[ Niebyt ]

Sięgając daleko wstecz często udaje nam się odnaleźć imiona i nazwiska naszych przodków. Znacznie rzadziej udaje się poznać historie ich życia. Ocalmy naszych przodków od zapomnienia! Opiszmy ich życie wyłaniając ich z niebytu...

[ Byt ]

Jeżeli posiadasz opracowanie swojej rodziny - prześlij je!