Na początku poszukiwań często jedyną informacją pozwalającą wyszukać dalsze powiązania jest nazwa miasta lub wsi z której prawdopodobnie pochodził nasz przodek. Często precyzyjna identyfikacja tego miejsca jest decydująca dla dalszych poszukiwań ponieważ może doprowadzić do parafii, w której znajdować się mogą księgi parafialne z interesującymi nas wpisami. Często także w okolicy mieszkają inne osoby bądź to powiązane z rodziną, której rodowód tworzymy, bądź też mający jakieś przydatne dla nas informacje.

W dziale tym przedstawimy zmiany w podziale administracyjnym i terytorialnym Polski na przestrzeni wieków. Pozwoli to przypisać poszukiwaną miejscowość do jednej z gmin, powiatów, prowincji czy województwa (zobacz jednostki administracyjne), które w różnych okresach czasu znajdowały się we władaniu różnych państw - to z kolei może wytyczyć nowe kierunki poszukiwań.