae tenutae in summa 1000 flor. ad thesaurum Regni pro defensione Reipublice quotannis inferatur. MK 112, 143v-145. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.15 Donatio perpetua areae desertae in monte sub castro Leopoliensi superiori, penes viam publicam ex civitate Leopoliensi ad castrum tendentem, ex opposito curiae Hieronimi Sieniawski castellani Camenecensis et inter curiam Nicolai a Mieliecz palatini Podoliae ex una ac fam. Gasparis suburbani Leopoliensis partibus ex altera sitae Baltassar Ozga vicecapitaneo Leopoliensi. MK 112, 87-87v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.15 Concessio construendi 2 macella vulgariter jathki dicta, aliis macellis civilibus Casimiriensibus adiungenda tum et libertas a solutione census per spatium 4 annorum prov. Gregorio Zego civi et lanioni Casimiriensi datur. Quis macellis construendis officinam lanionariam exercere, pecora mactare carnesque divendere et loca 2 libere vulgariter volniki nuncupata ad ea macella per seniores lanionum assignanda praefatus Zego utifruere potuerit. MK 112, 95-96. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.15 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1571, Warschoviae, 20 maii, quibus omnes libertates, iura, privilegia, praerogativae et immunitates per rege civitati Leopoliensi concessae et per communitatem civium et suburbanorum Polonorum ecclesiae Romanae eiusdem civitatis usitatae communitatis Ruthenorum Leopolsiensium enumeratae conceduntur, nunc confirmantur. MK 112, 113v-118v. Cracoviae in comitiis Regni gen. coronationis, 1574.04.16 Constitutio locationis in arendam capitaneatus Novae Civitatis Corczin pro Nicolao a Mielecz palatino Podoliae et capitaneo ab anno 1572 praefati capitaneatus Novae Civitatis Corczin atque Grodecensi tum et ordinatio occasione summae 1000 flor. fisco regio singulis annis solvendae. MK 112, 123v-126. Cracoviae in comitiis Regni gen. coronationis, 1574.04.17 Locatio in arendam ad vitam capitaneatus Novae Civitatis Corczin Nicolao a Mieliecz palatino Podoliae capitaneoque Novae Civitatis Corczin et Grodecensi sub certa pensione pecuniaria singulis annis ad thesaurum regium solvenda datur. MK 112, 89v-91. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Omnes libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae oppido regio Polaniecz concessae generaliter confirmantur. MK 112, 81v-83. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Litterae Sigismundi Augusti regis, hic non ingrossatae, de data 1571, Warschoviae, f. 2 p. Matthiae ap. (26 feb.), quibus concessio construendi 2 macella vulgariter jathki nuncupata, aliis macellis civilibus Clepardiensibus adiungenda Catharinae relictae viduae olim Joannis Kossarz civis et lanionis Clepardiensis, nunc vero Valentini Radotha civis et lanionis Varssoviensis uxori data est, confirmantur. MK 112, 94-95. Cracoviae, 1574.04.20 Advitalitas super villis Kazom et Grocholie in capit. Zacroczimiensi sitis, morte olim Matthiae Ch膮ndzinski tenutarii Blonensis et earundem villarum ultimi possessoris vacans Joanni Konieczki magistro curiae Annae infantis Regni capitaneoque Nurensi et Ostroviensi ac Annae de Przeramb uxori eius datur. MK 112, 97-97v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Venditio in vim redemptionis alias na wyderkoff census annui 14 marc., pro summa principali 350 marc., fam. Erasmo Czeczothka consuli, Joanni Lang scabino civitatis Cracoviensis et Petro Kuncza Niklowicz senioribus seu provisoribus et rectoribus fraternitatis altaris tituli Assumptionis B. V. M. supremi chori in ecclesia parrochiali B. V. M. in circulo Cracoviensi fundati, pro ven. Stanislao Czeczothka moderno praefati altaris altaristae et successoribus illius venditi atque in et super villa Thomaskovicze cum praedio in distr. Cracoviensi sita gener. Christophori Gos艂awski de Bebelno hereditaria inscripti, ad petitionem praefati Christophori Goslawski approbatur. MK 112, 126-127v. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.04.24 Iura, privilegia et libertates ab omnibus solutionibus, vexationibus, exactionibus, servitiis, laboribus, oneribus, stationibus necnon a collecta poradlne sive sep appellata per reges et principes Poloniae subditis et colonis monasterii Trzemesznensis concessae generaliter confirmantur. MK 112, 161-162. W Crakowie 1574.04.26 W Crakowie na seymie walnym coronnym, w poniedzialek po s. swi臋tego Woycziecha biskupa. Recognitio debiti 350 flor. Hung. et alterae summae 192 flor. Pol. per Joannem Bogusz succamerarium Lublinensem Ostaphio Wolowicz castellano Trocensi et vicecancellario Magni Ducatus Lithuaniae facta; casu non restitutionis praefati debiti in termino assignato – sine beneficio iudicandi, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 112, 74-76. Cracoviae, 1574.04.28 Adiunctio villarum Bronowo, Bozeiowo, Calinowo, Ruda et desertae Dybly tenutae Petri Graiewski capitanei Visnensis ad capitaneatum Visnensem tum et conservatio ad vitam eiusdem capitanei in earundem possessione. Defuncto tamen capitaneo praefatae villae in capitaneatu Visnensi relinquent. MK 112, 91-91v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.30 Conservatio ad vitam Petri Graiewski succamerarii Zacroczimensis et capitanei Visnensis in possessione et integro usufructu capitaneatus Visnensis. MK 112, 122-122v. Cracoviae, 1574.05.01 Iudicia et decreta omnium terrarum Regni et praesertim terrarum Russiae per modum confoederationum vulgo capturi vocata, tempore interregni celebrata et lata, de quibus nulla inter nobiles conversia hucusque existit, roborum firmitatis habeantur tum et pro executione ad capitaneos iuxta usitatum iuris processum remittantur. Causae vero in eisdem iudiciis inchoatae neque adhuc iuxta iuris formae finitae ad forum competens relegantur. Caeterum, illa iudicia et acta, de quibus inter nuntios et incolas terrarum non covenit controversia, coram regio agitabantur. Nominatim vero inter incolas terrarum Plocensis, Visnensis et Lomsensis necnon decretum contra Joannem Tar艂o castellanum Radomiensem et capitaneum Pilsnensem ad instantiam gener. Stanislai Strzechowski, ab iudicio Praemisliensi, cui praefatus castellanus Radomiensis non subiacebat, latum uti illegitimum cassetur talesque omnes actiones ad forum competens remittantur, declaratur. MK 112, 151-152. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1552, in civitate nostrae Gedanensi, f. 2 p. Bartholomaei (29 aug.), continentes in se immunitatem ab excipiendis hospitibus domus fam. Sebastiani consulis Casimiriensis in circulo civitatis regiae Casimiriensis iuxta Cracoviam, in acie plateae Vieliciensis sitae, coronationis tantummodo et nuptiarum solemnitatibus exceptis, nunc in acta cancellariae regiae inscribuntur. MK 112, 172v-173. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1564, Warszoviae, sab. a. dom. Misericordia (15 apr.), continentes in se immunitatem ab excipiendis hospitibus domus fam. Joannis Jakubussowicz scabini Casimiriensis in civitate regia Casimiriensi iuxta Cracoviam, in platea Cracoviensi inter domos heredum olim Stanislai Losek et Joannis Polanowski consulis Casimiriensis sitae, nunc in acta cancellariae regiae inscribuntur. MK 112, 173v-174. Cracoviae, 1574.05.05 Consensus redimendi tabernam in villa Sarzina in capit. Lezaiscensi sita de manibus successorum lab. olim Msczesz, eiusdem tabernae modernorum possessorum fam. Alberto venatori et uxoris suae una cum advitalitate datur. MK 112, 148-149. Cracoviae, 1574.05.05 Venditio census annui 10 flor. pro vestiendis pauperibus in vim reemptionis alias na wyderkaff pro summa 200 flor. per fam. Joannem Hul civem Casimiriensem, in domo ipsius murata Casimiriae in platea Vieliciensi sito, capitulo ecclesiae collegiatae s. Floriani in Kleparz absque consensu regio facta confirmatur et hoc census immunitati ecclesiasticae incorporatur. MK 112, 149-149v. Cracoviae, 1574.05.05 Actus exemptionis capitaneatus Crusvicensis cum castro et oppidis Cruswicza et Gembicze de manibus Elisabeth, Annae et Hedvigis filiarum minorennium olim Stanislai Oporowski, capitanei Crusvicensis, eiusdem capitaneatus pro tunc possessorum Martino Fal臋czki succamerario Siradiensi vigore consensus per eum ipsum ab olim Sigismundo Augusto rege habiti una cum libera de eodem capitaneatu ac de iurisdictione capitaneali cessione facta, confirmatur. MK 112, 165-166. Cracoviae, 1574.05.06 Conservatio ad vitam nob. Joannis Kozlowski et Emerentia Kliczewska coniugum in possessione advocatiae cum 6 cmethonibus in villa regia Zagorzicze in distr. Pilsnensi sita, ipsis coniugibus per olim Sigismundum Augustum regem in contentatione pro villa hereditaria Rudno ad praefecturam Niepolomicensem vendita concessae. MK 112, 146-147. Cracoviae, 1574.05.10 Libertatio nob. Pauli Kochanowski a praestandis hospitiis in bonis suis in civitate Mariemburgensi sitis ad vitae eius tempora confirmatur. MK 112, 147-147v. Cracoviae, 1574.05.10 Arendatio ad vitam oppidi Skala cum villis eo pertinentibus per conventum monasterii virginum monialium s. Andreae in civitate Cracoviensi situm Jacobo Dembienski capitaneo Czorstinensi secretarioque et aulico regio anno 1572, f. 2 p. Trinitatis (2 iun.) facta, confirmatur. MK 112, 147v-148. Cracoviae, 1574.05.12 Litterae Constantiae neptis Casimiri regis, olim ducissae Glogoviensis, nunc vero abbatissae et conventus coenobii monialium sub habitu et professione s. Francisci confessoris et sub ordine s. Clarae virginis in oppido Antiqua Sandecz hereditario illius coenobii, de data 1357, in curia nostra, 4 kal. maii, f. 6 (28 apr.), quibus civibus praefati oppidi Antiqua Sandecz libertas, sicut ab antiquo habuerunt et pro nunc cives Novae Civitatis Sandecz iure Magdeburgensi utuntur, data est, nunc dictis oppidanis Antiquae Sandecz una cum liberatione eorundem oppidanorum ac incolarum villae illorum Czygonowicze ab indebitis angariis per administratores bonorum praefati coenobii contra privilegia imponitis, confirmantur. MK 112, 155-157. Cracoviae, 1574.05.12 Pensio annua 500 flor. ex capitaneatu Augustoviensi et Raigrodensi, tenutae Martini Dulski gener. Sigismundo Rozen de L臋ka ratione meritorum militarium ad vitam assignatur. MK 112, 157-158. Cracoviae, 1574.05.12 Consensus redimendi villam regiam Wierzbie in palat. Cracoviensi sitam, quam villam olim Martinus Karwiczki dapifer terrae Sandomiriensis et aulicus Sigismundi Augusti regis in certa veteri pecuniarum summa iure advitalitio possidebat, de manibus illius successorum gener. Stanislao Olszewski burgrabio arcis Cracoviensis una cum advitalitate datur. MK 112, 158-159. Cracoviae, 1574.05.15 Venditio tabernae Ryczywol ante oppidum Bochnia ad praefecturam Krzeczoviensem pertinens per quendam Sebastianum Burzinski de Burzin illius possessorem nob. Alberto Kaluski absque consensu regio facta confirmatur et advitalitas super eadem taberna Annae et Luciae, orphanis praefati Alberti Kaluski ex Lucia Bostowna procreatis, ex clementia regia datur. MK 112, 145-146. Cracoviae, 1574.05.18 Libertatio domus seu curiae abbatialis in civitate regia Casimiriensi in platea Judeorum penes cimeterium ecclesiae Corporis Christi sitae, Petri Borowski abbatis et conventus monasterii Sczyrzicensis propria, ab oneribus et iurisdictione castrensi ac civili Casimiriensi tum et a contributione publica sosz vulgo dicta necnon incorporatio eiusdem domus praerogativae nobilium Regni. MK 112, 152-152v. Cracoviae, 1574.05.24 Conservatio ad vitam Annae Szidlniczka consortis gener. Jacobi Borowski in possessione advocatiae et molendini Zambroviensis et villae regiae Budne, quo simili iure advitalitatis maritus illlius gaudet, una cum libera facultate incidendi lignorum pro usu ipsorum maritorum ad advocatiam Zambroviensem in nemoribus Czerwony Bor et Malyschowa ad villam vero Budne in borris Zaganicza ad tenutam Ostrol膮czensem pertinentibus tum et cum libera piscatura piscium in piscina Zambroviensi. MK 112, 149v-151. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1567, Knischini, 7 septembris, quibus Valentino Dembienski de Dembiany cancellario Regni et Barbarae Goslawska de Bebelno, coniugibus, ius advitale super tenuta seu praefectura Vartensi post eius redemptionem de manibus successorum olim Joannis Lutomierski castellani Siradiensis, thesaurarii curiae regiae, capitanei Lanciciensis et Radomiensis conceditur, nunc vero his coniugibus confirmantur. MK 112, 153-155. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1568, Varschoviae, 15 octobris, continentes in se ius advitalitatis super tenutam seu praefecturam Jassieneczensem Mathiae Zalinski praefecto cubiculi regii, capitaneo Przedboriensi, Jassienecensi, Mscziboviensi, Zizmuriensi ac Tolkmitensi et Sophiae Tassiczka de Luczlawicze coniugibus concessum, ad supplicationes eorundem coniugum confirmantur. MK 112, 159-161. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1569, Lublini, f. 2 a. Laurentii (8 aug.), continentes in se ius advitalitatis super toto capitaneatu Przedboriensi Mathiae Zalinski praefecto cubiculi regii, capitaneo Jassienecensi, Mscziboviensi, Zizmuriensi ac Tolkmitensi et Sophiae Tassiczka de Luczlawicze coniugibus, post eiusdem capitaneatus iam pridem exemptionem de manibus Joannis Lezenski pro summa 3138 flor. 25 gr. et post redemptionem advocatiae oppidi Przedborz ac villarum Policzko, Starawieszy, Zeleznicza et minerae ad eundem capitaneatum pertinentium, de manibus successorum olim Nicolai Kazanowski pro summa 1500 flor., concessum, nunc ipsis coniugibus confirmantur. MK 112, 162-164v. Cracoviae, 1574.06.02 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1564, Varschoviae, 24 aprilis, mandantes exactoribus teloneorum et eorum notarii, ut immunitatem a solutione omnium teloneorum pontalium et aggeralium, teloneo novo excepto, communitati civitatis regiae Parczoviensi ab olim Sigismundo rege concessam et in conventu Regni comprobatam conservent, ad supplicationes praefati communitatis confirmantur. MK 112, 118v-120. Cracoviae, 1574.06.07 Quietatio Nicolai Zaporski tenutarii villae regiae Wroczonka in capit. Sanocensi sitae de satisfactione pro summa 400 flor. per Joannem Zaborowski praepositum Sandomiriensem et secretarium regium facta, confirmatur. MK 112, 76v-77. Cracoviae, 1574.06.07 Libertas a contributione sosz dicta, a podwodis, teloneis, censibus, stationibus et aliis oneribus civibus oppidi regii Bielsko in terra Podlachiae siti, per ignis voraginem damna passis, ad decursum 4 annorum conceditur. MK 112, 166-166v. Cracoviae, 1574.06.14 Donatio ad vitam villae Niwkowo in capit Visnensi sitae gener. Paulo Kossakowski secretario regio et notario maioris cancellariae. MK 112, 167-167v. Cracoviae, 1574.06.17 Decretum iudicii assessorialis in libris decretorum regiis existens, de data 1574, Cracoviae, f. 6 a. dom. Trinitatis (4 iun.), ex appellatione a sententia iudicii supremi arcis Cracoviensis devolluta prolatum, in causa, primum coram iudicio advocatiali civitatis regiae Chenczinensis inter nob. Annam Jassienska tenutricem villae civilis Polikno, actricem et hon. Sophiam Biernathowa viduam ac prov. Jacobum mensatorem, ipsius viduae mariti olim Bernardi fratrem, citatos occasione debiti 112 flor. agitata, ad acta inscriptionum Metricae inscribitur. MK 112, 48-49. Cracoviae, 1574.06.18 Surrogatio Stanislao Gostomski castellano Sochaczoviensi et capitaneo Ravensi, uti viciniori loci capitaneo in iurisdictionem Andreae Dembowski castellani Siradiensis et capitanei Lanciciensis, in causis iure confoederationis tempore interregni coram officio castrensi Lanciciensi a nob. Stanislao Otha et Petro Lutomierski ex vi obligationis pro debito 2000 flor. et alio usuque denegato in bonis oppidi Brzezini Nicolai Malachowski castellani Spicimiriensis obligatoriis inscripto motis, ratione iniuriarum in hoc processu commissarum conceditur. MK 112, 167v-168v. Cracoviae, 1574.06. Deputatio ministerialis terrestris ad intromittendum gener. Paulum Kossakowski secretarium regium, vigore iuris a rege habiti, in possessionem villae Czarna et molendini in fluvio Brzozowa extructi in capit. Knyszynensi et villae Niwkowo in capit. Viznensi sitarum. MK 112, 166v-167. 1488-1498 s. l. d. et. m. Litterae Friderici [episcopi] electi Cracoviensis, sine fine et data [1488, 21 maii – 1489, 25 ianuarii] continentes in se litteras Casimiri regis de data 1487, Cracoviae, f. 3 in octavas Assumptionis B. V. M. (21 aug.), quibus Dobeslao de Kurozwanki palatino Lublinensi consensus fundandi beneficium ecclesiasticum in et super balneo ipsius hereditario murato in civitate Cracoviensi retro domum abbatis Thinecensis sito una cum toto balnei eiusdem censu septimanatim provenire consueto, pro sustentatione 2 altaristarum altaris novae fundationis in ecclesia cathedrali Cracoviensi datur, [nunc in acta cancellariae inscribuntur]. Finis litterarum deest. MK 112, 182-184v. Cracoviae, 1574.06.01 Cessio iuris super tenutam domus sub arce Cracoviensi sitae, Rhurhaus vuldo nuncupatae, cum stabulo in portico tum et super summam 400 flor., quam summam, antea fam. olim Hanus chirurgus Sigismundi Augusti regis et Barbarae, uxoris ipsius, in aedificationem eiusdem domus vigore taxationis certorum revisorum factae et per olim Sigismundum Augustum regem dictae domui inscriptae et incorporatae exposuerant, per ven. Petrum de Posnania medicinae doctorem et canonicum Cracoviensem Dominico Alamani dapifero Lublinensi et praefecti coquinae regiae facta confirmatur necnon advitalitas praefato Dominico conceditur. MK 112, 210v-212. MK 113 1574 6 IV – 18 VI; 1576 5 V – 1577 11 V. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet oderwany. K. 2 nlb 1 – 617. Brak k. 277 – 284. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa, a nast臋pnie kanclerstwa Piotra Wolskiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 138

Cracoviae, 1574.04.06 Litterae officii castrensis Crasnostaviensis de data 1572, in castro Crasnostaviensi, f. 6 a. Matthaei (20 sep.), continentes in se inscriptionem 2000 flor. debiti per Hieronimum Sieniawski a Sieniawa castellanum Camenecensem, capitaneum Haliciensem et Colomiensem, heredem villae Waniow in distr. Drohicensi iacentis Barbarae Gizanka Woroniecka filiae olim Joannis Giza consulis Varssaviensis in et super villis suis hereditariis, videlicet Boli艂any cum praedio, Wolka, Jarki, Krzizow cum praedio, Turosna cum praedio, Dobrowoda et Stoczek in distr. Bielscensi sitis ad decursus 3 annorum sub vadio similis summae et sub lapsu dictarum villarum factam, approbantur. MK 113, 1-5v. Cracoviae, 1574.04.06 Quietatio Hieronimi Sieniawski a Sieniawa castellani Camenecensis, capitanei Haliciensis et Colomiensis, de summa 1500 flor. primae ratae vigore arendae villarum Bokinie, Jarki, Krzizowo et Turoszna per Barbaram Gizanka consortem Michaelis Woronieczki facta, approbatur. MK 113, 5v-9v. Cracoviae, 1574.04.06 Venditio sortis in villa Moniatycze in distr. Hrodlensi sita, hereditariae olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis per Jacobum Seczigniewski de Seczygniew capitaneum Schidloviensem, tanquam seniorem tutorum liberorum et successorum praefati olim Joannis Pileczki, suo et Joannis Lig臋za de Bobrek tribuni Sanocensis, Christophori Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae dicti olim Joannis Pileczki contutorum nominibus agentem nob. Joannnis Sobol quondam heredi in eadem Moniatycze pro summa 500 flor. facta, approbatur. MK 113, 9v-11. Cracoviae, 1574.04.07 Adiudicatio annorum nob. Stanislao Giziczki, filio olim Francisci Giziczki de Gizicze in distr. Cziechanoviensi, ad disponendum bonis paternis et maternis, tam villa Gizicze, quam ubilibet in Regno sitis et collocatis. MK 113, 11v-12. Cracoviae, 1574.04.07 Donatio sortium curiae in arce Cracoviensi retro ecclesiam s. Georgii iacentis, Schidlowieczki dictae, per Joannem et Constantinum duces in Ostrog fratres germanos filios Constantini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis, marsalci terrarum Wolhyniae et capitanei Wladimiriensis, suis et Alexandri fratris, Elisabeth consortis Joannis Kisska incisoris Magni Ducatus Lithuaniae et Catharinae virginis sororum suarum germanarum nominibus agentes, quae sortes iure naturalis successionis post olim Sophiam de Tarnow matrem eorum devolutae sunt, Nicolao a Mielecz palatino Podoliae, capitaneo Novae Civitatis Korczyn et Grodecensi facta, approbatur. MK 113, 12-15. Cracoviae, 1574.04.09 Restitutio pristino honori nob. Erasmi Borkowski, decreto olim Sigismundi Augusti regis ratione occisionis nob. olim Martini Socha de Regno tanquam bannitum proscripti. MK 113, 15-16v. Cracoviae, 1574.04.09 Mandatum ad officiales, ut restitutionem honoris nob. Erasmi Borkowski, decreto olim Sigismundi Augusti regis ratione occisionis nob. olim Martini Socha de Regno tanquam bannitum proscripti, in locis publicis proclamare curent. MK 113, 16v-17v. Cracoviae, 1574.04.12 Confirmatio generalis iurium et privilegiorum civitati Sandomiriensi servientium. MK 113, 17v-19. Cracoviae, 1574.04.14 Cracoviae in conv. coronationis, 14 aprilis. Mandatum ad officiales et teloneorum exactores, ut cives et suburbanos Bodzantinenses ad pendendum telonea et foralia coactos in libertate de non solvendis teloneis tam aquaticis quam terrestribus conservent. MK 113, 19-20. Cracoviae, 1574.04.14 Litterae Casimiri regis de data 1356, Cracoviae, in crastino Francisci (5 oct.), continentes in se fundationem officii advocati et scabinorum iuris supremi Magdeburgensis arcis Cracoviensis, ut appellationes et prorogationes a sententiis advocatorum, scabinorum iuratorum et consulum civitatum iurisdictioni Teutonicali submissarum, extra fines et in detrimentum Regni in Magdeburg non interponendae sint, ad petitiones modernorum advocati et scabinorum iuris Magdeburgensis supremi una cum privilegio eliberationis eorundem ab omni hospitatura nunc concedito, confirmantur. MK 113, 271-276. Cracoviae, 1574.04.15 Tutoria liberorum minorennium et omnium bonorum gener. Sigismundi Czizowski per eum ipsum Annae de Konieczpolie consorti suae concedita approbatur. MK 113, 46v-47. Cracoviae, 1574.04.15 Reformatio dotis 2000 flor. et totidem dotalitii per Sigismundum Czizowski uxori suae Annae, filiae Stanislai Konieczpolski capitanei Vielunensis in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 47-48. Cracoviae, 1574.04.15 Mutua advitalitas omnium bonorum inter Sigismundum Czizowski et Annam de Konieczpole coniuges facta, approbatur. MK 113, 48-48v. Cracoviae, 1574.04.16 Locatio in arendam sortium in oppido Woislawicze tum et villarum Thuczempy, Thuczempska Wolia in terra Belsensi ac Crasne et Nowosiolki in terra Chelmensi sitarum, hereditariarum Stanislai Czizowski heredis in Czizow, per eum ipsum Stanislaum Sigismundo Czizowski castellano Polanecensi, fratri suo germano ad decursum 4 annorum pro summa 1200 flor. facta, approbatur. MK 113, 20-22v. Cracoviae, 1574.04.16 Quietatio Stanislai de Tarnow castellani Czchoviensis per Petrum Myszkowski episcopum Plocensem de solutione summae 8000 flor. approbatur. MK 113, 22v-23v. Cracoviae, 1574.04.16 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1573, in castro Cracoviensi, f. 3 a. Kiliani (7 iul.), continentes in se inscriptionem summae 20000 flor. et adiunctionem eius ad summam prius debitam in unam summam 120000 flor. debiti per Stanislaum a Tarnow castellanum Czechoviensem, heredem in villis Wielawies et Tursko in palat. Sandomiriensi sitis Petro Myszkowski episcopo Plocensi in et super praefatis villis suis inscripti et assecurati factam, approbantur. MK 113, 23v-30. Cracoviae, 1574.04.16 Venditio sortis in villa Moniathicze in distr. Horodlensi sita per nob. Joannem Sobol Joanni Lesniowski pincernae Leopoliensi, capitaneo Dolinensi et secretario regio pro summa 500 flor. facta, approbatur. MK 113, 30-31v. Cracoviae, 1574.04.16 Venditio bonorum hereditariorum, videlicet sortis oppidi Iwanowicze, villae Korzequino, sortium villae suburbii dictae Niemieczka Wie艣 in distr. Calissiensi iacentium per Joannem a Zborow capitaneum Odolanoviensem, heredem in Plieszow et Elisabeth Pronska, filiam Friderici Pronski palatini Kiioviensis, uxorem suam Dobrogostio Potworowski iudici palatinatus Calissiensis et capitanei Boleslaviensi pro summa 17000 flor. facta, approbatur. MK 113, 31v-36. Cracoviae, 1574.04.17 Donatio oppidi Czeszibieszy cum praediis et villis ad id pertinentibus, videlicet Staresziolo, Hanuszowcze, Pobereze, Jastrzembiecz, Sielcze, Kiiowiecz, Boroczany in distr. Haliciensi tum et Marchoczicze cum medietate in Kloniow in distr. Ksi膮znensi sitis cum etiam inscriptionibus, lucris et perlucris super bonis oppidi Tiszmienicza occasione non solutionis summae 25000 flor. in persona Melchioris Paniewski lucratis, per Christophorum Zborowski Andreae Zborowski a Zborow gladifero Regni fratri suo germano facta, approbatur. MK 113, 36-38. Cracoviae, 1574.04.19 Quietatio Constantini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis de inscriptione coram olim Sigismundo Augusto rege Varssoviae in conventione Regni gen., 4 iulii 1570 illata, occasione adductionis ad acta terrestria Pilsnensia Sophiae comitis in Tarnow coniugis suae, ad faciendam recognitionem personalem perpetuae donationis sortis in villis Targowisko et Zakrzow Nicolao Christophoro Radziwil duci in Olyka et Nieswiz, comiti in Schidlowiecz et marsalco curiae Magni Ducatus Lithuaniae perpetuo data, per ipsum Radziwil facta, approbatur. MK 113, 38-39. Cracoviae, 1574.04.19 Donatio villarum hereditariarum, videlicet Czizow cum praedio, Korzen, Drogowlie et desertae Czeliny in distr. Chenczinensi sitarum per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Malogostensem Alberto Crasinski heredi in Crasne, castellano Sieprcensi facta, approbatur. MK 113, 39-42v. Cracoviae, 1574.04.19 Reformatio dotis 5000 flor. per Andream Zborowski de Zborow gladiferum Regni Barbarae filiae olim Spytek Jordan de Zakliczin castellani Cracoviensis, relictae viduae primarum nuptiarum olim Petri ducis Zbaraski pallatinidae Trocensis, nunc vero consorti suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 42v-43v. Cracoviae, 1574.04.20 Donatio villarum maternarum Targowisko et Zakrzow in distr. Urzendoviensi sitarum per Janussium et Constantinum duces in Ostrog, filios Constantini palatini Kiioviensis et marsalci terrarum Volhiniae capitaneique Wladimiriensis ex olim Sophia comite a Tarnow procreatos, nominibus suis et Alexandri minorennis fratris, Elisabeth consortis Joannis Kisska et Catharinae virginis sororum suarum germanarum gerentes Nicolao Christophoro Radziwil duci in Olyka et Nieswiz, comiti in Schidlowiecz et marsalco curiae Magni Ducatus Lithuaniae facta, approbatur. MK 113, 43v-46. Cracoviae, 1574.04.21 Inscriptio 10000 flor. debiti per Albertum Krasinski castellanum Sieprcensem Francisco Krasinski episcopo Cracoviensi, fratri suo germano in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 52v-53v. Cracoviae, 1574.04.22 Quietatio Alberti Laski a Lasko palatini Siradiensis de solutione summarum debitarum, videlicet 15000 flor. in bonis Januszpole et Sulzenicze tum et 6500 flor. in bonis oppidi et castri Czernichow modo obligatorio inscriptarum per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum terrarum Russiae, praefectum exercituum Regni, capitaneum Lubaczoviensem, Sniatinensem et Czerwonogrodensem facta, approbatur. MK 113, 53v-54v. Cracoviae, 1574.04.22 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Corczyn de data 1570, in castro Novae Civitatis Corczin, f. 2 p. dom. Trinitatis (22 maii), continentes in se obligationem bonorum hereditariorum, videlicet villae Prokoczin et sortis in villa Piasek ad villam Prokoczin pertinente in distr. Cracoviensi iacentium per Sophiam de Tarnow, filiam olim Joannis comitis in Tarnow castellani Cracoviensis, consortem Constatini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis et capitanei Wladimiriensis Martino Liczko praeposito Tarnoviensi ad tempora vitae eiusdem extrema pro summa 14000 flor. factam, nunc Janussio et Constantino fratribus germanis filiis praefatorum Constantini ducis Ostrogiensis et olim Sophiam de Tarnow coniugum, suis ac Elizabeth consortis Joannis Kisska incisoris mensae Magni Ducatus Lithuaniae ac Catharinae virginis, sororum suarum germanarum necnon Alexandri fratris germanis minorennis nominibus agentibus facta, approbatur. MK 113, 54v-57v. Cracoviae, 1574.04.23 Quietatio Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis de solutione summae 800 flor. debiti in et super villa sua hereditaria Drogowki assecurati per nob. Petrum, Joannem, Malchrem et Christophorum Stoczki, suis ac Michaelis Stoczki fratris eorum germani nominibus agentes facta, approbatur. MK 113, 57v-59. Cracoviae, 1574.04.23 Protestatio Mathiae Sawiczki castellani Podlachiensis et Alberti Sawiczki tribuni Drohiciensis, ipsius filii, in et contra gener. Martinum Graiewski de Dolistowo occasione non satisfactionis pro certo contractu seu concordia ratione officii tribunatus Drohiciensis facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 59-60. Cracoviae, 1574.04.24 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet oppidi et castri Januszpole cum villis ad ea spectantibus necnon Lepieszowka cum villis per boiaros Ruthenicales possessis eorumque servitiis per Albertum Laski a Lasko palatinum Siradiensem Georgio Jazlowieczki a Buczacz palatino terrarum Russiae, praefecto exercituum Regni, capitaneo Lubaczoviensi, Sniatinensi et Czerwonogrodensi pro summa 22000 flor. facta, approbatur. MK 113, 61v-65v. Cracoviae, 1574.04.24 Concesio usufructus villae Worworcznicze in distr. Camenecensi sitae Georgii Jazlowieczki a Buczacz palatini terrarum Russiae, praefecti exercituum Regni, capitanei Lubaczoviensis, Sniatinensis et Czerwonogrodensis hereditariae, per eum ipsum nob. Nicolao W臋zik familiari suo in summa 200 flor. ad tempora vitae illius extrema facta, approbatur. MK 113, 65v-66v. Cracoviae, 1574.04.26 Inscriptio summae 400 flor., antea certo contractu per Andream Dibowski Nicolao Maszkowski dapifero Lanciciensi debitae, nunc vero per Casparum Klodzinski tribunum Sochaczoviensem et capitaneum Volkinensem, eliberando Annam Maszalska coniugem suam secundarum nuptiarum, cui defunctus olim Andreas Dibowski maritus primi matrimonii advitalitatem inscribit, praefato Nicolao Maszkowski facta, approbatur. MK 113, 186v-187v. Cracoviae, 1574.04.27 Inscriptio 5000 flor. debiti per Nicolaum Zebrzidowski filium olim Floriani Zebrzidowski castellani Lublinensis Christophoro Lanczkorunski de Brzezie in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 48v-52. Cracoviae, 1574.04.27 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1574, in castro Cracoviensi, f. 5 a. Paschae (8 apr.), continentes in se quietationem Stanislai Mloszowski heredis in Mloszowa de solutione summae 1500 flor., olim Annae de Glinki castellanae Sandomiriensi debitae et in praefata villa Mloszowa modo obligatorio inscriptae, per Sigismundum Wolski de Podhaicze castellanum Czernensem et capitaneum Varsoviensem, filium dictae olim Annae de Glinki factam, approbantur. MK 113, 60-61v. Cracoviae, 1574.04.28 Quietatio gener. Reginae relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski per Benedictum Wiktorowski succamerarium Vielunensem et Annam Dobrzikowska, coniuges, de satisfactione pro summa 600 flor. et de solutione census annui ab eiusmodi summa retenti facta, approbatur. MK 113, 67-67v. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 700 flor. debiti per gener. Laurentium Bylinski de Bylin in distr. Schadcoviensi gener. Reginae Starzechowska, relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 67v-69. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 1000 flor. debiti per Severinum Boner de Balicze capitaneum Rabstinensem Christophoro Lanczkorunski de Brzezie castellano Malogostensi in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 69-72v. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 750 flor. debiti per Nicolaum Maszkowski heredem in Maszkowicze dapiferum terrae Lanciciensis gener. Laurentio Bielienski facta, approbatur. MK 113, 184-185v. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio gener. Reginae relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski per Benedictum Wiktorowski succamerarium Vielunensem et Annam Dobrzikowska, coniuges, de satisfactione pro summa 600 flor. et de solutione census annui ab eiusmodi summa retenti facta, approbatur. MK 113, 72v-73v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio 450 flor. debiti per Christophorum Glowa heredem in Przibiszowka secretarium regium nob. Joanni 呕eliazo de Rawiszow in et super 20 kmethonibus bene possessionatis in villa sua hereditaria Ruda in distr. Przeworscensi residentibus facta, approbatur. MK 113, 188-190. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio 250 flor. debiti per Albertum Krzikowski heredem in villis Krzikoszy et Krziwata in terra Lanciciensi sitis nob. Martino Zaloga sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 190v-191v. Cracoviae, 1574.04.29 Nob. Hedvigis Odolinska relicta vidua olim nob. Jacobi Odolinski recognovit, quia gener. Alberto M臋czinski summam 20 flor. debiti, ad priorem summam capitalem 100 flor. per eam ipsam Hedvigim, primum nob. Philippo Ocieski in et super omnibus bonis suis inscriptam, deinde per praefatum Philippum Ocieski praenominato Alberto M臋czinski transfunditam, adscripsit. Haec recognitio approbatur. MK 113, 191v-193. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 1000 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem Bartholomeo Zelenski capitaneo St臋zicensi in et super villa sua hereditaria Woinowicze in distr. Sandomiriensi facta, approbatur. MK 113, 73v-75v. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 7000 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem nob. Carlo Soderini in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 75v-78v. Cracoviae, 1574.04.30 Recognitio, in qua Bartholomaeus Zielienski capitaneus St臋zicensis omne ius suum, quod ius ab Alberto Laski palatino Siradiensi in villis Michoty et Dobrzinek in terra Volhiniae sitis in et super 1000 flor. modo obligatorio inscriptis habuit, cassat et de villis praefatis Constantino duci in Ostrog, palatino Kiioviensi cedit et condescendit necnon pro praefatis 1000 flor. ab eodem duce levatis satisfactum est, approbatur. MK 113, 79-79v. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 9300 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem Constantino Cornieiato praefecto teloneorum Russiae in et super bonis tenutae suae castri Staresiolo et villarum Zbudkow, Podmanesterz, Solomon et Chraniow ad hocidem castrum pertinentium facta, approbatur. MK 113, 79v-84. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 2000 flor. debiti per Joannem Lesniowski pincernam Leopoliensem, capitaneum Hrodlensem et secretarium regium Jacobo Seczigniowski de Seczigniow, capitaneo Schidloviensi, Joanni Lig臋za de Bobrek tribuno Sanocensi, Christophoro Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, tanquam tutoribus liberorum praefati olim Joannis Pileczki in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 84-85. Cracoviae, 1574.04.30 Jacobus Seczygniewski de Seczigniew, capitaneus Schidloviensis, tanquam senior tutorum liberorum olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, suo et Joannis Lig臋za de Bobrek tribuni Sanocensis, Christophori Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae praefati olim Joannis Pileczki contutorum suorum nominibus agens recognovit, quia recepit a Joanne Liesniowski pincerna Leopoliensi et capitaneo Hrodlensi summam 6000 flor., per eundem in redemptionem villarum St臋zerzicze, Poryduby et Zabloczie ad capitaneatum Hrodlensem pertinentium praenominato olim Joanni Pileczki per olim Sigismundum Augustum regem ad rationem summae 500 000 flor. constitutione publica bonis regiis assecurari permissae obligaturum, vigore consensus Henrici regis illi dati. De quidem summa 6000 flor. eundem Joannem Liesniowski quietat ac de villis superius specificatis eidem Joanni Liesniowski cessit et condescendit omnesque ius obligationis praedictarum villarum in ipsum Joannem Liesniowski transfundit ac litterae originales obligationis summae praefatae praedicto olim Joanni Pileczki servientes eidem Joanni Liesniowski tradidit. Haec recognitio approbatur. MK 113, 85-87. Cracoviae, 1574.04.30 Cessio iuris naturalis successionis super domum seu curiam Cracoviae cimitterio ecclesiae S. Trinitatis ordinis s. Dominici fratrum praedicatorum adiacentem, inter domos olim Stanislai Ostrorog castellani Miedzyrzecensis ex una et olim Nicolai Bogusz capitanei Crasnostaviensis ex altera partibus consistentem, per Nicolaum a Mielecz palatinum Podoliae, capitaneum Novae Civitatis Corczyn et Grodecensem, filium et successorem olim Joannis a Mielecz palatini Podoliae et marsalci Regni supremi in personam Nicolai Konieczpolski de Konieczpolie, heredi in Dobrkow, occasione processus iudiciarii in causa census de eadem domo retenti facta, approbatur. MK 113, 87-89v. Cracoviae, 1574.05.01 Intromissio in burgrabiatum castri Cracoviensis Nicolai Stadniczki de Zmigrod burgrabii Cracoviensis per gener. Petrum Czernikowski cubicularium regium ad intromittendum iuxta litteras donationis regiae destinatum facta, approbatur. MK 113, 89v-90v. W Crakowie, 1574.05.01 W Crakowie, pierwszego ksi臋偶yca maja (1 maii). Decretum regium confirmans ad petitionem nuntiorum terrestrium iudicia Kapturowe dicta, excepto iudiciorum Plocensium, Visnensium et Lomsensium sine consensu omnium nuntiorum institutorum, excludendo ex iurisdictione iudiciorum Kapturowe decreta Joannis Tar艂o castellani Radomiensis et capitanei Pilsnensis cum gener. Stanislao Starzechowski in iudicio Premisliensi lata, ratione non submissionis praefati castellani Radomiensis iudicio Premisliensi. Idiomate Polonico scriptum. MK 113, 90v-91. Cracoviae, 1574.05.01 Relaxatio bannitionis Christophori Stogniew vigore satisfactionis et solutionis per eum ipsum Joanni Kmitha notario terrestri Cracoviensi summae 150 flor. MK 113, 91-92. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1570, in castro Cracoviensi, f. 3 a. OO. SS. (31 oct.), continentes in se inscriptionem 4400 flor. debiti per Samuelem Zborowski de Zborow gener. Prospero Prowana secretario regio in et super villa sua hereditaria Sliedziowicze cum praedio in distr. Cracoviensi sita ad decursum 3 annorum factam, nunc per Petrum Zborowski palatinum Sandomiriensem, Joannem Zborowski capitaneum Odolanoviensem et Andream Zborowski gladiferum Regni, fratres germanos et tutores Alexandri et Annae liberorum minorennium praefati Samuelis Zborowski, in absentia Christophori Zborowski fratris eorum in acta cancellariae regiae transportatae, approbantur. MK 113, 92-96. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae officii castrensis Cracoviensis sine data, continentes in se donationem villarum Bolow, Bolowiecz et Nadzow in distr. Prossoviensi sitarum, Christophori Zborowski de Zborow hereditariarum, per eum ipsum gener. Prospero Prowana factam, eo conditione adiecta, ut idem Prowana eadem bona, prius Erasmo Czeczotka ad 2 annos pro summa 8000 flor. obligata, de manibus praefati Czeczotka exemat, approbantur. MK 113, 96v-100v. Cracoviae, 1574.05.03 Intromissio in bona, tempore anteacto Samuelis Zborowski hereditaria, nunc ad fiscum regium confiscata, videlicet in bona Sliedzieiowicze gener. Prospero Prowana in summa 4400 flor. prius obligata (quae intromissio propter iuris obligatorii dictae villae apprehensa et denegata est) tum et in villam Brzegi, ab inscriptionibus quibusvis liberam, ubi 10 coloni resident, per Petrum Zborowski palatinum Sandomiriensem, Joannem Zborowski capitaneum Odolanoviensem, Andream Zborowski gladiferum Regni et Christophorum Zborowski, fratres germanos et contutores legitimos Alexandri et Annae liberorum Samuelis Zborowski admissa, approbatur. MK 113, 100v-101v. Cracoviae, 1574.05.03 Tutoria bonorum et puerorum Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis, in eventu mortis suae, Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin, castellani Cracoviensis, coniugi vero suae concedita, approbatur. MK 113, 101v-102v. Cracoviae, 1574.05.03 Reformatio summae 8000 flor. dotis et totidem summae 8000 flor. dotalitii per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Ma艂ogostensem Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin castellani Cracoviensis, uxori suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 103-104. Cracoviae, 1574.05.03 Mutua advitalitas usufructus omnium bonorum Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis et Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin castellani Cracoviensis, coniugum, facta, approbatur. MK 113, 104-105v. Cracoviae, 1574.05.04 Adscriptio gener. Prospero Prowana summae 1600 flor. ad priorem summam 4400 flor. in bonis regiis Sliedzieiowicze in distr. Cracoviensi sitis inscriptam necnon adiunctio villae Brzegi cum 10 colonis ibidem residentibus, 2 piscinis et lacu bonis Sliedzieiowicze contiguis, in recompensatione proventus praefatorum bonorum Sliedzieiowicze, quoniam dictus proventus huiusmodi summae 6000 flor. non indit. MK 113, 105v-107. Cracoviae, 1574.05.06 Inscriptio 5000 flor. debiti per Mathiam Sawiczki castellanum Podlachiae et capitaneum Mielnicensem una cum consensu Annae Brzeziczka consortis suae gener. Prospero Prowana in et super villis suis hereditariis Sawicze et Starczewicze ac aliis in distr. Drohiciensi et Bielscensi sitis facta, approbatur. MK 113, 107-111. Cracoviae, 1574.05.06 Locatio in arendam bonorum Grabno cum certis kmethonibus Sigismundi Czizowski de Czizow et Zaklik castellani Polanecensis hereditariorum, per eum ipsum gener. Annae de Sczepanowicze relictae viduae olim gener. Laurentii Stoiowski ad decursum 2 annorum pro certa summa iam praestata facta, approbatur. MK 113, 128-131. Cracoviae, 1574.05.06 Inscriptio 2000 flor. debiti per Sigismundum Czizowski de Czizow et Zaklik castellanum Polanecensem Annae de Sczepanowicze relictae viduae olim Laurentii Stoiowski in et super omnibus bonis suis ad decursum 2 annorum facta, approbatur. MK 113, 131-134v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio 5000 flor. debiti per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum Russiae, praefectum exercituum Regni, capitaneum Lubaczoviensem, Sniatinensem et Czerwonogrodensem nob. Joachimo Krzyzanowski in oppido suo Martinow in distr. Haliciensi sito facta, approbatur. MK 113, 111-112v. Cracoviae, 1574.05.07 Venditio villae Stawowicze atque sortium in villis Miedziane et Radwanska Wolia i distr. Opocznensi consistentium, Leonardi Strasz burgrabii castri Cracoviensis hereditariarum, per eum ipsum Joanni Kostka de Stemberg castellano Gedanensi, thesaurario terrarum Prussiae, capitaneo Mariemburgensi, Pucensi et Dirschoviensi pro summa 150 000 flor. facta, approbatur. MK 113, 112v-116. Cracoviae, 1574.05.07 Prorogatio termini motionis a decreto officii castrensis Cracoviensis in causa inter Albertum Krasinski castellanum Sieprcensem tanquam actorem et gener. Adrianum Golinski tanquam citatum, occasione non satisfactionis pro damnis a tempore denegatae ipsi castellano Sieprcensi inequitationis vigore iuris sui in bonis Golinino et W膮thowo habiti et iuxta decretum eisdem officii castrensis Cracoviensis interpositae, approbatur. MK 113, 116-117. Cracoviae, 1574.05.07 Donatio perpetua villarum Strzezewicze, Piotrowicze et Bystrzicza in distr. Lublinensi consistentium, Stanislai comitis a Gorka capitanei Colnensis et Buscensis hereditariarum, Petro, Christophoro et Jacobo Ostrowskim filiis olim Jacobi Ostrowski dapiferi Lublinensis, earundem villarum modernis possessoribus obligatoriis facta, approbatur. MK 113, 117-120. Cracoviae, 1574.05.07 Cassatio citationum totiusque processus in officio castrensi Cracoviensi per nob. Stanislaum Lapka heredem sortis in Lapanow contra nob. Casparum Lapka de Wolicza filiastrum suum pro vadiis binis 1000 marc. lati occasione non transportationis per eundem Casparum praefato Stanislao ex actis castrensibus ad acta terrestria Cracoviensia inscriptionis binarum quietationum in causa tutoriae factarum, approbatur. MK 113, 120-121. Cracoviae, 1574.05.07 Dimissio mutua ex citationibus ac iuris processibus, tam terrestribus quam castrensibus Cracoviensibus inter nob. Stanislaum Lapka de Lapanow ex una et nob. Casparum ac Martinum Lapka de Wolicza, filios olim nob. Nicolai Lapka in Wolicza et Wolia heredis, filiastros praedicti Stanislai Lapka, suis et nob. Annae consortis nob. Valentini Podoliczki, Catharinae consortis nob. Choi臋czki, Barbarae, Dorotheae, Hedvigis et Elisabeth sororum germanarum nominibus gerentes ex altera partibus, occasione quarumcumque iniuriarum, bonorum et tutoriae ortis, post satisfactionem unae per alteram partem facta, approbatur. MK 113, 121-122. Cracoviae, 1574.05.07 Quietatio nob. Stanislai Lapka de Lapanow de satisfactione pro tutoria bonorum, morte olim Nicolai Lapka et Ursulae de Zakliczyn coniuges per eum gesta, per nob. Casparum et Martinum Lapka filios dicti olim Nicolai Lapka, heredes in Wolicza et Wolia filiastros praefati Stanislai Lapka, sui et nob. Choi臋czki, Barbarae, Dorotheae, Hedvigis et Elisabeth virginum sororum suarum germanarum minorennium nominibus gerentes facta, approbatur. MK 113, 122-125. Cracoviae, 1574.05.07 Albertus Zuchowski de Goliechowicze ministerialis terrestris generalis Cracoviensis ad capiendam intromissionem et possessionem pro fisco regio bonorum confiscatorum, tempore anteacto Samuelis Zborowski hereditariarum, recognovit, quod denegata et impugnata est fisco regio possessio propter ius obligatorium a praefato Samuele Zborowski prius datum, videlicet Prospero Prowana in bonis Sliedzieiowicze in summa 4400 flor., Jacobo P臋kowski ex parte Morska in bona Rochotow et W臋krcze in summa 3000 flor., Joanni et Margarethae coniugibus Gladisz in tabernam in villa Rochotow in summa 150 flor., Nicolao Wolski de Podhaicze capitaneo Krzepicensi in bona Boguczicze et Czarnochowicze in summa 6000 flor., Joanni Gladisz in bona certae sortis Sylucz ad villam Brzegi pertinentia in summa 330 flor., quorum bonorum superius specificatorum iidem supranominati nobiles iuxta ius suum praefatum obligatorium nunc sunt pacifici possessores. Quod vero ad ius hereditarium bonorum superius specificatum iure confiscationis fisco regio serviens attinet, non praeiudicando iuribus illorum obligatoriis similiter etiam et in alia bona ab inscriptionibus quibusvis libera videlicet villam Brzegi, idem ministerialis recognovit se fisco regio intromissionem contulisse nemine contradicente, consentientibus Petro Zborowski palatino Sandomiriensi, Joanne Zborowski capitaneo Odolanoviensi, Andrea Zborowski gladifero Regni et Christophoro Zborowski fratribus germanis ac contutoribus Alexandri et Annae liberorum praefati Samuelis Zborowski. Haec recognitio in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 125v-127. Cracoviae, 1574.05.07 Intromissio gener. Prosperi Prowana in bona regia Sliedzieiowicze, eidem Prospero per Samuelem Zborowski in summa 4400 flor. antea obligata tum et in villam regiam Brzegi, dicto Prospero, iuxta specialem obligationem regiam, in summa 1600 flor. inscriptam facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 127-128. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio 700 flor. debiti per Lucam Dzialinski filium olim Raphaelis Dzialinski castellani Brzestensis et capitanei Covaliensis Andreae Opalinski de Bnin supremo Regni marsalco et capitaneo Srzemensi in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 213-215v. Cracoviae, 1574.05.10 Reformatio 6000 flor. dotis et 6000 flor. dotalitii per Stanislaum Karwiczki capitaneum Latovicensem Sophiae de Wzdow consorti suae in et super medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 134v-135v. Cracoviae, 1574.05.10 Advitalitas mutua inter Stanislaum Byssewski heredem in villa Rogow et Sophiam filiam olim Felicis Lipinski, coniuges in et super omnibus villis ipsorum hereditariis, videlicet Rogow, Lipiny, Koziowola, L膮ki et Zwiernik facta, approbatur. MK 113, 135v-137. Cracoviae, 1574.05.10 Locatio in arendam villae episcopalis Zlota in distr. Sandomiriensi sita una cum decimis antiquitus ad eam pertinentibus tum et cum decimis ex villis regiis capitaneatus St臋zicensis ad mensam episcopalem spectantibus per Franciscum Krasinski episcopum Cracoviensem Bartholomaeo Zelenski heredi in Puczianowicze et capitaneo St臋zicienzi ad decursum 3 annorum pro summa 2000 flor. facta, approbatur. MK 113, 137-139. Cracoviae, 1574.05.10 Privilegium occasione modi reddendae et hergewet propinquioribus agentis defuncti vel defunctae civitati Biecensi conceditur. MK 113, 139-141. Cracoviae, 1574.05.12 Cessio iuris super sortem bonorum in villa Wizicze in distr. Prossoviensi sita per Hieronimum Ossolinski de Ossolin castellanum Sandomiriensem et capitaneum Krzessoviensem, qui dictam sortem ab Andrea Wiziczki habuerat, nob. Nicolao Stradomski facta, approbatur. MK 113, 141-142v. Cracoviae, 1574.05.14 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1572, in castro Cracoviensi, f. 5 p. Francisci (9 oct.), continentes in se quietationem Stanislai Mloszowski per Nicolaum Wolski capitaneum Krzepicensem, filium olim Stanislai Wolski castellani Sandomiriensis et marsalci curiae Sigismundi Augusti regis, nepotem olim Annae de Glinki relictae viduae olim Nicolai Wolski de Podhaicze castellani Sandomiriensis ex filio eius praefato Stanislao Wolski, suo et Joannis Wolski fratris sui germani minorennis nominibus tanquam tutorem gerentem de solutione summae 3000 flor. praenominatae olim Annae de Glinki per praedictum Stanislaum Mloszowski debitae et super villis suis hereditariis Mloszowa cum praedio, Dulowa et sortibus in villis Karniowicze et Laziska in distr. Cracoviensi sitis inscriptae factam, in acta cancellariae regiae transportatae approbantur. MK 113, 142v-146v. Cracoviae, 1574.05.14 Limitatio generalis ad 24 augusti 1574 causarum omnium terrarum et palatinatuum Regni iuri terrestri et iudicio regio pertinentim, exceptis ex eadem limitatione ad iurisdictionem regiam causis et actionibus regiis propriis, personam, bona, proventus et commoda fiscumque regium ac redemptionum bonorum regalium atque proventus et commoda Reipublicae tangentibus necnon causis ad actum executionis sive ad instantiam instigatoris regii pertinentibus. MK 113, 147-148v. Cracoviae, 1574.05.16 Adscriptio 2500 flor. ad priorem summam 4000 flor. debiti, quae summa 4000 flor. antea Dorotheae Mnichowska inscriptae per eandem Dorotheam ven. Martino Lyczko de Riglicze praeposito Tarnoviensi cessa fuerat, nunc ipsi Martino Lyczko per Nicolaum Radziwil ducem in Olika et Nieswiz, comitem in Schidlowiecz marsalcumque Magni Ducatus Lithuaniae, suo et Georgii, Alberti, Stanislai fratrum, Elisabeth consortis Nicolai Mielieczki palatini Podoliae et capitanei Grodecensis, Sophiae consortis Achacii Czema palatini Pomeraniae, Annae consortis Nicolai Buczaczki de Buczacz capitanei Barensis et Cristinae virginis, sororum germanarum suarum, liberorum vero olim Nicolai Radziwil ducis in Olika, palatini Vilnensis ex olim Elisabeth de Schidlowiecz procreatorum nominibus gerentem, in et super bonis eorum hereditariis, videlicet Plieszow, Kowala, Zemboczin, Gremboczin, Zerkowicze et Mniszow in distr. Cracoviensi et Prossoviensi sitis ac super laneo agri possessionati in villa Wodziradz in distr. Sandomiriensi existente, approbatur. MK 113, 148v-151. Cracoviae, 1574.05.17 Approbatio per Jacobum Uchanski archiepiscopum Gnesnensem, primatem Regni una cum Joanne Rembielinski et Joannem Sikorski canonicis Gnesnensibus quietationis 10 subditorum suorum de villa Swarawa in terra Lanciciensi sita, quem quietationem ei subditi absque assistentia dominorum suorum de solutione certorum perlucrorum fecerunt et hoc satisfaciendo inscriptioni pro ipsis per Simonem Sczawinski de Ozorkow castellanum Iunivladislaviensem factae, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 151-152. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 350 flor. debiti per nob. Adamum Crolum notarium castri Oswienczimensis fisco regio in omnibus bonis suis hereditariis in Oswi臋czim sitis sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 152-153. Cracoviae, 1574.05.18 Reformatio 5000 flor. dotis et 5000 flor. dotalitii per Joannem Spitek Komorowski de Komorow heredem in Zywiecz Annae Komorowska consorti suae in et super medietatem omnium bonorum suorum in Zywiecz facta, approbatur. MK 113, 153v-154v. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 1400 flor. debiti per Lawrin Woina thesaurarium curiae et notarium Magni Ducatus Lithuaniae ac per Casparum Klodzinski capitaneum Olkinensem gener. Dionisio Brandis aulico regio in et super omnibus bonis suis sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 154v-158. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio nob. Joannis Laisz tum et fam. Constantini Ferber proconsulis et Alberti Giza consulis civitatis Gedanensis per Marcum Maier Iudaeum Posnaniensem de satisfactione pro summa 12000 flor. debiti certi facta, approbatur. MK 113, 193-194v. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 9500 flor. debiti per nob. Joannem Laisz Petro Zborowski a Zborow palatino et capitaneo Cracoviensi generali in et super omnibus bonis suis in civitate Gedanensi habitis facta, approbatur. MK 113, 195-197v. Cracoviae, 1574.05.19 Inscriptio 11000 flor. debiti per Petrum Zborowski a Zborow palatinum et capitaneum Cracoviensem Marco Maier Iudaeo Posnaniensi in et super omnibus bonis suis pro die trigesima ab inchoatione conventus gen. proxime in Regno celebraturi sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 158v-160. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio 2200 flor. debiti per Nicolaum Wolski de Podhaicze gladiferum Regni Christophoro Rusieczki heredi in Ozi臋blow in et super villa sua hereditaria Orziszow in distr. Sochaczoviensi sita sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 165v-168. Cracoviae, 1574.05.21 Locatio in arendam capitaneatus Krzepicensis per Nicolaum Wolski de Podhaicze ensiferum Regni et capitaneum Krzepicensem Jacobo Rokossowski castellano Srzemensi et thesaurario curiae regiae ad decursum 3 annorum pro summa 10800 flor. facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 168-170v. Cracoviae, 1574.05.21 Locatio in arendam villae Lubnicza, hereditariae Nicolai Wolski de Podhaicze gladiferi Regni et capitanei Krzepicensis, per eum ipsum gener. Jacobo Pon臋towski ad decursum 3 annorum pro summa 3300 flor. facta, approbatur. MK 113, 170v-172. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio certae syngraphae vel contractus, hic non specificati, inter Jacobum Rokossowski castellanum Srzemensem thesaurariumque curiae regiae et Nicolaum Wolski de Podhaicze gladiferum Regni ac capitaneum Krzepicensem, sub vadio luendo in summa 6000 flor. casu non satisfactionis huic inscriptioni et praefatae syngraphae facta, approbatur. MK 113, 172-173v. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio 2200 flor. debiti per Jacobum Rokossowski castellanum Srzemensem Nicolao Wolski de Podhaicze gladifero Regni et capitaneo Krzepicensi sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 173v-174v. Cracoviae, 1574.05.21 Adscriptio per Joannem Albertum Laski palatinum Siradiensem Hieronimo Buzenski thezaurario Regni, zuppario Cracoviensi, capitaneo Brzeznicensi et Krzeczoviensi summae 200 flor. debiti ad priorem summam 1000 flor. per olim Annam Laska palatinam Posnaniensem eidem Hieronimo Buzenski in et super villis hereditariis Baricz et Rokitnicza una cum piscina et molendino dicto Patucznicza in palat. Siradiensi consistentibus inscriptam, approbatur. MK 113, 197v-199v. Niepolomicze, 1574.05.25 Inscriptio 1000 flor. debiti per Laurentium Woina thesaurarium curiae et notarium Magni Ducatus Lithuaniae gener. Dionisio Brandis aulico regio facta, approbatur. MK 113, 174v-178. Cracoviae, 1574.05.27 Litterae binae: unae Matthiae provincialis, Simonis vicarii Clari Montis in Czestochowa et priorum conventuum ordinis eremitarum b. Pauli primi eremitae regulae s. Augustini, videlicet Martini prioris Vielunensis, Martini prioris Glogoviensis, Stanislai prioris de Rupella, Lucae prioris Bessoviensis, Joannis prioris Wielgomlynensis, Martini prioris Wierussoviensis, Valentini prioris de oppido Czestochowa, de data 1572, in monasterio nostro Clari Montis, die dom. Iubilate (27 apr.), continentes in se inscriptionem in vim reemptionis alias nawiderkoff bonorum conventus Wierussoviensis, videlicet villae Czeczulow cum scultetia ac 5 subditis ibidem residentibus, villae Zytniow 12 colonos habentis et villae Stradziecz cum 4 colonis, gener. Melchiori Pudlowski secretario regio et nob. Sophiae de Balin coniugibus pro summa 1000 flor. factam; aliae Francisci Krasinski episcopi Cracoviensis et vicecancellarii Regni, de data 1572, in arce nostra Bozantinensi, die martis penultima decembris (30 dec.), continentes in se ratificationem suprascriptarum litterarum Mathiae provincialis Clari Montis in Czestochowa et priorum ordinis eremitarum b. Pauli primi eremitae regulae s. Augustini, de data 1572, in monasterio nostro Clari Montis, die dom. Iubilate (27 apr.) factam, confirmantur. MK 113, 178-184. Cracoviae, 1574.05.29 Quietatio Valentini Dembinski de Dembiany cancellarii Regni per Casparum Wieruski de solutione 800 flor. facta, approbatur. MK 113, 200-200v. Cracoviae, 1574.05.29 Donatio villae hereditariae Wi膮czkowicze cum praedio in distr. Prossoviensi sitae per Casparum Wieruski una cum approbatione Elisabeth, filiae olim Joannis Plomikowski, consortis suae, Valentino Dembienski de Dembiany cancellario Regni facta, approbatur. MK 113, 200v-205v. Cracoviae, 1574.05.31 Donatio prati in villa hereditaria Z臋dow in distr. Visliciensi sita per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Malogostensem nob. Joanni Chyczki facta, approbatur. MK 113, 205v-208. Cracoviae, 1574.06.01 Litterae testificatoriae Severini Boner de Balicze heredis in Ogrodzieniecz et Camieniecz, castellani Zarnoviensis, capitanei Oswi臋czimensis, Zatoriensis, Biecensis et Rabstinensis, zupparii ac burgrabii Cracoviensis et Mykulae Strzala de Sosnowicze heredis in Krczetin, iudicum terrestrium ducatus Zatoriensis, de data 1533, na Zatorze, we cztwrtek miezy suchemi dniemi po potwysseni Swateho Krzyze (18 sep.), continentes in se venditionem villae Chrz膮stowicze in ducatu Zatoriensi sitae per Joannem Por臋bski Laurentio Miskowski de Mirow heredi in Spitkowicze, castellano Biecensi factam, idiomate Polonico scriptae, nunc ad petitionem Brictii Wezyk heredis in Chrz膮stowicze, secretarii et notarii cancellariae regiae in forma vidimus confirmantur. MK 113, 208-210v. Cracoviae, 1574.06.02 Limitatio ad diem 2 novembris causae iudiciariae ad Tribunal regium devolutae inter Andream Firlei de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem tum et communitatem civitatis Sandomiriensis ac intigatorem fisci regii, mutuos actores et citatos, occasione quorumcumque negotiorum et iniuriarum ortae. MK 113, 212-213. Cracoviae, 1574.06.07 Inscriptio 3000 flor. debiti per Andream comitem a Gorka heredem bonorum Scebrzesinensium, castellanum Miedzyrzecensem, Jacobum Snopkowski tribuno [ … ] in et super bonis Scebrzesinensibus facta, approbatur. MK 113, 215v-218. Cracoviae, 1574.06.07 Locatio in arendam proventus praepositurae Lanciciensis, exceptis decimis manipularibus in bonis capituli Cracoviensis consistentibus, per Joannem Borukowski praepositum Lanciciensem, canonicum Varsoviensem et secretarium regium, nob. Alberto Zaleski de Wola Konopniczka vicecapitaneo Lanciciensi, ad decursum 3 annorum pro summa 800 flor. facta, approbatur. MK 113, 218-222. Cracoviae, 1574.06.08 Donatio sortis villae herediatariae Jarluty in distr. Cziechanoviennsi sitae per nob. Stanislaum Jarluczki, filium nob. olim Arnolphi Jarluczki, nob. Sebastiano Jarluczki, filio nob. olim Martini Jarluczki, nepoti suo facta, approbatur. MK 113, 222-225. Cracoviae, 1574.06.08 Inscriptio 2000 flor. debiti per nob. Sebastianum Jarluczki de Jarluty, filium nob. olim Martini Jarluczki de districtu Cziechanoviensi nob. Stanislao Jarluczki, filio nob. Arnolphi Jarluczki, patruo suo facta, approbatur. MK 113, 225-227. Cracoviae, 1574.06.09 Cessio iuris super summam 216 flor. 20 gr. per nob. Felicem Wrzescz Zeliechowski possessorem obligatorium sortis villae Sienkow in distr. Buscensi sitae, ad eundem Felicem ex summa 1300 flor., antea per nob. Annam Jakaczka cum filio suo nob. Felice Jakaczki super villa sua hereditaria Sienkow olim Petro Wrzescz, patri dicti Felicis Wrzescz, inscripta spectantem, Stanislao Wrzescz Zeliechowski, fratri suo germano, stipendiario regio facta, approbatur. MK 113, 227v-229. Cracoviae, 1574.06.09 Quietatio Hieronimi Buzenski de Buzenin thesaurarii Regni, zupparii Cracoviensis, capitanei Krzeczoviensis et Brzeznicensis, Ludovici Decii de Wola magni procuratoris Cracoviensis, zupparii Ilcussiensis et secretarii regii, Christophorii Trecii et Joannis a Szadek stigarii Bochnensis, uti tutorum puerorum et succesorum nob. olim Andreae Schadek zupparum Vieliciensium notarii et executorum eius testamenti, per nob. Eusebiam Zadzinska, consortem nob. Alberti Zadzinski, filiam et successorem praefati nob. olim Andreae Schadek, ratione satisfactionis pro summa 1000 flor. rebusque omnibus mobilibus, auro, argento, margaritis, cleodiis, vestimentis ac supellectili domestica, a praenominatis executoribus praestitis facta, approbatur. MK 113, 229-230v. Cracoviae, 1574.06.10 Cessio per Nicolaum Naruszewicz thesaurarium et notarium Magni Ducatus Lithuaniae de iure, quod thesauro regio Magni Ducatus Lithuaniae in lapideam perfidi Felicis Iudaei Cracoviensis in Casimiria consistentem vigore contractus olim Sigismundi Augusti regis necnon certi debiti 3033 flor. competebat, Andreae Zborowski marsalco curiae Regni et capitaneo Radomiensi, post integram dictae summae thesauro regio Magni Ducatus Lithuaniae persolutionem facta, confirmatur. MK 113, 232-233. Cracoviae, 1574.06.11 Limitatio usque ad diem vigesimum primum post inchoationem comitiorum Regni causae iudiciariae inter nob. Paulum a Schedlen actorem ex una et Achacium Czema palatinum Pomeraniae tum et conventum capituli Mevensis ex altera partibus, occasione villae Wonuenthall intentatae, tempore Sigismundi Augusti regis ad iudicium vel Tribunal regium devolutae et decreto eiusdem iudicii ad conventum Regni gen. pro decisione finali remisae. MK 113, 233-233v. Cracoviae, 1574.06.11 Limitatio ad futura Regni comitia causae ad iudicium seu Tribunal regium devolutae inter contubernium braseatorum civitatis Torunensis ex una et proconsulem ac consules eiusdem civitatis ex altera partibus, occasione accisae seu inconsuetae cervisiae, ipsi contubernio per dictos proconsulem et consules Torunenses sub interregno interpositae. MK 113, 234-234v. Cracoviae, 1574.06.11 Locatio in arendam decimae manipularis omnis grani et seminis ex agris oppidi Polaniecz ad mensam capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis spectantis, per ipsum capitulum communitati dicti oppidi Polaniecz ad decursum 3 annorum pro 75 marc. singulis annis solvendis facta, approbatur. MK 113, 234v-236. Cracoviae, 1574.06.11 Locatio in arendam decimae manipularis omnis grani et seminis ex agris cmethonum villae Splaw in capit. Sandomiriensi sitae ad mensam capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis spectantis, per ipsum capitulum communitati oppidi Polaniecz ad decursum 9 annorum pro 30 marc. singulis annis solvendis facta, approbatur. MK 113, 236-237v. Cracoviae, 1574.06.13 Litterae coram officio et actis iudiciorum ordinariarum Vissegradiensium tempore interregni celebratorum, de data 1573, in Wyssegrad, f. 5. a. dom. Letare (26 feb.), continentes in se inscriptionem 1400 flor. debiti per Stanislaum Naquaski succamerarium Vissegradiensem, heredem in villis Naquassino et Lewino in terra Vissegradiensi sitis una cum Zophia Gorska consorte sua tum et per Zavissium, Joannem et Felicem filios ex Frazina Dluzniewska primi matrimonii procreatos, suis ac Alberti et Christophori fratrum suorum minorennium nominibus gerentes, Christophoro Czibulski, filio olim Alberti Czibulski iudicis Vissegradiensis, notario cancellariae maioris regiae, heredi in Czebulie in et super villa Lewino factam, ad acta cancellariae regiae transportantur et approbantur. MK 113, 237v-242. Cracoviae, 1574.06.14 Cessio iuris super totum dotalitium olim nob. Elisabeth Krzikowska, filiae olim Joannis Krzikowski, per nob. Albertum Thorzewski maritum ipsius in et super medietate omnium bonorum suorum actis castrensibus Przedecensibus antea inscriptum et ad nob. Matthiam et Albertum minorennos Krzikowskie, fratres germanos praefatae Elisabeth steriliter defunctae iure naturalis successionis devolutum, nunc vero per eosdem fratres Krzikowskie nob. Nicolao Trzebuchowski affini suo facta, approbatur. MK 113, 242v-244v. Cracoviae, 1574.06.15 Adiunctio protectorum ad conservandam tutoriam puerorum suorum per Ludovicum Decium magnum procuratorem terrae Cracoviensis, zupparium Ilcussiensem, carbarium Vieliciensem, advocatum Petricoviensem heredemque in Wolia et Przegorza艂y, Annae Roznowa filiae olim Petri Rozen de Brusznik aulici Sigismundi I regis, uxori suae conceditam, videlicet affinum: Hieronimi de Buzenin thesaurarii Regni, zupparii Cracoviensis, capitanei Brzeznicensis et Krzeczoviensis, Joannis Dulski castellani Chelmensis, capitanei Branscensis, Rogoznensis et Surazoviensis, Martino Liczko praepositi Tarnoviensis, Stanislai Fogelweder archidiaconi Varsoviensis et secretarii regii, Joachimis Glinski de Czussow, Petri Gnoienski heredis in Zagorzicze aulici regii, Melchioris Crupek de Moikowicze et Georgii Schilkra olborarii Ilcussiensis, approbatur. MK 113, 249v-252. Cracoviae, 1574.06.16 Inscriptio 5890 flor. ddebiti per Hieronimum Buzenski thesaurarium Regni, zupparium Cracoviensem, capitaneum Brzeznicensem et Krzeczoviensem, Thomae Wolski vicezuppario Bochnensi in et super bonis suis in palatinatibus Sandomiriensi et Siradiensi consistentibus facta, approbatur. MK 113, 244v-247. Cracoviae, 1574.06.16 Locatio in arendam omnium bonorum suorum hereditariorum et obligatoriorum per Joannem Wolski heredem de Podhaicze Nicolao Wolski gladifero Regni et capitaneo Krzepicensi, fratri suo ad decursum 3 annorum pro summa 12000 flor. facta, approbatur. MK 113, 247-249. Cracoviae, 1574.06.16 Donatio sortis in villa Brzescza i distr. St臋zicensi sita per Nicolaum Zebrzidowski de Zebrzidowicze, filium olim Floriani Zebrzidowski castellani Lublinensis, nob. Martino Swierczowski de districtu Siradiensi facta, approbatur. MK 113, 252-254v. Cracoviae, 1574.06.16 Litterae officii castrensis Cracoviensis, de data 1573, in castro Cracoviensi, f. 2 ipso die Purificationis V. M. (2 feb.), continentes in se donationem sortium hereditariarum una cum praedio villae Rokow in distr. Zatoriensi sitae per Nicolaum Zebrzidowski heredem in Zebrzidowicze nob. Jacobo Zebrzidowski factam, ea conditione adiecta, ut idem Jacobus Zebrzidowski eadem bona sortium villae Rokow, per Nicolaum Zebrzidowski nob. Sigismundo Goreczki in 120 flor. prius obligata, ab eadem obligatione suis propriis peccuniis eliberet, in acta cancellariae regiae transportatae, approbantur. MK 113, 254v-259. Cracoviae, 1574.06.16 Protestatio per modum supplicationis nob. Joannis Dulski castellani Culmensis, capitanei Branscensis, Suraziensis et Rogosnensis, Fabiani a Bistram iudicis terrestris in distr. Dirssoviensi, Ludovici et Georgii a Werden uti contutores relictae viduae ac liberorum nob. olim Joannis a Werden, de data 1574, Cracoviae, 1 maii, continentes in se petitionem ad annihilandum contractum transactionis bonorum, quorundam communium, inter nob. Stephanem et Joannem seniorem fratres et Joannem iuniorem nepotem illorum ex altero fratre Loisio, cum detrimento praefatae relictae viduae Joannis a Werden, filiae nob. Simonis Loisii patrui praedicti Joannis iunioris initum et ad assignandam integram possessionem bonorum, quae ad eandem filiam Simonis Loisii legitima successione devoluta sunt tum et ad faciendam cum consensu regio transactionem bonorum sine derogatione iuris, libris cancellariae regiae pro maiori veritatis testimonio inseratur. MK 113, 259-261v. Cracoviae, 1574.06.16 Protestatio per modum supplicationis nob. Reinholdi Crakaw suo et nob. Joannis Connerdt consulis civitatis Gedanensis tum et nob. Catharinae virginis Loisii, sororis germanae nob. Joannis Loisii iunioris nominibus gerentis, de data 1574, Cracoviae, 1 maii, continens in se petitionem ad annihilandum contractum transactionis inter nob. Stephanum et Joannem seniorem fratres itidemque Joannem iuniorem, nepotem illorum ex altero fratre Loisio initum occasione bonorum, quorundam communium per eos habitorum, quae bona vel unius solius nomine, vel omnium, vel etiam unius uxoris quoad vitam duxerint inscripta sunt cum summo detrimento praefatorum Reinholdi Crakaw et Joannis Connerdt, tanquam coniugum filiarum nob. olim Michaelis Loisii ac Catharinae sororis germanae Joannis Loisii iunioris, filii eiusdem Michaelis tum et tradendam et assignandam integram possessionem omnium bonorum, quae ad praefatas filias defuncti Michaelis Loisii legitima successione devoluta sunt, atque ad faciendam cum consensu regio transactionem bonorum sine derogatione iuris, libris cancellariae regiae pro maiori veritatis testimonio inseratur. MK 113, 261v-263. Cracoviae, 1574.06.16 Donatio villae Marchoczicze et medietatis villae Kloniow in distr. Ksi膮znensi sitarum, Andreae Zborowski a Zborow marsalci curiae Regni et capitanei Radomiensis hereditariarum, per ipsum Zborowski una cum consensu resignandi per Barbaram de Zakliczin consortem suam de iure reformationis dotis et dotalitii in praefatis villis a marito suo sibi servienti, Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawicze secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium approbatur. MK 113, 263-266v. Cracoviae, 1574.06.16 Cessio de iure naturali et quaesito super villam Marchoczicze et medietatem villae Kloniow in distr. Ksi膮znensi consistentes Petro Zborowski a Zborow palatino et capitaneo generali Cracoviensi quomodolibet servienti, per eundem Petrum Zborowski Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawice secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium facta, approbatur. MK 113, 267-268v. Cracoviae, 1574.06.18 Cessio de iure et inscriptionibus 5000 flor. antea per Christophorum Zborowski de Zborow heredem in Marchoczicze et Kloniow in distr. Ksi膮znensi sitis Simoni 艁ugowski praeposito Miechoviensi et supremo notario thesauri regis in eisdem bonis obligatis, postea per eundem praepositum Miechoviensem gener. Jacobo Wi臋czlawski transportatis, nunc per ipsum Jacobum Wi臋czlawski Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawicze secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium facta, approbatur. MK 113, 268v-270v. MK 114 1576 2 V – 18 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 461. (Uwaga: kopia wpisu z k. 294v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 92 – 93). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 139

