• Heraldyka (1257) Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki 2006-06-25