społecznośćspołeczność


[ Postawa ]

Patriotyzm oznacza nie tylko wielkie poświęcenie za kraj. Nie trzeba dokonywać wielkich bohaterskich czynów żeby zostać patriotą. Mozna być patriotą codziennym, który pokazuje swoją miłość do ojczyzny, dumę z własnego kraju w małych rzeczach. Dbałość o język ojczysty, o kulturę i tradycję własnego kraju. Każdy z nas jest patriotą codziennym gdy mówi po polsku i dba o język, gdy dba o zachowanie tradycji. Czasami może wydawać się że jedna osoba nic nie znaczy. Mozna pomyśleć, że cóż z tego, że ja tak robię, gdy jestem w tych działaniach osamotniony. Tymczasem kazdy mały czyn jest ważny, bo jak napisał ksiądz Twardowski "Gdyby kropla powiedziała nie jestem potrzebna, nie byłoby oceanu".

[ Nasze życie ]

Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z naszego życia. Czasem wydaje się nam że "świat" nie rozumie nas, czasem to my nie rozumiemy "świata". Ci, którzy chwalebnie przeszli do historii kierowali się zasadą: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Recepty na szczęście nie ma, jest jednak kilka czynników warunkujących osiągnięcie zadowolenia.

  • Bóg - Zasady i wartości. Aby nie ulegać zbyt wielkim rozterkom i dylematom należy kierować się stałymi zasadami, spośród których najtrwalszymi i uniwersalnymi są zasady religijne.
  • Honor - Harmonia wewnętrzna. Stan będący wynikiem równowagi pomiędzy naszymi możliwościami a tym co robimy. Nie można czynić niczego ponad własne siły, nie można też nie wykorzystywać danych nam talentów. Innymi słowy nie można ani zatracać się w pracy lub przyjemnościach ani też nie można uciekać od obowiązków i odpowiedzialności. Bądźmy prawi i odpowiedzialni, przywróćmy znaczenie słowa honor. Ochrona swego honoru nie ma ceny.
  • Ojczyzna - Miejsce na Ziemi. Poznanie swojej przeszłości pozwala poznać związki z konkretnymi miejscami. Dzięki temu poprzez obecność w nich naszych przodków miejsca te nabierają dla nas konkretnego wymiaru, zaczynamy czuć do nich szacunek - to nasi przodkowie kształtowali te miejsca. Znając historię swoich przodków pojawia się sentyment i nostalgia - pojawia się więź z "Małymi Ojczyznami" naszych przodków. Stąd wywodzi się umiłowanie Ojczyzny.
  • Dobra praca i poczucie wartości. Należy dążyć do zyskiwania wiedzy i umiejętności. Nie należy w żadnym wieku przestawać uczyć się. Ciekawość świata i rozrywki umysłowe są gwarancją otwartości i sprawności umysłu. Poczucie własnej wartości powinno wypływać z posiadanych zdolności, wiedzy i umiejętności. Znając siebie należy dążyć do pozyskania pracy w pełni odpowiadającej naszym umiejętnościom i aspiracjom. Dobra praca daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nieustannie zabiegajmy o samokształcenie, dokształcanie i o dobrą pracę. Genealogia amatorska to doskonała dyscyplina do rozwijania swojej wiedzy, ćwiczenia pamięci oraz rozwiązywania zawiłych zagadek.

Połączenie historii, kultury, wiedzy o regionach, rozwijanie więzów rodzinnych oraz nawiązywanie kontaktów z innymi genealogami-amatorami to okazja zarówno do nauki jak i podzielenia się wiedzą z innymi. Cóż może dać większą satysfakcję od podzielenia się swoją wiedzą?

[ Historie genealogiczne ] 

Poznaj historie poszukiwań innych genealogów. Dowiedz się jakie mieli przygody i jak udało im się osiągnąć cel. Podziel się swoimi doświadczeniami.

[ Postacie genealogii ] 

Wiele osób włączając się do różnych projektów wzbogaca ogólnodostępne zasoby, rozwija portal przodek.pl, pomaga innym poszukiwaczom w ich działaniach odpowiadając na ogłoszenia na tablicy ogłoszeń czy odpowiadając na forum. To bardzo ważna pomoc bezpośrednia. Są też osoby które swoją praca, postawą czy determinacją stwarzają klimat rozwoju genealogii. Poznaj te osoby.

[ Pomóżmy innym ] 

Pomóc można na wiele innych sposobów. Są wśród nas specjaliści w wielu dziedzinach, osoby z bogatym doświadczeniem. Można komuś doradzić, wskazać sposób rozwiązania problemu, skontaktować ze znawcami tematu. Wiele osób potrzebuje po prostu możliwości wypowiedzenia się, podzielenia swoimi myślami z innymi. W tych przypadkach wystarczy być obok, to nic nie kosztuje.

[ Poezja ] 

Nawet gdy do tej pory nie lubiłeś poezji, zajrzyj. Przekonaj się że jesteś wrażliwa / wrażliwy ...

[ Rozrywka ] 

Czasem niektóre historie potrafią nas bardzo rozweselić ...

[ Towarzystwo genealogiczne ] 

Tworzymy wokół portalu przodek.pl mikro-społeczność, grupę osób wspierających się wzajemnie w swoich poszukiwaniach.