MK 115 1576 8 – 10 V; 28 V, 5 VI, 6 VI, 28 VI, 9 VII, 17 VIII, 29 VIII, 13 IX, 2 X, 24 X, 6 XI – 1578 18 I. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Oprawa ksi臋gi oderwana, cz臋艣膰 kart ksi臋gi lu藕na. K. 1 – 478. Brak k. 98v, 99v. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 140

MK 116 1578 4 III, 22 IX; 1579 31 XII; 1580 16 V; 1581 16 I, 20 II, 2 III; 1590 2 IV; 1593 13 III, 12 VI, 29 VII; 1594 14 IV; 1595 10 III. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 8 – 49 + 1 nlb. Zamiany i rewizje d贸br kr贸lewskich.

Mikrofilm: 141

MK 117 1578 21 V, 10 VI, 17 VI – 26 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet ksi臋gi zniszczony. Pocz膮tkowe karty ksi臋gi zniszczone. K. 2 nlb + 1 – 474. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 35v, 65 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 94 – 98, 99 – 100). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 142

MK 118 1576 11 X; 1578 17 I – 18 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb. + 1 – 506 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 344 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr k. 101). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 143

MK 119 1570 6 I (k.111v – 101); 1578 27 X, 31 X, 21 XII – 1579 23 XII. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 144

MK 120 1578 1 III – 1579 27 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 499. Podw贸jna k. 30. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 145

MK 121 1579 15 VI – 1580 5 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra tloczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet ksi臋gi u g贸ry naddarty. K. 2 nlb + 1 – 392. Ksi臋ga wpis贸w zezna艅 przed aktami Metryki za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 146

MK 122 1566 b.d. dz.; 1578 26 II – 1580 2 I. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. nlb + 1 – 549 + 1 nlb. Sk艂ad ksi臋gi nie kompletny, rozpoczyna si臋 urywkiem ko艅ca wpisu. (Uwaga: kopia wpisu z k. 154 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 102). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Borukowskiego, zawiera wpisy dokument贸w.

Mikrofilm: 147

MK 123 1576 30 XI; 1579 26 XII – 1581 30 XI; 1582 20 III, 26 III, 23 VII. Opr. sk贸ra (XIX w.). Karty ksi臋gi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 986 + 1 nlb. Brak k. 892 – 901 (znajduj膮 si臋 one w tzw. ML dz. V nr 4 k. 118 – 127). K. 1 – 6 tej ksi臋gi pochodz膮 z Metryki Koronnej 124, w艂a艣ciwe karty 1 – 6 znajduj膮 si臋 w Metryce Koronnej 74 strony 1 – 12. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 583v, 728 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 103 – 108, 109 -112). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy dokument贸w.

Mikrofilm: 148

MK 124 1580 6 XII, 7 XII; 1581 28 I – 22 III, 14 VI – 1 XII. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy zezna艅 przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 149

MK 125 1579 31 X; 1580 2 I – 1581 20 VI; 1582 8 II – 30 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.). Ksi臋ga w z艂ym stanie, karty zbutwia艂e. K. 1 nlb + 1 – 555 + 1 nlb. Brak k. 434 – 435. (Ponadto dawna paginacja z licznymi b艂臋dami). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Borukowskiego, zawiera tak wpisy dokument贸w jak i zezna艅 przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 150

MK 126 1581 29 XI – 1582 25 III, 3 VII, 21 X – 1583 13 IX. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy zezna艅 przed aktami Metryki.

Mikrofilm 151

MK 127 1582 5 II – 1583 28 VI. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 378 + 1 nlb. Brak k. 43 – 44, 202, 323. (Uwaga kopie wpis贸w z k. 27, 31 znajd膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 113 – 116, 126, 128 – 129). Ksi臋ga zawiera wpisy dokument贸w i zezna艅 przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 152

MK 128 1582 18 – 23 VIII (k. 1 – 7); 1569 11 V – 9 IX (k. 7 – 169); 1596 1 VII; 1603 16 I, 9 VII; 1605 24 III, 1632; 1634 9 VIII; 1645 30 III, 1646 17 XII (k. 170 – 189). Opr. sk贸ra (XIX w.) grzbiet u g贸ry p臋kni臋ty, ksi臋ga zniszczona, karty lu藕ne. K. 2 nlb + 1 – 189. Brak k. 144. Podw贸jna k. 7. Ksi臋ga o sk艂adzie mieszanym: Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego (k. 1 – 7), wpisy dokument贸w Zygmunta Augusta dotycz膮cych egzekucji d贸br w uk艂adzie wed艂ug wojew贸dztw (k. 7a – 169), wpisy dokument贸w Zygmunta III i W艂adys艂awa IV oraz fragment z ksi膮g grodzkich ciechanowskich (k. 170 – 189).

Mikrofilm: 153

MK 129 1582 16 VII – 1584 20 XII (Uwaga: poczynaj膮c od 14 IX 1583 du偶e luki chronologiczne we wpisach). Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + ! – 516 + 1 nlb. (Uwaga kopie wpis贸w z k. 249, 251, 282, 504 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 130 – 132, 133 – 135, 136 – 138, 139 – 140). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 154

MK 130 1563 4 III; 1568 20 II; 1569 b.d.dz.; 1572 31 XII; 1573 24 III; 1574 24 III, 7 VI; 1577 b.d.dz.; 1579 1 IV, 11 VI; 1584 23 – 26 XII; 1585 26 II, 5 III, 12 V – 4 VIII, 10 X – 23 XII; 1586 3 II – 20 IX, 14 XI – 20 XII; 1588 30 I; 1589 16 – 28 IV, 1 VI; 1590 b.d.z; 1591 31 VII – 20 VIII; 1592 8 – 12 IX, 21 X; 1593 11 II – 31 III, 3 V – 30 VI, 31 VIII; 1594 12 – 20 I, 22 VI, 12 – 31 VIII, 26 X – 20 XII; 1595 17 III – 1596 6 II, 20 IV – 25 IV, 3 VII, 9 IX – 9 X; 1597 7 I, 23 VIII – 3 IX, 1598 18 IV; 1599 16 III – 15 VI; 1600 19 I, 4 – 17 VII; 26 X; 1602 28 I – 23 IV, 16 VIII; 1605 10 III – 14 IV, 8 VI – 26 VII, 8 X; 1606 14 IV; 1607 4 IV, 1 VII, 20 IX; 1608 2 III, 13 IV – 31 X. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 290 + 6 nlb + 290 – 296 + 4 nlb. Ksiga wpis贸w r贸偶nych, kancelarii koronnej i litewskiej, otrzymywanych list贸w, spraw zagranicznych.

Mikrofilm: 155

MK 131 1585 20 I – 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet ksi臋gi oderwany. K. 2 nlb + 1 – 387 + 6 nlb. Brak k. 221, 228, 328. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 64, 138 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 141 – 142, 143). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wojciecha Baranowskiego.

Mikrofilm: 156

MK 132 1586 2 I – 9 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). 艢lady ple艣ni w ksi臋dze. K. 3 nlb + 1 – 235. Brak k. 211. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 49, 63, 108, 108v znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 144, 145, 147, 148). Mikrofilm: 157

MK 133 1585 13 I – 6 III, 23 IX; 1587 28 XII, 30 XII – 1588 12 I, 12 VI, 5 – 8 XI; 1589 21 III – 28 V; 1590 20 III – 5 V; 29 XI; 1593 5 V – 22 VII; 1595 8 II – 3 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 607 + 3 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 130 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 149 – 150). „Ksi臋ga wpis贸w kanclerza Jana Zamoyskiego MK 133 z Archiwum G艂贸wnego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1587 – 1595”, opr. A. Kot, W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Sok贸艂, G. Spyrka, „Sumariusz Metryki Koronnej”. Seria Nowa, t. II, Krak贸w 2001. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

SN II

Mikrofilm: 158

MK 133, k. 204-204v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 28 grudnia 1587 Tekst przysi臋gi z艂o偶onej 27 grudnia 1587 r. w katedrze na Wawelu przez kr贸la Zygmunta III Waz臋, wobec zgromadzonych stan贸w. Przysi臋ga zosta艂a poprzedzona zastrze偶eniem kr贸la co do pakt贸w konwent贸w, w cz臋艣ci odnosz膮cej si臋 do terytorium Inflant pod w艂adaniem kr贸la Szwecji Jana III Wazy1. W przysi臋dze zobowi膮za艂 si臋, 偶e zachowa przywileje i wolno艣ci nadane stanom przez poprzednich w艂adc贸w, pocz膮wszy od Kazimierza Wielkiego, 偶e utrzyma pok贸j religijny. Potwierdzi艂, i偶 dochowa postanowie艅 sejmu elekcyjnego w Warszawie, zjazdu w Wi艣licy i sejmu koronacyjnego w Krakowie. Obieca艂, 偶e przywr贸ci prowincje odpad艂e od Korony Kr贸lestwa Polskiego i Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, nie da pomniejszy膰 obszaru pa艅stwa. j. 艂ac. 1 Druk w: VL, T. 2, s. 246. Niejasne sformu艂owanie o zastrze偶eniu w sprawie inflanckiej odnosi艂o si臋 do Estonii, kt贸rej wcielenia domaga艂a si臋 Rzeczpospolita.

MK 133, k.205-205v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 28 grudnia 1587 Zygmunt III potwierdza z艂o偶enie przed ksi臋gami kancelarii koronnej przez Jana Szorca1, starost臋 kiszewskiego, protestacji przeciwko Janowi Konopackiemu, synowi zmar艂ego Jerzego Konopackiego, kasztelana che艂mi艅skiego i starosty 艣wieckiego2. W 1586 r. Jan Konopacki, wraz z grup膮 swoich ludzi, napad艂 w nocy i zrani艂 Szorca, przebywaj膮cego w go艣cinie u opata pelpli艅skiego Leonarda R臋bowskiego. j. 艂ac. Uwaga: Dokument skasowany decyzj膮 kr贸la 26 III 1590 r., podpis w艂adcy. 1 Jan Szorc, pose艂 na elekcj臋 Zygmunta III: K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1840, T.VIII, s. 628. 2 Konopaccy nale偶eli do stronnik贸w Maksymiliana, PSB, T. XIII, s. 548-549.

MK 133, k.205v.-206 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 30 grudnia 1587 Zygmunt III pozwala Janowi Grabskiemu1, 偶o艂nierzowi zas艂u偶onemu w wyprawach Stefana Batorego iz czasu obrony Krakowa przed Maksymilianem, na wykup wsi Topola, w wojew贸dztwie 艂臋czyckim, z r膮k spadkobierc贸w zmar艂ego Szymona Witu艅skiego. j. 艂ac. 1 K. Niesiecki, Herbarz, T. IV. s. 270.

MK 133, k.206v.-207v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie miasto Tyraw臋1, w powiecie sanockim, wakuj膮c膮 po 艣mierci S臋dziwoja Drohicza艅skiego, kasztelana lubaczowskiego, Wawrzy艅cowi Wybranowskiemu2, rotmistrzowi zas艂u偶onemu w wyprawach za Stefana Batorego i w obronie Krakowa przed arcyksi臋ciem Maksymilianem. Wybranowski uczestniczy艂, pod wodz膮 Jana Zamoyskiego, w odparciu decyduj膮cego ataku na przedmie艣cia3, zdobywaj膮c ze swoj膮 piechot膮 dzia艂a ko艂o fosy miasta. Mo偶e tak偶e wykupi膰 w贸jtostwo od spadkobierc贸w Drohicza艅skiego. j. 艂ac. 1 SGKP, T. XII s. 719 2 K. Niesiecki, Herbarz, T. IX, s. 449. 3 Chodzi o szturm na Garbary i bram臋 Szewsk膮 w dniu 21 XI. K. Lepszy, Obl臋偶enie Krakowa przez arcyksi臋cia Maksymiliana, Krak贸w 1929, s. 95.

MK 133, k.207v.-208 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Kierma艅skiego przed aktami kancelarii koronnej w kt贸rym pokwitowa艂 Fryderyka Paczka, mieszczanina i kupca krakowskiego, z d贸br ruchomych po zmar艂ym w domu Paczka Marcinie Kierma艅skim, bracie Jana, rotmistrzu piechoty Jana Zamoyskiego. Wadium w tej sprawie wynosi 2000 z艂otych. j. 艂ac. MK 133, k.208-208v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jakuba Potockiego1 z Potoka, dworzanina kr贸lewskiego, przed aktami kancelarii koronnej, 偶e Wolfgang Klein, rajca krakowski, ma prawo sprzeda膰 kupiony u 呕yda Izraela w Wiedniu zastaw Potockiego, na sum臋 350 z艂otych, o ile ten w okre艣lonym czasie rzeczy nie wykupi. Na zastaw sk艂ada si臋: z艂oty 艂a艅cuch wagi (pondus) 184 dukat贸w w臋gierskich, szabla (framea)2 zdobna srebrem, warta 40 z艂otych, siedem futer lamparcich3. j. 艂ac.

MK 133, k.209-209v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Skaszewskiemu wie艣 Weromowicze, w ziemi che艂mskiej, oraz dobra ruchome i nieruchome, kt贸re przypad艂y skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka po niejakim Sylskim. Skaszewski zas艂u偶y艂 si臋 w wyprawach Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa. Wie艣 otrzyma艂 za wstawiennictwem Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.209v.-210 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III przyznaje Wojciechowi Jastrz臋bskiemu z Miecznikowa, zas艂u偶onemu pisarzowi kancelarii koronnej, pensj臋 roczn膮 w wysoko艣ci stu z艂otych polskich, ze stacji 呕yd贸w pozna艅skich. W sprawie tej wstawi艂 si臋 u kr贸la Jan Zamoyski. Poprzednio pensj臋 t臋 pobiera艂 zmar艂y niedawno Baltazar Plata, kt贸ry otrzyma艂 j膮 w do偶ywocie od Zygmunta Augusta1. j. 艂ac. 1 Regest w: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s. 74, nr 92.

MK 133, k.210v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jakubowi Strusiowi, staro艣cie chmielnickiemu wie艣 Zinowi艅ce (Zimnowodcze) w do偶ywocie. Wioska ta nie mia艂a dzier偶awcy od 艣mierci Jana Badowskiego. Zostaje ponownie przy艂膮czona do starostwa chmielnickiego. j. 艂ac. MK 133, k.210v.-211 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Kali艅skiemu urz膮d pisarza ziemskiego 艂臋czyckiego. Urz膮d ten by艂 nieobsadzony od 艣mierci Sebastiana Dunina, kt贸ry zmar艂 jeszcze za panowania Stefana Batorego. Kr贸l ten nie zd膮偶y艂 przed 艣mierci膮 wybra膰 pisarza spo艣r贸d czterech kandydat贸w [ przedstawionych mu przez sejmik 艂臋czycki ]1. j. 艂ac. 1 Por. z danymi w:Urz臋dnicy wojew贸dztw 艂臋czyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy opr. E. Opali艅ski i H. 呕erek-Kleszcz, K贸rnik 1993, nr 427 i 428.

MK 133, k.211-211v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III uprawnia Reinholda Heidensteina1, sekretarza kr贸lewskiego, do wykupu pola i pastwiska Benhoff z r膮k mieszczki Agnieszki, wdowy po Ludwiku Wersfelt2 (Westfelth), pisarzu skarbu zamku malborskiego. Obecnie dziedzin臋 t臋 trzyma Gertner, rajca malborski. Heidenstein otrzymuje do偶ywocie na tym gruncie3. j. 艂ac. 1 PSB, T.IX, s. 342-344. 2 Lustracja woj. malborskiego i che艂mi艅skiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gda艅sk 1962, s.46,162,167. 3 Benhoff, in. Benowo (Pszczeli dw贸r), SGKP, T. I, s. 133.

MK 133, k.212-212v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 4 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Reinholdowi Heidensteinowi, sekretarzowi kr贸lewskiemu, w do偶ywocie pensj臋 1 000 z艂otych polskich na dochodach z c艂a portu gda艅skiego1. Ma by膰 wyp艂acana na 艣wi臋to Micha艂a Archanio艂a [29 wrze艣nia]. j. 艂ac. 1 Wed艂ug B. Kocowskiego, PSB, T. IX, s. 344, Heidenstein pobiera艂 t臋 pensj臋 tylko przez dwa lata.

MK 133, k.212v.-213v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Farensbachowi w do偶ywocie dw贸r Meisterhof1 (Mensterkoff), w powiecie ruje艅skim w Inflantach. Farensbach odznaczy艂 si臋 w wyprawach Stefana Batorego, pod Wielkimi 艁ukami i Pskowem, za co otrzyma艂 dobra Laudon, jednak szlachcic Krzysztof Jackowski z B膮kowa przedstawi艂 swe prawa uzyskane od Zygmunta Augusta do tych d贸br, Farensbach ma mu je zatem zwr贸ci膰. W zamian Farensbach uzyskuje w do偶ywocie dw贸r Meisterhof, w powiecie ruje艅skim, kt贸ry przekaza膰 winien mu generalny komisarz kr贸lewski Inflant, Stanis艂aw P臋kos艂awski2. Do dworu Meisterhof przynale偶膮 dwie wsie: Pleken z pi臋膰dziesi臋cioma ch艂opami i Postek眉ll (Postekul) z trzydziestoma, nast臋pnie dw贸r Baten z dwudziestoma pi臋cioma ch艂opami, miasteczko Rujen powy偶ej m艂yna, pod opuszczonym grodem ruje艅skim, z czterema rybakami, z kt贸rych dw贸ch mieszka w Adsel. Dostaje te偶 m艂yny nad stawami rybnymi i tereny nad rzek膮 Salis: miar臋 ziemi zwan膮 hak chirurga Henryka a Seinten i Henryka Ulmana sze艣膰 hak贸w, kt贸rzy z racji trzymania tego nadania s膮 podlegli prezydentowi wende艅skiemu3. j. 艂ac. 1 Potem nazwany Rujen – Grosshof, BHO II, s. 529. 2 P臋kos艂awski i Farensbach dowodzili jazd膮 broni膮c膮 Krakowa przed arcyksi臋ciem Maksymilianem w 1587 r. PSB, T. VI, s. 369, T. XXV, s. 744. Zob te偶 dok. 28 i 193. 3 Farensbach poza tym nadaniem otrzyma艂 te偶 konstytucj膮 sejmu koronacyjnego potwierdzenie donacji wiecznej zamku Karkus w Inflantach. VL, T. II, s. 268.

MK 133, k.213v.-214v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Farensbachowi w do偶ywocie zamek [i starostwo] Taurus [Tarwast], w Inflantach, w prezydenturze parnawskiej, z przynale偶no艣ciami. Farensbach odznaczy艂 si臋 w wyprawach Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed wojskami Maksymiliana1. j. 艂ac. 1 SGKP, T. XII, s. 219; PSB, T. V.I, s. 369; VL, T. II, s. 268. By艂o to potwierdzenie nadania Taurus, kt贸re Farensbach otrzyma艂 ju偶 w 1583 r. Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku, Spisy, wyd. K. Mikulski i A. Rachuba, K贸rnik 1994, nr 2240.

MK 133, k.214v.-215 Krak贸w, 5 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie urz臋du dow贸dcy [hetmana] szlachty inflanckiej Jerzemu Farensbachowi. Stefan Batory nadaj膮c mu go, uposa偶y艂 urz膮d pensj膮 tysi膮ca talar贸w na c艂ach ryskich. Zygmunt III podwy偶sza j膮 o dwa tysi膮ce1. Suma ta ma by膰 wybierana na 艣w. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. j. 艂ac. 1 Farensbach otrzyma艂 urz膮d 5 III 1585 r. Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, s. 37.

MK 133, k.215v. – 216 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie w贸jtostwo sieradzkie Stanis艂awowi Solikowskiemu i jego 偶onie Zofii z P臋kos艂awia, za pomoc jakiej udzieli艂 w przeprowadzaniu kr贸la do Krakowa. j. 艂ac. MK 133, k.216 – 216v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 1 Serny by艂 stronnikiem Zamoyskiego. PSB, T. XXXVI, s. 323; zob. tak偶e Lustracja wojew贸dztw ruskiego, podolskiego i be艂skiego 1564-1656, Cz. I, wyd. K. Ch艂apowski i H. 呕ytkowicz, Warszawa 1992, s. 225.

MK 133, k.216v.-217v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Gabrielowi Ho艂ubkowi, rotmistrzowi lekkiej jazdy, inflancki zamek Seswie艣 (Seswiei) z przynale偶no艣ciami [starostwem] w do偶ywocie. Odznaczy艂 on si臋 za Zygmunta Augusta oraz w wyprawach inflanckich za Stefana Batorego, pod Po艂ockiem i Wielkimi 艁ukami. Odni贸s艂 zwyci臋stwo nad posi艂kami arcyksi臋cia Maksymiliana, utrzyma艂 zamek Rabsztyn1. j. 艂ac. 1 PSB, T. IX, s. 602-603. Po 艣mierci Ho艂ubka pod Byczyn膮, 24 I 1588 r., Seswie艣 przypad艂a Andrzejowi Karchowskiemu. VL, T. II, s. 289.

MK 133, k. 217v.-218v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Oriszowskiemu [in. Oryszowski] w do偶ywocie zamek [i starostwo] Lemburg, zwany tak偶e Ma艂opil, [in. Malpils] z przynale偶no艣ciami w Inflantach, za zas艂ugi oddane w wojnach moskiewskich i w walkach z Maksymilianem1. W szczeg贸lno艣ci odznaczy艂 si臋 w obronie Krakowa, pod Janem Zamoyskim, bior膮c udzia艂 w odparciu decyduj膮cego ataku na Krak贸w, z u偶yciem armat2. Przedtem starost膮 lemburskim by艂 z nadania Stefana Batorego zmar艂y podkomorzy che艂mi艅ski Stanis艂aw Kostka3. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXIV, s. 271-273. Oriszowski uzyska艂 zgodnie z prawem drugi przywilej na to starostwo z kancelarii litewskiej dopiero 3 II 1588 r. Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, s. 188, nr 2028. 2 Chodzi o szturm 24 XI 1587 r. K. Lepszy, Obl臋偶enie Krakowa…, Krak贸w 1929, s. 92-96. 3 PSB, T. XIV, s. 357.

MK 133, k.218v.-219 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III daje Stanis艂awowi Mroczkowi prawo wykupu so艂ectwa we wsi 艢mierdzin z r膮k spadkobierc贸w Jana Strze偶awskiego. Mroczek by艂 dow贸dc膮 piechoty, zas艂u偶y艂 si臋 w wojnach za Zygmunta Augusta, w wyprawie na Gda艅sk i w wojnach moskiewskich Stefana Batorego oraz w obronie Krakowa przed arcyksi臋ciem Maksymilianem1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 94.

MK 133, k.219-220 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Szorcowi, staro艣cie kiszewskiemu, urz膮d podkomorzego malborskiego. Urz膮d wakowa艂 po 艣mierci [Melchiora]1 Mort臋skiego (de Mortangen). Rodzina Szorca nale偶y do najpierwszych w Prusach, on sam zas艂u偶y艂 si臋 we wszystkich wojnach Stefana Batorego, w zadaniach wyznaczanych mu przez Jana Zamoyskiego, a potem podczas walki z Maksymilianem. j. 艂ac. 1 W dok. okienko na imi臋. Zob. Urz臋dnicy Prus Kr贸lewskich XV-XVIII w. Spisy, opr. K. Mikulski, K贸rnik 1990, nr 578.

MK 133, k.220-221 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Miko艂ajowi Kiszce z Ciechanowca starostwo drohickie1, z uprawnieniami s膮dowymi i przynale偶no艣ciami, wsiami Czarna, Rogawka i Skiwy. Nadaje mu ten urz膮d ze wzgl臋du na zas艂ugi ojca, Miko艂aja Kiszki, wojewody podlaskiego i starosty drohickiego, jakie ten odda艂 za panowania Zygmunta Augusta. Za Miko艂ajem wstawia艂 si臋 u kr贸la Jan Kiszka, starosta generalny 偶mudzki, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 tak panuj膮cemu monarsze jak i dw贸m jego poprzednikom. Poza kwart膮 Miko艂aj ma oddawa膰 do skarbu corocznie 300 z艂otych. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy podlascy XIV – XVIII w. Spisy, opr. Ewa Dubas-Urwanowicz, W艂odzimierz Jarmolik, Micha艂 Kulecki, Jerzy Urwanowicz, K贸rnik 1994, nr 647, PSB, T.XII, s. 507,512-513.

MK 133, k.221-221v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 j. 艂ac. 1 PSB, T. XX, s. 759-760. 2 PSB, T. IX, s. 449 – 450.

MK 133, k.221v.-222v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Tomaszowi Bockowi1 (Boczk) dobra Harde Moiza w Inflantach prawem lennym. Cz臋艣膰 d贸br le偶y w powiecie lemburskim, cz臋艣膰 za艣 w powiecie zygwoldzkim. Stefan Batory przyzna艂 Bockowi pewne posiad艂o艣ci w okolicy Dorpatu, nale偶膮ce ongi艣 do jego ojca, i nada艂 za zas艂ugi w wyprawach moskiewskich Perper Moiz臋, w powiecie kremo艅skim, tak偶e prawem lennym. Bock z pewnych przyczyn nie m贸g艂 d贸br tych obj膮膰, dlatego nadano mu Harde Moiz臋. Jan Zamoyski 艣wiadczy艂, i偶 broni艂 on Krakowa przed Maksymilianem, jeszcze przed przybyciem kr贸la. j. 艂ac. 1 BHO II, s. 626.

MK 133, k.222v.-223 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Stanis艂awa P臋kos艂awskiego w do偶ywociu na starostwie marienburskim w Inflantach, z zamkami Kierepet i Swanenburg. Starostwo to P臋kos艂awski otrzyma艂 od Stefana Batorego1, a kr贸l potwierdza to nadanie uznaj膮c zas艂ugi w walce pod Janem Zamoyskim, przeciw Maksymilianowi. Ma oddawa膰 po艂ow臋 dochod贸w starostwa i zamk贸w do skarbu kr贸lewskiego. j. 艂ac. 1 P臋kos艂awski uzyska艂 to starostwo ju偶 w 1582 r. Zob. Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, nr 2063.

MK 133, k.223-224 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III roszerza do偶ywocie Micha艂a Giese na dobrach Borzechowo, na jego 偶on臋 Urszul臋 z Heidenstein贸w, siostr臋 Reinholda, sekretarza kr贸lewskiego1. j. 艂ac.

MK 133, k.224-224v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Stanis艂awa P臋kos艂awskiego, starost臋 sandomierskiego i marienburskiego, w do偶ywociu na starostwie sandomierskim i na dochodach z nim zwi膮zanych1. P臋kos艂awski zas艂u偶y艂 si臋 jako 偶o艂nierz za Stefana Batorego, dowodzi艂 jazd膮 w czasie obrony Krakowa przed wojskami Maksymiliana. Ze starostwa, poza kwart膮, ma p艂aci膰 corocznie 1 000 z艂otych do skarbu. j. 艂ac. 1 Uzyska艂 ten urz膮d 1 kwietnia 1586 r., Urz臋dnicy wojew贸dztwa sandomierskiego XVI – XVIII w. Spisy, opr. K. Ch艂apowski, A. Falniowska – Gradowska, K贸rnik 1993, nr 896, PSB, T. XXV, s. 743.

MK 133, k. 225-225v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III oddaje ponownie zamek i starostwo Laudohn w Inflantach w do偶ywocie Krzysztofowi Jackowskiemu z B膮kowa [in. B膮kowskiemu]1. Jackowski by艂 dworzaninem Zygmunta Augusta i dosta艂 od niego to w艂a艣nie starostwo, poprzez Jana [Hieronimowicza] Chodkiewicza2, 贸wczesnego starost臋 偶mudzkiego i administratora Inflant. Przepad艂o ono jednak po naje藕dzie moskiewskim. Po odzyskaniu tych teren贸w Stefan Batory mianowa艂 starost膮 laudo艅skim Jerzego Farensbacha, starostwo przynale偶a艂o w贸wczas do prezydentury wende艅skiej. Jackowski zas艂u偶y艂 si臋 za panowania Batorego w u艣mierzaniu buntu gda艅szczan, broni艂 tak偶e Krakowa z jazd膮 niemieck膮. j. 艂ac. Uwaga: zob. dok. 13 i 193. 1 Wg: Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, nr 2019. B膮kowski otrzyma艂 to starostwo w r. 1568. 2 PSB, T. III, s. 361-363.

MK 133, k. 225v.-226v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Miko艂ajowi Rogozi艅skiemu prawo wykupu w贸jtostwa miasta 呕arnowiec z r膮k burmistrza i rajc贸w lub innych jego posiadaczy. Rogozi艅ski zosta艂 polecony kr贸lowi przez Jana Zamoyskiego. Zas艂u偶y艂 si臋 we wszystkich wojnach moskiewskich za Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem.W贸jtostwo dostaje w do偶ywocie1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 169.

MK 133, k. 226v.-227 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Jana i Hieronima Konopnickich na tej cz臋艣ci wsi Bieniec (Bieniecz), kt贸ra nale偶a艂a do ich zmar艂ego brata Andrzeja. Poza tym posiadaj膮 oni dwie cz臋艣ci tej wsi. Wszyscy byli synami Jakuba Konopnickiego, s臋dziego ziemskiego wielu艅skiego1. j. 艂ac. 1 Bieniec by艂 wsi膮 kr贸lewsk膮, pozostaj膮c膮 w zastawie od 1 po艂. XV w. Od r. 1525 nale偶a艂 do Konopnickich, kiedy to wykupili wie艣 z r膮k Starzechowskich. R. Rosin, Ziemia wielu艅ska w XII-XVI w. Studia z dziej贸w osadnictwa, 艁贸d藕 1961, s. 183.

MK 133, k. 227-227v. Krak贸w, 8 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Krajewskiemu, 偶o艂nierzowi, prawo wykupu i do偶ywotniego posiadania so艂ectwa z przynale偶no艣ciami we wsi Gostwica w starostwie s膮deckim. Krajewski zas艂u偶y艂 si臋 we wszystkich wojnach moskiewskich Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Zosta艂 polecony kr贸lowi przez Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 227v.-229 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 j. 艂ac. 1 BHO II, s. 711. 2 Wacke (pagast) – obw贸d poboru danin, przynale偶ne do艅 wsie mia艂y wsp贸lne obowi膮zki, BHO II s. XXVI. 3 By膰 mo偶e chodzi o zamek Burtneck w prezydenturze parnawskiej. 4PSB, T.XXX, s.335-347.

MK 133, k. 229-230v. Krak贸w, na sejmie [koronacyjnym], 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza 呕ydom krakowskim prawa wolno艣ci i przywileje publiczne, ko艣cielne i 艣wieckie, nadane im przez swoich poprzednik贸w, a dotycz膮ce swobody wykonywania rzemios艂a i trudnienia si臋 handlem1. Kr贸lowi przedstawiono taki偶 przywilej Stefana Batorego. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac.

MK 133, k.231-233v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza wszystkie przywileje, darowizny, swobody, przywileje s膮dowe, wyroki Trybuna艂u i inne publiczne, ko艣cielne, 艣wieckie dla Kr贸lestwa Polskiego, Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego i innych prowincji przy艂膮czonych, nadane przez swoich poprzednik贸w pocz膮wszy od Kazimierza Wielkiego. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. MK 133, k. 233v.-234v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie starostwo kamionackie po艂o偶one w wojew贸dztwach be艂skim i ruskim, Miko艂ajowi Firlejowi z D膮browicy, wojewodzie lubelskiemu1. Zas艂u偶y艂 si臋 on za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Urz膮d starosty piastowa艂 Jan Zborowski, a po jego 艣mierci [w r. 1586 ]2 administratorem by艂 Jacek (Hiacynt) M艂odziejowski. j. 艂ac. 1 PSB, T. VII s. 10 – 12. 2 K. Ch艂apowski, Starostowie w Ma艂opolsce, [w:] Spo艂ecze艅stwo staropolskie, T. IV. Warszawa 1986, s. 141. 3 PSB, T. XXI, s. 432-435.

MK 133, k. 234v.-235v. b.d. [ 9 stycznia 1588 ]1 Zygmunt III nadaje Miko艂ajowi Firlejowi z D膮browicy, kasztelanowi rawskiemu, urz膮d wojewody lubelskiego. Firlej zas艂u偶y艂 si臋 szczeg贸lnie w sprawach Prus. Urz膮d wakowa艂 po 艣mierci Jana Tar艂y ze Szczekarzowic. j. 艂ac. 1 Brak datacji, przypuszczalna data w nawiasie.Urz臋dnicy wojew贸dztwa lubelskiego XVI – XVIII w., Spisy, opr. W. K艂aczewski, W. Urban, K贸rnik 1991, nr 372.

MK 133, k. 235v.-236 Krak贸w, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Wac艂awowi Uhrowieckiemu, podkomorzemu che艂mskiemu i Paw艂owi Orzechowskiemu1, podczaszemu che艂mskiemu, w o艣mioletni膮 dzier偶aw臋 c艂o ruskie. Za Stefana Batorego dzier偶awa, nadana 20 lipca 1586 r., wynosi艂a 12 tysi臋cy z艂otych, teraz ustalona zostaje na 10 600 z艂otych2. j. 艂ac. 1 PSB, T.XXIV, s. 283-284. 2 Zob. dokument nr 184.

MK 133, k. 236v.-237 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Dominikowi Alamaniemu1, kuchmistrzowi koronnemu (praefectus culinae), urz膮d 偶upnika olkuskiego wraz z pensj膮. Urz膮d ten posiada艂 Micha艂 Maleczkowski, wielkorz膮dca krakowski2. Alamani ma dostawa膰 z dziesi臋ciny z wydobywanych metali czyli z olbory 偶up 200 z艂otych polskich rocznie a ponadto 400 z艂otych ze skarbu kr贸lewskiego co roku. Nominacj臋 podaje si臋 do wiadomo艣ci urz臋dnik贸w i gwark贸w. j. 艂ac. 1 PSB, T. I, s. 40 – 42. 2 Maleczkowski poprzedza艂 Alamaniego na urz臋dzie kuchmistrza w latach 1576-1577. F. Le艣niak, Wielkorz膮dcy krakowscy XVI-XVII wieku, Krak贸w 1996, s. 75-80, 262; Urz臋dnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, Spisy, opr. K. Ch艂apowski, S. Ciara, 艁. K膮dziela, T. Nowakowski, E. Opali艅ski, G. Rutkowska, T. Zieli艅ska, K贸rnik 1992, s. 70.

MK 133, k.237-237v. Krak贸w, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Wac艂awowi Uhrowieckiemu, podkomorzemu che艂mskiemu, w dzier偶aw臋 c艂o w艂oc艂awskie, pobierane przy przeprawie przez Wis艂臋, z kt贸rego ma p艂aci膰 rocznie 2 300 z艂otych do skarbu kr贸lewskiego. j. 艂ac. MK 133, k.238-239 Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Lig臋zie z Boles艂awia urz膮d starosty opoczy艅skiego w wojew贸dztwie sandomierskim1. Odznaczy艂 si臋 on jako dow贸dca jazdy najemnej, kt贸r膮 przyprowadzi艂 Janowi Zamoyskiemu podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Urz膮d i miasto obejmuje po zmar艂ym Miko艂aju Przer臋bskim. Lig臋za mo偶e wykupi膰 stare sumy zapisane na starostwie od spadkobierc贸w Przer臋bskiego. Potr膮cona zostaje 录 sum ci膮偶膮cych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy wojew贸dztwa sandomierskiego XVI – XVIII w…, nr. 270. 2 Zob dok. nr 17, przyp. 2.

MK 133, k.239-240 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Janowi Dulskiemu1, podskarbiemu wielkiemu koronnemu, kasztelanowi che艂mi艅skiemu, staro艣cie bra艅skiemu, rogozi艅skiemu, 艣wieckiemu, suraskiemu, do偶ywocie na dzier偶awie ekonomii malborskiej i na dobrach tczewskich z przyleg艂o艣ciami. Dzier偶aw臋 t臋 Dulski otrzyma艂 od Stefana Batorego, mia艂 corocznie oddawa膰 z niej pewn膮 sum臋 pieni臋dzy. Ma z niej teraz p艂aci膰 20 tysi臋cy z艂otych do skarbu, z czego 10 tysi臋cy po oddaniu przez poddanych czynsz贸w przed Bo偶ym Narodzeniem, a kolejne 10 tysi臋cy po sprzeda偶y zbo偶a do dnia 艣w. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Po jego 艣mierci spadkobiercy maj膮 w ci膮gu sze艣ciu tygodni przekaza膰 inwentarz i opu艣ci膰 dobra. j. 艂ac. 1 PSB, T.V, s. 461-462.

MK 133, k.240v.-241v. Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Dulskiemu, kasztelanowi che艂mi艅skiemu, podskarbiemu koronnemu, prawo wykupu i po艂膮czenia wszystkich d贸br przynale偶nych do zamku malborskiego, po 艣mierci poprzednich w艂a艣cicieli, za wyj膮tkiem d贸br Benhoff, kt贸re dosta艂 Reinhold Heidenstein1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 11.

MK 133, k.240v.-241v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Zofii Herburtownej z Fulsztyna do偶ywocie na starostwie 艣wieckim, kt贸re trzyma jej m膮偶 Jan Dulski1. Jan do 艣mierci zwolniony jest z p艂acenia trzeciej cz臋艣ci dochod贸w ze starostwa skarbowi kr贸lewskiemu. Swego czasu wyp艂aci艂 Stefanowi Batoremu du偶膮 sum臋 na poczet tych dochod贸w, z przeznaczeniem na potrzeby wojen moskiewskich. Je偶eli Zofia prze偶yje m臋偶a, ma corocznie oddawa膰 do skarbu tysi膮c z艂otych poza kwart膮, na 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia. j. 艂ac. 1 Po 艣mierci Dulskiego w 1590 r., Zofia wysz艂a za m膮偶 za nast臋pnego starost臋 艣wieckiego Jana Kostk臋, kt贸ry zmar艂 w 1592 r., ona sama za艣 trzyma艂a starostwo 艣wieckie do r. 1629. Zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski, T.III, s. 434, Ks. P. Czaplewski, Senatorowie 艣wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Kr贸lewskich…, s. 189, PSB, T.V s. 462.

MK 133, k.242-242v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Makowieckiemu1, kantorowi warmi艅skiemu, kanonikowi gnie藕nie艅skiemu, pisarzowi skarbu, pastwiska o wielko艣ci o艣miu 艂an贸w, o nazwie Heibuden [in. Haybudy]2 po艂o偶one na 呕u艂awie Wielkiej, w do偶ywocie. Posiadaczem tych d贸br by艂 uprzednio opat oliwski Gaspar Gieskaw. Makowiecki ma p艂aci膰 rocznie [puste miejsce na sum臋] grzywien pruskich do zamku malborskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XIX, s. 227. 2 Makowiecki otrzyma艂 w r. 1607 nast臋pny przywilej, potwierdzaj膮cy jego prawa do tych o艣miu w艂贸k. 卢r贸d艂a do dziej贸w ekonomii malborskiej, T. III, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toru艅 1963, s. 78.

MK 133, k. 243-243v. Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Ulanickiemu prawo wykupu i do偶ywocie na dw贸ch wsiach Jod艂owa, w wojew贸dztwie krakowskim. Ulanicki mo偶e odkupi膰 wsie z r膮k spadkobierc贸w Strzy偶owskiego. Walczy艂 podczas wojen moskiewskich, s艂u偶y艂 potem na Rusi (militia russica), broni艂 Krakowa przed Maksymilianem. Potr膮cona zostaje 录 sum ci膮偶膮cych na tych dobrach. MK 133, k. 243v.-244 Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje urz膮d wojskiego be艂skiego Jakubowi Wo偶uczy艅skiemu, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Urz膮d ten obejmuje po zmar艂ym Macieju Makosieju1. j. 艂ac. 1Urz臋dnicy wojew贸dztwa be艂skiego i ziemi che艂mskiej XIV-XVIII w. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygie艂, K贸rnik 1992, nr 412.

MK 133, k. 244-245 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje starostwo sieradzkie z przynale偶no艣ciami, wakuj膮ce po zmar艂ym Baltazarze Lutomirskim, Andrzejowi Zebrzydowskiemu, podczaszemu koronnemu. Zas艂u偶y艂 si臋 w wojnach moskiewskich za Stefana Batorego, w s艂u偶bach na dworze, a tak偶e jest to nagroda za zaj臋cie Lipnicy [Murowanej]1, kt贸r膮 zdoby艂 walcz膮c z najemn膮 piechot膮 w臋giersk膮. Pozostawa艂 w贸wczas pod rozkazami Jana Zamoyskiego. Kr贸l nakazuje mu corocznie dostarcza膰 do skarbu 1000 z艂otych z pozosta艂ych 戮 dochod贸w starostwa. j. 艂ac. 1 K. Lepszy, Obl臋偶enie Krakowa…, s. 31. Urz臋dnicy wojew贸dztw 艂臋czyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII w., opr.E. Opali艅ski, H. 呕erek-Kleszcz, K贸rnik 1993, nr 1258.

MK 133, k.245v.-246 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie starostwa ojcowskiego z przynale偶no艣ciami, Piotrowi Myszkowskiemu, staro艣cie o艣wi臋cimskiemu, po 艣mierci Stanis艂awa P艂azy1, burgrabiego krakowskiego. Myszkowski zas艂u偶y艂 si臋 podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem, dowodz膮c oddzia艂em jazdy. Ma ze starostwa oddawa膰, poza kwart膮 do Rawy, tylko sumy zapisane na nim z racji pensji. O jego zas艂ugach 艣wiadczy艂 Jan Zamoyski. j. 艂ac. 1 Stanis艂aw P艂aza zmar艂 w 1587 r., PSB, T. XXVI s. 778.

MK 133, k.246-247 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 12 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie na 艣rodkowej cz臋艣ci wsi Bon贸w, w ziemi przemyskiej, przynale偶ne Piotrowi Porudy艅skiemu (Porudinski), kt贸ry odziedziczy艂 t臋 cz臋艣膰 po 艣mierci brata, Krzysztofa Porudy艅skiego. Kr贸l pozwala by Piotr odkupi艂 lub uzyska艂 przez cesj臋 cz臋艣膰 sumy zapisanej na tych dobrach, a nale偶膮c膮 do trzeciego brata [brak imienia]. Potr膮cona zostaje 录 z sum ci膮偶膮cych na dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.247-248 Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Henrykowi Ramel prawem lennym: dw贸r w powiecie seswiejskim po Teodorze Backsie i posiad艂o艣ci Kujen1 (Kugen) i Libbien2 (Libke), kt贸re przypad艂y skarbowi prawem kaduka. Ramel zas艂u偶y艂 si臋 w wojnach moskiewskich za Stefana Batorego i w walkach przeciwko Maksymilianowi, pod komend膮 Jerzego Farensbacha3. j. 艂ac. 1 BHO II, s. 302. 2 BHO II, s. 347. 3 Zob. dok. 205.

MK 133, k.248-249 Krak贸w, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie na po艂owie wsi Bakota i po艂owie pustaci Rakoszina z wsi膮 Knieinin (Knieynin) ma艂偶onk贸w: Piotra Korabczewskiego [in. Korapczewskiego] i Katarzyny z Przeradowa (Przerodowa). Zmar艂a Katarzyna Korabczewska, zapisa艂a obojgu te dobra wraz z zapisanymi na nich sumami. Korabczewski zas艂u偶y艂 si臋 w obronie Krakowa przed Maksymilianem. Potr膮cona zostaje 录 sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.249-249v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III zezwala Stanis艂awowi 艁owczowskiemu Dobkowi, zas艂u偶onemu w wojnach moskiewskich, na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Bila, na Podolu, swojemu bratu, Janowi 艁owczowskiemu, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 podczas wojen moskiewskich i w obronie Krakowa. j. 艂ac. MK 133, k.249v.-250v. Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 11 stycznia 1588 Zygmunt III udziela zgody Stanis艂awowi Cieszanowskiemu z Cieszanowic, na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Dolpotow, w wojew贸dztwie ruskim, powiecie halickim, synowi Hieronimowi. j. 艂ac. MK 133, k.250v.-251 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym, 12 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Potockiemu, staro艣cie kamienieckiemu, rotmistrzowi zas艂u偶onemu w wojnach za Stefana Batorego, urz膮d pisarza polnego, wakuj膮cy po Baltazarze Stanis艂awskim, podkomorzym sanockim, kt贸ry to Stanis艂awski uzyska艂 nominacj臋 na kuchmistrza kr贸lewskiego1. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII w. Spisy.opr. K.Ch艂apowski, S.Ciara, 艁. K膮dziela, T. Nowakowski, E. Opali艅ski, G. Rutkowska, T. Zieli艅ska, K贸rnik 1992, nr 533, PSB, T.XXVIII, s. 24.

MK 133, k.251-252 Krak贸w, 12 stycznia 1589 Zygmunt III nadaje Janowi Ostrorogowi, m艂odemu szlachcicowi, pensj臋 za zas艂ugi w wojnie z Maksymilianem, w wysoko艣ci 2 000 z艂otych, na dobrach tucholskich w Prusach. Ma j膮 wyp艂aca膰 Maciej 呕ali艅ski, kasztelan gda艅ski, starosta tucholski, jasiniecki, przedborski. j. 艂ac. MK 133, k.252-254 Krak贸w, na sejmie koronacyjnym 12 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza, 偶e Jadwiga Iwanowska, w asy艣cie m臋偶a Jana, z艂o偶y艂a zeznanie przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej. Przekaza艂a w nim w imieniu swoim oraz m臋偶a i syn贸w: Miko艂aja i Stanis艂awa, wie艣 B艂ogocice, po艂o偶on膮 w wojew贸dztwie krakowskim, powiecie proszowickim, a przypad艂膮 jej po zmar艂ym bracie Walentym Gruszczy艅skim. Dobra te przej臋艂y: opatka klasztoru w Stani膮tkach, Dorota Minorowna, przeorysza Katarzyna Kowalska, kustoszka Zofia Szreniawianka, szafarka Zofia Zakrzewskia i ca艂y konwent stani膮tecki na wieczn膮 w艂asno艣膰. Zastrze偶enie finansowe dotycz膮 nale偶no艣ci 1000 z艂otych niegdysiejszego dziedzica wsi Szymona Piotra Sobka, kt贸re klasztor winien zwr贸ci膰 Janowi Rembieszowskiemu. j. 艂ac. MK 133, k.254v.-255 Zygmunt III potwierdza dokument, wydany przez Zygmunta Augusta w Knyszynie, 14 listopada 1569 r., nadaj膮cy Krzysztofowi Jackowskiemu (de Bankoff), staro艣cie laudo艅skiemu, w do偶ywocie dobra czyli dw贸r Bir偶e inflanckie, le偶膮ce w arcybiskupstwie ryskim. Dobra by艂y zniszczone przez wojny, a po ponownym zaj臋ciu Inflant przez Stefana Batorego przypad艂y komu innemu. j. 艂ac. MK 133, k.255-255v. Krak贸w, 17 czerwca 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Zamoyskiemu, kanclerzowi i hetmanowi, za zas艂ugi w czasie bezkr贸lewia, zamek i miasto Dorpat w Inflantach, z ekonomi膮 i prawem do kaduk贸w. Po wyp臋dzeniu wojsk moskiewskich z Inflant za Stefana Batorego, ekonomi膮 dorpack膮 obdarzony zosta艂 Zygmunt Rozen, dorpacki starosta, po nim Wojciech R臋czajski1, kasztelan warszawski, tak偶e starosta dorpacki i Stanis艂aw 艁oknicki2. j. 艂ac. 1 PSB, T.XXXI, s.240-242. 2 Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego, T. IV., wyd. K. Lepszy, Krak贸w, 1948, s. 436-438, nr 42; zob. te偶 nr 48.

MK 133, k.255v.-256v. Zygmunt III nadaje urz膮d stra偶nika polnego koronnego granic (praefectura excubiarum) Janowi Zamoyskiemu, po Stanis艂awie Golskim, kt贸ry zosta艂 starost膮 barskim. Poleci艂 go Jan Zamoyski, kanclerz1. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII w…, nr 1004, PSB, T. VIII, s. 230.

MK 133, k.256v.-257 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III mianuje Miko艂aja Zebrzydowskiego, starost臋 generalnego krakowskiego i lanckoro艅skiego, boles艂awskiego, hetmanem nadwornym (praefectura aulica militiae)1 . Zebrzydowski zas艂u偶y艂 si臋 jako rotmistrz i dworzanin. j. 艂ac. 1 By艂a to ostatnia nominacja na ten urz膮d. Zob. W. Soko艂owski, Politycy schy艂ku z艂otego wieku. Ma艂opolscy przyw贸dcy szlachty i parlamentarzy艣ci 1574-1605, Warszawa 1997, s. 11.

MK 133, k.257-257v. Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Wojciecha Pon臋towskiego i jego 偶ony Heleny, c贸rki hospodara mo艂dawskiego Janku艂y (Janeulae)1 na dobrach Kamienopole i Podhorce, w wojew贸dztwie ruskim. Dobra te kupi艂 Jakub Pon臋towski2, ojciec Wojciecha od Andrzeja Hinka. Potr膮cona zostaje 录 sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Hospodar Janku艂a (Janku Sas) zm. w 1582 r. 2 PSB, T. XXVII, s. 399- 402.

MK 133, k.257v.-258 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi 呕贸艂kiewskiemu, zas艂u偶onemu 偶o艂nierzowi spod Krakowa i Byczyny, synowi niedawno zmar艂ego wojewody ruskiego Stanis艂awa, do偶ywocie na starostwie hrubieszowskim, w wojew贸dztwie be艂skim. Starostwo wakuje po Andrzeju T臋czy艅skim, wojewodzie krakowskim. Na dobrach tych zapisana zosta艂a przez kr贸la Zygmunta Augusta pewna suma, kt贸r膮 呕贸艂kiewski mo偶e wykupi膰 od spadkobierc贸w T臋czy艅skiego1. j. 艂ac.

MK 133, k. 259-259v. Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie Stefana Batorego dla Andrzeja Orzechowskiego, zas艂u偶onego w wojnach moskiewskich. Obejmowa艂o ono zamek Lajs w Inflantach, ze starostwem1. j. 艂ac. 1 Wg: Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII…, nr 2014, Orzechowski uzyska艂 potwierdzenie nadania z 1582/83 r. 7 IV 1589 r., w kancelarii litewskiej.

MK 133, k. 259v.-260 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza przywilej na starostwo kruszwickie dla Adama Bali艅skiego z Chomi膮偶y1. Nadane mu zosta艂o przez Stefana Batorego w Krakowie, 12 kwietnia 1583 r., po Walentym Grodzi艅skim, chor膮偶ym inowroc艂awskim. Nadanie dotyczy wszystkich przynale偶no艣ci, z wy艂膮czeniem wsi Skolsko. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy kujawscy i dobrzy艅scy XVI-XVIII w. Spisy, opr. K. Mikulski i W. Stanek, K贸rnik 1990, nr 1151.

MK 133, k. 260v.-262 Zygmunt III nadaje do偶ywocie na dzier偶awie [starostwie] radoszyckim Stanis艂awowi Przer臋bskiemu, rotmistrzowi zas艂u偶onemu w obronie Krakowa i pod Byczyn膮1. Wstawi艂 si臋 za nim kanclerz i hetman Jan Zamoyski. Przer臋bski mo偶e wykupi膰 zapis kr贸la Zygmunta Augusta na tych dobrach od spadkobierc贸w Stanis艂awa Dembi艅skiego2. j. 艂ac.

MK 133, k. 262-263 Lublin, 8 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza i powtarza nadanie Miko艂aja Herburta1 z Fulsztyna, kasztelana halickiego, starosty lwowskiego dla Wojciecha Radziszewskiego; dokument wydany zosta艂 we Lwowie 31 maja 1583 r. Na jego mocy Radziszewski otrzyma艂 dworzyszcze Z艂otnickie i 艂an roli z siano偶臋ciami we wsi Przegnoj贸w, dobra te nale偶a艂y do zamku w Glinianach, w starostwie lwowskim. Wie艣 zosta艂a spalona i spustoszona przez Tatar贸w. Nadany 艂an le偶y pomi臋dzy 艂anem Stanis艂awa Wrzeszcza, m艂ynarza przegnojewskiego, a 艂anem Iwana, popa glinia艅skiego, rozci膮ga si臋 wzd艂u偶 stawu, do granic d贸br Balazi艅skiej. Radziszewski otrzymuje wolno艣膰 od czynszu na sze艣膰 lat, a potem on i jego potomkowie maj膮 p艂aci膰 czynsz do zamku glinia艅skiego w wysoko艣ci 2 z艂otych na 艣w. Marcina biskupa [11 listopada], od innych pos艂ug i op艂at b臋d膮 wolni. j. 艂ac., j. pol. 1 PSB, T. IX, s. 447-449.

MK 133, k. 263-264 Brze艣膰 Litewski b.d1 1589 Zygmunt III nadaje urz膮d wojewody podolskiego Janowi Sienie艅skiemu z Sienna, kasztelanowi lwowskiemu, staro艣cie horodelskiemu, czorszty艅skiemu, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Urz膮d ten obejmuje po Miko艂aju Herburcie. j. 艂ac. 1 Sienie艅ski uzyska艂 pierwsz膮 nominacj臋 na ten urz膮d 22 XI 1588 r. Urz臋dnicy podolscy XIV-XVIII w. Spisy, oprac. E. Janas, W. K艂aczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, K贸rnik 1998, nr 641, PSB,T.XXXVII, s.183-188.

MK 133, k. 265-265v. Warszawa, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Miko艂ajowi Barkowiczowi, szlachcicowi inflanckiemu zas艂u偶onemu we wszystkich wojnach moskiewskich, cztery w艂o艣ci ch艂opskie prawem lennym. Po艂o偶one by艂y we wsi Varne1 w powiecie ikskulskim nad rzek膮 D藕win膮. Barkowicz dobra te, przypad艂e skarbowi prawem kaduka, otrzyma艂 w do偶ywocie ju偶 od Stefana Batorego, na co okaza艂 stosowny przywilej. j. 艂ac. 1 Inaczej Oger, BHO II s. 434.

MK 133, k. 266-267 Warszawa, 21 marca 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Ottona de Meppen, burmistrza Rygi1, i jego 偶ony Anny Fick (Fiechce) na 3 hakach (unci) w powiecie kircholmskim, tytu艂em zastawu kwoty 300 z艂otych prezydentury kircholmskiej wobec miasta Rygi. j. 艂ac. 1 Otto von Meppen zosta艂 burmistrzem Rygi w 1579 r. H.J. B枚tf眉hr, Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 1876, Riga, Moskau und Odessa 1877, s. 144.

MK 133, k. 267-268v. Warszawa, na sejmie walnym, 22 marca 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie Marcina z Biecza, syna Wojciecha Rapuzowskiego i Barbary ze wsi Olpino, pod kar膮 400 z艂otych dla kwestionuj膮cych decyzj臋 kr贸la. j. 艂ac. MK 133, k. 268v.-269v. Warszawa, na sejmie walnym, 24 marca 1589 Zygmunt III zezwala Wiktorynowi Kowalskiemu, pods臋dkowi lwowskiemu i jego 偶onie Annie z Uchelnicy na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Czernich贸w, w powiecie przemyskim, Janowi Rykowskiemu. Prawo to, wraz z pozwoleniem na wyr膮b las贸w w starostwie samborskim, Kowalski posiada艂 ju偶 od czas贸w Henryka Walezego. Potr膮cona zostaje 录 sum ci膮偶膮cych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 269v.-270v. Warszawa, 24 marca 1589 Zygmunt III wyznacza kardyna艂owi Aldobrandiniemu, legatowi papieskiemu, pensj臋 doroczn膮 w wysoko艣ci 3 tysi臋cy dukat贸w neapolita艅skich na dochodach z ce艂 Foggii. Ma by膰 mu wyp艂acana na Bo偶e Narodzenie przez Filipa Owadowskiego, stolnika sandomierskiego, kt贸ry odbiera prowizje od sum neapolita艅skich w imieniu kr贸la. j. 艂ac. MK 133, k. 270v.-271v. Warszawa, 24 marca 1589 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na odst膮pienie przez El偶biet臋 z Oporowa, wdow臋 po zmar艂ym Baltazarze Placie, do偶ywocia na so艂ectwie zbuczy艅skiego, w starostwie 艂ukowskim, synowi Jerzemu. Baltazar otrzyma艂 so艂ectwo od Zygmunta Augusta. Zgoda dotyczy ca艂ego so艂ectwa z przynale偶no艣ciami, w tym z cz臋艣ci膮 zwan膮 Sobiestan. j. 艂ac. MK 133, k. 271v.-272v. Warszawa, 26 marca 1589 Zygmunt III bierze pod opiek臋 mieszczan Jana i Gotharda Petersin z Goofden (in Hoofde). Od pocz膮tku wojny, jaka toczy si臋 w dolnej Germanii [Niderlandach] ka偶dy tamtejszy obywatel mo偶e przenie艣膰 si臋 do innego kraju, pod warunkiem, i偶 udzieli na to zgody urz臋dnik kr贸la Hiszpanii. Bracia Jan i Gothard, po uzyskaniu takiego zezwolenia, przenie艣li si臋 do Gda艅ska. Gdy cz臋艣膰 Belgii w kt贸rej kiedy艣 mieszkali odpad艂a od kr贸la Hiszpanii, nie chcieli sta膰 si臋 uczestnikami tego powstania i przyczyni膰 si臋 do szkody Belgii. Ustanowili w贸wczas swoj膮 sta艂膮 siedzib臋 (domicilium) w Gda艅sku, od wielu ju偶 lat 偶yj膮 i prowadz膮 interesy w tym mie艣cie. O tym wszystkim zawiadomiono kr贸la Stefana Batorego w listach od w艂adz miejskich Amsterdamu, Hornu i Gda艅ska, kr贸l za艣 wyda艂 dla braci listy zezwalaj膮ce na pobyt w swoim pa艅stwie. Prosz膮 oni teraz o ponowne potwierdzenie przez kr贸la ich praw do zamieszkania w kr贸lestwie, na co Zygmunt III wyra偶a zgod臋. Mog膮 mieszka膰 w Gda艅sku, lub innych miejscach, z 偶onami, dzie膰mi, rodzinami. Mog膮 tu prowadzi膰 swoje interesy. W wypadkach spornych, w艂adze maj膮 s膮dzi膰 ich sprawy wed艂ug prawa miejscowego, przys艂uguje im te偶 odwo艂anie do Trybuna艂u Koronnego. j. 艂ac. MK 133, k. 272v.-273v. Warszawa, 26 marca 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie w do偶ywocie przez kr贸lewskiego administratora Inflant, biskupa wile艅skiego, kardyna艂a Jerzego Radziwi艂艂a, Gotardowi Frones i jego 偶onie Brygidzie Swederz, 4 ch艂op贸w w powiecie kremo艅skim i p贸艂 haka ziemi, zwanej Lelian, w powiecie ryskim. Dobra te przypad艂y skarbowi po 艣mierci Jerzego Clemmerocken. Pierwszym m臋偶em Brygidy by艂 Krzysztof Veisbuch, chor膮偶y parnawski. j. 艂ac. MK 133, k. 273v.-274v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III nadaje, pochodz膮cemu z zas艂u偶onej rodziny Micha艂owi 呕elis艂awskiemu Starszemu (Maior) i jego 偶onie Annie z Bassen, [Ba偶y艅skiej]1, do偶ywocie na wsiach Mi臋dzy艂臋偶 (Miedzylasz), Falknow, Garc i na Ma艂ej Wiosce, po艂o偶onej na gruntach Mi臋dzy艂臋偶a, w Prusach. Wsie te by艂y dot膮d lennem, prawa do nich uzyska艂 呕elis艂awski od Zygmunta Augusta. Potr膮cona zostaje 录 sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. Z wsi tych obowi膮zany jest 呕elis艂awski p艂aci膰 kwart臋. j. 艂ac. 1 Zob. Ks. P. Czaplewski, Senatorowie 艣wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Kr贸lewskich…, s. 137, oraz SGKP, T. I, s. 115.

MK 133, k. 274v.-275v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III potwierdza prawo Beaty z 艁opiennika, 偶ony Stanis艂awa Trojana Racha艅skiego, chor膮偶ego be艂skiego, do odst膮pienie do偶ywocia na wiosce Ulan (Ulian), w wojew贸dztwie lubelskim oraz so艂ectwa tam偶e Stanis艂awowi Orzechowskiemu, podkomorzemu lubelskiemu, zas艂u偶onemu za panowania Zygmunta Augusta, i Zofii Ziele艅skiej, 偶onie Orzechowskiego. Beata zgod臋 tak膮 uzyska艂a od Stefana Batorego1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 213. Tytulatura Racha艅skiego i Orzechowskiego, nieaktualna w 1589 r., zosta艂a prawdopodobnie przej臋ta z dokumentu Stefana Batorego. Racha艅ski by艂 w 1589 r. podkomorzym be艂skim, a Orzechowski zrezygnowa艂 z podkomorstwa lubelskiego 5 XI 1588 r., Urz臋dnicy wojew贸dztwa be艂skiego i ziemi che艂mskiej XIV – XVIII w. Spisy., opr. H. Gmiterek, R. Szczygie艂, K贸rnik 1992 nr 9, 182, Urz臋dnicy wojew贸dztwa lubelskiego…,opr . W. K艂aczewski, W. Urban, K贸rnik 1991, nr 197.

MK 133, k. 275v.-276v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Wojciecha 艁ochy艅skiego na wsi Duminki (Daninki), na 偶on臋 Wojciecha, Barbar臋 z Cieklina1. Do偶ywocie Wojciech uzyska艂 od Zygmunta Augusta. Potr膮cona zostaje 录 sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. 1 W r. 1613 Barbara uzyska艂a zgod臋 na odst膮pienie wsi Duminki, inaczej Pustowody, synowi Miko艂ajowi, A. Boniecki, Herbarz polski, T. XV, Warszawa 1912, s. 349.

MK 133, k. 276v.-277 Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III daje Jakubowi Rhode1, drukarzowi gda艅skiemu, przywilej na wy艂膮czno艣膰 druku i sprzeda偶y ksi膮偶ek wydawanych w j臋zyku 艂aci艅skim, greckim i niemieckim na terenie ca艂ego kr贸lestwa. Za z艂amanie przywileju grozi kara 10 grzywien z艂ota lub konfiskata maj膮tku. j. 艂ac. 1 PSB, T.XXXI, s.262-263.

MK 133, k. 277-278v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie Marcina 呕eliandkowskiego, mieszczanina pozna艅skiego. By艂 on synem Mateusza 呕eliandkowskiego i jego s艂u偶膮cej Jadwigi. Kara dla nieuznaj膮cych tego przywileju wynosi 1000 z艂otych dukat贸w w臋gierskich. j. 艂ac. MK 133, k. 278v.-280 Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza i powtarza dokument Kazimierza Wielkiego, wydany w Stopnicy [20 marca] (feria sexta ante Dominica Judica) 1360 r., b臋d膮cy potwierdzeniem wcze艣niejszego nadania Leszka, ksi臋cia ruskiego, wsi Ch艂opczyce w powiecie przemyskim, Chodkowi Matutejowiczowi. Relacja Jana Zamoyskiego1. j. 艂ac. 1 Druk w: Kodeks dyplomatyczny Ma艂opolski, wyd. F. Piekosi艅ski, Krak贸w, 1887, T. III, s. 137-138.

MK 133, k. 280-281 Warszawa, 28 marca 1589 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Platerowi i jego synowi Henrykowi do偶ywocie na wsiach Asson1 i Plasson2, w powiatach rze偶yckim i lucy艅skim (Roziten et Ladzen) przypad艂e skarbowi prawem kaduka po 艣mierci Jana Heuta. Wilhelm by艂 zas艂u偶onym dow贸dc膮 wojsk inflanckich, bra艂 udzia艂 w walkach o Dyneburg, oraz wojnach moskiewskich, stawa艂 pod Po艂ockiem, Wielkimi 艁ukami, Wieli偶em i Pskowem. j. 艂ac. 1 Miejscowo艣膰 zwana te偶 Arohnen, Adsern, Ahsen, BHO II s. 36, zwana tak偶e: Asunia, Hassu艅, Osu艅, po艂o偶ona ko艂o Dyneburga, Sz. Konarski, Platerowie (w:) Materia艂y do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. IV, Buenos Aires – Pary偶 1967, s. 39. 2 Miejscowo艣膰 zwana po藕niej Platers Annenhof, zapewne id. z Lassenbeck, BHO II s. 29, 329, zwana te偶 Isnauda, po艂o偶ona by艂a w powiecie lucy艅skim, Sz. Konarski, Platerowie…, s. 39.

MK 133, k. 281-282v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza dwa nadania dla Zachariasza Stopa (Stopius), pochodz膮cego z Wroc艂awia doktora filozofii i medycyny, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 w czasie wojen moskiewskich. Pierwsze kt贸rym Zygmunt August, w obozie kr贸lewskim pod Lebiedziowem (Lebedzeuam), 5 listopada 1567 r. (duobus ante unionem annis), nada艂 Stopowi w lenno 20 ch艂op贸w w powiecie trejde艅skim i jednego ch艂opa zwanego Kolczensi Jursk, z prawem zaopatrywanie si臋 w drewno i wyr臋bu w lasach trejde艅skich. Drugie kt贸rym Stefan Batory, w Wilnie 13 listopada 1580 r., podczas powrotu spod zamku Wielkie 艁uki, nada艂 mu pewnych ch艂op贸w i zagrodnik贸w w powiecie kircholmskim. j. 艂ac. MK 133, k. 282-283v. Warszawa, na sejmie walnym, 30 marca 1589 Zygmunt III zezwala Zachariaszowi Stopowi, doktorowi filozofii i medycyny, na wykup czterech hak贸w ziemi w powiecie kircholmskim z r膮k spadkobierc贸w Fryderyka Billerbeca i Hermana Kokusa, kt贸rzy dzier偶yli j膮 na mocy nadania mistrza [zakonu inflanckiego] Woltera von Plettenberga. Ziemi臋 t臋 posiada膰 ma prawem lennym. j. 艂ac. MK 133, k. 283v.-285v. Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa dziedziczne uzyskane drog膮 kupna (iure emptitio atque haereditario) Jana Peckatel, chirurga, s艂ugi kr贸lowej Anny, do trzech 艂an贸w miary che艂mi艅skiej, na gruntach miasteczka Osiecko (Osieczko). Prawa zosta艂y zatwierdzone przez Stefana Batorego, w Warszawie [24 lutego] (feria secunda post Dominicam Reminiscere proxima) 1578 r., kt贸ry zatwierdzi艂 postanowienie w tej sprawie Zygmunta Augusta, wydane w Warszawie, 2 stycznia 1572 r. Nadany grunt le偶a艂 obok ziemi Filipa Szlichtynga, rajcy warszawskiego. Teren ten nale偶a艂 do obszaru wymierzonego na potrzeby nowej lokacji przez Auctusa Dzierzgowskiego, kasztelana sochaczewskiego, starost臋 osieckiego. j. 艂ac. MK 133, k. 286-287 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dokument Anny Jagiellonki, wydany w Warszawie, [6 stycznia] (w 艣rod臋 po nowym lecie) 1574 r., kt贸rym nada艂a Janowi Peckatel, balwierzowi i s艂udze, na w艂asno艣膰 dziedziczn膮 dwa 艂any miary che艂mi艅skiej na gruncie miasteczka Osiecko (Osieczko), le偶膮ce na Okolie podlie Lisicze. Ma mu je wymierzy膰 Miko艂aj Mniszech, starosta osiecki. Peckatel zas艂u偶y艂 si臋 lecz膮c Zygmunta Augusta, za co ten obieca艂 mu opatrzenie. Uzyskuje tak偶e zwolnienie ze wszystkich powinno艣ci wobec skarbu kr贸lewskiego. j. 艂ac., j. pol. MK 133, k. 287-287v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Andrzeja Pruszkowskiego na wsi i so艂ectwie Bogumielowo, na jego 偶on臋 Katarzyn臋 Sulimowsk膮 z Milejowa. Pruszkowski zas艂u偶y艂 si臋 w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. j. 艂ac. MK 133, k. 287v.-288 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Janowi Ciekli艅skiemu na odst膮pienie do偶ywocia na so艂ectwie we wsi Sok贸艂, w starostwie bieckim1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 354.

MK 133, k. 288-288v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Krzysztofa Mirzwi艅skiego, podstaro艣ciego Nowogr贸dka [Inflanckiego], na dobrach Bukath1, w powiecie swanenburskim w Inflantach. Uprzednio dzier偶y艂 je Stanis艂aw G艂adczy艅ski, zrzek艂 si臋 ich jednak przed urz臋dem s膮du ziemskiego2 dla Inflant, w osobach komisarzy: Jerzego Farensbacha, prezydenta wende艅skiego, dow贸dcy 偶o艂nierzy niemieckich w Inflantach, Macieja Le艅ka3, starosty Nowogr贸dka [Inflanckiego], dow贸dcy 偶o艂nierzy polskich w Inflantach, Piotra Stabrowskiego, starosty trejde艅skiego i skuje艅skiego4 (skwinensis). Mirzwi艅ski zas艂u偶y艂 si臋 w wyprawach inflanckich. Zobowi膮zany jest do s艂u偶by wojennej, jak to przewidziano w ordynacji Inflant. j. 艂ac. 1 By膰 mo偶e chodzi o dobra Suddenbach (Bukas) w powiecie zygwoldzkim, BHO II s. 625. 2 Zob. Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, s. 13-14. 3PSB, T. XVII, s. 52-53. 4 Najprawdopodobniej starostwo skuje艅skie (Schujene), Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, nr 2194, BHO II, s. 564.

MK 133, k. 289-290 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia zapis 2 tysi臋cy kop litewskich, czyli 5 tysi臋cy z艂otych, na starostwie i zamku seswiejskim w Inflantach, na rzecz Andrzeja Karchowskiego i jego spadkobierc贸w. Karchowski zas艂u偶y艂 si臋 w wojnach za Zygmunta Augusta, Stefana Batorego oraz w bitwie pod Byczyn膮. j. 艂ac. MK 133, k. 290-292 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza sprzeda偶 so艂ectwa we wsi Mochy, po艂o偶onej w powiecie wschowskim1, przez opata przem臋ckiego Stanis艂awa Ostrowskiego2 i braci zakonnych, w Przem臋cie [4 stycznia] (feria secunda post festum Circumcisionis Domini) 1588 r. Miko艂ajowi Muszy艅skiemu z 偶on膮, za sum臋 300 z艂otych. Wstawi艂 si臋 za nim Andrzej Opali艅ski3, marsza艂ek wielki koronny. Wyznaczone zostaj膮 granice posiad艂o艣ci. Muszy艅ski otrzyma艂 prawo do przynale偶nych so艂ectwu grunt贸w, korzystania z las贸w, 艂owienia ryb w obu jeziorach, przy czym na jeziorze Wiele艅 moze u偶ywa膰 sieci zwanej klep, na mniejszym jeziorze 艂owi膰 sieci膮 zwan膮 stemp, a tak偶e wiecieczami, wierszami, na jeziorze mniejszym i na rzece, od wsi Mochy do wsi Kasczor, wolno mu u偶ywa膰 wszystkich sposob贸w po艂owu, on i jego spadkobiercy mog膮 tam mie膰 jeden jaz. Mo偶e zbudowa膰 karczm臋 ze stajni膮, ma prawo do 艂ow贸w z psami my艣liwskimi i jastrz臋biami. j. 艂ac. 1 W r. 1530 Mochy le偶a艂y w pow. ko艣cia艅skim, S艂ownik historyczno-geograficzny wojew贸dztwa pozna艅skiego w 艣redniowieczu, Cz. III, Z. 1, opr. K. G贸rska-Go艂aska, T. Jurek, J. Luci艅ski, G. Rutkowska, I. Skierska, Pozna艅 1993, s. 179. 2 Ostrowski Zdzieszek Stanis艂aw, PSB, T. XXIV, s. 573-574. 3 PSB, T. XXIV, s. 72-78.

MK 133, k. 292-292v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Marcinowi Mankowskiemu dobra ruchome i pieni膮dze przypad艂e skarbowi prawem kaduka po 艣mierci plebejusza Tomasza, s艂ugi Gos艂awskiej, wdowy po Janie Zbyszewskim. j. 艂ac. MK 133, k. 292v.-294 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie mieszczanina pozna艅skiego Marcina Kloczka (Klioczka), syna mieszczanina Jerzego Kloczka. Kara za nieuznanie postanowienia ustalona zostaje na 2000 dukat贸w w臋gierskich. j. 艂ac. MK 133, k. 294-295 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 j. 艂ac. 1 Zob. dok. 20.

MK 133, k. 295-297 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza artyku艂y cechu karczmarzy krakowskich, nadane im za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, a tak偶e przyznane wcze艣niejszym dekretem, wydanym w Krakowie [13 sierpnia] (sabbato ante festum Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae proximo) 1588 r. Zawiera on siedem punkt贸w: 1. Nowo przyj臋ty do cechu ma cz臋stowa膰 braci cechowych i wp艂aci膰 12 grzywien, kt贸re przeznaczone zostan膮 na wsparcie zubo偶a艂ych braci. 2. Zabrania si臋 najmu w kamienicach i domach ju偶 zajmowanych przez szynkarzy, bez uprzedniego uzgodnienia sprawy. Dotyczy to tak偶e os贸b zaczynaj膮cych szynkowa膰, pod kar膮 dw贸ch kamieni wosku dla cechu i wynagrodzenia strat. 3. Nikt z braci nie ma prawa warzy膰 piwa z pomini臋ciem porz膮dku ustalonego wsp贸lnie przez braci ze starszymi cechu, gdy偶 szynkarze maj膮cy swoje karczmy na uboczu maj膮 z tego powodu wielkie straty, piwo im kwa艣nieje. Kara za to przewinienie wynosi dwa kamienie wosku dla cechu. 4. Nie powinno si臋 sprzedawa膰 piwa dro偶ej albo mierzy膰 inn膮 kwart膮, jak tylko ustanowion膮 przez wojewod臋 krakowskiego. Dopilnowa膰 tego ma starszy cechu z dwunastoma m臋偶ami. 5. Kiedy starszy zwo艂uje braci do cechu na okre艣lon膮 godzin臋, ci kt贸rzy si臋 sp贸藕ni膮 maj膮 odda膰 za kar臋 funt wosku. 5. Gdy ju偶 s膮 w cechu, nie powinni sobie przeszkadza膰 w naradzie, ale wys艂uchawszy jeden drugiego, ustali膰 spraw臋 przy ka偶dym ze sto艂贸w, a nast臋pnie wyznaczy膰 jednego, kt贸ry przedstawi j膮 dwunastu m臋偶om. Kara za nieprzestrzeganie tego postanowienia wynosi funt wosku. Gdy kt贸ry艣 ma co艣 powiedzie膰, ma wsta膰 i uzyska膰 od starszych pozwolenie pod tak膮 kar膮. 7. Wszyscy bracia, gdy zostan膮 wezwani na pogrzeb, powinni uczestniczy膰 w ca艂ym nabo偶e艅stwie 偶a艂obnym (偶alomszy). Po jego zako艅czeniu maj膮 zosta膰 spisani przez pisarza, a ci co nie przyszli, lub wyszli w po艂owie powinni da膰 funt wosku. Lista 艣wiadk贸w1. j. 艂ac., j. pol. 1 Druk na podstawie orygina艂u pergaminowego wydanego przez kancelari臋 mniejsz膮 koronn膮. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa wyd. F. Piekosi艅ski, Krak贸w 1890, T. II, Z. 2, nr 1542, s. 617-619.

MK 133, k. 297-299v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje mieszczan kieleckich dotycz膮ce m.in. dat odbywania jarmark贸w, prawa niemieckiego, nadane przez Zygmunta I w Krakowie [5 wrze艣nia] (Dominica ante festum Nativitatis sanctae Mariae) 1535 r. i potwierdzone przez Zygmunta Augusta w 艁om偶y 13 stycznia 1562 r., oraz przez Stefana Batorego, na sejmie w Warszawie 22 lutego 1578 r. Zmienia r贸wnocze艣nie termin odbywania targ贸w tygodniowych z soboty na wtorek. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. MK 133, k. 299v.-301v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dwa przywileje mieszczan miasta Gliniany: pierwszy, nadany im przez Zygmunta Augusta w Krakowie, [10 kwietnia] (feria secunda post Dominicam Conductus Paschae proxima) 1553 r. i drugi, nadany przez Stefana Batorego we Lwowie, 23 czerwca 1578 r. W pierwszym przywileju Zygmunt August podwy偶szy艂 c艂o mostowe, ze wzgl臋du na konieczno艣膰 reparacji przepraw. Od wozu p艂aci膰 miano odt膮d cztery denary zamiast trzech, od wo艂u dwa denary zamiast jednego. W drugim przywileju Stefan Batory ustanowi艂 dodatkowy jarmark i dzie艅 targowy dla miasta. Wstawiali si臋 w tej sprawie senatorowie, gdy偶 Gliniane ponios艂o wielkie szkody od Tatar贸w. Kr贸l ustanowi艂 zatem czas odbywania jarmarku na 艣w. Micha艂a Archanio艂a, a dzie艅 targu na czwartek. Zezwoli艂 tak偶e na budow臋 browar贸w przez mieszczan, warz膮cych piwo na u偶ytek w艂asny i publiczny, uwalniaj膮c mieszczan i przybywaj膮cych na targ na 12 lat od op艂aty targowego1. j. 艂ac. 1 Przywileje streszczone w: Lustracja wojew贸dztwa ruskiego, Cz. II, Ziemia lwowska, Wroc艂aw 1974,wyd. E. i K. Ar艂amowscy, s. 152-153.

MK 133, k. 301v.-304 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje dla mieszczan glinia艅skich, nadane im przez Zygmunta I, [10 listopada] (dies saturni in vigiliae s. Martini episcopi) 1543 r. w Wielkiej Wsi (Wieliawies), a potwierdzone przez Zygmunta Augusta [6 listopada] (feria sexta post festum omnium sanctorum proxima) 1556 r., w Warszawie. Przywilej Zygmunta I dotyczy艂 ustanowienia pewnych ulg dla miasta obci膮偶onego przez podwody, op艂aty od wyszynku gorza艂ki mia艂y by膰 odt膮d przeznaczone na potrzeby miejskie, w szczeg贸lno艣ci na obron臋, obwarowania miejskie. Przywilej Zygmunta Augusta ustanowi艂 c艂o mostowe, wobec zbyt du偶ych wydatk贸w miasta na konie do podw贸d i na napraw臋 most贸w. Od wozu zaprz臋偶onego w cztery konie lub wo艂y kupcy p艂aci膰 mieli p贸艂 grosza, od wozu z jednym koniem dwa denary, od wo艂u prowadzonego na sprzeda偶 trzy denary. Kr贸l ustanowi艂 tak偶e dni jarmark贸w na: 艣w. Wita [15 czerwca], Matki Boskiej 艢nie偶nej [5 sierpnia], 艣w. Miko艂aja [6 grudnia]. Targi mia艂y odbywa膰 si臋 w soboty1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 97, przyp. 1.

MK 133, k. 304-304v. Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Piotrowi Garbowskiemu, 偶o艂nierzowi zas艂u偶onemu za Stefana Batorego, do偶ywocie na wsi Szymnowice, w starostwie chmielnickim. Potwierdza tak偶e prawa do tej wsi 偶ony Garbowskiego, kt贸ra wcze艣niej by艂a u偶ytkowniczk膮 tych d贸br, wraz ze swoim zmar艂ym m臋偶em Janem Badowskim. j. 艂ac. MK 133, k. 304v.-305 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie Janowi Wita艅skiemu cz臋艣ci wsi Kierdanowice, zwanej te偶 Ruszanowice, w starostwie chmielnickim, wakuj膮cej po 艣mierci Jacka Kierdanowskiego. Nadania tego dokona艂 starosta chmielnicki, Jakub Stru艣 z Komorowa, w Chmielniku 10 czerwca 1588 r. Wita艅ski zobowi膮zany jest do obrony starostwa, w razie choroby ma wystawi膰 s艂ug臋. j. 艂ac. MK 133, k. 305-305v. Warszawa, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie na w贸jtostwie g臋bickim Adama Bali艅skiego z Chomi膮偶y, starosty kruszwickiego i zas艂u偶onego 偶o艂nierza, na jego 偶on臋 pochodz膮c膮 z Jemielna1. j. 艂ac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na jej imi臋.

MK 133, k. 305v.-306 Warszawa, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Wac艂awowi Goreckiemu na odst膮pienie Adamowi Bali艅skiemu z Chomi膮偶y, staro艣cie kruszwickiemu, do偶ywocia na w贸jtostwie Kruszwicy. j. 艂ac. MK 133, k. 306-307 Warszawa, b. d.1 kwiecie艅 1589 Zygmunt III nadaje Nowemu Miastu Korczyn na w艂asno艣膰 4 kramy, podwy偶szaj膮c jednocze艣nie ich czynsz, kt贸rego dot膮d p艂acono 4 grzywny polskie i 7 kamieniu 艂oju rocznie do zamku nowokorczy艅skiego. Miasto b臋dzie mog艂o dzi臋ki temu odnowi膰 jatki i kramy. Czynsz ten p艂acony b臋dzie odt膮d raz do roku na 艣w. Marcina [11 listopada] w wysoko艣ci 5 grzywien i 8 kamieni 艂oju. Spraw臋 przedstawi艂 Miko艂aj Firlej z D膮browicy, kasztelan biecki, referendarz, starosta nowokorczy艅ski2. j. 艂ac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na dat臋. 2 PSB, T.VII, s. 12 – 15.

MK 133, k. 307-309 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje dotycz膮ce nadania prawa magdeburskiego, jurysdykcji, czynszu, targ贸w, a tak偶e wykazu pos艂ug mieszczan Stojanowa przy budowie zamku sokalskiego, kt贸re to prawa i obowi膮zki nadane im zosta艂y przez Zygmunta Augusta, 8 grudnia 1547 r., w Wilnie i potwierdzone przez Stefana Batorego na sejmie w Toruniu, 7 listopada 1576 r.1 j. 艂ac. 1 Skr贸cony opis tych przywilej贸w zob. SGKP, T. XI, s. 354-355.

MK 133, k. 309-310 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza wszystkie prawa i przywileje mieszczan Olkusza, w szczeg贸lno艣ci uchwa艂臋 dotycz膮c膮 sprzeda偶y o艂owiu, podj臋t膮 w urz臋dzie 偶upniczym (coram officio et actis zuppariatus) w dniu [17 marca] (feria sexta post Dominicam Laetare) 1589 r. Rada miasta Olkusza ma by膰 traktowana jako instancja odwo艂awcza od wyrok贸w wydanych przez urz膮d 偶upny, zgodnie z ordynacj臋 dla 偶up wydan膮 przez W艂adys艂awa Jagie艂艂臋 [26 marca] (feria tertia post Dominicam Ramispalmarum) 1426 r. j. 艂ac. MK 133, k. 310-311 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Aleksandra Koniecpolskiego1, starosty wielu艅skiego, na mie艣cie Radomskie z wsiami Dobryszyce (Dobieszyce), Piekary, Niechcice (Niethczyce), Orzechowa, Radziechowice, Strza艂kowiec, Uszczanowice (Usczonowice) i na po艂owie wsi Wiewior贸w (Niewierowa) na 偶on臋 Aleksandra, Ann臋 ze Sroczyc. Koniecpolski posiad艂 te dobra dzi臋ki cesji ojca, z nadania Stefana Batorego. Zas艂u偶y艂 si臋 w s艂u偶bie dworskiej za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, a tak偶e podczas wojen moskiewskich s艂u偶膮c jako rotmistrz, oraz p贸藕niej w obronie Krakowa przed Maksymilianem, oraz pod Byczyn膮. j. 艂ac. 1 PSB, T. XIII, s. 511-512.

MK 133, k. 311-311v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Andrzejowi Pilchowskiemu prawo wykupu so艂ectwa wsi Polana (Poliana), z r膮k obecnych posiadaczy i do偶ywocie tam偶e. j. 艂ac. MK 133, k. 311v.-312 Warszawa, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Gabrielowi Rozen na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Do艂ha (Dolhe), w starostwie trembowelskim, Janowi Stradomskiemu1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 352.

MK 133, k. 312-314v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa i przywileje miasta Parnawy, nadane przez Stefana Batorego w Warszawie, 7 grudnia 1582 r. Miasto bardzo ucierpia艂o od najazdu moskiewskiego. Ma rz膮dzi膰 si臋 prawem Rygi, wed艂ug kt贸rego maj膮 by膰 rozs膮dzane wszystkie sprawy i spory. Inne prawa, kt贸re mog艂yby wprowadzi膰 zamieszanie maj膮 by膰 zniesione. Miasto wyj臋te zostaje spod jurysdykcji prezydent贸w i s臋dzi贸w ziemskich. Apelacja do trybuna艂u prowincji mo偶e mie膰 miejsce w sprawach, kt贸rych przedmiot przekracza warto艣膰 100 z艂otych. Rajcy i w贸jt maj膮 prawo s膮dzenia, wykonywania wyrok贸w, przyjmowania grzywien. W sprawach gwa艂t贸w szlacheckich w mie艣cie zastosowanie ma statut toru艅ski1. Mieszczanie i urz臋dnicy miejscy maj膮 sk艂ada膰 przysi臋g臋 kr贸lowi. Je偶eliby kt贸ry艣 z mieszka艅c贸w Parnawy uciek艂 przed tamtejszym s膮dem, 偶adni urz臋dnicy kr贸la nie mog膮 przyjmowa膰 jego sprawy, lecz winni odes艂a膰 j膮 do s膮du rajc贸w miasta. Potwierdzone zostaj膮 prawa do maj膮tku miasta. Waga, wa偶enie metali ma by膰 ustanowione wed艂ug miar i wag ryskich. Do miasta nale偶y dziesi臋cina kary s膮dowej, ze spraw o dziedziczenie po przybyszach. Dobra bez w艂a艣cicieli i kaduki przypada膰 maj膮 w ca艂o艣ci miastu, a te o kt贸re kto艣 wyst膮pi艂, w po艂owie. Spory o budynki i granice w艂asno艣ci pozostaj膮 w gestii urz臋d贸w miejskich. Mieszczanie maj膮 prawo wydobywa膰 glin臋 na dach贸wki, a je偶eli uzyskaj膮 zgod臋 starosty, to mog膮 tak偶e posiada膰 piec do wapna. Potwierdzona zostaje wolno艣膰 wyznania protestanckiego, rewizorzy wskaza膰 maj膮 dom na zb贸r, z zachowaniem jednak偶e stanu posiadania 艣wi膮ty艅 katolickich. Je偶eli kto艣 przeznaczy darowizn臋 na cele pobo偶ne, to administrowa膰 ma tym nadaniem urz膮d miasta i przeznaczy膰 go na potrzeby danej religii. Mieszczanie i kupcy przyjezdni maj膮 prawo swobodnego handlu z艂otem, srebrem zar贸wno surowym jak i w wyrobach wszelkiego rodzaju, pod tym jednak偶e warunkiem, 偶e przyjezdni mog膮 te sprawy za艂atwia膰 tylko w wyznaczonych miejscach rynku. Kupcy i ludzie nie b臋d膮cy poddanymi kr贸la nie mog膮 prowadzi膰 w mie艣cie interes贸w mi臋dzy sob膮. Namiestnicy i staro艣ci grodowi nie mog膮 przeszkadza膰 w handlu z Parnaw膮, natomiast je偶eli zaka偶e tego burmistrz nie b臋dzie wolno wywozi膰 z miasta chmielu i miodu. Dla kupc贸w zad艂u偶onych wobec miasta nie b臋dzie moratorium, chyba 偶e magistrat potwierdzi, i偶 d艂ugi ich wynik艂y z przypad艂o艣ci losu. Mieszczanie maj膮 prawo warzy膰 piwo, natomiast w odleg艂o艣ci jednej mili nie wolno tego czyni膰 nikomu, z wyj膮tkiem szlachty, starost贸w i burgrabi贸w, warz膮cych na w艂asny u偶ytek. Podatki miasta dla skarbu zostaj膮 odpuszczone na dziesi臋膰 lat. Procenty na nieruchomo艣ciach, zapisane w okresie pokoju, a naliczane od ostatniego zniszczenia miasta do roku [15]83, zostaj膮 uniewa偶nione i kr贸l zakazuje ich 艣ci膮gania wierzycielom. j. 艂ac. 1 Z roku 1521, VL, T. I, s. 179.

MK 133, k. 314v.-315 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia dwa jarmarki w mie艣cie Lipsko, w wojew贸dztwie sandomierskim: na 艣wi臋to Nawr贸cenia 艣w. Paw艂a Aposto艂a [25 stycznia] i na 艣w. Ma艂gorzat臋 [13 lipca]. Targi odbywa膰 si臋 maj膮 w soboty. Miasto nale偶a艂o do Katarzyny Wolskiej, 偶ony Stanis艂awa Wolskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 315-316 Warszawa, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III gwarantuje zwrot d艂ugu w wysoko艣ci 56 816 z艂otych, zaci膮gni臋tego u zmar艂ego Andrzeja T臋czy艅skiego, wojewody krakowskiego, starosty hrubieszowskiego i zatorskiego. Suma zwr贸cona b臋dzie w ratach, pierwsza w wysoko艣ci 15 tysi臋cy z艂otych zostanie wyp艂acona ze skarbu na dwa tygodnie przed Bo偶ym Narodzeniem roku bie偶膮cego [1589], nast臋pne po 12 tysi臋cy z dochod贸w starostwa samborskiego, dzier偶onego przez Jerzego Mniszcha1, kasztelana radomskiego, starost臋 sanockiego i samborskiego, wyp艂acane b臋d膮 w latach nast臋pnych w tym偶e czasie na r臋ce opiekuna dzieci Andrzeja, Jana T臋czy艅skiego, kasztelana wojnickiego, podkomorzego wielkiego nadwornego, starosty lubelskiego i parczewskiego.Zygmunt III gwarantuje zwrot d艂ugu w wysoko艣ci 56 816 z艂otych, zaci膮gni臋tego u zmar艂ego Andrzeja T臋czy艅skiego, wojewody krakowskiego, starosty hrubieszowskiego i zatorskiego. Suma zwr贸cona b臋dzie w ratach, pierwsza w wysoko艣ci 15 tysi臋cy z艂otych zostanie wyp艂acona ze skarbu na dwa tygodnie przed Bo偶ym Narodzeniem roku bie偶膮cego [1589], nast臋pne po 12 tysi臋cy z dochod贸w starostwa samborskiego, dzier偶onego przez Jerzego Mniszcha1, kasztelana radomskiego, starost臋 sanockiego i samborskiego, wyp艂acane b臋d膮 w latach nast臋pnych w tym偶e czasie na r臋ce opiekuna dzieci Andrzeja, Jana T臋czy艅skiego, kasztelana wojnickiego, podkomorzego wielkiego nadwornego, starosty lubelskiego i parczewskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXI, s.465-468.

MK 133, k. 316-319 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie so艂ectwa i dw贸ch 艂an贸w Feliksowi Bro偶ynie, kt贸ry mia艂 za艂o偶y膰 wie艣 Drzewia艅skie, na gruntach pomi臋dzy wsiami kr贸lewskimi Wroc贸w (Wrochow), Karaczyn贸w i wsiami dziedzicznymi Jakuba S臋pa [Szarzy艅skiego], stolnika1 lwowskiego: Zimnawod膮, Rudnem i Derewiank膮, w starostwie lwowskim, nad rzek膮 Drzewie艅skie2. Nadania tego dokona艂 Miko艂aj Herburt, kasztelan przemyski i starosta lwowski, na zamku dolnym lwowskim, 12 wrze艣nia 1586 r. j. 艂ac. 1 Zapewne pomy艂ka, Wg pracy Urz臋dnicy wojew贸dztwa ruskiego XIV – XVIII w. (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka), opr. K. Przybo艣, Wroc艂aw 1987 nr 1069 Jakub Szarzy艅ski by艂 w贸wczas podstolim lwowskim. By艂 te偶 bratem Miko艂aja S臋pa Szarzy艅skiego, poety. K. Niesiecki, Herbarz, T. VIII, s. 604. 2 Zapewne chodzi tu o Doma偶yr (Stara rzeka), dop艂yw Wereszycy. SGKP, T. XIV, s. 615.

MK 133, k. 319-320 Warszawa, na sejmie walnym, 9 kwietnia 1589 Zygmunt III odnawia nadanie wsi Godynice, w wojew贸dztwie i powiecie sieradzkim, Andrzejowi Zebrzydowskiemu z Wi臋cborka, kt贸ry otrzyma艂 od Stefana Batorego prawo wykupu tej wsi, po 艣mierci Jana Bu偶e艅skiego, sekretarza kr贸lewskiego i starosty ostrzeszowskiego. Potr膮cona zostaje 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. Zebrzydowski zas艂u偶y艂 si臋 podczas wojen moskiewskich w obl臋偶eniu Pskowa. Dokument Batorego, wydany w Rydze 26 marca 1582 r., uleg艂 zalaniu. j. 艂ac. MK 133, k. 320-321 Warszawa, 9 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Stanis艂awowi Przer臋bskiemu, rotmistrzowi, na wykup w贸jtostwa Radoszyc wraz z wsiami, z r膮k Samuela Dembi艅skiego, syna zmar艂ego starosty ch臋ci艅skiego. Przer臋bski zas艂u偶y艂 si臋 w obronie Krakowa i pod Byczyn膮1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 65.

MK 133, k. 321-322 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III daje mieszczanom samborskim prawo wybudowania wodoci膮gu, dowolnej liczby studni i uj臋膰 wody, zezwala im te偶 na u偶ywanie kamieni i wapna z grunt贸w kr贸lewskich dla potrzeb tej budowy. Podatkiem na budow臋 wodoci膮gu maj膮 by膰 obci膮偶eni wszyscy mieszczanie, w szczeg贸lno艣ci piwowarzy. j. 艂ac. MK 133, k. 322-322v. Warszawa, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zamian臋 trzech p贸艂艂ank贸w we wsi G贸rna Wola, na ziemi臋 szpitala, we wsi Ucieszk贸w (Uczieski) w starostwie nowokorczy艅skim. Podaje si臋 do wiadomo艣ci Miko艂aja Firleja, kasztelana bieckiego, referendarza, starosty nowokorczy艅skiego. j. 艂ac. MK 133, k. 322v.-324 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III daje Miko艂ajowi Ciekli艅skiemu, burgrabiemu zamku krakowskiego, prawo zrzeczenia si臋 do偶ywocia na cz臋艣ci wsi Lipniki i Rozdziele Ciekli艅skie, w wojew贸dztwie krakowskim, powiecie bieckim, na rzecz wnuka Stanis艂awa Ciekli艅skiego. Miko艂aj zas艂u偶y艂 si臋 w obronie Krakowa, wstawia艂 si臋 za nim Jan Zamoyski1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 191.

MK 133, k. 324-324v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje, za wstawiennictwem pewnych senator贸w, w do偶ywocie cz臋艣ci wsi Radziejowce (Radziejow) w starostwie barskim, szlachcicom: Demeckowi, Iwachnie,Wa艣kowi, synom Oliechny Radziejowskiego, Prokopowi, Fodorowi, synom Wasyla, Bogdanowi, Iwnaszkowi, Leszkowi, Maciejowi, Iwanowi, synom Szemii Radziejowskiego, Hawryczowi, synowi Radulona, Iwanowi i Fedorowi, synom Romana, Podosowi, synowi Insipona, Iwanowi, Wa艣kowi, Fedorowi, Piotrowi, synom Dermaka Radziejowskiego, a tak偶e Piotrowi, Iwkazowi, synom Micha艂a Radziejowskiego, Sachnie, Joachimowi, synom Teodora, Ambro偶emu i Fedorowi, synom Onaczka, Szymonowi, synowi Bacaruby1. j. 艂ac. 1 Radziejowscy pe艂nili s艂u偶b臋 wojskow膮 dla zamku barskiego, SGKP, T. IX, s. 466, Grusevskij M., Barskoe starostvo, istoriczeskije oczerki XV – XVIII w., Kiev 1894, s. 193-195.

MK 133, k. 324v.-325v. Warszawa, na sejme 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje prawem lennym dwa haki ziemi, w powiecie kircholmskim, Wobbiowi z Bergen. Jedna z miar nale偶a艂a do zmar艂ego Gerharda Simensa, mieszczanina ryskiego, nadane przez mistrz贸w [zakonu inflanckiego Waltera von] Plettenberga i Henryka von Galen. Przypad艂o skarbowi prawem kaduka. Druga to pole nieuprawne, po艂o偶one mi臋dzy posiad艂o艣ciami wsi Zachariasza Stop i Wilhelma Spenillhusena. j. 艂ac. MK 133, k. 325v.-326 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia wtorek dniem targowym w mie艣cie Grodzisku w Wielkopolsce. Nale偶y ono do Jana Ostroroga1, podczaszego koronnego. Kr贸l pozwala te偶 na handel byd艂em i ko艅mi. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXIV, s. 505-506.

MK 133, k. 326-328v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, na podstawie umowy Stefana Batorego z Fryderykiem II kr贸lem Danii, reguluj膮cej sprawy biskupstwa kuro艅skiego [pilty艅skiego] po 艣mierci ksi臋cia Magnusa, przywileje Jana Behr (Bher), starosty zamku pilty艅skiego. Przywileje Magnusa dotycz膮: nadania [Ulrykowi]1 Behrowi przez Magnusa w lenno d贸br Ugahlen2 (Zovalen) i Schleck, dan na zamku w Piltyniu16 stycznia 1561 r., lustracji i potwierdzenia granic d贸br Schleck, dan na zamku w Piltyniu 5 czerwca 1578 r., wykupu d贸br Angerm眉nde z wsiami Gr枚ssen3 (Gros), Irben, Pissen – na zamku pilty艅skim [29 sierpnia] (dies Veneris post Bartholomei) 1572 r., zapisu na tych dobrach siedemnastu tysi臋cy talar贸w w zamian za prawa lenne dla Behra, dan w dworze Ernden 8 wrze艣nia 1581, przywileju na wie艣 Palgam – dan w Piltyniu na zamku, 17 czerwca 1578 r., przywileju na wie艣 Ledemen, na zamku Amboten 10 sierpnia 1580, przywilej na warsztat kowalski z przynale偶no艣ciami ko艂o wioski Rapaden (Ropeden), dan na zamku Amboten 1 sierpnia 1580 r., i przywileju dotycz膮cego zwrotu dziewi臋ciuset talar贸w wydanych podczas poselstwa do Danii, dan w Ugahlen (Zduolen) 9 wrze艣nia 1581 r. Prawa Behra zosta艂y uprzednio potwierdzone przez komisarzy kr贸lewskich: kardyna艂a Jerzego Radziwi艂艂a, kr贸lewskiego namiestnika w Inflantach, Jana Le艣niowolskiego, kasztelana zakroczymskiego, starosty parnawskiego i Prokopa Pieni膮偶ka, starosty wende艅skiego i renneburskiego. j. 艂ac. 1 BHO II, s. 658. 2 BHO II, s. 658 – 659. 3 BHO II, s. 202.

MK 133, k. 328v.-334 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza ugod臋 dotycz膮c膮 biskupstwa kuro艅skiego, zawart膮 mi臋dzy Stefanem Batorym a kr贸lem Danii Fryderykiem II, przy mediacji ksi臋cia pruskiego, w kt贸rej przyznano Danii odst臋pne w kwocie 30 tysi臋cy talar贸w, pr贸by u偶ywanej w cesarstwie, oraz potwierdzono prawa szlachcie pilty艅skiej. Przywilej zapewnia te偶 swobod臋 wyznania protestanckiego dla szlachty i ludzi wolnych. Dokument zosta艂 wydany na zamku Kronenburg 10 kwietnia 1585 roku1. j. 艂ac. 1 Druk w: Codex Diplomaticus Poloniae ed. M. Dogiel, Wilno 1758, T. I, s. 372- 377; wzmianka: T. V, Wilno 1759, s. 324.

MK 133, k. 334-336 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III wraz ze stanami ustanawia i nadaje pewne dochody z c艂a mieszczanom Krakowa. Na sejmie kr贸l i stany otrzymali suplik臋 od mieszczan krakowskich, kt贸rzy na mocy swych praw uczestniczyli w obradach. Przedstawiono w niej spadek dochod贸w miasta, pobieranych dzi臋ki przywilejom poprzednich w艂adc贸w. C艂o ustalone zostaje w ten spos贸b, i偶 cudzoziemscy kupcy b臋d膮 p艂aci膰 miastu, po oszacowaniu warto艣ci towaru, po p贸艂 grosza od ka偶dej grzywny 1. j. 艂ac. 1 VL T. II, s. 290.

MK 133, k. 336-338v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III, wraz ze zgromadzonymi na sejmie stanami, podwy偶sza c艂a mostowe w Krakowie z przeznaczeniem na napraw臋 dr贸g wewn臋trznych i zewn臋trznych miasta. Suplik臋 w tej sprawie z艂o偶yli krakowscy burmistrzowie i rajcy, sprawa by艂a przedstawiana tak偶e na sejmie koronacyjnym. Dochody ze starego c艂a mostowego, przyznanego przywilejem Jana Olbrachta, by艂y niewystarczaj膮ce1. W zwi膮zku z tym, opr贸cz utrzymania starego przywileju w mocy, uchwalone zostaje podwy偶szenie mostowego dla kupc贸w przewo偶膮cych towary cudzoziemskie i s贸l, kt贸rzy maj膮 p艂aci膰 rajcom p贸艂 grosza polskiego od ka偶dego konia przy wozie, karocy, czy innym poje藕dzie. Od byd艂a rogatego p臋dzonego na sk艂ad do Krakowa, p艂aci膰 ma si臋 p贸艂 grosza2. Duchowni i szlachta zachowuj膮 w tym wzgl臋dzie swoje prawa. Rajcy krakowscy zobowi膮zani s膮 z mocy dawnego zwyczaju do utrzymania w odpowiednim stanie brukowanych ulic i dr贸g publicznych, od bram zamku do Bramy Floria艅skiej i S艂awkowskiej, oraz dw贸ch plac贸w na Kleparzu, co dotyczy tak偶e kupc贸w kleparskich 3. j. 艂ac. 1 Przywilej Jana Olbrachta z 19 IV. 1501 r., druk w: Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz臋艣膰 pierwsza. Wyda艂 F. Piekosi艅ski. Krak贸w 1879, s. 298-301. 2 VL, T. II, s. 290. Konstytucja odsy艂a do przywileju w kwestiach szczeg贸艂owych. 3 Zob. Lustracja dr贸g wojew贸dztwa krakowskiego z roku 1570, wyd. B. Wyrozumska, Wst臋p K. Buczek, Krak贸w 1971, s. 4, 24, 58, 70.

MK 133, k. 338v.-339 v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie korzy艣ci i dochody z zamku Lajs w Inflantach, Andrzejowi Orzechowskiemu z Orzechowc贸w, staro艣cie lajskiemu. Odznaczy艂 si臋 on w wyprawach morskich przeciw Turkom i podczas wojen moskiewskich Stefana Batorego, jako rotmistrz jazdy walczy艂 pod Pskowem1. j. 艂ac. 1 K. Niesiecki Herbarz, T. VII, s. 137, por. te偶 Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVII w. Spisy…, s. 187, nr 2014.

MK 133, k. 339v.-341v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje w lenno dw贸r Allasch1 (Allis), z folwarkiem Honighoff w Inflantach, z przynale偶no艣ciami opisanymi w rewizji zmar艂ego Stanis艂awa P臋kos艂awskiego, komisarza Inflant i starosty malborskiego. Dw贸r otrzymuj膮 burgrabiowie Achacy i Fabian Dohna, indygeni pruscy. Ich zmar艂y brat Henryk Dohna otrzyma艂 niegdy艣 w lenno od mistrza [zakonu inflanckiego] Gotharda [Kettlera] dobra Allis wraz z zamkami Adsel2 (Kowawelia) i Rodempeus [Rodenpois] i stu rodzinami [ch艂opskimi] w powiecie zygwoldzkim. Odznaczy艂 si臋 on w dziewi臋tnastoletniej s艂u偶bie u kr贸la Zygmunta Augusta, zgin膮艂 broni膮c Parnawy w 1562 r3. Podczas wojen jakie dotkn臋艂y prowincj臋, bracia, wbrew oczekiwaniom, zostali pozbawieni tych d贸br przez Jana [Hieronimowicza] Chodkiewicza, starost臋 偶mudzkiego, gubernatora inflanckiego, kt贸ry odebra艂 im te偶 i przeznaczy艂 na u偶ytek publiczny 偶ywno艣膰 i inwentarz, o warto艣ci sze艣ciu tysi臋cy siedmiuset talar贸w. j. 艂ac. 1 BHO II, s. 15. 2 BHO II, s. 298. 3 J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Kr贸lewskich z XVII w., wyd. Z. Pentek, K贸rnik 1995, s. 336; Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, s. 196.

MK 133, k. 341v.-342v. Warszawa, na sejmie walnym, 12 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza i powtarza (forma vidimus) dokument wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Winrycha von Kniprode, datowany Cz艂uch贸w (Schlochau) 1373 [bez daty dziennej], w kt贸rym ten偶e mistrz nada艂 za zas艂ugi dobra Pakotulsko (Pagidanzk), o 36 hufach [w艂贸kach], Nitge von Czitten, na prawie che艂mi艅skim, w wieczne w艂adanie. Granice posiad艂o艣ci wyznaczaj膮 m.in. bagno Zawisch, most celny (tule brucke), buczyna, jezioro [szczycie艅skie]. Nitge zobowi膮zany jest do szarwark贸w i obrony kraju, budowy nowych dom贸w, naprawy starych. Z ka偶dej zasiedlonej hufy ma oddawa膰 p贸艂 korca owsa, funt wosku, feniga che艂mi艅skiego. Powinien to p艂aci膰 na 艣w. Marcina [11 listopada]. 艢wiadkami byli: Wolfram von Beldersheim, wielki komtur, Ulrich Fricke, komtur Elbl膮ga i wielki szpitalnik, brat Schweder von Pallandt, skarbnik, bracia Henrych von Groberh, Gottfriedt von Brieke, von Rohiozin, Cune von Liebenstein, kompan wielkiego mistrza1. j. 艂ac., j. niem. 1 Nie natrafiono na 艣lad publikacji dokumentu. Pisowni臋 nazwisk 艣wiadk贸w ustalono w oparciu o Regesta Historico – Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, Pars II, Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum, her. W. Hubatsch, G枚ttingen 1948.

MK 133, k. 342v.-343v. Warszawa, 12 kwietnia 1589 Zygmunt III wydaje, zgodnie z generalnym pruskim prawem o odnawianiu przywilej贸w, nowy przywilej mieszczaninowi gda艅skiemu Janowi Schmidtowi, potwierdzaj膮cy prawa tego偶 do d贸br Pr臋dnoszyn (Prandenschin), w powiecie gda艅skim1. Schmidt zakupi艂 dobra od Miko艂aja Arciszewskiego, 偶onatego z Barbar膮 z Woyn贸w, syna Wilama. 呕ona reprezentowana by艂a w sprawie przez Adriana W膮glikowskiego, 艂awnika ziemskiego tczewskiego. Dokument oryginalny spali艂 si臋 w po偶arze dworu. j. 艂ac. 1 Wg M. Biskup, A. Tomczak, Mapy wojew贸dztwa pomorskiego w drugiej po艂owie XVI wieku, Toru艅 1955, s. 152 i 117. Pr臋dnoszyn po艂o偶ony by艂 w pow. tczewskim, jego w艂a艣cicielem by艂 W. Arciszewski. Zob. te偶 A. Boniecki, Herbarz, T. I, s. 50. 2 Urz臋dnicy Prus Kr贸lewskich XV-XVIII wieku. Spisy…, pod nr 1200 podaje si臋, 偶e 艂awnikiem tczewskim by艂 Adam W膮glikowski.

MK 133, k. 343v.-345 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa miasta Malborka, nadane przez swoich poprzednik贸w. j. 艂ac. MK 133, k. 345-345v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III, za wstawiennictwem niekt贸rych senator贸w, nadaje w do偶ywocie Stanis艂awowi Bubkowicowi karczm臋 na przedmie艣ciu Wielunia, z ogrodem Blechowy, kt贸ra przynale偶y do tamtejszego zamku. Ma on prawo wyszynku piwa wszelkich gatunk贸w, mo偶e pali膰 i sprzedawa膰 gorza艂k臋. Co roku winien oddawa膰 do zamku, na 艣w. Marcina [11 listopada] – nieokre艣lone 艣wiadczenie1. Uwolniony zostaje od innych zobowi膮za艅. j. 艂ac. 1 Zostawione puste miejsce.

MK 133, k. 345v.-346 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje plebejuszowi Maciejowi Mance karczm臋 we wsi Czastary (Czastura), w starostwie wielu艅skim, w do偶ywocie. Manka zas艂u偶y艂 si臋 w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego i pod Byczyn膮, w rocie Aleksandra Koniecpolskiego, starosty wielu艅skiego. Mo偶e wykupi膰 karczm臋 z r膮k plebejusza Jakuba Kalethy lub od innych os贸b j膮 dzier偶awi膮cych. j. 艂ac. MK 133, k. 346-346v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Jakubowi Pstroko艅skiemu, te艣ciowi Jana Lubstowskiego, cze艣nika brzeskiego, na scedowanie temu偶 swoich do偶ywocia na cz臋艣ci wsi Trzebiczna, w powiecie szadkowskim i so艂ectwa tam偶e, a tak偶e na so艂ectwach w D藕wigorzowie (Dzwoigaczow), Suchej i Grzybowie, w wojew贸dztwie sieradzkim. Lubstowski odznaczy艂 si臋 w wyprawie gda艅skiej Stefana Batorego i podczas przeprowadzania kr贸la Zygmunta III do Krakowa. j. 艂ac. MK 133, k. 347-347v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Stanis艂awowi Kar艣nickiemu Sasinowi, s臋dziemu ziemskiemu sieradzkiemu, na scedowanie do偶ywocia na wsiach Ostrowie i Wo艂odrza (Wo艂adrza) nadanych mu przez Stefana Batorego, synowi Janowi. Potr膮cona zostaje 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 347v.-348 Warszawa, 14 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Stanis艂awowi Przer臋bskiemu, zas艂u偶onemu w wojnach rotmistrzowi jazdy, na odkupienie d贸br [folwarku]1 Ruda Zaj膮czkowska, w starostwie ch臋ci艅skim, z r膮k spadkobierc贸w Stanis艂awa Dembi艅skiego, starosty ch臋ci艅skiego, i nadaje mu je w do偶ywocie. Potr膮cona zostaje 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Ruda Zaj膮czkowska, Rudniki, dzi艣 Weso艂a-Ruda, folwark w pow. ch臋ci艅skim. Atlas historyczny Polski, Wojew贸dztwo sandomierskie w drugiej po艂owie XVI wieku, pod red. W. Pa艂uckiego, Warszawa 1993, Cz. II, s. 154. Od 1606 r. stale zwi膮zana ze starostwem ch臋ci艅skim. Zob. K. Ch艂apowski, Realizacja reform…, s. 151

MK 133, k. 348-348v. Warszawa, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Firlejowi z D膮browicy, referendarzowi koronnemu, staro艣cie nowokorczy艅skiemu i kazimierskiemu, na wydzier偶awienie trzymanej w do偶ywocie wsi Zawada, w dzier偶awie k臋b艂owskiej, Andrzejowi Borkowskiemu. j. 艂ac. MK 133, k. 348-349v. Warszawa, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje dobra przypad艂e skarbowi prawem kaduka po niejakim Dambrowskim z ziemi przemyskiej, Janowi Witos艂awskiemu, 偶o艂nierzowi zas艂u偶onemu pod Byczyn膮. j. 艂ac. MK 133, k. 349v.-351 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa i wolno艣ci od rob贸t 偶o艂nierzy wybra艅c贸w z ziemi sanockiej, nadane im przez Stefana Batorego w Grodnie, 10 czerwca 1582 r. Dotycz膮 one zas艂u偶onych pod Pskowem 偶ywych: Stanis艂awa Giemzy ze Zlaczewa, Walka Sienkow z Olchowc贸w (Olchowicz), Jakuba Wienkowego z Posady Niemieckiej [Olchowskiej?], Jacka Filipowego z Odrzechowa, J臋drzeja Studniarczyka z Moszcza艅ca, Wa艣ka Mikulicza z Koma艅czy, Paw艂a Sturanskiego, Szcz臋snego Kownackiego z Suchodo艂a, Mo艣ka Kurylca z Prusieka, Wojciecha z Czystohorb贸w, Sidora Antoszowicza ze Smolnika1 (Molnika), Iwana Kopicia Glowaczath z Michowej Woli (Mitkowy Woli), Oleksego z Hulicza oraz rodzin na wojnie zabitych: Stanis艂awa z Czud艂贸w z D膮browki [Ruskiej]2, Tomasza Krowara z Kro艣cienka Ni偶nego, Staszka Markowego z G艂owienki (Golwienki), Hrycza Mieleszczyna z Rzepedzi (Rebiedzy) a tak偶e zmar艂ych: Lazura, w贸jta z Mi臋dzybrodzia, Paszka z Odrzechowej, Ihnata Truhanczyna z Kulasznego, Grzegorza Waysza3 z Bia艂obrzeg贸w, Staszka Liczka z Rog贸w, Stanis艂awa Rozemberka z Haczowa (Chaczewa), kt贸rych to zmar艂ych i pobitych ojcowie, 偶ony, dzieci, powinni, maj膮 zosta膰 przy wolno艣ciach do czasu wybrania przez rotmistrza nowych 偶o艂nierzy na ich miejsce. Zwolnieni s膮 od rob贸t, czynsz贸w, podatk贸w, opr贸cz poboru zgodnie z konstytucj膮. Maj膮 by膰 zachowani w maj臋tno艣ciach, nie wolno im jednak pustoszy膰 las贸w. Mog膮 warzy膰 piwo i pali膰 gorza艂k臋 na w艂asne potrzeby. Poniewa偶 niekt贸rzy z wybra艅c贸w nie maj膮 r贸l albo 艂an贸w wymierzonych przez gromady, a inni maj膮 po p贸艂 艂ana, nakazuje si臋 wymierzy膰 im pe艂ne 艂any. Dokument podaje si臋 do szczeg贸lnej wiadomo艣ci Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego i starosty sanockiego, s膮deckiego. j. 艂ac., j. pol. 1 Smolnik nad Os艂aw膮. A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wroc艂aw 1962, s. 155. 2 A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej…, s. 75. 3 Zob. dok. 232.

MK 133, k. 351-352v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III, wraz ze zgromadzonymi na sejmie stanami, podnosi c艂o mostowe na drodze publicznej wiod膮cej na 艢l膮sk, w posiad艂o艣ci Charm臋偶e (Charmezy), b臋d膮cej dziedziczn膮 w艂asno艣ci膮 Baltazara Por臋bskiego [Porembskiego] z Wielkiej Por臋by1. Od dawna pobierano tam myto, ustanowione przez poprzednich w艂adc贸w. Most nad Wis艂膮 zosta艂 rozebrany podczas niedawnych walk [z Maksymilianem], przez pilnuj膮cych granicy 偶o艂nierzy. Odbudowanie mostu i grobli b臋dzie kosztowne. Wyznaczeni do zrewidowania ce艂; Stanis艂aw Cikowski2, podkomorzy, Marcjan Che艂mski3, chor膮偶y i Andrzej Szafraniec, wojski krakowski przygotowali dokument w tej sprawie. Pos艂owie ziemi sieradzkiej; Aleksander Koniecpolski, starosta wielu艅ski i Stanis艂aw Kar艣niczki, s臋dzia ziemski sieradzki okazali go na sejmie. Poniewa偶 dalsza odbudowa i utrzymanie mostu jest konieczne, podwy偶szone zostaje c艂o mostowe do p贸艂tora grosza od ka偶dego wozu kupieckiego. Tak偶e od drewna sp艂awianego pod mostem ma by膰 pobierana op艂ata w wysoko艣ci dwunastu groszy, od 艂odzi rybackich pe艂nych trzy grosze, a od du偶ych w zale偶no艣ci od ilo艣ci ryb, bior膮c za podstaw臋 oblicze艅 mniejsze 艂odzie. Ci z obcych poddanych, kt贸rzy spuszczaj膮 szkuty czy 艂odzie poni偶ej mostu, maj膮 by膰 zwolnieni od op艂at, a ci z obcych, kt贸rzy sp艂awiaj膮 drewno lub 艂贸dki pomi臋dzy mostem odbudowywanym, a tym istniej膮cym w Bobrkowie [Bobrek], maj膮 wnosi膰 op艂aty tam gdzie b臋dzie im wygodnie. Zachowane maj膮 by膰 prawa stanu szlacheckiego i duchownego. Po艂ow臋 mostu, ze swojej strony, winni odbudowa膰 poddani cesarza. j. 艂ac. 1 O cle mostowym i wodnym w Charm臋偶ach zob.: F. Sikora, Charm臋偶e (w): S艂ownik historyczno-geograficzny wojew贸dztwa krakowskiego w 艣redniowieczu, opr. Z. Leszczy艅ska-Skr臋towa, F. Sikora, J. Wi艣niewski, przy wsp贸艂pracy J. Laberscheka, cz臋艣膰 I zeszyt 2, Krak贸w 1985, s. 317. Zob. te偶 PSB, T. XXVII, s. 653-655. 2 PSB, T. IV, s. 73 – 75. 3 PSB, T. III, s. 283-284.

MK 133, k. 352v.-355 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza szlachectwo Stanis艂awa Fogelwedera z Bobolic, archidiakona warszawskiego, kanonika pozna艅skiego, krakowskiego, wile艅skiego, p艂ockiego, sekretarza kr贸lewskiego oraz jego bratank贸w: Andrzeja, Justa i Stanis艂awa1. Sprawa przedstawiona zosta艂a na posiedzeniu senatu 14 kwietnia 1589 r. przez Jana Zamoyskiego. Fogelweder zas艂u偶y艂 si臋 kr贸lom Zygmuntowi Augustowi, Annie Jagiellonce i Stefanowi Batoremu, w s艂u偶bie tej pozostaje od 29 lat. Szczeg贸lnie podkre艣lono jego dokonania dla ochrony akt publicznych po 艣mierci ostatniego Jagiellona, poselstwa do Maksymiliana II i Filipa II, starania w sprawie odzyskania tzw sum neapolita艅skich. Bratanek Stanis艂awa, Andrzej Fogelweder z Modlnicy, broni艂 Krakowa przed Maksymilianem. Przedstawiony zosta艂 na sejmie przywilej nobilitacyjny cesarza Zygmunta [Luksemburczyka] dla Jana i Andrzeja Fogelweder贸w z r. 1430 i dokument Zygmunta Augusta potwierdzaj膮cy szlachectwo dla Fogelwedera, datowany na sejmie w Piotrkowie 8 stycznia 1565 r. Piotr Tylicki, sekretarz wielki koronny przedstawi艂 te偶 list cesarza Maksymiliana II, datowany Wiede艅, 3 pa藕dziernika 1574 r., potwierdzaj膮cy przywilej szlachectwa nadany Fogelwederom. j. 艂ac. 1 W nag艂贸wku przywileju wpisano nobilitatio – w tek艣cie znajduj膮 si臋 jednak okre艣lenia o zaaprobowaniu i potwierdzeniu szlachectwa – nobilitatem approbandam, confirmandam, jego odnowieniu, wzmocnieniu, o ile to konieczne – quandum opus est innov.andam, et amplificandam esse duximus. Okre艣lenia indygenat zacz臋to u偶ywa膰 w艂a艣nie w latach 1589/1590. Zob. J. Michta, Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej, Z. 1, Kielce 1991; A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum G艂贸wnego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1995, s. 42; Z. Wdowiszewski, Regesty przywilej贸w indygenatu w Polsce (w:) Materia艂y do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, Buenos Aires-Pary偶 1971, T. V, s. 23-24 (opis herbu); PSB, T. VII, s. 45.

MK 133, k. 355-363v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza akt komisji wys艂anej dla rozgraniczenia d贸br B膮dkowo i D艂ugawola pozostaj膮cych w dzier偶awie Marcina Fal臋ckiego, kasztelana rozpirskiego, dzier偶awcy b膮dkowskiego, oraz wsi Lewiczyn i Lewicka Wola, b臋d膮cych w cz臋艣ci dziedziczn膮 w艂asno艣ci膮 Piotra Odrzywolskiego i Jana Lewickiego, syna zmar艂ego Stanis艂awa. Komisja powo艂ana zosta艂a mandatem kr贸lewskim, wydanym przez kancelari臋 mniejsz膮 koronn膮, datowanym; Krak贸w, 26 maja 1588 r. W jej sk艂ad weszli Wojciech R臋czajski, kasztelan warszawski i starosta kowalski, Maciej Cybulski, kasztelan wyszogrodzki, Stanis艂aw Mi艅ski1, kasztelan zakroczymski, Stanis艂aw Parys2, kasztelan liwski i starosta czerski, Miko艂aj Bylina, podkomorzy czerski, Andrzej Radziejowski, wojski czerski, Stanis艂aw Mochnacki, s臋dzia czerski, Stanis艂aw G贸rski, pods臋dek czerski, Mateusz Raciborski, pisarz ziemski czerski. Komisja zebra艂a si臋, dokona艂a objazdu i spisa艂a akt datowany: R臋czaje, feria quinta post festum s. Andrea [1 grudnia] 1588 r., tre艣膰 mandatu i dokumentu og艂osi艂 wo藕ny Szymon Kucharz z Belska [Czarnego]3, przy trzech kopcach granicznych na wsch贸d od Lewiczyna. Feliks Widowski i Nikodem Uwieli艅ski przekazali dokumenty do r膮k kr贸lewskich. O tre艣ci postanowienia powiadomieni zostali te偶 krewni Lewickiego, Marcin i Jan Zaborowscy. Dokument komisji przedstawi艂 w senacie w imieniu pos艂贸w Jan Gajewski4, s臋dzia ziemski pozna艅ski, kr贸l wyrazi艂 zgod臋 na wpisanie go do ksi膮g kancelarii koronnej. j. 艂ac. 1 PSB, XXI, s. 320-323. 2 PSB, T. XXV, s.233-234 3 Atlas Historyczny Polski, Mazowsze w drugiej po艂owie XVI w., opr. A. Dunin-W膮sowiczowa, I. Gieysztorowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pa艂ucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, cz臋艣膰 II, Warszawa 1973, s. 147. 4 PSB, T. VII, s. 215.

MK 133, k. 363v.-364v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III wydaje, na pro艣b臋 Janusza ksi臋cia Ostrogskiego, wojewody wo艂y艅skiego, przywilej dla 呕yd贸w w Bia艂ej Cerkwi. Mog膮 oni posiada膰 w tym mie艣cie domy i mieszkania, kramy, kamienice, r贸wnie偶 w rynku. Mog膮 swobodnie handlowa膰 wszystkimi towarami, w tym 偶ywno艣ci膮. Spory wewn臋trzne ma rozs膮dza膰 starszy gminy, nie ma to jednak w niczym umniejsza膰 w艂adzy wojewody w tym wzgl臋dzie. Zostaj膮 wyj臋ci spod jurysdykcji miejskiej, pozostaj膮 pod w艂adz膮 wojewody i starosty1. j. pol. 1 Regest w: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s. 64, nr 29.

MK 133, k. 364v.-365 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje na znak przyja藕ni ksi臋ciu elektorowi Janowi Jerzemu Hohenzollernowi, margrabiemu brandenburskiemu, arcykomornikowi cesarstwa, prawo swobodnego przep臋dzania 500 wo艂贸w przez granice pa艅stwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich op艂at, ce艂 i myt. j. 艂ac. MK 133, k. 365-365v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Ernestowi Ludwikowi, ksi臋ciu szczeci艅skiemu, prawo swobodnego przep臋dzania, 100 wo艂贸w przez granice pa艅stwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich op艂at, ce艂 i myt. j. 艂ac. MK 133, k. 365v.-366 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Janowi Fryderykowi, ksi臋ciu szczeci艅skiemu, prawo swobodnego przep臋dzania, 400 wo艂贸w przez granice pa艅stwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich op艂at, ce艂 i myt1. j. 艂ac. 1 W nag艂贸wku dokumentu podano 100 wo艂贸w, w tek艣cie wyst臋puje 400.

MK 133, k. 366-368 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje urz膮d wojewody krakowskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Andrzeja T臋czy艅skiego, starosty zatorskiego i hrubieszowskiego, Miko艂ajowi Firlejowi z D膮browicy, kasztelanowi bieckiemu, referendarzowi, staro艣cie nowokorczy艅skiemu. Zas艂u偶y艂 si臋 on ju偶 za Zygmunta Augusta, bra艂 udzia艂 w poselstwie wys艂anym po Henryka Walezego, rokowa艂 w sprawie Gda艅ska, walczy艂 pod Po艂ockiem, a tak偶e broni艂 Wi艣licy i Nowego Miasta Korczyna przed zwolennikami Maksymiliana, przewodniczy艂 zjazdowi szlachty w Wi艣licy [w 1587 r.]1. j. 艂ac. 1Urz臋dnicy wojew贸dztwa krakowskiego XVI-XVIII w. Spisy, opr. S. Cynarski, A. Falniowska- Gradowska, K贸rnik 1990, nr 411, PSB, T. VII, s. 12-14.

MK 133, k. 368-369v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza Jana Krause w posiadaniu prawem lennym wsi Sehlen1 (Zellen), w starostwie ruje艅skim w Inflantach. Przedstawiony zosta艂 dokument Zygmunta Augusta, datowany w Wilnie, 13 wrze艣nia 1573 r.2, z podpisem w艂adcy i przywieszon膮 piecz臋ci膮 Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, w kt贸rym kr贸l nada艂 w lenno wie艣 Sehlen w starostwie (praefectura) ruje艅skim Kasprowi Zybergowi3 (Syborth a Wislnigen), staro艣cie selburskiemu. Wioska Sehlen nie mia艂a w艂a艣ciciela po 艣mierci Kaspra a Capel. Zygmunt August nada艂 j膮 w贸wczas Kasprowi Zybergowi, gdy偶 ten przekaza艂 600 talar贸w, kt贸re wykorzystano na zakup dla zamku w Kircholmie hakownic (tormentis bellicis) i rusznic 偶elaznych (bombardis ferreis), a podskarbi Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego nie zwr贸ci艂 mu owej sumy. Do wioski, licz膮cej trzydzie艣ci rodzin ch艂opskich, przynale偶a艂y 艂膮ki z obu stron rzeki Ruji i rybacy przy stawie Ober (lub Oler) Lelekaye. Przedstawiono te偶 dokument sprzeda偶y tych d贸br przez Kaspra Zyberga Janowi Krause, ojcu Jana Krause, kt贸ry to syn uzyskuje potwierdzenie co do wieczystego ich posiadania. j. 艂ac. 1 BHO II, s. 573. 2 Najpewniej falsyfikat, Zygmunt August zmar艂 w 1572 r., zob. te偶 BHO II, s. 573. 3 In. Zyberkowie – Herbarz szlachty Inflant polskich z 1778 r. opr. A. Heymowski [w:] Materia艂y do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. II, Buenos Aires – Pary偶 1964, s.57.

MK 133, k. 369v.-370 Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje ch艂opu Piotrowi Galiusowi, lemanowi i jego 偶onie Barbarze w do偶ywocie dwa haki ziemi o nazwach Kuncz, Klogucz, Pilia, Wowochna Pogost1, w starostwie wende艅skim. Piotr zas艂u偶y艂 si臋 podczas wojen moskiewskich. j. 艂ac. 1 Pagast (wacke) – obw贸d poboru danin, przynale偶ne do艅 wsie mia艂y wsp贸lne obowi膮zki, BHO II s. XXVI.

MK 133, k. 370-370v. Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Marcinowi 呕ydkowi, szlachcicowi i mieszczaninowi (nobilis et famatus), na wykup w贸jtostwa knyszy艅skiego od spadkobierc贸w niedawno zmar艂ego Andrzeja Bolesty. Marcin zas艂u偶y艂 si臋 w s艂u偶bie Zygmunta Augusta, wstawi艂 si臋 za nim w tej sprawie Jan Zamoyski1. j. 艂ac. 1 Marcin 呕ydek (Zidek) by艂 lokajem w s艂u偶bie Zygmunta Augusta w latach 1557-1572, a tak偶e mieszczaninem knyszy艅skim. M. Ferenc, Dw贸r Zygmunta Augusta, Krak贸w 1998, s. 213; A. Tarnawski, Dzia艂alno艣膰 gospodarcza Jana Zamoyskiego, Lw贸w 1935, s. 359. Zapewne z tytu艂u s艂u偶by u kr贸la uzurpowa艂 sobie szlachectwo. Zob. te偶 dok. 313.

MK 133, k. 370v.-371 Warszawa, na sejmie walnym, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody na sprzeda偶 lennych d贸br Hilzen, w powiecie se艣wiejskim w Inflantach, Fromholdowi i Henrykowi ab Ungern. Mog膮 sprzeda膰 j膮 innym mieszka艅com prowincji, a nie obcokrajowcom, poza krewnymi. j. 艂ac. MK 133, k. 371-371v. Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Piotrowi Kitce Kierskiemu (Gierski) na wykup so艂ectwa we wsi Kamion (Camien), w starostwie wyszogrodzkim i m艂yna na rzece Bzurze, z r膮k obecnego posesora, plebejusza Stanis艂awa Trzeciaka. Za 偶ycia Kierskiego kr贸l, ani jego nast臋pcy nie b臋d膮 domaga膰 si臋 z tych d贸br dodatkowych danin na rzecz skarbu, sto艂u, kuchni, stajni kr贸lewskich. Nadanie to, b臋d膮ce znakiem 艂aski, zwi膮zane jest z bratem Piotra, Wojciechem, zabitym przez nieprzyjaci贸艂 w wyprawie moskiewskiej. j. 艂ac. MK 133, k. 371v.-372 Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywotnie prawa Daniela Plemi臋ckiego, s臋dziego che艂mi艅skiego, do dw贸ch pensji. Pierwsza wynosi 100 z艂otych na dochodach skarbu z ekonomii malborskiej, zosta艂a mu nadana przez Zygmunta Augusta 26 stycznia 1558 r. Druga, 200 z艂otych na starostwie radzy艅skim, zosta艂a nadana przez Stefana Batorego na sejmie warszawskim, 15 lutego 1585 r. Podaje si臋 to do wiadomo艣ci Jana Dulskiego, kasztelana che艂mi艅skiego, podskarbiego wielkiego koronnego, starosty bra艅skiego, rogozi艅skiego, 艣wieckiego, suraskiego, zarz膮dcy ekonomii malborskiej oraz do wiadomo艣ci starosty radzy艅skiego. j. 艂ac. MK 133, k. 372-373v. Warszawa, 23 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje urz膮d wojewody lubelskiego Miko艂ajowi Zebrzydowskiemu, staro艣cie generalnemu krakowskiemu, staro艣cie lanckoro艅skiemu, boles艂awskiemu, hetmanowi nadwornemu1. Zas艂u偶y艂 si臋 za panowania Stefana Batorego, m.in. w wyprawie przeciwko Gda艅skowi, w walkach z Tatarami, w wyprawach moskiewskich, pod Po艂ockiem, Wielkimi 艁ukami, Pskowem. Urz膮d wojewody wakuje po 艣mierci Miko艂aja Firleja. j. 艂ac. 1 Urz臋dnicy wojew贸dztwa lubelskiego XVI – XVIII w…, nr 373.

MK 133, k. 373v.-374 Warszawa, 24 kwietnia 1589 Zygmunt III, za wstawiennictwem Anny Jagiellonki, potwierdza Jana Ka艂臋ckiego w do偶ywociu na w贸jtostwie Starej Warszawy, kt贸ry to urz膮d mo偶e scedowa膰 synowi, Janowi Ka艂臋ckiemu1. j. 艂ac. 1 W tek艣cie ojciec wyst臋puje raz jako Jan, raz jako Jakub.

MK 133, k. 374-374v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza prawa, tak indywidualne jak i zbiorowe, 呕yd贸w 艂uckich, nadane im przez poprzednich w艂adc贸w i Stefana Batorego1. j. 艂ac. 1 Druk: M. Bersohn, Dyplomatariusz dotycz膮cy 呕yd贸w w dawnej Polsce na 藕r贸d艂ach archiwalnych osnuty (1388-1782), Warszawa 1910 nr 192; Regest: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s 64, nr 28.

MK 133, k. 374v.-375 Warszawa, b.d. kwiecie艅1 1589 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Szafra艅cowi z Pieskowej Ska艂y, dzier偶awcy wolbromskiemu, synowi Andrzeja, starosty lelowskiego, urz膮d wojskiego krakowskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Stanis艂awa Zebrzydowskiego2. j. 艂ac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na dat臋. 2 Urz臋dnicy wojew贸dztwa krakowskiego XVI-XVIII w…., nr 449.

MK 133, k. 375-376v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III, na pro艣b臋 rajc贸w i burmistrz贸w Mo艣cisk, udziela zgody na podniesienie c艂a mostowego w tym mie艣cie. Do sprawdzenia mostu na drodze publicznej wys艂ani zostali rewizorzy, urz臋dnicy ziemi przemyskiej: Kilian Drohojowski, podkomorzy, Jan Boraty艅ski, chor膮偶y, Marcin Krasicki, wojski, Jan Jaskmanicki, pisarz ziemski. Na sejmie akt komisarski przekaza艂 Dymitr Halecki z Halicza, marsza艂ek izby poselskiej. Op艂aty ustalono w ten spos贸b, i偶 od ka偶dego konia ci膮gn膮cego w贸z p艂aci膰 ma si臋 dziewi臋膰 groszy, od wo艂u, konia, przych贸wku, prowadzonego na targ dziewi臋膰 denar贸w.Od k贸z, owiec, 艣wi艅, po ternarze od sztuki. j. 艂ac. MK 133, k. 376v.-377 Warszawa, 22 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej Miko艂aja Uhrowieckiego, rotmistrza, odst膮pienia do偶ywocia na dzier偶awie G贸ra i mie艣cie Ropczyce, Janowi Ossowskiemu, kasztelanowi po艂anieckiemu.Relacja Jana Zamoyskiego1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 159.

MK 133, k. 377-378v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, i偶 Feliks Sojecki (Szojeczki), prepozyt szpitala 艣w. Szymona i Judy na Kleparzu ko艂o Krakowa i pleban w mie艣cie W膮sosz (Waszosze), dokona艂 zapisu d艂ugu w wysoko艣ci 200 z艂otych na dziedzicznej wie艣 Sojki, w powiecie gosty艅skim, zaci膮gni臋tego u brata Ezechiela, skarbnika ziemi gosty艅skiej. D艂ug ma by膰 sp艂acony na 艣w. Wojciecha w maju1, brat i jego spadkobiercy posiadaj膮 okre艣lone prawa do tych d贸br, a偶 do czasu ich wykupienia z zastawu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 B艂膮d pisarza – chodzi tu najpewniej o 艣wi臋to majowe 艣w. Stanis艂awa – 8 maja.

MK 133, k. 378v.-379 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza w do偶ywociu na dzier偶awie G贸ra i na mie艣cie Ropczyce (Robczyce) Jana Ossowskiego i jego 偶on臋 Jadwig臋 z Koniecpolskich. Ma艂偶onkowie uzyskali te dobra drog膮 cesji od Miko艂aja Uhrowieckiego1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 157.

MK 133, k. 379-380v. Warszawa, 31 marca 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Franciszka Krasi艅skiego z Krasnego, s臋dziego ziemi ciechanowskiej, dokonania darowizny dziedzicznej cz臋艣ci kamienicy, swojemu bratu Janowi Krasi艅skiemu z Krasnego1, kantorowi krakowskiej kapitu艂y, sekretarzowi kr贸lewskiemu. Kamienica po艂o偶ona by艂a w Starej Warszawie, pomi臋dzy kamienic膮 mieszczanina Filipa Szlichtynga a kamienic膮 艁ukasza Ko艣cieleckiego, biskupa pozna艅skiego1. Zabezpiecza te偶 zapisem brata przed ewentualnymi pretensjami os贸b trzecich. 1 PSB, T. XV, s. 177-179. 2 Kamienica nr 8 przy ul. Jezuickiej, powsta艂a z po艂膮czenia dw贸ch dawniejszych obok nr 6 (biskup贸w pozna艅skich). Katalog zabytk贸w sztuki w Polsce, Miasto Warszawa, Cz. I Stare Miasto, opr. J.Z. 艁ozi艅ski i A. Rottermund, Warszawa 1993, s 299-301, PSB, T. XIV, s. 410-412.

MK 133, k.380v.-381v. Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana z Ostroroga1, podczaszego koronnego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej, 偶e ma sp艂aci膰 d艂ug 1 000 z艂otych Sebastianowi Lubomirskiemu2, 偶upnikowi i burgrabiemu krakowskiemu. Powinien to zrobi膰 w najbli偶sze Zielone 艢wi膮tki. W przypadku pozwu o niesp艂acenie d艂ugu zobowi膮zuje si臋 stawi膰 przed s膮dem grodzkim grodzkim krakowskim i nowokorczy艅skim. Spadkobiercy Ostroroga maj膮 uzna膰 te sumy. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXIV, s. 506-511. 2 PSB, T. XVIII, s. 40-42.

MK 133, k.381v.-382 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej przeniesienia swoich uprawnie艅 i prerogatyw w sprawie z Piotrem Oraczowskim, staj膮cej na Trybunale Koronnym lubelskim, na Jana D艂uskiego, syna zmar艂ego Miko艂aja. Jest to dalszy ci膮g procesu o wyp艂at臋 po艂owy potr贸jnego wadium na rzecz Zamoyskiego przez Oraczowskiego, kt贸ry uzyska艂 sporne dobra D艂uskich po Sewerynie Bonerze1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Zob. Archiwum Jana Zamoyskiego, T. IV, s. 416, nr 19. PSB, T. II, s. 301-302.

MK 133, k.382-383 Warszawa, 22 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, 偶e Eufemia i Zofia, c贸rki ksi臋cia Andrzeja Wi艣niowieckiego, zezna艂y przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienie swoich praw do d贸br Maciej贸w, Grzegorzowi Po艂czyckiemu. Ma on prowadzi膰 dalej proces wszcz臋ty w pewnej sprawie przez Kaspra Maciejowskiego1 i prowadzony w s膮dzie grodzkim che艂mskim a nast臋pnie w nowokorczy艅skim. Zeznanie z艂o偶one zosta艂o w obecno艣ci m臋偶a Eufemii, Miko艂aja Krzysztofa Radziwi艂艂a2, ksi臋cia na O艂yce i Nie艣wie偶u, kasztelana trockiego, i opiekun贸w niezam臋偶nej Zofii: ksi臋cia Janusza Zbaraskiego, wojewody brac艂awskiego, starosty krzemienieckiego i ksi臋cia Aleksandra Wi艣niowieckiego, starosty czerkaskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XIX, s. 59-60. 2 Radziwi艂艂 Miko艂aj Krzysztof zwany Sierotk膮, PSB, T.XXX, s. 349-360.

MK 133, k.383-384 Warszawa, na sejmie walnym, [16 kwietnia] 1589 sabbato magno Zygmunt III potwierdza z艂o偶enie zeznania przez Marcina Rogal臋, pods臋dka ziemi be艂skiej, opiekuna Krzysztofa Piwo, syna zmar艂ego Jana, o zawarciu pewnej umowy1 z Jakubem D艂u偶niewskim, m臋偶em Teodory Skolmiowej, wdowy po Piotrze Piwo, podczaszym ziemi be艂skiej. Umowa zawarta zosta艂a w Warszawie [31 marca] (feria quinta magna) 1589 r., podpisa艂y j膮 strony i Stanis艂aw 呕贸艂kiewski, jednacz (arbiter), wadium w sprawie ustalono na 1000 z艂otych. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 W potwierdzeniu brak tre艣ci umowy.

MK 133, k.384-384v. Warszawa, 30 marca 1589 Zygmunt III nadaje prawem lennym jedn膮 miar臋 ziemi zwan膮 hak, le偶膮c膮 w prezydenturze kircholmskiej, Zachariaszowi Stopowi, doktorowi medycyny. Otrzyma艂 on ju偶 j膮 w uznaniu zas艂ug od Stefana Batorego, okazany zosta艂 mandat tego w艂adcy. Ziemia po艂o偶ona jest w prezydenturze kircholmskiej, Stop wprowadzony ma by膰 w jej posiadanie za po艣rednictwem zarz膮dcy Inflant, kardyna艂a Jerzego Radziwi艂艂a1. Prawa jego obejmuj膮 zagrodnika, zwanego Wosith i innych ch艂op贸w tam mieszkaj膮cych. j. 艂ac. 1PSB, T.XXX, s.229-234.

MK 133, k.384v.-385 Lublin, 15 maja 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywotnie prawa Wawrzy艅ca Beli艅skiego, podstaro艣ciego kaliskiego, zas艂u偶onego podczas panowania Stefana Batorego, do u偶ywania lasu zwanego Chochelna i do m艂yna w tym lesie, kt贸re to dobra po艂o偶one s膮 w starostwie sieradzkim, powiecie szadkowskim. Rozszerza te prawa na 偶on臋 Wawrzy艅ca, El偶biet臋 ze Starzechowic. j. 艂ac. MK 133, k.385-386 Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza decyzj臋 odst膮pienia do偶ywocia na pewnych wsiach w ziemi halickiej przez Miko艂aja Kuropatw臋, wojskiego halickiego1 synom: Paw艂owi, Stanis艂awowi i Miko艂ajowi. Zas艂u偶yli si臋 oni w wyprawach moskiewskich, bronili kr贸la na pocz膮tku jego panowania. Stanis艂aw otrzymuje do偶ywocie na Zanizowie, Pawe艂 na Bratkowcu, Miko艂aj na Nowym Siole, zwanym Tutrowem i Hrynowcach. Sumy zapisane na dobrach podzielone zostaj膮 tak, by by艂y r贸wne. W zwi膮zku z obj臋ciem przez nowych dzier偶awc贸w, potr膮cona zostaje 录 ze starych sum, ci膮偶膮cych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Micha艂 Kuropatwa, wojski halicki od 12 IV 1555 r., Urz臋dnicy wojew贸dztwa ruskiego XIV – XVIII w…, opr. K. Przybo艣, Wroc艂aw 1987 nr 408

MK 133, k. 386-386v. Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza 22 z艂ote jako wysoko艣膰 czynszu rocznego odkupu (census annui reemptionalis seu ut vulgo dicitur wyderkaffowego) na dobrach dziedzicznych Kosocice i Piasek1. Ma je p艂aci膰 kapitule katedry krakowskiej Erazm Dembi艅ski, dziekan krakowski, dla sp艂acenia sumy 550 z艂otych, zgodnie z zapisem w aktach ziemskich krakowskich. Nie ma to w niczym narusza膰 pos艂ug wojennych i innych z tych d贸br. j. 艂ac. 1 In. Piaski (Wielkie i Ma艂e) w pow. krakowskim, zob. A. Tomczak, Walenty Dembi艅ski kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584), Toru艅 1963, s. 164 i tam偶e Mapa posiad艂o艣ci Walentego Dembi艅skiego ok. 1584 r.

MK 133, k. 386v.-387 Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Miko艂aja Rogozi艅skiego w do偶ywociu na w贸jtostwie 偶arnowieckim i na wsi 艁any. Wie艣 zosta艂a z艂膮czona z w贸jtostwem na mocy dekretu w sprawie mi臋dzy Rogozi艅skim a Sewerynem Bonerem, kasztelanem bieckim, starost膮 rabszty艅skim i dzier偶awc膮 偶arnowieckim. Kr贸l rozszerza jednocze艣nie do偶ywocie na 偶on臋 Rogozi艅skiego, Ann臋, c贸rk臋 Jana Potworowskiego. Dobra te nie b臋d膮 obci膮偶one dodatkowymi 艣wiadczeniami na rzecz skarbu, sto艂u, stajni, czy kuchni kr贸lewskich. Miko艂aj Rogozi艅ski zas艂u偶y艂 si臋 podczas wojen moskiewskich i w obronie Krakowa przed Maksymilianem1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 29.

MK 133, k. 387-388v. Lublin, 16 maja 1589 j. 艂ac., j. pol. 1 Szlak ten przebiega艂 ok. 30 km na p贸艂noc od Chmielnika. Z. Spieralski, Wojskowo艣膰 polska w okresie Odrodzenia [w:] Zarys dziej贸w wojskowo艣ci polskiej do roku 1864, T. I, Do roku 1648, Warszawa 1965, s. 326-328.

MK 133, k. 388v.-389v. Lublin, 20 maja 1589 Zygmunt III zgadza si臋 na zbudowanie m艂ynu prochowego dla armat (officina pulveris tormentorum) przez Feliksa Krask臋, starszego nad armat膮 (tormentorum magister seu director). M艂yn powsta膰 ma w dobrach starostwa nowokorczy艅skiego, w miejscu wskazanym przez starost臋 Miko艂aja Firleja, wojewod臋 krakowskiego, lub przez podstaro艣ciego. Kraska otrzymuje prawa dziedziczne do m艂yna i do ogrodu, takie same, jakie dotycz膮 innych m艂yn贸w kr贸lestwa, nie wolno mu jednak sprzeda膰 go bez zgody kr贸la. Mo偶e korzysta膰 z las贸w starostwa dla potrzeb m艂yna. Wolno mu te偶 wypasa膰 byd艂o wszelkiego rodzaju, jednak bez szkody dla starostwa i jego poddanych. Czynsz roczny dla zamku nowokorczy艅skiego wynosi dwa kamienie dobrego prochu i cztery kamienie prochu z materia艂u dostarczonego przez starost臋, z innych obowi膮zk贸w Kraska jest zwolniony. Od wyprodukowanego kamienia prochu mo偶e bra膰 od starosty 20 groszy polskich, je艣li zapotrzebowanie ze strony grodu przekroczy ustalone wielko艣ci dostaw. M艂yn mo偶e te偶 by膰 w przysz艂o艣ci wykupiony przez kr贸la i jego nast臋pc贸w1. j. 艂ac. 1 O funkcjonowaniu tej puszkarni w Nowym Mie艣cie Korczynie zob. A. Wycza艅ski, Studia nad gospodark膮 starostwa korczy艅skiego 1500-1660, Warszawa 1964, s. 155, 157.

MK 133, k. 389v.-390 Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Andrzeja Borkowskiego, pisarza ziemi lubelskiej, w do偶ywociu na wsiach Ba艂ut贸w, Skoki i Nieciecza w ziemi lubelskiej, oraz na m艂ynie zwanym Jagielka albo Jaiek na rzece Wieprz. Rozszerza te prawa na jego 偶on臋 Ann膮 Ossowsk膮, c贸rk臋 Paw艂a Ossowskiego. Andrzej Borkowski zas艂u偶y艂 si臋 w czasie ostatniego interregnum i podczas obrony Krakowa. j. 艂ac. MK 133, k. 390-390v. Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III ustanawia na pro艣b臋 Jana Potockiego, pisarza polnego, w艂a艣ciciela miasteczka Czartowiec w wojew贸dztwie ruskim, ziemi halickiej, cztery jarmarki w tym miasteczku: w poniedzia艂ek po drugiej niedzieli Wielkiego Postu, w poniedzia艂ek po 艣wi臋cie Wniebowst膮pienia Pa艅skiego, w poniedzia艂ek po 艣w. Ma艂gorzacie i w poniedzia艂ek po 艣w. Bart艂omieju. Targi cotygodniowe odbywa膰 si臋 maj膮 tak偶e w poniedzia艂ek. j. 艂ac. MK 133, k. 390-391v. Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie na starostwie w Kazimierzu Dolnym dla Miko艂aja Firleja z D膮browicy, wojewody krakowskiego i dla jego 偶ony El偶biety Lig臋zianki z Bobrka. Miko艂aj odznaczy艂 si臋 w poselstwie do cesarza Rudolfa. W sk艂ad dzier偶awy wchodzi艂y: zamek i miasto Kazimierz Dolny, miasto W膮wolnica (Wawelnicza), wsie: Wojszyn (Voiszin), Trzcianki (Trzczianka), Karczmiska, Rzeczyca, U艣ci膮偶 (Vscziadz), Zasczyt贸w, Bart艂omiejewice (Barthlomieiowicze), G贸ra, Charz (Charcz), dwory so艂eckie w K臋ble (Kembil), Rogalowie, Zawadzie1. Poniewa偶 do偶ywocie rozszerzone zostaje na 偶on臋 Miko艂aja, suma zapisu na dobrach pomniejszona zostaje o 录. j. 艂ac. 1 Nazwy miejscowo艣ci ustalono w oparciu o: Atlas Historyczny Polski. Wojew贸dztwo lubelskie w drugiej po艂owie XVI wieku, opr. S. Wojciechowski, Warszawa 1966.

MK 133, k. 391v.-392 Lublin, [24 maja] 1589 Zygmunt III potwierdza, 偶e Piotr Tylicki, prepozyt gnie藕nie艅ski, sekretarz wielki koronny, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowanie 2 000 z艂otych, kt贸re otrzyma艂 od Stanis艂awa 艁ugowskiego. Zobowi膮zanie 艁ugowskiego wynika艂o z jego zapisu w aktach grodzkich krakowskich na rzecz Szymona, syna Reginy G膮siork贸wnej, kt贸ry to zapis zosta艂 dokonany najpierw w aktach grodzkich, potem za艣 przeniesiony do ziemskich1. Zapis zosta艂 przej臋ty na skarb prawem kaduka, po 艣mierci Szymona i nadany Tylickiemu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Konstytucja o wieczno艣ci ksi膮g grodzkich krakowskich uchwalona zosta艂a dopiero w 1589 r., st膮d przeniesienie zapisu. VL II s. 283.

MK 133, k. 392-392v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Miko艂aja Herburta z Fulsztyna i Dziedzi艂owa, wojewody ruskiego i starosty t艂umackiego, na starostwie T艂umacz. Prawa te zostaj膮 rozszerzone na 偶on臋 Miko艂aja, Zofi臋 z Chodorowego Stawu 呕贸rawi艅sk膮. Potr膮cona jednocze艣nie zostaje 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 392v.-393 Lublin, 26 maja 1589 Zygmunt III uwalnia Piotra Myszkowskiego, starost臋 ojcowskiego i o艣wi臋cimskiego, z obowi膮zku wyp艂acania dorocznej pensji 200 z艂otych ze starostwa ojcowskiego Katarzynie z Drohojowa, wdowie po Janie Herburcie z Fulsztyna1, kasztelanie sanockim. Pensja jej przeniesiona zostaje na inne dochody skarbu. Myszkowski otrzyma艂 starostwo ojcowskie podczas sejmu koronacyjnego, zas艂u偶y艂 si臋 pod Byczyn膮. j. 艂ac. 1 Jan Herburt zmar艂 w 1577 r., PSB, T. IX, s. 440-442.

MK 133, k. 393-394 Lublin, 26 maja 1589 Zygmunt III potwierdza odst膮pienie starostwa ciechanowskiego przez Krzysztofa Niszczyckiego1 z Niszczyc synowi Piotrowi. Krzysztof ponad trzydzie艣ci lat s艂u偶y艂 jako 偶o艂nierz. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXIII, s. 135-136, zob. te偶 dok. 182.

MK 133, k. 394-394v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza odst膮pienie do偶ywocia na w贸jtostwie zamku malborskiego przez Krzysztofa Dzier偶ka1, dworzanina i sekretarza, Miko艂ajowi Smarzewskiemu ze Smarzewa w ziemi dobrzy艅skiej. W tej sprawie wstawia艂 si臋 u kr贸la Jan Zamoyski. Postanowienie podaje si臋 do wiadomo艣ci wszystkich, w szczeg贸lno艣ci Jana Dulskiego, kasztelana che艂mi艅skiego, podskarbiego kr贸lestwa, starosty bra艅skiego, rogozi艅skiego, 艣wieckiego, suraskiego, administratora ekonomii malborskiej. j. 艂ac. 1 PSB, T. VI, s. 160-161.

MK 133, k. 394v.-395 Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na wydzier偶awienie kopalni rudy (minera ferraria), zwanej Nieszwach, w starostwie radomskim, przez Jana Bogusza z Boguszowej Woli, kasztelana zawichojskiego i dzier偶awc臋 zwole艅skiego, Stanis艂awowi Gostomskiemu z Le偶enic1, wojewodzie rawskiemu i staro艣cie radomskiemu. Sumy na kopalni, zapisane w ksi臋gach wiary publicznej, zostaj膮 nieco podwy偶szone. j. 艂ac. 1 PSB, T. VIII, s. 367 – 369.

MK 133, k. 395-395v. Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III udziela zgody Janowi Rzeczyckiemu, s艂udze kr贸lewskiemu, na wykupienie d贸br Kury艂owce, Borsukowce, Burnakowce na Podolu z r膮k spadkobierc贸w Jana Polianowskiego. Rzeczycki odznaczy艂 si臋 w wyprawach moskiewskich, potem w oddzia艂ach broni膮cych granicy wschodniej (in militio Russica versatus), walczy艂 w obronie Krakowa i pod Byczyn膮. Potr膮cona zostaje 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. Za Rzeczyckim 艣wiadczy艂 Jan Zamoyski. j. 艂ac. MK 133, k. 396-396v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie na dzier偶awie (tenuta seu oeconomia) przasnyskiej1 dla Krzysztofa Niszczyckiego, starosty ciechanowskiego, i rozszerza je na jego 偶on臋, Katarzyn臋 z Kutna. Niszczycki zas艂u偶y艂 si臋 ju偶 za panowania kr贸la Zygmunta Augusta, bra艂 potem udzia艂 we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. S艂u偶y艂 w贸wczas w je藕dzie, dowodzi艂 ochron膮 prowincji i zaopatrzeniem wojsk2. Wspiera艂 te偶 spraw臋 obecnego kr贸la w czasie elekcji, pomaga艂 w przeprowadzaniu go do Krakowa. j. 艂ac. 1 Pod koniec XVI w. dochodzi do wyodr臋bnienia si臋 starostwa przasnyskiego ze starostwa ciechanowskiego; SGKP, T. IX, s. 121. 2 Chodzi tu m.in. o stra偶 na linii g贸rnego Dniepru zim膮 1579/1580 i 1580/1581 r. Zob. PSB, T. XXIII, s. 135 oraz dok. 178.

MK 133, k. 396v.-397v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Andrzejowi Jab艂o艅skiemu, stolnikowi podlaskiemu, do偶ywocie na w贸jtostwie miasta August贸w. Jab艂o艅ski uzyska艂 je drog膮 cesji, od Jana Rzeczkowskiego, kt贸ry z kolei naby艂 je od Paw艂a Wierzbickiego. Kr贸l b臋dzie m贸g艂 dysponowa膰 w贸jtostwem dopiero po zwrocie sumy wykupu Jab艂o艅skiemu lub jego spadkobiercom. j. 艂ac. MK 133, k. 397v-398 Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III zostawia Paw艂owi Orzechowskiemu i Miko艂ajowi Uhrowieckiemu dzier偶aw臋 ruskiej komory celnej na osiem lat. Arenda ta zosta艂a nadana na sejmie koronacyjnym przez kr贸la zmar艂emu Wac艂awowi Uhrowieckiemu i Paw艂owi Orzechowskiemu, obecnemu podkomorzemu che艂mskiemu, na podstawie wcze艣niejszego postanowienia o dzier偶awie Stefana Batorego, od dnia 20 lipca 1589 roku1. Suma jak膮 maj膮 odprowadza膰 do skarbu zosta艂a pomniejszona do 10 600 z艂otych. Poniewa偶 Wac艂aw Uhrowiecki zmar艂, dzier偶aw臋 uzyskuje jego brat Miko艂aj. Paw艂owi Orzechowskiemu, kr贸l odejmuje sum臋 2 000 talar贸w, tak 偶e do skarbu tytu艂em dzier偶awy wp艂ywa膰 ma 8 267 z艂otych. Terminem zako艅czenia dzier偶awy jest 20 lipca 1597. j. 艂ac. 1 Zob dok. 37. W momencie zawierania pierwszego kontraktu Wac艂aw Uhrowiecki by艂 podkomorzym che艂mskim, a Pawe艂 Orzechowski podczaszym che艂mskim.

MK 133, k. 398-400 v. Lublin, b.d. maj 1589 Zygmunt III potwierdza przywilej lokacji miasta Ko艅czaki Ni偶ne, wydany przez Bart艂omieja Polanowskiego, dzier偶awc臋 d贸br Baran贸w i Ko艅czaki i w艂a艣ciciela starych sum zapisanych na tych dobrach, wydany w Ko艅czakach, 20 lutego 1589 r . Odbiorc膮 dokumentu jest Stanis艂aw Krodner. Jako 艣wiadkowie wyst膮pili: Stanis艂aw Kopyci艅ski z Bestwiny, s臋dzia ziemski halicki, Jan Makowiecki, Miko艂aj Kurdwanowski, Jerzy Szczucki. Miasto ma powsta膰 na pustym gruncie nad rzek膮 Hor膮偶an膮, w dobrach Ko艅czaki, mi臋dzy wsiami To艂stobaby, Wychodka, Baran贸w, Krasicz贸w, miastem U艣cie i Kromid贸w w ziemi ruskiej, powiecie halickim. Stanis艂aw Krodner otrzymuje w贸jtostwo (advocatia sive scultetia) z 艂anem zwanym Suchodol, po艂o偶onym przy drodze do Baranowa i czwart膮 cz臋艣膰 艂anu, od stawu do kopc贸w granicznych To艂stobab, z lasem zwanym Luczyna i pasiek膮, oraz dwie 艂膮ki (siano偶臋cia) zwane Polko i Kalniki. Mieszka艅cy miasta uzyskuj膮 prawo do korzystania z las贸w dla pozyskania budulca, a tak偶e wypasania 艣wi艅 w d膮browach i buczynach. W贸jt otrzymuje prawo co sz贸stego denara z czynszu, od ka偶dej kary i sprawy zas膮dzonej trzeciego denara, a tak偶e op艂aty targowe i potoczne. Krodner uzyskuje te偶 prawo do warzenia piwa i mielenia w m艂ynie, bez oddawania miar. Mieszka艅cy i ch艂opi Ni偶nych Ko艅czak贸w otrzymuj膮 7 lat wolno艣ci. Po ich up艂ywie maj膮 p艂aci膰 co roku na 艣w. Marcina 4 z艂ote z 艂anu, jeden z艂oty z czwartej cz臋艣ci 艂anu oraz dziesi臋cin臋 wo艂ow膮 i ka偶dego roku 12 miar j臋czmienia (braseum) na s艂贸d z wykupem 10 z艂otych za jedn膮. Robocizna po okresie wolno艣ci wynie艣膰 ma 9 dni: 2 dni orki, trzy dni pracy dla w贸jta, dzie艅 orki letniej, jeden dzie艅 偶臋cia, jeden dzie艅 zbierania plon贸w. W贸jt mo偶e osadzi膰 ogrodnik贸w, krawc贸w, szewc贸w i innych rzemie艣lnik贸w (mechanicos). Ma te偶 prawo s膮dzenia spraw karnych i zagro偶onych kar膮 艣mierci. Targi maj膮 odbywa膰 si臋 w sobot臋. Termin jarmark贸w wyznaczony zostaje na 艣w. Jana Chrzciciela [24 czerwca] i 艣w. 艁ucj臋 [13 grudnia]. Miasto osadzone zostaje na mocy prawa niemieckiego, tak by zwyczaje i miary ruskie oraz polskie nie sprawia艂y zamieszania. j. 艂ac. MK 133, k. 400v.-401 Lublin, 20 maja 1589 Kr贸l potwierdza, 偶e Miko艂aj Jaz艂owiecki1, starosta 艣niaty艅ski, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienie Miko艂ajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu pustego terenu, zwanego placz, na Krakowskim Przedmie艣ciu w Warszawie, przy Bramie Krakowskiej. Grunt ten by艂 w艂asno艣ci膮 dziedziczn膮 Jaz艂owieckiego, na miejscu tym sta艂 kiedy艣 dw贸r, kt贸ry si臋 spali艂. j. 艂ac. 1 PSB, T. XI, s. 124 – 126.

MK 133, k. 401-402 Krasnystaw, 28 maja 1589 Zygmunt III zgadza si臋, by Arsinius Bryli艅ski, w艂adyka przemyski i samborski, nada艂 do偶ywocie na wsi Walawa, Janowi Brze艣cianskiemu i jego 偶onie Katarzynie z Brzezin.Wie艣 ta, po艂o偶ona w ziemi i powiecie przemyskim, pozostaje w艂asno艣ci膮 ko艣cio艂a prawos艂awnego. Jest ona w du偶ej cz臋艣ci opustosza艂a i wymaga napraw. Czynsz roczny wynie艣膰 ma 100 z艂otych, p艂aconych na 艣w. Marcina [11 listopada]. Intromisja odby膰 si臋 ma w obecno艣ci wo藕nego i dw贸ch szlachcic贸w wskazanych przez ma艂偶onk贸w. Okazano umow臋 w sprawie, podpisan膮 przez Jana Tomasza Drohojowskiego, zawart膮 w grodzie przemyskim 16 lutego 1589 r. (feria quinta cineres). j. 艂ac. MK 133, k.402v.-403 Krasnystaw, 28 maja 1589 Zygmunt III udziela zgody Tomaszowi Drohojowskiemu, referendarzowi koronnemu, staro艣cie przemyskiemu, na ust膮pienie do偶ywocia na wsiach Chotyniec i Hrusz贸w, w ziemi przemyskiej, kt贸re uzyska艂 od Stefana Batorego, bratu Kilianowi Drohojowskiemu, podkomorzemu przemyskiemu i jego 偶onie Krystynie z Sulejowa, c贸rce zmar艂ego Stanis艂awa Sobka1 z Sulejowa, kasztelana sandomierskiego i podskarbiego koronnego. Potr膮cona ma by膰 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach, o ile by艂y obci膮偶one zapisami. j. 艂ac. 1 Sobek Stanis艂aw zmar艂 w 1569 r., PSB, T.XXXIX, s.454.

MK 133, k.403 – 404v. b.d [1589] Zygmunt III potwierdza przywilej Zygmunta Augusta z Grodna, 11 stycznia 1567 r., opatrzony piecz臋ci膮 Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, w kt贸rym kr贸l ten przyj膮艂 pod swoj膮 opiek臋 i jurysdykcj臋 Aleksandra Korba, s艂ug臋 kr贸la, z rodzin膮. Przywilej zosta艂 potwierdzony przez Stefana Batorego. Korb zosta艂 wyj臋ty spod jurysdykcji (exemptio a iurisdictione) ksi臋cia Kurlandii Gotharda [Kettlera] i mia艂 podlega膰 namiestnikowi Janowi Chodkiewiczowi, staro艣cie 偶mudzkiemu. Synowie Korba zas艂u偶yli si臋 w wojnach z Moskw膮. j. 艂ac. MK 133, k.405-405v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 marca 1590 Zygmunt III ustanawia, na pro艣b臋 burmistrz贸w i rajc贸w, jarmarki w mie艣cie Mikstat (Mixtad). Rozszerza przywilej Zygmunta I, dodaj膮c miastu dwa terminy ich odbywania do dw贸ch ju偶 istniej膮cych. Jarmarki maj膮 si臋 odbywa膰 w 艣wi臋to 艣w. Tr贸jcy [pierwsz膮 niedziel臋 po Zielonych 艢wi臋tach] (festo sancti Trinitatis), w 艣wi臋to Micha艂a Archanio艂a [29 wrze艣nia], na Trzech Kr贸li [6 stycznia], na 艣w. Wojciecha [23 kwietnia]. Dzie艅 targowy zwyk艂y ustanawia na poniedzia艂ek (dies lunae). j. 艂ac. MK 133, k.405v.-406 Warszawa, 20 marca 1590 Zygmunt III potwierdza cesj臋 Andrzeja Ciekli艅skiego trzeciej cz臋艣ci wsi Lipniki i Rozdziele na rzecz syna, tak偶e Andrzeja. Potr膮cona ma by膰 录 z sumy ci膮偶膮cej na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.406-406v. Warszawa, na sejmie walnym, 20 marca 1590 Zygmunt III nadaje do偶ywocie na cz臋艣ciach wsi Bia艂a1 i Dobrzygo艣膰 (Dobrzygoszcz) w wojew贸dztwie sieradzkim, Miko艂ajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu, staro艣cie generalnemu krakowskiemu i staro艣cie lanckoro艅skiemu, boles艂awskiemu. Cz臋艣ci te trzyma艂 do 艣mierci Jan Wilamowski. Zebrzydowski otrzymuje je w u偶ywanie, gdy偶 le偶膮 w pobli偶u d贸br starostwa boles艂awskiego, ma odprowadza膰 z nich kwart臋. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Cz臋艣膰 wsi Bia艂a nale偶a艂a do szlachty, cz臋艣膰 do kr贸la. R. Rosin, Ziemia wielu艅ska…, s. 147.

MK 133, k.406v.-407v. Warszawa, 26 marca 1590 Zygmunt III nadaje Janowi Jackowskiemu z B膮kowa w do偶ywocie starostwo (praefectura) Lauda w Inflantach. Jego zmar艂y ojciec Krzysztof Jackowski otrzyma艂 je od Zygmunta Augusta, jednak zosta艂o ono z innymi zamkami zaj臋te przez wojska moskiewskie, potem za艣 nadane przez kr贸la Stefana Batorego komu innemu. Krzysztof zas艂u偶y艂 si臋 jako 偶o艂nierz za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, przeprowadza艂 kr贸la Zygmunta III do Krakowa1. j. 艂ac. 1 Wg: Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVII wieku…, s. 187, starost膮 laudo艅skim w latach 1568-78 i 1588-90 by艂 Krzysztof B膮kowski natomiast od r. 1590 by艂 nim Jan B膮kowski (Jackowski z B膮kowa) identyczny z wymienionym w dokumencie Janem Jackowskim z B膮kowa. Zob. dok. 13 i 28.

MK 133, k.407v.-408 Warszawa, na sejmie walnym, 7 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza Sebastiana Lubomirskiego1, starost臋 s膮deckiego i dobczyckiego, 偶upnika, burgrabi臋 krakowskiego, oraz jego 偶on臋 Ann臋 Branick膮 w do偶ywociu na wsiach Por臋ba [Wielka], Mszana G贸rna, Podobin i Kunina oraz Nied藕wied藕. Wcze艣niej Anna uzyska艂a z m臋偶em wsp贸lny przywilej do偶ywocia (communicatio iuris in solidum) na Por臋bie w ziemi krakowskiej i innych niewyszczeg贸lnionych dobrach, m膮偶 prosi艂 o ich dok艂adne okre艣lenie. j. 艂ac. 1 W nag艂贸wku wyst臋puje b艂臋dnie Jan Lubomirski, w tek艣cie poprawnie Sebastian.

MK 133, k.408-409 Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1590 Zygmunt III udziela zgody Stanis艂awowi G贸rskiemu, rotmistrzowi, na odst膮pienie do偶ywocia na w贸jtostwie halickim i na wsi Sapoh贸w, Andrzejowi Haniewieckiemu i jego 偶onie Nastazji z Morochowa. Dotyczy to tak偶e sum i przynale偶no艣ci tak, jak to zapisano w oryginalnym przywileju kr贸la W艂adys艂awa1. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na Sapohowie. j. 艂ac. 1 Chodzi膰 tu mo偶e tak o W艂adys艂awa Jagie艂艂臋 jak o W艂adys艂awa Warne艅czyka.

MK 133, k.409-414 Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza postanowienia komisarzy w sprawie rozgraniczenia d贸br P艂onka w starostwie krasnostawskim z dobrami Mo艣ciska i Kamionka. Na sejmie przedstawiono papierowy odpis z akt podkomorskich ziemi che艂mskiej, z podpisem i piecz臋ci膮 Paw艂a Orzechowskiego, podkomorzego che艂mskiego. Dobra P艂onka by艂y dzier偶aw膮 Jana Mniszcha1 z Wielkich Ko艅czyc, starosty krasnostawskiego, wsie Mo艣ciska i Kamionka w艂asno艣ci膮 dziedziczn膮 Paw艂a Wierzbickiego, podstaro艣ciego knyszy艅skiego i stra偶nika puszczy knyszy艅skiej. Komisarze: Piotr Czerny z Witowic, kasztelan lubelski, Marcin Uhrowiecki z Uhrowska, kasztelan che艂mski, Piotr Gorzkowski, s臋dzia, Pawe艂 呕贸艂kiewski, pisarz ziemi che艂mskiej, Andrzej Serebryski (Andrej Serebriski), komornik graniczny ziemi che艂mskiej zebrali si臋 w b艂ocie (in luto) naprzeciwko wsi Kuny zwanej Wierzbka, [27 czerwca] (feria tertia post f. Joannis Baptistae) 1589 r.. Nie by艂o Paw艂a Orzechowskiego, podkomorzego. Obecni byli tak偶e Marek Sobieski2, chor膮偶y koronny, Jan Romanowski, podstaro艣ci, Walenty Choje艅ski, pisarz grodzki krasnostawski, Stanis艂aw Pieczkowski R膮czka, komornik ziemi lubelskiej oraz Jan Zaporski, Pawe艂 Wierzbicki z Wierzbicy, Jan Czerny z Witowic, Jerzy Ow艂oczy艅ski, Melchior, Miko艂aj, Jan 艁ukasz, Jan i Miko艂aj Rudniccy, panowie na Rudnikach, Wojciech i Adam Maszowscy, Walenty Borowski i wo藕ny Maciej Okuniowski Chlaniow. Przedstawiony zosta艂 akt konstytuuj膮cy komisj臋 wydany przez kancelari臋 wi臋ksz膮 koronn膮 w Warszawie na sejmie, 24 marca 1589 r., a tak偶e pozew komisji do Jana Mniszcha w sprawie niszczenia kopc贸w granicznych i znak贸w metalowych przez poddanych z P艂onki, spisany w dworze komisarza w Kijanach [12 maja] (feria sexta post festum Ascensionis Christi) 1589 r. Skar偶膮cy przedstawi艂 te偶 dokument autentyczny z akt podkomorzego che艂mskiego, datowany [13 grudnia] (feria sexta post festum Nicolai) 1443 r. w sprawie granicznej, wydany przez Kazimierza z Konracic, podkomorzego che艂mskiego, dotycz膮cej Jana Barana na Kamionce i Jakuba na Rudniku, pan贸w dziedzicznych. Wyst膮pi艂o te偶 siedmiu 艣wiadk贸w (septem viris probatio) ze wsi Mo艣ciska: Maciej Skodzicz, Jan B膮k, Stanis艂aw so艂tys, B艂a偶ej, Szymon, Gal, Stanis艂aw Staszek. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXI, s. 461-463. 2 PSB, T. XXXIX, s.502-504.

MK 133, k. 414v.-415 Warszawa, na sejmie walnym 31 marca 1590 Zygmunt III zapewnia ochron臋 dla ksi膮偶ek drukowanych po 艂acinie, po polsku, po niemiecku przez Jerzego Osterbergera, drukarza kr贸lewieckiego, kt贸ry uzyska艂 ju偶 taki przywilej od Stefana Batorego. Kara dla przedrukowuj膮cych i rozprowadzaj膮cych te wydawnictwa wynosi 20 grzywien czystego z艂ota, w po艂owie dla skarbu kr贸lewskiego a w po艂owie dla drukarza lub jego spadkobierc贸w1. j. 艂ac. 1 Por. PSB, T. XXIV, s. 464. Przywilej Stefana Batorego z 1 XII 1577 r.

MK 133, k. 415v.-416v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje dw贸r Buschhof (Buschow) przy zamku szmelty艅skim, z wymierzonymi pi臋cioma hakami ziemi, dwoma hakami i 艂膮kami nad rzek膮 Goni膮 i jednym hakiem przy dworze, Fromholdowi i Jerzemu Blombergom, prawem lennym. Ich zmar艂y ojciec, Henryk dowi贸d艂 wierno艣ci broni膮c zamku szmelty艅skiego podczas walk w Inflantach z wojskami moskiewskimi, kiedy Stefan Batory zaj臋ty by艂 dzia艂aniami na terenie wroga. Po zaj臋ciu zamku Henryk zosta艂 uwi臋ziony wraz z 偶on膮 i dzie膰mi, naje藕dzcy zaj臋li dobra, przepad艂y przywileje. Te wydarzenia potwierdza 艣wiadectwo Kaspra M艂odawskiego, starosty szmelty艅skiego, z jego piecz臋ci膮 i podpisem, z艂o偶one u Macieja Le艅ka, starosty Nowogr贸dka [Inflanckiego]. Kiedy Stefan Batory odzyska艂 te ziemie, dw贸r Buschhof z przynale偶no艣ciami zosta艂 zwr贸cony m艂odszemu synowi Henryka, Jerzemu, kt贸ry unikn膮艂 niewoli, na podstawie mandatu namiestnika Jerzego Radziwi艂艂a, przez Jakuba 呕elgockiego, dow贸dc臋 wojskowego, zajmuj膮cego te dobra. Po powrocie starszego brata Fromholda z niewoli moskiewskiej, trwaj膮cej siedem lat, bracia nie odzyskali praw lennych do d贸br. Wspierali Rzeczpospolit膮 w sporze z za艂ogami tzw. blokhauzu ryskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 416v. – 417v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Paw艂owi Orzechowskiemu, podkomorzemu che艂mskiemu, dzier偶aw臋 surask膮 i wie艣 Pomygacze (Pomichacze) w do偶ywocie. Orzechowski zas艂u偶y艂 si臋 na sejmach w czasach Stefana Batorego, podczas interregnum, w sprawie tureckiej podczas obecnego sejmu. Dzier偶aw臋 ma wykupi膰 z r膮k spadkobierc贸w po Janie Dulskim, kasztelanie che艂mi艅skim, podskarbim kr贸lestwa. Poniewa偶 sumy na tych dobrach by艂y zapisane w okresie przynale偶no艣ci Podlasia do Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, nie zostaj膮 pomniejszone1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 344.

MK 133, k. 417v.-419v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje mieszczanina Jana Baptyst臋 Czeki (Cecchi). Rodzina pochodzi艂a z Florencji1. Czeki zas艂u偶y艂 si臋 podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem.U偶ywa膰 ma nadal herbu w艂asnego. W jego sprawie wstawia艂 si臋 ksi膮偶臋 Ferdynand Medyceusz, wielki ksi膮偶臋 Etrurii i Jan Zamoyski. j. 艂ac. 1 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty… s. 28, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w]: Materia艂y do biografii genealogii i heraldyki polskiej. 卢r贸d艂a i opracowania. T. IX, Buenos Aires – Sztokholm 1987, s.42. W nag艂贸wku przekr臋cono nazwisko Czeki na Czeski.

MK 133, k. 419v.-421 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jakuba Gorczyckiego, kt贸ry podczas walk o Po艂ock s艂u偶y艂 pod Miko艂ajem Mieleckim, wojewod膮 podolskim. Gorczycki by艂 tak偶e domownikiem kasztelana po艂anieckiego [Andrzeja]2 Niedrzwieckiego. Zas艂u偶y艂 si臋 w czasie interregnum. Zosta艂 adoptowany do herbu Jastrz臋biec przez Wawrzy艅ca Jurkowskiego, poborc臋 podatk贸w wojew贸dztwa sandomierskiego.W imieniu pos艂贸w przedstawia艂 spraw臋 Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. j. 艂ac. 1 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty… s. 28, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w]: Materia艂y do biografii genealogii i heraldyki polskiej. 卢r贸d艂a i opracowania. T. IX, Buenos Aires – Sztokholm 1987, s.42. 2 K. Niesiecki, Herbarz, T. VI, s. 540

MK 133, k. 421-421v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody [Andrzejowi]1 M臋ci艅skiemu, kasztelanowi wielu艅skiemu, staro艣cie brze藕nickiemu, na wykupienie so艂ectw we wsiach: Gaj臋cice (Grizicze)2, Dworzyszowice (Dworyszowice), W膮sosze, w starostwie brze藕nickim, z r膮k obecnych posiadaczy i nadaje mu te so艂ectwa w do偶ywocie. j. 艂ac. 1 K. Niesiecki, Herbarz, T. VI, s. 359, PSB, T.XX, s. 493. 2 Identyfikacja na podstawie danych z Atlasu historycznego Polski. Wojew贸dztwo sieradzkie i wojew贸dztwo 艂臋czyckie w drugiej po艂owie XVI wieku. Opr. K. Ch艂apowski, A. Dunin-W膮sowiczowa, S.K. Kuczy艅ski, K. Pacuski, E. Rutkowska, S. Trawkowski, M. Wilska, Warszawa 1998, cz臋艣膰 II, s. 112 i mapa.

MK 133, k.421v.-422 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Milewskiemu1 na odst膮pienie Walerianowi Falikowskiemu, podstaro艣ciemu dobczyckiemu, so艂ectwa we wsi Kurnatka, w ziemi krakowskiej, w starostwie dobczyckim. Miko艂aj wyst臋powa艂 o to przyzwolenie w imieniu swoim i brata Tobiasza. So艂ectwo uzyskali bracia za zas艂ugi wojenne od Stefana Batorego, w przywileju danym w Krakowie, 7 wrze艣nia 1583 r. W sprawie tej wstawiali si臋 za Miko艂ajem pewni senatorowie. j. 艂ac. 1 W nag艂贸wku dokumentu wyst臋puje tylko Tobiasz Milewski.

MK 133, k.422-422v. Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1590 Zygmunt III nadaje Bronis艂awowi Orchowskiemu do偶ywocie na wsi Jab艂on贸wka, w starostwie barskim. Wie艣 nie ma dzier偶awcy od 艣mierci Jakuba Niezabitowskiego. Jan Zamoyski po艣wiadczy艂, 偶e Orchowski uczestniczy艂 w wojnach kr贸la Stefana Batorego, bra艂 udzia艂 w bitwie z wojskami Maksymiliana pod Byczyn膮. j. 艂ac. MK 133, k.423-423v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Henrykowi Ramel dw贸r Liezer z dobrami Kujen (Kugen) i Libbien (Libke), w powiecie seswiejskim w Inflantach, prawem lennym1. Ramel uzyska艂 prawa do tych d贸br ju偶 od Stefana Batorego. Bra艂 udzia艂 we wszystkich wojnach moskiewskich tego kr贸la, broni艂 Krakowa przed wojskami Maksymiliana pod komend膮 Jana Zamoyskiego, walczy艂 pod Byczyn膮. Wspomniane dobra by艂y ongi艣 szlacheckie (nobilitaria), po Teodorze Backsie przypad艂y prawem kaduka skarbowi. Dot膮d trzyma艂 je Feliks To艂oczko, jednak jego do偶ywocie zostaje uniewa偶nione, on za艣 zaspokojony pewn膮 sum膮. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 50. W nag艂贸wku dokumentu mowa o prawie lennym, w samym tek艣cie pojawia si臋 prawo dziedziczne.

MK 133, k.423v.-425 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III wydaje Miko艂ajowi Kuropatwie i jego braciom Paw艂owi i Stanis艂awowi, synom zabitego Miko艂aja, wojskiego halickiego, nowe przywileje na pewne dobra, w miejsce dokument贸w utraconych. Minionego roku Tatarzy, najechawszy Ru艣 i Podole, zniszczyli dom Miko艂aja Kuropatwy, ojca. On sam, mimo swego wieku, broni艂 si臋 przewa偶aj膮cym wrogom, zosta艂 jednak powalony i zabity, jego c贸rki wzi臋te w jasyr. Liczne dokumenty zosta艂y zniszczone i rozrzucone, mi臋dzy nimi przywilej okre艣laj膮cy sumy zapisane na Bratkowcach, Zawczowie, Nowym Siole inaczej Tutrowie, Hryniowcach, co powoduje wielkie k艂opoty. Zwr贸cono si臋 do kr贸la o wydanie nowych, w miejsce utraconych przywilej贸w. Za bra膰mi 艣wiadczy艂o wielu zacnych obywateli, tak偶e i ci, kt贸rzy sprawdzali te dokumenty. Przedstawiono wiele dowod贸w, mi臋dzy nimi dekret dotycz膮cy egzekucji rewizji nada艅 wydany przez Zygmunta Augusta i stany, na sejmie warszawskim 1563-64 (unum cum decretum in actu exequutionis in revidendis litteris […] editum), kt贸ry odpisany zosta艂 z ksi臋gi kancelarii [koronnej] i podpisany przez Wojciecha Baranowskiego1, a nast臋pnie okazany kr贸lowi. Jak wynika z dekretu, wed艂ug przywileju Zygmunta I sumy te nie by艂y nowym zapisem, lecz starym, odnowionym (summas […] non tamen denuo inscriptas, quam renovatas). Na podstawie tych 艣wiadectw suma zapisu ustalona zosta艂a na 880 grzywien polskich, z zastrze偶eniem jej umniejszenia [o 录], wynikaj膮cego z nowego przej臋cia do偶ywocia, kt贸re to umniejszenie wynika z konstytucji, o ile wszyscy bracia wejd膮 w swe prawa. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1 PSB, T. I, s.286-289.

MK 133, k.425v.-426 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Wawrzy艅ca Paweckiego z Wojs艂awic1. Pawecki s艂u偶y艂 jako 偶o艂nierz w czasie interregnum pod Miko艂ajem Zebrzydowskim, wojewod膮 lubelskim. Zosta艂 przyj臋ty do herbu Radwan przez Stanis艂awa Cikowskiego, podkomorzego krakowskiego. j. 艂ac. 1 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 92, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.40.

MK 133, k. 427-428v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III przywraca szlachectwo z herbem Strzemi臋, B艂a偶ejowi Bokszyckiemu, kt贸ry d艂ugo pracowa艂 w skarbie koronnym pod Jackiem M艂odziejowskim1. Bokszycki walczy艂 na przedmie艣ciach Krakowa podczas obrony miasta przed Maksymilianem. W imieniu pos艂贸w przedstawia艂 jego spraw臋 Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. j. 艂ac. 1 Blasius Boxiczki equestri ordini adscribitur. A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…, s. 22, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.41.

MK 133, k. 428-431v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza akt komisarzy wys艂anych dla potwierdzenia zamiany (permutatio, frimark) pewnych grunt贸w w dobrach st臋偶yckich, w starostwie krasnostawskim. Grunt, kt贸ry odst膮piony mia艂 by膰 przez Paw艂a Orzechowskiego, podkomorzego che艂mskiego starostwu krasnostawskiemu, by艂 po艂o偶ony pomi臋dzy wsi膮 Ste偶yc膮 i rzek膮 Wieprz a wsiami Krupe i Bzite. Akt zosta艂 spisany [22 grudnia] (feria secunda post festum Thomae Apostoli) 1589 r., rewizorami byli: Marcin Uhrowiecki, kasztelan che艂mski, Piotr Ciekli艅ski1, sekretarz kr贸lewski, i Stanis艂aw Ryszkowski. Akt ustanawiaj膮cy komisj臋 wydany zosta艂 na sejmie w Warszawie, 15 kwietnia 1589 r. przez kancelari臋 wi臋ksz膮 koronn膮. Przedstawione zosta艂o tak偶e wezwanie rewizor贸w dla Jana Mniszcha z Wielkich Kunczyc, starosty krasnostawskiego by stawi艂 si臋 [22 grudnia] (feria sexta ante Nativitatis Domini proxima), 1589 r., wydane [1 grudnia] (in crastino festi s. Andrea Apostoli) 1589 r., podane te偶 zosta艂y wymiary zamienianych grunt贸w. j. 艂ac. 1 PSB, T. IV, s. 43-45.

MK 133, k.432 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Jerzemu Kamienieckiemu i jego 偶onie Annie Ko偶uchowskiej do偶ywocie na opustosza艂ych dobrach Torczyn (Torczince lub Ordince), ko艂o lasu inaczej d膮browy Torczini oraz kopalni臋 rudy (minera), zwan膮 Kobilia, po艂o偶on膮 mi臋dzy dwoma innymi kopalniami i dobrami pustymi, w pobli偶u rzeki 艁ozowa, niedaleko Niw Maczkowskich, w powiecie kamienieckim. j. 艂ac. MK 133, k. 432v.-434 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza dwa przywileje dla mieszczan Lewoczy nadane im przez Zygmunta, kr贸la W臋gier, pierwszy dany w Temeszwar [15 pa藕dziernika] (feria secunda proxima ante festum beati Galli Confessoris) 1397 r., w kt贸rym potwierdzone zosta艂y ich prawa do u偶ytkowania ziemi, drugi wydany w Liptonii, pod zamkiem Nagua, [5 sierpnia] (tertio die festi inventionis beati Stephani Prothomartyris) 1399 r., w kt贸rym kr贸l wzi膮艂 ich w opiek臋, oba inserowane w dokumencie kapitu艂y 艣w. Marcina na Spiszu [9 maja] (feria tertia infra octavas f. Ascensionis Domini) 1475 r. Dokumenty przedstawili: Jakub Frical, w贸jt trzynastu miast spiskich (comes tredecem oppidorum) i Adam Huton, pisarz miasta Lewoczy. j. 艂ac. MK 133, k. 434-436 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III odnawia Paw艂owi i Miko艂ajowi Kuropatwom przywilej na dziedziczne posiadanie wsi Kujdan贸w, w powiecie trembowelskim, nad rzek膮 Stryp膮1. Podczas najazdu Tatar贸w zgin膮艂 ich ojciec, Miko艂aj, wojski halicki, zniszczone zosta艂y dokumenty. Jeden z nich, po oderwaniu piecz臋ci, zosta艂 porzucony przez wroga jako bezu偶yteczny 艂up. Miotany przez wiatr zosta艂 odnaleziony na polu. By艂 to zniszczony lecz czytelny przywilej Zygmunta Augusta, z podpisem Jana Przer臋bskiego2, dan w Piotrkowie na sejmie, [22 maja] (feria quarta in vigilia Ascensionis Domini) 1555 r., wystawiony na pro艣b臋 Miko艂aja Kuropatwy, wojskiego halickiego. Zawiera艂 inserowany przywilej W艂adys艂awa Jagie艂艂y [24 stycznia] (actum in Luczko in vigilia conversionis s. Pauli) 1392 r., w kt贸rym kr贸l Jagie艂艂o nada艂 wie艣 Kujdan贸w w dziedziczne posiadanie Micha艂owi Awda艅cowi, panowi na Buczaczu. W r. 1417 podczas rewizji dokument贸w w obecno艣ci kr贸la w Gr贸dku (tempore ostensionis litterarum in praesentia regia in Grodek), nadanie zosta艂o uzupe艂nione o obowi膮zek s艂u偶by jednego rycerza ci臋偶kozbrojnego i dw贸ch dobrych 艂ucznik贸w, uzbrojonych i na koniach. Lista 艣wiadk贸w dla dokumentu Zygmunta Augusta. j. 艂ac. 1 Druk inserowanego dokumentu Jagie艂艂y na podstawie AGAD MK 85 k. 268v.-270, (w:) Zbi贸r dokument贸w ma艂opolskich, wyd. I. Su艂kowska-Kura艣, S. Kura艣, Cz. VI, Wroc艂aw 1974, s. 95. Zniszczony przywilej odczytano w kancelarii zapewne na podstawie transumptu Zygmunta Augusta zapisanego w MK 85. Zob. te偶 dok. 167, 206. 2 PSB, T. XXVIII, s. 748-756.

MK 133, k. 436-436v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III zezwala Stanis艂awowi Orzechowskiemu oraz jego 偶onie Zofii Ziele艅skiej na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Ulan i so艂ectwie, w wojew贸dztwie lubelskim, swojemu powinowatemu Krzysztofowi Ziele艅skiemu i Jadwidze Tymi艅skiej, jego 偶onie1. Orzechowski zas艂u偶y艂 si臋 na dworze Zygmunta Augusta, od tego te偶 kr贸la ma艂偶onkowie otrzymali te dobra2. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 77. 2 M. Ferenc, Dw贸r Zygmunta Augusta…, s. 50,187.

MK 133, k. 436v.-437v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III ustanawia ordynacj臋 warzenia piwa dla cechu piwowar贸w p艂ockich. Okazany zosta艂 przywilej dla piwowar贸w, wydany przez Zygmunta Augusta. Pszenic臋 przywo偶ono ongi艣 na sprzeda偶 do P艂ocka w wi臋kszych ilo艣ciach, potem sta艂a si臋 dro偶sza. Kr贸l zezwala na dodawanie sze艣ciu korcy j臋czmienia do dziesi臋ciu pszenicy1. Mieszczanie maj膮 prawo warzy膰 i sprzedawa膰 piwo, w czym nie powinni przeszkadza膰 im 呕ydzi, kt贸rzy maj膮 w艂asne przywileje. j. 艂ac. 1 Wg lustracji z 1565 i 1570 r. w m艂ynie ko艅skim s艂odowym […] w tym mie艣cie (P艂ocku) piwowarowie polewaj膮 pszenic臋 na s艂贸d po 16 korcy […], wg lustracji 1616 r. tego m艂yna ju偶 nie ma, Lustracje wojew贸dztwa p艂ockiego 1565-1789, wyd. Anna Sucheni-Grabowska, Stella Maria Szacherska,Warszawa 1965, s.6,38,53.

MK 133, k. 437v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Florianowi Ciekli艅skiemu, na wydzier偶awienie dowolnej osobie wsi P艂askowice i Turowice w ziemi sandomierskiej, powiecie opoczy艅skim. Dzier偶awa nie narusza praw do偶ywotnich do tych d贸br Ciekli艅skiego i jego 偶ony Anny z Bobolic. j. 艂ac. MK 133, k. 437v.-438 Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Janowi Rakowskiemu w do偶ywocie so艂ectwo we wsi Ptaszkowa (Ptaskowo), w starostwie s膮deckim. Sebastian Lubomirski, starosta s膮decki i dobczycki, prze艂o偶ony 偶up krakowskich, powiadomi艂 kr贸la o tym so艂ectwie, kt贸re pozostawa艂o uprzednio w r臋kach so艂tys贸w, potem zosta艂o przej臋te przez Spytka Jordana, starost臋 s膮deckiego. Za wstawiennictwem Lubomirskiego kr贸l nadaje je Rakowskiemu, zas艂u偶onemu 偶o艂nierzowi, uprawnia go te偶 do wykupienia sum zapisanych na nim dla dawnych so艂tys贸w. j. 艂ac. MK 133, k. 438-438v. Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Katarzynie z Potoka Uhrowieckiej, na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Olchowiec, w powiecie kamienieckim podolskim, oraz sum na niej zapisanych, Adamowi Czo艂ha艅skiemu. Katarzyna by艂a c贸rk膮 zmar艂ego Andrzeja Potockiego1, chor膮偶ego kamienieckiego, a 偶on膮 rotmistrza Miko艂aja Uhrowieckiego. Na t臋 cesj臋 uzyska艂a zgod臋 m臋偶a. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXVII, s. 768-769.

MK 133, k. 438v.-441 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1590 Zygmunt III wraz ze stanami nadaje indygenat Franciszkowi Weseliniemu, senatorowi siedmiogrodzkiemu. Odznaczy艂 si臋 m.in. w wyprawie gda艅skiej, pod Po艂ockiem, Wielkimi 艁ukami, Pskowem. Weselini zosta艂 obdarzony przez Batorego tytu艂em barona i dobrami Hadad1. j. 艂ac. 1 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne…,s.124, Z. Wdowiszewski, Regesty przywilej贸w indygenatu w Polsce…,s. 24.

MK 133, k. 441v.-442 Warszawa, na sejmie walnym, 9 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Stanis艂awa Witos艂awskiego na wsiach Malkowice i Malkowska Wola, w ziemi sandomierskiej, na jego 偶on臋, Katarzyn臋 Pozowsk膮 z Grocholic. j. 艂ac. MK 133, k. 442-442v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Helen臋, Dorot臋, El偶biet臋 i Katarzyn臋, c贸rki zmar艂ego ostatnio Paw艂a Ucha艅skiego, wojewody be艂skiego, starosty drohobyckiego, w do偶ywociu na wsiach Roztoka, Dypultycze [in. Depu艂tycze]1 i M艂odyczyn [in. Mo艂oduty艅]2. Ucha艅ski zas艂u偶y艂 si臋 pos艂uj膮c do su艂tana3. j. 艂ac. 1 SGKP, T.I, s. 958. 2 SGKP, T.VI, s. 649. 3 Ucha艅ski zmar艂 w czasie odbywania legacji w Konstyntanopolu w grudniu 1589 lub lutym 1590 r. Zob. Urz臋dnicy wojew贸dztwa be艂skiego i ziemi che艂mskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygie艂, K贸rnik 1992, s. 71, nr 382.

MK 133, k. 442v.-444 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III wydaje nowy przywilej nobilitacji Adamowi Sieroszewskiemu, gdy偶 dokument wydany w tej sprawie na sejmie toru艅skim [w 1576 r.], przez Stefana Batorego, zagin膮艂1. W sprawie 艣wiadczy艂 Jan Pstroko艅ski, kasztelan konarski kujawski i Piotr Biernacki przed Micha艂em Soko艂owskim, starost膮 brzesko-kujawskim, rogozi艅skim, w jego urz臋dzie. 艢wiadkowie potwierdzili, 偶e widzieli 贸w dokument. Adopcja nast膮pi艂a do herbu Rola rodziny Szczyci艅skich2. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…, s. 109, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s. 41. 2 Zob. te偶 dok. 284.

MK 133, k. 444-445 Warszawa, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Stanis艂awa Kuczkowskiego jako zarz膮dc臋 ce艂 Kr贸lestwa w Wielkopolsce i Ma艂opolsce. Otrzymuje dzier偶aw臋 na trzy lata, licz膮c od 1 stycznia 1591 r., kiedy to sko艅czy si臋 dzier偶awa spadkobierc贸w Jana Dulskiego, kasztelana che艂mi艅skiego. Je偶eli spadkobiercy Dulskiego chcieliby dzier偶aw臋 zako艅czy膰 wcze艣niej, to mo偶e Kuczkowski j膮 obj膮膰, z tym 偶e trzyletni okres jego dzier偶awy zako艅czy si臋 w贸wczas po trzech latach faktycznego jej trzymania. Ma zarz膮dza膰 wszystkimi komorami i str贸偶ami celnymi. Co roku wp艂aca膰 ma 51 tysi臋cy z艂otych do skarbu i zarz膮dza膰 c艂ami wed艂ug starego zwyczaju. Rokrocznie te偶 odprowadza膰 ma do skarbu w Rawie kwart臋 w wysoko艣ci 9 tysi臋cy z艂otych na Zielone 艢wi膮tki, a tak偶e wyp艂aci膰 nale偶ne prowizje kr贸lowej Annie Jagiellonce, odejmuj膮c je od sumy nale偶nej skarbowi. Nale偶ne kr贸lowej sumy wyp艂acane by膰 powinny co roku, 2 wrze艣nia i 31 grudnia, a偶 do sp艂acenia d艂ugu. Je偶eli sp艂acone zostan膮 inne zobowi膮zania, ci膮偶膮ce na tych偶e c艂ach, to sumy te maj膮 by膰 nast臋pnie oddawane skarbowi. Zezwala si臋 tak偶e zarz膮dcy na ustanawianie str贸偶y i kom贸r celnych dla towar贸w z targ贸w lubelskich i toru艅skich, wo偶onych do Gda艅ska i na Pomorze przez Wielkopolsk臋 i Mazowsze, z zachowaniem jednak偶e praw szlachty i zwyczaju dotycz膮cego ce艂 krakowskich i pozna艅skich1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. nr 245.

MK 133, k. 445-445v. Warszawa, 9 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody sukiennikom mi臋dzyrzeckim na budow臋 drugiego m艂yna zwanego folusz, na rzece Paklicy, nad stawem w pobli偶u m艂yna Borowy (Borovi)1. Na budow臋 pierwszego m艂yna uzyskali oni zgod臋 od Stefana Batorego. Starosta mi臋dzyrzecki Jan Zamoyski te偶 udzieli艂 swojej zgody w tej sprawie. Dla gromadzenia materia艂u na budow臋 mog膮 korzysta膰 z las贸w starostwa. M艂yn ten s艂u偶y膰 ma do folowania delikatnego sukna. Dwie trzecie dochodu z folusza oddawa膰 maj膮 staro艣cie mi臋dzyrzeckiemu, trzeci膮 cz臋艣膰 zachowaj膮 sukiennicy dla siebie. j. 艂ac. 1 Istnienie m艂yna Borowy na stawie, przy rzece Paklicy jest po艣wiadczone w dokumencie z ok. 1507 r. S艂ownik historyczno-geograficzny wojew贸dztwa pozna艅skiego…, Cz. III, Z. 1, s. 134.

MK 133, k. 445v.-447 Warszawa, 12 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Zofi臋 Kostk臋, z domu Kizink贸wn臋 (Kniszykowna), w do偶ywociu na wsiach Szynwa艂d (Schinwald), Jankowice, B艂onowo i Wydrzno, w wojew贸dztwie che艂mi艅skim. Zofia by艂a wdow膮 po Stanis艂awie Kostce ze Sztemberku, podkomorzym che艂mi艅skim. W jej imieniu okazany zosta艂 przywilej na te dobra dla niej i jej zmar艂ego m臋偶a, wydany 27 sierpnia 1580 r., przez Stefana Batorego w obozie pod Wielkimi 艁ukami. Dokument ten zosta艂 potwierdzony przez kr贸la Zygmunta III na sejmie walnym, 26 marca 1589 r2. j. 艂ac. 2 Zob. te偶 dok. nr 295.

MK 133, k.447-449 Warszawa, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Sturzowi (Sturcz) prawem lennym pewne dobra w starostwie rumborskim. Okazany zosta艂 przywilej dla Sturcza na dw贸r Alten z pi臋tnastoma hakami ziemi w powiecie rumborskim, nad rzek膮 Bartau (Barthus). Dobra te, b臋d膮ce ojczystymi Wilhelma, nada艂 mu Stefan Batory prawem lennym, jednak w owym czasie nie mo偶na by艂o ich zwr贸ci膰 w艂ascicielowi ze wzgl臋du na wydarzenia czasu wojny, czego dowodzi okazany dokument zmar艂ego Prokopa Pieni膮偶ka1, starosty wende艅skiego i rumborskiego, dan w Rumborku 21 pa藕dziernika 1586 r. Ch艂opi, kt贸rzy zaj臋li t臋 ziemi臋, nie chcieli jej opu艣ci膰. Sturzowi wyznaczy艂 inne dobra podstaro艣ci rumborski Wawrzyniec W臋gierski, dokumentem danym w Rumborku 24 pa藕dziernika 1586 r. Na pro艣b臋 Sturza o potwierdzenie tego nadania, kr贸l wydaje przywilej na 5 hak贸w opuszczonej ziemi we wsi Marzenhof2 (Mars), kt贸ra by艂a w艂asno艣ci膮 rodzin ch艂op贸w w nast臋puj膮cych wymiarach: Repe hak, Reiga hak, Massul hak, Pengur hak, Boiar p贸艂 haka, Lassen p贸艂 haka.Wie艣 le偶y w pobli偶u zamku rumborskiego. S艂u偶by z tej ziemi ma pe艂ni膰 takie jak z dworu Alten. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXVI, s. 106-108. 2 BHO II, s. 380 – 381.

MK 133, k.449-449v. Warszawa, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Sturczowi wiosk臋 Moisekatz1 (Moyzekancz, Moizekarcz) z ch艂opami, w starostwie kierepeckim, prawem lennym. Sturcz uzyska艂 od Stefana Batorego prawa do wioski Karilatz2 (Karieletz), w starostwie kierepeckim, jednak jak wynika z aktu Stanis艂awa P臋kos艂awskiego, danego w Kierepecie 18 pa藕dziernika 1583 r., P臋kos艂awski nie mo偶e odda膰 mu tej wsi, ze wzgl臋du na jej u偶yteczno艣膰 dla zamku. W zamian odst膮piona zosta艂a Sturczowi wioska Moizekantz, kt贸ra przypad艂a skarbowi prawem kaduka po Michale Breuczu [Burnz]3. j. 艂ac. 1 BHO I, s. 181. 2 BHO I, s. 362. 3 Odczyt nazwiska niepewny.

MK 133, k.449v.-451v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Walentego Rimera z Krosna1, rajc臋 krakowskiego, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 podczas obrony Krakowa, szczeg贸艂nie na przedmie艣ciach i podczas obrony bramy zwanej Swieczka2. Otrzymuje herb Grzyma艂a odmieniony. j. 艂ac.

MK 133, k.451v.-452 Warszawa, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Jana Gajewskiego z B艂ociszewa, s臋dziego ziemskiego pozna艅skiego, na daninie zbo偶owej i pieni臋偶nej (contributio frumentaria et pecuniaria) z opactwa w膮growieckiego na 偶on臋 Jana, Barbar臋 Czack膮1 (Czaczka). Gajewski zas艂u偶y艂 si臋 podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem, by艂 marsza艂kiem izby poselskiej podczas sejmu koronacyjnego. j. 艂ac. 1 PSB, T. VII, s. 215.

MK 133, k.452 Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Stanis艂awowi Brachowskiemu ze 呕bika i jego 偶onie Annie na odst膮pienie do偶ywocia na so艂ectwie we wsi Szklary, w starostwie ojcowskim, Marcinowi Borz臋ckiemu, synowi Marcina Borz臋ckiego 呕o艂nierza. j. 艂ac. MK 133, k.452v. Warszawa, 20 marca 1590 Zygmunt III nadaje do偶ywocie na wsi Szklary Marcinowi Borz臋ckiemu, synowi Marcina Borz臋ckiego 呕o艂nierza. Prawa te odst膮pi艂 mu Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta o艣wi臋cimski i ojcowski. j. 艂ac. MK 133, k.453 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje starostwo ojcowskie Aleksandrowi Myszkowskiemu po ust膮pieniu z niego i z wszystkich przynale偶nych wsi Piotra Myszkowskiego1, starosty o艣wi臋cimskiego i ojcowskiego, ojca Aleksandra. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXII, s. 390-392.

MK 133, k.453v. Warszawa, na sejmie walnym, 14 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza i powtarza dokument Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, wojewody sandomierskiego, starosty sanockiego, samborskiego, sokalskiego, 偶upnika ruskiego, dan w Warszawie, 14 marca 1590 r., w kt贸rym wojewoda naznacza jako 偶o艂nierza wybra艅ca z Ni偶nego Kro艣cienka, w starostwie sanockim, Tomasza Habrata, mieszkaj膮cego ko艂o folwarku mieszczanina Jurka, niedaleko go艣ci艅ca w臋gierskiego. Wyznaczenie wi膮偶e si臋 ze 艣mierci膮 wybra艅ca Grzegorza Waysza z Bia艂obrzeg贸w1, w starostwie sanockim. Habrat ma by膰 wolny od rob贸t, czynsz贸w, podatk贸w, podw贸d, powoz贸w, zgodnie z konstytucj膮 o wybra艅cach, mo偶e te偶 na swoim 艂anie trzyma膰 komornik贸w. j. 艂ac., j. pol. 1 Zob. dok. nr 137.

MK 133, k.454-456 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza dokument, wystawiony przez J贸zefa Wereszczy艅skiego, biskupa nominata kijowskiego, opata sieciechowskiego, spisany w klasztorze w Sieciechowie, 20 stycznia 1588 r., kt贸rym biskup nadaje w dzier偶aw臋 miasto Puchacz贸w Aleksandrowi Myszkowskiemu. Ojciec Aleksandra, Piotr, tak偶e dzier偶awi艂 t臋 miejscowo艣膰; umowa o nast臋pstwie spisana zosta艂a w Lublinie, na s膮dzie trybunalskim [11 lipca] (feria sexta ante festum Margarethae) 1586 r. Szczeg贸ln膮 opiek膮 Piotr ma otoczy膰 fortalicj臋, opatrzy膰 j膮 hakownicami i rusznicami. Czynsz w wysoko艣ci czterystu z艂otych ma by膰 wnoszony na Zielone 艢wi臋ta, pod wadium 1000 z艂otych. j. 艂ac. MK 133, k.456 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody so艂tysowi Maciejowi Jasiowcowi, na odst膮pienie do偶ywocia na so艂ectwie w R臋kszowicach szlachcicowi Marcinowi Trepce. j. pol. MK 133, k.456v.-457 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje dobra Jungfer Moyza1, mierz膮ce 4 haki (unci) ziemi, w starostwie dorpackim, w do偶ywocie Kasprowi Wolskiemu, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 w wojnach moskiewskich podczas obl臋偶enia Pskowa i w szturmie na Pietschow2, a tak偶e za s艂u偶by w prezydenturze dorpackiej. Wstawia艂 si臋 za nim Jan Zamoyski. Obecnie dobra te trzyma bezprawnie niejaki Gocza艂kowski. j. 艂ac. 1 Chodzi zapewne o Bischofshof (Jungfernhoff) ko艂o Dorpatu, BHO I, s. 40-41. 2 Chodzi tu o monastyr Pieczary (Peczerski) atakowany przez wojska Stefana Batorego w 1581 r.

MK 133, k.457-458v. Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Stanis艂awa Nagorskiego, zwanego Szlachetka, mieszczanina sandomierskiego1. Zosta艂 adoptowany do herbu Ostoja przez Marcina Suskowskiego, archidiakona zawichoskiego. Na sejmie jego spraw臋 przed艂o偶y艂 Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 86, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42.

MK 133, k.458v.-460 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Macieja Suliskiego z Szulcz, pisarza grodzkiego nakielskiego i jego braci Marcina, Adriana i Eustachego1. Wywodzi艂 si臋 on ze szlacheckiej rodziny Szulc贸w 艣l膮skich. Jego ojciec s艂u偶y艂 pod Bernardem Pretficzem2. Na sejmie spraw臋 t臋 przed艂o偶y艂 Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 111 (jako Szuliski), Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42 (jako Szuliski). 2 Pretwicz (Pretfic) Bernard, rotmistrz obrony potocznej, starosta barski, trembowelski (1500-1563), PSB, T. XXVIII, s. 433-435.

MK 133, k.460-461v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana Dzie膰miarowskiego, syna Wojciecha z Pyzdr i Doroty Paw艂owickiej i nadaje mu herb Na艂臋cz1. Dzie膰miarowski zas艂u偶y艂 si臋 jako 偶o艂nierz w obronie Baworowa przed Tatarami. W jego sprawie 艣wiadczy艂 Jan Potocki, pisarz polny. Na sejmie jego spraw臋 przed艂o偶y艂 Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 38, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 43.

MK 133, k.461v.-462 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III przyjmuje protestacj臋 [niewymienionych z nazwiska] przyjaci贸艂 ksi膮偶膮t s艂uckich [Olelkowicz贸w]1, w sprawie nieprzydzielenia ksi膮偶臋tom w senacie odpowiedniego miejsca. Wed艂ug protestuj膮cych, przed Uni膮 lubelsk膮 jeden z ksi膮偶膮t zasiada艂 w Radzie Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego po biskupie wile艅skim. Przyjaciele prosz膮 o za艂atwienie sprawy na nast臋pnym sejmie. j. 艂ac., j. pol. 1 K. Niesiecki, Herbarz Polski, T.VII, s. 69-73.

MK 133, k.462-464v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Angelego de Carbothi, W艂ocha, s艂ug臋 kr贸lewskiego i aptekarza, kt贸ry utraci艂 krewnych i dobra w wojnach z Turkami1. Angeli s艂u偶y艂 kr贸lom: Zygmuntowi Augustowi, Henrykowi Walezemu, Stefanowi Batoremu. Bra艂 udzia艂 we wszystkich wyprawach moskiewskich tego ostatniego i otrzyma艂 od niego dobra na 呕mudzi. Jego herb zostaje rozszerzony przez Andrzeja Batorego2, kardyna艂a, o herb rodziny Batorych. W tej sprawie prosili Hieronim Gostomski3, kasztelan nakielski, starosta wa艂ecki i Stanis艂aw Bykowski, kasztelan konarski 艂臋czycki, starosta sieradzki. (Datum per manus Joanni Zamoyski). j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.28, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s.24. 2 PSB, T.I, s. 350-353. 3 PSB, T. VIII, s. 364 – 366.

MK 133, k.464v.-465v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana Kremera, zwanego Koczan, syna zmar艂ego Bart艂omieja, doktora obojga praw, s艂ugi Tarnowskich1. Okazana zosta艂a dawna nobilitacja cesarza Ferdynanda. W imieniu senatu spraw臋 przedstawia艂 Miko艂aj Zebrzydowski, wojewoda lubelski. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 68, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42.

MK 133, k.465v.-466v. Warszawa, 7 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Rafa艂a Streptowskiego, sekretarza kr贸lewskiego, i偶 jest d艂u偶ny 250 z艂otych polskich Stanis艂awowi Cieszanowskiemu. Zwrot ma nast膮pi膰 na 艣w. Jana Chrzciciela, w urz臋dzie grodzkim lwowskim, jednak nie w monecie polskiej ale z艂otej w臋gierskiej ( licz膮c 46 groszy na z艂oty), pod kar膮 czternastu grzywien. W艂a艣ciwy w sprawie jest s膮d grodzki be艂ski lub lwowski. Niestawiennictwo w pierwszym terminie s膮dowym zawitym, zagro偶one jest kar膮 40 grzywien polskich. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.466v.-468 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana de Zaden zwanego Koniecki. Zas艂u偶y艂 si臋 on w obronie Krakowa podczas walk z Maksymilianem. Jego przodek zosta艂 nobilitowany przez cesarzy rzymskich, okazane zosta艂y dokumenty tej nobilitacji. j. 艂ac. 1 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 129, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42 (jako Enden).

MK 133, k.468-469 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III zatwierdza Stanis艂awa Kuczkowskiego na stanowisku administratora ce艂 Kr贸lestwa1. j. 艂ac. 1 Dokument identyczny z dok. nr 222 z 10 kwietnia 1590 r.

MK 133, k.469-469v. Warszawa, 23 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza, i偶 Wojciech Baranowski, biskup przemyski, podkanclerzy koronny, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej oddanie mu depozytu (ad fidele depositum) 1000 z艂otych przez Macieja W臋gierskiego, burgrabiego gnie藕nie艅skiego i 偶upnika bydgoskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.469v.-472 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III wraz ze stanami nobilituje Piotra i Stanis艂awa Nonnart. Rodzina uzyska艂a ju偶 nobilitacj臋 cesarsk膮1. Piotr odznaczy艂 si臋 podczas wszystkich wojen moskiewskich Stefana Batorego, walczy艂 pod Po艂ockiem w oddzia艂ach w臋gierskich, pod [Wielkimi] 艁ukami, Pskowem, Byczyn膮. S艂u偶y艂 pod Janem Bornemisz膮, kt贸ry 艣wiadczy艂 za nim na sejmie2. By艂 starost膮 helmeckim. Stanis艂aw posiada艂 pewne dobra w Inflantach. Nonnartowie zostali poleceni przez najpierwszych senator贸w kr贸lestwa. Otrzymuj膮 herb w艂asny. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 87-88, Z.Wdowiszewski, Regesty przywilej贸w indygenatu w Polsce…,s. 24-25. 2 Bornemissa Jan, kapitan artylerii, dow贸dca zaci臋偶nej piechoty w臋gierskiej. J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 273, 299. PSB, T. II, s. 341.

MK 133, k.472-473 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje indygenat Bart艂omiejowi Bruthi z Epiru, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 u Piotra, wojewody mo艂dawskiego, i podczas legacji tureckiej Jana Ostroroga, podczaszego koronnego1. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 25, Z.Wdowiszewski, Regesty przywilej贸w indygenatu w Polsce…,s.24.

MK 133, k.473-474 Warszawa, na sejmie walnym, 23 grudnia 1590 Zygmunt III mianuje Szymona Szymonowica ze Lwowa poet膮 kr贸lewskim, z przynale偶nymi temu tytu艂owi uprawnieniami. Ma by膰 zwolniony od obowi膮zk贸w i ci臋偶ar贸w czasu pokoju i wojny, jego dom zostaje uwolniony od przymusu go艣ciny. Szymonowic ma by膰 przyj臋ty jako obywatel w ka偶dym wybranym przez siebie mie艣cie kr贸lewskim1. j. 艂ac. 1 Om贸wienie przywileju zob. Z. Nowak, Ostatni wielki poeta polskiego renesansu – Szymon Szymonowic, [w:] Pisarze staropolscy, T. 2, Warszawa 1997, s. 436. Zob. te偶 dok. nr 282.

MK 133, k.474v.-475 Warszawa, na sejmie walnym, 19 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej o zaci膮gni臋ciu d艂ugu oczywistego (debitum liquidum) 4 300 z艂otych u Piotra Komorowskiego1 z Komorowa, kt贸ry ma zwr贸ci膰 w urz臋dzie grodzkim grabowieckim, w dzie艅 po Bo偶ym Narodzeniu 1591 r. D艂ug zapisany zosta艂 na dziedzicznej wsi Rogo藕no, w wojew贸dztwie be艂skim. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XIII, s. 430.

MK 133, k.475-475v. Warszawa, 21 kwietnia 1590 Zygmunt III daje Paw艂owi Cieciszewskiemu prawo wykupu w贸jtostwa w mie艣cie Tyszowce, w ziemi i powiecie be艂skim, oraz wykupu starych sum zapisanych na tym w贸jtostwie z r膮k obecnych posiadaczy, nadaje mu je te偶 w do偶ywocie. j. 艂ac. MK 133, k.475v. Warszawa, 20 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Paw艂owi Cieciszewskiemu prawo wykupu so艂ectw, z zapisanymi na nich sumami, we wsiach Mikulino i w Tyszowcach, zwanych te偶 Kl膮twy (Klatphy), w ziemi be艂skiej. j. 艂ac. MK 133, k.475v.-476 Warszawa, 23 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Sewerynowi Bonerowi (Bonar) z Balic, kasztelanowi bieckiemu, staro艣cie 偶arnowieckiemu i rabszty艅skiemu, urz膮d kasztelana krakowskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Walentego Dembi艅skiego1. Boner zas艂u偶y艂 si臋 za Zygmunta Augusta, we wszystkich wypraw moskiewskich Stefana Batorego i w czasie bezkr贸lewia. Zjedna艂 dla sprawy Zygmunta III swojego te艣cia Eustachego Wo艂艂owicza, kasztelana wile艅skiego, podkanclerzego litewskiego, kt贸ry zmar艂 zaraz potem gdy pod Sandomierzem do艂膮czy艂 ze swoim oddzia艂em do kr贸la, zd膮偶aj膮cego w艂a艣nie do Krakowa [20 listopada 1587 r.]2. j. 艂ac. 1 A. Tomczak, Walenty Dembi艅ski kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584), Toru艅 1963, PSB, T.V s. 78 – 79, Urz臋dnicy wojew贸dztwa krakowskiego XVI-XVIII w…, nr. 117. 2 Urz臋dnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Ksi臋stwa Litwskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H.Lulewicz i A.Rachuba, K贸rnik 1994, s. 52.

MK 133, k.477-477v. Warszawa, 24 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Szymonowi Charl臋skiemu, dow贸dcy wojskowemu, wie艣 呕erniska (Zerniszcze) z cz膮stk膮 wsi 艁oziny w ziemi lwowskiej w do偶ywocie. Charl臋ski po powrocie z Francji po艣wi臋ci艂 si臋 s艂u偶bie wojskowej, zas艂u偶y艂 pod Po艂ockiem, Wielkimi 艁ukami, pod Pskowem, gdzie przyprowadzi艂 oddzia艂 dobrze wy膰wiczonej piechoty w臋gierskiej, pod Krakowem, Byczyn膮, Kamie艅cem Podolskim, Baworowem. Wymienione wsie wakuj膮 po 艣mierci Wojciecha Kutkorskiego. j. 艂ac. MK 133, k.477v.-478 Warszawa, na sejmie walnym, 24 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza i powtarza (vidimus) przywilej Kazimierza Jagiello艅czyka, datowany: [6 pa藕dziernika] (Actum et Datum Brzescie feria 2 post festum s. Francisci proxima) 1460 r., potwierdzaj膮cy wieczyste nadanie Andrzeja Odrow膮偶a ze Sprowy1 dla szlachcica Stanis艂awa, sokolnika i jego spadkobierc贸w, trzech i p贸艂 艂ana we wsi Waniowice (Vaniewicze), w ziemi ruskiej. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Andrzej Odrow膮偶, wojewoda ruski, starosta generalny ruski, PSB, T. XXIII, 541-544.

MK 133, k.478v.-479v. Warszawa, 26 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Mi艅skiemu, kasztelanowi zakroczymskiemu, urz膮d wojewody 艂臋czyckiego, wakuj膮cy po 艣mierci Jana Sierakowskiego1. j. 艂ac. 1 J. Sierakowski zmar艂 6 III 1589 r. Urz臋dnicy wojew贸dztwa 艂臋czyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII w. Spisy opr. E. Opali艅ski i H. 呕erek-Kleszcz, K贸rnik 1993, nr 626, PSB, T.XXXVII, s. 259-266.

MK 133, k.479v.-480v. Warszawa, 30 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Ernesta Weihera na starostwie puckim, na Ann臋 z Mortangen, jego 偶on臋. Ernest zas艂u偶y艂 si臋 w wojnie o Inflanty za Zygmunta Augusta, podczas wojny z Gda艅skiem i w czasie wojen moskiewskich za Stefana Batorego, pomaga艂 w przeprowadzeniu Zygmunta III do Krakowa, walczy艂 z Turkami i Tatarami. Starostwo puckie otrzyma艂 po obl臋偶eniu Pskowa [27 marca 1582 r]1. j. 艂ac. 1 Ks. P. Czaplewski, Senatorowie 艣wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Kr贸lewskich, s. 162.

MK 133, k.480v.-481v. Warszawa, 2 maja 1590 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie starostwo kamienieckie podolskie Janowi Potockiemu, pisarzowi polnemu koronnemu. Potocki otrzymuje ten urz膮d po Miko艂aju Brzeskim, kt贸ry utraci艂 je moc膮 dekretu sejmowego, gdy偶 nie p艂aci艂 na czas kwarty. Jan Potocki zas艂u偶y艂 si臋 jako 偶o艂nierz na Podolu, na Rusi, pod Gda艅skiem, w wyprawach na Moskw臋, Po艂ock, Wielkie 艁uki, Psk贸w i w bitwie z Tatarami pod Baworowem. Jest to ju偶 druga jego nominacja na urz膮d starosty kamienieckiego.1 Starostwo wystawione jest stale na atak wrog贸w, broni kraju od strony Turk贸w, Tatar贸w. W jego sprawie 艣wiadczy艂 Jan Zamoyski. j. 艂ac. 1 Pierwsz膮 uzyska艂 20 wrze艣nia 1588 r. AGAD MK 135 k. 307-308, Urz臋dnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy…, s. 132, nr 559, 560.

MK 133, k.482-482v. Warszawa, 24 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Wojciecha Baranowskiego, biskupa przemyskiego i podkanclerzego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia si臋 cz臋艣ci wsi dziedzicznych Marcinkowo Wielkie i Ma艂e, po艂o偶onych w wojew贸dztwie kaliskim, powiecie kcy艅skim, na rzecz brata, Macieja Baranowskiego, podkomorzego ziemi kaliskiej, zezwala mu tak偶e na wej艣cie w posiadanie tych d贸br. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.482v.-484v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Stanis艂awa Laskowskiego1, pana na wsi Laskowo G艂uche, w powiecie kamienieckim na Mazowszu, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej ufundowania uposa偶enia o艂tarza w ko艣ciele parafialnym we wsi D膮br贸wka, w powiecie kamienieckim, w kt贸rym chce by膰 pochowany. Dobra, kt贸re przeznacza na uposa偶enie uzyska艂 od Jerzego Laskowskiego, syna Jana i Joanny z Mokrej Wsi. Po艂o偶one s膮 we wsi Lipiny (Lypiny), w powiecie kamienieckim i sk艂ada si臋 na nie cz臋艣膰 Jadamczykowska mierz膮ca 4 艂any. Zastrzega, 偶e dobra te maj膮 s艂u偶y膰 tylko ko艣cio艂owi katolickiemu. Prezentacja na to beneficjum przys艂ugiwa膰 ma sufraganowi p艂ockiemu. Ustalone zostaj膮 obowi膮zki duchownego odpowiadaj膮cego za pos艂ugi religijne przy o艂tarzu (altarista). Dla powi臋kszenia dochodu zapisuje o艂tarzowi 100 z艂otych, kt贸re winny mu jest Piotr Laskowski, wojski nurski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 W nag艂贸wku wyst臋puje jako sk艂adaj膮cy zeznanie Stanis艂aw, w tek艣cie Miko艂aj Laskowski.

MK 133, k.484v.-485v. Warszawa, 3 maja 1590 Zygmunt III potwierdza dokument, wydany w Warszawie 25 kwietnia 1590 r., w kt贸rym Seweryn Boner, kasztelan krakowski, starosta rabszty艅ski, odst臋puje do偶ywocie na w贸jtostwie w My艣lenicach, przynale偶nym do kasztelanii krakowskiej, Andrzejowi Zebrzydowskiemu z Wi臋cborka, synowi Kaspra, wojewody kaliskiego i 偶onie Andrzeja, Agnieszce z 艁ukowa Bia艂o艣liwskiej. j. 艂ac. MK 133, k.485v.-486 Warszawa, 31 marca 1590 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie Reinholdowi Heidensteinowi, sekretarzowi kr贸lewskiemu, wsie Zaj膮czkowo i Muntow, w wojew贸dztwie pomorskim, z osadzonymi tam Belgami zwanymi Holendrami. Za swoje zas艂ugi, szczeg贸lnie z czas贸w panowania Stefana Batorego, Heidenstein otrzyma艂 dot膮d tylko pensj臋 1 000 z艂otych na porcie gda艅skim. Wsie te trzyma艂 zmar艂y Jan Dulski, podskarbi koronny, starosta bra艅ski, 艣wiecki, suraski1. j. 艂ac. 1 Zob. te偶. dok. nr 12.

MK 133, k.486-486v. Warszawa, 4 maja 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia si臋 praw do nale偶nej mu sumy 2 000 z艂otych. Zapisa艂 j膮 Zamoyskiemu na dobrach Polany (Polanow), w powiecie grabowieckim, Marcin Ole艣nicki, pan na Niemirowie i Krynicy. Kanclerz zrzeka si臋 tej sumy, zapisanej w ksi臋gach ziemskich grabowieckich, na rzecz Miko艂aja Sarnickiego z Lipska. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.486v.-487 Warszawa, na sejmie walnym, 19 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Piotra Komorowskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowania Jana Zamoyskiego ze sp艂acenia d艂ugu zasadniczego (debitum essentiale), w wysoko艣ci 1 500 z艂otych. Nast膮pi艂o to zgodnie z kontraktem dotycz膮cym d艂ugu wzajemnego 2 500 z艂otych (debitum mutuatum), zapisanego w grodzie krakowskim (post festum visitationis Beatae Mariae Virginis) 1583 r. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.488-488v Warszawa, 29 listopada 1590 feria quinta in vigilia festi s. Andrea Apostoli Zygmunt III potwierdza zeznanie Wojciecha Jastrz臋bskiego, pisarza kancelarii koronnej, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej, ustanawiaj膮ce Bart艂omieja Skolskiego, kleryka Stefana Batorego, plenipotentem dla spraw zwi膮zanych z kadukiem. Jastrz臋bski otrzyma艂 kaduk od kr贸la, by艂y to dobra po Benedykcie Krajowskim Mazurze, zamieszka艂ym w Kazimierzu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.488v.-489v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza, 偶e wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie przez Macieja Nadolskiego wsi Ma膰kowce, Mordy艅, i Sniethkow1 a tak偶e w贸jtostwa smotryckiego, Wawrzy艅cowi Tch贸rzewskiemu. Po 艣mierci Tch贸rzewskiego dobra te nie zostan膮 dot膮d dane innym, dop贸ki nie sp艂aci si臋 spadkobiercom, zapisanych na wsiach sum. Poniewa偶 na wsi Mordy艅, w odr贸偶nieniu do pozosta艂ych, nie ci膮偶膮 zapisane sumy, ma z niej p艂aci膰 kwart臋. j. 艂ac. 1 Zapewne Snitk贸w, woj podolskie, pow. kamieniecki, lecz mo偶e te偶 chodzi膰 o Snit贸wk臋, woj. podolskie, pow. latyczowski SGKP, T. X, s. 936.

MK 133, k.489v.-490 Warszawa, 20 grudnia 1590 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Jana Bojanowskiego, 艂o偶nego kr贸lewskiego, na wsiach Bodzan贸w, Bieganowo, Byto艅, Z艂otowo, w wojew贸dztwie brzeskim, na 偶on臋 Bojanowskiego, Beat臋 z Lutomirska. Roszerza te偶 na ni膮 do偶ywocie na wsiach Czarnocice (Czarnoczycze) i Str贸偶ewo, w wojew贸dztwie brzeskim. Potr膮cona ma by膰 录 starych sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.490-490v. Warszawa, na sejmie walnym, 3 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza zeznanie Marcina Oporowskiego z Oporowa przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowania Marcina Zakrzewskiego, stolnika brzeskiego, z pewnej sumy zapisanej na dobrach Krzy偶anowo Wielkie (Krzyzanow), w ziemi 艂臋czyckiej. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.490-491v. Warszawa, 12 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienia prawa patronatu nad ko艣cio艂em parafialnym w Krzeszowie, w ziemi przemyskiej, Stanis艂awowi Kraszowskiemu, prepozytowi zamojskiemu i kanonikowi che艂mskiemu. Kraszowskiemu przys艂uguje ono w zakresie okre艣lonym w dokumencie erekcji prepozytury, wydanym przez Zamoyskiego, a potwierdzonym przez kardyna艂a Hipolita Aldobrandiniego, legata papieskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.491v.-493 Warszawa, na sejmie walnym, 2 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza umow臋 zawart膮 w Ma艂ogoszczy [11 listopada] (feria tertia die s. Martini Episcopi) 1586 r., pomi臋dzy Piotrem Tylickim, sekretarzem wielkim koronnym, prepozytem ma艂ogoskim, kanonikem krakowskim i warmi艅skim a mieszczanami Ma艂ogoszczy, w sprawie sprzeda偶y dziesi臋ciny snopowej (decima ex agris, decima manipularis). Tylicki przekazuje j膮 burmistrzowi i rajcom miasta na potrzeby publiczne, z wy艂膮czeniem spod tej umowy grunt贸w w贸jtostwa ma艂ogoskiego, z kt贸rych nadal ma by膰 mu p艂acona. W zamian mieszczanie p艂aci膰 maj膮 prepozytowi lub mansjonarzom przez niego ustanowionym co roku 224 z艂ote, w pi臋ciu ratach: 24 z艂ote zabezpieczenia na 艣w. Jakuba Starszego (divi Jacobi) [25 lipca], 50 z艂otych na 艣w. Jedenastu tysi臋cy dziewic [21 pa藕dziernika], 50 z艂otych na 艣w. Nawr贸cenia 艣w. Paw艂a [25 stycznia], 50 z艂otych na 艣w. Wojciecha [23 kwietnia], 50 z艂otych na 艣w. Jakuba (sancti Jacobi) [22 czerwca]. Maj膮 w sprawach z umow膮 zwi膮zanych stawia膰 si臋 bez zw艂oki przed s膮dem grodzkim ch臋ci艅skim, lub zadwornym. W imieniu rajc贸w miasta umow臋 podpisali: Wawrzyniec Zgoda, rajca, Wojciech Micha艂ek, jeden z dwunastu m臋偶贸w, Krzysztof Porzozek. j. 艂ac. MK 133, k.493v.-494 Warszawa, na sejmie walnym, 8 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Przec艂awa Pieni膮偶ka na mie艣cie Grybowie (Grebow), w wojew贸dztwie krakowskim i rozszerza je na jego 偶on臋 Agnieszk臋 Myszkowsk膮. Prawo to Pieni膮偶ek otrzyma艂 od Zygmunta Augusta. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.494-494v. Warszawa, na sejmie walnym, 9 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza i偶 bracia: Jan, sekretarz kr贸lewski i Sebastian, jezuita, Skargowie, synowie zmar艂ego Stanis艂awa Czarnolasa, z艂o偶yli zeznanie przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia si臋 swoich praw do do d贸br ruchomych i nieruchomych w i pod miastem Gr贸jec (Grodziecz) na rzecz swego krewnego, Franciszka Skargi1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 W dokumencie Skargowie wyst臋puj膮 ju偶 jako szlachta, generosi, ich pochodzenie by艂o jednak plebejskie. J. Tazbir, Piotr Skarga, Warszawa 1983, s. 10, PSB, T.XXXVIII, s.43-44.

MK 133, k.494v.-495v. Warszawa, 10 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza lenne prawa Waltera Ebertha (in. Gberch, Eberck), zamieszka艂ego w powiecie laudo艅skim, do po艂owy haka (pulhaka) ziemi w powiecie laudo艅skim w Inflantach. Kr贸l przyj膮艂 w tej sprawie jego zeznanie i 艣wiadectwo rewizor贸w wys艂anych do zamk贸w nad D藕win膮 w Inflantach za czas贸w Stefana Batorego: Teodora Skumina [Tyszkiewicza]1, podskarbiego [ziemskiego] litewskiego i starosty bras艂awskiego, olkienickiego, a tak偶e Jerzego de Rozen, wydane w Laudon 11 lipca 1582 r. Po艣wiadczyli oni, 偶e ziemia ta pozostawa艂a w posiadaniu rodziny Ebertha ponad sto lat, nadana im przez arcybiskupa ryskiego Kaspra2, przywilej zagin膮艂 podczas najazdu moskiewskiego. Przed rewizorami 艣wiadczyli w tej sprawie Hanus Tesmer i Gerard Hirkin. Po odzyskaniu powiatu laudo艅skiego Eberth dosta艂 t臋 ziemi臋 ponownie w u偶ytkowanie od Dembi艅skiego3. j. 艂ac., j. pol. 1 Urz臋dnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego XIV – XVIII w. Spisy. Opr. H. Lulewicz i A. Rachuba, K贸rnik 1994, nr 1213 i s. 246. 2 Arcybiskup Kacper (Iasper) Linde, na arcybiskupstwie w latach 1509-1524, E. Mrowi艅ski, Monety Rygi, Warszawa 1986, s. 194. 3 Chodzi tu zapewne o Macieja Dembi艅skiego, p贸藕niejszego wojewod臋 wende艅skiego. Zob. PSB, T. V, s. 73.

MK 133, k.495v.-496v. Warszawa, b.d. stycze艅 1591 Zygmunt III potwierdza zeznanie Andrzeja Opali艅skiego, marsza艂ka wielkiego koronnego, starosty generalnego wielkopolskiego, 艣remskiego, le偶ajskiego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej o umowie z Janem Tarnowskim, podkanclerzym koronnym, prepozytem krakowskim, w艂oc艂awskim, 艂臋czyckim, zawartej w Warszawie, 23 stycznia 1591 r. Wadium w sprawie wynosi 4000 z艂otych, nale偶y ona do s膮du grodzkiego 艂臋czyckiego albo sieradzkiego.Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k.496v.-498v. Warszawa, na sejmie walnym, 12 stycznia 1591 Zygmunt III nobilituje Wojciecha Wnuka, pochodz膮cego z Solca, w ziemi sandomierskiej, powiecie radomskim. Zostaje mu nadane nazwisko S艂owie艅ski. Zosta艂 przyj臋ty do herbu Jelita przez Jana Zamoyskiego1. W senacie mow臋 w sprawie wyg艂osi艂 biskup przemyski Wawrzyniec Go艣licki herbu Grzyma艂a. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1 Wnuk, rajca sandomierski, by艂 zarz膮dc膮 d贸br i dochod贸w kanclerza. Zob. A.Tarnawski Dzia艂alno艣膰 gospodarcza…, s. 123, A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 127, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.44.

MK 133, k.498v.-499v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 stycznia 1591 Zygmunt III nobilituje Jana, Piotra, Paw艂a i Zuzann臋 Stoje艅skich. Jan, pisarz grodzki halicki, odznaczy艂 si臋 w walkach z Tatarami, w oddziale jazdy Stanis艂awa W艂odka z Hermanowa, wojewody be艂skiego. Pawe艂 walczy艂 pod Byczyn膮. Ojciec przyby艂 z Francji, by艂 cz艂onkiem tamtejszego parlamentu. Matk膮 by艂a Ma艂gorzata Czarnowska z Czarnowa. Otrzymuj膮 herb Kotwica odmieniony. j. 艂ac. 1 Druk nobilitacji w: Materya艂y do dziej贸w pi艣miennictwa polskiego i biografii pisarz贸w polskich. Zebra艂 Teodor Wierzbowski, T. I, Warszawa 1900, s. 295. Zob. te偶 A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 113, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s.44.

MK 133, k.499v.-500v. Warszawa, na sejmie walnym, b.d. stycze艅 1591 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na podwy偶szenie c艂a mostowego we wsi Hermanowice. Przedstawiona zosta艂a kr贸lowi pro艣ba w tej sprawie w imieniu w艂a艣ciciela wsi Hieronima Hermanowskiego, kt贸ry ponosi wielki koszty budowania grobli w bagnistych miejscach. Rewizorzy w osobach: podkomorzego, chor膮偶ego i wojskiego, urz臋dnik贸w przemyskich, sprawdzili stan przeprawy. Spraw臋 w imieniu pos艂贸w przedstawi艂 kr贸lowi Rafa艂 Streptowski. Op艂aty ustalono: od wozu p贸艂 grosza, od konia, wo艂u, krowy prowadzonych na sprzeda偶 sze艣膰 ma艂ych oboli [denar贸w], od mniejszych zwierz膮t trzy obole. j. 艂ac. MK 133, k.500v.-502v. Warszawa, na sejmie walnym, [13 grudnia] 1590 Zygmunt III potwierdza statut cechu krawieckiego miasta Biecza przed艂o偶ony w imieniu cechmistrz贸w i starszych: Jana Kowalowskiego, Wojciecha Znojka, Szymona Dulka, Adama Foltynowicza, Szymona Cygnara, Jerzego Jureckiego1. Zawiera on m.in. zasady egzaminu mistrzowskiego, wyboru cechmistrza, przyjmowania uczni贸w. 1 Statut ten zosta艂 streszczony w pracy Materya艂y do historii miasta Biecza, opr. F. Bujak, Krak贸w 1914 s. 139-141, na podstawie przywileju oryginalnego, przechowywanego w Archiwum Pa艅stwowym w Krakowie, w streszczeniu nie podano jednak nazwisk cechmistrz贸w i starszych.

MK 133, k.502v.-503 Warszawa, 18 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza, 偶e Stanis艂aw 呕贸艂kiewski, kasztelan lwowski, starosta hrubieszowski, ka艂uski, z艂o偶y艂 zeznanie przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej o umowie w sprawie po偶yczki zawartej ze Stanis艂awem Krasickim1, obo藕nym koronnym, w Warszawie 18 stycznia 1591 r. Wadium wynosi 40 000 z艂otych. W艂a艣ciwy w sprawie jest s膮d grodzki lwowski lub przemyski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XV, s. 158-159.

MK 133, k.503-503v. Krak贸w, 9 maja 1591 Zygmunt III potwierdza zeznanie Krzysztofa D艂uskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej, i偶 Jan Ostror贸g, podczaszy koronny, sp艂aci艂 w ca艂o艣ci 4 000 z艂otych, zgodnie z zapisem w ksi臋gach grodzkich krasnostawskich z dnia 25 marca. j. 艂ac. MK 133, k.503v.-504 Krak贸w, 8 maja 1591 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na odst膮pienie przez Jakuba Or艂owskiego do偶ywocia na wsi 艁膮kie (Lakie), w ziemi dobrzy艅skiej, Miko艂ajowi Or艂owskiemu, swojemu bratankowi. Potr膮cona ma by膰 录 sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.504-507 Warszawa, na sejmie walnym, 2 stycznia 1591 Zygmunt III nobilituje Dawida, Jana i Tomasza Hilchen贸w1. Dawid zas艂u偶y艂 si臋 w s艂u偶bie u kanclerza Zamoyskiego, sprawowa艂 urz膮d syndyka w Rydze, Jan by艂 doktorem filozofii i medycyny. Hilchenowie zostali adoptowani do herbu Jelita przez Jana Zamoyskiego. Ich matk膮 by艂a Katarzyna Kalb, szlachcianka z Rygi. W sprawie 艣wiadczyli: Seweryn Boner, Jan Zamoyski, Lew Sapieha2. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 54, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s.43, PSB, T. IX, s. 513. 2 PSB, T. XXXV,s.84-104.

MK 133, k.507v.-509v. Warszawa, 18 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Szymona Szymonowica, poet臋1. Otrzyma艂 herb Ko艣ciesza odmieniony, na cze艣膰 patrona Jana Zamoyskiego i nazwisko Bendo艅ski2. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 117, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.43 2 Zob. te偶 dok. 248.

MK 133, k.510-512 Warszawa, 12 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana Wi艣niewskiego, magistra sztuk wyzwolonych i doktora filozofii, sekretarza Janusza Ostrogskiego, wojewody wo艂y艅skiego. Wi艣niewski urodzi艂 si臋 w Krakowie, studiowa艂 na Akademii Krakowskiej. S艂u偶y艂 Stanis艂awowi Soko艂owskiemu (Socolovius), teologowi, potem Andrzejowi T臋czy艅skiemu, wojewodzie krakowskiemu. Zas艂u偶y艂 si臋 w walkach z Tatarami pod Tarnopolem i Zbara偶em. Otrzyma艂 herb Ostrogskich zwany Baklay.Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 126, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 41.

MK 133, k.512-513v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III wydaje nowy przywilej nobilitacji Adamowi Sieroszewskiemu1. 1 Ten sam przywilej zamieszczony na k. 442v.-444, zob. nr 221.

MK 133, k.513v.-514 Warszawa, na sejmie walnym, 31 grudnia 1590 Zygmunt III pozwala Miko艂ajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu, staro艣cie generalnemu krakowskiemu, lanckoro艅skiemu, boles艂awskiemu, na odst膮pienie synowi Janowi, do偶ywocia na dzier偶awie boles艂awskiej i po艂owie wsi Bia艂a, a tak偶e na m艂ynie w wojew贸dztwie sieradzkim, wykupionym od spadkobierc贸w szlachcica Gi偶yckiego. Zrzeczenie mo偶e nast膮pi膰 przed dowolnymi ksi臋gami wierzytelnymi. Miko艂aj uzyska艂 te prawa od kr贸la Stefana Batorego. j. 艂ac. MK 133, k.514-515 Warszawa, 12 wrze艣nia 1592 Zygmunt III nadaje Bazylemu Deszkowskiemu w do偶ywocie dobra 呕ynowice, w powiecie kamienieckim [podolskim]. Bazyli zas艂u偶y艂 si臋 walcz膮c 20 lat z Tatarami, 呕ynowice trzyma艂 zmar艂y niedawno Maciej Garbowski. W sprawie Deszkowskiego 艣wiadczy艂 Stanis艂aw 呕贸艂kiewski, kasztelan lwowski i hetman polny. j. 艂ac. MK 133, k.515-515v. Warszawa, na sejmie walnym, 14 wrze艣nia 1592 Zygmunt III ustanawia cztery jarmarki w mie艣cie Kruszwicy, w ziemi kujawskiej: w pierwsz膮 niedziel臋 po niedzieli Przewodniej, w 艣wi臋to Piotra i Paw艂a Aposto艂贸w [29 czerwca], w 艣wi臋to przeniesienia 艣w. Stanis艂awa na jesieni [27 wrze艣nia], na 艣w. Klemensa [23 listopada]. Targi odbywa膰 powinny si臋 w soboty. j. 艂ac. MK 133, k.515v.-516 Warszawa, na sejmie walnym, 18 wrze艣nia 1592 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Wolickiemu, pod偶upnikowi kotowskiemu, na odst膮pienie u偶ytkowania warzelni soli w 偶upach kotowskich, synowi Krzysztofowi Wolickiemu. Miko艂aj zas艂u偶y艂 si臋 wykorzystuj膮c solank臋 zwan膮 surowic膮 do produkcji soli. Prawo warzenia dosta艂 od Stanis艂awa Herburta, kasztelana lwowskiego1, 偶upnika ruskiego, za zgod膮 kr贸la Stefana Batorego. j. 艂ac. 1 PSB, T. IX, 450-453.

MK 133, k.516-516v. Warszawa, 21 wrze艣nia 1592 Zygmunt III potwierdza sprzeda偶 m艂yna we wsi Porzecze, jednak bez uznania zapisu sum, poza tymi, kt贸re zosta艂y na m艂yn zapisane zgodnie z prawem. Bez wiedzy poprzedniego w艂adcy m艂yn sprzeda艂 Piotr Borz臋cki, dzier偶awca wsi, m艂ynarzowi Fedkowi, 艣wiekrowi Macieja. Kr贸l potwierdza do偶ywocie na tym m艂ynie, czyli na trzeciej cz臋艣ci z jego dochodu, przys艂uguj膮ce temu偶 Maciejowi, m艂ynarzowi. j. 艂ac. MK 133, k.516v.-517v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 wrze艣nia 1592 Zygmunt III potwierdza kontrakt sprzeda偶y dw贸ch w艂贸k ziemi przez Jana, so艂tysa bzowskiego i jego 偶on臋 Katarzyn臋, Paw艂owi Siudajowi, so艂tysowi i karczmarzowi zaj膮czkowskiemu. Akt podany zosta艂 do ksi膮g kancelarii w postaci wypisu z akt grodzkich grudzi膮dzkich, kontrakt spisany zosta艂 w grodzie grudzi膮dzkim 15 sierpnia 1590 r., zgod臋 na sprzeda偶 wyrazi艂 Jan Zborowski z Rytwian, kasztelan gnie藕nie艅ski i starosta odolanowski, grudzi膮dzki, wo艂pie艅ski, kieski. Sprzedane zosta艂y dwie w艂贸ki che艂mi艅skie ziemi, z 艂膮kami i zagrodami w Bzowie, przynale偶ne do so艂ectwa bzowskiego za sum臋 200 z艂otych. Siudaj mo偶e na tej ziemi budowa膰, mo偶e j膮 sprzedawa膰, darowa膰. Jest wolny od powinno艣ci z tych w艂贸k wobec zamku grudzi膮dzkiego. Pos艂ugi te ma 艣wiadczy膰 nadal so艂tys bzowski z 偶on膮 z p贸艂czwartej w艂贸ki, jaka mu pozosta艂a. j. 艂ac., j. pol. MK 133, k.517v.-519 Warszawa, na sejmie walnym, 15 wrze艣nia 1592 Zygmunt III potwierdza i powtarza ordynacj臋 prac poddanych we wsi Zaj膮czk贸w. Dokument, datowany Zaj膮czkowo, 10 kwietnia 1591 r., wyda艂 Reinhold Heidenstein, sekretarz kr贸lewski, dzier偶awca zaj膮czkowski i muntowski1. j. 艂ac., j. pol. 1 Druk w: Materya艂y do dziej贸w pi艣miennictwa polskiego…, Warszawa 1900, T. I, s. 298.

MK 133, k.519-519v. Warszawa, na sejmie walnym, 20 wrze艣nia 1592 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie Walentemu Lipskiemu i jego 偶onie El偶biecie, c贸rce Jana Doleckiego, wie艣 T臋czynek, zwan膮 Przystanie (Przystan), w starostwie be艂skim. Lipski odznaczy艂 si臋 w wyprawach Stefana Batorego, walczy艂 przeciw wojskom Maksymiliana pod Krakowem i Byczyn膮, potem nale偶a艂 do oddzia艂贸w stoj膮cych na stra偶y wojew贸dztwa ruskiego (in militia Russica versatus). W jego sprawie 艣wiadczy艂 Jan Zamoyski, zgodzi艂 si臋 on te偶 jako starosta be艂ski na to do偶ywocie. j. 艂ac. MK 133, k.519v.-520v. Warszawa, na sejmie walnym, 20 wrze艣nia 1592 Zygmunt III zgadza si臋 na odst膮pienie przez Andrzeja Czermi艅skiego w ci膮gu trzech lat do偶ywocia na wsi Jeziorowice, w ziemi krakowskiej, Andrzejowi Potockiemu i jego 偶onie Zofii, c贸rce Czermi艅skiego. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k.520v.-521 Warszawa, b.d. pa藕dziernik 1592 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu, generalnemu staro艣cie krakowskiemu, lanckoro艅skiemu, na wykup wszystkich so艂ectw i w贸jtostw starostwa lanckoro艅skiego z r膮k obecnych posiadaczy i od innych os贸b, maj膮cych do tych so艂ectw jakie艣 prawa. j. 艂ac. MK 133, k.521-521v. Warszawa, 11 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza Samuelowi 艁askiemu1 i jego 偶onie Zofii Kizink贸wnej (Kniszikowna), do偶ywocie na so艂ectwie we wsi Jankowice, w Prusach, w powiecie rogozi艅skim2, odkupionym od Paw艂a, Jakuba i Macieja Kostk贸w de Stangenberk. Samuel zas艂u偶y艂 si臋 za panowania Stefana Batorego i Zygmunta III. j. 艂ac. 1 PSB, T. XVIII, s. 250-253. 2 Zob. dok. nr 224.

MK 133, k.522-522v. Warszawa, na sejmie walnym, 3 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nadaje ponownie prawo wykupienia w贸jtostw i so艂ectw w starostwie przemyskim Tomaszowi Drohojowskiemu, referendarzowi koronnemu, staro艣cie przemyskiemu, i trzymania ich w do偶ywocie, kt贸re Drohojowski uzyska艂 ju偶 od poprzedniego w艂adcy. j. 艂ac. MK 133, k.522v.-523 Warszawa, na sejmie walnym, 4 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza i powtarza sw贸j przywilej (inseritur privilegium), wydany w Krakowie, 27 stycznia 1588 r., na sejmie koronacyjnym, kt贸rym nada艂 Jerzemu Schenkingowi prawem lennym dobra Ecks1 (Auxen) ko艂o Dorpatu, w Inflantach. Przypad艂y one skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka po wygas艂ym rodzie Uexk眉ll (Uxkel). Schenking zas艂u偶y艂 si臋 w czasie wypraw moskiewskich, obl臋偶enia Krakowa i pod Byczyn膮, wstawia艂 si臋 za nim Jan Zamoyski. Do d贸br tych nale偶膮 wsie: Saskul, Vichter, Ulmecz (lub Ulmeoz), Ojak眉la (Oyakula), Haierkula, Lontskowella, Lauk眉ll (Launekulla)2. Nadanie obejmuje wszystkie przynale偶no艣ci, czynsze, szarwarki. j. 艂ac. 1 BHO I, s.58. 2 BHO I, s. 292, 405.

MK 133, k.523v.-524 Warszawa, na sejmie walnym, 5 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza 9 z艂otych jako wysoko艣膰 czynszu rocznego odkupu (census annui reemptionalis-widerkaw) na dobrach dziedzicznych w ziemi dobrzy艅skiej. Ma je p艂aci膰 Jan Wielicki, dziekan sandomierski, kap艂anom parafii we wsi Wielgie Stare (Wielgiestare). j. 艂ac. MK 133, k.524-524v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Miko艂aja Mirzewskiego na wsi Tarnowo (Tarnowa), w wojew贸dztwie pozna艅skim, na 偶on臋 Mirzewskiego, Dorot臋 Ro偶nowsk膮. j. 艂ac. MK 133, k.524v.-525v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III wyst臋puj膮c jako najwy偶szy patron i opiekun d贸br ko艣cielnych, zgadza si臋, by opat koprzywnicki odda艂 dzier偶aw臋 wsi Krobielice (Krobilowicze) Janowi Komornickiemu i 偶onie tego偶 Annie. Wie艣 ta by艂a za艂o偶ona przez ojca Jana. Dokument w tej sprawie wydali opat Miko艂aj Lubaracki i przeor Szymon Turski, w klasztorze koprzywnickim, [11 marca] 1585 r. ( feria secunda post Dominicam Invocavit). Czynsz roczny ustalono na dwadzie艣cia grzywien. Poniewa偶 偶yje matka Jana maj膮ca prawo do dzier偶awy, ust膮pienie jej ma si臋 odby膰 przez ugod臋. Po 艣mierci dzier偶awc贸w dobra wr贸c膮 do opactwa. j. 艂ac. MK 133, k.525v.-528 Warszawa, na sejmie walnym, 12 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nobilituje braci Kaspra i Bart艂omieja Wolskich1. Kasper uczy艂 si臋 wojskowego rzemios艂a na Podolu, walczy艂 pod Pskowem i Pieczaros2. Bart艂omiej uczestniczy艂 w wojnach moskiewskich, inflanckich, na Podolu. Obaj zostali adoptowani do herbu Lubicz przez krewnych matki: Walentego Or艂owskiego, cze艣nika ziemi dobrzy艅skiej3, oraz Jana Wielickiego. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 128, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.45. 2Zapewne chodzi o monastyr Peczerski (Pieczary), atakowany przez wojska Stefana Batorego w 1581 r. 3Wg Urz臋dnicy kujawscy i dobrzy艅scy XVI-XVIII wieku, Spisy…, nr 1410, Or艂owski wyst臋puje jako cze艣nik tylko do r. 1587 – widocznie trzyma艂 ten urz膮d jeszcze i w latach p贸藕niejszych.

MK 133, k.528-529 Warszawa, na sejmie walnym, 12 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nobilituje Jana, Mateusza i Stanis艂awa Rudzkich, kt贸rych matk膮 by艂a szlachcianka1. Mateusz odznaczy艂 si臋 jako 偶o艂nierz na W臋grzech i Podolu. Bracia zostali przyj臋ci do herbu Rola przez Hieronima Bieli艅skiego (in. Bili艅skiego), s臋dziego ziemskiego brzeskiego i Miko艂aja Bieli艅skiego (in. Bili艅skiego), wojskiego kruszwickiego. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 104, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.45-46.

MK 133, k.529-530v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nobilituje Marcina, Andrzeja, Jana i Wojciecha P艂odzi艅skich1. Marcin zas艂u偶y艂 si臋 na s艂u偶bach u podskarbiego Jacka M艂odziejowskiego, podczas wojen moskiewskich, broni艂 Kalisza przed oddzia艂ami Maksymiliana, bra艂 udzia艂 w legacji do Piotra, wojewody mo艂dawskiego. Pozostali bracia brali udzia艂 w wojnach moskiewskich, w obronie Krakowa i w bitwie pod Byczyn膮. Ich ojcem by艂 Stanis艂aw, mieszczanin z Koprzywnicy (Pokrzywnicy), matk膮 Anna D艂uska. Zostali przyj臋ci do herbu Rawicz przez jej krewnych. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.94, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.46.

MK 133, k.530v.-532 Warszawa, na sejmie walnym, 15 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nobilituje 艁ukasza Sowi艅skiego, urodzonego w Boles艂awcu1. Sowi艅ski studiowa艂 w Krakowie, by艂 uczonym erudyt膮, domownikiem Stanis艂awa S艂upeckiego2, kasztelana lubelskiego. Bra艂 udzia艂 w wyprawach przeciwko Tatarom, w poselstwach do Turcji i Niemiec. Zosta艂 adoptowany do herbu Rawicz przez Zbigniewa S艂upeckiego, syna Stanis艂awa. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 111, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.46. 2 PSB, T.XXXIX, s.115-119.

MK 133, k.532-533 Warszawa, na sejmie walnym, 15 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III przyznaje mieszczanom kamienieckim narodowo艣ci ruskiej prawo do apelacji do Trybuna艂u Koronnego (Tribunal Regium)1 w sprawach ich dotycz膮cych, z pomini臋ciem s膮du staro艣ci艅skiego i innych po艣rednich instancji. Uprawnienia takie przys艂uguj膮 ju偶 mieszczanom polskim i ormia艅skim Kamie艅ca. Jan Potocki, starosta kamieniecki, ust膮pi艂 w tej sprawie ze swoich prerogatyw. j. 艂ac. 1 Zasadniczo najwy偶sz膮 instancj膮 dla miast by艂 s膮d asesorski, czasem jednak sejm kierowa艂 mniej istotne sprawy do rozs膮dzenia przez Trybuna艂 Koronny. M. Wo藕niakowa, S膮d asesorski koronny (1537-1795), Warszawa 1990, s. 66.

MK 133, k.533-533v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza i powtarza (vidimus) przywilej W艂adys艂awa Jagie艂艂y, wydany we Lwowie, [15 pa藕dziernika] (ipso die s. Hedvigis) 1419 r., opatrzony piecz臋ci膮 kancelarii mniejszej koronnej, nadaj膮cy Szymonowi Kopiczy艅skiemu (Kopiczinski) prawo zasadzenia wsi Hady艅kowce (Hadinkowicze), na pustkowiu o tej nazwie w powiecie trembowelskim, nad rzek膮 Sarnek. Z powodu za艂o偶enia wsi Kopiczy艅skiemu i jego spadkobiercom zapisanych zostaje na Hady艅kowcach 40 grzywien polskich, na jedn膮 grzywn臋 licz膮c 48 groszy1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Druk: Zbi贸r dokument贸w ma艂opolskich, wyd. I. Su艂kowska-Kura艣 i S. Kura艣, Wroc艂aw 1975, Cz. VII, s. 38-39, nr 1886.

MK 133, k.533v.-534 Warszawa, 16 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III pozwala Micha艂owi Soko艂owskiemu, staro艣cie brzeskiemu, rogozi艅skiemu, na wykup so艂ectwa we wsi Tarnowo (Tarnowicze), w starostwie rogozi艅skim, oraz sum na nim zapisanych. Wykupi膰 mo偶e je z r膮k spadkobierc贸w Wojciecha, ostatniego w艂a艣ciciela. Soko艂owski uzyskuje te偶 do偶ywocie na tym so艂ectwie. j. 艂ac. MK 133, k. 534-535 Warszawa, na sejmie walnym, 16 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza i powtarza dokument Micha艂a Soko艂owskiego, starosty brzeskiego, wydany w Brze艣ciu 9 pa藕dziernika 1592 r. Starosta da艂 w nim Adamowi Sieroszewskiemu w do偶ywocie cztery w艂贸ki ziemi pustej we wsi K艂obia, w starostwie brzeskim. j. 艂ac., j. pol. MK 133, k. 535-535v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nadaje prawem lennym Dawidowi Hilchenowi, syndykowi ryskiemu, osiem hak贸w ziemi (unci) w powiecie berso艅skim, w Inflantach, kt贸re przypad艂y skarbowi prawem kaduka. Hilchen utraci艂 dziedziczne dobra 偶ony w okolicach Narwy. Maciej Leniek, starosta Nowogr贸dka [Inflanckiego], zarz膮dca inflancki mia艂 mu wynagrodzi膰 strat臋 na rozkaz kr贸la, wydany w Grodnie 22 grudnia 1588 r. j. 艂ac. MK 133, k. 536-536v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III pozwala rajcom wi艣lickim zawrze膰 umow臋 z Janem Workowiczem, o m艂ynie przy szpitalu nad Nid膮. Uprzednio m艂yn ten dzier偶awi艂 zmar艂y Stanis艂aw Niewrza艂kowicz, mieszczanin wi艣licki. M艂yn wr贸ci膰 mo偶e w przysz艂o艣ci do dyspozycji kr贸lewskiej, po sp艂aceniu sum na nim zapisanych. j. 艂ac. MK 133, k. 536v.-537 Warszawa, na sejmie walnym, 11 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III odnawia i potwierdza pozwolenie dla Barnaby Treuga na budow臋 publicznej gospody z prawem warzenia i wyszynku piwa we wsi Katzenhause1 na 呕u艂awie Ma艂ej. Zgoda zosta艂a udzielona przez Jana Kostk臋2 ze Stangenberku, wojewod臋 sandomierskiego, ekonoma malborskiego, starost臋 tczewskiego, puckiego i potwierdzona przez Stefana Batorego. Pozwolenie zosta艂o wydane na wz贸r podobnych zezwole艅, wystawionych przez poprzednich w艂adc贸w, dla mieszka艅ca wsi Mondoff3 i drugiego ze wsi Schenau4 na 呕u艂awie Wielkiej. Treuga mo偶e warzy膰 piwo i sprzedawa膰, bez 偶adnych przeszk贸d. j. 艂ac. 1 In. Kacenas, dzi艣 Kaczy Nos, 卢r贸d艂a do dziej贸w ekonomii malborskiej…, T. III, s. 68,74,130. 2 Jan Kostka zmar艂 w 1581 r., PSB, T. XIV, s. 345-348. 3 Muntowy, Montowy, dzi艣 M膮towy Wielkie, 卢r贸d艂a do dziej贸w ekonomii malborskiej…, T. III, s. 50,84,88,132. 4 Szonowo dzi艣 Kra艣niewo, 卢r贸d艂a do dziej贸w ekonomii malborskiej…, T. III, s. 49,111,113,116,131.

MK 133, k.537-538 Warszawa, na sejmie walnym, 14 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza pozwolenie dla Macieja Janthy na zbudowanie karczmy w starostwie ko艣cierzy艅skim. Okazany zosta艂 dokument w tej sprawie Krzysztofa Kostki, wojewody pomorskiego, starosty golubskiego, ko艣cierzy艅skiego, dan w Ko艣cierzynie 22 lipca 1585 r. Karczma powsta膰 ma na gruncie starostwa. Oznaczone zostaj膮 granice nadanego terenu, od rzeki 呕贸艂enki (Zolnow), od miejsca gdzie stoi g艂贸wny kopiec rozgraniczaj膮cy starostwo ko艣cierzy艅skie i mirachowskie, do drogi bytowskiej, stamt膮d do drogi na Lipusz, tak jak postawiono kopce, do wzg贸rza ko艂o brzegu rzeki 呕贸艂enki, kieruj膮c si臋 z powrotem kopcami granicznymi1. Czynsz roczny ustalony zostaje na pi臋膰 grzywien pruskich, p艂atnych na 艣w. Marcina do starostwa ko艣cierzy艅skiego. Jantha ma prawo warzenia piwa, jednak tylko na potrzeby karczmy. J臋czmie艅 na mielenie ma wozi膰 tylko do m艂yna ko艣cierzy艅skiego. Ma prawo 艂owi膰 ryby sieciami zwanymi klepy, albo innymi, ma艂ymi, na swoje potrzeby, w jeziorze Sumino. Karczm膮 mo偶e dysponowa膰 za zgod膮 kr贸la. Prawa w艂asno艣ci rozszerzone zostaj膮 na 偶on臋 Janthy, Agnieszk臋. j. 艂ac. 1 Opis tego, lub przyleg艂ego terenu w r. 1694. zob. Inwentarze starostw puckiego i ko艣cierskiego z XVII w., wyd. G. Labuda, Toru艅 1954, s. 175 nr 29.

MK 133, k. 538v. Warszawa, 19 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III nadaje Piotrowi Kruczkowicowi w贸jtostwo miasta Knyszyna w do偶ywocie. Poprzednim dzier偶awc膮 by艂 zmar艂y plebejusz Marcin 呕ydek (Zidek)1. Kruczkowica popiera艂 Jan Zamoyski. j. 艂ac. 1 Zidek wyst臋puje w tym dok. tylko jako famatus – por. dok. 148.

MK 133, k. 538v.-539v. Warszawa, 21 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza i偶 Jan Ostror贸g, podczaszy koronny, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zaci膮gni臋cie d艂ugu u Jana Gajewskiego z B艂ociszewa, s臋dziego ziemskiego pozna艅skiego. D艂ug zapisany zostaje na dobrach dziedzicznych Ostroroga i ma by膰 sp艂acony przed aktami grodzkimi pozna艅skimi na najbli偶sze 艣wi臋to Obrzezania Pa艅skiego. Wadium ustalono na 2000 z艂otych. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 539v.-542v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 wrze艣nia 1592 j. 艂ac., j. niem. 1 Cz臋艣膰 niemiecka tekstu zapisana jest w艂asnor臋cznym pismem Reinholda Heidensteina, o czym 艣wiadczy dopisek Manu propria na ko艅cu tej cz臋艣ci, po nazwisku Heidenstein.

MK 133, k. 542v.-544v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 pa藕dziernika 1592 Zygmunt III potwierdza i powtarza przywilej Jerzego Fryderyka [Hohenzollerna], margrabiego brandenburskiego, ksi臋cia i kuratora w Prusach, dan w Kr贸lewcu 22 marca 1584 r., w kt贸rym ten nada艂 Sebastianowi a Partein wsie Littschen, Schadau1 (Schadow) i Mundtmansdorff2 w powiatach Riesenburg [Prabuty] i Mariewerder [Kwidzy艅] prawem lennym. Dobra te przypad艂y sto艂owi ksi膮偶臋cemu prawem kaduka. j. 艂ac., j. niem. 1 Dzi艣 Licze i Szadowo, S. Rospond, S艂ownik nazw geograficznych Polski zachodniej i p贸艂nocnej, cz. I, Wroc艂aw 1951, s. 161, 682. 2 Niezidentyfikowano.

MK 133, k. 545 Warszawa, na sejmie walnym, 5 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Chwaliszowskiemu na wykup so艂ectwa we wsi Bucholz w starostwie cz艂uchowskim z r膮k obecnych posiadaczy. j. 艂ac. MK 133, k. 545-545v. Warszawa, na sejmie walnym, 7 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Wojciechowi Zalewskiemu, skrybie kancelarii koronnej, na wykup z r膮k obecnych posiadaczy so艂ectwa z przynale偶no艣ciami we wsi Krasowice, w wojew贸dztwie kaliskim, w starostwie grabowieckim1. Mo偶e wykupi膰 zapisane sumy, a je艣li ich nie by艂o, to wykup nast膮pi wed艂ug kwoty ustalonej przez komisarzy, jednak nieco podwy偶szonej. j. 艂ac. 1 Wg Lustracji wojew贸dztw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565. Indeksy do cz. I i II, opr. Cz. Ohryzko-W艂odarska, A. Tomczak i M. Wo藕niakowa, Bydgoszcz 1964, s. 39, Kraszowice po艂o偶one by艂y w starostwie grabowieckim, powiecie ostrzeszowskim wojew贸dztwa sieradzkiego.

MK 133, k. 545v.-546 Warszawa, 10 maja 1593 Zygmunt III potwierdza Barbarze Prowan贸wnej i jej m臋偶owi Andrzejowi Samuelowi Dembi艅skiemu do偶ywocie na zamku i mie艣cie B臋dzinie z przynale偶nymi wsiami: Szczakow膮 (Szczukow), po艂ow膮 Ci臋偶kowic (Bieskowicz) i D艂ugoszyna w ziemi krakowskiej. Doradcy poinformowali kr贸la o zastawie w starych sumach na tych dobrach ( modo obligatorio in summa antiqua), kt贸re Barbara trzyma po 艣mierci rodzic贸w i brata. Ojciec Barbary Prosper1 by艂 tak偶e ich dzier偶awc膮. Potr膮cona ma by膰 录 ze starych sum na B臋dzinie zapisanych. j. 艂ac. 1 Prospero Provana (zm. 1584), PSB, T. XXVIII, s. 526-529.

MK 133, k. 546-546v. Warszawa, 12 maja 1593 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Jakuba 艁ysakowskiego na wsi Nowiczy, w powiecie halickim, na Katarzyn臋 呕uli艅sk膮, jego 偶on臋. Jakub otrzyma艂 prawa do wsi od Stefana Batorego, kt贸remu s艂u偶y艂 jako dworzanin i 偶o艂nierz. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 546v.-547 Warszawa, na sejmie walnym, 12 maja 1593 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Szafra艅cowi z Pieskowej Ska艂y, wojskiemu krakowskiemu i dzier偶awcy wolbromskiemu, oraz jego 偶onie Annie z Dembian, dzier偶aw臋 wolbromsk膮 w do偶ywocie. Stanis艂aw otrzyma艂 t臋 dzier偶aw臋 z w贸jtostwem, zwi膮zan膮 z zapisem pewnych sum, od Stefana Batorego, kt贸remu s艂u偶y艂 jako 偶o艂nierz, jednak bez praw do偶ywotnich,. j. 艂ac. MK 133, k. 547-547v. Warszawa, b. d. maj1 1593 Zygmunt III nadaje Gabrielowi, hrabiemu z T臋czyna (comitis a Thenczin), dzier偶aw臋 U艣cieczko (Usczie), w do偶ywocie po ojcu, Andrzeju T臋czy艅skim, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 za panowania Stefana Batorego i uzyska艂 zgod臋 na tak膮 cesj臋. Dzier偶awa obejmie miasto U艣cieczko, wsie i folwarki: Bi艂艂o艂uja (Bieloloy), Krasnostawce, Wo艂owo, Brost贸w, Toporowce, ze wsiami ostatnio za艂o偶onymi jak Nizniatka, Kossa, Ostrowole2. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na dat臋. 2 Por. Sumariusz Metryki Koronnej, T. I, dok. nr 120. U艣cieczko le偶a艂o w ziemi halickiej, przynale偶a艂o do starostwa czerwonogrodzkiego SGKP, T. XII, s. 835

MK 133, k. 547v.-548 Warszawa, 15 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Andrzejowi Mokronowskiemu (Mokronoski), skrybie kancelarii koronnej, na wykup w贸jtostwa miasta Mosina i sum na nim zapisanych, z r膮k obecnych posiadaczy. j. 艂ac. MK 133, k. 548-548v. Warszawa, 15 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Wojciechowi Zaleskiemu, wojskiemu 艂臋czyckiemu, i Barbarze Wr贸blewskiej, jego 偶onie, na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Lubino (Lubien) z so艂ectwem oraz so艂ectwa wsi Orla (Orlie), Remigianowi Wolskiemu, synowi Miko艂aja, 艂owczego ziemi sieradzkiej1. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Miko艂aj Wolski lub Zaleski, 艂owczy sieradzki, zob. dok nr 331 i Urz臋dnicy wojew贸dztw 艂臋czyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy…, nr 1062 i 1063.

MK 133, k. 548v. Warszawa, 21 maja 1593 Zygmunt III potwierdza przydzielenie Piotrowi Grabowskiemu1 ko艣cio艂a parafialnego w Parnawie. Dokona艂 go Otto Schenking2, biskup wende艅ski, obsadzaj膮c probostwo po 艣mierci Jerzego Coppy, nie czekaj膮c na prezentacj臋 kr贸lewsk膮. Biskup chcia艂 w ten spos贸b zapewni膰 pos艂ugi religijne mieszczanom. j. 艂ac. 1 PSB, T. VIII, s. 507. 2 PSB, T. XXXV, s.447-450.

MK 133, k. 548v.-549 Warszawa, na sejmie walnym, 22 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Janowi Pieni膮偶kowi i jego 偶onie Dorocie K艂odnickiej na odst膮pienie praw do w贸jtostwa stobnickiego bratu Jana, Krzysztofowi Pieni膮偶kowi i jego 偶onie Zofii K艂odnickiej. j. 艂ac. MK 133, k. 549-549v. Warszawa, na sejmie walnym, 23 maja 1593 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie na wsi Kryniczany i na dworze w mie艣cie Smotrycz, na Ann臋 Dembsk膮 Wilkowsk膮, 偶on臋 Miko艂aja Wilkowskiego, rotmistrza. Wilkowski otrzyma艂 nadanie od Stefana Batorego. j. 艂ac. MK 133, k. 549v.-550 Warszawa, na sejmie walnym, 22 maja 1593 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie na so艂ectwach we wsiach Rzepiennik Dolny i G贸rny na Barbar臋 Wierzbieczank臋 Wojnarowsk膮, 偶on臋 Jana Wojnarowskiego, kt贸ry wcze艣niej uzyska艂 do偶ywocie na te wsie. j. 艂ac. MK 133, k. 550-550v. Warszawa, na sejmie walnym, 24 maja 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Marka Sobieskiego, chor膮偶ego koronnego, dzier偶awc臋 d贸br Swiniuchy, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej o zapisaniu 1000 z艂otych na dobrach dziedzicznych Pilaszkowice. Zapis ten przeznaczony jest na posag Zuzanny i Maryny Kochanowskich, niezam臋偶nych c贸rek zmar艂ego Andrzeja Kochanowskiego z Baryczy1. Ka偶dej przys艂uguje 500 z艂otych wyp艂aconych i odnotowanych w urz臋dzie grodzkim lubelskim w ci膮gu p贸艂 roku po wydaniu za m膮偶. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Andrzej Kochanowski, poeta, t艂umacz Eneidy, PSB, T. XIII, s. 179 – 180.

MK 133, k. 550v.-551 Warszawa, 25 maja 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Marka Sobieskiego, chor膮偶ego koronnego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej o zawarciu umowy z Janem Swoszowskim, pisarzem ziemskim lwowskim, w Warszawie 25 maja 1593 r. W艂a艣ciwy w sprawie jest s膮d grodzki lubelski, wadium wynosi 3 000 z艂otych. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 551-551v. Warszawa, na sejmie walnym, 25 maja 1593 Zygmunt III udziela zgody Wojciechowi Zaleskiemu, wojskiemu 艂臋czyckiemu, na odst膮pienie do偶ywocia na wsi Krzesz贸wko 艢rzednie (Krzessowek) w starostwie 艂臋czyckim, Miko艂ajowi Zaleskiemu, synowi Miko艂aja, 艂owczego ziemi sieradzkiej1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 324.

MK 133, k. 551v.-552 Warszawa, 29 maja 1593 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Magdaleny Olszowskiej na dobrach Krage Moiza, w prezydenturze wende艅skiej, na jej m臋偶a Jana Paw艂owskiego, podstaro艣ciego i dow贸dc臋 wojskowego prezydentury dorpackiej. Nadanie obejmuje wszystkich poddanych: Sarmula Putni, Ody, Rudgiera, Polmana, Gikss臋, Drzen臋, Maxtenika, Obsluera. j. 艂ac. MK 133, k. 552-552v. Warszawa, na sejmie walnym, 31 maja 1593 Zygmunt III potwierdza, 偶e Sebald Goltz z Brocza (Brodz), w wojew贸dztwie pozna艅skim, powiecie wa艂eckim, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej, i偶 ma sp艂aci膰 Andrzejowi Mokronowskiemu, pisarzowi kancelarii koronnej, 322 z艂ote na 艣wi臋to Jana Chrzciciela, przed ksi臋gami grodzkimi warszawskimi. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 552v.-554 Warszawa, na sejmie walnym, 31 maja 1593 Zygmunt III potwierdza i powtarza (inseritur) Jakubowi Misiowskiemu przywilej Kazimierza Wielkiego, wydany w Krakowie [19 czerwca] (in octava Corporis Christi) 1365 r. daj膮cy discreto viro Goszczowi z Wi艣niowej dzier偶aw臋 wsi Wierzbanowa (Irzmanowka) z so艂ectwem, ko艂o g贸ry 艁ysiny i wsi Wi艣niowej. Dokument zostaje wpisany w akta i wydany w postaci ekstraktu1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Druk: Kodeks dyplomatyczny Ma艂opolski…, T. I, s. 329.

MK 133, k. 554-554v. Warszawa, na sejmie walnym, b.d. czerwciec 1593 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Firlejowi, wojewodzie krakowskiemu, staro艣cie nowokorczy艅skiemu i kazimierskiemu, na odst膮pienie starostwa Kazimierza [Dolnego] i sum na nim zapisanych, synowi Miko艂ajowi Firlejowi, przed dowolnie wybranymi ksi臋gami wiary publicznej. j. 艂ac. MK 133, k. 554v.-555 Warszawa, na sejmie walnym, 4 czerwca 1593 Zygmunt III udziela zgody mieszczanom nowokorczy艅skim na zbudowanie cegielni (officina pro conficiendo lateribus) w Nowym Mie艣cie Korczynie, za rzek膮 Nid膮, ko艂o ogrodu przy tamtejszym zamku. j. 艂ac. MK 133, k. 555-555v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Sebastiana Lanizy i jego 偶ony Magdaleny na dolnym m艂ynie, zwanym Brodna lub Bratna, w starostwie brodnickim i na trzeciej cz臋艣ci jego dochodu. j. 艂ac. MK 133, k. 555v.-557 Warszawa, na sejmie walnym, 8 czerwca 1593 Zygmunt III nobilituje Zachariasza i Teodora Manikowskich, syn贸w Kiliana1. Obaj zas艂u偶yli si臋 w walkach z Tatarami na Podolu, brali udzia艂 w bitwie pod Sokalem za Zygmunta Augusta, w wojnach moskiewskich Stefana Batorego. Zostali adoptowani do herbu Jelita [odmienione] przez Jakuba Mierskiego. Wstawia艂 si臋 w ich sprawie Jan Zamoyski. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 78, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.46.

MK 133, k. 557-557v. Warszawa, na sejmie walnym, 9 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie 艁ukasza Razka, mieszczanina pozna艅skiego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia si臋 swoich praw do sumy 2 200 z艂otych, zapisanych mu w aktach sandomierskich, przez zmar艂ego Jana Szymona [Olelkowicza] ksi臋cia s艂uckiego, na rzecz Zofii z Mielca, ksi臋偶nej s艂uckiej, wdowy po Janie Szymonie. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 557v.-558 Warszawa, na sejmie walnym, 9 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza, 偶e Jan z Ostroroga, podczaszy koronny zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej po艣wiadczenie d艂ugu w wysoko艣ci 3 700 z艂otych i zobowi膮zanie jego sp艂aty wobec 艁ukasza Razka, p艂atne przed aktami grodzkimi pozna艅skimi [24 czerwca] (pro die nativitatis s. Joanni Baptistae) 1594 r., pod takim samym wadium. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 558-559 Warszawa, na sejmie walnym, 9 czerwca 1593 Zygmunt III ustanawia ordynacj臋 dla mieszczan Nowego Miasta Korczyna, dotycz膮c膮 op艂at za miary j臋czmienia, mielonego w m艂ynach kr贸lewskich miasta. Doniesiono kr贸lowi, 偶e w zwi膮zku z t膮 spraw膮 powstawa艂y liczne spory mi臋dzy magistratem oraz mieszczanami Nowego Miasta Korczyna, a urz臋dnikami staro艣ci艅skimi i starostami. Obecnym starost膮 jest Miko艂aj Firlej z D膮browicy, wojewoda krakowski. Spory dotyczy艂y pocz膮tkowo miar j臋czmienia, jakie nale偶a艂o oddawa膰 na rzecz starosty przy mieleniu zbo偶a w m艂ynach miasta. Od mieszczan domagano si臋 wi臋kszych miar ni偶 zwykle, albo pobierano wi臋cej od mniejszej liczby miar. Potem zamieniono miary na op艂aty w trzech odmianach. Jednak to te偶 powodowa艂o k艂opoty, mieszczanie przestali zatem warzy膰 piwo, ze szkod膮 dla dochod贸w starostwa. Kiedy bowiem pszenica by艂a sprzedawana na rynku za 18 groszy, mieszczanie musieli odkupywa膰 w m艂ynie miary p艂ac膮c 22 grosze od 20 korc贸w j臋czmienia. Gdy za艣 cena pszenicy ros艂a, to zwi臋kszono liczb臋 miar do odkupienia, co prowadzi艂o do dalszych spor贸w. Aby je zako艅czy膰 proszono kr贸la o ustanowienie sta艂ego sposobu op艂at, nawet je偶eli by艂by ze szkod膮 dla mieszczan, byleby niewielk膮. Cena wykupu j臋czmienia ustalona zostaje na 36 groszy od 20 korc贸w, dla mieszczan warz膮cych piwo. Czasem, gdy b臋d膮 z艂e zbiory, cena pszenicy, szczeg贸lnie tej, kt贸rej u偶ywa si臋 do warzenia piwa, wzro艣nie do jednego z艂otego. Jednak cena mo偶e te偶 spada膰, a zatem dro偶yzna jednego roku b臋dzie rekompensowana spadkiem ceny zbo偶a w innych latach. Podaje si臋 szczeg贸lnie do wiadomo艣ci Miko艂aja Firleja. j. 艂ac. MK 133, k. 559-560 Warszawa, na sejmie walnym, 10 czerwca 1593 Zygmunt III uwalnia mieszczan che艂mskich od op艂at zwanych podwoda na okres dziesi臋ciu lat. Miasto wystawione jest na napady wroga, szlachta zwyk艂a w nim szuka膰 schronienia dla swych rodzin, jednak mury s膮 w bardzo z艂ym stanie. W zamian za to zwolnienie mieszczanie maj膮 wznie艣膰 mur kamienny lub ceglany zamiast obecnego drewnianego. Spraw臋 nadzorowa膰 maj膮 Miko艂aj Uhrowiecki, starosta i Pawe艂 Orzechowski, podkomorzy, urz臋dnicy che艂mscy. Podaje si臋 do wiadomo艣ci Jana Firleja1, podskarbiego koronnego, starosty lubelskiego i pisarzy skarbu. j. 艂ac. 1 PSB, T. VII, s. 7.

MK 133, k. 560-560v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 czerwca 1593 Zygmunt III nadaje Joachimowi Ocieskiemu, staro艣cie olszty艅skiemu, dochody kr贸lewskie z tego starostwa. Ocieski zas艂u偶y艂 si臋 podczas elekcji, walczy艂 z Tatarami i Turkami, szczeg贸lnie odznaczy艂 si臋 podczas najazdu, kt贸ry mia艂 miejsce w czasie spotkania kr贸la z ojcem, Janem III, w Rewlu1. Podaje si臋 do wiadomo艣ci Jana Firleja, podskarbiego koronnego i pisarzy skarbu. j. 艂ac. 1 Wrzesie艅/pa藕dziernik 1589 r.

MK 133, k. 560v.-561v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 czerwca 1593 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Paw艂a Orzechowskiego, podkomorzego che艂mskiego, na dzier偶awie suraskiej i na wsi Pomygacze (Pomihacze) na Podlasiu, na jego 偶on臋 El偶biet臋 z Ole艣nicy. Orzechowski wykupi艂 te dobra z r膮k spadkobierc贸w Jana Dulskiego, kasztelana che艂mi艅skiego. Poniewa偶 sumy na tych dobrach by艂y zapisane w okresie przynale偶no艣ci Podlasia do Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, nie zostaj膮 pomniejszone. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 199.

MK 133, k. 561v.- 562 Warszawa, 10 maja11593 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie Micha艂a Konarskiego i jego 偶ony Doroty z Rembowa na starostwach Hamerstin [Czarne] i Baldenburg [Bia艂ob贸r]. Micha艂 uzyska艂 je od Stefana Batorego, za zas艂ugi spod Pskowa, zosta艂y one nast臋pnie rozszerzone na jego 偶on臋2. j. 艂ac. 1 W formule datacyjnej poprawiono Juny na May. 2 Konarski dosta艂 starostwa za zas艂ugi wojenne i za poleceniem J. Zamoyskiego 3 marca 1585 r., AGAD MK 133 k. 190v.-191, zob. te偶 Ks. P. Czaplewski, Senatorowie 艣wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Kr贸lewskich, s. 97, PSB, T. XIII, s. 467-469.

MK 133, k. 562-563v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 czerwca 1593 Zygmunt III nobilituje Kaspra i Macieja Kwot贸w1, syn贸w mieszczanina bydgoskiego Erazma Kwoty i Katarzyny Czi臋skiej; zwano ich Je偶ewskimi. Bracia kszta艂cili si臋 w Akademii Krakowskiej, Erazm s艂u偶y艂 u kardyna艂a Stanis艂awa Hozjusza2, piastowali urz臋dy miejskie w Bydgoszczy. Zostali adoptowani do herbu Grzyma艂a przez Adaukta Smerzy艅skiego, wojewodzica inowroc艂awskiego. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.71 (jako Kwotor), Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.229. 2 PSB, T. X s. 42-46.

MK 133, k. 563v.-564 Warszawa, na sejmie walnym, 10 czerwca 1593 Zygmunt III wyjmuje spod jurysdykcji miejskiej w Sandomierzu w艂asno艣膰 Jana Milejowskiego, Macieja M臋ciny i jego 偶ony Magdaleny. Od tej pory podlega膰 ma jurysdykcji staro艣ci艅skiej. Jan by艂 synem Marcina Milejowskiego, zmar艂ego podstaro艣ciego lubelskiego. Magdalena najpierw by艂a 偶on膮 tego偶 Marcina, potem Macieja M臋ciny. Exempcjonowane s膮 kamienice: na rynku sandomierskim, pomi臋dzy kamienic膮 Stanis艂awa [Szlachetki] Nagorskiego z jednej i 艁ukasza, Jana, Zachariasza Sernych z drugiej strony1, ko艂o ko艣cio艂a 艣w. Piotra, a tak偶e folwarki za murami: Z艂otniki i Mo艣ci艅ski nale偶膮ce do Milejowskich, oraz przedmie艣cia: jedno zwane ongi艣 Gaczkowiec a obecnie Wysiad艂贸w i Ocinek, kt贸re wszyscy wymienieni posiadaj膮 zastawem. Wyj臋cie dotyczy tak w艂a艣cicieli jak i osoby mieszkaj膮ce w tych domach. j. 艂ac. 1 Kamienica w pierzei zachodniej rynku, numer posesji 2, H. Rutkowski, Z dziej贸w Sandomierza w okresie Odrodzenia (w:) Studia sandomierskie, cz臋艣膰 I i II, Sandomierz 1967, s. 293.

MK 133, k. 564-565 Warszawa, na sejmie walnym, 12 czerwca 1593 Zygmunt III daje nowy przywilej Janowi Le艣niowolskiemu z Ob贸r, kasztelanowi czerskiemu, staro艣cie bra艅skiemu, parnawskiemu na starostwo parnawskie. Jan Zamoyski po艣wiadczy艂, i偶 Le艣niowolski otrzyma艂 ten urz膮d od Stefana Batorego przed z g贸r膮 dziesi臋ciu laty. Dokument spali艂 si臋 podczas po偶aru Le艣nej Woli – dworu ojczystego. Le艣niowolski otrzymuje potwierdzenie praw do starostwa, zamku, wsi przynale偶nych, portu i dochodu z przepraw rzecznych, z kt贸rych nie ma nic oddawa膰 do skarbu koronnego i litewskiego. W tej sprawie Le艣niowolski przedstawi艂 protestacj臋 z ksi膮g grodzkich czerskich1. j. 艂ac. 1 Le艣niowolski otrzyma艂 ten urz膮d 27 III 1582 r. Zob. PSB, T. XVII, s. 181; Urz臋dnicy inflanccy XVI-XVIII wieku, Spisy…, s.196.

MK 133, k. 565 Warszawa, na sejmie walnym, 14 czerwca 1593 Zygmunt III ustanawia na pro艣b臋 burmistrz贸w i rajc贸w Nowego Targu sk艂ad soli z Wieliczki i o艂owiu z Olkusza w ich mie艣cie, na trakcie wiod膮cym z Krakowa do Austrii, w stron臋 Kremnicy, Szczawnicy, [Ba艅skiej] Bystrzycy. Podaje si臋 to do wiadomo艣ci Jana Pieni膮偶ka1, starosty nowotarskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. XXVI, s. 93.

MK 133, k. 565v.-566v. Warszawa, na sejmie walnym, 14 czerwca 1593 Zygmunt III nobilituje Jana Proboszczowskiego1, syna mieszczanina Macieja Grduli i Doroty z K艂odawy. Odznaczy艂 si臋 w bitwie pod Byczyn膮, 艣wiadczy艂 za nim Jan Zamoyski. Otrzymuje herb Rola. (Datum per manus Joanni Zamoyski). j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.97, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.47.

MK 133, k. 566v.-567 Warszawa, na sejmie walnym, 4 czerwca 1593 Zygmunt III pozwala Janowi Zamoyskiemu, kanclerzowi, odst膮pi膰 Zygmuntowi Komorowskiemu z Komorowa swoje prawa do wsi Krzywa, Olszanka, Kurkowczyzna, w wojew贸dztwie podlaskim, otrzymane od Stefana Batorego, po 艣mierci Jana Lissowskiego1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. nr 353.

MK 133, k. 567 Warszawa, na sejmie walnym, 12 czerwca 1593 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na odst膮pienie przez Gabriela Rozen d贸br Do艂ha, w powiecie trembowelskim, Andrzejowi B艂a偶owskiemu i 偶onie Andrzeja, El偶biecie Skarbk贸wnej. Cesja ta zosta艂a zapisana w aktach grodzkich lwowskich1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 108.

MK 133, k. 567-567v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienia za kr贸lewsk膮 zgod膮 Zygmuntowi Komorowskiemu z Komorowa swoich praw do Krzywej, Olszanki i Kurkowczyzny, uzyskanych w do偶ywocie od Stefana Batorego, po 艣mierci Stanis艂awa Lissowskiego1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Zob. dok. nr 351.

MK 133, k. 567v.-568 Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III udziela zgody Janowi Ciekli艅skiemu, na odst膮pienie swojemu bratu Kasprowi so艂ectwa we wsi Sok贸艂, w ziemi krakowskiej, powiecie bieckim, ze wszystkimi przynale偶no艣ciami, w tym polem zwanym Antoniowski1. j. 艂ac. 1 Zob. dok. 88.

MK 133, k. 568-568v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III udziela zgody Janowi P艂azie1 z Mstyczowa na odst膮pienie synowi Janowi P艂azie, dworzaninowi i staro艣cie lubaczowskiemu, do偶ywocia na wsi Ma艂yszyce (Maliszicze), ze stawem zwanym Jamnicki i m艂ynem, po艂o偶onym w wojew贸dztwie krakowskim, powiecie ksi膮skim. Mo偶e to uczyni膰 przed dowolnymi aktami wiary publicznej. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 PSB, T.XXVI, s. 776-778.

MK 133, k. 568v.-570 Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej, i偶 wni贸s艂 do ksi膮g tej kancelarii wypis aktu z ksi膮g grodzkich be艂skich z dnia [27 kwietnia] (feria secunda post festum s. Adalberti proxima) 1592 r., w kt贸rym nada艂 Piotrowi S艂ostowskiemu, staro艣cie medenickiemu, swoje dziedziczne dobra Por臋ba, w powiecie krakowskim1. Prawa po zmar艂ym Piotrze przesz艂y na jego braci: Macieja, Andrzeja, Jana. Urz臋dowi grodzkiemu prezydowa艂 Maciej Smitkowski, podstaro艣ci, Stanis艂aw Korycki by艂 pisarzem grodu. W艂a艣ciwy w sprawie jest s膮d grodzki lubelski lub krasnostawski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Wg. PSB, T.XXXIX, s.45, chodzi o Por臋b臋 Dzier偶n膮 w pow. ksi膮skim, natomiast wg A. Tarnawskiego, Dzia艂alno艣膰 gospodarcza…, s. 35 wie艣 Por臋ba Zamoyskiego po艂o偶ona by艂a w pow. lelowskim.

MK 133, k. 570-571 Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III udziela zgody Annie z Bobolic Ciekli艅skiej, wdowie po Florianie Ciekli艅skim, na odst膮pienie do偶ywocia na wsiach Pl膮skowice i Turowice, w wojew贸dztwie sandomierskim, powiecie opoczy艅skim, swojemu synowi Janowi Ciekli艅skiemu. Mo偶e to zrobi膰 przed dowolnymi ksi臋gami wiary publicznej. j. 艂ac. MK 133, k. 571-573v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III nadaje indygenat Henrykowi i Janowi Girk, synom Jana i Barbary Bilk贸wny, pochodz膮cym z Girkowa, z Czech1. Rodzina uzyska艂a szlachectwo od cesarza Ferdynanda. Zas艂u偶yli si臋 rodzinie G贸rk贸w. Przyj臋li ich do herbu Na艂臋cz Czarnkowscy: Andrzej, kasztelan nakielski, Piotr, podkomorzy pozna艅ski, Stanis艂aw i Jan. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 46, Z.Wdowiszewski, Regesty przywilej贸w indygenatu w Polsce…, s.25.

MK 133, k. 574-574v. Warszawa, 17 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza, i偶 Stanis艂aw Tarnowski (comes a Tarnow), kasztelan sandomierski, starosta buski i stopnicki, uzyska艂 pokwitowanie z sumy 2 641 z艂otych i 12 groszy, zapisanej na starostwie buskim. Tarnowski by艂 je winien braciom Czarnkowskim: [Andrzejowi]1, kasztelanowi nakielskiemu i staro艣cie inowroc艂awskiemu, Piotrowi, podkomorzemu pozna艅skiemu, Stanis艂awowi i Janowi. Byli oni spadkobiercami Stanis艂awa G贸rki2 i przej臋li roszczenia 艁ukasza G贸rki3 z czas贸w panowania Kazimierza Jagiello艅czyka, zabezpieczone na starostwie buskim, z odpowiednim pomniejszeniem sumy o kwot臋 wynikaj膮c膮 z praw spadkobierc贸w Jana Jarzyny do 1 000 z艂otych winnych mu przez 艁ukasza G贸rk臋, a tak偶e z pomniejszeniem o 录 z tytu艂u przej臋cia do偶ywocia. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1W dokumencie b艂臋dnie nazwany Adamem. Zob. Urz臋dnicy wielkopolscy XVI-XVIII w. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Wroc艂aw 1987, nr 645, 644, Andrzej Czarnkowski pojawia si臋 po raz pierwszy jako kasztelan nakielski 6 VII 1593 r., jednak jego poprzednik, Hieronim Gostomski, awansowa艂 na wojewod臋 31 XII 1592 r. 2 PSB, T. VIII, s. 416 – 421. 3 PSB, T. VIII, s. 408-409.

MK 133, k. 574v.-575v. Warszawa, 17 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Stanis艂awa Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zapisania 2 641 z艂otych na dobrach wielu艅skich braciom Czarnkowskim, Andrzejowi, Piotrowi, Stanis艂awowi i Janowi jako pewnego i wymagalnego d艂ugu, do sp艂aty na najbli偶sze 艣wi臋to Obrzezania Pa艅skiego [1 stycznia], w urz臋dzie grodzkim ostrzeszowskim. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 575v.-576 Warszawa, na sejmie walnym, 17 czerwca 1593 Zygmunt III ustanawia, na pro艣b臋 mieszczan, c艂o mostowe w Brze艣ciu Kujawskim na rzece Zg艂owi膮czka (Zglowiatka). Trakty tamtejsze prowadz膮 w stron臋 Poznania, Gniezna, Warszawy, Krakowa i w kierunku ziem ruskich i litewskich. Mosty i groble, d艂ugo艣ci jednego stadium,1 s膮 w z艂ym stanie, miasto nie ma te偶 las贸w, z kt贸rych mog艂oby bra膰 drewno na naprawy. Rewizorami w sprawie byli urz臋dnicy brzescy, Jakub 艁owicki, podkomorzy, Marcin Tulibowski [in. Tolibowski], chor膮偶y, Miko艂aj Bieli艅ski [in. Bili艅ski]2, wojski. Podczas obrad senatu pismo komisarzy z do艂膮czon膮 petycj膮 przekazali Eremian Lubi艅ski i Jaros艂aw Soko艂owski, pos艂owie brzescy a tak偶e Wojciech Rusinowski i Adaukt Smerzy艅ski, pos艂owie inowroc艂awscy. W wyniku podj臋tej decyzji kupcy i sprzedawcy p艂aci膰 b臋d膮 od ka偶dego konia przy wozie jednego solida [szel膮ga], od samego wozu jednego solida, od mniejszych woz贸w trzy obole, od wo艂u i byd艂a po obolu od sztuki. Z pieni臋dzy tych maj膮 mieszczanie naprawia膰 i odbudowywa膰 most pod kar膮 cofni臋cia przywileju. W swoich prawach zachowani s膮 wszyscy posiadaj膮cy zwolnienie od ce艂 mostowych. j. 艂ac. 1 Ok. 200 m. 2 Urz臋dnicy kujawscy i dobrzy艅scy XVI – XVIII w…, nr 1194.

MK 133, k. 576v.-577v. Warszawa, 18 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Baltazara Napi贸rkowskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej nadania swojej cz臋艣ci we wsi Napi贸rki Butne, b臋d膮cej jego w艂asno艣ci膮 dziedziczn膮, Maciejowi Napi贸rkowskiemu, swojemu bratu. Intromisj臋 przeprowadzi艂 wo藕ny, spory mo偶e rozstrzyga膰 s膮d grodzki r贸偶a艅ski lub makowski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 577v.-578v. Warszawa, 18 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zapisania Ernestowi Weiherowi, staro艣cie puckiemu, sumy 16 000 z艂otych na mie艣cie Zamo艣ciu, z m艂ynem i stawem, termin wyp艂aty ustalony zosta艂 na 艣wi臋to Bo偶ego Narodzenia w roku 1594 przed aktami grodzkimi krasnostawskimi. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 578v.-579v. Warszawa, 20 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zobowi膮zania si臋 do wyp艂aty Aukcjuszowi i Aleksandrowi Krzywieckim1, synom Wawrzy艅ca, 1 969 z艂otych, dziesi臋ciu i p贸艂 grosza. Zobowi膮zanie ma by膰 sp艂acone na 艣w. Bart艂omieja Aposto艂a [24 sierpnia] 1594 roku. Zapis uczyniony zosta艂 na wsi Wierzbkowice2 z folwarkiem, po艂o偶onej w ziemi che艂mskiej, powiecie krasnostawskim. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 Wyst臋puj膮 te偶 jako Krzywczyccy. A. Boniecki, Herbarz, T. XIII, s. 34. 2 Inaczej Wirkowice? SGKP, T. XIII, s. 566.

MK 133, k. 579v. Warszawa, 22 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza zeznanie Krzysztofa D艂uskiego z艂o偶one przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowania Jana Ostroroga, podczaszego koronnego, ze sp艂aty sumy 5 000 z艂otych, kt贸r膮 ten by艂 mu winny na mocy dw贸ch zapis贸w: pierwszego 3 000 z艂otych w urz臋dzie grodzkim lubelskim i drugiego 2 000 z艂otych przed aktami sejmowymi. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 580 Warszawa, 22 czerwca 1593 Zygmunt III wyjmuje Szymona Bara z rodzin膮 spod jurysdykcji ekonomii malborskiej. Bar posiada艂 dobra Markushoff na 呕u艂awach1 z nadania kr贸la. Podaje si臋 do wiadomo艣ci Stanis艂awa Kostki z Stembergu, ekonoma malborskiego2. j. 艂ac. 1 W dokumencie okre艣lono po艂o偶enie wsi Markushoff jako in maiore insula, jednak wg 卢r贸de艂 do dziej贸w ekonomii malborskiej…, T. III, s. 81, by艂a ona po艂o偶ona na 呕u艂awie Ma艂ej. 2 PSB, T. XIV, s. 357-358.

MK 133, k. 580- 581 Warszawa, 22 czerwca 1593 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie Kasprowi Grabionce i jego 偶onie Agnieszce Zborowskiej p贸艂tora 艂ana z trzema ch艂opami we wsi Przem臋k贸w, przynale偶nej do starostwa nowokorczy艅skiego. Grabionka by艂 burgrabi膮 Nowego Miasta Korczyna, wstawia艂 si臋 za nim Miko艂aj Firlej z D膮browicy, wojewoda krakowski. Otrzymuje 艂an zwany Labaiski i po艂ow臋 艂anu Krziskowskiego, kt贸re posiada艂 w do偶ywocie Przec艂aw Gnoje艅ski, trzech ch艂op贸w: Wszo艂ka, Kwa艣nego, Gabrysia, prawo wypasu byd艂a na pastwiskach wsi Przem臋k贸w, prawo do swobodnego korzystania z lasu na u偶ytek domowy, prawo do mielenia w m艂ynie przem臋kowskim na u偶ytek domowy, bez oddawania cz臋艣ci m艂ynarzowi. j. 艂ac. MK 133, k. 581-581v. Warszawa, 22 czerwca 1593 Zygmunt III daje zgod臋 Marcinowi Uhrowieckiemu, kasztelanowi che艂mskiemu, na odst膮pienie praw do wsi Chodecz (Chotecz), w wojew贸dztwie ruskim, swojemu wnukowi Janowi Uhrowieckiemu. Mo偶e takie zeznanie z艂o偶y膰 przed dowolnymi ksi臋gami wierzytelnymi. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 581v.-582 Warszawa, 24 marca 1590 Zygmunt III nadaje Janowi Grossowi i jego 偶onie Ma艂gorzacie nieu偶ytek Kneiphof i pastwiska Kneiphof, Sakwinkel, Altrosengarten,Wolffsagel i Eschenhorst na 呕u艂awie [Ma艂ej]1 w do偶ywocie. Dobra te nadano mu wcze艣niej na okres paru lat. Gross s艂u偶y艂 kr贸lowi w Szwecji i w Koronie. Czynsz ustalony zostaje na 599 grzywien pruskich, po dwadzie艣cia groszy na grzywn臋, a termin p艂acenia – co roku przed Bo偶ym Narodzeniem do zamku malborskiego. Ma艂偶onkowie s膮 wolni od innych obci膮偶e艅. j. 艂ac. 1 卢r贸d艂a do dziej贸w ekonomii malborskiej…, T. III, s. 83.

MK 133, k. 582-585 Warszawa, na sejmie walnym, 15 czerwca 1593 Zygmunt III zapisuje opraw臋 posagu i wiana kr贸lowej Anny na dobrach, miastach, zamkach: Bielsku, Rajgrodzie, Grudzi膮dzu, Tucholi, 艢wieciu, 艁om偶y, Lubomli, Uj艣ciu, Pile, Jurborku z now膮 osad膮 [Now膮 Wol膮] i lasach tego starostwa i na Upicie, w wysoko艣ci 100 000 z艂otych. Zachowane maj膮 by膰 prawa obecnych dzier偶awc贸w tych d贸br. Poza tym kr贸l zapisuje ma艂偶once na 偶upach boche艅skich oddzielnie 2 000 floren贸w w臋gierskich w z艂ocie, p艂atnych corocznie. Zapis oprawny zacznie funkcjonowa膰 po powrocie kr贸la i kr贸lowej z Szwecji. Lista 艣wiadk贸w1. j. 艂ac. 1 Konstytucja w tej sprawie z 1593 r. w: VL, T. II, s. 344.

MK 133, k. 585v.-586v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 czerwca 1593 Zygmunt III nobilituje Szymona Gor艂owskiego1, syna Jana i Reginy Drygalskiej, kt贸ry odznaczy艂 si臋 w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego, w obronie Krakowa, pod Byczyn膮, w walkach z Turkami. Zosta艂 adoptowany do herbu Jelita przez Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana, kt贸ry poleca艂 go te偶 do nobilitacji. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 47, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.47.

MK 133, k. 586v.-587 Warszawa, na sejmie walnym, 16 czerwca 1593 Zygmunt III nadaje braciom Dymitrowi i Andrzejowi Czerneckim do偶ywocie na so艂ectwie, czyli kniastwie wsi Jab艂onka z przynale偶no艣ciami: m艂ynem zbo偶owym, foluszem, karczm膮 i jednym 艂anem na 艣wie偶o wykarczowanej por臋bie i z nale偶膮cymi do so艂ectwa ch艂opami. Wcze艣niej so艂ectwo to posiada艂 Steczko, ojciec Czerneckich. Daje im te偶 prawo budowy jeszcze jednego m艂yna na gruncie przekazanym przez Jerzego Mniszcha, wojewod臋 sandomierskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 587-587v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza do偶ywocie ch艂op贸w: Dankona 呕olobeckiego Popa, Denha i Ma膰ka Potockich na so艂ectwie we wsi Wielki Potok z trzema 艂anami i 艂anem zwanym Popowski, a tak偶e z karczm膮 i prawem do wyszynku piwa i gorza艂ki. Podstaw膮 jest przywilej lokacji na surowym korzeniu, nadany przez Jerzego Mniszcha, wojewod臋 sandomierskiego, starost臋 samborskiego, sanockiego, sokalskiego, Maciejowi Kosowi. j. 艂ac. MK 133, k. 587v. Warszawa, 16 czerwca 1593 Zygmunt III potwierdza, i偶 Teodor Lubochorski zrzek艂 si臋 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej do偶ywocia na po艂owie so艂ectwa wsi Libochora (Lubochorza) z m艂ynem, foluszem i przynale偶no艣ciami w starostwie samborskim, na rzecz Iwana Lubochorskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 587v.-588 Warszawa, 16 czerwca 1593 Zygmunt III wyra偶a zgod臋, by Jaczko Lubochorski m贸g艂 zrzec si臋 do偶ywocia na po艂owie so艂ectwa wsi Lewkowa z m艂ynem, foluszem, zagrodnikami i obszarami przy g贸rze Kiczerze (Kyczera), w starostwie samborskim, na rzecz Iwana Lubochorskiego. Zrzeczenie nast膮pi膰 ma przed ksi臋gami wiary publicznej. j. 艂ac. MK 133, k. 588-589v. Warszawa, 23 maja 1593 Zygmunt III potwierdza i powtarza umow臋 mi臋dzy Stanis艂awem 呕贸艂kiewskim, hetmanem, kasztelanem lwowskim, starost膮 hrubieszowskim i ka艂uskim a rajcami i posp贸lstwem Hrubieszowa, zawart膮 tam偶e 20 listopada 1592 r. Na mocy porozumienia mieszczanie odst膮pi膮 呕贸艂kiewskiemu staw z grobl膮, kt贸ra zosta艂a niedawno przerwana, natomiast kasztelan zwalnia ich z powinno艣ci wo偶enia drewna z puszczy huszcze艅skiej do zamku, zastrzegaj膮c, 偶e nie dotyczy to obowi膮zku wo偶enia zbo偶a do brzegu. Podczas powodzi mieszczanie powinni ratowa膰 grobl臋, dop贸ki podstaro艣ci nie sprowadzi ch艂op贸w. Maj膮 na sw贸j koszt naprawia膰 most na grobli, do nich nale偶e膰 b臋dzie myto i pomierne. Mog膮 te偶 艂owi膰 ryby w nizie stawu a偶 do Bugu. j. 艂ac., j. pol. MK 133, k. 589v.-590 Krak贸w, na sejmie walnym, 10 luty 1595 Zygmunt III wyra偶a zgod臋, by Stanis艂aw 呕arczy艅ski, podstaro艣ci malborski, m贸g艂 odst膮pi膰, przed dowolnie wybranymi ksi臋gami wierzytelnymi, do偶ywocie na cz臋艣ci d贸br Mogilnica1, Stanis艂awowi Pruszkowskiemu i jego 偶onie Agnieszce Kalinowskiej. Po odst膮pieniu potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 Chodzi tu zapewne o wie艣 Mogilnic臋, w woj. ruskim, ziemi halickiej, star. trembowelskim, Lustracja wojew贸dztwa ruskiego 1661 – 1665, cz臋艣膰 III, Ziemie halicka i che艂mska. Wyd. E. i K. Ar艂amowscy i W. Kaput, Wroc艂aw 1967 s. 152 – 153.

MK 133, k. 590-590v. Krak贸w, na sejmie walnym, 8 luty 1595 Zygmunt III potwierdza Tomasza Dul臋b臋 i jego 偶on臋 Ew臋 w do偶ywociu na karczmie i przewozie w Przem臋kowskiej Woli. Z tytu艂u ich posiadania Dul臋ba p艂aci膰 ma na 艣w. Marcina szesna艣cie grzywien do zamku Nowego Miasta Korczyna. Starosta nowokorczy艅ski i jego rodzina maj膮 korzysta膰 z przeprawy1 bezp艂atnie, w czasie 偶niw zobowi膮zany jest dzier偶awca do prac zwanych powaby [siano偶臋cia], od innych obowi膮zk贸w jest wolny. j. 艂ac. 1 Przez Wis艂臋 do Przem臋kowa.

MK 133, k. 590v.-591 Krak贸w, na sejmie walnym, 15 luty 1595 Zygmunt III zezwala 艁ukaszowi Jeleniowskiemu (Gieleniowski), s艂udze skarbu, na wykup dochod贸w z trzeciej miary z m艂yna w mie艣cie Oborniki, nad rzek膮 Wart膮, z r膮k obecnego dzier偶awcy Stanis艂awa i nadaje mu ten m艂yn z przynale偶no艣ciami oraz wymienione dochody w do偶ywocie. Mo偶e te偶 wykupi膰 sumy zapisane na m艂ynie. j. 艂ac. MK 133, k. 591-591v. Krak贸w, na sejmie walnym, 21 luty 1595 Zygmunt III nadaje Jerzemu Ulanickiemu, rotmistrzowi jazdy (turmae equitum praefectus), w do偶ywocie dobra Kuro艂owce, w starostwie chmielnickim, i cz臋艣膰 wsi 艁ysohorce (Lissokorcze), w starostwie barskim1, m.in. za niedawne zas艂ugi w zwiadzie przeciwko Tatarom na W臋grzech (in explorandis Tartarorum in Hungaria). Kuro艂owcze obejmuje po 艣mierci dzier偶膮cej te dobra Anny Wroniczowej Iwaszkowskiej, natomiast cz臋艣膰 wsi 艁ysohorce po Macieju 艁ysohoreckim (Lissokoreczki). j. 艂ac. 1 W oryginale: ad capitaneatum branscensem. Wg Lustracji wojew贸dztw ruskiego, podolskiego i be艂skiego 1564-1565…, Cz. I, wyd. K. Ch艂apowski i H. 呕ytkowicz, Warszawa 1992, s. 173, wie艣 Lisohorce nale偶a艂a do starostwa chmielnickiego. Tak偶e wg SGKP, T. V, s 867, wie艣 艁ysohorce nale偶a艂a w r. 1616 do starostwa chmielnickiego, a nie do barskiego.

MK 133, k. 591v.-592 Krak贸w, na sejmie walnym, 23 luty 1595 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie na wsi Mi膮czyn i tamtejszym so艂ectwie na Zofi臋 z Uhrowska, 偶on臋 Jerzego Cieciszowskiego, kt贸ry trzyma te dobra z nadania kr贸la. Wstawia艂 si臋 w tej sprawie Jan Zamoyski. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 592-592v. Krak贸w, 25 luty 1595 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie na wsi Go艂膮b na Katarzyn臋 Spink贸wn膮, 偶on臋 Andrzeja Chrz膮stowskiego, dworzanina i stolnika koronnego, zas艂u偶onego w wyprawach moskiewskich za Stefana Batorego1. Andrzej uzyska艂 t臋 wie艣 drog膮 cesji Piotra Szreniawy (Srzeniowa), podstolego koronnego i krakowskiego, co zosta艂o potwierdzone przez kr贸la. j. 艂ac. 1 Andrzej Chrz膮stowski, dzia艂acz protestancki, wyst臋puje w dok. z tytu艂em aulicus et dapifer noster, cho膰 formalnie urz膮d stolnika koronnego utworzony zosta艂 dopiero w 1633 r. – wcze艣niej podejmowano pr贸by jego powo艂ania. Zob. Urz臋dnicy centralni i nadworni Polski XV-XVIII wieku, Spisy…, s. 150. PSB, T. III s. 471-2.

MK 133, k. 592v.-593 Krak贸w, na sejmie walnym, 27 luty 1595 Zygmunt III zgadza si臋 na odst膮pienie przez Walentego Kmit臋 z [Sasinowej]1 Woli urz臋du burgrabiego zamku krakowskiego, swojemu synowi Piotrowi, przed ksi臋gami wiary publicznej. Walenty uzyska艂 burgrabstwo od Zygmunta Augusta. j. 艂ac. 1 PSB, T. XIII, s. 92.

MK 133, k. 593-593v. Krak贸w, na sejmie walnym, 4 marca 1595 Zygmunt III wyra偶a zgod臋, by Miko艂aj Firlej, wojewoda krakowski, starosta nowokorczy艅ski i kazimierski, odst膮pi艂 przynale偶ne mu z urz臋du starosty nowokorczy艅skiego obowi膮zkowe prace i sep poddanych ze wsi Krzy偶anowice, nale偶膮cych do probostwa, Janowi Charczowskiemu, postaro艣ciemu nowokorczy艅skiemu i Katarzynie z Wielkanocy1 (Wielganocz), jego 偶onie. j. 艂ac. 1 Zob. SGKP T. XIII, s 338.

MK 133, k. 593v.-594 Krak贸w, na sejmie walnym, 6 marca 1595 Zygmunt III rozszerza nadanie w do偶ywocie w贸jtostwa miasta G膮bina na Jadwig臋 z Dzierzgowa, 偶on臋 Paw艂a Ciechowskiego, podstaro艣ciego gosty艅skiego. Pawe艂 otrzyma艂 w贸jtostwo w do偶ywocie od Stefana Batorego. j. 艂ac. MK 133, k. 594-595 Krak贸w, na sejmie walnym, 8 marca 1595 Zygmunt III zapewnia (cavet), 偶e nie zezwoli 偶adnemu poddanemu w dobrach kr贸lewskich nad Brd膮 i Wis艂膮 na zak艂adanie sk艂ad贸w zb贸偶 i innych towar贸w, kt贸re by szkodzi艂y Bydgoszczy, miasto prze偶ywa bowiem upadek gospodarczy. Lista 艣wiadk贸w. j. 艂ac. MK 133, k. 595-595v. Krak贸w, 10 marca 1595 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na wykup przez Marcina Uniemierskiego so艂ectwa w D艂ugiej Wsi (Dlugawies) i sum na nim zapisanych, w starostwie rogozi艅skim w Prusach, z r膮k obecnych posiadaczy i nadaje mu je w do偶ywocie. j. 艂ac. MK 133, k.595v. Krak贸w, 11 marca 1595 Zygmunt III wyra偶a zgod臋 na wykup przez Andrzej Mokronowskiego, pisarza kancelarii wi臋kszej koronnej, w贸jtostwa w mie艣cie Rogo藕nie i so艂ectwa we wsi Mi臋dzylesie (Miedzilesie), w starostwie rogozi艅skim i nadaje mu je w do偶ywocie. j. 艂ac. MK 133, k.595v.-596v. Krak贸w, 12 marca 1595 Zygmunt III ustanawia c艂o mostowe we wsi Wo偶uczyn (Wozuczin), w ziemi i powiecie be艂skim, na pro艣b臋 Jakuba Wo偶uczy艅skiego, wojskiego be艂skiego, pana dziedzicznego tej偶e wsi. Wo偶uczy艅ski wielkimi nak艂adami przywr贸ci艂 do dawnego stanu groble i mosty nad rzek膮 Huczew, we wsi Wo偶uczyn. Drog膮 t膮 je偶d偶膮 kupcy z Tyszowiec, Grabowca, Hrubieszowa w stron臋 Racha艅, Potylicza i Lubaczowa. Wys艂ani tam rewizorzy uznali wprowadzenie mostowego za konieczne. W sprawie tej prosili u kr贸la za Wo偶uczy艅skim pos艂owie be艂scy. Zostaj膮 ustalone nast臋puj膮ce op艂aty: od kupieckiego wozu ci膮gni臋tego przez trzy lub cztery konie jeden grosz, od wozu z dwoma ko艅mi pi臋膰 ternar贸w, od wozu ci膮gni臋tego przez jednego konia – p贸艂 grosza. Od wozu z sol膮, ci膮gni臋tego przez cztery lub sze艣膰 wo艂贸w, sto to艂p soli. Od konia, wo艂u czy ja艂贸wki prowadzonej na sprzeda偶, jeden ternar. Od os艂a i 艣winki, jeden obol. j. 艂ac. MK 133, k. 596v.-597 Krak贸w, na sejmie walnym, 12 marca 1595 Zygmunt III udziela zgody Stanis艂awowi W艂odkowi z Hermanowa, wojewodzie be艂skiemu, staro艣cie halickiemu i ko艂omyjskiemu, na odst膮pienie do偶ywocia na dobrach Kr贸lewszczyzna (Krolewczizna) ze 藕r贸d艂em s艂onej wody zwanym Wieleszczizna lub Wielesznycza, przynale偶nym do tego偶 starostwa halickiego i Ko艂omyi, Markowi Sobieskiemu, chor膮偶emu koronnemu i 偶onie Sobieskiego Jadwidze ze Snopkowskich1. Cesj臋 t臋 W艂odek mo偶e wpisa膰 w dowolne ksi臋gi wiary publicznej2. j. 艂ac. 1 PSB, T XXXIX, s. 504. 2 Zob. dok 399.

MK 133, k.597-597v. Krak贸w, na sejmie walnym, 12 marca 1595 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Andrzeja Zawadzkiego na w贸jtostwie miasta Ostr贸w, na wsi Kolechowice z m艂ynem, stawem przy rzece Jedlance, oraz na wsi Ruda, w starostwie parczewskim, na 偶on臋 Zawadzkiego, Beat臋 Mi艂oszewsk膮. Zawadzki dosta艂 w贸jtostwo i Kolechowice od Stefana Batorego, Rud臋 od Zygmunta Augusta. j. 艂ac. MK 133, k. 597v.-598 Krak贸w, na sejmie walnym, 15 marca 1595 Zygmunt III przenosi do偶ywocie Marka Sobieskiego, chor膮偶ego koronnego i jego 偶ony Jadwigi Snopkowskiej z d贸br kr贸lewskich Pustomyty (Pustometa), w powiecie 艂uckim, na dobra Gie艂czew (Gielczow), w wojew贸dztwie lubelskim, kt贸re by艂y kiedy艣 w艂asno艣ci膮 dziedziczn膮 Sobieskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 598-598v. Krak贸w, na sejmie walnym, 15 marca 1595 Zygmunt III rozszerza do偶ywocie Micha艂a Bali艅skiego na dobrach Starorypin i na m艂ynie Gniazdko, w ziemi dobrzy艅skiej, na Konstancj臋 ze 艢leszyna, 偶on臋 Micha艂a. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. MK 133, k. 598v.-599 Krak贸w, na sejmie walnym, 15 marca 1595 Zygmunt III potwierdza zgod臋 Jana Zamoyskiego, na wykup przez Baltazara Napi贸rkowskiego, zas艂u偶onego 偶o艂nierza, so艂ectwa i trzech 艂an贸w we wsi Kunin, w starostwie jaworowskim1. So艂ectwo to zosta艂o do艂膮czone do dzier偶awy przez poprzedniego jej w艂a艣ciciela Andrzeja G贸rk臋2, kasztelana mi臋dzyrzeckiego. Jeden z 艂an贸w uprawia Laczki Chwoszczek, drugi Michno Niemierowicz, trzeci Borys Laczko, le偶膮 one w pobli偶u 艂an贸w so艂ectwa. Baltazar ma p艂aci膰 Zamoyskiemu jedn膮 grzywn臋 polsk膮 na Bo偶e Narodzenie, nie ma by膰 obci膮偶any innymi powinno艣ciami. j. 艂ac. 1 Wg Lustracji wojew贸dztwa ruskiego 1661 – 1665, Cz. II: Ziemia lwowska, wyd. E. i K. Ar艂amowscy, Wroc艂aw 1974, s. 182, wie艣 Kunin nale偶a艂a do dzier偶awy krechowskiej. 2 PSB, T. VIII, s. 405-407.

MK 133, k. 599v.-600 Krak贸w, na sejmie walnym, 15 marca 1595 Zygmunt III udziela zgody Ma艂gorzacie ze Stembergu S艂u偶ewskiej, 偶onie wojewody brzesko-kujawskiego [Jana S艂u偶ewskiego]1, na odst膮pienie do偶ywocia na wsiach Pietrzyk贸w (Petrikow), Tuleja, Wr膮bczyn (Wrzeniczin)2, Borzyk贸w (Borzikow), Jadamierz (Iadamiecz), Andrzejowi Tomickiemu i Katarzynie z Dzia艂ynia jego 偶onie. Potr膮cona ma by膰 录 z sum zapisanych na tych dobrach. j. 艂ac. 1 K. Niesiecki, Herbarz, T. I, s. 164,i PSB, T.XXXIX, s. 160-165. 2 Identyfikacja na podstawie: Lustracja wojew贸dztw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, Cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, s. 241, PSB, T.XXXIX, s. 164.

MK 133, k. 600-600v. Krak贸w, na sejmie walnym, 17 marca 1595 Zygmunt III ustanawia na pro艣b臋 Jadwigi z Fulsztyna, wdowy po Marcinie Ossoli艅skim, c艂o mostowe w Nowym Mie艣cie Byble, w powiecie przemyskim. Rewizorzy wys艂ani na miejsce: Kilian Drohojowski z Drohojowa, podkomorzy, Abraham Herburt z Fulsztyna, chor膮偶y, Marcin Krasicki z Sieczyna, wojski, urz臋dnicy przemyscy, potwierdzili, 偶e przeprawa jest bardzo trudna i wymaga napraw. Ustala si臋 moc膮 konstytucji sejmowej op艂aty: od wozu dwa solidy, od wo艂u ternara, od wozu z jednym koniem p贸艂 grosza. j. 艂ac. MK 133, k. 600v.-601v. Krak贸w, na sejmie walnym, 18 marca 1595 Zygmunt III nobilituje Scypiona Casanov臋, W艂ocha z Ferrary, kt贸ry odznaczy艂 si臋 w bitwie morskiej pod Lepanto, pod wodz膮 ksi臋cia don Juana d`Austria oraz w innych walkach z Turkami. Bra艂 udzia艂 w trzech ekspedycjach na W臋gry i do Chorwacji. j. 艂ac. 1A. Wajs, Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.28, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.48.

MK 133, k. 601v.-602 Krak贸w, na sejmie walnym, b. d. 1595 Zygmunt III zgadza si臋 na wykup przez Miko艂aja Chwalkowskiego do偶ywocia na so艂ectwie we wsi Ruda z m艂ynem i karczm膮, w starostwie grudzi膮dzkim, oraz sum tam zapisanych z r膮k obecnych posiadaczy. j. 艂ac. MK 133, k. 602-602v. Krak贸w, 13 marca 1595 Zygmunt III potwierdza zeznanie Stanis艂awa W艂odka, wojewody be艂skiego, starosty halickiego, ko艂omyjskiego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienia za zgod膮 kr贸la swoich praw do wsi Kr贸lewszczyzny i saliny zwanej Wieleznica, Markowi Sobieskiemu, chor膮偶emu koronnemu. Relacja Jana Zamoyskiego1. j. 艂ac. 1 Zob. dok 390.

MK 133, k. 602v.-603v. Krak贸w, 23 marca 1595 Zygmunt III potwierdza zeznanie Marka Sobieskiego, chor膮偶ego koronnego, przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienia za zgod膮 kr贸la w imieniu swoim i 偶ony Jadwigi Snopkowskiej do偶ywocia na wsi Korcze, w dzier偶awie Swiniuchy, Stanis艂awowi W艂odkowi, wojewodzie be艂skiemu i gwarantowa艂 mu intromisj臋 w te dobra. Prawa te Sobieski uzyska艂 od Stefana Batorego. Zeznanie 偶ony Sobieskiego dotycz膮ce tego odst膮pienia, zostanie z艂o偶one przed aktami wiary publicznej w ci膮gu sze艣ciu miesi臋cy. W艂a艣ciwy w sprawie by艂 s膮d grodzki lubelski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 603v.-604v. Krak贸w, 23 marca 1595 Zygmunt III potwierdza, 偶e Stanis艂aw W艂odek, wojewoda be艂ski, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zaci膮gni臋cie d艂ugu 1 000 z艂otych u Marka Sobieskiego, d艂ug ten zapisany zosta艂 na jego dobrach w ksi臋gach grodzkich lwowskich. Ma go sp艂aci膰 na 艣w. Wojciecha [23 kwietnia] w 1596 r., w tym偶e urz臋dzie grodzkim. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 604v.-605 Krak贸w, 2 kwietnia 1595 Zygmunt III potwierdza, 偶e Jan Zamoyski, kanclerz i hetman, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienie swoich praw do spadku po Janie Dulskim Stanis艂awowi 艁api艅skiemu. Dotyczy to niezwr贸conego posagu Zofii Ole艣nickiej, w wysoko艣ci 3 606 z艂otych, czego dokona膰 mia艂a Anna Kiszczyna, c贸rka Jana Dulskiego, 偶ona Miko艂aja Kiszki, starosty drohickiego, zgodnie z zapisem w aktach kancelarii dokonanym przez Zofi臋 Ole艣nick膮, 偶on臋 Dulskiego. Relacja Jana Zamoyskiego1. j. 艂ac. 1 Spraw臋 opisuje A. Tarnawski, Dzia艂alno艣膰 gospodarcza…, s. 50. 艁api艅ski by艂 sta艂ym zast臋pc膮 prawnym kanclerza, tam偶e, s. 283.

MK 133, k. 605-605v. Krak贸w, 2 kwietnia 1595 Zygmunt III potwierdza, 偶e Jan Zamoyski, kanclerz i hetman, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej odst膮pienie swoich praw do spadku po Janie Dulskim Stanis艂awowi 艁api艅skiemu. Dotyczy to rosze艅, jakie podnios艂y: Katarzyna, 偶ona Miko艂aja Dzia艂y艅skiego1, wojewody che艂mi艅skiego, El偶bieta 偶ona Macieja Konopki2, Anna, 偶ona Miko艂aja Kiszki, starosty drohickiego, oraz niezam臋偶ne Zofia i Barbara, c贸rki Dulskiego, z powodu niewydania im trzydziestu pi臋ciu 艂aszt贸w i czterdziestu sze艣ciu miar owsa, b臋d膮cych ich zaopatrzeniem ze starostwa malborskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. 1 PSB, T. VI, s. 94-95. 2 Imi臋 El偶biety i m臋偶a (Konopa) dopisane na marginesie.

MK 133, k. 605v.-606 Krak贸w, 6 kwietnia 1595 feria 2 post Dominicam Conductus Paschae Zygmunt III potwierdza, 偶e Jan Zamoyski, kanclerz i hetman, zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej uwolnienie Miko艂aja Kazimirskiego z Biberszteinu ze zobowi膮za艅 w wysoko艣ci 6 000 z艂otych, zapisanych w ksi臋gach grodzkich sandomierskich. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 133, k. 606-607 Krak贸w, 3 kwietnia 1595 Zygmunt III potwierdza, 偶e Jan Zamoyski zezna艂 przed ksi臋gami wierzytelnymi kancelarii koronnej zapisanie w do偶ywocie Stanis艂awowi 艁api艅skiemu, swemu domownikowi, w贸jtostwa miasta Szczebrzeszyna z dworem, ziemi膮 i przynale偶no艣ciami, wakuje ono po 艣mierci Zdrowskiego. 艁api艅ski mo偶e wykupi膰 sumy na w贸jtostwie ci膮偶膮ce. Relacja Jana Zamoyskiego. j. 艂ac. MK 134 1587 b.d.dz.; 1588 1 I – 28 V. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wojciecha Baranowskiego.

SN III

Mikrofilm: 159

MK 135 1588 4 III, IV, 19 V – 1590 31 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 886. Mi臋dzy k. 234 – 235 luka w tek艣cie. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wojciecha Baranowskiego.

SN IV

Mikrofilm: 160

MK 136 1591 4 I – 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 359 + 6 nlb. Brak k. 44. Podw贸jne k. 64, 190. (Uwaga: kopia wpisu z k. 7v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 153 – 155). Na ko艅cu ksi臋gi kr贸tki indeks alfabetyczny. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 161

MK 137 1592 1 I – 31 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 520 + 2 nlb. Brak k. 44, 129. Podw贸jne k. 15, 28, 506. Na ko艅cu ksi臋gi indeks alfabetyczny spraw. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 162

MK 138 1593 4 I – 1594 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, cz臋艣ciowo zachowana, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 491 + 1 nlb. Brak k. 133, 461. Podw贸jne k. 189, 364, 438, 477. Na ko艅cu ksi臋gi indeks alfabetyczny spraw. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 163

MK 139 1595 3 I – 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 404 + 5 nlb. Brak k. 233. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 164

MK 140 1596 2 I – 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 332 + 5 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 165

MK 141 1597 3 I – 1598 11 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 + nlb – 407 + 1 nlb. Brak k. 288. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego.

Mikrofilm: 166

MK 142 1598 13 IV – 17 XII. Ksi臋ga wpis贸w z podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 167

MK 143 1599 – I – 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 257. Brak k. 99, 110 – 119. Podw贸jna k. 183. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 168

MK 144 1599 25 I – 1601 31 III, 21 VII, 8 VIII – 11 IX; 1602 30 I – 26 II, 13 IV – 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 312 + 1 nlb. Brak k. 270 – 271. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 169

MK 145 1600 1 I – 28 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.), zniszczona. K. 2 nlb + 1 – 284 nlb. Brak k. 52 – 53. Podw贸jna k. 257. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 170

MK 146 1600 4 III – 7 IV. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 – 2 + s. 3 – 341 + k. 1 nlb. Kopia (XVIII w.) cz臋艣膰 ksi臋gi Metryki Koronnej 145 (k. 40 – 109).

Mikrofilm: 171

MK 147 1601 11 I – 20 IX; 1602 15 I – 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 280 + 1 nlb. Brak 2, 7, 211, 233. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 172

MK 148 1602 7 XI; 1603 4 I – 1605 8 II. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 173

MK 149 1603 7, 9, 16, 31, I, 4, 5, 14, 15, 20, 22, 28 II, 3, 6 – 8, 10 – 14, 17 – 19, 25 III, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 22 IV, 2, 10, 12 – 14, 21, 24, 28, 30 V, 6, 9, 11, 17, 25, 26 VI, 5, 9, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 29 – 31 VII, 21 VIII, 1, 2, 4, 6, 10, 30 IX, 9, 10, 15, 21 X, 4 – 6, 13, 23, 26 XI, 5, 20 XII; 1604 15, 16, 20, 29 I, 18, 20 II, 3, 12, 19, 30 III, 3, 5, 7, 9, 10 IV, 17, 27 V, 1, 5, 15, 21 VI, 10, 13, 15, 16, 20, 24 VII, 28 VIII, 16, 23 X, 9, 12 XI, 7, 11, 23 XII; 1605 3, 4, 7, 9 – 12 II. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + s. 1 – 444 + k.1 nlb. Brak s. 101, 133, 144. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Piotra Tylickiego.

Mikrofilm: 174

MK 150 1605 6 I – 1606 23 III; 8 VII, 19 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet odarty. K. 2 nlb + 1 – 298. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Macieja Pstroko艅skiego.

Mikrofilm: 175

MK 151 1606 18 III – 1609 21 I. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. Grzbiet naddarty. K. 3 nlb + 1 – 352 + nlb. Podw贸jna k. 316. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Macieja Pstroko艅skiego.

Mikrofilm: 176

MK 152 1606 22 III – 13 XI; 1607 5 I – 1608 26 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 530 + 3 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Macieja Pstroko艅skiego.

Mikrofilm: 177

MK 153 1606 1 IV – 24 X (k. 1 – 57v; 1609 29 I – 1612 15 X, 29 XII; 1613 21 III (k. 62 – 524) Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowna (XIX w. ). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 524. Brak k. 58 – 61 Ksi臋ga wpis贸w za podklancerstwa Stanis艂awa Mi艅skiego, nast臋pnie Feliksa Kryskiego.

Mikrofilm: 178

MK 154 1609 26 I – 23 V, 16 IX; 1611 18 IX – 1612 28 VI. (Uwaga: ko艅cowa cz臋艣膰 ksi臋gi przemieszana chronologicznie). Opr. sk贸ra (XIX w.). K.2 nlb + 1 -291 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Wawrzy艅ca Gembickiego.

Mikrofilm: 179

MK 155 1613 2 III – 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb +1 – 296 +14 nlb. Brak k. 110. Na ko艅cu ksi臋gi wykaz wpis贸w. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Henryka Firleja.

Mikrofilm: 180.

MK 156 1613 23 III – 28 VII, 3 IX – 1614 10 VIII, 10 X – 1615 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie wyt艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 524. Podw贸jna k. 476. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Feliksa Kryskiego.

Mikrofilm: 181.

MK 157 1614 2 I – 30 IX, 5 XI – 22 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 200 + 8 nlb. Brak k. 101 – 109, 119. Na ko艅cu ksi臋gi znajduje si臋 wykaz spis贸w. (Uwaga: kopia wpisu z k. 47v – 49 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 156 – 157). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Henryka Firleja.

Mikrofilm: 182

MK 158 1615 3 I – 1616 7 VII, 12 IX – XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie wyt艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 388 +15 nlb. Podw贸jna k. 221. Na ko艅cu ksi臋gi wykaz spis贸w.

Mikrofilm: 183

MK 159 1618 22 III – 11 VIII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 258 + 1 nlb. Brak k. 210. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Andrzeja Lipskiego.

Mikrofilm: 184

MK 160 1615 28 XI, 5 XII; 1616 7 I – 1617 4 II, 4 IX[?].

Mikrofilm: 185

MK 161 1617 3 I – 1618 6 III. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 226 + 10 nlb. Na ko艅cu ksi臋gi wykaz wpis贸w.

Mikrofilm: 186

MK 162 1617 2 I – 1618 7 III. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 377 +18 nlb. Brak k. 113, 134, 153, 368. Podw贸jna k. 201. Na ko艅cu ksi臋gi wykaz wpis贸w. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Henryka Firleja.

Mikrofilm: 187

MK 163 1618 10 IV, 7 VII – 1619 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 409. Podw贸jne k. 54, 55. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Andrzeja Lipskiego.

Mikrofilm: 188

MK 164 1620 6 I – 21 V, 4 VII – 18 VIII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb +1 -32 + 1 nlb. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Stanis艂awa 呕贸艂kiewskiego.

Mikrofilm: 189

MK 165 1620 5 XII – 1621 10 VIII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 – 393 + 1 nlb. Brak k. 40 – 49, 77, 165. (Uwaga: kopia wpisu z k. 319 – 319v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 158 – 159). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego.

Mikrofilm: 191

MK 166 1620 1 I – 1621 4 II, 30 VII – 23 IX, 9 XI – 1622 9 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 605. Brak k. 433. Podw贸jne k. 317, 416, 473. (Uwaga: kopia wpisu z k. 301 – 302 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 160). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Andrzeja Lipskiego.

Mikrofilm: 194

MK 167 1621 11 III – 31 XII; 1622 3 I – 23 XII; (privilegia); 1621 13 I, 12 – 15 III, 11 – 15 V, 10 VII – 27 XI (Inscriptiones). Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 1 nlb + 1 – 113 + 3 nlb + 114 – 226 + 1 nlb. (Uwaga: w ksi臋dze znajduje si臋 podpis pisarza odpowiedzialnego za prowadzenie ksi臋gi – Remigiusza Zaleskiego oraz podpis podkanclerzego). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego.

Mikrofilm: 193

MK 168 1622 5 I – 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 319 + 1 nlb. Brak k. 177. Podw贸jne k. 184, 256. K. 34 – 35 przedstawione w kolejno艣ci znajduj膮 si臋 mi臋dzy k. 297 – 298. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 26v – 27, 59 – 60, 109v – 110v, 120 – 120v, 179 – 181, 277 – 277v, 312v – 313 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 161 – 162, 163, 165, 166 – 167, 168 – 169, 170 – 173, 174 – 175, 176 – 177). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego.

Mikrofilm: 195

MK 169 1622 28 II – 1623 20 V, 3 VII – 1624 15 XI; 1625 16 – 21 I. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 4 nlb + 1 – 528 + 1 nlb. Brak k. 325. Podw贸jne k. 115, 286, 323, 512. (Uwaga: kopia wpisu z k. 20 – 24v znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 178 – 185). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Andrzeja Lipskiego.

Mikrofilm: 196

MK 170 1623 3 I – 31 XII. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 591 + 2 nlb. Brak k. 41 – 44, 244, 388, 514. Podwojone k. 347, 452, 495, 521, 532, 589. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego.

Mikrofilm: 197

MK 171 1623 20 XII; 1624 2 I – 30 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie wyt艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 170 + 2 nlb + 171 – 206 + 2 nlb. Brak k. 51, 175, 177. Podw贸jne k. 72, 147. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 25v – 26, 142v – 143, 143 – 146 znajduj膮 si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 186, 187 – 188, 189 – 191). Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego (na k. 1 – 170 wpisy nada艅 i potwierdze艅 kr贸lewskich, na k. 171 – 206 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 198

MK 172 1624 4 IV – 21 V, 4 VII – 1625 3 VII, 6 IX. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona. Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 85 + 2 nlb + 86 – 279 + 1 nlb + 280 – 374 + 3 nlb. Brak k. 221. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego (na k. 1 – 279 wpisy nada艅 kr贸lewskich, na k. 280 – 374 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 199

MK 173 1625 18 II – 1626 6 IX, 20 XI – 1627 19 VII, 20 IX – 10 XI. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 642. Brak k. 495, 497, 616. Podw贸jne k. 257, 472, 569. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa Stanis艂awa 艁ubie艅skiego (na k. 1 – 493 wpisy nada艅 kr贸lewskich, na k. 498 – 642 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 200

MK 174 1626 27 I – 4 VI. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego (na k. 1 – 204 wpisy nada艅 kr贸lewskich, na k. 211 – 267 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 201

MK 175 1626 3 IX – 1627 28 II. Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 90 + 1 nlb. K. 25 – 26 cz臋艣ciowo oddarte. Podw贸jne k. 8. (Uwaga: kopia wpis贸w na k. 42 – 43 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 192). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego (na k. 1 – 66 wpisy nada艅 kr贸lewskich, na k. 69 – 90 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 202

MK 176 1627 23 I – 1628 27 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 351. Brak k. 278, 280. Podw贸jna k. 189. Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Wac艂awa Leszczy艅skiego, (na k. 1 – 277 wpisy nada艅 kr贸lewskich, na k. 282 – 351 wpisy zezna艅 przed aktami Metryki).

Mikrofilm: 203

MK 177 1628 12 VI – 1629 31 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 459 + 1 nlb. Brak k. 386. Podw贸jne k. 215, 281. (Uwaga: kopia wpisu z k. 196 – 197 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 193 – 194). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jakuba Zadzika.

Mikrofilm: 205

MK 178 1630 2 I – 1631 6 X, 6 XII – 1632 29 IV. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 3 nlb + 1 – 536 + 1 nlb. Brak k. 24, 177. Podw贸jne k. 403, 410. (Uwaga: kopie wpis贸w z k. 409 – 410, 410 – 411 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 195 – 196). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jakuba Zadzika.

Mikrofilm: 206

MK 179 Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jakuba Zadzika.

Mikrofilm: 207

MK 180 1633 7 II – 1635 30 XI (wpisy przywilej贸w); 1633 15 II – 9 V, 26 VII – 1634 28 III, 27 VII – 11 IX; 1635 2 III – 30 VIII, 27 XI (wpisy inskrypcji). Opr. sk贸ra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 644 + 1 nlb. Brak k. 253, 256 – 265, 283, 355, 537. Podw贸jne k. 97, 297, 328. Na ko艅cu ksi臋gi podpis Jakuba Maksymiliana Fredry sekretarza kr贸l., pisarza akt Metryki (Uwaga: kopia wpisu k. 469 znajduje si臋 w tzw. ML dz. V nr 4 k. 197). Ksi臋ga wpis贸w za kanclerstwa Jakuba Zadzika.

Mikrofilm: 208

MK 181 1629 20 XII; 1631 10 V; 1634 8 VIII – 1635 25 VII, 5 IX – 15 XII; 1636 3 XII, 20 XII; 1637 2 I – 9 IV (wpisy przemieszane chronologicznie). Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona, z艂ocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie t艂oczony tytu艂 ksi臋gi. K. 2 nlb + 1 – 246 + 1 nlb. Brak k. 158 – 167. Pow贸jna k. 94. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa i kanclerstwa Tomasza Zamoyskiego.

Mikrofilm: 209

[E 8636] 1628 7 -29 VII; 1629 I 11 – 1635 30 XII. Opr. wsp贸艂czesna, sk贸ra t艂oczona. K. 393. „Ksi臋ga wpis贸w podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628 – 1635”, opr. W. Krawczuk, „Sumariusz Metryki Koronnej”. Seria Nowa, t. I, Krak贸w 1999. Ksi臋ga wpis贸w za podkanclerstwa i kanclerstwa Tomasza Zamoyskiego.

SN I

Stockholm, Riksarkivet, Skokloster E[nskilda] 8636.

Mikrofilm: AGAD, Katalog POLONICA, zeszyt 1, Szwecja, Stockholm, Riksarkivet, Skokloster E[nskilda] 8636, pozycja 1a.

RA Enskilda 8636, k. 78 – 78 v. Tykocin, 31 grudnia 1630 Zygmunt III udziela zgody Januszowi Rakowskiemu, podkomorzemu wiskiemu, na odst膮pienie do偶ywotnich praw do m艂yna i w贸jtostwa w mie艣cie Radzi艂owie w powiecie wiskim Paw艂owi Zakrzewskiemu, kt贸ry walczy艂 pod Janem Zamoyskim i Janem Karolem Chodkiewiczem, a w wyprawie pruskiej pod 艁ukaszem 呕贸艂kiewskim, starost膮 ka艂uskim i Miko艂ajem Gniewoszem. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 78 v. – 79 Tykocin [30 grudnia 1630] Zygmunt III nadaje prawa do偶ywotnie do m艂yna w mie艣cie Mi臋dzyrzeczu nad rzek膮 Paklic膮, po Adamie Szwarcu, ( Franciszkowi S臋dziwojowi ) Czarnkowskiemu, staro艣cie mi臋dzyrzeckiemu1. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k 79 v. Tykocin [30 grudnia 1630] Zygmunt III rozszerza do偶ywotnie prawa do w贸jtostwa we wsi 呕arnocin w starostwie be艂skim na 偶on臋 Stanis艂awa Drozdowskiego, 偶o艂nierza, Agnieszk臋 呕贸艂towsk膮. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 80 – 80 v. Tykocin, 24 grudnia 1630 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie dobra Radynice, Jaczwingi i Koniuchy w powiecie sanockim1, w wojew贸dztwie ruskim, wakuj膮ce po 艣mierci Zofii z Brzezia Lanckoro艅skiej, wdowy po Miko艂aju Czu偶yle, stolniku sanockim, Krzysztofowi 艢wi臋tos艂awskiemu, dworzaninowi kr贸lewskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 80 v. – 81 Tykocin [24 grudnia 1630] Zygmunt III nadaje Janowi Alfonsowi Lackiemu, kasztelanowi mi艅skiemu, jako dobra dziedziczne Mojz臋 Arendowsk膮 w powiecie dyneburskim, wakuj膮c膮 po 艣mierci Adama Talwosza, kasztelana 偶mudzkiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 81 – 81 v. Tykocin, 30 grudnia 1630 Zygmunt III nadaje dobra po niejakim Z膮bku, mieszczaninie z Warszawy, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka, Walentemu Glasneckiemu, pokojowemu kr贸lowej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 81 v. – 82 Tykocin, 30 grudnia 1630 Zygmunt III nadaje Piotrowi Ciekli艅skiemu, dworzaninowi kr贸lowej, dobra po Cziswiczu i Janie Wilczku, mieszka艅cach Krasnegostawu, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 82 – 82 v. Tykocin, 31 grudnia [1630] Zygmunt III nadaje Paw艂owi Strzem臋ckiemu, pisarzowi skarbu kr贸lewskiego, dobra po Wolffie Jaros艂awskim, pozosta艂e w Mi臋dzyrzeczu, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 82 v. – 84 v. Tykocin [30 grudnia 1630] Zygmunt III transumuje przywileje mieszka艅c贸w Nowogrodu, w tym przywilej Zygmunta Augusta z Piotrkowa, 22 grudnia 1558 roku, dotycz膮ce praw do wyr臋bu las贸w 艂om偶y艅skich i ostro艂臋ckich. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 87 – 88 Tykocin, 7 stycznia 1631 Zygmunt III nadaje Hieronimowi Radomickiemu, kasztelanowi krzywi艅skiemu1,urz膮d wojewody inowroc艂awskiego, wakuj膮cy po powo艂aniu na marsza艂ka nadwornego koronnego Stanis艂awa Przyjemskiego,. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 88 – 88 v Tykocin, 9 stycznia [1631] Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Lewickiemu urz膮d podczaszego podlaskiego, wakuj膮cy po 艣mierci (Jakuba) 1 Iwanowskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 89 Tykocin [9 stycznia 1631] Zygmunt III nadaje Gabrielowi Posse, pu艂kownikowi i pokojowemu kr贸lewskiemu, prawa do偶ywotnie do folwarku Ko艂aczk贸w, wakuj膮cego po 艣mierci Jakuba Hoffmana. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 89 v. – 91 Tykocin, 13 stycznia 1631 Zygmunt III nadaje urz膮d wojewody kijowskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Stefana Chmieleckiego, Januszowi Tyszkiewiczowi, za zas艂ugi odniesione w bojach z Tatarami. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 91 v. Tykocin, 8 stycznia 1631 Zygmunt III nadaje prawa do偶ywotnie do so艂ectwa we wsi Murzyn贸w w starostwie mi臋dzyrzeckim, wolnego po 艣mierci Jurgi so艂tysa, Janowi Manowskiemu, pisarzowi kancelarii koronnej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 92 – 92 v Tykocin, 17 stycznia 1631 Zygmunt III zatwierdza w do偶ywotnim u偶ytkowaniu wsi Muchn贸w w starostwie gosty艅skim Wawrzy艅ca Stamirowskiego, podczaszego gosty艅skiego i jego 偶on臋, Katarzyn臋 Nieborowsk膮. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 92 v. – 93 Warszawa, 26 stycznia 1631 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie dom z gruntem we Lwowie pod zamkiem wewn臋trznym (dolnym – przyp. wyd.), przypad艂y skarbowi kr贸lewskiemu po 艣mierci Zaborowskiego, Jerzemu Stockiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu spod chor膮gwi Stefana Chmieleckiego, wojewody kijowskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 93 – 94 v. Tykocin, 4 lutego 1631 Zygmunt III nadaje urz膮d marsza艂ka nadwornego koronnego Stanis艂awowi Przyjemskiemu, wojewodzie inowroc艂awskiemu, po wyniesieniu na urz膮d marsza艂ka wielkiego koronnego 艁ukasza Opali艅skiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 95 Warszawa, 10 lutego [1631] Zygmunt III nadaje so艂ectwo we wsi Rywa艂d w starostwie radzy艅skim, wakuj膮ce po 艣mierci Feliksa Wieckiego, Miko艂ajowi Leszczy艅skiemu, kt贸ry uczestniczy艂 w wielu wyprawach, tak偶e ostatniej przeciwko Gustawowi II Adolfowi, pod chor膮gwi膮 Dzia艂y艅skiego, starosty pokrzywnickiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 95 v. – 96 Warszawa, 18 lutego 1631 Zygmunt III udziela zgody Jerzemu z T臋czyna Ossoli艅skiemu, podstolemu koronnemu, staro艣cie adzelskiemu i jego 偶onie, Izabelli z 呕urowa, na odst膮pienie praw do偶ywotnich do wsi Pod艂ubie z przynale偶no艣ciami w wojew贸dztwie be艂skim, w dzier偶awie drohomyskiej, Joachimowi Miko艂ajowi Stylarskiemu i jego 偶onie, Jadwidze 艁azniowskiej ze Stani膮tynia. Wie艣 ta lokowana by艂a na nowo, po naje藕dzie tatarskim, na polu zwanym Kuzmina. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 96 v. Warszawa, 20 lutego 1631 Zygmunt III nadaje prawa do偶ywotnie do wsi Sczytniki w wojew贸dztwie i powiecie kaliskim Wac艂awowi Zaj膮czkowi, sekretarzowi kr贸lewskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 97 Warszawa, 25 lutego 1631 Zygmunt III udziela zgody Janowi B艂o艅skiemu na odst膮pienie do偶ywotnich praw do w贸jtostwa we wsi Dzierzemin i Borowo w wojew贸dztwie krakowskim, w powiecie czchowskim, Stanis艂awowi Brzeskiemu i Katarzynie ze Stradomia, jego 偶onie. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 97 v. – 98 Warszawa, 12 lutego 1631 Zygmunt III zezwala 呕ernickiemu na odst膮pienie praw do偶ywotnich do folwarku P艂once w powiecie pyzdrskim Adamowi Mieszkowskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 98 – 98 v. b.d. i m. Oblata zgody Zygmunta III datowanej Warszawa, 8 marca 1627, na odst膮pienie przez Aleksandra Paradisi, muzyka kr贸lewskiego, do偶ywotniej pensji 80 z艂otych na 偶upach wielickich, p艂aconej na Trzech Kr贸li, Janowi Marii Branciriniemu, muzykowi kr贸lewskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 98 v. – 99 Warszawa, na sejmie, 8 lutego 1631 Zygmunt III daje w do偶ywocie Janowi Dobrocieskiemu, miecznikowi wojew贸dztwa brac艂awskiego i rotmistrzowi, wie艣 Laski w starostwie lwowskim, w wojew贸dztwie ruskim, za zas艂ugi oddane w r贸偶nych wyprawach, szczeg贸lnie pod Cecor膮, pod Chocimiem i za zas艂ugi w walce z poganami pod Stefanem Chmieleckim, wojewod膮 kijowskim. Wie艣 t臋 trzymali wcze艣niej Aleksander i Andrzej Podoscy. j. pol. RA Enskilda 8636, k. 99 – 99 v. Warszawa, 25 lutego 1631 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie wie艣 Ostr贸w w wojew贸dztwie ruskim, dzier偶on膮 przez Ann臋 艁aszczow膮 lub innych, Krzysztofowi Popielowi, 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi Stefana Chmieleckiego. j. pol. RA Enskilda 8636, k. 100 Warszawa, 11 lutego [1631] Zygmunt III udziela zgody Wojciechowi 艢wierskiemu na odst膮pienie do偶ywotnich praw do wsi Dobies艂awiec w ziemi halickiej Janowi Stanis艂awowi Jab艂onowskiemu, dworzaninowi kr贸lewskiemu i Annie Ostro偶ance, jego 偶onie. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 100 v. – 101 Warszawa, 26 lutego 1631 Zygmunt III udziela zgody Janowi T臋czy艅skiemu, wojewodzie krakowskiemu, na odst膮pienie do偶ywotnich praw do miasta U艣cieczko oraz wsi: Kar艂ow, Frankowce, Bitomii, Krasnostawce, Toporowce, Targowica, Zakrzowce i Lipowka w ziemi halickiej, Stefanowi Potockiemu, wojewodzie brac艂awskiemu, staro艣cie kamienieckiemu i jego 偶onie Marii Mohilance, c贸rce Jeremiego Mohi艂y, wojewody mo艂dawskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 101 – 101 v. Warszawa, 7 lutego 1631 Zygmunt III zatwierdza kontrakt zawarty 24 pa藕dziernika 1627 pomi臋dzy Wilhelmem von Lohusen Solderbach i Kasprem Riikiem, synem zmar艂ego Henninga Riika, dotycz膮cy sprzeda偶y przez Kaspra Wilhelmowi terenu z dwoma kmieciami nad rzek膮 Orow w starostwie dyneburskim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 101 v. – 102 Warszawa, 4 marca 1631 Zygmunt III nadaje dobra po Krzysztofie Zaleskim z Sanoka, kt贸ry podawa艂 si臋 za szlachcica, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka, Adamowi Skrzyd艂owskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu spod chor膮gwi Tomasza Zamoyskiego, kt贸ry odznaczy艂 si臋 w wyprawie pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 102 – 102 v. Warszawa, 6 marca 1631 Zygmunt III udziela zgody Zofii 呕elazowskiej, 偶onie zmar艂ego Wawrzy艅ca Piotrowskiego, na odst膮pienie synowi, Wojciechowi Piotrowskiemu, praw do偶ywotnich do gruntu Topinko Wielkie, kt贸re uzyska艂a od Macieja Le艅ka, kasztelana dorpackiego, starosty ryskiego i nowogr贸dzkiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 103 – 103 v. Warszawa na sejmie 6 marca 1631 Zygmunt III nadaje serwitorat Tomaszowi Forbesowi, mieszczaninowi i kupcowi krakowskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 103 v. – 104 Warszawa, 6 marca [1631] Zygmunt III udziela zgody Annie Ruskeirchen Calkraterowej na odst膮pienie swojemu synowi Wac艂awowi do偶ywotnich praw do so艂ectwa we wsi Podmok艂e Wielkie w dzier偶awie Babimost. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 104 v. Warszawa, 18 marca 1631 Zygmunt III udziela zgody Janowi Manowskiemu [pisarzowi kancelarii koronnej – przyp. wyd] na odst膮pienie Krzysztofowi Niekurskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu, do偶ywotnich praw do so艂ectwa we wsi Murzyn贸w w starostwie mi臋dzyrzeckim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 105. Warszawa, 8 marca 1631 Zygmunt III nadaje Piotrowi Ko艂udzkiemu urz膮d miecznika inowroc艂awskiego, wakuj膮cy po 艣mierci ( Jana ) Rusinowskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 105 v. – 106 Warszawa, 13 marca 1631 Zygmunt III potwierdza prawo wybranieckie Tymkowi Bory艅skiemu z Urynowicz, Loizie, Lewce z Lubohory, Wasylowi Kowalowiczowi z Gnili, I艂kowi Szeniucie z Wi艣nicki ze starostwa samborskiego, za zas艂ugi poczynione w wyprawach wo艂oskiej, inflanckiej i pruskiej. Kr贸l podaje to do wiadomo艣ci wszystkich, a w szczeg贸lno艣ci Hermolausa Lig臋zy z Bobrka, podskarbiego koronnego, starosty samborskiego. j. pol. RA Enskilda 8636, k. 106 v. – 107 v. Warszawa, 25 marca 1631 Zygmunt III transumuje wyrok 艁ukasza Opali艅skiego, marsza艂ka wielkiego koronnego, wydany na zamku le偶ajskim, 7 pa藕dziernika 1631 [!], rozstrzygaj膮cy sp贸r pomi臋dzy mieszka艅cami Le偶ajska a wsi Staromie艣cie (Stare Miasto) o b艂onie za Staromie艣ciem, ustalaj膮c liczb臋 cha艂up i wymiary ogrod贸w, jakie mieszczanie le偶ajscy mog膮 tam tworzy膰, oraz zezwalaj膮c na budow臋 cegielni ko艂o starego mostu. j. pol. RA Enskilda 8636, k. 107 v. – 108 Warszawa, 12 wrze艣nia 1631 Zygmunt III udziela zgody Janowi Czarnkowskiemu, staro艣cie drahimskiemu, na odst膮pienie Bart艂omiejowi Radlickiemu do偶ywotnich praw do karczmy we wsi Czochrzany w starostwie drahimskim, z czterema kmieciami, a tak偶e prawem warzenia piwa, m艂ynem, stawem, oraz swobod膮 艂owienia ryb w jeziorach wsi. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 108 – 109 v. Warszawa, 20 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III nadaje urz膮d kasztelana brzeskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Krzysztofa Wysockiego, Andrzejowi Kretkowskiemu, podkomorzemu brzeskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 109 v. – 110 v. Warszawa, 12 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III nadaje urz膮d starosty gnie藕nie艅skiego, wakuj膮cy po 艣mierci Krzysztofa Wysockiego, Krzysztofowi Gembickiemu, dworzaninowi, kt贸ry bra艂 udzia艂 w wyprawach moskiewskiej, tureckiej, pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 110 v. – 111 Tykocin, 21 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III daje w do偶ywocie m艂yn we wsi Buda w starostwie wa艂eckim, po 艣mierci Marcina i Stanis艂awa Pol臋ckich, m艂ynarzy, Wawrzy艅cowi Cechowskiemu, 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi rotmistrza Moczarskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 111 – 111 v. Warszawa, 20 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie kopalni臋 rudy zwan膮 Sroczy艅ska w starostwie radoszyckim, 偶o艂nierzowi Wac艂awowi Hadborowi i jego 偶onie, Dorocie Chom臋towskiej, za zas艂ugi oddane przez Hadbora w wyprawie moskiewskiej, inflanckiej i wo艂oskiej pod Janem Karolem Chodkiewiczem oraz w wyprawie pruskiej pod Marcinem Kazanowskim, kasztelanem halickim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k.112 – 112 v. Warszawa, 22 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie wie艣 Kasink臋 w wojew贸dztwie krakowskim, wakuj膮c膮 po 艣mierci Krystyny Domiechowskiej, Andrzejowi Czarneckiemu, dworzaninowi, za zas艂ugi oddane na dworze i podczas wypraw inflanckiej, moskiewskiej i pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 113 Warszawa, 22 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III nadaje Andrzejowi Czarneckiemu w do偶ywocie so艂ectwo we wsi Kasinka w wojew贸dztwie krakowskim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 113 v. – 114 Warszawa, 27 pa藕dziernika 1631 Zygmunt III uwalnia dom Jerzego Fischera, serwitora i siodlarza kr贸lewskiego, po艂o偶ony w Warszawie na Krakowskim Przedmie艣ciu mi臋dzy domami 艁ukasza Zagali艅skiego (Zagli艅skiego) i zmar艂ego Boskiego, od obowi膮zku go艣ciny urz臋dnik贸w i dworzan kr贸lewskich1. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 114 – 114 v. Warszawa, 27 listopada 1631 Zygmunt III sk艂ada deklaracj臋 magistratowi gda艅skiemu i toru艅skiemu, i偶 zar贸wno urz臋dy, jak i obywatele tych miast mog膮, zgodnie z poprawionym prawem pruskim, wyst臋powa膰 przeciw stosuj膮cym przemoc na tych samych zasadach, co szlachta. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 114 v. – 115 Warszawa, 27 listopada 1631 Zygmunt III sk艂ada deklaracj臋 miastu Toruniowi, potwierdzaj膮c, i偶 zar贸wno urz臋dy jak, i obywatele tego miasta mog膮, zgodnie z poprawionym prawem pruskim, wyst臋powa膰 przeciw stosuj膮cym przemoc na tych samych zasadach, co szlachta. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 115 – 117 Warszawa, 14 grudnia 1631 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Potockiemu, kasztelanowi kamienieckiemu, urz膮d wojewody brac艂awskiego, wakuj膮cy po 艣mierci Stefana Potockiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 117 – 117 v. Warszawa, 21 grudnia 1631 Zygmunt III nadaje dobra, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka po 艣mierci Iskierskiego, mieszka艅ca przedmie艣cia Lublina, Micha艂owi Megerowi, pisarzowi kancelarii koronnej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 119 – 119 v. Warszawa, 16 stycznia 1632 Zygmunt III dokonuje legitymizacji pochodzenia Benedykta Savioli, W艂ocha, syna Franciszka Savioli, szlachcica w艂oskiego z Rovereto i Marianny z Norymbergii. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 5 v. – 6 Warszawa, 23 lipca 1628 Zygmunt III udziela pozwolenia Jakubowi Modliszewskiemu na scedowanie urz臋du administratora 偶up bydgoskich (warzelni – przyp. wyd.) Janowi Wi臋czkowskiemu, nadaj膮c jednocze艣nie Wi臋czkowskiemu pe艂ne prawa do sprzeda偶y soli ruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 6 v. – 7 v. Warszawa, 24 lipca 1628 Zygmunt III udziela pozwolenia Annie ze Swaryczowa G膮siorowskiej, wdowie po Wawrzy艅cu G膮siorowskim, na scedowanie prawa do偶ywotniego do wsi kr贸lewskiej Pokl臋ki w powiecie kamienieckim podolskim, synowi Marcinowi G膮siorowskiemu, s艂u偶膮cemu pod rotmistrzem Bazylim Piszczewskim i Stefanem Chmieleckim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 7 v. – 8 Warszawa, 25 lipca 1628 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie dobra Mojza 艁akim Sawga lub Wana Mojza w okolicy Felina 1 w Inflantach, Danielowi Madali艅skiemu, zas艂u偶onemu w wyprawie inflanckiej 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi rotmistrza Miko艂aja Korffa, kt贸re to dobra wakuj膮 po 艣mierci Andrzeja Madali艅skiego, brata Daniela. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 8 v. – 9 Warszawa, 25 lipca 1628 Zygmunt III udziela pozwolenia margarbiemu na Mirowie, Ferdynandowi Myszkowskiemu, staro艣cie grodeckiemu, na scedowanie tego偶 starostwa bratu, W艂adys艂awowi Myszkowskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 9 – 10 Warszawa, 29 lipca 1628 Zygmunt III udziela pozwolenia Wojciechowi 艢wie偶y艅skiemu na odst膮pienie do偶ywotniego prawa do m艂yna zwanego Siwek, po艂o偶onego ko艂o wsi kr贸lewskiej Z膮bki w starostwie warszawskim, Walentemu Ku艂akowskiemu, muzykowi kr贸lewskiemu i Annie, jego 偶onie, c贸rce Teofila. Czynsz roczny dla starosty warszawskiego wynosi 40 floren贸w. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 10 – 11 Warszawa, 29 lipca 1628 Zygmunt III zas膮dza pe艂noletnio艣膰 (adiudicatio annorum) Jana Podoskiego, syna zmar艂ego Waleriana Podoskiego, starosty r贸偶a艅skiego i Szyszkowskiej. Kuratorami wyznaczeni zostaj膮: Marcin Szyszkowski, biskup krakowski, brat babki Jana, Miko艂aj Szyszkowski, opat czerwi艅ski i sekretarz wielki koronny, brat babki Jana, Andrzej Szyszkowski, scholastyk krakowski i sekretarz kr贸lewski, Marcin Szyszkowski, starosta lelowski, dworzanin kr贸lewski, wuj Jana. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 11 – 11 v. Warszawa, 29 lipca 1628 Zygmunt III nadaje Janowi Szywicowi, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu, s艂u偶膮cemu pod rotmistrzem Kossakowskim, pewn膮 sum臋 pieni臋dzy, przypad艂膮 prawem kaduka skarbowi kr贸lewskiemu po 艣mierci Hieronima i Samuela Trepk贸w i ich siostry Agnieszki. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 12 – 13 v. Warszawa, na sejmie, 28 lipca 1628 Zygmunt III nadaje urz膮d kanclerza Kr贸lestwa Polskiego Jakubowi Zadzikowi, biskupowi che艂mi艅skiemu.1 j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 14 – 14 v. Warszawa, 29 lipca 1628 Zygmunt III udziela pozwolenia Wac艂awowi Zaj膮czkowi, pisarzowi kancelarii koronnej, na scedowanie prawa do偶ywotniego posiadania so艂ectwa zwanego 呕mindakowska na przedmie艣ciu Grabowa Joachimowi Hencki, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 15 v. Warszawa, 30 stycznia 1629 Wzmianka o wydaniu przez kancelari臋 dokumentu, potwierdzaj膮cego statuty cech贸w piekarzy, czapnik贸w, krawc贸w i postrzygaczy sukna miasta K艂odawy. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 15 v. – 16 Warszawa, 5 lutego 1629 Zygmunt III potwierdza nadanie starosty nowotarskiego i w贸jta Wadowic, kt贸ry przeznaczy艂 grunt w Wadowicach, mi臋dzy ko艣cio艂em parafialnym a browarem mieszczanina Jana Szeligi, na zbudowanie domu dla altarysty maryjnego bractwa r贸偶a艅cowego przy ko艣ciele parafialnym. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 16 v. – 17 Warszawa, 30 stycznia 1629 Zygmunt III udziela zgody Janowi Semmelowi, mieszczaninowi wa艂eckiemu, na odst膮pienie do偶ywotniego prawa do trzeciej cz臋艣ci dochod贸w z m艂yna pod zamkiem wa艂eckim synowi Jana, Marcinowi. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 17 v. – 18 Warszawa, 7 lutego 1629 Zygmunt III zapisuje wie艣 Wi艣niowo w wojew贸dztwie che艂mi艅skim i inne dobra pozosta艂e po zdrajcy Albercie Finku, zwolenniku Gustawa II Adolfa, Paw艂owi Zakrzewskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu spod chor膮gwi rotmistrza Miko艂aja Gniewosza, kt贸ry zas艂u偶y艂 si臋 w wyprawie pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 18 – 19 Warszawa, 10 lutego 1629 Zygmunt III nadaje Janowi Kie艂czewskiemu w do偶ywocie w贸jtostwo w mie艣cie Brdowie w starostwie kolskim, odzyskane z r膮k spadkobierc贸w Jakuba Michowskiego alias Nasieniewskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 19 – 19 v. Warszawa, 10 lutego 1629 Zygmunt III nadaje dobra pozosta艂e w Toruniu po Michale Goldue, zdrajcy, znamienitemu Sebastianowi Waknicowi, s艂udze kr贸lowej Konstancji. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 20 – 20 v. Warszawa, 8 luty 1629 Zygmunt III nadaje so艂ectwa po zdrajcach Baranie ze wsi Legnowo w starostwie ko艣cierzy艅skim i Grzegorzu ze wsi Stamis艂a w starostwie cz艂uchowskim, kt贸rzy dobra te trzymali wbrew prawu, a kt贸re obecnie przypad艂y skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka, Marcjanowi Che艂niowskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu spod chor膮gwi starosty winnickiego, kt贸ry to Che艂niowski odznaczy艂 si臋 w wyprawie pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 20 v. – 21 v. Warszawa, 15 lutego 1629 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie Wojciecha, syna Miko艂aja, pisarza miasta Kleczewa i El偶biety z Jab艂onki. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 21 v. Wzmianka o wydaniu przez kancelari臋 koronn膮 statutu cechu szewc贸w miasta Przyrowa. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 21 v. – 22 v. Zygmunt III, za wstawiennictwem Miko艂aja Wolskiego, marsza艂ka wielkiego koronnego i dzier偶awcy Przyrowa, ustanawia na nowo jarmarki w mie艣cie Przyrowie na dzie艅 艣w. Doroty, 艣w. Jana Chrzciciela, 艣w. Anny i na 艣wi臋to Micha艂a Archanio艂a, a tak偶e pozwala tworzy膰 potrzebne cechy na wz贸r innych miast kr贸lestwa. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 23 – 23 v. Warszawa, 13 lutego 1629 Zygmunt III uwalnia od obowi膮zku go艣ciny s艂ug kr贸lewskich dom Jakuba Micha艂owskiego, syna Melchiora Micha艂owskiego, wojskiego lubelskiego, po艂o偶ony przy placu zamku krakowskiego, pomi臋dzy domem Stanis艂awa Kosickiego a placem nale偶膮cym do dworu [Anny z Ruszczy Branickiej] Lubomirskiej, wdowy po kasztelanie wojnickim [Sebastianie Lubomirskim] 1. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 23 v. – 24 v. Warszawa, 6 lutego 1629 Zygmunt III przyznaje spadkobiercom Stanis艂awa Gierma艅skiego, drukarza krakowskiego, prawo do druku pewnych ksi膮偶ek, szczeg贸lnie za艣 tych kt贸re Gierma艅ski przej膮艂 po Jakubie Siebeneicherze, pod kar膮 50 grzywien na 艂ami膮cych ten przywilej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 24 v. – 25 Warszawa, 20 lutego 1629 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Zaleskiemu, wakuj膮cy od wielu lat, urz膮d wojskiego lubaczowskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 25 – 26 Warszawa, 22 lutego 1629 Zygmunt III udziela zgody Miko艂ajowi Maciejowskiemu na odst膮pienie prawa do偶ywotniego posiadania wioski 呕yczyn w powiecie st臋偶yckim, Adamowi z Goraja Gorayskiemu. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 26 – 26 V. Warszawa, 22 lutego 1629 Zygmunt III nadaje dobra, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu po 艣mierci Stanis艂awa Lisowskiego, Gabrielowi Witkowskiemu, kt贸ry odznaczy艂 si臋 w wyprawie pruskiej pod rotmistrzem Stefanem Wieruskim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 27 – 28 Warszawa, 16 lutego 1629 Zygmunt III udziela zgody Gedeonowi Micha艂owi Try藕nie, staro艣cie brzeskiemu i lemzalskiemu, na odst膮pienie prawa do do偶ywotniego posiadania d贸br kr贸lewskich Pokaniewo w powiecie mielnickim, Wojciechowi Niemierze, dworzaninowi kr贸lewskiemu, kt贸rego ojciec Wojciech Niemiera, wojewoda podlaski, do 艣mierci posiada艂 te dobra. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 28 – 29 Warszawa, 16 lutego 1629 Zygmunt III potwierdza prawa ma艂偶onk贸w: Krzysztofa Orlemusa, 偶o艂nierza spod chor膮gwi Kazimierza Wolskiego i 偶ony Krzysztofa, Anny, do so艂ectwa we wsi Wrzeczyca w powiecie lelowskim . j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 29 – 30 Warszawa, b. d. 1629 Zygmunt III nadaje w do偶ywocie kr贸lewsk膮 wie艣 Zub贸w w powiecie trembowelskim, wakuj膮c膮 po 艣mierci wdowy po Miko艂aju Strusiu, kasztelanie kamienieckim, Janowi Olesznickiemu, 偶o艂nierzowi, kt贸ry walczy艂 pod komend膮 Jana Zamoyskiego w Mo艂dawii i Inflantach, a potem pod Stanis艂awem 呕贸艂kiewskim w wyprawie moskiewskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 30 – 31 Warszawa, 24 lutego 1629 Zygmunt III nadaje dobra po zmar艂ej Katarzynie Meier Blomberg, mieszczce z Nowego, wdowie po Janie, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka, Stanis艂awowi Wolskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu, kt贸ry s艂u偶y艂 pod komend膮 podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego w wyprawie pruskiej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 31 – 31 v. Warszawa, 12 lutego 1629 Zygmunt III nadaje dobra po zmar艂ym w Toruniu Biedroszu, Ormianinie, przypad艂e skarbowi kr贸lewskiemu prawem kaduka, Micha艂owi Megereowi, pisarzowi kancelarii koronnej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 32 – 32 v. Warszawa, 18 lutego 1629 Zygmunt III zatwierdza przywilej Zygmunta I, ustanawiaj膮cy cztery jarmarki w mie艣cie Krzepice w terminach: poniedzia艂ek po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, poniedzia艂ek po 艣w. Wicie, poniedzia艂ek po 艣wi臋cie Podwy偶szenia 艣w. Krzy偶a, poniedzia艂ek po 艣wi臋cie Niepokalanego Pocz臋cia Naj艣wi臋tszej Panny Marii. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 32 v. – 33 v. Warszawa, 14 lutego 1629 Zygmunt III zatwierdza zwolnienia od 艂anowej roboty i powinno艣ci takich, jak; czynsze, kap艂ony, jajka, grosz sepny, przyznane w Lipowcu, 24 lipca 1628, mieszka艅com wsi Lipowiec, Drohomy艣l, Ruska i Wo艂oska Kobylnica, przez Ann臋 z Ro偶nowa P艂azin臋, dzier偶膮c膮 te dobra 1. Obci膮偶enia wprowadzone by艂y dekretem kr贸lewskim, nak艂adaj膮cym na poddanych obowi膮zek odpracowania 艣wiadcze艅 za hajduka, czyli wybranieck膮 w艂贸k臋 (艂an – przyp. wyd.) z dziewi臋tnastu pozosta艂ych w艂贸k i oddawania pozosta艂ych powinno艣ci dzier偶awcy. j. 艂ac., j. pol. RA Enskilda 8636, k. 34 – 35 Warszawa, 15 lutego 1629 j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 35 – 35 v. Warszawa, 22 lutego 1629 Zygmunt III udziela zgody Micha艂owi Zakrzewskiemu, 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi Marcina Kazanowskiego, kasztelana halickiego, na odst膮pienie do偶ywotniego prawa do wsi Siemki w starostwie chmielnickim, Miko艂ajowi Kownackiemu, 偶o艂nierzowi. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 36 – 36 v. Warszawa, 20 lutego 1629 Zygmunt III zatwierdza jako u偶ytkownik贸w 艂an贸w zwanych S艂uszkowstwo Majewskie i Mutrowskie w starostwie wi艣lickim Wawrzy艅ca Ciurlika, p艂ac膮cego z nich staro艣cie 30 z艂otych i Jana Mutter, p艂ac膮cego 45 z艂otych. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 36 v – 37 v. Warszawa, 23 lutego 1629 Zygmunt III odnawia nadanie w do偶ywocie dw贸ch p贸l: Urbanowskie i Fedorowskie z m艂ynem we wsi Odrzechowa, dla Ferensa Odrzechowskiego i jego 偶ony, Maryny Orlickiej. Przywilej ten, nadany im niegdy艣, zagin膮艂 podczas najazdu Tatar贸w. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 38 – 38 v. Warszawa, 23 luty 1629 Zygmunt III daje w do偶ywotnie u偶ytkowanie Wojciechowi Kownackiemu, 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi Stanis艂awa Potockiego, kasztelana kamienieckiego, so艂ectwo we wsi Biskupice w powiecie lelowskim, w wojewdztwie krakowskim, wakuj膮ce po 艣mierci Marcina Reszki Pokornego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 38 v. – 39 v. Warszawa, 20 lutego 1629 Zygmunt III przyznaje sum臋 600 z艂otych Adrianowi Achersdorff, 偶o艂nierzowi spod chor膮gwi Henryka Schmoellinga, rotmistrza kr贸lewskiego i starosty orelskiego, kt贸r膮 to sum臋 przekazali bracia Jan 艁ukasz i Engelbert von Mossen Micha艂owi Brunow na drodze hipoteki. Kr贸l wzywa Micha艂a Brunow do wyp艂acenia tej偶e sumy. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 39 v. – 40 Warszawa, 26 lutego 1629 Zygmunt III nadaje dobra po Fabianie 艁ukaszu, mieszczaninie ze Sprzeczewa, Bart艂omiejowi Stoje艅skiemu, 偶o艂nierzowi weteranowi. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 40 – 40 v. Warszawa, 3 marca 1629 Zygmunt III nadaje Fedkowi Kuczewicowi i jego synom Oleksemu, Hawryle, Steczkowi i Wasylowi m艂yn zwany Wali艂o z przyleg艂o艣ci膮 Dworzyszcze, zwan膮 te偶 锟絎 g艂臋bokiej dolinie锟, d艂ugo艣ci jednego staja i z nowymi stawami w Dembinie, we wsi Wersczyca pod g贸r膮 Koby艅sk膮 1. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 41 – 41 v. Warszawa, 3 marca 1629 Zygmunt III zatwierdza Stefana oraz Iwana i Wasyla, syn贸w Stefana, w posiadaniu jednego 艂anu, na podstawie przywileju kr贸la Stefana Batorego dla ich przodka Dawida. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 41 v. – 42 Warszawa, 28 lutego 1629 Zygmunt III potwierdza prawa do偶ywotnie braci Maksyma, Hry膰ka, Steczka i Wa艣ka do u偶ytkowania karczmy we wsi Wo艂oska Kobylica w dzier偶awie lipowskiej i do warzenia tam piwa oraz gorza艂ki 1. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 42 – 43 Warszawa, 11 stycznia 1629 Zygmunt III zatwierdza rezygnacj臋 Wilhelma Hewela z praw dziedzicznych do wsi Czen, Bartaw, Doben, Olsbach, Maucany, Foldwany, Wilczany, Sogengut w powiecie rzeczyckim i lucy艅skim w Inflantach, na rzecz jego syna Melchiora Hewela, vicerotmistrza kr贸lewskiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 43 v. – 44 v. Warszawa, 16 lutego 1629 Zygmunt III nadaje jako dziedziczne dobra Dagdesa Mojza w powiecie rzeczyckim w Inflantach, Piotrowi Szpakowskiemu, 偶o艂nierzowi kr贸lewskiemu, zas艂u偶onemu w wyprawie inflanckiej, kt贸ry uzyska艂 na te dobra wcze艣niej zapis hipoteczny od zmar艂ego Jana Sulimy, rotmistrza, kt贸ry z kolei otrzyma艂 je na mocy zapisu hipotecznego od Dettlofa Hilzyn, zdrajcy. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 44 v. – 46 Warszawa, na sejmie, 22 lutego 1629 Zygmunt III zakazuje brania podw贸d w mie艣cie 艁ucku nieuprawnionym do tego osobom (zob.aneks – przyp. wyd.). j. pol. RA Enskilda 8636, k. 46 – 47 v. Warszawa, na sejmie, 22 lutego 1629 Zygmunt III zatwierdza statut cechu kowalskiego miasta 艁ucka. j. pol. RA Enskilda 8636, k. 47 v. Warszawa, 18 marca 1629 Zygmunt III pozwala Wojciechowi Miaskowskiemu, stolnikowi podolskiemu i Katarzynie Choteckiej, jego 偶onie, odst膮pi膰 do偶ywotnie prawo do pewnych cz臋艣ci wsi Uszyca w powiecie kamienieckim, w wojew贸dztwie podolskim, Andrzejowi Cebrowskiemu i Annie Szamlickiej, jego 偶onie. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 48 b.m.i d. Przysi臋ga Krzysztofa Lode, podkomorzego dorpackiego i sekretarza kr贸lewskiego, zwi膮zana z obj臋ciem przez niego urz臋du pisarza Metryki kancelarii mniejszej koronnej. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 120 – 120 v. Warszawa, 11 marca 1632 Zygmunt III nadaje Stanis艂awowi Korskiemu do偶ywotnie prawo do so艂ectwa we wsi Kluszkowice 1 w starostwie czorszty艅skim. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 120 v. – 121 Warszawa, 3 marca 1632 Zygmunt III przenosi wyp艂at臋 pensji 100 z艂otych rocznie dla Miko艂aja Giurki, s艂ugi kr贸lewskiego, z wielkorz膮d贸w krakowskich na 偶upy wielickie, podwy偶szaj膮c j膮 jeszcze o 100 z艂otych i ustalaj膮c, 偶e wyp艂ata odbywa膰 ma si臋 co kwarta艂, w wysoko艣ci 50 z艂otych. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 121 – 122 Warszawa, 5 marca 1632 Zygmunt III nadaje urz膮d podkomorzego halickiego Janowi z Potoka Potockiemu po wyniesieniu na urz膮d kasztelana halickiego Jana Be艂zeckiego. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 122 – 123 Warszawa, 5 marca 1632 Zygmunt III nadaje Zygmuntowi Wybranowskiemu, dworzaninowi kr贸lewskiemu i Idzie Katarzynie z Tynagell, jego 偶onie, w do偶ywocie dzier偶aw臋 d臋be艅sk膮1, wakuj膮c膮 po 艣mierci Emerentianny P臋powskiej, wraz z wsiami Ry艣ce, Zabierne, Chasczowka. j. 艂ac. RA Enskilda 8636, k. 123 – 124 v. Warszawa, 7 marca 1632 Zygmunt III nadaje Aleksandrowi Piaseczy艅skiemu urz膮d kasztelana kamienieckiego, wakuj膮cy po wyniesieniu na urz膮d wojewody brac艂awskiego Stanis艂awa Potockiego. j. 艂ac. RA Ensk